Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 3681x
Příspěvků:
281

Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev?

| Předmět: biblické a vedecké pojmy: telo, duša, duch
20.01.20 19:54:20 | #84

podľa Biblie SZ a NZ, učenia RKC, vedeckých poznatkov, filozofie a iných humanitných vied: (RKC vierouka),
1. telo: - systém 10 na 14. buniek, charaterizované metabolizmom (anabolizmom a katabolizmom), zložené z 10 orgánových systémov (nervový, imunitný, kardiovaskulárny, kožný, endokrínny, kardiovaskulárny, rozmnožovací, gastrointestinálny, dýchací, skeletálny,...), - telo je smrteľné,
2. duša: - nám neznámy, neviditeľný - Bohom stvorený, vedecky nedokázateľný oživovací princíp tela (spôsobuje, že telo ako také žije/má život); u človeka je to rozumová duša (jediná schopná psychických procesov), u zvierat animálna duša, u rastlín rastlinná duša,..duša človek je nesmrteľná,
3. duch s "d":

 1. atribúty ľudskej rozumovej duše v jednote s dušou (= atribúty psychiky): vedomie, svedomie, myslenie, vnímanie, uvažovanie, sebauvedomenia, sebareflexia,­...duch človeka je nesmrteľný, lebo je v jednote s dušou,
 2. archanjeli a anjeli (Boží poslovia), - sú nesmrteľní,
 3. biblický nepriateľ Boha (zlý duch/diabol/sa­tan),...je nesmrteľný,
 4. iní "duchovia" - vymyslení (neexistujúci) duchovia pohanských (mytologických) bohov, a pod.

4. Duch s "D": = Duch Svätý/Duch Boží, - Prímluvca u Boha, Oživovateľ - naše telo je podľa Písma jeho chrámom a naplňuje sa ním...


-352
n/a

| Předmět: RE: biblické a vedecké pojmy: telo, duša, duch
21.01.20 08:50:01 | #114

a co když je někdo napojený na přístrojích má mrtvý mozek a tak tou duší jsou ty přístroje co oživují to tělo?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: biblické a vedecké pojmy: telo, duša, duch
21.01.20 09:14:06 | #122

:-) žije, - duše neopustila telo, udržiava ho pri živote...prístroje len udržiavajú životné procesy, organizmus/telo žije (duch je "utlmený", lebo CNS a PNS sú utlmené vo svojich fyziologických funkciách), - je to teda živý človek so živým telom, dušou i duchom...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: biblické a vedecké pojmy: telo, duša, duch
21.01.20 11:32:41 | #126

no a oni ho od těch přístrojů odpojili a on zemřel


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: biblické a vedecké pojmy: telo, duša, duch
21.01.20 12:17:56 | #128

iste, a duša (ani duch) už v ňom nie je, telo začalo svoj rozklad na molekuly a atomy,

 • pri Parúzii (Kristov II. príchod) už toto (staré) telo nebude obnovené, ale (podľa ap. Pavla a Mt 25)) stvorené nové telo, ktoré sa spojí s pôvodnou dušou (očistenou od hriechov) a pôvodným duchom (atribúty psychiky: vedomie, myslenie, svedomie, uvažovanie, a i.) do nového vzkrieseného a spaseného človeka v Kristovom svetle slávy, a takého Kristus zoberie so sebou do svojho Kráľovstva:-)

-352
n/a

| Předmět: otázky utrpenia
20.01.20 09:12:10 | #72

Otázky utrpenia (vierouka a mravouka R(KC)
A./ Boh nemá záujem, aby človek trpel, on nestvoril utrpenie - nikoho ani nemláti po hlave, naopak je proti utrpeniu -

 • utrpenie si spôsobujeme sami tým, že žijeme v hriechu, je následkom hriechu, - Boh prijíma tento fakt, ale vo svojom láske a milosrdenstve dokáže využiť aj toto zlo (naše utrpenie) pre naše dobro,
- choroby vyliečiteľné i nevyliečiteľné sú následkom toho, že sme hriešni (následkom hriechu je smrť), - stárneme, - stárnutie a staroba znamená postupnú deštrukciu organizmu, a tým aj choroby a utrpenie,
- a tak i narodenie postihnutých detí či nádorové a iné nevyliečiteľné ochorenia nie sú vina Boha, ale vina človeka - vždy to má nejaký genetický základ alebo je to následkom zranení, či íných (infekčných) chorôb, a pod., ktoré si človek spôsobil sám, - preto váľať vinu na Boha je absurdné - áno, je to obrovská skúška pre človeka, a mnohí to nezvládnu, zanevrú na všetko, život (aký je prý Boh k nim nespravodlivý), zanevrú na ľudí i Boha - a priam preto nenávidia Boha, že to prý spôsobil, či dopustil, - nič nespôsobil, ale dopúšťa to ako následok ním stvorených prírodných (biologických a iných) zákonov,...

