Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15623x
Příspěvků:
685

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Očistec, biblický základ
03.02.20 21:46:07 | #460

Otázka očisca, je "očistec" biblicky podložený?

 • Biblia výslovne nepozná pojem "očistec", ale sú v nej viaceré indície oprávnenosti pokladať te- nto pojem za biblickú pravdu,
 • v Biblii je "očistec" naznačený ako "miesto/stav/o­čistný oheň", kde dochádza k zmiereniu. k spravodlivému zadosťučineniu Bohu za pozemské hriechy už skrze Kristovu obetu odpustené, - tento pojem vyplýva zo spravodlivosti zadosťučinenia Bohu vo forme nám neznámych trestov v očisci,...tieto zmierčie obety za mrŕtvych môžu prinášať za zomrelých aj živí
 • zprávu o zmierčích obetách za hriechy čítame už v:

2. Mak 12, 45 

45 On (Juda) však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.

1 Kor 3,
13 "dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka,
14 Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.

15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.

V určitom zmysle by sme mohli uvažovať o očistci ako o dočasnom väzení, z ktorého duše nevyjdú, kým nezaplatia do posledného haliera.

Mt 5, 26:
26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

 • vierouka o "očisci" je len v RKC, táto viera je založená na spravodlivosti Boha a jeho požiadavke zadosťučinenia za hriechy už odpustené skrze Kristovu obetu...

n/a
n/a

| Předmět:
27.01.20 15:30:05 | #284
Credo in unum * Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et i nvisibilium… Et in unum Dominum * Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula... Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit....Amen...

n/a
n/a

| Předmět: RE:
30.01.20 19:02:52 | #400 (1)

Boh v jednote trojice božských osôb

 • tri božské osoby znamenajú jednu božskú podstatu, ale tri prirodzenosti, t.j. každá z nich koná osobitne a slobodne, každá má svoje poslanie v dejinách spásy,
 • trojicu božských osôb v jednote tvoria Boh-Otec-Stvoriteľ, Boh-Syn/Ježiš Kristus Vykupiteľ, Boh-Duch Svätý Potešiteľ, Utešiteľ, Prímluvca, Radca, Záchranca, Darca duchovných darov, - všetky tri osoby myslia, uvažujú a konajú v jednote lásky a spoločného cieľa, a to je stvorenie Vesmíru z lásky a spása človeka v Božom kráľovstve z lásky,
 • táto jednota lásky troch božských osôb tvorí jednu podstatu jediného Boha, ktorú vo vierouke RKC nazývame "Najsvätejšia Trojica" alebo Boh, ktorý je láska, ktorej činnosťou bol stvorený náš svet a Vesmír,
 • trojjediný Boh-láska je aj najvyšším integračným princípom všetkých stvorených vecí a javov, - v Bohu-láske sa všetko zjednocuje - v konaní, zmýšľaní, v stvorení a tvorení,...Boh - láska všetko pretvára do jednoty všetkého so všetkým,
 • trojjediný Boh je teda absolútnou jednotou troch božských osôb v láske - teda už nie traja Bohovia, ale jeden Boh. Absolútna láska (Boh) v sebe samej vlastní moc nielen tvoriť, ale aj stvoriť, a zjednocovať do jednej podstaty, ako aj stvoriť (a aplikovať prírodné zákony) tento svet a Vesmír a podriadiť si ho, podriadiť si všetko vo všetkom...

n/a
n/a
 #284 

| Předmět: RE: RE:
01.02.20 07:51:54 | #406 (2)

matematicky se to dá zapsat asi takto 1+1+1=1


-64
n/a
 #400 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.02.20 10:37:43 | #410 (3)

no, je to přitáhnuté za uši, ale fantazii se meze nekladou:-)


n/a
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.02.20 16:59:19 | #412 (3)

Každopádně je to tajemství a člověk se tou definicí trojice pokusil toto tajemství poodhalit a víceméně z donucení, jelikož se našli lidé co Boha poodhalovali hereticky.


