Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Sekty v ČR

Informace

Název: Sekty v ČR
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: jonatan1
Správci: jonatan1 , Selen
Založeno: 29.12.2019 11:37
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 7498x
Příspěvků:
605

Předmět diskuze: Sekty v ČR - Na tomto fóru pronikáme do tajemství náboženských sekt. Studujeme zejména nejznámější česko-slovenskou sektu Svědkové Jehovovi.
| Předmět: Definujte
12.02.20 07:57:07 | #818

Co je sekta?


11
n/a

| Předmět: RE: Definujte
12.02.20 10:06:36 | #820

Slovo jako takové význam -směřovat,násle­dovat.

Co znamená pro občany v ČR (pro jiné může mít jiný význam)?

Pro česko má pejorativní nádech chápán jako špatná, nebezpečná a uzavřená skupina fanatiků, kteří se vydělili ze společnosti.
Do sekty se člověk většinou nenarodí, ale osobně se rozhodne.

Sekta je výlučná, je jediným držitelem pravdy, myslí si, že svět kolem a jeho myšlenky jsou velmi nebezpečné.

Sekty mají autoritářskou mocenskou strukturu což znamená,že se od jejich členů očekává, že vždy budou oddaně poslouchat své/ho vůdce.

V sektách není atmosféra svobodného myšlení a svobodného rozhodování, která se dá nalézt například v křesťanských náboženstvích.
*4099*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Definujte
12.02.20 14:34:18 | #846

Ono je více křesťanských náboženství?


10
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Definujte
12.02.20 14:50:33 | #848

jo, každý cirkev má svoju vieru, a teda aj svoje náboženstvo (náboženstvo je prejav viery)...len porovnajte napr. RKC vieru a jej náboženské prejavy (rituály), napr. s protestatskými evanjelikmi, či baptistami, adventistami, a i...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Definujte
17.02.20 19:56:30 | #1090

Všichni jsou vyznavači křesťanského náboženství.


10
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Definujte
12.02.20 14:55:28 | #850

Je to ale stále stejné náboženství. Stejné pojetí boha, jen jiná doplňující věrouka a autority.


10
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Definujte
12.02.20 17:53:01 | #878

nie celkom, rozdiely sú i v niektorých oblastiach vierouky, a tobôž v cirkevných prejavoch viery/rituáloch - i keď základ (tri božské osoby v jednom Bohu), je ten istý...


-352
n/a


| Předmět: RE:
11.02.20 21:00:36 | #798

Například v Japonsku neznamená označení sekta nic pejorativního. SJ se tváří před lidmi
jako křesťané. Jejich učení ,které je pro svědomí lidí problematické,lidem neříkají hned aby nebudily špatný dojem. Zničení všech lidí co nejsou SJ prezentují slovy: "lidé nebudou". Zde je video jak při službě využívají osobních dat, které z člověka vytáhnou při rozhovoru, nazval jsem to: "Finta na zahradníka":
https://www.jw.org/…hovna/videa/#…


-101
n/a

| Předmět: RE: RE:
11.02.20 21:18:42 | #804

Jejda co to je? To jsou gorily? A proč mezi nima celou dobu stojí ta kopírka nebo co to je? Proč mluvijou tak divně zpomaleně?


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
11.02.20 22:41:11 | #810

to je instruktážní video, jak mají postupovat. proto to říká pomaleji


-101
n/a

| Předmět: RE: RE:
11.02.20 22:06:53 | #808

Pročpak to není jako reakce na moje vlákno?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
11.02.20 22:51:43 | #814

měl jsem to rozepsané 3hodiny a až jsem to odeslal tak to skočilo nahoru. je fakt že esm to vracel šipkama.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE:
11.02.20 22:46:11 | #812

pojem "sekta" sa dnes najviac používa ako termín pre nejaké odpadnuté spoločenstvo od RKC (alebo od inej apoštolskej cirkvi)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
12.02.20 01:17:28 | #816

Takže jehovisti jsou odpadnuté společenstvo?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.02.20 14:32:47 | #844

pôvodne ano, všetko začalo oddelení od RKC dávnejšie v minulosti, vznikom rôznych protestantských spoločenstiev (v USA i niektorých špecifických, amerického typu, napr. adventisti, a z nich skrze tzv. badatelů Bible následne SJ) so svojimi špecifickými vieroučnými doktrínami...pres­nejšie by to iste popísal Selen, on sa tým zabývá...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.20 20:09:22 | #908

Pojem sekta je starší než samo křesťanství. Různé sekty vznikaly už v židovství a jedou z těch sekt byli potom i křesťané. V křesťanské větvi se dále od počátku oddělovaly různé skupiny, tedy sekty. V tomto smyslu by bylo sektou vše mimo KC. Pojem ale změnil význam a dnes je to označení skupiny vykazující větší množství patologických charakteristik. Připomeneme si otázku, která zde dříve zazněla:

*12640* Jsou svědkové Jehovovi sekta?