-352
n/a

| Předmět: RE: otázky utrpenia
20.01.20 09:24:33 | #73

B/ Utrpenie má spásonosný význam (vierouka a mravouka R(KC)**

 • o to je väčšia veľkosť (grácia) človeka, keď svoje (a iných) utrpenie zoberie ako skúšku svojej viery, a pochopí, že toto utrpenie je dočasné, keď ho prežíva vo viere, pokore a bázni a uverí, že toto utrpenie je spásonosné, lebo je napísané: utrpenie a bolesť zakrýva a prekrýva mnohé hriechy, aj tie, ktoré spáchali naši predkovia svojím životným štýlom, čo sa mohlo "preniesť" do našich génov...jednoducho povedané, utrpenie má aj transcendentál­ny/spásonosný charakter, ak je prežívané vo viere, v pokore, trpezlivosti a bázni pred Bohom i človekom, - vtedy vedie k spáse človeka a mnohých, ktorí sú možno jeho zdrojom (nevieme, čo všetko, aké zlo, robili naši predkovia v genealógii nášho rodu)...pre neveriaceho (alebo inej viery) sú to možno rúhajúce a neprijateľné slová, ale slovo Písma nám zjavuje a objasňuje i tieto veci - treba ich posudzovať skrze vieru, nádej a lásku...

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: otázky utrpenia
20.01.20 09:40:42 | #74

C/ Utrpenie a očistec (vierouka a mravouka R(KC))

 • JEŽIŠOVA OBEŤ AKO TAKÁ NERIEŠI, ŽE SME AUTOMATICKY SPASENÍ, pretože vieme, že sú milióny vrahov, a iných hriešnikov, často aj masových, ktorí sa pred smrťou obrátili, osobne prijali Krista a robili pokánie – avšak je naprosto rozumove a logicky neprijateľné (rozum a svedomie sa vzpiera), že títo po obrátení a pokání budú automaticky spasení, hoci robili pokánie (pretože nič nie je zdarma, všetko musíme zaplatiť a splatiť, hovorí Písmo), ale NEZADOSŤUČINILI Bohu za svoje (zdôrazňujem) UŽ ODPUSTENÉ HRIECHY, a tak musia ZO SPRAVODLIVOSTI BOHA (Boh je spravodlivý) PREJSŤ UTRPENÍM V OČISCI (Cirkev to nazýva “očistec”), tieto duše v očisci už vedia, že budú spasené (vieme to aj zo zjavení bl. Kataríny Emmerichovej a mnohých iných vizionárov), a teda ich utrpenie je v istote spásy, teda ide o akési skrze Krista “radostné" utrpenie, v ktorom tieto duše posilňujú tie duše, ktoré sa už dostali z očisca, ako aj blahoslavení a svätí v nebi, včetne Panny Márie…

-352
n/a

| Předmět: RE: otázky utrpenia
20.01.20 15:04:50 | #79

"Boh nemá záujem, aby človek trpel"
*33684*
Tak to si potom prečítaj Bibliu - je tam dosť príkladov toho,kde nájdeš utrpenie,ktoré sposobil Boh.
*33693*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: otázky utrpenia
20.01.20 15:21:16 | #80

Boh, ako píšem, nespôsobuje utrpenie, nepraje si ho, len ho dopúšťa, pretože sme si ho sami vygenerovali, sme zaň vinní osobne (tisíce príčin - choroby, zranenia telesné, duchovné, a pod.), resp. utrpenie je následok hriechu nás osobne alebo našich predkov - a pramení to aj z prírodných zákonov, faktu stárnutia a smrti, ako (podľa Bible) následku za hriech...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: otázky utrpenia
22.01.20 10:36:57 | #184

