Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15430x
Příspěvků:
682

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1094

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: Vtělení Slova
23.03.20 19:51:30 | #1094
Reakce na příspěvek #1093

Slovo trojjediný není tři, jak píšeš, ale tří jsou jeden. Vůbec nezáleží jaké slova používáme k vyjádření skutečnosti, ani to že nejsou v Bibli, jelikož Bible tyto slova nezná, protože Hebrejština je jiný jazyk a navíc jsou to staré texty. Trojjedinost je popsána jinými slovy v Bibli a je jich dcela dost. Já a Otec jedno jsme. Ve Jméno Otce,Syna i Ducha svatého všimni si že tam je Jméno ne Jména.


-64
n/a
 #1093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:34:33 | #1096 (1)

Jo, křtít se má v jejich jméno, což je celkem mnoho osob, to aby všichni byli jedno ..(Jan 17/21)


n/a
n/a
 #1094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:38:51 | #1097 (2)

krstíme v jednom jmíne troch (Mt 28, 19)...


n/a
n/a
 #1096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:55:55 | #1099 (3)

No však jo :
Mt 28
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Celkem je to mnoho osob v jednom těle, píše se o tom i v Efezským 4:
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #1097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení…
25.03.20 15:22:43 | #1100 (4)

2 Korintským 9:3 Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou: chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl.
*4291*


-64
n/a
 #1099