*12646* Svědkové Jehovovi jsou ve společnosti vnímáni jako naše nejznámější sekta. Odborníci se však snaží tomuto pojmu z několika důvodů vyhýbat. Jednak toto slovo v průběhu dějin měnilo svůj význam (původně bylo i samo křesťanství sektou odštěpenu od židovství) a jednak je dnes používáno jako nadávka. V současnosti se odborníci pokouší třeba sestavovat seznamy definic sekty. Mohou jimi být například tato kritéria:

 • Absolutizace moci vůdce
 • Cílevědomá regulace informací pro členy
 • Respekt k autoritám není přijímán jako omezení vlastní vůle, ale spíše jako úleva
 • Poslušnost je zcela dobrovolná, není přímo vynucována. Do této poslušnosti jsou členové sekty postupně - vmanipulováni. Tím je zajištěna jejich ovladatelnost
 • Vysoká úroveň vybuzení, stimulace. Nadšení z práce v sektě se časem může vytratit. Proto bývá nahrazováno disciplínou a morálkou
 • Sekty cílevědomě budují ve svých členech představu nepřítele
 • V sektě je kreslen černobílý obraz, v něm vše dobré je v sektě, vše špatné se nachází mimo ni
 • Členům sekty je vštěpována její výlučnost
 • Není legitimního důvodu opustit sektu. Každému členovi je vmanipulováno do mysli přesvědčení, že kdyby odešel, postihl by ho například trest

Lze říci, že Náboženská společnost Svědkové Jehovovi splňuje všechna tato kritéria. Z tohoto pohledu je možné označit svědky Jehovovy jako sektu.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 08:30:14 | #924
| Předmět: Svědectví
11.02.20 20:59:41 | #796

Narodil som sa do rodiny Jehovových svedkov...

Svědectví bývalého bratra Alberta...

Tohoto člověka jsem ještě v létě potkal jako svědka Jehovova. A dnes jsem našel na internetu toto jeho svědectví.


5
n/a

| Předmět: RE: Svědectví
13.02.20 07:37:36 | #922

Pod článkem se rozjela zajímavá diskuse s jehovistou.


5
n/a

| Předmět:
11.02.20 17:35:06 | #778

Proč jehovistům vadí označení sekta?


n/a
n/a

| Předmět: RE:
11.02.20 18:51:10 | #788

Protože oni jsou prý jediná pravá víra. *12619*


5
n/a

| Předmět: RE:
11.02.20 19:00:48 | #790

slovo "sekta" má dnes pejoratívny až hanlivý nádych... znamená odchýlku- až vyčlenenie sa od normálneho všeobecne prijatého spoločenstva (hlavne od Cirkvi tak, ako ju definuje Biblia/NZ),
"sekta" teda znamená individualizmus, vyčlenenie sa z nejakého klasického, všeobecne prijatého spoločenstva, tajnostkárstvo, direktívne vnucovanie náuk nejakou osobou (hlavou sekty)/skupinou, izoláciu členov sekty od spoločnsoti, a v konečnom dôsledku aj určité "pohŕdanie" takouto skupinou, či jej členmi....človek je tvor spoločenský, a členovia sekty toto porušujú izoláciou a svojím presvedčením o pravosti ich náuk a životného štýlu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
11.02.20 19:30:02 | #792

Dle wiki ale pojem "Sekta" není nikterak hanlivý

Pojem „sekta“ je užíván většinou v souvislosti s náboženstvím a odborně se mu věnují teologie, religionistika, sociologie náboženství a psychologie náboženství. V rámci jejich odborných diskusí jde o pojem značně neustálený a jeho mnohoznačnost může vést snadno k nepochopení nebo k nespravedlivému odsuzování určité náboženské skupiny.[9] Zejména mezi laickou veřejností bývá pojem používán pejorativně.[10] Pojem sekta je také etnocentristicky zatížený a staví na křesťanské tradici, kterou potom často aplikuje na jiná, neevropská nebo nekřesťanská náboženství.[11]


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
12.02.20 11:27:13 | #832

v náboženskom kontexte je hanlivý (v zmysle i kritizovateľný v demokraticke jspoločnosti)...


-352
n/a

| Předmět: co říká zákon?
11.02.20 12:20:28 | #706

Někteří zdejší diskutníci mají nejasno o autorských právech.
Abuka (člen sektySJ) povídal toto:

Materiály nebo citace z našich publikací a videí lze pověsit na webové stránky, ale musí u toho být vždy odkaz.
Takže Selen, který se mi snažil "umýt hlavu" řečmi o tom, že porušuji zákaz Společnosti, sám porušil zákon o ochraně autorských práv.
A zákon o autorských právech říká toto:
Zákon č. 121/2000 Sb.
§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

 1. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
 2. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
 3. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

§ 38g
Licence pro karikaturu a parodii
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo pro účely karikatury nebo parodie.
V praxi taková fotografie vypadá asi takto:

*8088*


-101
n/a

| Předmět: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:24:52 | #708

*27179* *16160* *27179* *16160* *27179* *16160*
sám jsem se od srdce zasmál


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:31:21 | #710

To je ten prezident Obama?

Nevim, jestli jsi četl moji diskusi s Abukou včera večer na to téma. Utkali jsme se v diskusním ringu, dal jsem mu
*5076* K. *5076* O. *5076*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:45:32 | #720

To není Obama, ale reklama jak tam jede borec obráceně na koni a drží v ruce deodorant místo toho drží Strážnou věž.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:03:05 | #730

Ahoj, jak se máš? napište mi, abych se velmi dobře poznali
(Saraomarahmed36@hotmail.com| Předmět: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:24:30 | #746

To je divné nikolka13 měla tu samou ikonu.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:30:33 | #750

Ono tady je to z 70% úplně o schizofrenii - lidi se převtělují a jsou pronásledování svým druhým JÁ.
*701* *2*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:44:50 | #758

Jedna jako past na pedofily a druhá na ty ostatní. Láska skončí posláním peněz na letenku.
Ještě se tu objeví opuštěný gej; a přejmenujeme fórum na Seznamku.
*3347*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 14:16:33 | #762

seleno ty by si mohla foukat pneumatiky v pneuservisu


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 14:39:56 | #766

To máš pravdu uvažuji ,že ze sebe udělám ženskou a budu si tu s jonatanem vyměňovat pasníčka jako ten andělazrael ,co si vyrábí svoje nicky a pak diskutuje sám se sebou,aby měl aspoň na netu někoho, než jenom sebe. Nás tu rozebírá a myslí si, že k němu půjdeme oponovat. Bohužel je sprostý ,tedy nepoužitelný k diskuzi.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 15:00:33 | #768

