Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 117603x
Příspěvků:
17867

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Sbor se během pandemie stará o…
před 2 hodinami | #23443

Sbor se během pandemie stará o hluchoslepou sestru

Z článku:
Sestra Cynthia Pablová je 64letá nepokřtěná zvěstovatelka a chodí do sboru znakového jazyka Panghulo na Filipíních. Cynthia neslyší ani nevidí a je velmi chudá. Žije v hustě obydlené části města Valenzuela u svých příbuzných, kteří nejsou svědkové Jehovovi. I když její situace obnáší řadu problémů, které se kvůli pandemii ještě horšily, bratři a sestry z jejího sboru se o ni dobře starají.

Filipíny
108 117 000 – počet obyvatel
222 911 – počet svědků Jehovových
3 472 – počet sborů
1 : 489 – poměr svědků k počtu obyvatel

Tajfun na Filipínách – S vírou čelí tragédii
Podívejte se na příběhy těch, kteří přežili.


n/a
n/a

| Předmět:
před 3 hodinami | #23424

Víme, že ve Starém Zákoně, když se modlili, modlili se otočeni k Jeruzalému. Šalamoun postavil na zemí chrám pro Boha, který tam přebýval........ každý kdo čte Bibli zná podrobnosti.

Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím.
Daniel 6:11 B21

Když Ježíš umíral na kříži, začala se země třást.....V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly,
Matouš 27:51 B21

Chrámová opona se roztrhla od shora dolů. Bůh jí roztrhl a ukázal, že už tam není

Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
Skutky 17:24 B21

Od té doby nebydlí v chrámech, ale udělal si místo v každém z nás. Stojí u našich dveří, klepe ..... můžeš a nemusíš mu otevřít.
Jeho trůn je v nebi, ale navštívil nás v Boží Synů a přichází v Duchu Svatém do našich srdcí. Každý jak jsem psala může mu otevřít své srdce, ale nejdříve musí ten dům svého srdce očistit.....


17
n/a

| Předmět: RE:
před 3 hodinami | #23425 (1)

A co je nebe? Není to obloha, vesmír. Je to dimense, kde hříšný člověk nemůže. Je to podobné, pro lepší pochopení, jak by jste chtěli do ohně poslat papír.
V nebi se nic nečistého neobstojí.


17
n/a
 #23424 

| Předmět: RE:
před 2 hodinami | #23431 (1)

Chrámová opona se roztrhla, protože Ježíšovou smrtí byla odstraněna překážka vstupu do nebe.


n/a
n/a
 #23424 

| Předmět: RE: RE:
před 39 minutami | #23465 (2)

To je ničím nepodložené tvrzení.


1
n/a
 #23431 

| Předmět: RE:
před 2 hodinami | #23432 (1)

Konwalinko, vysvětlíš nám, jak jsi to myslela s tou "dobou Laodicejských"?


n/a
n/a
 #23424 

| Předmět: RE: RE:
před 2 hodinami | #23450 (2)

Neboj, nezapomněla jsem. Jak jsem psala, nechtěla jsem rušit. Ještě musím popracovat a snad dnes ti to napíšu. Nebuď netrpělivý 😉


17
n/a
 #23432 

| Předmět: Nový Jeruzalém
před 17 hodinami | #23300

Omlouvám se, nejde mi to zavěsit jako odpověď - když tak to smažte.

Nový Jeruzalém vidím podle Písma jako hlavní město obnovené země.Město a život v něm jsou za hranicí
představivosti­.Proto je popsáno symbolickým jazykem. Jméno města, rozměry, hradby, základy , brány....atd.
Všechno má svůj význam, který se dá v bibli najít. Přesto je Nový Jeruzalém reálné místo , do kterého budou mít vykoupení přístup. Jedinou podmínkou pro vstup je mít jméno zapsané v Beránkově Knize života.Zj.21,27


24
n/a

| Předmět: RE: Nový Jeruzalém
před 14 hodinami | #23391 (1)

A jak si vysvětluješ, že v téže pasáži je Nový Jeruzalém nazván Beránkovou nevěstou?


n/a
n/a
 #23300 

| Předmět:
před 18 hodinami | #23290

Jo, lidi maj zkušenosti i s demonama.....


n/a
n/a

| Předmět:
před 21 hodinami | #23199

Se říká...
To není přeci žádný biblicky dukaz!


n/a
n/a

| Předmět: RE:
před 21 hodinami | #23201 (1)

Jo ale lidi maj s tím zkušenost a co je ta tma nad propastí a Duch nad vodami?


n/a
n/a
 #23199 

| Předmět: Co je Nový Jeruzalém?
25.05.20 08:11:17 | #22985

Co je Nový Jeruzalém?