-64
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.02.20 17:52:44 | #414 (3)

1+1+1=1 ale křtít se má v jejich jméno což je jich celkem mnoho v jednom jméně, no jo ale vistor mi to asi že smaže.


n/a
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.02.20 23:01:28 | #416 (3)

najlepšie priblíženie Trojice je v trojlístku napr. ďateliny/jetelu, čo použil aj sv. Patrick (5. st.) pri 100% evanjelizácii Irska,
trojlístok: jeden list (Boh) v trojici lístkov (tri božské osoby) v jednote jedného listu - každý lístok je však osobitný/iný a predstavuje jednu božskú osobu...


n/a
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.02.20 01:26:23 | #420 (4)

A víte že ani osoby v Bibli nejsou?
Jsou ale jenom když se píše u lidech:
http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=osoba&search=Hledat


n/a
n/a
 #416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.02.20 13:34:43 | #422 (3)

nejsou v Bibli ,ale důležité je že Ježíš je osoba Duch je osoba Otec je osoba.


-64
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.02.20 14:58:03 | #428 (4)

No ale mně se nelíbí říkat jim osobo, to by mne asi že i hnali s takovým pojmenováním:-).


n/a
n/a
 #422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.02.20 21:55:38 | #430 (3)

ty si to nepochopila to není pojmenování to je definice co se pod tím slovem myslí.
Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání.[1] Osoba je odborný pojem psychologie, filosofie, teologie, práva, sociologie a kulturní antropologie. Na pojmu osoby se zakládají i společenské pojmy jako svoboda, demokracie, lidská práva apod.


-64
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.02.20 12:48:16 | #434 (4)

Mně z toho vyplívá že Bůh je něco víc jak osoba a proto se v Bibli o Bohu jako o osobě a nebo o osobách nic nepíše.. *27986*


n/a
n/a
 #430 

| Předmět: RE:
05.02.20 17:04:09 | #538 (1)

*33684*
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
*3440*
Všude tam ,kde poklekáte a klaníte se JK / Bohu - přibitém na kříži porušujete Desatero a provozujete modlářství.
*81*


96
n/a
 #284 

| Předmět: RE: RE:
05.02.20 18:47:25 | #540 (2)

tárate, Ježiš je Boh, tak sa mu (na kríži - nie krížu samotnému) klaniame...amen!


n/a
n/a
 #538 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.02.20 21:20:23 | #542 (3)

Klaníme se Bohu Ježíši ,ne kříži, který je symbolem křesťanství.


-64
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.20 10:39:46 | #590 (3)

Klaníte se Bohu/Kristu,kterého jste zobrazili.
*33693*
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho,
A Kristus je zpodobněním Boha - v ponětí trojjedinosti.
*33684*
To se nedá "vykecat".
*20*


96
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 10:47:33 | #592 (3)

klaniame sa Bohu, nie predmetu zobrazenia Boha...neklaniame sa krížu ako predmetu, ale klaniame sa Kristovi-Spasiteľovi na kríži ako Bohu...


n/a
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 10:56:34 | #594 (3)

Ano a podle přikázání ho zobrazovat nemáte.
Tak jako v .Sixtinské kapli .
Nemáte ho vůbec zobrazovat - jak můžete zobrazovat něco,čeho podobu ani neznáte.
*33648*


96
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:08:47 | #636 (3)

treba rozlišovať, čo je umenie vs viera/vierouka...v umení ide len o symbolcké vyjadrenie skutočnosti, a tak je povolená aj fantázia umelca...Miche­langelo sa často hádal s pápežmi, keď Sixtinu (a nielen ju) maľoval, aj ich vydieral: keď mi to, čo mám v predstave nepovolíte, vyhrožoval, že odmietne maľovať - takému géniovi neodolali ani pápeži, chvalabohu, a vidíme dnes aké skvosty umenia máme pred očami...takže múdry nebazíruije na škrupulóznych pitomostiach, že, - vie rozlišovať, a nerobiť z komára somára, nie je hlupák, aby sa škrupulózne díval na svet...Boh nie je škrupulant!


n/a
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:10:55 | #640 (4)

Boží stvoření obrázky ni sochy nejsou a Boha uráží..jinak by to přeci nezakazoval.


n/a
n/a
 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:25:30 | #642 (3)

neuráží, je to umenie, obrazy, symboly - nie viera!...keby sa každý takto na to škrupulózne pozeral,nemali by sme žiadne kresťanské umenie, ani obrazy, ani sochy, ani chrámy - to by bol smutný život pre smutné oči:-)


n/a
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:27:26 | #646 (4)

