Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1062x
Příspěvků:
60

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Slovo Boží
20.10.20 08:04:29 | #87

Slovo Boží je tak krásné:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: Slovo Boží
před 22 hodinami | #88 (1)

Krásná je jen Maria.


-64
n/a
 #87 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
před 21 hodinami | #89 (2)

Někdo má rád holky jiný zase vdolky:-).


n/a
n/a
 #88 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo Boží
před 14 hodinami | #90 (3)

a co ty si zase libuješ v mylné představě že znáš Bibli


-64
n/a
 #89 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
před 10 hodinami | #92 (4)

Bylo mi to dáno porozumět v ní několika věcem i tomu že je i ženský rod v Bohu a Bůh v nás..
Ale některým věcem jsem se naučila porozumět až tady v diskuzích a nevím všechno, je to dlouhodobý proces poznávat ji ale sem moc ráda že jsem se na tuto cestu dala :-)


n/a
n/a
 #90 

| Předmět:
11.10.20 07:59:14 | #51

Bůh je i rodu ženského, Bůh oslovuje zřejmě svoji partnerku když říká: Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podobenství našeho, i stvoří člověka, muže a ženu. (Genezis 1/26,27) Je tedy zřejmě Bůh otců a synů ale i Bůh matek a dcer, jsou jedno tělo, tak jako jim je i člověk.
Bůh živých se jmenuje JSEM.(Exodus 3/14)


n/a
n/a

| Předmět: RE:
12.10.20 11:53:00 | #52 (1)
*16124* *16124* *16124*

n/a
n/a
 #51 

| Předmět: RE: RE:
12.10.20 11:54:33 | #53 (2)
*19557*

n/a
n/a
 #52 

| Předmět: RE: RE:
12.10.20 12:07:57 | #55 (2)

Teoložky vydaly Bibli žen. Klasická podle nich podporuje podřízenost žen vůči mužům
Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/protestantske-a-katolicke-teolozky-vydaly-bibli-zen.A181212_115837_ln-zajimavosti_ape


n/a
n/a
 #52 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.10.20 12:19:11 | #56 (3)

Marek 9
33Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O čem jste cestou uvažovali?“
34Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.
35Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“


n/a
n/a
 #55 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.10.20 13:41:41 | #57 (3)

Nebyli to daleko spíš feministky, které se zároveň považují za teoložky? *30434*


-110
n/a
 #55 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.10.20 02:18:22 | #61 (4)

To nevim a Ty používáš krucifix?
Ja ne, neb je to modla.
Krucifix používají a uctívají modláři, katolíci a spol. bohužel.
Byla o tom řeč a říkal jsi ať to převedu jinam.


n/a
n/a
 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
před 7 hodinami | #93 (5)

Tak a došlo na mne:-)
V koutě mi tu visí světlá pavučina v podobě krucifixu a co teť..? *233*


n/a
n/a
 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 07:21:53 | #62 (4)

Yes!


n/a
n/a
 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:20:13 | #66 (5)

To jako že ženy nemohou být teoložky?


n/a
n/a
 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:27:10 | #67 (6)

Ježíš promlouval u studny Jákobově se ženou Samaritánskou o tom co je Bůh v Jan 4., klíčové informace máme o tom od ní..


n/a
n/a
 #66 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:31:15 | #68 (7)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.

Duch je Hebrejsky Ruach, což je ženského rodu, na Ježíše se snesla v podobě holubice, nikoliv v podobě holuba:-)..


n/a
n/a
 #67 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:54:22 | #70 (8)

Verši v Jan 4/24 rozumím tak že Boha máme uctívat ve svém těle neb naše těla jsou chrámem Ducha:

1.Korintským 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1.Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


n/a
n/a
 #68 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 10:06:49 | #71 (9)

O čemž je v Bibli i zde:
Skutky apoštolů 17
24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli,
25ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.


n/a
n/a
 #70 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 10:09:54 | #72 (10)

Jojo, obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, pokuď ovšemže zrovinka nejsme podobraz:-).


n/a
n/a
 #71 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:20:11 | #73 (11)

Ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.

1. list Korintským 10,31


n/a
n/a
 #72 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:23:03 | #74 (12)

Jan 17
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –


n/a
n/a
 #73 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:25:12 | #75 (13)

Tedy nikoliv jenom Trojice ale Bůh je v nás a mi v něm:
1.Jan 4 .
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


n/a
n/a
 #74 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:29:40 | #76 (14)

Proto je i psáno:
Matouš 28
18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

Máme se tak také jmenovat, máme se jmenovat : JSEM.(Exodus 3/14)

Začíná se tak i desatero přikázání: Ja jsem...


n/a
n/a
 #75 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 08:01:01 | #85 (15)

Desatero ženy:
1.Ja jsem Tvá Bůh nebudeš mít jiných bohů okrem mně
2.Nezobrazíš, nebudeš modly uctívat..
3.Nezneužiješ jméno Boha živých "JSEM".
4.Pamatuj na den odpočinku..
5.Cti otce svého i matku svou..
6.Nezabiješ.
7.Nezcizoložíš.
8.Nepokradeš.
9.Nebudeš lhát.
10.Nebudeš dychtit po majetku svých bližních.


n/a
n/a
 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 08:12:12 | #86 (16)

Bible by se měla přeložit i do řeči ženy.


n/a
n/a
 #85 

| Předmět: RE:
12.10.20 12:00:24 | #54 (1)

Ex 3:14
CSP Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám.