Z článku:
Nový Jeruzalém je v nebi. Kdykoli se Bible zmiňuje o Novém Jeruzalému, říká, že sestupuje z nebe, kde jeho brány střeží andělé. (Zjevení 3:12; 21:2, 10, 12) To, že Nový Jeruzalém nemůže sídlit na zemi, dokazují i jeho velké rozměry. Je to krychle měřící kolem dokola „12 000 stadií“. * (Zjevení 21:16) Její stěny by tedy byly vysoké skoro 560 kilometrů a sahaly by až do vesmíru.

a:
Někteří lidé si sestupující Nový Jeruzalém představují jako finální scénu z filmu Blízká setkání třetího druhu.
Myslím, že to není "to pravé ořechové".


n/a
n/a

| Předmět: Výklady Bible.
25.05.20 08:05:03 | #22980

Nic ve zlém, ale výklady Bible, náboženskými nadšenci, představuje lidovou tvořivost, která vede až k absurdnostem.
Příklad:
V Bibli je psáno:
Lv 19,26 Nebudete jíst maso s krví, nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním.
Původní smysl byl ten, aby lidé nejedli zdechliny (uhynulá zvířata). Toto je velice rozumné nařízení, protože se tím zabrání přenosu nemocí, na které zvířata uhynuly, do lidské populace.
Jenomže náboženští nadšenci to vylepšovali, až k takovému nesmyslu, jaký tvar musí mít košerácký nůž.
Z toho jde udělat jednoznačný závěr: Náboženští horlivci, víře v Boha škodí.


1
n/a

| Předmět: RE: Výklady Bible.
25.05.20 08:08:59 | #22982 (1)

Nemáš pravdu. Na jiném místě je popsáno, jak se to má dělat. Když zabiješ zvíře, máš vylít krev do země. O zdechlinách se taky pojednává, ale nechce se mi to všechno teď hledat.


n/a
n/a
 #22980 

| Předmět: RE: RE: Výklady Bible.
před 22 hodinami | #23146 (2)

Levicitus pojednání o čistých a nečistých potravinách.
Tady jde ale o takovou hloupost, jaký má košerácký nůž - mít tvar.


1
n/a
 #22982 

| Předmět: RE: RE: RE: Výklady Bible.
před 22 hodinami | #23150 (3)

To už je silná nadstavba Zákona a problém židů.


n/a
n/a
 #23146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Výklady Bible.
před 34 minutami | #23467 (4)

A právě proto, náboženští horlivci škodí, protože vymýšlí něco, co není v souladu s Biblí.


1
n/a
 #23150 

| Předmět: RE: Výklady Bible.
25.05.20 08:18:20 | #22992 (1)

Pokud ta horlivost spočívá ve vymýšlení příkazů a zákazů, opravdu škodí, v tom máš pravdu.
Ježíš takové lidi mnohokrát odsoudil, například zde:
(Matouš 23:23, 24)
Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desetinu z máty, kopru a kmínu, ale znevažujete závažnější záležitosti Zákona, totiž právo a milosrdenství a věrnost. To bylo závazné dělat, ale to ostatní neznevažovat. Slepí vůdcové, kteří cedíte komára, ale polykáte velblouda!


n/a
n/a
 #22980 

| Předmět: RE: RE: Výklady Bible.
před 22 hodinami | #23148 (2)

Tady jde spíše o to, že se dochází k závěrům, které jsou v rozporu s Biblí. O košeráckém noži, tam není ani čárka.


1
n/a
 #22992 

| Předmět: RE: RE: RE: Výklady Bible.
před 22 hodinami | #23151 (3)

Máš pravdu. A co my s tím tady?


n/a
n/a
 #23148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Výklady Bible.
před 29 minutami | #23468 (4)

Pokud se nezabýváte "vylepšováním" Bible, tak nic.


1
n/a
 #23151 

| Předmět:
25.05.20 07:54:20 | #22975

Pokud ti vadí slovo zahalen, psala jsem i zastínil, ale můžeš si tam dát i jiné slovo. Píšu slova nám blízké, pro lepší pochopení. Tak jak Ježíš, který, se k lidem hovořil v podobenstvích, či řeči prostého člověka, aby jo pochopil.


17
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.05.20 20:13:59 | #22938

Přeji krásný večer.

Trochu jsem si to tady proletěla a abych nerušila jiným tématem tak se připojím. Někdy se vrátím k té Laodikeji, ráno byl na mě dotaz.

Přátelé je jen jeden Bůh. A víme, že Bůh je Duch. S tím určitě všichni souhlasíte. Ale taky všichni víme, že Bůh mění svou tvář. Taký se zastiňoval v oblaku přes den, když vedl Izrael po poušti a v nocí v ohni. Když se Bůh ukázal Mojžíšovi, Mojžíš viděl záda člověka. Když přichází Bůh k Abrahámovi, aby mu sdělil že za rok o tom čase bude mít syna. Znovu přichází v těle. S Jakobem bojuje jako Anděl......ale to všichni znáte určitě a ještě mnoho jiných příběhu ze Starého Zákona.Mohli bychom říct, Buh mění svou roli, něco jak v divadle, ale pořád je to stejný Bůh.