To právě že to zalepuje oči před skutečností ?
A to asi že Bůh nerad vidí..


n/a
n/a
 #642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.02.20 03:25:51 | #666 (4)

Zkuste to brát tak že prach jsou i v prach se obrátí i obrazy i sochy i chrámy, pro Boha to nic není, v jeho věčnosti se to vše vytratí v jedno velké nic, jsou to vše jenom pomíjitelné věci a proto je psáno neukládejte si poklady kde ..mol a rez.. .atd. (Matouš 6/19-24) *233*


n/a
n/a
 #642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 20:49:49 | #656 (3)

máte slovníky:-)


n/a
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 20:51:34 | #658 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 20:57:42 | #660 (3)

predpokladám, že mi fanaticky likvidujete laiky, včera to bolo ešte + 76, dnes - 26 - teda za 48 hod niekto 102x klikol, aby mi odobral laiky..trápne!


n/a
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 21:03:09 | #662 (4)

Ja ne - nemám na takové pitominy čas ani zájem, to sou uplné zbytečnosti.


n/a
n/a
 #660 

| Předmět: Život v Božom kráľovstve, spása
26.01.20 19:06:09 | #270

V 1 Kor 2, 9 je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují"

 • večný/posmrtný život v Božom/Nebeskom kráľovstve je pre nás tajomstvo, Boh nám ho v plnosti nezjavil, vieme o ňom z Písma, ale len čiastočne,
 • tak či tak, biblisti/teológovia o tom hodne špekulujú a popisujú na základe Písma (i z videní Bohom vyvolených prorokov a vizionárov), o čo približne ide: - všetci to však jednotne popisujú ako "život v blaženosti", kde už nebudú slzy bolesti na tvári, nebude bolesť, ani strach, ani utrpenie, - ale bude len radosť, pokoj, spravodlivosť, kde a kedy sa uplatnia všetky talenty spasených, ktoré sa uplatnili, alebo nemohli uplatniť vo všetkých oblastiach pozemského života, - kde bude "vše ve všem skrze Krista a v Kristovi", kde už nebude smrť, kde smrteľné pominie, a stane sa nesmrteľným, kde bude len láska (viera a nádej už nebudú, lebo pominuli),
 • je to však všetko pre nás neznáme, nejasné, ťažko pochopiteľné a ťažko vysvetliteľné - nevieme presne, o čo ide, - ale to je nepodstatné, - podstatné je to, že všetko bude v v jednote ducha, srdca, v Kristovej láske, kedy všetko spočinie v Bohu, v Kristovi a v Duchu Svätom v jednote spoločenstve svätých: Panny Márie, anjelov, svätých a blahoslavených - budú to milióny- a možno miliardy spasených vo večnom živote v láske...

n/a
n/a

| Předmět: Vyšel výbor papežových výkladů Janova…
25.01.20 13:08:13 | #262

Vatikán: „Jan, evangelium učedníka, který uviděl a uvěřil“ – tak je nadepsaná nová kniha papežských textů. Italský salesián P. Gianfranco Venturi připravil výbor reflexí a meditací papeže Františka nad čtvrtým evangeliem.
Vidět a věřit: tato dvojice sloves je velice významná. Celým Janovým evangeliem se vine vyprávění o učednících, kteří uviděli znamení, jež vykonal Ježíš, a uvěřili v Něho. O jaká znamení jde? O vodu proměněnou ve víno ke svatbě, o uzdravení několika nemocných, o člověka od narození nevidomého, jemuž byl vrácen zrak, o velký zástup lidí nasycených pěti chleby a dvěma rybami, o vzkříšení přítele Lazara čtyři dny po jeho smrti......
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30516