*2457* *2457* *2457* *2457* *2457* Mně začal psát jeden "americký generál Hoke Lewis" zamilované vzkazy. No tak jo - zasmála jsem se, dala jsem mu svůj email (kdo z vás si ještě pamatuje obrherdekbabu na Seznamu? no tak ten email je stále živý) (říkala jsem si: pozná, že to je blbost!) A vydávala jsem se za zazobanou vdovu. Nasliboval mi hory doly! Dala jsem mu dokonce svou adresu!! Sokolská 481/52 ,
779 00 Olomouc (firmy na této adrese:Policie ČR, obvodní oddělení Olomouc 1) ale on psal stále, nic si neověřil... a pak mi najednou "posílá po poslovi krabici šperků, peněz a akcií" abych mu ji schovala *2457* pro společný život... a za dva dny jeho posel "uvízl v Turecku" a já mu měla poslat 7000 eur na podplacení celníků *2457* 2457 2457
Takže jsem si hezky emaily vytiskla, ke schránce "obrherdekbaba@seznam.cz dala nové heslo "podvodnik" (pokud se chcete pobavit tak se tam podívejte) (jak jsem se bavila když jsem mu odpovídala 2457 2457 ) a zavolala na Policii ČR, že chci podat trestní oznámení pro pokus o podvod.
No a teď to začalo: to nepatří nám - zavolejte si jinde - tady taky ne, to patří na obvod - my na vás nemáme čas, zavolejte příští týden.... podvodníka jsem stále udržovala "naživu" tím, že jsem peníze poslala.... tak dlouho, až to prokoukl!! Policajti se neozvali dodnes (to bylo v prosinci loňského roku) a já se na to vakašlala. Koneckonců: jestli na TOHLE naletí nějaká slepice a peníze mu pošle - tak - jí to patří.... nemá být blbá....


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 15:05:07 | #770

som sa pobavil, dík:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 15:22:33 | #772

Velmi podobně jsem "našel" nevěstu starýmu mládencovi mojemu švagrovi. Byl jsem u všeho, protože je to moula, co neumí ani napsat email ženské, dělal jsem mu proto servis na jeho pokyny. Tak nejprve jsme odpověděli na inzerát sympatické ženě z křesťanské seznamky, myslím katolik.cz. Začaly chodit atraktivní fotky, švagr byl celej hepy, jak se do něho kočka hned zamilovala. Po dvou týdnech psaní že se setkají. Letět za ní nemohl, prý bydlí ve vojenském městě, kam ho nepustí. Tak přiletí ona za ním. Ale "zjistila," že nemá peníze na cestu, jestli by jí poslal asi 15000 Kč na nějakej účet do banky v Moskvě. Peněz se nedočkala a láska skončila. *35106*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 16:18:31 | #774

Jonatane, na ikonu nehleď , mi taky admini přidělili toho cvrčka houslistu , když jsem se zaregistrvala.
Měla jsem ji , než jsem si udělala vlastní.


14
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 17:33:40 | #776

ok to je nějaká zahraniční neumí skloňovat hledá chlapa


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 17:45:50 | #780

ty si teda sherlock holmes to já jsem se učíl krs amerockou důstojnici v iránu anglicky ,takže mám jen pozitivní zkušenost, jinak bych na to prděl se učit na stará kolena.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 17:52:04 | #784

To je ještě nic. Mám kámošku a píši ji inzeráty na seznamku. Ono ji to nebaví. No a až nějakého ulovím, tak ji ho předám a ona už s ním komunikuje. Chlapům se ty inzeráty moc líbí, víc jak kdyby to psala ženská.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 19:32:18 | #794

ZAJÍMAVÉ!!!
*33684*
Já jsem teď v vzkazníku našel toto:
Zpráva od: lizzy4u | Odesláno v 18:57 dne 11.02.2020 (před 31 minutami)

zajímám se o tebe,
Jmenuji se Lizzy nebo Rita a hledám velmi vášnivé, upřímné, starostlivé,
důvěryhodný a milující muž, aby naplnil mé srdce láskou. prosím můžete
napište mi na (Ritacharles6271@gmail.com) pro další představení.
moje obrázky vám poštou
Polibek!
*3440* *3440*
Někdo si dělá prdel s lidí i tady.

*20*

28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 21:06:42 | #800

Přesně takto psávala i ta švagrova "nevěsta" - jako google překladač.
To bude nějaká banda, co se tímhle živí a leze všude, kde se dá. A občas se asi nějaký zaláskovaný zoufalec chytí a pošle prachy.
Když jsem ukázal dcerám ty její fotky, tak se mi smály, že jsme naivní, že prý to je jasná čórka z Instáču. *34934*
A dokonce jsem narazil i na inzerát, kdy byl přes fotku rovnou reliéf Shutterstock. *34570*
S manželkou jsme se poznali taky na inzerát, naštěstí byl pravej. *35106*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:32:46 | #712

Mimochodem zakazuji všem, používat výše zmíněný obrázek, zejména ho kopírovat,zve­řejňovat a jinak používat. Je to moje autorské dílo a vztahuje se na něj ochrana zákona o autorských právech č. 121/2000 Sb.. *6365*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:38:38 | #714

Oni si jehovisté musí uvědomit, že tady platí zákony *4563*. Jejich interní paragrafy nikoho mimo sektu nezajímají.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:42:52 | #716

Je jasné, že si tam mohu napsat co chtějí, ale co je nad rámec zákona na to můžeš hodit bobek.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:45:35 | #722


Jonatáne a Selene, neštvěte mě!


