Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 126318x
Příspěvků:
18736

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jsou v Bibli rozpory?
před 3 hodinami | #24360

Jsou v Bibli rozpory?

Z článku:
Jestliže Bůh sedmý den odpočinul, jak to, že stále pracuje? Z kontextu zprávy o stvoření v 1. Mojžíšově vyplývá, že výrok, že Bůh „sedmý den přistoupil k tomu, aby odpočinul od všeho svého díla, jež dělal“, se týká jenom hmotného stvořitelského díla souvisejícího se zemí. (1. Mojžíšova 2:2–4) Když Ježíš řekl, že Bůh „stále pracuje až dosud“, výroku z 1. Mojžíšovy neprotiřečil, protože mluvil o jiných Božích dílech. (Jan 5:17) Patří k nim například to, že Bůh inspiroval psaní Bible, poskytoval lidstvu vedení a staral se o něj. (Žalm 20:6; 105:5; 2. Petra 1:21)


n/a
n/a

| Předmět: RE: Jsou v Bibli rozpory?
před hodinou | #24393 (1)

Přeloženo přímo z hebrejštiny znamená sabath " on přestal". tedy přestal dělat to co právě dělal. Stvořitelské dílo související se zemí, jak píšeš. Bůh nepotřeboval odpočívat , ani právě stvořený človělk nebyl unavený. Přesto Pán Ježíš řekl, že byla sobota učiněna pro člověka. Bůh ten den "oddtělil a posvětil" pro společenství s člověkem.
První co Adam dělal, byla oslava Stvořitele , radoval se spolu s ním ze všeho co bylo stvořeno.Velká škoda, že si člověk tohoto daru přestal vážit . Je to jeden z důvodů, že na svého Stvořitele zapomíná.


24
n/a
 #24360 

| Předmět: Rossiq
30.05.20 11:39:53 | #24198

Спецмероприятия по трем другим адресам длились около трех часов. В одном из случаев силовики сломали входную калитку. У верующих изъяли электронные устройства, печатные издания и некоторые документы. Их также доставили на допрос в Следственный отдел, где они находились еще около двух часов. Ни в одном из случаев хозяевам жилищ не предъявили постановлений суда на проведение специальных мероприятий, а также не предоставили копий протоколов «обследования».

Последнее время крымские правоохранители усилили давление на тех, кто исповедует убеждения Свидетелей Иеговы. 26 мая 2020 суд отправил жителя Джанкоя Сергея Филатова на 6 лет в колонию общего режима. Его вина — изучение Библии с детьми и друзьями. До этого ялтинец Артём Герасимов был оштрафован на 400 тысяч за то, что говорил с людьми о Боге. В настоящее время в суде находится дело жителя Севастополя Виктора Сташевского, которого необоснованно обвиняют в экстремизме, потому что он верит в Иегову.

https://jw-russia.org/news/2020/05/21.html

Speciální akce na třech dalších adresách trvaly asi tři hodiny. V jednom z případů ozbrojenci zlomili vstupní branku. Věřícím zabavili elektronická zařízení, tištěné publikace a některé dokumenty. Převezli je také k výslechu na Státní oddělení, kde byli ještě asi dvě hodiny. Ani v jednom z případů majitelům obydlí nepředložili nařízení soudu k provedení speciálních akcí a také neposkytli kopie protokolů „vyšetření“. Krymští policisté v poslední době zesílili tlak na ty, kdo vyznávají přesvědčení svědků Jehovových. 26. května 2020 poslal soud obyvatele Giancoy Sergeje Filatova na šest let do vězení společného režimu. Jeho vinou je studium Bible s dětmi a přáteli. Jaltyan Vít Gerasimov byl předtím pokutován 400 tisíci za to, že mluvil s lidmi o Bohu. U soudu se nyní nachází případ obyvatele Sevastopolu Viktora Staševského, kterého nepřiměřeně viní z extremismu, protože věří v Jehova.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
před 23 hodinami | #24212 (1)

Rose, vy si snad vážně věříte tomu, že jste pronásledováni pro víru. To si ale jenom namlouváte, protože pronásledování pro víru může být jenom pro jméno Kristovo, což váš případ není. U vás nejde o žádnou nespravedlivou perzekuci, ale o stíhání pro porušování zákona dané země, kde jsou sekty zakázané. Jak prosté.


8
n/a
 #24198 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
před 22 hodinami | #24229 (2)

Urážet ani pomlouvat nás nebudeš.
Jak prosté.


n/a
n/a
 #24212 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 21 hodinami | #24233 (3)

Ano, správně, Abuko. Kde se jen v lidech bere tolik zášti a necitelnosti? Kolik z nich by sáhlo po násilí při prosazování svého náboženství, kdyby k tomu měli prostor? Až mě z toho mrazí. *6578*


n/a
n/a
 #24229 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 20 hodinami | #24249 (3)

Jak sprosté! *17622*


n/a
n/a
 #24229 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 4 hodinami | #24348 (3)

Vy jinověrce pomlouváte a urážíte ve své literatuře prakticky nonstop.Tomu kdo něco sám dělá a přitom to odsuzuje u druhých se říká pokrytec.


9
n/a
 #24229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 4 hodinami | #24349 (4)

Psala jsem o pronásledování a zabíjení. A výklad Bible či uvedení historických fakt není urážení.


n/a
n/a
 #24348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 3 hodinami | #24354 (5)

Další příklad pokrytectví. Výklad historických dat ve výpovědích svých "odpadlíků" odmítáte, potíráte, zacpáváte si před ním uši, zavíráte oči. A sami stejné jednání omlouváte s tím, že vykládáte Bibli a uvádíte fakta.
Ti odpadlíci od vašeho učení přece nedělají nic jiného!