A teď se přesuneme do Nového Zákona. Píšu v krátkosti, takže jen hlavní body. Každý sám si může porovnat, přezkoumát.

Na svět přichází Ježíš, Syn Boží, tělo ve kterém se sám zastíní Bůh. Bůh je v Ježíši ve svém Synů. Bůh se prochází Ježíšovými končetinami po této zemí. Těší smutné, uzdravuje nemocné, probouzí k životu.... sám Ježíš říká, že on nic nedělá sám od sebe, dřív než mu otec neřekne...... když Ježíš pláče je to člověk, ale když zavolá " Lazare vstaň z hrobů" to činí Bůh který přebývá v něm. Když je unavený, spí v lodí, je to člověk, ale když vstane a utiší moře, tehdy to učinil Bůh, který se zastínil v Ježíši.

Takže máte tady jednoho Boha, který ve SZ se zastínil v oblaku, tentýž Bůh se zastínil v Ježíši. Ale je tady ještě Duch Svatý, který byl zaslíben, že když Ježíš odejde, bude poslán potěšitel člověku, Duch Svatý a v něm je zastíněn znovu Bůh. Bylo zaslíbeno, že bude přebývat v nás. A pokud máš Ducha Svatého, máš Boha v sobě. Znovu jak je v Biblí psáno, že bude s námi, ale nejen to, bude ve vás......

Ježíš u Matouše v posledních verších mluví.... křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. ( jedno jméno) Je to zadáni a ty ho musíš vypočítat, jaké je to jméno. Učedníci dobře věděli jaké je to jméno. A proto nikdo v Bibli nekřtíl v tituly Otec, Syn a Duch Svatý, ale všichni křtili ve jméno PAN JEŽÍŠ KRISTUS.
Pokud církve křtí ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého tak zadání nepochopili a opakují celou dobu jen zadání. Je to stejné, jak by říkali, jedna plus jedna, rovná se jedna plus jedna.

Otec, Syn a Duch Svatý je to jediný Bůh, ten Starozákonní Jahwe, který se zahalil v lidském těle v Ježíši a dnes se může procházet tady po zemí ve tvém těle.

Proč asi mluví v Bibli, nedali jste mi najíst, nenavštívili jste mě ve vězení.... protože se zahalil v člověku. Možná je tady zahalený v někom z diskutujících a ty mu nedáš patřičnou uctu, zesměšňuješ ho. Možná ho pošleš pryč z této diskuze. A možná je někde v sousedství a nebo v někom v práci.......


17
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:30:01 | #22941 (1)

A kde je podle tebe a tvé víry Bůh? V nebi? Nebo je taky s námi tady ne Zemi?


4
n/a
 #22938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:35:03 | #22942 (2)

Jestli můžu: Bůh je v nebesích. Ale taky je tu s námi svým duchem. Vede nás, působí v nás, učí násochraňuje nás - všechno svým duchem. *18535*


n/a
n/a
 #22941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:36:54 | #22943 (3)

Tomu nerozumím, jak to myslíš. Je v nebesích a s námi je jako duch. A v tom nebi je teda jako co


4
n/a
 #22942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:47:12 | #22947 (4)

Třeba o tomto přemýšlej:
(2Pa 16:9)
Jehovovy oči se totiž toulají po celé zemi, aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je mu úplně oddané.

Bůh je Duch svou podstatou - je nám neviditelný, nehmataletný, tedy nehmotný. A neviditelnou silou působí: vidí, co se kde děje, zkoumá lidská srdce a mysl, tvoří, předpovídá, posiluje, vyučuje, komunikuje... Vysílá ducha k činnosti.


n/a
n/a
 #22943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:53:25 | #22949 (5)

Vysílá Ducha k činnosti? Proč? Sám nemůže konat?


4
n/a
 #22947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 21:00:20 | #22952 (6)

C je to za otázku? *3199* Ty snad nepůsobíš svým duchem? *3477*


n/a
n/a
 #22949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 21:07:22 | #22953 (6)

Ale to je samotný Bůh. Jen má víc titulů.
Podívej se vždyť i ty jsi pro někoho otec, musíš být synem, protože tě někdo zrodil. V rodném listě jsi zaznamenán jako muž, taky můžeš být manžel, vedouci, dědeček......a pořád jsi jedná a tatáž osoba. Nejen to sedíš teď třeba u počítače, ale já s tebou komunikují několik kilometrů od tvého místa bydliště. No a kdybys měl známého na druhé polokoulí země, tak ho můžeš navštívit v jeho obýváku. Pomocí videohovoru..­....tak proč omezovat Boha.


