Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Sekty v ČR

Informace

Název: Sekty v ČR
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: jonatan1
Správci: jonatan1 , Selen
Založeno: 29.12.2019 11:37
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 7481x
Příspěvků:
603

Předmět diskuze: Sekty v ČR - Na tomto fóru pronikáme do tajemství náboženských sekt. Studujeme zejména nejznámější česko-slovenskou sektu Svědkové Jehovovi.

| Předmět: Musí svědkové Jehovovi platit desátky?
18.01.20 13:38:05 | #137

*12640* Musí svědkové Jehovovi platit desátky a přepsat svůj majetek na organizaci?

*12646* Svědkové Jehovovi jsou štědří dárci, ale nemusí. Náboženská společnost svědků Jehovových sice motivuje své členy ke štědrosti ve finančních darech a informuje je třeba o možnostech obdarovat organizaci hmotným darem nebo v závěti. Není však stanovena žádná výše povinných darů.


5
n/a

| Předmět: RE: Musí svědkové Jehovovi platit desátky?
18.01.20 15:27:16 | #140

Teoreticky ne,ale prakticky ano.
Dary se důsledně evidují a nikdo si nedovolí dát ,méně než je zavedeno,všichni dávají protože se o nich ví co dali nebo nedali.


-101
n/a

| Předmět: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 12:03:06 | #128

*12640* Jsou svědkové Jehovovi sekta?

*12646* Svědkové Jehovovi jsou ve společnosti vnímáni jako naše nejznámější sekta. Odborníci se však snaží tomuto pojmu z několika důvodů vyhýbat. Jednak toto slovo v průběhu dějin měnilo svůj význam (původně bylo i samo křesťanství sektou odštěpenu od židovství) a jednak je dnes používáno jako nadávka. V současnosti se odborníci pokouší třeba sestavovat seznamy definic sekty. Mohou jimi být například tato kritéria:

  • Absolutizace moci vůdce
  • Cílevědomá regulace informací pro členy
  • Respekt k autoritám není přijímán jako omezení vlastní vůle, ale spíše jako úleva
  • Poslušnost je zcela dobrovolná, není přímo vynucována. Do této poslušnosti jsou členové sekty postupně vmanipulováni. Tím je zajištěna jejich ovladatelnost
  • Vysoká úroveň vybuzení, stimulace. Nadšení z práce v sektě se časem může vytratit. Proto bývá nahrazováno disciplínou a morálkou
  • Sekty cílevědomě budují ve svých členech představu nepřítele
  • V sektě je kreslen černobílý obraz, v něm vše dobré je v sektě, vše špatné se nachází mimo ni
  • Členům sekty je vštěpována její výlučnost
  • Není legitimního důvodu opustit sektu. Každému členovi je vmanipulováno do mysli přesvědčení, že kdyby odešel, postihl by ho například trest

Lze říci, že Náboženská společnost Svědkové Jehovovi splňuje všechna tato kritéria. Z tohoto pohledu je možné označit svědky Jehovovy jako sektu.


5
n/a

| Předmět: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 12:15:50 | #129

Toto jsem napsala u Svědků a oni mi to vymazali:

Zase totéž podle Staré smlouvy.
Je jistě užitečné pro život na zemi žít podle Bible. Je jen otázka do jaké míry to lze tělesně naplňovat.

Proč by jinak i v tomto udělal Bůh opatření pod Novou smlouvou,, že zásluhou Krista do nás vloží svého Ducha, čili udělá z nás chrám svého Ducha, aby mohl....."psát přímo na desky našeho srdce"......a to zevnitř naší bytosti.
Dává nám narození našeho ducha z Ducha svatého. Je to jako nový genetický kód, velká proměna uvnitř nás, která nás uschopňuje pomocí Ducha svatého bydlícího v něm, opravdu Boží nároky plnit.
Ale hlavně nás skrze smazání hříchů Kristem přijímá k sobě a rodíme se z Boha.
Jak je možné nejlépe někoho poznat, než u něj doma, v jeho rodině. A o své vlastní děti je jinak postaráno.

Neexistuje možnost....žít někde mezi SZ a NZ.
Existuje jen ...ŽIVOT NEBO SMRT...…, nic mezi tím.