9
n/a
 #24349 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
před 18 hodinami | #24296 (2)

Nestojis mi ze jediny uhoz do klavesnice.....


n/a
n/a
 #24212 

| Předmět: Rossiq
30.05.20 10:12:12 | #24151

Ударили, скрутили, заковали в наручники: подробности агрессивного вторжения к 68-летнему верующему в Хабаровске.

https://jw-russia.org/news/2020/05/22.html

Udeřili, zkroutili, spoutali: Podrobnosti agresivní invaze k osmašedesátiletému věřícím v Chabarovsku.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
30.05.20 11:33:25 | #24196 (1)

Dá se to pochopit i tak, že mají zkušenost s tím, jak se lidská hloupost dostane k moci, automaticky následují zločiny, aby se u moci udržela. Tohle mají společné, jak komunismus, tak víra v nesmysly.


1
n/a
 #24151 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
30.05.20 11:41:45 | #24199 (2)

Vírou v nesmysly nazyvas co?


n/a
n/a
 #24196 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 20 hodinami | #24273 (3)

Jestli můžu já, tak nesmysl je třeba víra v to, že se dá z Bible vypočítat kdy se to či ono stane. Třeba...


9
n/a
 #24199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 19 hodinami | #24280 (4)

Pokud to ovšem je napsané tak, aby se to spočítat dalo, tak se to spočítat dá. Proč myslíš, že v Ježíšově době byl Mesiáš všemi očekáván?


n/a
n/a
 #24273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 19 hodinami | #24294 (5)

Ne, v Bibli žádný návod, nebo doporučení něco počítat není. To je pouze váš tragický omyl, výmysl. Nic takového v Bibli ani náznakem není, něco počítat. Je to hloupost.


9
n/a
 #24280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 13 hodinami | #24323 (6)

Tak si ji někdy zkus přečíst. *10235*


n/a
n/a
 #24294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 5 hodinami | #24347 (7)

Tak pozor! To sis teď trochu zavařila. Kde v Bibli stojí, že události v ní zaznamenané mají sloužit k výpočtům událostí, které v budoucnu nastanou? Prosím konkrétně. Protože to vy po nás taky chcete! Ptáte přece, kde konkrétně v Bibli stojí, že Ježíš je Bůh. Kde stojí, něco Trojici. Kde se píše něco o nějaké nesmrtelné duši atd.
Takže když jsi posměšně prohodila ať si Bibli přečtu, tak tam něco o takových výpočtech které provádíte, musí někde být. Kde?


9
n/a
 #24323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 4 hodinami | #24351 (8)

v Danielovi, kterého král pojmenoval Beltšacar, nalézal mimořádný duch a poznání a pochopení pro výklad snů a vysvětlování hádanek a rozvazování uzlů. Ať nyní zavolají Daniela, aby odhalil samotný výklad.“
13 Uvedli tedy před krále Daniela. Král promluvil a říkal Danielovi: „Jsi ten Daniel, který je z judských vyhnanců, jež můj otec, král, vyvedl z Judy? 14 Slyšel jsem také o tobě, že je v tobě duch bohů a že se v tobě nalezlo osvícení a pochopení a mimořádná moudrost.

A tady máš Danielovo proroctví o Mesiášovi:
Daniel 9,10
„Danieli, vyšel jsem nyní, abych ti dal pochopení s porozuměním. 23 Na začátku tvých snažných proseb vyšlo slovo, a sám jsem přišel podat zprávu, protože jsi někdo velmi žádoucí. Uvažuj tedy o té záležitosti a měj porozumění viděnému.
24 Je sedmdesát týdnů, jež byly určeny nad tvým lidem a nad tvým svatým městem, aby byl ukončen přestupek a skoncovalo se s hříchem a aby bylo vykonáno smíření za provinění a aby byla uvedena spravedlnost na neurčité časy a aby byla vtištěna pečeť na vidění a proroka a aby byla pomazána Svatá svatých. 25 A měl bys vědět a mít pochopení, [že] od vyjití slova, aby byl obnoven a znovu postaven Jeruzalém, do Vůdce Mesiáše bude sedm týdnů, také šedesát dva týdny. Vrátí se a skutečně bude znovu postaven s veřejným prostranstvím a příkopem, ale v tísni časů.
26 A po těch šedesáti dvou týdnech bude Mesiáš odříznut, s ničím pro sebe sama.
A město a svaté místo zničí lid vůdce, který přichází. A konec toho bude záplavou. A až do konce bude válka; o čem je rozhodnuto, jsou zpustošení.
27 A pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden; a v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar.
A na křídle ohavností bude ten, kdo působí zpustošení; a až do záhuby se právě to, o čem je rozhodnuto, bude vylévat také na toho, jenž je zpustošený.“
10 Ve třetím roce perského krále Kýra byla Danielovi, který byl nazván jménem Beltšacar, zjevena záležitost; a ta záležitost byla pravdivá, a byla velká vojenská služba. A porozuměl té záležitosti a měl porozumění viděnému.

Dál se vyskytují takové věty jako:_
14 A přišel jsem způsobit, abys rozpoznal, co postihne tvůj lid v konečné části dnů, protože je to vidění na dny ještě [budoucí].“
33 A pokud jde o ty v lidu, kdo mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění.
9 A  řekl: „Jdi, Danieli, protože ta slova jsou utajena a zapečetěna až do času konce. 10 Mnozí se očistí a vybělí a budou přečištěni. A ničemní budou jistě jednat ničemně a vůbec žádní ničemní neporozumějí; ale ti, kdo mají pochopení, porozumějí.


n/a
n/a
 #24347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24356 (9)

To přece není žádný návod na postup výpočtu, jak ho provádíte a jak jsem ho žádal. Takže tento pokus ti neuznám. Zkus to znova a přesněji. A začni třeba tím, proč některá čísla z Bible berete doslova a u některá vykládáte jako obrazná. Jak určujete která jsou která?


9
n/a
 #24351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24359 (10)

Musíš pochopit souvislosti. Ježíš rekl: já jsdm dveře! Je to doslovně?


n/a
n/a
 #24356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #24390 (11)

Máš dojem, že se ptám na příměry? Já se ptám na návod jak postupovat ve výpočtu a které číselné údaje z Bible je možné použít. Jestli to víš odpověz. Jestli ne ...


