Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15759x
Příspěvků:
685

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1362

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:23:27 | #1362
Reakce na příspěvek #1360

Pro mě jsou významná důležitější sdělení. Třeba že Otec je jediným pravým Bohem, že po svém vstoupení na nebesa se Ježíš posadil po prvici Boha, že Bůh dává Ježíšovi vládu a po čase ji zase Ježíš Bohu vrací... *3476*


n/a
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:56:07 | #1365 (1)

Všechna sdělení jsou stejně důležitá. Nelze žádné prohlásit za nedůležité a ignorovat ho.


-110
n/a
 #1362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:07:27 | #1376 (2)

Ano. Takže jsou důležitá i sdělení, že Ježíš spočívá po pravici Boha, že ho Bůh na to místo dosadil a že mu předal na nějaký čas kralování, že Otec je jediný pravý Bůh a že Slovo bylo u Boha... *3476*


n/a
n/a
 #1365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 04:35:01 | #1386 (3)

Jistěže ano. Taky to trojiční nauka neignoruje.


-110
n/a
 #1376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:11:45 | #1393 (4)

No jasně, ta je tak zamotaná, že se do ní vejde snad úplně všechno.


n/a
n/a
 #1386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:17:46 | #1398 (5)

Není zamotaná, pokud bereš v úvahu všechny skutečnosti o Kristu.


-110
n/a
 #1393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:27:28 | #1401 (6)

Jo, beru v úvahu. Třeba tu, že sočívá po pravici Boha, jehož tudíž nemůže být součástí.


n/a
n/a
 #1398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:31:12 | #1403 (7)

To je právě ukázka toho, že nebereš. Celou dobu ti to vysvětluju.


-110
n/a
 #1401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:33:30 | #1406 (8)

A já mám zase pocit, že nebereš ty... *3312*


n/a
n/a
 #1403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:45:18 | #1409 (9)

Ty nebereš v úvahu, že po svém vtělení tady na Zem byl člověk. Jako člověk mluvil, jako člověk jednal. Ty mu to furt upíráš.


-110
n/a
 #1406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:58:40 | #1413 (10)

Nrupírám mu to ani náhodou.
Ale teď nevím, kam směřuješ.


n/a
n/a
 #1409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:37:09 | #1424 (11)

Kdybys mu to neupírala, tak bys Trojici chápala. Včetně argumentů pro ní.


-110
n/a
 #1413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:55:52 | #1366 (1)

to se nijak s řečeným nevylučuje. Je to i ve vyznání víry... Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce


142
n/a
 #1362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:08:23 | #1377 (2)

V Bibli je několikráte psáno, v SZ i v NZ, že po pravici Boha.


n/a
n/a
 #1366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 06:44:52 | #1390 (3)

tak po pravici Boha, člověk usedl po pravici Boha.


142
n/a
 #1377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:14:26 | #1396 (4)

Jak člověk? Tak Ježíš není součástí Trojice? *24581*


n/a
n/a
 #1390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:32:11 | #1438 (5)

je, i ako človek...


n/a
n/a
 #1396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:47:12 | #1440 (6)

Když sedí vedle Boha? Tedy vedle trojjediného Boha? *24581*


n/a
n/a
 #1438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:51:57 | #1441 (7)

on je v trojjedinom Bohu! - tri RôZNE osoby, v jednom Bohu (lebo majú tú istú božskú podstatu), takže môže sedieť:-)...vidím, že ste nejaká nechápavá:-)...


n/a
n/a
 #1440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:03:42 | #1443 (8)

On je v Bohu a zároveň po pravici Boha? Ale u vás je možné všechno! *32818*


n/a
n/a
 #1441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:05:55 | #1444 (9)

Ano... přesně tak. Odpovídá to i prologu. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha (po pravici) a to Slovo byl Bůh (v Trojici)


142
n/a
 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:32:08 | #1449 (9)

Tobě je marné něco vysvětlovat. Dvakrát, dvakrát jsem ti Kristovu situaci popsal. *5934*


-110
n/a
 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:53:27 | #1456 (10)

A já ti dvakrát, dvakrát neuvěřila! *15238*


n/a
n/a
 #1449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:31:56 | #1459 (11)

To po tobě taky nikdo nežádal. Šlo jedině o to, abys to pochopila. O nic víc.


-110
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:57:59 | #1462 (11)

omlouvám se že do toho vstupuji. Je to velice těžké a zároveň důležité téma. Jeto podstata radostné zprávy. Proto je důležité se tím zabývat, že Ježíš je u Otce (sedí po pravicí Boží) a zároveň je zde pro nás, seslal nám Přímluvce a vrátil se - viz Jeho vzkříšení. Zde pár slov ktématu, nejsem evangelista a nemám mandát učit, raději si čtu k tématu:

Cituji: Ježíš ve své smrti "padá" do náruče Otcovy, což znamená život. Ježíš "padající" do náruče Otcovy je plně Bůh a plně člověk - a v tom je vzkříšení i pro nás.
Sv. Pavel v 1 K 15 začíná tím, že chce, aby jeho bratři skutečně poznali evangelium, "kterým byli evangelizováni". Aby poznali to, co pro ně bylo zásadně důležité - tedy, že Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých - a to vše ve shodě s Písmem. Slovo o Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném je ona radostná zvěst - evangelium.

A zde je zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/vstal-z-mrtvych-vstoupil-na-nebesa-sedi-po-pravici-boha
Je zajímavé přečíst si výklad celého Kréda.


142
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:07:14 | #1463 (12)

Snad mi to Vizitor promine, ale chtěla bych zde uvést ještě jednu pasáž z daného výkladu:
Cituji:
Tento Ježíš tohoto života dosáhl. Proto patřil nejen do sféry lidské, ale už do sféry božské. Písmo nám celou tuto skutečnost rozkládá asi tak, jako hranol světlo. Říká: "Vstal z mrtvých, setkal se s učedníky, vstoupil na nebesa." Už jsem několikrát říkal, že to "vstoupil na nebesa" neznamená žádný vesmírný let. Je to jenom vyjádření skutečnosti, že Ježíš je na Boží úrovni. A že je tam jako vzkříšený člověk - to "člověk" nesmíme škrtat.

A co nám o tom všem říká Písmo, kdepak je popsáno, jak Pán Ježíš vstává z mrtvých? Je dobře, že to nikdo neví, samozřejmě to nikde není popsáno. Co tam však je, co se týká vzkříšení? Je tam několik témat: prázdný hrob, setkání se Vzkříšeným, anděl vysvětlující slovo a dále to, co předcházelo - předpověď. Kromě evangelií je nejdelší pasáž o vzkříšení Ježíšově (i našem) v 1 K 15 - je to nejrozsáhlejší text sv. Pavla na téma smrt - vzkříšení.
(Je dobré si pamatovat: 1 K 11: večeře Páně, 1 K 12: dary Ducha, 1 K 13: velepíseň lásky, 1 K 14: opět dary Ducha, jejich užití, 1 K 15: řeč o smrti a vzkříšení; k těmto kapitolám se totiž člověk často vrací.)
Konec citace.

Je dobré si pamatovat uvedené odkazy a jejích posloupnost z 1. Korinťanům tak jak je to uvedené v závorce.


142
n/a
 #1462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:17:02 | #1464 (13)

proč by jsem se měl zlobit? - takéto příspěvky tu potřebuji, a ne dohadování se...promazal jsem to :-)


n/a
n/a
 #1463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 08:45:13 | #1461 (3)

sedí po pravici Boha-Otce všemohoucího...


n/a
n/a
 #1377