17
n/a
 #22949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 21:36:01 | #22954 (7)

Ví titulů, a nikoli víc osob. OK. *20832*


n/a
n/a
 #22953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 03:57:47 | #22959 (8)

Celkem mnoho osob, jeden Bůh v mnoha osobách...


n/a
n/a
 #22954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 06:35:34 | #22963 (9)

Není, Bůh je furt 1, v jednotě s nim, je mnoho osob..


n/a
n/a
 #22959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 07:56:16 | #22977 (9)

Bůh není těmi osobami. Může v nich působit svým duchem, ale není jimi.


n/a
n/a
 #22959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 07:58:58 | #22979 (10)

Ani nemůže když jsou stvořené, a jsou stvořené z ničeho. Tedy jsou prachem.


51
n/a
 #22977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 08:09:34 | #22983 (11)

No jasně.


n/a
n/a
 #22979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23136 (11)

Ale Kristovo tělo je věčné..


n/a
n/a
 #22979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23138 (12)

A na to jsi přišla jak?


n/a
n/a
 #23136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23141 (13)

1.Korintským 12
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

Říkal to i na noční univerzitě P. Michal Zamkovský že ratolesti na kmeni je vzkříšené tělo Kristovo, že jsme to mi.


n/a
n/a
 #23138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23362 (14)

Jo ty myslíš duchovní tělo. Tak to jo.


n/a
n/a
 #23141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23365 (15)

Ale ne duchovní tělo to není ani biblický výraz.
z výsledků vyhledávání fráze "duchovní tělo" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=duchovn%C3%AD+t%C4%9Blo&search=Hledat


n/a
n/a
 #23362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23127 (10)

Skrze Kristovo tělo ano:
Koloským 2
6Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
7V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
8Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
11V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
.


n/a
n/a
 #22977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23131 (11)

Přemýšlelas někdy o tom, co ta slova znamenají?


n/a
n/a
 #23127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23133 (12)

Tak že si myslíš že Kristovo tělo Bohem není, tak vy si to nemyslíte ani o Kristu, ale Boží rodina / Boží potomstvo jsme: Skutky 17/29.


n/a
n/a
 #23131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23134 (13)

A taky:
Efezským 4
.+ 4 Je jedno tělo+ a jeden duch,+ stejně jako jste byli povoláni v té jedné naději,+ ke které jste byli povoláni; 5 jeden Pán,+ jedna víra,+ jeden křest;+ 6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.

Což vnímám to jako jeden celek to aby všichni jedno byli, TY OTČE VE MNĚ - JA V NICH - ONI V NÁS..(Jan 17/21..)


n/a
n/a
 #23133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23135 (14)

Amen


17
n/a
 #23134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23137 (14)

Jo, aby všichni byli jedno - sjednocení v myšlení, konání, lásce. Nikoli aby všichni byli jedním Bohem.


n/a
n/a
 #23134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23143 (15)

Efezským 4/4-6 je o tom že vše je jedno tělo .


n/a
n/a
 #23137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23147 (15)

Efezským 3

14Proto klekám na kolena před Otcem,
15od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘
17a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
18mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
19poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.


n/a
n/a
 #23137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 minutami | #23470 (15)

To mají přímo nařízeno i muslimové: ....aby všechno učení na světě, bylo jenom Alláhovo!


1
n/a
 #23137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 03:56:42 | #22958 (7)

Jojo a taky je dcerou, vnučkou, mamkou, babičkou, alias Hospodinkou:-).


n/a
n/a
 #22953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 06:50:52 | #22969 (8)

Buh se popisuje jako silny valecnik. Je to vnucka a babicka? Kdyz si zvolil muzsky rod, nebudu mu vnucovat zensky!


n/a
n/a
 #22958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23125 (9)

Vyhlašuje se za kvočnu proč?


n/a
n/a
 #22969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23126 (10)

Nvyhlašuje se za kvočnu, ale přirovnává se ke kvočně, aby ukázal, jak velkou lásku a péči věnuje svému lidu.


n/a
n/a
 #23125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23128 (11)

Ono je to v Bibli přímo takto:
Lukáš 13
34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

Bůh chce, ale lidi to tak nechtěj.


n/a
n/a
 #23126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #23129 (11)

A Izaiáš 66
13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.“

Ale to asi taky nikdo to tak nechce, lidi jsou hold paličatí:-).


n/a
n/a
 #23126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 07:54:25 | #22976 (8)

Nech toho, Kroky. *17622*


n/a
n/a
 #22958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 11:19:36 | #23088 (7)

Týká se lidi, neuplatnuj na Boha!


n/a
n/a
 #22953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23158 (8)

Přesně tak rose.
Toto píšeš a děláš váš typický závěr.
Nemůžu to najít, tak to sem nakopíruju a odpovím tady.

