Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1058x
Příspěvků:
60

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #7

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:42:10 | #7
Reakce na příspěvek #5

Galatským 5
14. Celý Zákon je zhrnut v jedné větě: Miluj bližní jako sebe.

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina (Hospodinku), Boha svého (Boha svou), celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


n/a
n/a
 #5 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 15:42:47 | #8 (1)

Ta jedna věta zcela ignoruje Pentateuch, knihu Jozue a další. Konec koncu i Ježíš napsal: "Nepřišel jsem změnit ani písmeno".


2
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 15:45:59 | #9 (2)

Hm to moc nevím co máš tím konkrétně na mysli..škoda, když tak se víc o tom rozepiš .. co..díky.


n/a
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:04:54 | #10 (3)

Je prokázáno, že Bibli napsal člověk.
Není prokázáno, že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše.
S největší pravděpodobností je Bůh, jak se o něm píše v Bibli, byl jen pisatelem "doplněn", aby nabyla Bible důležitosti.
Pokud je pravdou, že 1.-5. knihu napsal Mojžíš, tak mel odkud čerpat - byl vychováván v Egyptě,kde mohl přijít do styku s monoteismem, nebo s myšlenkami pro Desatero.
Další vyplynulo z historie židovského národa.Proroctví byli zneužity pro slávu Ježíše, který byl vlastně rebelem a o jeho životě se ví málo.Poslední 3 roky byli přikrášlené a zveličené - byl postaven na piedestál samo-vrahů a na tom postavili křesťané svoji církev.
*20*


96
n/a
 #9 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:17:47 | #11 (4)

Není prokázáno že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše, jenom že za mnou přišlo Slunce před cca 38 lety a někdo odlomil mi z něho a dal pojíst se slovy: Na najez se moji lásky.
Hlas to byl nějakého muže i pojedla jsem, potom jsem četla Bibli a dočetla se :
Skutky 9
3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “
5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Jan 6
51Já jsem ten chléb živý..
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:56:37 | #16 (5)

To už znám naspaměť.


96
n/a
 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:59:06 | #17 (6)

No ja jsem si nevšimla že jsi to ty DalkoT, ja myslela že diskutuji s paganbaby , tak promiň:-)


n/a
n/a
 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:01:39 | #18 (6)

No ale tak zřejmě Ježíš i Bůh opravdu existuje když ja a Pavel z Tarzu jsme měli stejný, a nebo podobný zážitek a ještě i to lámání chleba k tomu bylo, dva svědci stačí..:-)


n/a
n/a
 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:12:35 | #19 (7)

Nestačí, ani tisíc svědků nestačí. Zázraky, jak známo, nelze dokázat svědectvím.


2
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:15:29 | #20 (8)

Kdo chce přijme, kdo nechce nepřijme i kdyby jich byla miliarda:-)


n/a
n/a
 #19 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 16:18:12 | #21 (7)

Napsat se dá cokoliv.


96
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 01:36:07 | #22 (8)

Zážitky to není cokoliv ale popis nějaké události:-)


n/a
n/a
 #21 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 16:25:15 | #13 (2)

Z Gal. 5 :14 jsou odkazy sem:

3. Mojžíšova 19
18 Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť;a budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Matouš 7
12 Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili,a budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.

Matouš 22
39 To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Jakub 2
8 Jestliže provádíte královský zákona podle [textu] písma: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“, jednáte zcela dobře.

Římanům 13
8 Nebuďte nikomu dlužni ani jedinou věc kromě toho, abyste jeden druhého milovali; neboť kdo miluje svého bližního,* naplnil zákon.


n/a
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:58:50 | #14 (3)

Proč ignorujete SZ? Nový zákon je jenom revizionistický přílepek židovských heretiků. Nemá s Biblí jako takovou mnoho společného.


2
n/a
 #13 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 17:03:33 | #15 (4)

To nemám pocit že ignoruji SZ, čím a jak?


n/a
n/a
 #14