Mít Ducha svatého jen tak nějak jinak.

Kromě toho citované verše se vztahují ke SZ Božímu lidu Židům, kterému Bůh pomáhal je naplnit.
Pod NZ pomáhá také jen Božímu lidu tyto verše naplnit, ale naprosto jiným způsobem.

A chování se podle Bible tělesným způsobem , ze své síly, v žádném případě člověku nedává naději na přežití do věčného života.
To je novodobý největší podvod na světě.

Abuka mně pokáral, takže jsem odepsala toto:

Toto jsou křesťané Abuko, lidé, kteří jsou chrámem Ducha,.....ne visitor…….., toho s lehkým nadhledem vyargumentuješ a ještě se dobře bavíš, protože je stejně tělesný jako vy a ještě k tomu ani nezná Bibli...a utápí se v nejtěžších omylech a hříších...

Já nemluvím o vašem podvodu,...... žít podle Bible, bez toho, aniž by se někdo stal chrámem Ducha praktikuje mnoho skupin a náboženství.

Co přesně myslíš vírou. O víře mluví všichni, včetně islamistů, katolíků...
Starozákonní věrní měli jistě víru o které je hovořeno, ale zároveň byli Božím lidem svým narozením jako Židé.
Dnes jsou Božím lidem také lidé narození,....ale také z Boha, nejen z těla.

Jan.1.kap.:
12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
Toto je ta pravá víra, která dnes způsobuje narození z Boha a dělá z lidí......BOŽÍ LID, ….novodobý, novozákonní.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 12:24:23 | #130

Ahój Kjaró! Vítej na našem novém *2274* !
Neboj, tady tě mazat nebudeme. *2695*
Také pro Abuku platí pozvánka k opravě a upřesnění informací na našem fóru. Rádi ho tady uvidíme.
Všichni jsme prošli na Diskutníkách nějakými zkušenostmi z vlastních chyb... Chtěl bych tady působit v duchu mírnosti. I když já jsem nenapravitelný pošťuchovatel. *23497*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 13:18:43 | #133

Podívejte se, jakou lásku nám dal Otec, abychom byli nazýváni Božími dětmi; a takovými jsme. Proto nás svět nezná, protože nepoznal jej(Otce).
https://www.jw.org/…hy/1-jana/3/
(Světem jsou i SJ, proto ti to abuka vymazal)


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 13:23:05 | #134

Ale "Boží děti" do Biblí nedávno někdo vsunul místo "synové".


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 13:27:42 | #135

Boží plán je jinej:
Efezským 4
13 Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;
15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 16:19:57 | #142

"Boží děti" jsou asi že ve všech novodobějších Biblích protože se přišlo na to že děti se lépe oblbujou:-).


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
18.01.20 20:24:44 | #143

Záleží co je lepší překlad jaký je originál.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsou svědkové Jehovovi sekta?
19.01.20 03:27:21 | #144

1 Korintským 13:11
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Židům 5
Směřujme k dospělosti
11Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. 12Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci – potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. 13Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. 14Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.
6
1Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti
1.Korintským 3
2 Napájel jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete,

1. Korintským 14.
20 Bratří, nebuďte děti v smyslu, ale zlostí buďte děti, smyslem pak buďte dospělí.


11
n/a

| Předmět: Založil svědky Jehovovy svobodný zednář?
17.01.20 16:44:55 | #119

*12640* Slyšel jsem, že náboženství svědků Jehovových založil zednář. Je to možné?

*12646* Tato informace se šíří o americkém obchodníkovi Charlesi Taze Russellovi, jež zformoval křesťanské hnutí, které stalo základem pro vznik organizace svědků Jehovových. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi toto tvrzení popírá; její kritici zase naopak argumentují, že pan Russell byl zednářem 33. stupně. Russellovu příslušnost k zednářské komunitě nejsme schopni ani potvrdit, ani vyloučit. Fakticky neexistuje zřetelný důkaz pro Russellovo členství v zednářské lóži. Tato teorie může také vycházet z mylné záměny Russella se zakladatelem podobně známé světově náboženské společnosti Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, zvané mormoni, jejíž zakladatel Joseph Smith byl svobodným zednářem.