*

rose66
Kristus znamená pomazany. Pomazany do nějakého úřadu vyšší autoritou! Sám Bůh pomazava sebe a je sám sobě vyšší autoritou? Vidis ten logicky nesmysl?

*
A je pro vás vymalováno...…

rose, toto je nehorázný argument tělesného člověka, který posuzuje Boží věci svojí lidskou tělesnou logikou a pýchou !

Bůh není povinný jednat podle toho, aby to odpovídalo tomu čemu rozumíš a můžeš to tělesně logicky zařadit !

**Toto je přesně litera, která zabíjí !
**
Pod Novou smlouvou se vše posuzuje Duchem svatým. Proto Kristus zemřel, abychom tuto možnost měli a ne že si strčíme Boha do naší lidské tělesné hrstičky !

Je psáno, litera zabíjí, ale Duch oživuje.

Není možné si číst a chápat Písmo z našich tělesných schopností a tak ho i posuzovat ! Proč by jinak Kristus se namáhal umírat !

Je psáno toto v 1.Kor.2.kap.:

10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme. :

*

Ano, rose, je to bláznovství pro tebe......pomazat sám sebe...…..jako Bůh Boha...….

Ale právě proto je to pravda v Duchu svatém, protože je to pro tebe tělesného člověka, který není chrámem Ducha,.... bláznovství !

14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.

Já vím, že věříte, že na vás Boží Duch nějak působí...…., ale to není pravda. Buď jsi chrámem Ducha nebo jsi tělesný člověk...….jiná varianta není.

Je smrt nebo život., nic mezi tím !

Co myslíš, kde se vyskytuješ ?!

Je možné si číst Písma i jako nevěřící a může přijmout užitek z Písma, hlavně tím, že pozná Krista.-

Ale není možné vykládat takto tělesně Bibli do hloubky pro spasení ! To je ke smrti, ne k životu !


4
n/a
 #23088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23160 (9)

Nelogiky a vyhrožování, ukazují na tvoji zoufalost!


n/a
n/a
 #23158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23169 (10)

Jestli to píšeš mně. Ano, jsem zoufalá, že někdo může být tak zaslepený.....a nevidět ani jiskřičku pravdy a Boha.....


4
n/a
 #23160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23172 (11)

Tvoje jiskricky ovšem, nejsou biblického pravdou. Je to jen tvůj názor!


n/a
n/a
 #23169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23180 (11)

A kde máš jistotu, že ten, co nevidí, nejsi třeba ty? *3199*


n/a
n/a
 #23169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23266 (12)

V Písmu.


4
n/a
 #23180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23268 (13)

V liteře? *19364* *19364* *19364*


n/a
n/a
 #23266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #23302 (14)

Já čtu Bibli v Duchu a ne liteře....


4
n/a
 #23268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #23305 (15)

V Duchu je to jinak, než je psáno? *15238*


n/a
n/a
 #23302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23318 (16)

Ano Margo. Člověk chápe Boží slovo v jiných souvislostech­...….Propojují se mu věci, které by člověka nenapadly...….


4
n/a
 #23305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23321 (17)

V jiných než jakých?


n/a
n/a
 #23318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23322 (17)

Tak tio asi můžeme potvrdit. *19837*


n/a
n/a
 #23318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23323 (18)
*3357*

n/a
n/a
 #23322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23334 (18)

Díky, to jsem ráda.....


4
n/a
 #23322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23363 (19)

Protože jsi to nepochopila. Šlo o žert. *15238*


n/a
n/a
 #23334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23374 (20)

To jsi nepochopila spíše ty, …..já vím a jsem ráda, že mi neschvalujete mé poznání......


4
n/a
 #23363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23377 (21)

Jo? To je jako punc pravosti? *15238*


n/a
n/a
 #23374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23387 (22)

Jo, přesně....


4
n/a
 #23377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23388 (23)
*2*

n/a
n/a
 #23387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23381 (21)

Tak když to víš, proč nám to pořád nutíš?
Pro prezentaci svých názorů sis přece založila fórum.


n/a
n/a
 #23374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23389 (22)

Kdybych měla stejný názor, proč bych o tom s vámi mluvila...……..

Diskutuju, nenutím...….