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 12:46:34 | #724
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:04:42 | #734
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:11:50 | #740

no, to je pritiahnuté za uši...ale je pravda, že diabol nikdy nespí, ide o to, ako sa k človeku priblíži - či ho ovplyvňuje, manipuluje, resp. nakonec sežere...všetky tri alternatívy sú možné, biblické:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:12:16 | #742

To děláš v programu Malování? *19557*
Napadá mě, jestli ten odraz loga na tom skleněným stolku nebude nějaký tajný zednářský symbol? *34934*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:15:08 | #744

Že mu čouhají ty hodinky?


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:29:20 | #748

Pokud jsou u SJ upřímně věřící lidé, tak je chce satan svést z cesty ,VRO je takovým, nástrojem satana..


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:32:00 | #752

ne Zoneru a v PhotoFiltre ty gif co mají průhledné pozadí.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:35:52 | #754

jo za 500tisíc korun.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 13:48:44 | #760

Za 840 tisíc, ale ušetříš na poštovným od DPD zdarma. Můžeš to zaplatit pošťákovi hotově při převzetí. Můžeš mu dát dýško třeba 10 tisíc, ať nemusí hledat drobný.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 18:15:55 | #786

ten obrázek je "mistrovské" dílo, neviem, čo by na to povedal Obama:-) - asi by v tom čase jeho moci poslal dron so semtexom na vašu rezidenciu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
11.02.20 21:48:11 | #806

Jonatán skóre -95.
Vizitor skóre -98.
Čí je to práce? *35138*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
12.02.20 10:28:47 | #824

moje nechci aby visitor byl za mnou a měl menší skóre. *7897*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co říká zákon?
12.02.20 10:31:56 | #826

Je vidět že ti Jehovisti jen kopírují naše nápady a zabývají se totálníma ptákovinama *33572*


-101
n/a

| Předmět: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 00:34:13 | #674
Budeme sledovat aktivity jedné z nejnebezpečnějších sekt s názvem svědkové Jehovovi (dále jen SJ)

Sekta se vyznačuje značnou angažovaností v získávání nových členu:
Zde členka sekty zvaná margo nenápadně láká na diskuze třináctiletou dívku:
margo Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jake to je08.02.20 21:28:02 | #6984
Tak jo, nebudu tě zpovídat. Je mi přijde, že je to tady spíš pro dospěláky, mládež že se baví jinde. Ale nevadí, budeme rádi, když k nám budeš chodit. *17625*

Vyznačují se též proti-křesťanskou polemikou zvláště vůči ŘKC.
Rozšiřují mezi obyvatelstvem protikatolický materiál s názvem:
“ Stručné dějiny Falešného náboženství“
Výběr z textu:
Kříž jako znak ustanoven 680 - Iz 44 : 9-20
Líbání papežových nohou nařízeno 708 - Mat 15 : 16-19 atd...


-101
n/a

| Předmět: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 08:03:20 | #676

čím dál tím víc mám pocit že tou třináctiletou dívkou jsi byl ty nebo selen. Tedy spíše selen.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 08:20:09 | #678

A tak je virtuální válka za námi. Musím pogratulovat Abukovi k vítězství, byl dravější a vybojoval naše fórum. My jsme nakonec vztyčili bílý prapor a vybrali si název, který nebude obsahovat vůbec nic o SJ, i když jsme byli v pokušení Abuku lehce potrestat názvem SJ vs. křesťanství nebo Tajemno Sálu království... Válka není, všude mír, a v nabytém míru bysme se chtěli zkusit věnovat všem sektám. Ale přesto myslím, že většinou to bude o SJ, protože oni prostě jsou neznámější sekta v českých zemích (i na Slovensku!) a taky působí jako jediná sekta přímo na tomto webu. Název fóra můžeme nechat ještě upravit, návrhy můžete posílat. Mrzí mě, že jsme zapomněli na našeho člena Vizitorka, to bysme fakt mohli navrhnout adminovi ještě název Sekty v ČR a SR. A já si teď musím dát pauzu, mám prácu venku, je tam teplo.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 08:36:45 | #680

To je možná nějaká zdejší chatová parta, podívej se co má "nikolka" za přátele:
https://profil.chatujme.cz/…ka13/pratele


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 08:41:25 | #682

o to víc se domnívám, že je to protřelý zkušený diskutník :-)


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 08:46:35 | #684

Mám podezření,že je to fejk třnáctileté dívky,tak si dejte pozor.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 10:57:49 | #686

mám přresvedčení, že s názvom toho fora ste to so Selenem (po dohode s adminom) mierne povedané, úplne zhovadili...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:05:19 | #690

Nikolka registrace 10. 11. 2019. To jsme ještě nevěděli, že tu budeme.
Ale kdo jste pedofilové, dávejte si pozor.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:05:55 | #692

Jaký bys dals název Vizitorku? Však može se to změnit.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:24:06 | #696

máš to (môj návrh) vo vzkazníku...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:30:24 | #700

Do vzkazníku nevidí Jonatán. Svědkové Jehovovi versus křesťanství?


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 12:58:01 | #728

obrátil by som to: "Kŕesťanství vs SJ"


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 13:09:28 | #738

prípadne: "Judaizmus vs křesťanství vs SJ" (to by bolo asi najlepšie)....


