Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12527x
Příspěvků:
635

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1351

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:17:51 | #1351
Reakce na příspěvek #1349

Trochu přesněji kdybys zaměřil... *11071*


n/a
n/a
 #1349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:20:34 | #1352 (1)

Tak namátkou: skrze Syna Bůh tvořil svět, a přesto byl Bůh při tom tvoření sám a vše stvořil osobně (vlastníma rukama).


-105
n/a
 #1351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:31:42 | #1357 (2)

To asi není z NZ, viď?


n/a
n/a
 #1352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:44:30 | #1358 (3)

Je to NZ, to v něm se píše, že skrze Syna bylo vše stvořeno.


-105
n/a
 #1357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:50:12 | #1359 (4)

No jasně. Já myslela ten text "vlastníma rukama". Ale to už jsme probírali.


n/a
n/a
 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:04:08 | #1360 (5)

No to je v SZ, ale až díky NZ to sdělení nabývá na významu.


-105
n/a
 #1359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:20:08 | #1361 (6)

V SZ je taky Ježíš popsán jako zosobněná moudrost. A tam se o něm říká, že byl u Jehovy jako mistr v díle.

Př 8:
22 Jehova mě vytvořil jako počátek svého díla,
jako první ze svých dávných činů.
23 Byla jsem ustanovena v dávných dobách,
na začátku, dřív než země.
24 Zrodila jsem se, když ještě nebyly vodní hlubiny,
žádné prameny překypující vodou.
25 Ještě než byly zasazeny hory,
dřív než kopce jsem se zrodila,
26 ještě než udělal zemi a pole
i první hroudy zemské půdy.
27 Když připravoval nebesa, byla jsem tam.
Když vyznačil obzor na hladině vod,
28 když ve výšinách umístil oblaka
a v hlubinách založil zřídla,
29 když vydal výnos pro moře,
že jeho vody nesmí překročit hranice, které určil,
když ustanovil základy země,
30 tehdy jsem byla po jeho boku zručným řemeslníkem.
Den co den jsem byla jeho velkým potěšením
a stále jsem se před ním radovala.
31 Radovala jsem se z jeho země
a mým velkým potěšením byli lidští synové.


n/a
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:55:11 | #1364 (7)

Pokud by to tak bylo, tak stále: Syn by byl stvořená bytost, což odporuje prohlášení Boha, že při tvoření byl sám a že vše stvořil osobně.


-105
n/a
 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:05:35 | #1375 (8)

Stvořil to osobně: skrze Syna. Vždyť je to přece psáno, ne? A co se týče toho textu, tam Jehova mluví k lidem a zřejmě jim jen chtěl připomenout, že u toho nebyli oni, že to udělal bez jeho přičinění. A kdyby to mělo znamenat to, co tím tady dokazuješ, tedy že Ježíš je součástí trojjediného Boha, tak potom jak by vedle tohotrojjediného Boha mohl "usednout"?


n/a
n/a
 #1364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 04:33:40 | #1385 (9)

Ano, Bůh samotný pracoval a Syna k tomu používal něco jako nástroj či metodu.
Bůh tam nevede s nikým dialog, je to celé naopak Boží monolog. Který je sice určen lidem, ale Bůh tam vyjadřuje svojí svrchovanost, nevymezuje se vůči někomu konkrétně. Mluví obecně, že to učinil zcela sám a nikdo s ním při tom nebyl - mimochodem, když se podíváš do meziřádkového, tak tam nevyslovuje takovouto otázku, ale doslova říká "Já sám" (úplně na konci).

Nesmíš zapomínat, že Ježíš je člověk, spasitel, prostředník, a z tohoto úhlu pohledu usedne vedle Boha.


-105
n/a
 #1375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:10:40 | #1392 (10)

Proč vedle, když je je Bůh? Vedle sebe tedy? Já jsem z toho taky vedle... *500*


n/a
n/a
 #1385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:14:21 | #1395 (11)

Znovu opakuji: Nesmíš zapomínat, že Ježíš je člověk, spasitel, prostředník, a z tohoto úhlu pohledu usedne vedle Boha.


-105
n/a
 #1392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:15:56 | #1397 (12)

Nezapomínám. Mně je to absolutně jasné. Akorát že to neštymuje s tou Trojicí.


n/a
n/a
 #1395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:25:27 | #1400 (13)

Štymuje. Z hlediska Ježíšovo božské podstaty se jedná o Syna a Otce, z hlediska jeho lidské podstaty se jedná o člověka a Boha. V takovémhle jsou vzájemném vztahu, díky tomu, že má Kristus dvě podstaty.


-105
n/a
 #1397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:32:03 | #1404 (14)

No vždyť říkám, že je to zamotanéééé! *33072*
Pokud tedy je Ježíš Bůh, znamenalo by to, že Bůh má dvě podstaty, a už se tedy nedá věřit Ježíšovým slovm, že Bůh je Duch?


n/a
n/a
 #1400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:42:43 | #1408 (15)

Neni to zamotané, k pochopení těch vztahů není potřeba nějaká velká inteligence. Ježíšovo tělo bylo přece zduchovněno, vždyť jsme to nesčetněkrát probírali.