9
n/a
 #24359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 3 hodinami | #24368 (8)

Daniel 9:1, 2
9 V prvním roce Ahasverova syna Dareia – potomka Médů, který byl ustanoven králem nad královstvím Chaldejců – 2 v prvním roce jeho vlády jsem já, Daniel, z knih rozpoznal, kolik let bude Jeruzalém zpustošený. Podle Jehovova slova k proroku Jeremjášovi to mělo trvat 70 let.


n/a
n/a
 #24347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24369 (9)

To, že židovští náboženští vůdci odmítli Ježíše, vypadá dost divně, zvláště když si uvědomíme, že svou službu začal v téže době, kdy Židé jako celek byli ‚v očekávání Krista‘ neboli Mesiáše. (Lukáš 3:15)
Na základě výpočtu z Daniela!


n/a
n/a
 #24368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24370 (10)

Lukáš 3:15
15 Všichni lidé byli plní očekávání a říkali si o Janovi: „Není to snad Kristus?“


n/a
n/a
 #24369 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 2 hodinami | #24380 (3)

Na příklad víra v neexistující věci. U nás žil jeden maník, který věřil, že když mu někdo spustí z paty krev, tak že umře. Dostal na to papíry "na hlavu" a invalidní důchod.


1
n/a
 #24199 

| Předmět: RE: Rossiq
před 22 hodinami | #24217 (1)

Nesnáším zlo a krutosti, je to strašlivé a dnes se dějí i často bezdůvodně, protože je někdo sadista a člověk , který má moc k tomu inklinuje.

Ale vy nejste pronásledováni pro Krista.

Ve vašem životě je tak málo Krista, že o něm lidé zvenčí a neví a nikomu nemůže překážet !

Vy nejste křesťané rose...….


5
n/a
 #24151 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
před 22 hodinami | #24231 (2)

Pro tahle hodnocení si najdi jiné fórum.


n/a
n/a
 #24217 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 21 hodinami | #24234 (3)

OK, souhlasím, Abuko.


n/a
n/a
 #24231 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
před 17 hodinami | #24300 (2)

Žel, sama Krista neznas!


n/a
n/a
 #24217 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
před 5 hodinami | #24344 (3)

Každé náboženství si o sobě myslí, že je to jediné správné, a ostatní, že jsou bludy.


1
n/a
 #24300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 5 hodinami | #24345 (4)

Náboženství si o sobě nemyslí nic.To lidé, kteří njakékoliv náboženství praktikují, si myslí, že jejich jednání je správné, protože náboženství je soubor úkonů, které nějakou víru provázejí.
Je to logické, neznám nikoho, kdo bynějak jednal a přitom prohlašoval, že ví že se mýlí a že by měl jednat jinak.


9
n/a
 #24344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 5 hodinami | #24346 (4)

To máš pravdu. Některé náboženství je schopné kvůli tomu i pronásledovat či zabíjet. *3455*


n/a
n/a
 #24344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 4 hodinami | #24350 (5)

Opakuju pro méně chápavé. Náboženství není z podstaty schopné někoho pronásledovat, poškozovat, nebo zabíjet. Ujasni si pojmy a nepiš hlouposti.


9
n/a
 #24346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 4 hodinami | #24352 (6)

OK, tak když napíšu "církve", bude ti to srozumitelnější?


n/a
n/a
 #24350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 2 hodinami | #24375 (6)

Neznalost historie
Křížové vypravy, kladivo na carodejnice. ......


n/a
n/a
 #24350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 3 hodinami | #24363 (4)

Totéž si přece myslí nevěřící o věřících.
Je to celkem normální.Normální není druhé pro jejich názor urážet. Obě skupiny mají ve svých zásadách dost důvodů, proč to nedělat.


n/a
n/a
 #24344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 3 hodinami | #24371 (5)

Otázkou je, jak poznat, kdo má pravdu, Tady může pomoci matematika:
Mějme na příklad 100 různých náboženství. Každé má jeden plusový bod, jako že jsou správné náboženství, a to ten svůj vlastní. Potom mají 100-1 = 99 minusových bodů od ostatních náboženství, jako že jsou bludy. A to se shoduje s míněním ateistů, že všechna náboženství, jsou bludy. A tady nejde o žádné urážení, ale o pouhé potvrzení faktu, že všechna náboženství, jsou bludy.


1
n/a
 #24363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 2 hodinami | #24379 (6)

Vidíš a to si já myslím o tvých názorech a všech ateistech....


n/a
n/a
 #24371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 2 hodinami | #24381 (7)

To klidně můžeš, ale na matematicky dokázaném faktu, že všechna náboženství jsou bludy, to nic nemění.


1
n/a
 #24379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 2 hodinami | #24383 (8)

Však se má vcházeti těsnou branou.., to je asi že o individualismu.


n/a
n/a
 #24381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
před 36 minutami | #24396 (8)

To dokazuje toliko nízkou úroveň tvé racionality. Máš tam chybu v samotné metodě i v procesu výpočtu.


-52
n/a
 #24381 

| Předmět: Rodina bratra Junka
30.05.20 09:30:45 | #24128
| Předmět: RE: Rodina bratra Junka
30.05.20 09:34:11 | #24130 (1)

Ci to má být? *19364* *24590*


n/a
n/a
 #24128 

| Předmět:
29.05.20 13:24:23 | #24034

Taky vidím spoustu paralel


-52
n/a

| Předmět:
29.05.20 12:59:00 | #24019

margo, co kdybychom se na to podívali z jiného pohledu.
Ježíš učí své učedníky, že musí mnoho vytrpět. Petr vezme Ježíše na bok a kára ho. Ježíš mu na to řekne odejdi satane!

Takže koho Ježíš okřiknul. Okřiknul Petra. Kdyby okřiknul Petra, tak mu řekne. Odejdi Petře. Pak musel přes Petra promluvit satan, použil si jeho ústa. Ježíš má duchovní zrak, tak satana identifikoval. Ne to tělo, ale toho ducha, otce lži, který byl v Petrovi. ( Petr ještě nebyl obrácený )
Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: „Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské
Marek 8:33 B21

Chválíme Boha, který přebývá v Ježíši.

Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha.
Lukáš 17:15 B21


18
n/a

| Předmět: RE:
29.05.20 13:03:01 | #24022 (1)

Zadnej Satan v nem nebyl, jen promluvil jako Satan!


n/a
n/a
 #24019 

| Předmět: RE: RE:
29.05.20 13:08:00 | #24024 (2)

Petr Určitě věděl, že Ježíš ho neoznačil v doslovném smyslu za Satana Ďábla. Ježíš s ním nemluvil tak, jako mluvil předtím se Satanem. Tomu řekl: „Odejdi“, ale Petrovi řekl: „Kliď se za mne.“ (Matouš 4:10) Ježíš v tomto apoštolovi viděl mnoho dobrého a nezavrhl ho, ale zkrátka usměrnil jeho nesprávné uvažování. Není těžké pochopit, že bylo nutné, aby se Petr přestal stavět před svého Pána jako kámen klopýtání, ale aby naopak zůstal za ním a podporoval ho jako jeho následovník.


n/a
n/a
 #24022 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.20 21:57:52 | #24083 (3)

Nikde jsem nepsala, že Ježíš Petra označil za satana. Pointa byla, že satan si použil Petra a přes něho hovořil k Ježíši. To znamená, že nejen Bůh může přebývat v člověku, ale i satan může do něho vstoupit. Ježíš přesně věděl, kdo k němu mluví a proto použil svou autoritu a vzepříl se ďáblu.


18
n/a
 #24024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
30.05.20 05:45:49 | #24100 (4)

Aby jsi něco takového mohla tvrdit, musíš nejdříve existenci toho Satana dokázat nad vší pochybnost. Jinak je to tvrzení bez důkazu. A bez důkazu, je možné tvrdit jakoukoliv hovadinu.


1
n/a
 #24083 

| Předmět: RE: RE:
29.05.20 13:28:01 | #24036 (2)

Promluvil jako milující a starostlivý člověk. Úplně normálně měl o Ježíše strach. Ale na druhou stranu - proč by Satan nevyužil tuhle hezkou Petrovu vlastnost ke znejistění Ježíše, ne? *11334*


n/a
n/a
 #24022 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 2 hodinami | #24378 (3)

Ježíš v tomto apoštolovi viděl mnoho dobrého a nezavrhl ho, ale zkrátka usměrnil jeho nesprávné uvažování.


n/a
n/a
 #24036 

| Předmět: RE: RE:
před 3 hodinami | #24372 (2)

Přesně. Konečně s tebou souhlasím!


1
n/a
 #24022 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 2 hodinami | #24382 (3)

Jde o to jak často jej satan navštěvoval.., to lidské myšlení mohl mít i v jiných věcech a že brány pekelné něco nepřemůžou může být o sblíženosti se s nimi, to visitor neskousne:-), jestli si toto přečte :-).


n/a
n/a
 #24372 

| Předmět: RE:
29.05.20 13:25:30 | #24035 (1)

No a teď netuším, co tím chceš říct...


n/a
n/a
 #24019 

| Předmět:
29.05.20 12:53:28 | #24017

Novotný ti spíš poradí: http://biblickyslovnik.pleva.info/#Nebe


-52
n/a

| Předmět: Měl jsem po krk toho, jak jsem žil
29.05.20 08:03:29 | #23906

Měl jsem po krk toho, jak jsem žil

Příběh jednoho ruského "extrémisty".
Kdoví, co teď s bratrem je...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Měl jsem po krk toho, jak jsem žil
29.05.20 08:43:39 | #23921 (1)

Opravdu extrémní případ... *6578*


n/a
n/a
 #23906 

| Předmět: RE: Měl jsem po krk toho, jak jsem žil
29.05.20 10:19:28 | #23931 (1)

Stejně jako on, jsem si i já, Bibli přečetl celou. A od té doby jsem ateista. Tolik vyložených nesmyslů a neskutečných lží, nejde ani náhodou přehlédnout.


1
n/a
 #23906 

| Předmět: RE: RE: Měl jsem po krk toho, jak jsem…
29.05.20 10:35:39 | #23944 (2)

Možná proto, že jim nerozumíš? *3199*


n/a
n/a
 #23931 

| Předmět: RE: RE: RE: Měl jsem po krk toho, jak…
29.05.20 11:15:31 | #23958 (3)

Tak mi poraď. Jak mám rozumět tvrzení, že obloha je položena na sloupech, a je pevná, jak lité zrcadlo? Stejně tak, že Země je upevněna na sloupech, aby se nehnula na věky věků?


1
n/a
 #23944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po krk toho,…
29.05.20 12:10:36 | #23992 (4)

Básnické vyjádření skutečnosti, že Země má ve vesmíru svoje pevné a neměnné místo? Jak bys vysvětlil zápis o tom, že Země je zavěšena na ničem?


n/a
n/a
 #23958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po krk…
29.05.20 12:48:57 | #24015 (5)

Že se nehybně vznáší v prostoru.


-52
n/a
 #23992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po krk…
29.05.20 15:38:07 | #24048 (5)

Jak - pevné a neměnné? Pohybuje se po mírně eliptické dráze kolem Slunce.


1
n/a
 #23992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po krk…
29.05.20 16:20:50 | #24054 (6)

Přesně tak.
Dráhu Země určují gravitačními zákony. Je tedy pevně daná. Pokud se nepatrně mění, je to opět v rámci daných zákonitostí.
Jedná se o učivo základní školy, na střední se to probírá víc do hloubky.
Myslíš, že věřící do školy nechodili?
I když starověcí a středověcí čtenáři neměli dnešní znalosti z astronomie, byl pro ně tento text ujištěním, že Země nepoletuje vesmírem jako papír od sekané v průjezdu.
Je smutné, že v dnešní době se někteří lidé (zejména nevěřící) snaží tuto myšlenku zatvrzele chápat doslovně bez ohledu na to, co to vypovídá o jejich inteligenci.


n/a
n/a
 #24048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po…
29.05.20 16:50:17 | #24060 (7)

Jasně. Každý kdo má oči vidí, že Slunce obíhá Zemi, a nikoliv naopak! *27179*


1
n/a
 #24054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po…
29.05.20 18:13:44 | #24064 (7)

Starověcí ani středověcí čtenáři neměli důvod si myslet, že by Země poletovala. Pro ně byla nehybná.


