Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15826x
Příspěvků:
685

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1456

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:53:27 | #1456
Reakce na příspěvek #1449

A já ti dvakrát, dvakrát neuvěřila! *15238*


n/a
n/a
 #1449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:31:56 | #1459 (1)

To po tobě taky nikdo nežádal. Šlo jedině o to, abys to pochopila. O nic víc.


-110
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:57:59 | #1462 (1)

omlouvám se že do toho vstupuji. Je to velice těžké a zároveň důležité téma. Jeto podstata radostné zprávy. Proto je důležité se tím zabývat, že Ježíš je u Otce (sedí po pravicí Boží) a zároveň je zde pro nás, seslal nám Přímluvce a vrátil se - viz Jeho vzkříšení. Zde pár slov ktématu, nejsem evangelista a nemám mandát učit, raději si čtu k tématu:

Cituji: Ježíš ve své smrti "padá" do náruče Otcovy, což znamená život. Ježíš "padající" do náruče Otcovy je plně Bůh a plně člověk - a v tom je vzkříšení i pro nás.
Sv. Pavel v 1 K 15 začíná tím, že chce, aby jeho bratři skutečně poznali evangelium, "kterým byli evangelizováni". Aby poznali to, co pro ně bylo zásadně důležité - tedy, že Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých - a to vše ve shodě s Písmem. Slovo o Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném je ona radostná zvěst - evangelium.

A zde je zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/vstal-z-mrtvych-vstoupil-na-nebesa-sedi-po-pravici-boha
Je zajímavé přečíst si výklad celého Kréda.


142
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:07:14 | #1463 (2)

Snad mi to Vizitor promine, ale chtěla bych zde uvést ještě jednu pasáž z daného výkladu:
Cituji:
Tento Ježíš tohoto života dosáhl. Proto patřil nejen do sféry lidské, ale už do sféry božské. Písmo nám celou tuto skutečnost rozkládá asi tak, jako hranol světlo. Říká: "Vstal z mrtvých, setkal se s učedníky, vstoupil na nebesa." Už jsem několikrát říkal, že to "vstoupil na nebesa" neznamená žádný vesmírný let. Je to jenom vyjádření skutečnosti, že Ježíš je na Boží úrovni. A že je tam jako vzkříšený člověk - to "člověk" nesmíme škrtat.

A co nám o tom všem říká Písmo, kdepak je popsáno, jak Pán Ježíš vstává z mrtvých? Je dobře, že to nikdo neví, samozřejmě to nikde není popsáno. Co tam však je, co se týká vzkříšení? Je tam několik témat: prázdný hrob, setkání se Vzkříšeným, anděl vysvětlující slovo a dále to, co předcházelo - předpověď. Kromě evangelií je nejdelší pasáž o vzkříšení Ježíšově (i našem) v 1 K 15 - je to nejrozsáhlejší text sv. Pavla na téma smrt - vzkříšení.
(Je dobré si pamatovat: 1 K 11: večeře Páně, 1 K 12: dary Ducha, 1 K 13: velepíseň lásky, 1 K 14: opět dary Ducha, jejich užití, 1 K 15: řeč o smrti a vzkříšení; k těmto kapitolám se totiž člověk často vrací.)
Konec citace.

Je dobré si pamatovat uvedené odkazy a jejích posloupnost z 1. Korinťanům tak jak je to uvedené v závorce.


142
n/a
 #1462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:17:02 | #1464 (3)

proč by jsem se měl zlobit? - takéto příspěvky tu potřebuji, a ne dohadování se...promazal jsem to :-)


n/a
n/a
 #1463