-105
n/a
 #1404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:57:09 | #1411 (16)

Nejlépe žádná, viď? *19753*
Čemu říkáš "zduchovněno"?


n/a
n/a
 #1408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:35:13 | #1422 (17)

Žádnou se projevuje ten, kdo to neustále nemůže pochopit. Přitom to není zas tak nic složitého.
Milionkrát jsme to probírali, tak proč se na to zas ptáš? To zduchovnění je blíže nespecifikovaná změna vlastností těla.


-105
n/a
 #1411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:57:44 | #1412 (16)

A je tedy to zduchvnělé tělo součástí trojjediného Boha, nebo není?


n/a
n/a
 #1408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:35:38 | #1423 (17)

Ano je


-105
n/a
 #1412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:47:42 | #1367 (7)

odmietam, aby ste tu citovala PNS, máme klasické preklady prijateľné pre všetky cirkvi...


n/a
n/a
 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:10:04 | #1378 (8)

Odmítám nechat si zakazovat používání PNS. Je to překlad vysoké honoty a dobrý pro porozumění.


n/a
n/a
 #1367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:23:27 | #1362 (6)

Pro mě jsou významná důležitější sdělení. Třeba že Otec je jediným pravým Bohem, že po svém vstoupení na nebesa se Ježíš posadil po prvici Boha, že Bůh dává Ježíšovi vládu a po čase ji zase Ježíš Bohu vrací... *3476*


n/a
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:56:07 | #1365 (7)

Všechna sdělení jsou stejně důležitá. Nelze žádné prohlásit za nedůležité a ignorovat ho.


-105
n/a
 #1362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:07:27 | #1376 (8)

Ano. Takže jsou důležitá i sdělení, že Ježíš spočívá po pravici Boha, že ho Bůh na to místo dosadil a že mu předal na nějaký čas kralování, že Otec je jediný pravý Bůh a že Slovo bylo u Boha... *3476*


n/a
n/a
 #1365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 04:35:01 | #1386 (9)

Jistěže ano. Taky to trojiční nauka neignoruje.


-105
n/a
 #1376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:11:45 | #1393 (10)

No jasně, ta je tak zamotaná, že se do ní vejde snad úplně všechno.


n/a
n/a
 #1386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:17:46 | #1398 (11)

Není zamotaná, pokud bereš v úvahu všechny skutečnosti o Kristu.


-105
n/a
 #1393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:27:28 | #1401 (12)

Jo, beru v úvahu. Třeba tu, že sočívá po pravici Boha, jehož tudíž nemůže být součástí.


n/a
n/a
 #1398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:31:12 | #1403 (13)

To je právě ukázka toho, že nebereš. Celou dobu ti to vysvětluju.


-105
n/a
 #1401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:33:30 | #1406 (14)

A já mám zase pocit, že nebereš ty... *3312*


n/a
n/a
 #1403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:45:18 | #1409 (15)

Ty nebereš v úvahu, že po svém vtělení tady na Zem byl člověk. Jako člověk mluvil, jako člověk jednal. Ty mu to furt upíráš.


-105
n/a
 #1406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:58:40 | #1413 (16)

Nrupírám mu to ani náhodou.
Ale teď nevím, kam směřuješ.


n/a
n/a
 #1409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:37:09 | #1424 (17)

Kdybys mu to neupírala, tak bys Trojici chápala. Včetně argumentů pro ní.


-105
n/a
 #1413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:55:52 | #1366 (7)

to se nijak s řečeným nevylučuje. Je to i ve vyznání víry... Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce


131
n/a
 #1362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:08:23 | #1377 (8)

V Bibli je několikráte psáno, v SZ i v NZ, že po pravici Boha.


n/a
n/a
 #1366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 06:44:52 | #1390 (9)

tak po pravici Boha, člověk usedl po pravici Boha.


131
n/a
 #1377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:14:26 | #1396 (10)

Jak člověk? Tak Ježíš není součástí Trojice? *24581*


n/a
n/a
 #1390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:32:11 | #1438 (11)

je, i ako človek...


n/a
n/a
 #1396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:47:12 | #1440 (12)

Když sedí vedle Boha? Tedy vedle trojjediného Boha? *24581*


n/a
n/a
 #1438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:51:57 | #1441 (13)

on je v trojjedinom Bohu! - tri RôZNE osoby, v jednom Bohu (lebo majú tú istú božskú podstatu), takže môže sedieť:-)...vidím, že ste nejaká nechápavá:-)...


n/a
n/a
 #1440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:03:42 | #1443 (14)

On je v Bohu a zároveň po pravici Boha? Ale u vás je možné všechno! *32818*


n/a
n/a
 #1441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:05:55 | #1444 (15)

Ano... přesně tak. Odpovídá to i prologu. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha (po pravici) a to Slovo byl Bůh (v Trojici)


131
n/a
 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:32:08 | #1449 (15)

Tobě je marné něco vysvětlovat. Dvakrát, dvakrát jsem ti Kristovu situaci popsal. *5934*


-105
n/a
 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:53:27 | #1456 (16)

A já ti dvakrát, dvakrát neuvěřila! *15238*


n/a
n/a
 #1449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:31:56 | #1459 (17)

To po tobě taky nikdo nežádal. Šlo jedině o to, abys to pochopila. O nic víc.


