Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 457x
Příspěvků:
27

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: oblak
26.09.20 12:22:57 | #38

Zřejmě je to text o dýmu který provázel izraelity 40 let po poušti.
Exodus 40, 36Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť.

&list=RDDP4rSo­a3xm8&start_ra­dio=1 Já a dým - textF Flamengo Kuře v hodinkách Jakýsi kouř nad pískem vlál neměl kam jít, nevěděl kam šel jen tak nikam ten kouř byl sám sám jako jáBylo to dřív než vůbec vím já s dýmem šel za tajemstvím tisíce roků pouští jsem šel já a dýmTo poprvé řekl mi sen že čas je poušť a že já sem nebylo nikam, měl jsem tam jít já v staletích

n/a
n/a


| Předmět: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
25.09.20 04:13:57 | #33

Selen 23.09.20 22:16:44
"Katolická církev se neklaní žádným modlám".

A od kdy ?
To je dobře že už ne:-)


n/a
n/a

| Předmět:
23.09.20 18:40:01 | #24

Prosim o sdeleni rozdilu mezi DF, zdaji se duplicitni

  • Výklad Bible
  • Křesťanský výklad Svatého Písma
  • Slovo Boží

770
n/a

| Předmět: RE:
24.09.20 03:53:12 | #31 (1)

"Výklady" jsou jenom proměnlivé obměnitelné lidské domněnky ale Slovo Boží je stálé na věky:
Izajáš 40
Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva.
8 Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

Měla by tedy zůstat diskuze na věčné téma: "Slovo Boží". :-)


n/a
n/a
 #24 

| Předmět: RE:
25.09.20 07:08:22 | #34 (1)

Na ponižování svědků Jehovovych, ta mají také 3 DF
sekty
SVEDKOVE Jehovovi JW.
a sekta svedkove

Jedinou založili a vedou skuteční svědkové.
Tu pod názvem Svědkové Jehovovi


n/a
n/a
 #24 

| Předmět: RE: RE:
25.09.20 09:22:07 | #35 (2)

Visitor77 chce v diskuzích totalitní katolický režim, o tom to celé bylo i je.


n/a
n/a
 #34 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.09.20 09:37:21 | #36 (3)

Nemohu si pomoci ale visitor77 by si měl jít s takovouto diktaturou na Slovensko, Češi by se neměli něco takovéhoto nechat od něho líbit, máme tady hodně protestantských církví což na Slovensku ni v Polsku nemají, čímž se od nich lišíme, jsme i nejateističtější země na světě, svoboda slova by se měla v Čechách zachovat.
https://denikn.cz/1833/nejateistictejsi-v-evrope-cesi-zavrhli-kostely-stale-vic-jich-vsak-veri-v-neco/


n/a
n/a
 #35 

| Předmět: Jenom dobový text.
16.09.20 09:18:57 | #2

Bible je sbírka nesourodých starověkých historek, které odráží tehdejší úroveň poznání a myšlení.


2
n/a

| Předmět: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 09:24:32 | #3 (1)

Vidím to jinak, Bible je o člověku, o tom jak se má chovat,..že by mohl a nebo měl milovat a tak podobně :-).


n/a
n/a
 #2 

| Předmět: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:32:35 | #4 (2)

No nevím, starozákonní bůh je snad nejodpornější bytost, jakou si lze představit. Možná bychom se do něj mohli naučit jak vraždit po tisících, ale milovat, to těžko.


2
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:36:32 | #5 (3)

Nemáme milovati "jeho" ale Boha svého/svou a bližní své tak jako sebe:-).


n/a
n/a
 #4 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:42:10 | #7 (4)

Galatským 5
14. Celý Zákon je zhrnut v jedné větě: Miluj bližní jako sebe.

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina (Hospodinku), Boha svého (Boha svou), celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


n/a
n/a
 #5 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 15:42:47 | #8 (5)

Ta jedna věta zcela ignoruje Pentateuch, knihu Jozue a další. Konec koncu i Ježíš napsal: "Nepřišel jsem změnit ani písmeno".


2
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 15:45:59 | #9 (6)

Hm to moc nevím co máš tím konkrétně na mysli..škoda, když tak se víc o tom rozepiš .. co..díky.


n/a
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:04:54 | #10 (7)

Je prokázáno, že Bibli napsal člověk.
Není prokázáno, že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše.
S největší pravděpodobností je Bůh, jak se o něm píše v Bibli, byl jen pisatelem "doplněn", aby nabyla Bible důležitosti.
Pokud je pravdou, že 1.-5. knihu napsal Mojžíš, tak mel odkud čerpat - byl vychováván v Egyptě,kde mohl přijít do styku s monoteismem, nebo s myšlenkami pro Desatero.
Další vyplynulo z historie židovského národa.Proroctví byli zneužity pro slávu Ježíše, který byl vlastně rebelem a o jeho životě se ví málo.Poslední 3 roky byli přikrášlené a zveličené - byl postaven na piedestál samo-vrahů a na tom postavili křesťané svoji církev.
*20*


92
n/a
 #9 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:17:47 | #11 (8)

Není prokázáno že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše, jenom že za mnou přišlo Slunce před cca 38 lety a někdo odlomil mi z něho a dal pojíst se slovy: Na najez se moji lásky.
Hlas to byl nějakého muže i pojedla jsem, potom jsem četla Bibli a dočetla se :
Skutky 9
3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “
5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Jan 6
51Já jsem ten chléb živý..
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:56:37 | #16 (9)

To už znám naspaměť.


92
n/a
 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:59:06 | #17 (10)

No ja jsem si nevšimla že jsi to ty DalkoT, ja myslela že diskutuji s paganbaby , tak promiň:-)


n/a
n/a
 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:01:39 | #18 (10)

No ale tak zřejmě Ježíš i Bůh opravdu existuje když ja a Pavel z Tarzu jsme měli stejný, a nebo podobný zážitek a ještě i to lámání chleba k tomu bylo, dva svědci stačí..:-)


n/a
n/a
 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:12:35 | #19 (11)

Nestačí, ani tisíc svědků nestačí. Zázraky, jak známo, nelze dokázat svědectvím.


2
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:15:29 | #20 (12)

Kdo chce přijme, kdo nechce nepřijme i kdyby jich byla miliarda:-)


n/a
n/a
 #19 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 16:18:12 | #21 (11)

Napsat se dá cokoliv.


92
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 01:36:07 | #22 (12)

Zážitky to není cokoliv ale popis nějaké události:-)


n/a
n/a
 #21 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 16:25:15 | #13 (6)

Z Gal. 5 :14 jsou odkazy sem:

3. Mojžíšova 19
18 Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť;a budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Matouš 7
12 Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili,a budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.

Matouš 22
39 To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Jakub 2
8 Jestliže provádíte královský zákona podle [textu] písma: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“, jednáte zcela dobře.

Římanům 13
8 Nebuďte nikomu dlužni ani jedinou věc kromě toho, abyste jeden druhého milovali; neboť kdo miluje svého bližního,* naplnil zákon.


n/a
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:58:50 | #14 (7)

Proč ignorujete SZ? Nový zákon je jenom revizionistický přílepek židovských heretiků. Nemá s Biblí jako takovou mnoho společného.


2
n/a
 #13 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 17:03:33 | #15 (8)

To nemám pocit že ignoruji SZ, čím a jak?


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: Slovo Boží
16.09.20 09:01:20 | #1

Genezis 1
26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.


n/a
n/a