V čom sa previnili obyvatelia voči Bohu pri 10."rane"- myslím okrem faraóna??
*33684*
Tam netrpeli obyčajní ludia??
A kto to sposobil??
*701*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: otázky utrpenia
22.01.20 11:18:28 | #200

neprevinili sa ničím, previnil sa faraón, ktorý spravoval ľud - a bol to faraón, ktorý odmietol Mojžišovi právo, ktoré dostal od Boha, aby vyviedol ľud Izraela z otroctva v Egypte...a tak bol potrestaný faraón a skrze neho aj jeho ľud...aj Ježiš povedal, že "veža v Siloe padla na nevinných a zabila ich" - na otázku židov "prečo"? - ježiš povedal: aby sa ukázali Božie skutky...- jednoducho tieto príklady ukazujú, že kto sa vzpiera Bohu proti spravodlivosti, aj keď je "nevinný" (je však neviera nevinnosť? - Biblia hovorí, že neviera v Boha je najväčší hriech, máme to v Desatore v 1. prikázaní) zahynie (často už "tu" na zemi a tobôž "potom" pri poslednom súde)...


-352
n/a

| Předmět: K mše
20.01.20 00:00:11 | #67
| Předmět: RE: K mše
20.01.20 08:50:49 | #70

...veľmi pekné! - R(KC) sa tomu nebráni...o čo je to krajšie, keď spevy a hudba sú spojené s liturgiou, so slávením eucharistie...


-352
n/a

| Předmět: RE: K mše
20.01.20 08:55:59 | #71

add: tu sa ukazuje univerzálnosť Cirkvi, - obrad liturgie je stály, nemenný, ale jej doprovod môže byť podľa národa, rasy, etnika, kultúry (spevy, hudba, tance)....


-352
n/a

| Předmět: Symbolika kríža
19.01.20 10:22:32 | #57

Symbolika kríža

 1. informácia/realita kríža je vo všetkých vyobrazeniach od počiatku kresťanstva, vo všetkých kresťanských/cir­kevných i historických dokumentoch, v kresťanskej i nekresťanskej literatúre, i u všetkých apoštolských i poapoštolských cirkevných otcov,

 2. symbolika kríža má aj mystický transcendentálny charakter, v kríži je implementovaná symbolika spásy, - Ježiš ukrižovaný na kríži, ktorý sníma hriechy celého sveta, celých dejín ľudstva a Vesmíru, ROZPRETIERA RUKY A OBJÍMA CELÝ SVET, ĽUDSTVO CELÝCH DEJÍN, CELÝ VESMÍR, aby ho spasil - Ježiš na kríži ako keby vykríkol: tu som, milujem vás všetkých, beriem na svoje plecia všetky vaše bolesti, strasti, utrpenie, vaše hriechy - preto Ježišov kríž nazývame v univerzálnom kresťanstve aj KRÍŽOM/NÁSTROJOM SPÁSY...
- o čom je potom "mučednický kůl" u SJ? - pre pohoršení! nástroj na zabití! ...

-352
n/a

| Předmět: Ježišovi "bratři"
18.01.20 20:18:36 | #50

Mal Ježič pokrvných bratov a sestry?

1. vieme, že stará hebrejčina male pre pojmy "bratr, bratranec, synovec" len "bratr", čo sa dá dokázať z Genesis: aj Abram a jeho synovec Lót sa nazývajú "BRATMI":

Gen 14, 12: "Vzali so sebou též Abramova SYNOVCE Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě, a odtáhli". 

Gen 13, 8 "Tu řekl Abram Lotovi: "Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži BRATŘI.

Gen 14, 16: "Všechno jmění přinesl zpět a nazpět přivedl též svého BRATRA Lota s jeho jměním, i ženy a lid".-352
n/a

| Předmět: RE: Ježišovi "bratři"
18.01.20 20:49:44 | #52

2.

 • 2a) je evidentné, že Ježiš nemal vlastných súrodencov: - jeho bratři a sestry boli a sú tí, čo počúvajú Božie slovo", čo čítame v Písme:

Lukáš 8, 21 On jim odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“
O Ježišových "bratoch" ďalej čítame:
Matouš 12, 49 Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
Marek 3, 33 Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“
Mt 13, 
55 Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?