4
n/a
 #23381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23390 (23)

Nestojíme o to, takže nutíš.


n/a
n/a
 #23389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23173 (9)

Promiňte, že se vám do toho motám, ale to je opravdu fikaně podané *15238* : "Ty jsi tělesný, a tedy pyšný, když své uvažování podřizuješ Písmu! Pronášíš nehorázné argumenty tělesného člověka, protože si dovoluješ číst Bibli a věřit jí! Bůh není povinný jednat podle toho, aby to odpovídalo tomu, čemu rozumíš a můžeš to tělesně logicky zařadit, ale podléhá nelogickým a nebiblickým představám Kjary a spol., protože ti, co si myslí, že jsou chrámy ducha, vůbec nejsou pyšní a tělesní, ale duch, jehož jsou chrámem, jim klidně může vnuknout úplně jiné, duchovní, netělesné a nelogické pravdy, anulující i vlastní text Písma *35094*. A ty, tělesný člověče, mlč, protože tomu nemůžeš rozumět! *3392*


n/a
n/a
 #23158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23174 (9)

Jo, a každé bláznovství je z Boha, čím větší, tím duchovnější. *2527*


n/a
n/a
 #23158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23270 (10)

Margo, každý znovuzrozený křesťan je chrámem Ducha, takže pozná, jestli je to moje bláznovství nebo je to pravda Boha.


4
n/a
 #23174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23272 (11)

To si o sobě myslí kdekdo.
Takových "znovuzrozených" je tady dost a dost.
A každý má tu svoji pravdu trochu jinou.
Shodnete se akorát na vašem pohrdavém hodnocení těch "chudáků", kteří se ještě nedopracovali k tomu co vy.


n/a
n/a
 #23270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #23303 (12)

Abuko, k tomu se nedá dopracovat...…­..Duch svatý se dává darem, to není za zásluhu....


4
n/a
 #23272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #23306 (13)
*5620* *5620* *5620*

n/a
n/a
 #23303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #23281 (11)

Jíá to poznám nikoli podle pocitů, ale podle |Bible. Ta je nejspolehlivější, *32594* *19753*


n/a
n/a
 #23270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #23284 (12)

Připomíná mi to jednoho katolického faráře, který mi dokazoval správnost své víry tím, že přece on miluje Krista víc než já. *5620*


n/a
n/a
 #23281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #23304 (12)

Svědectví Ducha nejsou pocity.


4
n/a
 #23281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #23308 (13)

Jakého ducha, Kjaro? Víš, jak poznáš, jestli duch, který tě vede, je ten pravý, Boží?


n/a
n/a
 #23304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23313 (14)

Když člověk příjme Ducha svatého, tak kdo by ho asi měl tak vést?


9
n/a
 #23308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23315 (15)

Když přijme skutečně ducha svatého, tak duch svatý. *19753* Jak se ale pozná, že ducha svatého, viď? *2108*


n/a
n/a
 #23313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23326 (16)

Duch svatý ti to svědčí tvému duchu....Řím.8.kap.
A také jsem v době uvěření znala Písma.....


4
n/a
 #23315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23338 (16)

To ten dotyčný člověk pozná. Bůh mu to potvrdí.


9
n/a
 #23315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23340 (17)

A u druhých lidí to dotyčný člověk taky pozná?


n/a
n/a
 #23338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23344 (18)

Má-li Ducha svatého, tak ano, protože v tom může rozlišovat.


9
n/a
 #23340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23349 (19)

Jestliže má někdo dar svatého ducha, tak především přináší jeho ovoce.
A právě to mi tady u všech "duchem obdarovaných" citelně chybí.


n/a
n/a
 #23344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23352 (20)

Mně ten strom rozkvetl o Hospodinku:-).


n/a
n/a
 #23349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23353 (21)

Jan 15
16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.


n/a
n/a
 #23352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23364 (22)

Říkám ti, nech toho! *6640*


n/a
n/a
 #23353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23355 (20)

Chápu nač narážíš, ale podobně mohli uvažovat i Galatští, když je Pavel důrazně káral v 1. epištole. Stačilo aby si vyčetli z Písma ovoce Ducha a mohli apoštola v tu ránu obvinit z nedostatku tolerance a milosrdenství.


9
n/a
 #23349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23356 (21)

1 Kapitole


9
n/a
 #23355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23358 (20)

Máš taky ale psáno, že přirozený člověk nebo tělesný člověk věci Ducha posoudit nemůže, ale Duch může posoudit všechno. - konkordance, ale víme jistě o čem je řeč, že.


9
n/a
 #23349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23367 (21)

To si jenom pleteš pouhou logiku s dary Ducha. Věci, které ti mohou připadat nelogické, nesmyslné až bláznivé, neznamená, že nejsou pravdivé. Vždyť Boží věci nechápeme lidskou moudrostí nebo nějakým selským rozumem, ale Duch nám je osvětluje.


9
n/a
 #23358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23375 (22)

No jo, to si kdekdo může lidem napovídat, že je pomazán Božím duchem a že rozumí i řeči zvířat, a vyžadovat na ostatních, aby věřili všemu, co řeknou. Tak to ale nefunguje, holenku... *447*


n/a
n/a
 #23367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23383 (22)

A že vám to duch osvětluje každému jinak?


n/a
n/a
 #23367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23373 (21)

Ano, jedná se o 1. Kor 2:14 - 16.
Kdo je, pode tebe, tím tělesným člověkem?


n/a
n/a
 #23358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23314 (14)

Vím to Margo, na sto procent.....