n/a
n/a

| Předmět:
24.01.20 18:51:12 | #260

Kresťanský krst a jeho význam

 • krst je v kresťanstve sviatosť Cirkvi, ktorú ustanovil Kristus, - v Cirkvi sa prevádza kňazom (môže krstiť výnimočne aj veriaci laik) poliatím alebo ponorením - spojitý prúd vody (vzniká aj ponorením do vody- voda obmýva telo), ktorý leje kňaz apoštolskej cirkvi na čelo/telo krsteného vo viere (za vyslovenia evanjeliovej formuly) v jedného trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého tak, ako to prikázal Ježiš pre všetkých (Mt 28, 19), ktorí ho prijmú (i ako batolata, kedy sa za jeho apoštolskú vieru zaručili rodičia a krstní rodičia/poručníci viery, - vieru, ktorú si potom v dospelosti rozumu krstenec obnoví vyznaním viery),
 • krst v kresťanstve znamená zmytie dedičného(Ada­movho/prvého hriechu, ktorý nesieme všetci, a ktorý nás disponuje k osobnému hriechu (hrešíme stále, nikto nie je bez hriechu),
 - následky dedičného hriechu však pretrvávajú, - stále hrešíme,
 • krst je „vstupnou bránou“ do neba, do Božieho kráľovstva, je to aj akt posvätenia nášho života, bez krstu nie je spása,

Ďakujme Bohu v Kristovi, ktorí sme krstení v pravej apoštolskej viere (právoplatne krstia aj protestanti klasických protestantských/e­vangelikálnych a iných cirkví), čím sme v krste dostali od Boha milosť, že je vždy s nami, ochraňuje a požehnáva nás počas celého života,

 • Ježiš sa sám dal Jánom (Krstiteľom) pokrstiť, hoci krst (ako Boží Syn/Boh) nepotreboval, ale dal nám príklad…

n/a
n/a

| Předmět: RE:
25.01.20 22:14:18 | #264 (1)

Termín dědičný hřích se už nepoužívá.


-64
n/a
 #260 

| Předmět: RE: RE:
01.02.20 23:04:55 | #418 (2)

používajú sa tri názvy: dedičný hriech/Adamov hriech/prvý hriech...(posledné dva sú biblické, prvý názov je názov RKC)...


n/a
n/a
 #264 

| Předmět: otázka milosti: biblický/teologický,…
23.01.20 14:35:39 | #238

Otázka milosti (vierouka RKC)
MILOST je výslovne biblický/teolo­gický/právny termín (použiva ho/prebralo ho z Písma aj trestné právo – väzňovi bola udelená milosť), 


 • teologicky MILOST znamená NADPRIRODZENÝ DAR BOHA, ktorý len človeku (žiadnemu inému tvorovi) dáva Boh k dosiahnutiu večného života/spásy. 
Boh nás nestvoril v stave, aby nám jeho milosť automaticky patrila, avšak dostali sme ju zdarma, z lásky, ktorou je on sám, ktorou nás už na počiatku stvorenia zahrnul ZDARMA (skrze budúce zásluhy Ježiša Krista, svojho Syna) a PREDURČIL nás pre spásu,
 • Boh dáva každému človeku dostatočnú MILOST pre spásu, chce spasiť všetkých ľudí:
 1 Tim 2, 4: "aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu".
Ak niekto pohŕdne Božou milosťou, ktorú dostal zdarma (je v nej zahrnutý), nedosiahne spásu... 


- 
v žiadnom prípade teda nemôžeme tvrdiť, že v pojme Božia MILOST ide o „nezaslouženú laskavost“, ide podstatne o niečo iné, ide o neporovnateľne viac,

 • Otázka: čo má spoločné Božia milost s nezalouženou laskavostí? – nič! – nezaslouženú laskavost môžem dostať napr. od šéfa, keď prídem bez vysvetlenia hodinu neskoršie do práce - ale nemá to nič spoločné s milosťou v biblickom zmysle slova...

n/a
n/a

| Předmět: Nepoškvrnené počatie Panny Márie,…
22.01.20 17:34:36 | #202

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, dogma R(KC), atribúty pre vieru, zdôvodnenie viery

 • bolo by absurdné, keby bol Ježiš splodený len bezhriešnym Otcom, ale zrodený z hriešnej ženy v dedičnom + osobnom hriechu, .