Mat 27, 
56 mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových,
Jn 19, 25 U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská,Z textov Mt 27, 56 a Jn 19, 25 jasne vyplýva, že Ježišovi domnelí „bratŕi“ Jakub a Josef, boli synovia sestry Ježišovej matky Marie Kleofášovej, a nie Ježišovej matky Márie,

Mk 10, 35 Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: „Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme.“...
z textu vidíme, že Zebedejovi synovia sú Jakub a Jan, a nie Ježišovi pokrvní "bratři",

 • 2b) bolo by absurdné, až škandalózne, aby Ježiš dal svoju matku do opatery (do jej skonania) ap. Jánovi, keď prý mal pokrvných súrodencov,...bolo by to morálne? čo by to boli za súrodenci?

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 02:57:19 | #53

Možná Jan byl ještě dítě když potřeboval matku, píše se že odpočíval na hrudi a nebo na klíně Ježíše při večeřích, asi to byl ještě malej chlapec.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 07:17:21 | #54

A od kuď se ví že to byl Jan?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 09:40:29 | #55

bola pod krížom, a z kríža ju zveril Jánovi...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 10:49:44 | #58

Jenom že on tam není jmenovanej.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 10:58:48 | #60

"učeník, ktorého Ježiš miloval"...Jan sa tak vyjadruje o sebe vo svojom evanjeliu, ktoré napísal...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 12:00:32 | #62

Když vy jste začali uctívat věčnou Pannu Marii a tak do toho Vám nepasuje že by měl mít vlastní sourozence, to si odporuje a tak s bratrů děláte bratrance a podobně.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 13:49:07 | #63

to nie je vec Panny Marie, to je vec Biblie...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 14:23:57 | #64

No právě, stačí číst Bibli.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
19.01.20 17:15:22 | #65

niekto ju číta vo svojej slepote...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježišovi "bratři"
20.01.20 14:53:49 | #78

To by musel být slepej jako patrona:-).


11
n/a

| Předmět: kdo je podle Písma "svatý"?
18.01.20 13:47:20 | #49

Podľa Písma "svätý" je ten, kto:

 1. v láske a pokore obetoval/obetuje svoj život pre Boha (službu Bohu) zjaveného v Kristovi v nejakej službe Cirkvi (kňaz, diakon, rehoľník, misionár, a pod.), a vzdal sa/nevzdal manželstva,
 2. laik v Cirkvi, ktorý vo viere v láske a pokore robí nezištné (spravodlivé) skutky lásky a milosrdenstva (RKC niekedy takého vyhlási za svätého či blahoslaveného po zrelom uvážení a obyčajne dlhodobom kanonizačnom procese, kedy sa skúma svätosť jeho života),
 3. "svätý" je i laik mimo Cirkvi, láskyplný, spravodlivý pokorný pohan, ktorý nepoznal Krista, ktorý je (hoci o tom nevie) v Božej milosti (i keď nepozná biblického Boha a Krista), žije a koná veľké skutky lásky, obety a milosrdenstva pre iných a národ (možno napr. Ghándí),
 4. "svätí" sú všetci, ktorí žijú v láske, pokore, spravodlivosti, ktorí konajú nezištné a hrdinské skutky lásky a milosrdenstva.
 5. mučeníctvo za vieru (v Cirkvi) povyšuje status svätosti na vyšší piedestál...

-352
n/a

| Předmět: Kristus-veľkňaz
18.01.20 12:46:41 | #43

Kristus Veľkňaz podľa rádu Mchizedechovho
Melchizedech: ide o postavu zo SZ z Gn 14, 18, kde je popísané jeho stretnutie s Abramom/Abrahámom, ktorému Abram žehná a prijíma desiatok. Melchizedech je tu označený ako „kráľ a veľkňaz Najvyššieho“, a ktorého uctieva Abram chlebom a vínom.

 • V RKC I. eucharistickej modlitbe (je to veľká modlitba Cirkvi pri sv. omši) sa Kristova obeť (obeta chleba a vína) prirovnáva k obeti Melchizedechovej, preto (vieme z Písma), že Kristus je Kristus Veľkňazom podľa rádu Melchizedechovho, a tak každý KC kňaz (a kňazi v cirkvách/23zjed­notených s RKC) je Kristovým kňazom, teda a aj kňazom (od Krista) podľa rádu Melchizedechovho...
 • add: a tak, ak je kňaz KC Kristovým kňazom podľa rádu Melchizedechovho (čo je), je pomazaný Bohom/Kristom, a tým má moc premieňať chlieb a víno na živé telo a krv Kristovu (transsubstan­ciácia), čo nemá žiadny iný predstavený (volený/ustanovený, či samozvaný) žiadnej cirkvi, či náb. spoločnosti...to je fakt, ktorý dáva KC (na základe apoštolskej postupnosti) jedinečný primát medzi všetkými kresťanskými cirkvami....