-352
n/a

| Předmět: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:24:06 | #694

A kdo je tomu vinen??
ŘKC!!
Kdyby nebyli v její výkladu rozpory a kdyby se Bibli řídila,tak by žádné rozkoly nebyli a nevznikali by žádné "pobočky"
*33684*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:29:46 | #698

Jojo, je - to tak, maj uplně jinou věrouku než je o tom v Bibli..proto jsou ty rozpory i odnože i protestanti..atd.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:32:10 | #702

Protestanti vznikli z úpadku ŘKC spíše morálního, ta reflexe učení byla už jenom ocas toho schizma.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 11:41:15 | #704

to si oni, ktorí odmietli rešpektovať Cirkev, tak mentálne vymodelovali, vyfabulovali - podstata rozdelenia bola v spupnisti a pýchy katolíka/rehoľníka Luthera a jeho "mravnosti" a egu, a potom to už v Nemecku išlo ako lavína, šľachte, jej nemravnosť a odmietanie sviatostí výsostne vyhovovala, predsa spoveď zavrhli......Cirkev odstraňuje svoje chyby zvnútra, pokáním, nie reformáciou = deformáciou, - však výsledok vidíš, totálne rozbité kresťanstvo vo vzájomenj nevraživosti.­..ešteže RKC má svoj rozum a hlavu Cirkvi!)..a mimochodom, "schizma" (1054) je o niečom inom, nie o protestantizme...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sekta svědků Jehovových aneb tajemství sálu Království
11.02.20 13:38:37 | #756
| Předmět: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 11:08:22 | #646

*12640* Mají svědci Jehovovi jinou Bibli než křesťané?

*12646* Pokud jde o rozsah biblických knih, ten mají stejný. Ovšem mnoho textů mají napsáno jinak a často přímo v protikladu k ostatním Biblím. Důvod může být trojí: Menší slovní zásoba původních jazyků umožňuje někdy více variant překladu slov, kdy se autor přikloní ke své volbě. Dalším důvodem je však chybějící odbornost autorů Bible svědků Jehovových v biblických jazycích (zvlášť řečtině a hebrejštině) a neznalost biblických věd. Nakonec lze uvažovat o úmyslných úpravách textu, aby Bible svědků Jehovových podporovala jejich nauky.
Malou ukázkou může být text z listu Římanům 10,13:

Původní řecký text: πας γαρ ος αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωθησεται (κυριου = Páně)

Křesťanské Bible: ‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘

Bible svědků Jehovových: „každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“

Ohlédneme-li se ke kontextu veršů, které text předchází i následují, je zřejmé, že Židé dosud nepoznali Pána Ježíše Krista a apoštol Pavel je vyzývá, aby Jej ke své záchraně začali vzývat. Autoři Bible svědků Jehovových však v rozporu s tímto kontextem i v rozporu s původním řeckým textem přepsali Pána na Jehovu, čímž odstranili potřebu vzývat Krista, o němž učí, že není Boží osobou. Touto úpravou Bible také podporují svou nauku, že je nutné používat starozákonní Boží jméno Jahve i v novozákonní době. Ačkoli žádný z novozákonních textů Boží jméno nikdy neobsahuje, přesto jej v Bibli svědků Jehovových autoři dopsali do Nového zákona rovnou na 237 místech. Musíme proto odpovědět, že svědkové Jehovovi mají jinou Bibli.


5
n/a

| Předmět: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 11:48:55 | #650

Jejich kniha se jmenuje jinak ,texty v té knize, jsou ukradené z Bible a záměrně pozměněné. Navíc jsou tak nevzdělaní, že ukradli texty Bible v angličtině a tam to pozměnili a potom podruhé přeložili do ostatních jazyků.
Z čehož vyplývá že nemají žádnou Bibli.

*5418*

-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 12:19:07 | #654

nejzvědavější na diskuzích je abuka, stále to tu skenuje. Co myslíš Selene přistřihneme mu křidýlka? *16160*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 13:20:59 | #656

Jenom ať skenuje a je mu to k užitku.
Já prostě vím, že on jednou od těch svědků odejde.
Vidím jeho budoucnost v nějakém evangelikálním sboru.
Asi v baptistickém, tam mají i príma rockový chválící kapely.
Tak nějak to prorocky cítím.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 13:32:53 | #658

tiež si myslím, že u SJ sa dlho neudrží, tam nie je možné existovať v presvedčení viery...abuka je príliš biblicky chytrý, aby nepochopil, že náuky SJ sú mimokresťanské, izolačné, a to je rána do nosa, do svědomí...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
11.02.20 00:07:47 | #672

Chválabohu za svědky, nemaj Trojjediného Boha, Boha ve třech osobách který v Bibli nikde není, Bůh je mnoho osob, skrze tělo Kristovo.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 13:33:59 | #660

nemôže ísť k baptistom, je katolík, tak ho tam, prosím ťa, ani virtuálne neťahaj:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 13:51:41 | #664

On se snaží korektně hájit SJ ( prostě co nejvíc aby to byla pravda co říká), ale ono to z principu nejde, tak je v pasti ,potom do toho musí dát trochu té demagogie,aby měl svědomí v pohodě a zůstal u nich. Ale vzhledem k tomu ,že má přehled a uvědomuje si určité věci, tak s tím stejně jednou práskne. Zatím to považuje za pád dolů a to on nechce.Chce být v čele třeba jen nějaké menší skupiny věřících, má na to předpoklady ,ale zároveň je v některých věcech docela naivní. Slibuji, že mu neukáži to odpornou značku zákaz vjezdu.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mají svědci Jehovovi jinou Bibli?
08.02.20 13:57:27 | #666

toto co tu říkáme, tomu se jen usmívá a nevěří tomu ,jelikož právě naivně věří VRO. prostě má před sebou závoj a ten mu nedovoluje procitnout ,naopak si myslí že vidí ostře. Takto to mají všichni SJ a my s tím nic moc neuděláme. Je to na Ježíši.


-101
n/a

| Předmět: Zneškodnění
07.02.20 21:00:52 | #626

Narazil jsem na videjko, jak sborový starší kritizoval z kazatelny NSSJ a byl obstoupen kolegy a čmajzli mu mikrofon...