5
n/a

| Předmět: RE: Založil svědky Jehovovy svobodný zednář?
18.01.20 02:37:35 | #120

Ještě výraznější je Russellovo učení i zběhlost v pyramidologii, která je mezi zednáři velice populární. Pokud Russell nebyl zednář, proč potom narážíme v jeho spisech na obšírné studie symboliky pyramid? Proč nařídil, aby na jeho hrobě byla zřízena zednářská pyramida? Proč probíhal kremační a pohřební ceremoniál podle rozenkruciánského rituálu?
Stejně tak je zarážející, že zednářské znamení křídel egyptského slunečního boha Amon-Ra představuje Russellúv oblíbený symbol. Pak je zde hned další otázka. Kdo ze zednářů užívá symbolu křídel boha Amon-Ra? Zednář 33. stupně Albert Churchward ve své knize „Znamení a symboly původního člověka“ [9] tvrdí, že symbol křídel slunečního boha může být užíván a správně chápán výhradně zednáři 33. a vyššího stupně. Je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že zednář smí používat pouze takových znamení a symbolů, které odpovídají jeho stupni,......­.Nejdůležitěj­ší je ovšem v naší souvislosti objev Fritze Springmeiera, který před nedávnem oznámil, že totiž Russellova členská karta „Masonic Knight Templar“ (templářů) se nachází v „Modré lóži“ irského Dublinu.
https://docplayer.cz/…ovovymi.html
nutno nechat přeložit stránku
http://www.lafrancmaconnerieaucoeur.com/…jehovah.html


-101
n/a

| Předmět: Rozbíjí svědkové Jehovovi rodiny?
17.01.20 16:21:43 | #117

*12640* Říká se, že náboženství svědkové Jehovovi rozbíjí rodiny. Je to pravda?

*12646* Ano, tato informace je bohužel pravdivá. Týká se zejména situace lidí, kteří z této náboženské společnosti odešli. Ten, kdo byl jednou svědky Jehovovými pokřtěn a ukončil své členství nebo byl z nějakých důvodů vyloučen, je v terminologii organizace označen hanlivou přezdívkou odpadlík a každý svědek Jehovův by s ním měl důsledně ukončit jakýkoli kontakt. Neštěstím se pak stává, odejde-li od svědků Jehovových člověk, jehož rodina nebo její část v této společnosti dále zůstane. Zde dochází k přetrhání kontaktů v rodině až do té míry, kdy se děti přestanou stýkat se svými vyloučenými rodiči, prarodiče již nesmí mít žádný kontakt s vnoučaty a podobně. Je však třeba upřesnit, že platí některé výjimky: například děti se mohou v případě vážné potřeby v nutné míře postarat o nemocné rodiče, zůstat spolu mohou také manželé. Pravidlo nemusí dodržovat sboroví starší a dozorci. Pokud se bývalý člen do organizace vrátí, pravidlo přerušených kontaktů vůči němu přestane platit.


5
n/a

| Předmět: RE: Rozbíjí svědkové Jehovovi rodiny?
17.01.20 16:29:53 | #118

K tomuto tématu doplním vlastní zkušenost. Můj kamarád, který nyní chodí do Apoštolské církve, byl v minulosti svědkem Jehovovým. Jeho dcera zase odešla do evangelické církve. V organizaci však zůstala jeho manželka a syn. Syn ukončil s otcem kontakt a dbá na to, aby jeho děti nepřišly s dědou do kontaktu. Dnes je již chlapcům okolo 15 let a nešťastný děda se setkal se svými vnuky víceméně díky několika náhodám jen několikrát v životě.


5
n/a

| Předmět: Misie mezi českými Vietnamci
16.01.20 14:42:41 | #116

*12652* Katolíci, evangelíci, i svědkové Jehovovi: Misie mezi českými Vietnamci jsou úspěšné

Vietnamská misie je dalším důkazem toho, že ačkoliv Vietnamci mají podobnou pověst „ateistů“ jako Češi, náboženské aktivity ve vietnamské menšině v Česku existují a jsou životaschopné. Kromě protestantů ve Vietnamské misii, ve sborech Křesťanské a misijní aliance (C&MA) a v jednom sboru svědků Jehovových zde působí i několik společenství v římskokatolických farnostech a asi 15 společenství kolem buddhistických chrámů.

vietnamské-misie...