-352
n/a

| Předmět: RE: Kristus-veľkňaz
18.01.20 12:50:21 | #44

Když si to myslíš.... a věříš tomu..... je to OK.
Nic se neděje, nikdo TĚ NENUTÍ uznávat kněze jiných církví.....


11
n/a

| Předmět: RE: RE: Kristus-veľkňaz
18.01.20 12:59:20 | #47

protestantské cirkvi kňazov z uvedených dôvodov nemajú, a ony to vedia, nikdy svojich kazateľov, pastorov, a pod. nenazývajú kňazmi...


-352
n/a

| Předmět: RE: Kristus-veľkňaz
18.01.20 12:55:34 | #45

Ve Vsetíně se každý rok v srpnu koná velký křesťanský festival - https://festivalunited.cz/

Od čtvrtku do soboty.
Víš, PROČ není až do neděle?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: Kristus-veľkňaz
18.01.20 12:56:55 | #46

Jeden z řečníků: https://festivalunited.cz/…tomas-holub/

Tomáš Holub je římskokatolický kněz a plzeňský biskup. Založením ovšem není hodnostář, který by vysedával v církevních kancelářích – byl prvním vojenským kaplanem Armády ČR, absolvoval např. misi v Bosně, je aktivním sportovcem a podobně aktivní a akční je i jeho duchovní život. Jak sám říká: „Od okamžiku, kdy jsem Hospodinu řekl, že s ním chci víc kamarádit, nic z toho, co se mi děje, jsem sám neplánoval.“


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Kristus-veľkňaz
18.01.20 13:01:29 | #48

je to krásne vyznanie viery, a tým aj jeho osobitné a osobné vyvolenie a požehnanie Bohom pre kňazstvo...


-352
n/a

| Předmět: jednota viery Pavlových cirkví
17.01.20 19:43:46 | #42

Pavlove cirkvi jednej viery, jednota s rímskou cirkvou

 • od počiatku, ako to čítame v Skutkoch apoštolských, to boli u ap. Pavla cirkvi jednej viery a mravov, žiadne izolované nezávislé zbory/zhromaždenia,
 • prečo to boli cirkvi vo vieroučnej jednote? - lebo mali tú istú vieru a mravouku, jednotnú hierarchiu (biskupa, diakonov, štruktúru, laikov pre rôzne služby veriacim i neveriacim), vysluhovali tie isté sviatosti, a i., 

 • je teda jedno, či to boli mestské/oblastné cirkvi: rímska, korintská, solúnska, galatská, koloská, jeruzalemská cirkev, a i. - často spočiatku mali jedného biskupa pre viaceré cirkvi, ktorý ich navštevoval (audiencie), kým postupne neboli vysvätení ďalší v tej istej viere - a tie sa o niekoľko rokov spojili aj inštitucionálne do jedne a tej istej rímskej-, neskoršie rímsko-katolíckej cirkvi (R(KC),
 • teda ap. Pavel nezaložil žiadne zbory, zhromaždenia, skupiny, náb. spoločnosti, a pod., ako to dnes majú protestanti, náb. spoločnosti a sekty, s vlastnou individuálnou štruktúrou, často žijúcich v nevraživosti medzi sebou, lebo sú inej viery i v mravouke, dnes často izolované, - žijú často medzi sebou v nábožensko-vieroučno-mravnej nevraživoti,
 • cirkvi zjednotené s RKC sú v jednote viery a mravov, majú tie isté sviatosti - jje vnich rovnaká liturgia, hoci rôzneho rítu, je v nich možné prijímať eucharistiu bez ohľadu na to, z ktorej cirkvi je veriaci...