-52
n/a
 #24054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měl jsem po krk…
29.05.20 21:41:41 | #24076 (6)

Ano. A z ní neuletí někam do pryč.


n/a
n/a
 #24048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 20:58:25 | #23873

Margo tvoje argumenty jsou neuvěřitelné. Kdo ti říkal, že Bůh umírá. Tolik veršů jsme ti tady citovali. Že Ježíšove tělo pochází z Davida semene a Duchem Svatým jako Boží Syn. Víme přece, že Duch Svatý zastínil Marií. A jak jsem již psala, pokud je Ježíš Boží Syn. Tak Duch Svatý je kdo?

Toto evangelium je o jeho Synu – který tělem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých – o našem Pánu Ježíši Kristu.
Římanům 1:3‭-‬4 B21 A proto

Je to vážně taková vysoká matematika, že to nemůžeš pochopit, nebo to nechceš pochopit?


18
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 07:52:04 | #23899 (1)

Jednoduchá logická úvaha: Pokud je Ježíš Bůh, a Ježíš zemřel, pak zemřel Bůh. OK? *3477*

Duch svatý je Boží činná síla, prostě duch Boha.


n/a
n/a
 #23873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #24213 (2)

Všiml jsem si, že jste si velice oblíbili několik veršů, mezi než patří, že Boha nikdo nikdy neviděl a že Bůh neumírá. Ale že u Boha není nic nemožné a že Bůh je všemohoucí, což je napsáno taky, o tom moc slyšet nechcete. S vašemi logickými úvahami, se můžete leda tak jít vyfotit. Je to asi ještě horší, než kdyby žížaly přemýšlely o záměrech a možnostech lidí. Na jednu stranu je vaše naivita legrační, ale na druhou stranu leze na nervy, pro vaší nechápavost a umanutost.


8
n/a
 #23899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 07:55:35 | #23901 (1)

A prosím, Konwalinko, všichni se snažíme citovat uváděné verše. Ne že bychom si je nemohli vyhledat, ale počítej: Ty vynaložíš námahu, abys ho citovala, a má z toho užitek několik lidí, kteří se nemusí zdržovat vyhledáváním. A navíc je jasně vidět, jak zní ten verš ve tvém překladu.. Zkus to, prosím.


n/a
n/a
 #23873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 07:57:21 | #23902 (1)

Vysoká matematika je pro mě 1+1+1=1. *2108*


n/a
n/a
 #23873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:09:12 | #24025 (2)

Zase jiným způsobem co je to evangelium.

Budu vyprávět příběh.

Jestliže mi zachrání život, tím, že mně vytáhne z vody syn nějakého táty, .....určitě poběžím za tím synem a jemu budu děkovat a zůstanu vděčná do konce života.
Určitě nepoběžím za jeho otcem, když syn je zletilý, a nebudu děkovat stále jemu. Můžu mu jistě poděkovat, že vychoval syna správně.
Ale věřím, že ten otec bude daleko šťastnější, když budu milovat jeho syna a budu chodit za ním a budu si ho vážit a budu oceňovat jeho charakter, obětavost i odvahu, že zachránil člověka.
Jestliže budu jeho syna pomíjet, jen mu poděkuju a budu stále chodit za jeho otcem a budu jeho uznávat, vyvyšovat, chodit za ním nepřetržitě, stále, celý život, jistě otec toho skvělého chlapce z toho nadšený určitě nebude.
Naopak bude ho to mrzet, bude se trápit, že jeho syn nebyl oceněný, tak jak měl, jak si to zasloužil a budou mu projevy přízně zachráněného překážet a bolet ho, otravovat ho, budou pro něj nesnesitelné !
O tom synu ani nemluvím, jak ho to musí trápit.
A Bůh Otec nejen, že nechal zemřít svého Syna, ale jeho zásluhou člověka přijímá, dává mu darem věčný život s jedinou podmínkou přijetí jeho Syna Ježíše Krista, , že člověk hluboce ocení tuto oběť i dary, které jsou tím pro něj připravené...­.ZADARMO, A JAKO MILOST !
Svědkové Jehovy, neustále vyvyšují Jehovu a myslí si, že on to pod NZ stále chce.
Ale největší touha Jehovova srdce je, aby byl vyvýšen jeho Syn a udělal pro to všechno, všechno !
Kristu dal i své jméno, které je součástí Kristova jména
.
A odňal i citace svého jména z Božího slova, aby Kristovo jméno jím nebylo zastíněno !
Ale svědkové nic nepochopili ! Nevědí, jak svým jednáním ničí Boží srdce !
Když vyvyšují jméno Jehova..... a Kristovo sejmutí hříchů, naplnění Duchem a tím i smíření s Otcem, ne už vzdáleným Jehovou,..... ignorují.
Křesťanství je velmi jednoduché a prosté. Není zapotřebí celá Starozákonní mašinerie s principem SZ: "Kdo toto bude činit, bude živ...".
Živ bude pouze ten, kdo přijal jeho Syna a nechal se očistit od hříchů tím, že byly přibity spolu s Kristem


5
n/a
 #23902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:32:35 | #24037 (3)

Já pořád, který lump odstranil z Bible Boží slovo... - a ono to bylo z vůle Boží? To mě potěš! Takže všichni ti překladatelé, které po staletích tmy Boží jméno do Bible vracejí, jednají proti Bohu? Neuvěřitelné!!" *3432*


n/a
n/a
 #24025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:40:37 | #24042 (4)

Tou tmou je míněno uvádění zástupného slova za Boží jméno v textu Bible?


-52
n/a
 #24037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 21:33:55 | #24071 (5)

Ano.


n/a
n/a
 #24042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:35:21 | #24114 (6)

To jsou mi věci... *27179*


-52
n/a
 #24071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24224 (6)

Margo, tímhle šachováním s Biblí a vlastním překladem, berete lidem naprosto důvěru v Boží slovo.

