Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15436x
Příspěvků:
682

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1088

Zobrazit vše


| Předmět: Vtělení Slova
21.03.20 20:07:21 | #1088

Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
Hilarius z Poitiers (+367), významný odpůrce ariánské hereze a zastánce pravověrného trojičního učení proslul zejména jako autor díla "O Trojici", v němž v návaznosti na další církevní otce zdůrazňuje tu skutečnost, že Bůh Syn se stal člověkem, tělem, aby člověk mohl mít i se svým tělem účast na věčném životě Trojjediného Boha. 
Bůh Slovo se stalo tělem, aby skrze Boha Slovo, které se stalo tělem, mohlo naše tělo dosáhnout Boha Slovo. Aby se však nezdálo, že Slovo, které se stalo tělem, je něčím jiným než Bůh Slovo nebo že jeho tělo se liší od těla našeho, přebývalo mezi námi. A když přebývá mezi námi, nadále zůstává Bohem. A to, že přebývá mezi námi, dosvědčuje, že Bůh se stal tělem, které není odlišné od těla našeho. Avšak tím, že se snížil k přijetí těla, nepozbyl ničeho ze své Božské přirozenosti, neboť jako jednorozený Syn Otce, plný milosti a pravdy, je dokonalý ve své Božské přirozenosti a zároveň skutečný v naší přirozenosti...
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2622


n/a
n/a

| Předmět: RE: Vtělení Slova
21.03.20 20:16:33 | #1089 (1)

ad.:Hilarius teda učí (biblická viera):

  1. jeden Boh je v Trojici božských osôb - sv.Trojica,
  2. Syn je Boh, ktorý sa stal človekom, telom, a v tele máme účasť na večnom živote Trojjediného Boha,
  3. Kristus v tele je tým istým, ako je Boh-Slovo,
  4. Kristus v tele medzi nami sa nelíši od nášho tela, a v tele ostáva stále Bohom, má teda ľudskú i božskú prirodzenosť....

n/a
n/a
 #1088 

| Předmět: RE: RE: Vtělení Slova
22.03.20 06:00:31 | #1090 (2)
| Předmět: RE: RE: Vtělení Slova
22.03.20 06:08:57 | #1093 (2)

Slovo "Trojjediný" se ale v Bibli nenachází, asi je to i zavádějící učení neb Ježíš se modlí aby všichni jedno byli, tedy ne jenom tři. (Jan 17/21-23)
Jan 14
20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
1 Jan 4
4 Vy z Boha jste, synáčkové, a svítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.


n/a
n/a
 #1089 

| Předmět: RE: RE: RE: Vtělení Slova
23.03.20 19:51:30 | #1094 (3)

Slovo trojjediný není tři, jak píšeš, ale tří jsou jeden. Vůbec nezáleží jaké slova používáme k vyjádření skutečnosti, ani to že nejsou v Bibli, jelikož Bible tyto slova nezná, protože Hebrejština je jiný jazyk a navíc jsou to staré texty. Trojjedinost je popsána jinými slovy v Bibli a je jich dcela dost. Já a Otec jedno jsme. Ve Jméno Otce,Syna i Ducha svatého všimni si že tam je Jméno ne Jména.


-64
n/a
 #1093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:34:33 | #1096 (4)

Jo, křtít se má v jejich jméno, což je celkem mnoho osob, to aby všichni byli jedno ..(Jan 17/21)


n/a
n/a
 #1094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:38:51 | #1097 (5)

krstíme v jednom jmíne troch (Mt 28, 19)...


n/a
n/a
 #1096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:55:55 | #1099 (6)

No však jo :
Mt 28
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Celkem je to mnoho osob v jednom těle, píše se o tom i v Efezským 4:
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #1097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení…
25.03.20 15:22:43 | #1100 (7)

2 Korintským 9:3 Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou: chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl.
*4291*


-64
n/a
 #1099