5
n/a

| Předmět: Na kdy čekají svědci Jehovovi konec světa?
16.01.20 13:46:56 | #113

*12640* Na kdy čekají svědci Jehovovi konec světa?

*12646* Nejprve si musíme vysvětlit, co myslí svědkové Jehovovi koncem světa. Svědkové totiž věří, že naše planeta nikdy nezanikne. Zanikne však současný světový řád, poté, co budou všichni lidé kromě svědků Jehovových zničeni v celosvětové katastrofě. Tu nazývají armagedon. Svědkové Jehovovi již vícekrát předpověděli konec současného světa, naposledy jej očekávali k roku 1975. Po posledním neúspěšném proroctví již předkládají pouze časová rozmezí, kdy katastrofa vypukne. Podle aktuální nauky se armagedonu dožije generace lidí, která svým životem navazuje na generaci lidí, která žila v roce 1914. Konec je tedy velmi blízko.


5
n/a

| Předmět: RE: Na kdy čekají svědci Jehovovi konec světa?
18.01.20 11:53:41 | #124

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec." Mk 13, 31-32
Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu (2Sol 2,1-2)


-101
n/a

| Předmět: RE: Na kdy čekají svědci Jehovovi konec světa?
23.01.20 11:29:59 | #286

Dám sem příspěvek z pravých svědků, který mi zřejmě smažou:

Abuko, je to nechutné co tady předvádíte. Nejdřív visitora vydráždíš provokacemi, aby přišel.....s vidinou snadného ponižování, posměchu....a pak ho shazuješ jako sežvýkanou housku ze stolu, když se přejíš.....

Nakonec i ten chudák, podléhající lžím, bludům a hříchům KC, který naprosto není křesťan, neznalý Písma, řekl lepší pravdu, než ty.
Že by Žid měl vědět, jak se vyslovuje JHVJ.

Rozhodně by to měl vědět lépe než VRO !

Kdo je VRO, že má právo toto stanovovat. A když řekne, že Židé se báli vyslovovat Boží jméno, tak je to pro vás natolik svaté, že klidně spolknete další fázi, že se kvůli tomu vytratilo Boží jméno i z Bible !

A klidně zapomenete i původní argumenty VRO, že Boží slovo, je slovo Boha, které si Bůh hlídá a je neměnné v průřezu staletími i přes nevěru křesťanstva.

A nakonec je Bůh pro vás takový diletant, že přehlédnul něco tak podstatného, že z jeho vlastního slova zmizelo to nejpodstatnější, jeho jméno !!!

POKUD BY TO NEBYLA TOTIŽ BOŽÍ VŮLE, NEMOHLO BY Z BOŽÍHO SLOVA ZMIZET NĚCO TAK DŮLEŽITÉHO,..­.…..KDYBY TO BŮH SÁM NECHTĚL !!!!!

Margo, když je tvá schopnost logiky na hranici geniality, i ta logika by měla být schopná si toto přebrat, co děláte.
Bohužel i lidská logika podléhá velmi snadno manipulaci.


-22
n/a

| Předmět:
16.01.20 12:28:44 | #110

Děkuji Jonatánovi za projevenou důvěru. Budu se snažit podávat objektivní informace o svědcích Jehovových. Můžete psát vaše otázky, názory. Tak jako na Versus: za názor není u nás nikdo cenzurován.
*2756*


5
n/a

| Předmět: RE:
19.01.20 16:14:33 | #146

Přidávám tedy názor ohledně postoje SJ k válce. Margo se na svém fóru ptá, co je na jejich postoji nekřesťanské. Tak tedy:
Nekřesťanské na tom je, že se nepostavíte na stranu dobra, ale zůstáváte neutrální.
Nekřesťanské na tom je, že se nezastanete utištěného.
Nekřesťanské na tom je, že jste chladní vůči bezpráví, která takové války přinášejí.
Nekřesťanské na tom je, že obě válčící strany házíte do jednoho pytle a vůbec nerozlišujete.

Zkopírovala jsem to radši ještě sem, kdyby to třeba chtěli na svém fóru vymazat. Ačkoli nevím, jestli se na téhle diskuzi dají mazat příspěvky od někoho jiného.