- Cirkev už od pradávna verila (potvrdzujú to i dokumenty apoštolských a poapoštolských cirkevných otcov), že Mária bola uchránená od dedičného hriechu už v lone svojej pozemskej matky, teda od svojho splodenia - a tak Cirkev nevyhlásila nepoškrvrnenosť Márie už od počiatku, účelovo, ale Duch Svätý celými dejinami viedol Cirkev (tisíce informácií z rôznych zdrojov, krajín, a túžba celej Cirkvi v celých jej dejinách), aby toto učenie schválila a deklaratívne potvrdila - nie je to teda účelový výmysel Cirkvi, ale vôľa Boha takto povýšiť Máriu, jej "fiat" a čin stať sa matkou Spasiteľa...o­právnenosti tejto viery napovedá aj chválospev Márie na Boha i blahoslavenie seba/Magnifikat-chválospev oslavy Boha Máriou, ako aj jej osobné blahoslavenie všetkými národmi po všetky veky (Lk 1, 45-55)...

 • teológovia/biblisti KC tvrdia, že na vyhlásenie Nepoškvrneného počatia a panenstva Márie bol v celých dejinách Cirkvi obrovský "tlak" zo všetkých kútov sveta (Cirkvi), Cirkev sa mu značne bránila, odmietala ho, kým v Duchu Svätom neuznala a nepriznala, že je to silný hlas Boha! - preto bola táto dogma prijatá až v r. 1854, hoci viac ako tisícročie tomu vzdorovala (dokonca na mnohých konciloch)...

n/a
n/a

| Předmět: RE: Nepoškvrnené počatie Panny Márie,…
22.01.20 17:40:52 | #204 (1)

add: - k vyhláseniu dogmy o Nepoškvrnenom počatí Márie v r.1854 pápežom Piusom IX. pomohli a jej zjavenia v Lurdoch/1858 Bernadette Soubirousové, kde sa jej Mária predstavila v jej špecifickom nárečí toho regiónu (Que soy era immaculada councepciou), nie v spisovnej francúzštine (Je suis l'Immaculée Conception), čo pochopiteľne šokovalo aj vtedajšiu cirkevnú hierarchiu, ktorá zavádzajúcimi otázkami spochybňovala, či Bernardetta hovorí pravdu, dokonca ju obviňovala z klamstva, ale 13-ročná Bernardetta trvala na tom, čo počula od Márie...


n/a
n/a
 #202 

| Předmět: Boží plán spásy
22.01.20 09:27:52 | #178

Ježišova smrť a Boží plan spásy, pohľad dnešného človeka

 • mnohí veriaci i neveriaci pokladajú Ježišovu smrť za justičnú vraždu, akt násilia, nespravodlivosť, zločin Židov a Rimanov - to je však len ľudské posudzovanie vecí, podstata je o inom: - Ježišovo umučenie, smrť a vzkriesenie je o SPÁSE ČLOVEKA ,
 • všetky špekulácie o "justičnej vražde" a pod. sú k ničomu, - sú tisíce všelijakých štúdií (bohužiaľ aj v kresťanstve, a nehovoriac u neveriacich), ktoré do toho vŕtajú, posmievajú sa a pohoršujú, aký bol Boh prý nespravodlivý, krutý, že dal zavraždiť svojho Syna, - a či nemal nejaký spravodlivejší, a nie tak krutý alternatívny plán, - neuvedomujú si, v čom je podstata veci - že Boh práve "využil" ľudskú zlobu, aby preukázal svoju milosť a milosrdenstvo, a dal práve z lásky k človeku takto "popraviť" svojho Syna pre našu spásu,
 • sú to záhadné Božie cesty a plány, do ktorých my nevidíme, len tušíme, domnievame sa - preto nemá zmysel špekulovať a pohoršovať sa (vždy je to len to len ľudské, nie Božie), ako to Boh prý nespravodlivo vymyslel, zariadil, čo previedli Židia i Rimania, a my protestujeme!, a pod.,
 • ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, čítame a meditujeme o Božom slove, zistíme, že to bola to vôľa Otca už pre stvorením sveta, Otec predpoznal hriech človeka,, predpoznal a predpoznáva myslenie, zámery a skutky človeka vzhľadom na jeho postavenie, povahu, - proste vidí "do génov", do psychiky človeka a stanovil vp svojej vôli, že do Božieho kráľovstva sa nikto a nič hriešne nedostane,
 • Boh túto obetu Syna "použil" pre našu spásu, inak to nechcel, a nevieme povedať, či mal k tomu nejaký "alternatívny" plán, zrejme nie - a nemá v§bec zmysel uvažovať o nejakej "alternatíve!...

