Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 16487x
Příspěvků:
686

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1346

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 13:53:27 | #1346
Reakce na příspěvek #1344

tím jediným pravým Bohem nie je Jehova, ale JHVH/Jahve, ktorý je už v SZ trojjediným Bohom, ale Židom to nebolo ešte zjavené /už v Gen je Boží Duch, který se vznášel nad vodami, a rovnako večné Slovo-Boh/Kristus, skrze ktorého bolo všetko stvorené...Boh-Otec je Ježišovým Otcem, tak ho Ježiš nazýva v evanjeliách... pochopiteľne, Ježiš seba v pokore a poníženosti nenazýval Bohom, ale je viac jeho nepriamych výrokov, 'v ktorých hovorí o svojom Božstve (aj židia ho obviňovali, že sa zrovnáva s Bohom), a rovnako ap. Pavel sa o Ježišovi vyjadruje ako o osobe v božskej podstate-Bohu - ak je Ježiš (zplozen) Syn Boha-Otca, musí mať božskú podstatu Boha-Otca, takže je Bohom rovnako ako Otec Bohom = v tej istej božskej podstate ako Otec...


n/a
n/a
 #1344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:17:07 | #1350 (1)

Tím jediným pravým Bohem je Ježíšův Otec. A to je který? Te trojjediný, a nebo ta jedna z osob Teojice? *33072*


n/a
n/a
 #1346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:48:41 | #1368 (2)

jediným pravým Bohom je božská Trojica v jednom Bohu, ráčte to rešpektovať...


n/a
n/a
 #1350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 20:16:49 | #1373 (3)

Aby jsi něco takového mohl napsat, musíš nejdříve nad vší pochybnost dokázat, že taková trojjediná entita, opravdu existuje.Dokud nepředložíš věrohodný důkaz toho co tvrdíš, tak každý to může odmítnout a označit za nesmysl, a taky bez důkazu.


19
n/a
 #1368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:11:40 | #1379 (3)

Nemůžu respektovat církevní dogma odporující Písmu. Respektuju Písmo, a to říká, že jediným pravým Bohem je Jehova, Ježíšův Otec.


n/a
n/a
 #1368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 04:36:31 | #1387 (4)

Vždyť to říká i trojiční učení.


-110
n/a
 #1379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:12:15 | #1394 (5)

Jo? Kde se to dočtu?


n/a
n/a
 #1387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:20:59 | #1399 (6)

Kde by ses to chtěla dočíst? Všichni křesťané uznávají, že Ježíšův otec je jediný pravý Bůh.


-110
n/a
 #1394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:30:02 | #1402 (7)

Psala jsem: jediným pravým Bohem je Jehova, Ježíšův Otec. Pokud vím, tak podle Visitorových slov je Syn neustále plozen další Božskou osobou, Otcem. Tak ten je tedy jediný ravý Bůh Jehova? Ta jedna osoba Trojice, jež neustále plodí Syna?


n/a
n/a
 #1399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:38:47 | #1407 (8)

Ano. Celá ta Trojice je ten jeden Bůh. A když je ta osoba Syna v podobě a pozici člověka, tak je k osobě Otce ve vztahu člověk-Bůh. Já furt nechápu, co je na tom nejasného.


-110
n/a
 #1402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:54:51 | #1410 (9)

A po vzkříšení je taky mimo Trojici?


n/a
n/a
 #1407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:31:43 | #1421 (10)

On nikdy nebyl mimo Trojici. O svojí Boží podstatu nikdy nepřišel.


-110
n/a
 #1410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 02:28:12 | #1429 (11)

Nebyl nikdy mimo Trojici, a najednou se posadí vedle ní, po její pravici. Velmi zajímaé!


n/a
n/a
 #1421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 03:26:50 | #1430 (12)

Vidíš, zase Kristovi upíráš, že byl člověk. Neustále na tu skutečnost zapomínáš. V důsledku toho z toho vznikají takovéto nesmysly, jakýs napsala.

Takže znovu: jako člověk mluvil, jako člověk jednal, jako na člověka je na něj druhými odkazováno. (Z tohoto hlediska) je to tedy člověk, který se posadí vedle Boha.
(Z hlediska jeho Božské podstaty je to osoba Syna, která se posadí vedle osoby Otce.)


-110
n/a
 #1429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:07:37 | #1433 (13)

Vůbec Kristu neupírám, že byl člověk. Naopak, vím, že byl člověk a jenom člověk.

Vedle Boha se neposadí člověk, ale vzkříšená duchovní bytost. Ne, trojiční nauka je zcela nebiblická záležitost, pro niž musíte neustále vymýšlet nějaké nelogičnosti, a řčím dál, tím větší zamotanice z toho vycházejí. Nakonec napíšeš, že to nemůžu pochopit, protože nemám Božího Ducha, a je vymalováno! *118*


n/a
n/a
 #1430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:13:43 | #1436 (14)

Vedle Boha se posadí člověk ve vzkříšeném duchovním těle. Tedy člověk po pravici Boží.