"https://jwfakty.sk/…enose-video/?…"


5
n/a

| Předmět: RE: Zneškodnění
07.02.20 21:33:59 | #628

veľmi vážne veci, ono je to vo svete známe, nič nové...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Zneškodnění
07.02.20 22:26:47 | #632

Nejde o ty vážný věci, ty se prostě staly, ale že proč by nemohl normálně říct "nelíbí se mi to a to a odcházím proto od SJ." O co gou, ať si to každej sám promyslí, jak chce. Proč ta komedyja se "sekuriťákama," mikrofonem a trucmodlitbou. Tohle nechápu. Proč oni si tu organizaci tak blbě kontraproduktivně brání, a proč ti odcházející musí dělat vždycky divadlo...


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Zneškodnění
08.02.20 00:39:05 | #634

selene to nebyla modlitba ale prohlášení že odchází. A řekl jim to na správném místě všem. Oni se chovali přesně podle jejich učení jako roboti. Byl to odpadlík tak vědí jaký postoj k němu zaujmou. Představ si že by DalkoT vešel při mši do kostela a začal tam obviňovat místní katolíky, že mohou za křižácké výpravy. Asi by na něj také zavolali policajty.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zneškodnění
08.02.20 11:16:39 | #648

Dalko by mohl tak jít do kostela ateistů a říct tam, že přijal Krista. *34934*
Podle mě kdyby farář na kazatelně řekl, že se mu něco na jejich církvi nelíbí a že proto odchází, tak by to lidi vzali. Proč ho cenzurovat. Byl jsem jednou u toho, když kazatel oznámil, že má problém s manželkou a ukončuje svůj úřad ve sboru. A bylo jasno.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zneškodnění
08.02.20 20:11:20 | #668

jo, jo, to platí len tam, kde nie sú kňazi, ale len (často) samozvaní kazatelia...tí majú obyčajne problémy so ženami, pochopiteľne, musia sa venovať žene, nie cirkvi:-)...


-352
n/a

| Předmět:
06.02.20 21:55:54 | #552

*12640* Prosímvás, ať si každý věří, čemu chce, ale proč ti Jehovovi tahají do té víry i svoje děti?

*12646* Každý rodič chce pro své děti to nejlepší. Oni poznali jako nejlepší víru ve společenství svědků Jehovových. Naopak svědkové Jehovovi třeba nekřtí malé děti, ale nechají je rozhodnout se ve vyšším věku, zda chtějí do tohoto společenství vstoupit.


5
n/a

| Předmět: RE:
06.02.20 23:03:17 | #554

Existuje případ kdy by se dítě svědka nestalo svědkem?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE:
07.02.20 11:26:49 | #564

Jo, znám osobně. A někde jsem četl, že je to 50 % a že to je tak nějak u všech církví podobné procento.
U nás doma to odpovídá.


5
n/a

| Předmět: RE:
07.02.20 13:03:09 | #570

A katolíci děti do své víry netahají???
*3816*


28
n/a

| Předmět: RE: RE:
07.02.20 15:42:15 | #572

isteže tahají, predsa je ich povinnosťou vychovávať dieťa k viere rodičov, ich predkov - a tak zachovať vieru v genealógii rodu...kto to nerobí, viera postupne z rodu odchádza, zoslabuje sa, až zanikne - a po pár generáciách vidime čo? - neverecká rodina!, kde viera nielen zmizla, ale tento rod (jeho členovia) sa stáva často i nepriateľom Cirkvi, špiní Cirkev, bojuje proti nej, a robí to všetkými prostriedkami -...Boh ma od toho uchráň! - amen!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.20 16:03:45 | #580

sú známe aj opačné prípady - z totálne nevereckej rodiny vznikol po rokoch veriaci rod, ktorý dal Cirkvi aj kňazov - ale to je už otázka Božej milosti a odpovede na ňu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
07.02.20 15:53:11 | #576

Tu otázku pokládal takový neznaboh jako ty DatkokoT. Akorát to tahání do víry dělaji katolíci trochu normálně a né jak SJ-Mladej SJ stoji pod mostem s otcem v podchodu a ten se chlubí s uměním svého syna ,jak umí číst PNS málem zpaměti. Jen dloubne prstem mezi stránky a syn čte jak robot. A toho smajlíka sem příště nedávej ,je odpornej a já ti příspěvek skrz něj vymažu OK?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.20 16:01:42 | #578

áno, výchova dieťaťa katolíckymi rodičmi/krstnými rodičmi/rodinou k viere je normálna, prirodzená, bez násilia, je a mala by byť súčasťou normálneho rodinného štýlu - bez násilia, bez vnucovania krok po kroku, ako plynie čas - v rámci kresťanskej formácie skrze postupne prijímané sviatosti...v niektorých rodinách sa to s deťmi podarí, niekde nie - je mnoho odpadlíkov i z katolíckych rodín, ktorí zakotvia v protestantských cirkvách, ale i v sektách, i u SJ (abuka i margo iste o tom vedia) - alebo sa jednoducho stanú pasívnymi neveriacimi, agnostikmi, alebo aj aktívnymi bojovníkmi proti Cirkvi...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 16:09:54 | #582

vidíš to moc černě většina se vrátí ke své víře


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 17:31:47 | #588

Vizitorku, vylajkoval jsem tě skoro na 100 a najednou máš -11. Jak je to možný, čí je to práca? S takovou brzo trumfneš Jonatána. *304*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.20 18:50:32 | #594

Pokud je tady kokot Jonatane - tak jsi to ty.
Nadávat někomu z dálky na to asi odvahu máš,ale do očí bys to neřekl asi nikomu,protože jsi asi zakomplexovaný pidimužík nesahající nikomu ani po kolena.
Vidím,že jsi primitiv největšího ranku - bavit se s tebou je pod moji úroveň.
Nereaguj na mě - buď tak hodnej.
*3816*
Jsi zloděj,který křičí chyťte zloděje - kritizuješ něco,co sám děláš.
Ubožáku!!!!
*33772* *3440*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.20 18:53:39 | #596