A samozřejmě tím, že předvádíte, jak je možné literou šachovat s verši, jak se vám hodí podle vaší logiky a centrálnímu výkladu Písma.

Proto je taky psáno, že litera zabíjí, ale Duch dává život.


5
n/a
 #24071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #24235 (7)

Trochu od tématu, ne? A moc se mi líbí způsob "Já mám ducha, a vy ne, tak mám pravdu, a vy ne!" *15238* Takže jednoduše, když chci prosadit svoje myšlenky, řeknu, že jdou z ducha, a ostatním prostě nebylo dáno. Dobré, no. Asi to taky někdy vyzkouším... *2108*


n/a
n/a
 #24224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:56:39 | #24043 (4)

Ale všichni tomu nevěří že to co je v PNS je Boží jméno.


n/a
n/a
 #24037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 16:23:15 | #24056 (5)

To je jejich problém.


n/a
n/a
 #24043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 21:34:55 | #24072 (5)

Nedělají dobře. *3476*


n/a
n/a
 #24043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 21:44:32 | #24081 (6)

V Biblích přeci bývalo JHVH a nebo YHVH


n/a
n/a
 #24072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:46:17 | #24092 (7)

Jo, celý SZ bývalp psaný starohebrejštinou, tedy jen souhláskami. Máme ho tedy přepisovat souhláskami v latince, či co?


n/a
n/a
 #24081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24219 (2)

To chápu. Na to je zapotřebí Duch svatý......ne svatý duch......


5
n/a
 #23902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24227 (3)

Odpovídám na toto: Vysoká matematika je pro mě 1+1+1=1.


5
n/a
 #24219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #24236 (3)

No však jsem to teď psala! Všechno můžeš, když se odkážeš na Ducha - tedy s velkým D" *24581* Pak pro tebe může být normální i 1+1+1=1, což hlupáci bez Ducha nem§žou pochopit! *5689* *5620*


n/a
n/a
 #24219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #24353 (4)

Jak nemůžou pochopit? 1+1+1=1 je přece pitomost, co na tom je k nepochopení? Kdyby tam bylo: 1+1=10, tak ve dvojkové soustavě, je to správně.


1
n/a
 #24236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24357 (5)

A 1+1+1=11


n/a
n/a
 #24353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24373 (6)

To je ve dvojkové soustavě taky správně, ale 1+1+1=1 je pořád nesmysl.


1
n/a
 #24357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #24376 (7)

Je! Plný súhlas!!!!


n/a
n/a
 #24373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #24386 (6)

ne 111?


n/a
n/a
 #24357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24358 (5)

Ale najdou sd odborníci, co Ti řeknou, ze bytostí v Bohu se násobí!!!! *5874*
Pokud bytosti v autobuse znásobíš, jeho kapacita bude nekonečná!!!


n/a
n/a
 #24353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24362 (1)

To je jedna možnost.
Druhá možnost je, že slečna Marie byla znásilněna římským vojákem, a proto ji Josef nenechal ukamenovat, jak bylo tenkrát dobrým zvykem.Navíc na druhou ženu už by se asi nezmohl. Takže to nechal tak, a protože věděl, že Ježíš je nemanželský tak jej v dospívání, mlátil jak financ kozu, a tím mu způsobil duševní trauma.
Další fakt je, že ve věku asi tří let Ježíšových, utekli celá rodina před Herodem do Egypta. Tam se Ježíš naučil tamní řeč - kopštinu. To se mu velmi hodilo, když asi v šestnácti letech utekl před tyranií sv. Josefa, svého nevlastního otce. V Egyptě, jako nesporně inteligentní jedinec, se od tamních kněží, naučil používat hypnózu, a to jej inspirovalo, aby svoje mindráky z dětství, kompenzoval tím, že se začal vydávat za syna Jehovy. A aby lidi přesvědčil, že mluví pravdu, začal s použitím hypnózy - konat zázraky. Že používal hypnózu, dokazuje i fakt, že všechny jeho "zázraky", jde s pomocí hypnózy . zopakovat.
Stejný problém, přesvědčit lidi, že mluví pravdu, měl i prolhaný Mojžíš. Ten to vyřešil tak, že nechal udělat bednu, do které si vlezl jeho komplic (pravděpodobně jeho bratr Áron), a začali předvádět "hovory s Bohem".
Z toho jde odvodit pouze jeden závěr: Všechna náboženství odvozená od Judaismu, stojí na lžích prolhaného Mojžíše a manipulacích podvodníka Ježíše.
Kdo si myslí, že tato možnost je vysoce pravděpodobná, nechť to smaže.


1
n/a
 #23873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24366 (2)

Doufám, ze te brzy smažou, urazit všechny věřící, což je většina obyvatelstva planety!


n/a
n/a
 #24362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24374 (3)

To není žádná urážka. To je logický závěr, ze všech známých faktů.


1
n/a
 #24366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #24377 (4)

Kdyby hloupost kvetla, ty znamy fakte.....


n/a
n/a
 #24374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #24385 (5)

copak? Došly argumenty? Ale to mě mrzí! *27179*


1
n/a
 #24377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #24384 (2)

Ale ona vyrůstala v chrámu a tam římští vojáci nebyli.


n/a
n/a
 #24362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #24389 (3)

Který verš, či kapitola v Bibli, to potvrzuje?


1
n/a
 #24384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #24392 (2)

Na základě těch fabulací je spíš vidět, že trauma v dětství jsi prožil ty a tohle je tvoje kompenzace.


-52
n/a
 #24362 

| Předmět: Co je velké soužení?
27.05.20 22:06:18 | #23679

Co je velké soužení?