n/a
n/a

| Předmět: víra, náboženství, filosofie - rozdíly
21.01.20 23:33:04 | #172

Viera, náboženstvo, filozofia

 • viera na rozdiel od náboženstva a filozofie sa vzťahuje na učenie viery/dogmy (vieroučné články), t.j. na Bohom zjavené pravdy (alebo "pravdy" v iných nekresťanských náboženstvách, či filozofických systémoch), ktoré Cirkev (alebo náboženská skupina, spoločenstvo/spo­ločnosť) predkladá a prikazuje veriť,
 • vieroučné pravdy/vieroučné články/dogmy v zjavených náboženstvách (judaizmus, kresťanstvo, islam) veríme na základe autority Boha, v nezjavených (pohanských) náboženstvávch a filozofiách na základe "autority" ich bohov. Pohnútkou viery je teda človekom prijatá autorita Boha alebo bohov,
 • ak tieto dogmy predkladá judaizmus, kresťanstvo/Cirkev, alebo islam (i.e. božsko-ľudské spoločenstvo jednej viery), je povinnosťou Žida, kresťana, či muslima ich veriť, - ak ich predkladá nejaké iné spoločenstvo/spo­ločnosť, je tam vždy dohoda/príkaz/zá­kaz, či ich veriť, a do akej miery ich veriť, - táto viera sa môže časom však meniť, nie je stabilná v čase,
 • náboženstvo je vzťah rozumového stvorenia/človeka k zjavenému Bohu, či pohanským bohom, obsahuje vnútorné a vonkajšie náboženské úkony (rituály, modlitby, postoje, meditácia, spev, prostriedky pre náboženské úkony, púte, a pod.) človeka na základe jeho prijatej viery,

 • filozofia je štúdium hlavných, všeobecných problémov javov vonkajšieho (viditeľného/ne­viditeľného) sveta, ako sú bytie, poznanie a otázky pravdy, hodnotového systému, otázky existencie a povahy Boha/bohov, podstaty a prirodzenosti človeka, a pod...
teda treba rozlišovať vieru vs náboženstvo vs filozofiu...

n/a
n/a

| Předmět: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 18:10:54 | #152

-64
n/a

| Předmět: RE: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 18:34:23 | #154 (1)

Uzel je exponentom človeka-tlčhuby, táraja, hlavne o katolicizme, katolíckej morálke, a tak i o sexualite a jej význame vôbec a tobôž v katolicizme - je to ateista, takže jeho názor je pre veriaceho kresťana irelevantný..­.mnohokrát som ho počúval (i za komunistov), a bolo mi z jeho rečí zle, jeho reči sú tak vhodné na porno-portály - mimochodom, ani nechápe "Nepoškvrnené počatie Panny Márie", ako si môžete prečítať na tom linku - tára nezmysly...


n/a
n/a
 #152 

| Předmět: RE: RE: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 19:32:40 | #164 (2)

Je to blb ,ale jak proti tomu zakročit ,když spousta lidí tomu co plácá věří?


-64
n/a
 #154 

| Předmět: RE: RE: RE: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 19:46:11 | #166 (3)

je to jeho štýl, a on si v tom libuje...a mnohí ho papkajú...pocho­piteľne aktivuje ich najnižšie pudy, resp. degraduje ľudskú sexualitu na zvierací pud...


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Uzel odborník na…
21.01.20 20:45:40 | #168 (3)

právě že má ty odprné reklamy na arginmax kdy z žen dělá jen objekty k sexu. už jsem mu dneska změnil popis ve wikipedii a chystám mu napsat něco peprného ale nemohu najít jeho kontakt.


-64
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Uzel odborník na…
21.01.20 21:50:56 | #170 (3)

takéto typy neuvedú kontakt, resp. ho zrušia...


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uzel odborník…
22.01.20 00:42:29 | #174 (3)

už jsem ho vystopoval v jeho poradně
je to magor:
https://www.kosmas.cz/knihy/126183/sex-a-chlast-to-je-slast/


-64
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uzel…
22.01.20 09:04:55 | #176 (3)

nezaujíma ma, ani nikoho...


n/a
n/a
 #164