MPCZ A Bůh k Mojžíšovi řekl: Jsem, kým Jsem; a řekl: Takto musíš říci Isráélovým dětem: Poslal mě k vám Jsem.

CRP Tu pravil Bůh Mojžíšovi: budu ten, který budu Věčný. I pravil: takto řekneš synům Jisraelským: "Ehje" Věčný Bůh poslal mne k vám.

BKR I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.

NBK06 Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: `Poslal mě k vám Jsem.´"

B21 Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.'"

B21P Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.‘“

JB Bůh řekl Mojžíšovi: „Já jsem ten, který jsem.“ A řekl: „Hle, Izraelitům řekneš toto: ‘Já jsem’ mě poslal k vám.“

HEJCL Bůh řekl Mojžíšovi: Já jsem ten, který jsem. Toto řekneš synům Israelovým:. Ten, který jest, posílá mne k vám.

KLP Bůh pravil Mojžíšovi: „Jsem, který jsem!“ A dodal: „Řekneš Izraelitům: ‚Jsem posílá mě k vám.’“


n/a
n/a
 #51 

| Předmět: RE:
19.10.20 07:00:54 | #79 (1)

Ženy jsou obrazem a podobenstvím po paní Bohové:-).


n/a
n/a
 #51 

| Předmět: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
25.09.20 04:13:57 | #33

Selen 23.09.20 22:16:44
"Katolická církev se neklaní žádným modlám".

A od kdy ?
To je dobře že už ne:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
30.09.20 06:45:54 | #40 (1)
| Předmět: RE: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
01.10.20 12:57:12 | #41 (2)

Deuteronomium 5
8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
9 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
10 A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.


n/a
n/a
 #40 

| Předmět: RE: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
09.10.20 17:03:21 | #45 (2)

Jako by nečetli ni neslyšeli:
1.Jan 5
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.


n/a
n/a
 #40 

| Předmět: RE: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
09.10.20 20:19:32 | #46 (2)

*5663* *82* *5663* *82* *5663* *82* *3877* 4585


-64
n/a
 #40 

| Předmět: RE: RE: RE: Diskuze - Nápady /…
09.10.20 20:23:11 | #47 (3)

Jo jo :-) modláři :-) A nepomůžeš si od toho ni tímto :-).


n/a
n/a
 #46 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Diskuze - Nápady /…
09.10.20 20:34:06 | #49 (4)

Zjevení 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.
15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.


n/a
n/a
 #47 

| Předmět:
23.09.20 18:40:01 | #24

Prosim o sdeleni rozdilu mezi DF, zdaji se duplicitni

  • Výklad Bible
  • Křesťanský výklad Svatého Písma
  • Slovo Boží

771
n/a

| Předmět: RE:
24.09.20 03:53:12 | #31 (1)

"Výklady" jsou jenom proměnlivé obměnitelné lidské domněnky ale Slovo Boží je stálé na věky:
Izajáš 40
Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva.
8 Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

Měla by tedy zůstat diskuze na věčné téma: "Slovo Boží". :-)


n/a
n/a
 #24 

| Předmět: RE:
25.09.20 07:08:22 | #34 (1)

Na ponižování svědků Jehovovych, ta mají také 3 DF
sekty
SVEDKOVE Jehovovi JW.
a sekta svedkove

Jedinou založili a vedou skuteční svědkové.
Tu pod názvem Svědkové Jehovovi


n/a
n/a
 #24 

| Předmět: RE: RE:
25.09.20 09:22:07 | #35 (2)

Visitor77 chce v diskuzích totalitní katolický režim, o tom to celé bylo i je.


n/a
n/a
 #34 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.09.20 09:37:21 | #36 (3)

Nemohu si pomoci ale visitor77 by si měl jít s takovouto diktaturou na Slovensko, Češi by se neměli něco takovéhoto nechat od něho líbit, máme tady hodně protestantských církví což na Slovensku ni v Polsku nemají, čímž se od nich lišíme, jsme i nejateističtější země na světě, svoboda slova by se měla v Čechách zachovat.
https://denikn.cz/1833/nejateistictejsi-v-evrope-cesi-zavrhli-kostely-stale-vic-jich-vsak-veri-v-neco/


n/a
n/a
 #35 

| Předmět: Jenom dobový text.
16.09.20 09:18:57 | #2

Bible je sbírka nesourodých starověkých historek, které odráží tehdejší úroveň poznání a myšlení.