-105
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:57:59 | #1462 (17)

omlouvám se že do toho vstupuji. Je to velice těžké a zároveň důležité téma. Jeto podstata radostné zprávy. Proto je důležité se tím zabývat, že Ježíš je u Otce (sedí po pravicí Boží) a zároveň je zde pro nás, seslal nám Přímluvce a vrátil se - viz Jeho vzkříšení. Zde pár slov ktématu, nejsem evangelista a nemám mandát učit, raději si čtu k tématu:

Cituji: Ježíš ve své smrti "padá" do náruče Otcovy, což znamená život. Ježíš "padající" do náruče Otcovy je plně Bůh a plně člověk - a v tom je vzkříšení i pro nás.
Sv. Pavel v 1 K 15 začíná tím, že chce, aby jeho bratři skutečně poznali evangelium, "kterým byli evangelizováni". Aby poznali to, co pro ně bylo zásadně důležité - tedy, že Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých - a to vše ve shodě s Písmem. Slovo o Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném je ona radostná zvěst - evangelium.

A zde je zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/vstal-z-mrtvych-vstoupil-na-nebesa-sedi-po-pravici-boha
Je zajímavé přečíst si výklad celého Kréda.


131
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:07:14 | #1463 (18)

Snad mi to Vizitor promine, ale chtěla bych zde uvést ještě jednu pasáž z daného výkladu:
Cituji:
Tento Ježíš tohoto života dosáhl. Proto patřil nejen do sféry lidské, ale už do sféry božské. Písmo nám celou tuto skutečnost rozkládá asi tak, jako hranol světlo. Říká: "Vstal z mrtvých, setkal se s učedníky, vstoupil na nebesa." Už jsem několikrát říkal, že to "vstoupil na nebesa" neznamená žádný vesmírný let. Je to jenom vyjádření skutečnosti, že Ježíš je na Boží úrovni. A že je tam jako vzkříšený člověk - to "člověk" nesmíme škrtat.

A co nám o tom všem říká Písmo, kdepak je popsáno, jak Pán Ježíš vstává z mrtvých? Je dobře, že to nikdo neví, samozřejmě to nikde není popsáno. Co tam však je, co se týká vzkříšení? Je tam několik témat: prázdný hrob, setkání se Vzkříšeným, anděl vysvětlující slovo a dále to, co předcházelo - předpověď. Kromě evangelií je nejdelší pasáž o vzkříšení Ježíšově (i našem) v 1 K 15 - je to nejrozsáhlejší text sv. Pavla na téma smrt - vzkříšení.
(Je dobré si pamatovat: 1 K 11: večeře Páně, 1 K 12: dary Ducha, 1 K 13: velepíseň lásky, 1 K 14: opět dary Ducha, jejich užití, 1 K 15: řeč o smrti a vzkříšení; k těmto kapitolám se totiž člověk často vrací.)
Konec citace.

Je dobré si pamatovat uvedené odkazy a jejích posloupnost z 1. Korinťanům tak jak je to uvedené v závorce.


131
n/a
 #1462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:17:02 | #1464 (19)

proč by jsem se měl zlobit? - takéto příspěvky tu potřebuji, a ne dohadování se...promazal jsem to :-)


n/a
n/a
 #1463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 08:45:13 | #1461 (9)

sedí po pravici Boha-Otce všemohoucího...


n/a
n/a
 #1377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 16:29:12 | #1466 (2)

soucet: Ježíš se ještě nenarodil, ale skrze něj stvořil svět. To dává smysl. A kdo tomu nevěří, je ateista, a půjde do Pekla! *3816* *3816* *3816*


11
n/a
 #1352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 17:40:30 | #1467 (3)

Nechceš jít trolovat někam jinam?


-105
n/a
 #1466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 20:13:39 | #1468 (3)

no, Koleniku, my všichni vzdelanejší víme, že Ježiš pred tým, ako sa stal človekom, bol Slovo-Boh /Jn 1, 1, 14) a na zemi ako Boh i človek v jednej osobe, a taký bol aj vzkriesený, a je po nanevystúpení u Otca v nebi:-)


n/a
n/a
 #1466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:34:20 | #1473 (4)

To dává smysl. Teď už jenom zbývá, dokázat nad vší pochybnost, že ten bůh "otec", opravdu existuje. Bez toho důkazu, jenom mlátíš prázdnou slámu. Už to chápeš?


11
n/a
 #1468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 08:08:04 | #1478 (5)

Hlupákům bohužel nestačí vysvětlit jednou, že proto se tomu říká víra, že to dokázat nejde.


-105
n/a
 #1473