-352
n/a

| Předmět: RE: jednota viery Pavlových cirkví
19.01.20 10:01:11 | #56

add: medzi apoštolskými cirkvami zjednotenými vo viere a v mravoch (R(KC) je láska a jednota, žiadna nevraživosť...medzi apoštolskými cirkvami v rámci R(KC) a inými odlúčenými cirkvami, ale tiež s apoštolskou postupnosťou (pravoslávna cirkev-je ich 7, niektoré východné cirkvi mimo R(KC)) panuje veľká tolerancia, sympatie, pravidelne sa stretávajú za účelom zjednotenia, nerobia si vzájomne problémy - vidieť to napr. aj na spoločnej starostlivosti o Boží /Kristov hrob a vzájomnú účasť na bohoslužbách v Jeruzaleme...


-352
n/a

| Předmět: "dokonalost" Kristovej obety
17.01.20 10:07:56 | #36

"Dokonalost" Krístovej obety
protestanti i SJ učia o "dokonalej Kristovej obeti" a argumentujú textom 

Žid 10, 14, 
14: Tak jedinou obětí navždy přivedl k DOKONALOSTI ty, které posvěcuje. 
- tento text však nemá nič spoločné s dokonalosťou Kristovej obety, - v texte naopak, čítame, že nás Kristus priviedol k dokonalosti, čo je o niečom inom, - ..
aj na tomto príklade je vidieť, ako protestantská vierouka a náuky SJ prekrúcajú texty Písma, - teda prý "dokonalá" Kristova obeta postačí na dokonalé zmytie/odpustenie hriechov, a prý k tomu nie je potrebný očistec...pravda je tá, že skrze Kristovu obetu máme odpustené hriechy (všeobecne, celé ľudstvo, v celých dejinách), ale nie spravodlivé tresty za ne - to by si mohol napr. 100-násobný vrah v radosti, pohode a istote povedať "dobre Pane ľutujem, a ty mi iste odpustíš hriechy" - Ježiš odpovie: "OK, máš odpustené tieto hriechy, ale nie tresty za tieto vraždy, tie si musíš odpykať "do haléře"!...v Písme neexistuje text o "dokonalosti"Kris­tovej obety...


-352
n/a

| Předmět: RE: "dokonalost" Kristovej obety
17.01.20 10:29:49 | #37

add: preto sa kňaz v rámci liturgie modlitieb Cirkvi pri slávení sv. omše v RKC modlí: Pane, nech tvoja obeta a všetky naše ľudské obety v našej viere tvoria jednu obetu, v ktorej budeme spasení...teda aj naše ľudské obety (strádania, utrpenie duchovné i telesné) sú pre našu spásu zahrnuté do jednej Kristovej obety...


-352
n/a

| Předmět: socha Panny Márie
16.01.20 22:08:45 | #30

potápači v Indickom oceáne náhodne našli sochu Panny Márie. Stalo sa to pri hľadaní čiernej skrinky z lietadla no tento objav potápačov taktiež prekvapil. Trojmetrová socha však po hladinou stála vzpriamene a pri jej nohách boli červené lupene. Tie by správne mali stúpať k hladine no tieto sa držali pri nohách tejto svätej sochy. Ďalšou zvláštnosťou je, že sa na soche nezachytili žiadne morské riasy....
video:
https://mysmezeny.sk/…lezalo-toto/#…


-352
n/a

| Předmět: RE: socha Panny Márie
16.01.20 22:26:20 | #31
| Předmět: RE: RE: socha Panny Márie
16.01.20 22:27:53 | #32

nie je socha ako socha, táto má nepochopiteľné zvláštnosti...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: socha Panny Márie
17.01.20 10:39:25 | #38

keby bola z plastu, takn estojí pevne, plávala by pri podmorských prúdoch....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: socha Panny Márie
17.01.20 10:51:21 | #39

Musela by být dole i ve vnitř něčím zatížena:
Tahle je z umělého mramoru: https://zahradastavba.cz/…-panna-marie


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: socha Panny Márie
17.01.20 11:24:28 | #40

na plasty sa chytajú riasy...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: socha Panny Márie
17.01.20 11:31:49 | #41

Ale možná ji tam právě dali jak líčí jonatan a když už tam byli tak se s ní natočili a někde se o tom napsalo to jinak. když hledali černou skřínku tak tam asi spadlo letadlo a pozůstalí tam mohli nechat tu sochu umístit jako někam na hřbitov, to se tak dnes dělá jsou k tomu možnosti a není to ani moc drahé pro bohaté, a proč se vůbec zabýváte sochama?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: socha Panny Márie
16.01.20 22:29:38 | #33
| Předmět: RE: socha Panny Márie
20.01.20 10:07:55 | #76