2
n/a

| Předmět: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 09:24:32 | #3 (1)

Vidím to jinak, Bible je o člověku, o tom jak se má chovat,..že by mohl a nebo měl milovat a tak podobně :-).


n/a
n/a
 #2 

| Předmět: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:32:35 | #4 (2)

No nevím, starozákonní bůh je snad nejodpornější bytost, jakou si lze představit. Možná bychom se do něj mohli naučit jak vraždit po tisících, ale milovat, to těžko.


2
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:36:32 | #5 (3)

Nemáme milovati "jeho" ale Boha svého/svou a bližní své tak jako sebe:-).


n/a
n/a
 #4 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:42:10 | #7 (4)

Galatským 5
14. Celý Zákon je zhrnut v jedné větě: Miluj bližní jako sebe.

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina (Hospodinku), Boha svého (Boha svou), celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


n/a
n/a
 #5 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 15:42:47 | #8 (5)

Ta jedna věta zcela ignoruje Pentateuch, knihu Jozue a další. Konec koncu i Ježíš napsal: "Nepřišel jsem změnit ani písmeno".


2
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 15:45:59 | #9 (6)

Hm to moc nevím co máš tím konkrétně na mysli..škoda, když tak se víc o tom rozepiš .. co..díky.


n/a
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:04:54 | #10 (7)

Je prokázáno, že Bibli napsal člověk.
Není prokázáno, že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše.
S největší pravděpodobností je Bůh, jak se o něm píše v Bibli, byl jen pisatelem "doplněn", aby nabyla Bible důležitosti.
Pokud je pravdou, že 1.-5. knihu napsal Mojžíš, tak mel odkud čerpat - byl vychováván v Egyptě,kde mohl přijít do styku s monoteismem, nebo s myšlenkami pro Desatero.
Další vyplynulo z historie židovského národa.Proroctví byli zneužity pro slávu Ježíše, který byl vlastně rebelem a o jeho životě se ví málo.Poslední 3 roky byli přikrášlené a zveličené - byl postaven na piedestál samo-vrahů a na tom postavili křesťané svoji církev.
*20*


96
n/a
 #9 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:17:47 | #11 (8)

Není prokázáno že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše, jenom že za mnou přišlo Slunce před cca 38 lety a někdo odlomil mi z něho a dal pojíst se slovy: Na najez se moji lásky.
Hlas to byl nějakého muže i pojedla jsem, potom jsem četla Bibli a dočetla se :
Skutky 9
3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “
5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Jan 6
51Já jsem ten chléb živý..
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:56:37 | #16 (9)

To už znám naspaměť.


96
n/a
 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:59:06 | #17 (10)

No ja jsem si nevšimla že jsi to ty DalkoT, ja myslela že diskutuji s paganbaby , tak promiň:-)


n/a
n/a
 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:01:39 | #18 (10)

No ale tak zřejmě Ježíš i Bůh opravdu existuje když ja a Pavel z Tarzu jsme měli stejný, a nebo podobný zážitek a ještě i to lámání chleba k tomu bylo, dva svědci stačí..:-)


n/a
n/a
 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:12:35 | #19 (11)

Nestačí, ani tisíc svědků nestačí. Zázraky, jak známo, nelze dokázat svědectvím.


2
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:15:29 | #20 (12)

Kdo chce přijme, kdo nechce nepřijme i kdyby jich byla miliarda:-)


n/a
n/a
 #19 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 16:18:12 | #21 (11)

Napsat se dá cokoliv.


96
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 01:36:07 | #22 (12)

Zážitky to není cokoliv ale popis nějaké události:-)


n/a
n/a
 #21 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 16:25:15 | #13 (6)

Z Gal. 5 :14 jsou odkazy sem:

3. Mojžíšova 19
18 Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť;a budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Matouš 7
12 Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili,a budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.

Matouš 22
39 To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Jakub 2
8 Jestliže provádíte královský zákona podle [textu] písma: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“, jednáte zcela dobře.

Římanům 13
8 Nebuďte nikomu dlužni ani jedinou věc kromě toho, abyste jeden druhého milovali; neboť kdo miluje svého bližního,* naplnil zákon.


n/a
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:58:50 | #14 (7)

Proč ignorujete SZ? Nový zákon je jenom revizionistický přílepek židovských heretiků. Nemá s Biblí jako takovou mnoho společného.


2
n/a
 #13 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 17:03:33 | #15 (8)

To nemám pocit že ignoruji SZ, čím a jak?


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: Slovo Boží
16.09.20 09:01:20 | #1

Genezis 1
26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.


n/a
n/a