Z článku:
Velké soužení bude to nejtěžší období v dějinách lidstva. Podle biblických proroctví přijde během „posledních dnů“ neboli v „čase konce“. (2. Timoteovi 3:1; Daniel 12:4) Bude to „soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření ... až do té doby a jaké již nenastane“. (Marek 13:19; Daniel 12:1; Matouš 24:21, 22)


n/a
n/a

| Předmět: RE: Co je velké soužení?
28.05.20 07:42:49 | #23705 (1)

Události velkého soužení se dotknou úplně každého. Nikdo si nebude "v závětří" mnout ruce.
O posledních dnech mluvil i Ježíš, když odpovídal na přímou otázku učedníků (Mat 24:6).
Je opravdu divné, že zejména ti, kteří jinak skloňují Ježíšovo jméno ve všech pádech, se tváří, jakoby toto složené proroctví neexistovalo.
Není rozumné některé věci popírat jen na základě představ o dobrotivém a vše odpouštějícím Bohu.


n/a
n/a
 #23679 

| Předmět: RE: RE: Co je velké soužení?
28.05.20 08:00:57 | #23707 (2)

Nikdo nic nepopírá. Věřící křesťan má spíš na mysli Ježíšovo "Nebojte se!", než nějaké strašení jak to děláte třeba vy. Kristus vstal z mrtvých, radujte se! Vy se věnujete malůvkám jak padají žhavé šutry, hoží kostely a podobné chuťovky. Každý to máme jinak, no!


9
n/a
 #23705 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je velké soužení?
28.05.20 08:31:33 | #23715 (3)

Mám spočítat, kolik výhrůžek o nepřijetí a dokonce o smrti nás chudáků jste tu už napsali? *15238*


n/a
n/a
 #23707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je velké soužení?
28.05.20 08:57:15 | #23720 (4)

Já ani jednu. Takže mě dokaž, že jsem vám, nebo komukoliv jinémuvyhrožoval nepřijetím. V opačném případě je tvoje osočení sprosté a lživé!


9
n/a
 #23715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je velké soužení?
28.05.20 09:06:15 | #23723 (5)

Promiň, Volmane, měla jsem rozjetou diskuzi s Jirkou a nevšimla jsem si, že už to není pravda. Takže to platilo našim "znovuzrozeným". *17625*


n/a
n/a
 #23720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je velké…
28.05.20 09:36:02 | #23740 (6)

Beru a hodnotím velice kladně. Schopnost přiznat chybu nemá každý.
Mě naopak napadají různí visitorové a podobní za přílišný liberalismus a vyčítají mně, že bych do nebe nacpal všecky!


9
n/a
 #23723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je velké…
28.05.20 09:41:49 | #23746 (7)

Oni v nebi jsou, ale nevědí o tom. Je to problém vědomí... ducha.


51
n/a
 #23740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je…
28.05.20 09:47:15 | #23748 (8)

Duše neví, kde je? *27946*


n/a
n/a
 #23746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
28.05.20 09:51:49 | #23752 (9)

Ne


51
n/a
 #23748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:34:35 | #23788 (10)

???


n/a
n/a
 #23752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:36:49 | #23791 (11)

Duše (duch) neví kde je. V těle se ztrácí... a podléhá tělu.


51
n/a
 #23788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:51:03 | #23801 (12)

Duše a duch jsou podle katolické nauky dvě různé věci.


n/a
n/a
 #23791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:53:06 | #23805 (13)

to vím.


51
n/a
 #23801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:54:37 | #23806 (14)

Píšeš "duše (duch)".


n/a
n/a
 #23805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:59:03 | #23810 (15)

ano, duše ve smyslu těla je tělesná duše-tělo, ovšem pokud se duše přimkne k Duchu (narodí z Ducha) ,patří již Bohu. Neztratí se ani rozpadem těla, zůstane zaznamenaná v "paměti Boží"(metafora)


51
n/a
 #23806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24220 (16)

ratko, duše se nerodí z Ducha svatého, z Ducha svatého se rodí náš duch. Jan 3.kapitola 6. verš.


5
n/a
 #23810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24222 (17)

to chápu, ovšem duše jako naše lidská podstata se přimyká buď k pomíjivému tělu nebo k duchu.Jde o to k čemu lne. Nelze sedět na dvou židlích.


51
n/a
 #24220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #24297 (18)

V tom se hodne pletes! Bible dusi definuje jako ziveho tvora, ktery musi mit hmotne telo. Duch nepotrebuje hmotne telo. Najsi si hebrejske slovo nefeš a uvidis...


n/a
n/a
 #24222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24301 (19)

nebudu si nic hledat, ale domnívám se že hmotné tělo je smrtelné a podléhá zákonům hmotného světa.


51
n/a
 #24297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24304 (20)

Tvé řešení. ....
Duše: (heb. neʹfeš [נֶפֶשׁ]; řec. psy·cheʹ [ψυχή]) použity v Písmu, ukazuje, že „duše“ je osoba, zvíře nebo život, který člověk či zvíře má.


n/a
n/a
 #24301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24306 (21)

to nepopírám. Přečti si co píšu.


51
n/a
 #24304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24317 (21)

A co Ruach?


n/a
n/a
 #24304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #24327 (20)

Duchovní tělo je taky smrtelné. Ďábel a démoni zemřou navždy.


n/a
n/a
 #24301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24225 (17)

já někde psala že duše se rodí z Ducha svatého? Už jsem úplně doblblá.


51
n/a
 #24220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24228 (18)

pokud se duše přimkne k Duchu (narodí z Ducha)….to jsi napsala....třetí příspěvek nad tímto.....


5
n/a
 #24225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #24230 (19)

aha, tak jsem to myslela jako duchovou duši... duch z Ducha. Jenom duch potřebuje také tělo. Tedy i Ježíšm mluví "kdo" a tedy o člověku (duši)
Cituji: Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.


51
n/a
 #24228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #24237 (20)

Co je duchová duše, prosím? Já vím, že už jsme to brali, ale nepamatuju si to.


n/a
n/a
 #24230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #24245 (21)

použiju definici z katechismu:

Někdy se rozlišuje duše od ducha. Tak svatý Pavel prosí: „Sám Bůh kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Sol 5,23). Církev učí, že takové rozlišení nezavádí v duši dvojakost (dualitu). „Duch“ znamená, že člověk je už od svého stvoření zaměřen ke svému nadpřirozenému cíli a že jeho duše je schopna být bez vlastní zásluhy pozdvižena ke spojení s Bohem.