4
n/a
 #23308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23317 (15)

Jak to víš?


n/a
n/a
 #23314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23341 (16)

"Jak to víš" - Margo, takové otázky nám pokládají většinou ateisté :-) Vlastně mi jí položil i jeden ezoterik/jogín, co si vzpomínám.


9
n/a
 #23317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #23366 (17)

Víš, jak už jsem tu psala, mně to pomáhá posoudit Boží slovo. Pokzud ten člověk hlásá falešné nauky, není to ze svatého ducha. To je přece zásadní věc. Jestli někdo tvrdí, že byl pomazán Božím svatým duchem a stal se jeho chrámem a rozumí automaticky a sám Bibli, a přitom věří například v Trojici, tak to je pro mě znamení, že to z ducha Božího není. Tak Boží slovo pomáhá ke zdravému úsudku. *17625*


n/a
n/a
 #23341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23319 (15)

A na kolik procent to víš u druhých?


n/a
n/a
 #23314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #23324 (16)

Většinou na sto procent....


4
n/a
 #23319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23368 (17)

To jsi tedy machr! *35094*


n/a
n/a
 #23324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23376 (18)

Říkám většinou...…,někdy to není tak snadné.....


4
n/a
 #23368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23378 (19)

A jak to děláš?


n/a
n/a
 #23376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23385 (19)

To ti nevysvětlím, běž se zeptat Krista...….


4
n/a
 #23376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23175 (9)

A hlavně nečti Bibli, protože ta tě zabije *30975* ! Poslouchej jen Kjařina ducha! *3499*


n/a
n/a
 #23158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23261 (10)

Nešil Margo. Vždyť jsem tady psala, že jsem po roce vyučování Duchem svatým doma se setkala s tisícovkou znovunarozených křesťanů a věřila jsem tomutéž jako oni.

Nechoď za mnou, běž za Kristem , nech si sejmout hříchy a přijmi Ducha svatého. Budeš sama rozumět Písmu a pak mně můžeš třeba spucovat, že jsem něco řekla špatně.


4
n/a
 #23175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23267 (11)

Za Kristem už jdu docela dost dlouho. A taky se setkávám s mnohými, kteří mají stejnou víru jako já. *3761*


n/a
n/a
 #23261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23271 (12)

Já vím, ale blbě. A na lidi nespoléhej, …..Nedůvěřuj člověku, v něm záchrany není...……, říká Izaiáš….


4
n/a
 #23267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #23282 (13)

Dost si dovoluješ. Ztím tjsi tu svoji správnou cestu "prokázala" jen svým tvrzením, že jsi "chrámem ducha". *447*


n/a
n/a
 #23271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #23288 (13)

Nespoléhám na lidi. Verše pokračují:

5 Šťastný je ten, komu pomáhá Jákobův Bůh,
kdo vkládá naději v Jehovu, svého Boha,

Na tohle spoléhám, Kjaro. *20832*


n/a
n/a
 #23271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23153 (3)

A to nebe je kde? Nalevo od Polárky? Nebo na nebeské klenbě, která je vzklenuta nad Zemí, a je upevněna na sloupech, a je pevná jako lité zrcadlo?


1
n/a
 #22942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23156 (4)

To se neví. *24611*


n/a
n/a
 #23153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23162 (5)

Asi skrze každého člověka je do nebe tunel.


n/a
n/a
 #23156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23170 (6)

A na ten tunel máš jaký biblicky verš?
A kde byl tunel, před vznikem vesmíru?


n/a
n/a
 #23162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23176 (7)

Propast = tunel:
Genezis 1
Gn 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.


n/a
n/a
 #23170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23178 (8)

n/a
n/a
 #23176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23186 (9)

Hezká podprda. *19753*


n/a
n/a
 #23178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23187 (10)

mUSÍŠ CHVILKU POČKAT NEŽ SE REKLAMY VYREKLAMUJOU


n/a
n/a
 #23186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23189 (11)

Já to vííím! To byl jen fórek. Četla jsem ty tvoje výpisky.


n/a
n/a
 #23187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23193 (8)

Tvuj vyklad, to není zadny dukaz...


n/a
n/a
 #23176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23195 (9)

Tak říká se světlo na konci tunelu no a to má každej člověk a to může být ta propast kde se vznášel nad tím i Duch dokaď neměla kam vplout, být vylit.


n/a
n/a
 #23193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23157 (4)

V duchovní říši neexistuje 3D určení polohy. Můžeme mit x dimenzí, nebo žádnou....


n/a
n/a
 #23153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:43:31 | #22944 (2)

Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou.....
Matouš 5:34‭-‬35 B2

Bůh je dnes na zemí zahalený v Duchu Svatém. Psala jsem to teď v příspěvku. Samozřejmě v člověku, který je znovuzrozený. Bůh je Duch, všudy přítomný, jak na zemí tak v nebi.