145
n/a
 #1433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:46:27 | #1439 (15)

To tam je? Tedy v Bibli?
A tak tedy je Trojice neúplná, ne?


n/a
n/a
 #1436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:18:28 | #1447 (14)

Když mu to nebudeš upírat, tak pochopíš Trojici i argumenty pro ní.

V Bibli se o žádné vzkříšené duchovní bytosti nic nepíše; což znamená, že taková nauka je zcela nebiblická záležitost. Nelogičnosti a zamotanice z toho děláš jenom ty (zcela zbytečně).


-110
n/a
 #1433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 08:00:06 | #1431 (12)

Trojice má pravici a má nějaké konkrétní místo v prostoru kde je vpravo a vlevo? ?


145
n/a
 #1429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:11:02 | #1434 (13)

Chápu, že jde o obraz. Ale snad je z něj jasné, že Ježíš po svém vzkříšení byl Byl povýšen, aby spčíval po jeho boku, a nikoli aby byl jeho součástí. To snad se z toho obrazu vyčíst dá, ne?


n/a
n/a
 #1431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:07:33 | #1414 (8)

to "plozen" som vysvetli, tak si to zapamatujte, a už to neopakjte (vašu predstavu) - to neznamená, že Syn je neustál plozen a zrozen biologicky...zna­mená to, že od počiatku je Otec a Syn (Otec i Syn je večný) vo vzťahu neustálej "plodící"lásky v Duchu Svätom (to "plození" je terminologie teológov toho, čo som napísal.).....


n/a
n/a
 #1402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 13:33:23 | #1417 (9)

To tam v té sefinici ale nebylo. Divná terminologie. *24581*


n/a
n/a
 #1414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 13:55:52 | #1418 (10)

ide o to, aký je toho výklad, nie tak, ako si to vy predstavujete­...Nicejsko-konstantinoposlé vyznanie viery/325,381, ako aj Atanášovo vyznanie viery "Quicumque " (proti Ariovi) vysvetľujú vnútorný vzťah/život/in­terakce božských osôb v jednom Bohu v jednote troch božských osob vo vzájomnej "emanaci" lásky Otca k Synovi, Syna k Otcovi v Duchu Svatém (ktorý je tá láska)...


n/a
n/a
 #1417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 02:24:16 | #1425 (11)

Mě zajímá spíš Boží slovo, Bible. *32594*


n/a
n/a
 #1418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 09:02:40 | #1432 (12)

to je Boží slovo, len človek nemôže mať zaslepený zrak....


n/a
n/a
 #1425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:12:37 | #1435 (13)

Nicejsko-konstantinoposlé vyznanie viery/325,381, ako aj Atanášovo vyznanie viery "Quicumque " (proti Ariovi) nejsou pro mě Božím slovem. *19753*


n/a
n/a
 #1432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:26:14 | #1354 (1)

A co se týče Božího jména, nemůžu ti k tomu neříct, že jsi s tím už nemožný. Vidíš, já jsem s v pohodě s oběma tvary, a kdyby se objevila nějakádalší alternativa, tak prostě nevadí. Důležitá je vážnost vůči Božímu jménu.


n/a
n/a
 #1346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:18:53 | #1416 (2)

Takže ešte raz:
Jméno Boha  „Jehova(h)“ (Jsem,ktorý jsem) má pôvod u židovských masoretov. Masoreti byli znalci Bible kteří v 6. až 10. století n.l. sepisovali ústně podané texty, které se týkaly Bible. Prací masoretů bylo přepisování hebrejského textu Bible a zapsat i správnou vokalizaci a přízvuky, které byly původně tvořeny 22 souhláskami.

  • „Jehova(h)“ bol spopularizovaný v anglickej hovorovej reči Williamom Tyndaleom (1494-1536), ako aj ďalšími „pionieskymi“ protestantskými prekladmi, napr. v ženevskej Bibli (Geneva Bible/r. 1560). „Jehova(h)“ rozšíril v protestantizme hlavne Luther (16. st.),
  • „Jehova(h)“ vznikol umele transliteráciou z hebr. JHVH (יהוה) + vokalizáciou (vložením samohlások „e, o, a“  z „Adonai“ do anglického názvu Yahve(h) (jeho výslovnosti) - Ya/(je)-H(o)U(a)H - 50 rokov pred King James Version (1611).

Pozn.:
Adonai (hebr. אדני/אדוני, = „moji páni“ - tzv. majestátny plurál) je oslovenie Boha v Starom zákone. Po babylonskom zajatí Židia nesmeli vysloviť meno Boha Jahve, preto aj pri čítaní Bible vždy vyslovovali namiesto mena Jahve(h) Adonaj.


n/a
n/a
 #1354