Teď už zase já: Takže duše může být pozvednuta k Bohu.


51
n/a
 #24237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24308 (22)

Ten ketechismus je hodně mimo Bibli...
Žádný dualismus Bible nevyucujem je to Platonska filosofie!


n/a
n/a
 #24245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24309 (23)

Tohle nemá cenu rosé...


51
n/a
 #24308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24361 (24)

Stačí citovat verš pro dualismus a mas pravdu!
“ Biblický slovník A. Novotného (1956) pod heslem „Duše“ uvádí: „S[taro]z[ákonní] názor na duši . . . liší se podstatně . . . od názorů řecké filosofie . . . [V Gn 2,7] se nepraví, že člověk má duši, nýbrž že celý je duší . . . Kraličtí namnoze už překládají [neʹfeš] slovem lidé nebo slovem život.“ Jiný komentář k témuž textu říká: „[Člověk] nedostal živou duši, jak se pod vlivem řeckého myšlení často vykládá toto místo.“ (Nový překlad Písma svatého, sv. 1: Starý zákon — Genesis)


n/a
n/a
 #24309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24365 (25)

Bible neříká, že máme nějakou duši. ‚Nefeš‘ je osoba sama, její potřeba jíst, dokonce krev v jejích žilách, její bytost.“
Člověk duši nedostal, ale spojení těla s principem života, který vydechl Bůh, se duší stal!!!!
Je rozdíl dostat psa a stát se psem????


n/a
n/a
 #24361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #24391 (25)

Zase vytečkováno, takže zmanipulováno. Biblický slovník A. Novotného říká něco jiného:

„S[taro]z[ákonní] názor na duši není jednotný a liší se podstatně jak od názorů řecké filosofie, tak namnoze od názorů NZ.“
http://biblickyslovnik.pleva.info/#Du%C5%A1e

Kdy už to přestanete dělat?


-52
n/a
 #24361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24321 (23)

To mi říkal jeden filozof, že celé Janovo evangelium je platónská filozofie.


-52
n/a
 #24308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #24330 (24)

soucet:
Tak osobně jsem toho názoru, že bojovat proti jehovismu by se mělo osvětou a ne represemi.

a:
Tak ty sem chodíš bojovat proti "jehovismu"?
Tak do toho, ty "osvěto". *16630* *16630*


n/a
n/a
 #24321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #24333 (25)

Ne. Špatně si spojuješ věci.


-52
n/a
 #24330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #24334 (26)

Myslím, že dobře.
Nechodíš sem diskutovat, ale bojovat.
Tuhle hru s tebou nehraju.


n/a
n/a
 #24333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #24337 (27)

Onu hru sis teď vymyslel. Boj vypadá jinak, a kromě toho bych bojovat chodil jinam. V každém případě ti může být jedno, z jakého důvodu sem chodím. Platnost argumentů na důvodu nezávisí.


-52
n/a
 #24334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 5 hodinami | #24343 (27)

No ale Abuko - ty děláš, jako bys to od samého počátku nevěděl. *24581* *3477* *447*


n/a
n/a
 #24334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24367 (22)

Jak vyplývá z kontextu, jsou Pavlova slova určea sboru jako takovému.
Duchem se rozumí nálada a nastavení sboru, duší je míněn vnitřní život a tělem fyzické osoby, ze kterých je složen.
Například, mohl Pavel přát jednotlivcům, aby si "uchovali svá těla pro příchod Ježíše Krista"?


n/a
n/a
 #24245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #24394 (23)

Jaký je rozdíl mezi náladou a vnitřním životem?


-52
n/a
 #24367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #24298 (20)

Ducb a duse jsou 2 uplne ruzna slova s ruznym smyslem. Buh je duch, ale neni duše!


n/a
n/a
 #24230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24299 (21)

jistě.


51
n/a
 #24298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24302 (22)

Duch neni v zadnem hmotnem těle!


n/a
n/a
 #24299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24303 (23)

jak to víš?


51
n/a
 #24302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24305 (24)

Bůh je duch, jaké má hmotné tělo?
Existoval před tím, než sám stvořil hmotu!


n/a
n/a
 #24303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24307 (25)

Neexistuje "před" stvořením. Teprve stvořením vzniká čas /ve stvoření/


51
n/a
 #24305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24310 (26)

U Boha existuje, On sám zpusobil vznik hmoty, prostoru a času. Čas pro nej nemá smysl, nepotrebuje ho!


n/a
n/a
 #24307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24314 (27)

přesně tak, čas proněj nemá smysl,pro Boha neexistuje před a po


51
n/a
 #24310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #24335 (28)

Úžasné. *33121*
Jak to víš? *33018*


n/a
n/a
 #24314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #24355 (28)

Ale pocatek stvoreni si jaxi pamatuje a vi, co je po vzniku hmoty a prostoru a co bylo před tim!


n/a
n/a
 #24314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24311 (26)

Hmotný čas, pred stvorenia hmoty, duchovní svet existoval!


n/a
n/a
 #24307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24312 (27)

ne. čas vznikl teprve stvořením.


51
n/a
 #24311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24313 (27)

Nic v duchovnom svete nemá polocas rozpadu, čas nepotrebujete.


n/a
n/a
 #24311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24315 (28)

Přesně tak.


51
n/a
 #24313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24316 (25)

Kristus přišel v těle, je kmenem a mi jsme ratolesti.


n/a
n/a
 #24305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #24318 (23)

1. Korintským 3
16Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

1. Korintským 6
19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1. Korintským 12
3 Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.


n/a
n/a
 #24302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 07:59:56 | #23904 (13)

Nezanedbatelný problém je v tom, že lidskou "duši", si vymysleli starověcí neználci, protože neměli ani ponětí o tom,, že všechno to, na co si tu duši vymysleli, je jenom činnost mozku.


1
n/a
 #23801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 08:04:42 | #23908 (14)