17
n/a
 #22941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:47:04 | #22946 (3)

Bůh je zahalený v Duchu svatém? Co je to za hloupost? Jak na to přišlas? A co máš furt s tím znovuzrozením? Ještě tě to nepřešlo?


4
n/a
 #22944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:53:15 | #22948 (4)

Kdo se nenarodi znovu, nemůže vidět Boží království. Řekl Ježíš Nikodemovi.


31
n/a
 #22946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 20:57:36 | #22950 (5)

Jasně. A co to znamená, narodit se znovu?


4
n/a
 #22948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 22:26:09 | #22955 (6)

Přece narodit se z Ducha, stát se Božím dítětem. Volat svobodně k Bohu : Abba. Tzn. Tatínku. Stát se novým stvořením. Abych už nežila já, ale žil skrze mne Kristus.


31
n/a
 #22950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 04:02:04 | #22961 (7)

Ale nemáme setrvávat v dítěti, máme dospívat :

"děti" versus "synové Boží", múžeme být i matkou, babičkou, Ježíš to dovolil.
Efezským 4
13 Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;
15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,

1.Korintským 3
2 Napájel jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete,

1 Korintským 13
11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

1. Korintským 14.
20 Bratří, nebuďte děti v smyslu, ale zlostí buďte děti, smyslem pak buďte dospělí.

Židům 5
13Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně.
14Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.


n/a
n/a
 #22955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 09:38:31 | #23015 (6)

Volmane, narodit se znovu znamená, že se náš duch narodí z Ducha svatého.

Jan 3.kap.
6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

A Kristus říká, že když se někdo nenarodí znovu, ani nespatří Boží království !

Jan 3.kap:
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“


4
n/a
 #22950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #23155 (7)

Naprosto zmatené, a tím nesrozumitelné. Spíše bych řekl, že znovuzrození, znamená uvěřit v Boha.


1
n/a
 #23015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23167 (8)

Jenže spousta lidí věří v Boha a znovuzrození nejsou.


4
n/a
 #23155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #23179 (9)

Ani ty ne. *17622*


n/a
n/a
 #23167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #23264 (10)

Dobře Margo, ale ty můžeš být.....


4
n/a
 #23179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23369 (11)
*4363*

n/a
n/a
 #23264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23382 (12)

Margo, takhle vyjadřuješ, že Boží království ani nespatříš...……………., když se nenarodíš znovu...……, tak teď ti toho smajlíka schvaluju...……,výs­tižné...….


4
n/a
 #23369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23384 (13)

Ty víš dokonce i tohle?


n/a
n/a
 #23382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23386 (13)

Ti, co jsou pomazáni duchem, mají v Božím kálovství vládout v nebi s Kristem. Pomazává se za krále. A víš, já ani moc netoužím být v nebesích, mám to ráda na zemi, miluju přírodu a lidi, chtěla bych moc zůstat tady. a počkat na vzkříšení všech svých milých, kteří mi zemřeli. Mám to jinak než ty. To ale neznamená, že neznám působení Božího ducha - ten je pro všechny.


n/a
n/a
 #23382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #23393 (14)

Já jsem se vesmíru a nebe strašně bála. Ale když se zamiluješ, tak si s ním ochotná být i na Marsu...…….

Já jsem si to nevybrala. To si logicky třídíte vy...…...


4
n/a
 #23386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #23395 (15)

Koukám, že logika se tu stala sprostým slovem! *15238*


n/a
n/a
 #23393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #23428 (16)

Margo, logika nemá v podstatě místo u tělesného člověka, který do hloubky chce poznávat Boha skrze Bibli a nepřijal Ducha svatého.

Nemělo by to být vodítko posuzovat to podle našeho života.

Bůh je svrchovaný a musí mít prostor jednat tak, jak to vidí on a nám to nesedí.

Tento prostor musíme dávat i našim dětem. Musí se učit, že jsou originální osobnosti, které mají svobodu vidět věci jinak, než my, ale musí si za své jednání nést přiměřenou odpovědnost k věku.

Já jsem to neuměla a taky si nesu odpovědnost za to dodnes.

I znovuzrození, některé skupiny si chtěli Boha zavřít do nějaké krabičky, tak že si vyložili taky nějak logicky Písma a dostali se do úletu.

Takže jsem na toto citlivá, vím že to nic dobrého nepřináší. A záchranu, spasení to už vůbec nepřinese.


4
n/a
 #23395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #23435 (17)

A my zase nemáme rádi, když se nás někdo snaží nacpat do krabičky svých předsudků, říká nám, co si myslíme a prožíváme, a jaký máme vztah k Bohu.


n/a
n/a
 #23428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #23437 (18)

To nemáme rádi ani my katolíci :-)


51
n/a