Další správce,který si hraje na Boha!?!
*3440*
Jsi zloděj názvu DF.
Ať ti ten "můj" do k užitku - blbečku?
*2* *2* *2* *2* *2* *2*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 19:36:18 | #598

DalkoTNT bohužel musím dát tvým komentářům dislajk, protože používáš neslušná slova a kýčové smajlíky. A jsi ateista, který projevuje velkou víru v neexistenci Boha.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 19:52:46 | #600

Selene dislajky se nedávají za ateismus. Dalko tak jsem to tvoje jméno opravoval, bylo to špatně napsané a najednou to vyskočilo a já si říkám, to je ono to je přesně on a nechal jsem to být, nebylo to tedy mou genialitou i když to tvoje jméno ,by stálo za to.přejmenovat. Já naopak ti dívám lajky do plusu za upřímnost, konečně si se projevil přirozeně,nenuceně. *691* *33666* (příště prosím ,ten slintající smajlík je fakt odporný)


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 19:59:24 | #602

Zaútočoli na něj hackeří od Jehovistů. Na mě nemohou, ledaže by mě potupně dostali do zelených čísel.Až visitor dostatečně zčervená, tak se vsadím ,že abuka vyrukuje a ukáže ještě zelenější než měl. *691*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:01:09 | #604

Ano je a proto ho na odporné příspěvky dávám.
Pochybuji,že to s tím mim nickem to byla náhoda - jiní mě jednoduše "oslovují" Dalko - protože vědí/tuší jakého jména je to zkratka.
*5684*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:02:14 | #606

Vyhlašuji soutěž ,kdo mě dá rekordního stého -lajka dostane ode mě 100 euro.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:03:35 | #608

Selen - reagoval jsem stejně neslušným výrazem jako Jonatan - jeho si taky ohodnotil??
*3440*
To si mám nechat líbit ??
*33648*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:05:17 | #610

*4475* Ale no - tak ti na tom záleží? *701*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:05:45 | #612

dokonce to nejsi ty je tam l misto t což je asi jedno přihlásil si se vskutku impozantně


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:09:15 | #614

Líbit si to nemáš nechat , aspoň v tomto si normální ,což je dobrý základ.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:39:06 | #616

l místo t
*33684*
Klídek - už jsem to "prokousl"
*145* *701*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:40:31 | #618

Nakonec jsem se rozmyslel a místo dislajků jsem ti dal lajky za odvahu.
Jonatáne 100 korun protektorátní měny potřebuju, dcery pojedou na festival do Blavy.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:41:51 | #620

Dejte mi nějaký lajky, mám jenom 4, chci být king.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:54:23 | #622
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 20:54:46 | #624

ešte včera som ich mal 76, dnes - 26, niekto mi ich fanaticky likviduje...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 22:18:03 | #630

My ostatní ti budeme fanaticky dávat zelený lajky, že jo kluci?
Ale musíš sem hodně psat, ať je co lajkovat. Na Pravých SJ máme banner.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.02.20 00:44:44 | #636

SJ vyhlásili sběr lajků. Jedni mají sbírat červené pro visitora a ti druzí zelené pro abuku ,aby vyhrál a mohl se s tím konečně vytasit.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.02.20 07:51:39 | #638

tvrdia, že nie, ale ver človeče komu chceš...za 24 hod 102x mínus (z +76 na -26), tak to je teda šokujúci výkon!:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.02.20 07:53:59 | #640

o tom delaikovaní (z +76 na -26, teda 102x klikov mínus), to bol za 24 hod. ozaj heroický výkon niekoho! - vzbudil môj údiv, inak by som si to nevšimol:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
08.02.20 09:08:30 | #642

jonatan1, DalkoT: Nechci tady videt ataky a urazky urputne dohady a podobne, diskutujte k veci a slusne, to plati pro vsechny zucastnene.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.02.20 10:38:28 | #644

Ahoj Firere sem rád že to tu čteš. Sprostě nadávat nehodlám, jinak jedné věci se tu asi nezbavíš a to je to urputné dohadování. Proč mají SJ víc jak 3000 odpovědí? tady se téměř pořád dohadujeme ,každý si mele svou. Možná kdybychom se znali osobné ,nornálně by šli na kávu či čaj , byli bychom v pohodě. Jsou daleko horší věci a to pronásledování por víru jak Hitlerem tak Stalinem tak i jednotlivými církevními papaláši. Mnohaletá věznění a vraždy věřících. Ježíše naše dohadování nezajíma ani to nemá vliv na spásu spíš naopak. Ale občas se tu nějaká tas pravda objeví. Je to také dáno tím ,že jsou ti lidé na diskuzích, tak trochu závislí. Abuka bez visitora a napak, nemůže dobře fungovat i když do sebe šijou hlava nehlava, nemají vůči sobě nějakou zášť. Ateisti, katolíci,pravos­lavní,adventis­té,a rázné odnože protestantů,let­niční, s.Jehovovi to je prostě třaskavá směs sama od sebe ti lidé ale tím že jsou ochotni diskutovat ,jsou lepší než ti co se zavírají do svých ohrad. *7897*


-101
n/a

| Předmět: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
06.02.20 18:00:37 | #548

*12640* Poslední dobou se u nás zase roztrhl pytel s tzv. šmejdy. Dá se nějak zbavit aspoň Jehovových?