5
n/a

| Předmět: RE: RE:
19.01.20 18:30:37 | #147

většího přikázání není než milovat Boha a milovat Bližního. Texty bible proti válce jsou podřízeny těmto dvěma přikázáním. Proto když z lásky k bližnímu zemře útočník, má jen smůlu-štěstí. SJ tím ,že nechtějí z lásky chránit bližního před smrtí ,porušuji tyto dvě největší přikázání.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
19.01.20 22:37:53 | #150

V Bibli je to napsáno jinak: Milovat Boha svého celým svým.. , a bližní své tak jako sebe.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 22:59:22 | #151

To není informace, to každý ví, takže co tím chtěl básník říci?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 00:09:18 | #152

A tak když to každej ví tak proč to píšeš jinak?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 01:04:10 | #153

no a když sem to napsal jinak, tak to má na něco vliv? proč to chceš mít jinak, než jak jsem to napsal?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 01:08:21 | #154

Ježíš řekl: Kdo mne miluje bude zachovávat mé slovo.. (Jan 14 : 23), a porád takových lidí moc nepotkávam což mne dost mrzí..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 01:25:33 | #155
| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 18:22:21 | #228

Kdo nemiluje bližního nemůže milovat Boha
1 Jana 4:19 My milujeme, neboť on první miloval nás. 20Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.


0
n/a

| Předmět: Poslouchej Jehovu
15.01.20 01:39:12 | #93
| Předmět: RE: Poslouchej Jehovu
18.01.20 11:47:38 | #122

Vždyť toje blbá hračka tak děsit děti a kgumovat jim mozky nesmyslama, a odkdy bůh nenávidí, bůh je láska ne.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: Poslouchej Jehovu
18.01.20 13:04:01 | #131
Jsem to tu dal spíš pro pobavení, ale vystihuje to mentalitu SJ. Nedokáží rozlišovat v čem je problém. Oni nemají doma ani televize, aby je nenakazil systém věcí ,což je někdy výhoda. Je spousta videí parodující toto . já sem dávám další to už není parodie:

-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Poslouchej Jehovu
18.01.20 14:16:21 | #138

Tohle mi připomíná tu karikaturu Boha policajta. Myslím si, že z pohledu křesťanské dogmatiky, jak ji chápu já, je Bůh stejně nad tím, aby upadal do nějaké nenávisti.
Já jako otec bych svému synkovi řekl spíš za sebe, jak to vidím já, a nevybalil bych to na něho hned "u vrat". Na druhou stranu asi rozumím situaci (zřejmě) matky samoživitelky, která nikdy nenahradí klukovi vzor otce. Řešení mezi manipulací a vařechou se někdy hledá nesnadno.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Poslouchej Jehovu
18.01.20 15:30:48 | #141

Musí ten kluk chápat co je to pohádka nic víc .Pamatuji si že Katolíci brojili proti harry pottrovi. Musel sem se smát přesně jako SJ.


-101
n/a

| Předmět: RE: Poslouchej Jehovu
18.01.20 13:30:52 | #136
Další svědectví o SJ:

-101
n/a

| Předmět: modlitba pro svědky Jehovovi
13.01.20 19:36:11 | #81

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.


-101
n/a

| Předmět: RE: modlitba pro svědky Jehovovi
16.01.20 13:29:28 | #112

Modlitba v závěru mše svaté podle tridentského ritu.


5
n/a

| Předmět: státní příspěvek pro Svědky Jehovovi
13.01.20 00:54:19 | #79

Svědkové Jehovovi se soudili o přiznání přízpěvku od Švédské vlády a tento požadavek rozšiřují i na další státa.
https://www.jw.org/…e%C4%8Dnost/

Chtějí příspěvek od špatného systému věcí:
Lidská rodina naléhavě potřebuje změnu k lepšímu. Ve skutečnosti potřebujeme úplně nový systém. Sociolog Erich Fromm připouští, že špatný stav společnosti může být odstraněn jedině tehdy, „jestliže celý systém, který existoval během posledních 6000 let historie, může být nahražen systémem úplně odlišným.“

https://wol.jw.org/…b/1101975010


-101
n/a