*12646* Návštěv svědků Jehovových se nejspíš zcela nezbavíte, ale myslím si, že je lze alespoň výrazně omezit. Chcete-li, aby svědkové Jehovovi vynechávali na svých pochůzkách Vaše dveře, máte několik možností:

 • Zkuste jim to nejprve říci narovinu. Vysvětlete, že vás a vaši rodinu jejich návštěvy obtěžují a že si je do budoucna nepřejete. Požádejte, aby si to zaznamenali. Vaší žádosti by měli vyhovět, i když se může stát, že vás přesto někdy navštíví třeba kolektiv z jiného města, nebo se zmýlí, nebo to prostě po dlouhém čase zase zkusí.
 • Další možnost je náročnější, ale přinese užitek i vám samotným. Studujte Bibli. Budete-li jejich argumenty biblicky vyvracet, ztratí zájem o rozhovory s vámi. Svědkům Jehovovým u vašich dveří nejde o hledání pravdy. Navštěvují vás s cílem nabídnout vám své učení.
 • Posledním a již trochu zoufalým pokusem může být, když jim řeknete, že jste bývalý člen jejich náboženství. Těm, kdo jejich společenství opustili, se vyhýbají.

5
n/a

| Předmět: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
06.02.20 23:26:29 | #556

Selene lhát se nemá ,nebudu tvrdit, že jsem bývalý svědek.
Každý křesťan má povinnost přijmout svědka Jehovova a zvěstovat mu Ježíše.
Podle Směrnice EU GPDR nesní organizace shromažďovat osobní data,udaje o víře,data směřující k identifikaci lidí, tedy jména čísla domů zda chtějí nebo nechtějí návštěvu atd.....Takže si svědkové nic nezapisuji a ani nemohou.
Tomu co není křesťan stačí dát na plot ceduli: "Svého psa krmím svědky Jehovovými."
*35093*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 10:42:25 | #562

Tak teď jsem na něco přišel. Vypadá to, že svědkové Jehovovi nabádají a organizuji trestnou činnost, vzhledem k tomu ,že toto GPDR zakazuje:
Zvěstovatelé svědků Jehovových vypisují při kazatelské činnosti ode dveří ke dveřím do speciálních formulářů údaje o každém domě, bytu, zvonku, schránce a osobě, která v bytě otevřela. Do formulářů, které svědkové Jehovovi používají na celém světě ve stejné grafické podobě, zapisují mnozí z nich i údaje o pohlaví, přibližném věku majitele bytu, sexuální orientaci, zaměstnání nebo údaje o počtu osob obývajících domácnost. Tyto interní osobní záznamy slouží k tomu, aby další návštěvy v dané domácnosti mohly být cíleně zaměřeny, a byly tak misijně efektivnější. K takovému podrobnému informování o své kazatelské činnosti jsou příslušníci společnosti svědků Jehovových opakovaně vybízeni svým celosvětovým vedením :
https://wol.jw.org/…-b/201997090?…


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 11:32:34 | #566

Oni prý ten nový zákon dodržují a už údaje neshromažďují. Ale třeba můj barák vynechávají nadále, tak buď mají sloní paměť, nebo to evidují tajně. I když jde úplně cizí parta z jiného města, vědí, kam nejít, což je mi podezřelé. Žije tu pár rodin, kde umí svědkům argumentovat, vynechávají je.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 12:54:21 | #568

Omlouvám se za ty šmejdy. Prodal jsem, jak jsem nakoupil na besedě, ale měl jsem to zjemnit.

Lidi hrozně dráždí v náboženství fanatismus a falešnost, konktétně dvě věci:

 1. Povinný celibát ŘKC farářů vnímají jako přetvářku, že dělají ze sebe světce, co nepotřebují sex, a potom že obtěžují ministranty.
 2. Otravují je velice podomní pochůzky nabízečů všeho možného včetně SJ (dýler s levnou elektrikou totéž co svědek s časopisem), že nechají zemřít dítě kvůli krvi, že se nadřazují nad ostatní lidi "jenom nás Bůh uznává."

5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 15:50:47 | #574

povinný celibát je len tŕňom v oku všetkých tárajov, neprajníkov, posmievačov, sexistov, hlavne z protestantského prostredia a neveriacich, ktorých sa to vôbec netýka...povinný celibát potvrdzujú všetci pápeži, je vysvetlený s argumentáciami v niektorých posledných pápežských encyklikách...v tomto kontexte je známy výrok p. JP II. (parafr.): celibát prináša mužom pochopiteľne problémy, ale celibát je pre dobro Cirkvi - celosvetová anketa v tejto veci jasne dopadla v prospech celibátu...a dodáva: kňaz v celibáte venuje všetky sily a vedomosti Cirkvi, - ten mimo celibátu venuje svoju všetku aktivitu žene a rodine, a zanedbáva Cirkev, máme o tom tisíce svedectiev a skúseností...ce­libát je pochopiteľne biblický, ježiš sa o ňom vyjadril jasne!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 16:18:01 | #584

Většina farářů co znám, tak nějakou tu hospodyni na faře má. Ale se sexem to asi nebude tak horký ,jak si někdo vyfantazíruje. A sex obtěžování ,je jen nafouknutá bublina nesetkal jsem se s žádným takovým.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 16:33:48 | #586

áno, kuchárka na fare (ona má drtivo muža, rodinu, na fare ide len niečo narýchlo uckuchtiť p. farárovi), a už to všetci spájajú so sexom...Cirkev slobodným mladším kuchárkam nedovolí takúto službu ako samotnej, tobôž, aby na fare žila, prespávala - jedine v doprovode (ako výpomoc) inej, vydatej, a to len na denný čas...mal som v rodine za posledných 50 rokov 4 kňazov (jeden v USA), už všetci zomreli, posledný nedávno otcov brat/strýko (i otec mi už zomrel)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 17:37:45 | #590

Podle mě faráři chodijou dávno na obědy do bufíku, žádný kuchařky už na farách nejsou. Tady farář si jeden chodí s kastrólama do školky a druhej bere obědy z obce, co se rozváží důchodcom, a to má manželku.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nezájem o pochůzky svědků Jehovových
07.02.20 17:48:13 | #592

na malých (i väčších) dedinách ešte sú, berú to ako službu Bohu, délají to s radostí:-)...


-352
n/a