Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 510969x
Příspěvků:
34741

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jak bude vypadat Kristův příchod?
18.10.20 19:35:20 | #41379

Jak bude vypadat Kristův příchod?

Z článku:
Bible se častokrát zmiňuje o tom, že v budoucnu přijde Kristus, aby tady na zemi soudil lidi. * Například Matouš 25:31–33 říká:
„Až přijde Syn člověka [Ježíš Kristus] ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici.“


n/a
n/a

| Předmět: RE: Jak bude vypadat Kristův příchod?
18.10.20 19:44:51 | #41380 (1)

...no, ale chcelo to v citáciách pokračovať - ďalšie verše - o tej univerzálnej láske k blížnemu (agapé/caritas - nielen SJ vs SJ) - kto sú tie ovce, a kto kozly:-)


n/a
n/a
 #41379 

| Předmět: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
18.10.20 20:11:39 | #41382 (2)

Tématem je Jak bude vypadat Kristův příchod?
Tvoje připomínky jsou OT.


n/a
n/a
 #41380 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
18.10.20 21:01:38 | #41384 (3)

pochopitelne, tie ďalšie texty sú nevhodné pre SJ...


n/a
n/a
 #41382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
19.10.20 00:33:38 | #41387 (4)

Visitore, řešíme, zda Kristův příchod bude viditelný nebo neviditelný.
Zkus to podržet v mysli, ok?


n/a
n/a
 #41384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
19.10.20 03:16:36 | #41392 (5)

Jo Visitore drs se tematu jak abuka se drzi resi se prichod Jezise od Matouse - kdyz o Matousovi tak presne tak jak abuka:
-
abuka

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:6

před 10 hodinami | #14199 (5)
Koukám, Dalko, že jsi na "sektách" zatoužil přidat se k trapnému veselí na účet svědků. Doufám, že za ubohý komentář ke klipu jinak skvělé kapely Imagine Dragons jsi dostal alespoň cukříček.
Fakt to máš zapotřebí?


115
n/a
 #41387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
19.10.20 09:28:58 | #41393 (5)

Kristov II. príchod bude viditeľný pre všetkých, ktorí v celých dejinách zomreli (a vudú vzkriesení), a ktorí ešte budú žiť...


n/a
n/a
 #41387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
19.10.20 11:14:22 | #41405 (6)

Prosil bych biblicky doložit.


n/a
n/a
 #41393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
19.10.20 10:15:16 | #41402 (4)

My snad delali "svatou" inkvizici?


n/a
n/a
 #41384 

| Předmět: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
18.10.20 20:51:51 | #41383 (2)

Nevíš kde vzal to tvrzení, že ten soud bude probíhat tady na Zemi?


6
n/a
 #41380 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
18.10.20 21:31:29 | #41385 (3)

kdo to tvrdí?


n/a
n/a
 #41383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
18.10.20 22:21:10 | #41386 (4)

No přece abuka, přečti si co je v rámečku jako téma.


6
n/a
 #41385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
19.10.20 09:34:25 | #41394 (5)

posledný súd pri II. Kristovom príchode/Parúzia nebude prebiehať lokálne na zemi (nikde to v Písme nemáme), bude prebiehať v stave, o ktorom nemáme ani potuchy, bude to už iná dimenzia existencie, mimo prírodných zákopnov (Kristus. vzkriesení, dobrí i zlí anjeli), o ktorej nevieme nič, naše zmysly nemajú vedomosť ani kapacitu pre jej vnímanie, nemajú žiadnu predstavu...


n/a
n/a
 #41386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
19.10.20 09:54:04 | #41395 (6)

K tem dimenzim:
Ježíš vysvětlil: „Dva muži [budou] na poli: jeden bude vzat s sebou a druhý zanechán; dvě ženy budou mlít na ručním mlýnku: jedna bude vzata s sebou a druhá bude zanechána.“ (Matouš 24:40, 41)
Pole a mlynek jsou v jakých dimenzích?


n/a
n/a
 #41394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
19.10.20 10:07:18 | #41399 (7)

nerozlišujete: tam ide o 1. zem (prácu na zemi, a 2. "vzatí" do jiné sféry (tam už je zem irelevantná).­..nikto nevie,, v akej dimenzii existencie je to "vzatí"...


n/a
n/a
 #41395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
19.10.20 10:08:41 | #41400 (8)

Tvůj výklad mimo Písmo. Takže je irelevantní jen tvůj názor!


n/a
n/a
 #41399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
19.10.20 11:22:12 | #41406 (8)

Kdo tedy bude vzat, a kdo bude zanechán?
Není právě tohle ten soud?


n/a
n/a
 #41399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
před 22 hodinami | #41426 (9)

isteže je, - kto bude vzatý, a kdo zavrhnutý do pekla (nie zanechán) predsa hovoria ďalšie texty Mt 25...
46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“


n/a
n/a
 #41406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #41427 (10)

Ale proběhne to na zemi, že? *32742*


n/a
n/a
 #41426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41463 (11)

myslím že nikoliv


142
n/a
 #41427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41467 (12)

A kde se to ma odehrávat, když 1 bude na poli a 2. ponechán?


n/a
n/a
 #41463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41470 (13)

řeč je o druhém příchodu, ne? Tedy mluvíme o konci světa. hvězdy padají z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. vše bude rozmetáno... řeč není o práci na poli, nýbrž o tom zůstat bděli a vnitřně připravení.

Matouš 24 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.


142
n/a
 #41467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41471 (14)

Konec země nikdy nebude!
Šťastní jsou mírní, protože zdědí zemi. (Mat. 5:5)


n/a
n/a
 #41470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41472 (15)

dostanou zemi do dědictví... není řečeno že po smrti.


142
n/a
 #41471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41473 (15)

mluví se o nové zemi a novém nebi.
Zjevení Janovo 21
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“


142
n/a
 #41471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
19.10.20 12:46:55 | #41407 (7)
*17625*

n/a
n/a
 #41395 

| Předmět: RE: Jak bude vypadat Kristův příchod?
19.10.20 00:41:14 | #41388 (1)

Další myšlenka z článku:
Podle Zjevení 1:7 by Ježíšův příchod měl být viditelný.
Podívejte! Přichází s oblaky a uvidí ho každý, i ti, kdo ho probodli. Všechny národy na zemi se kvůli němu budou v nářku bít do prsou. Ano, amen.

Nicméně:
Řecké slovo, které se v Bibli překládá jako „oko“ nebo „vidět“, se někdy používá ve smyslu něco vnímat nebo rozpoznat, a ne něco doslova vidět.
Takže zastánci Kristova viditelného příchodu by měli předložit nějaké jiné argumenty.


n/a
n/a
 #41379 

| Předmět: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
19.10.20 02:46:05 | #41391 (2)

vis otom, ze zeme je kulata -- ja vim v te dobe kdyz to bylo napsano tak se verilo vcetne pisatele, ze je zeme placka - tak moch napsat takovy prichod, ze prichazi s oblaky a uvidi ho kazdy - to nejde kdyz prijde sem k nam s oblaky tak ho neuvidis ani nahodou -- a kdo Jezise probod? Vim, ze kdyz byl na krizi tak ho jeden vojak pichnul kopi pod zebra ale o zadnem probodnuti nic nevim.


115
n/a
 #41388 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
19.10.20 09:58:07 | #41398 (3)

Jelikož měli uz davno v Bibli, ze je kulatá, v žádnou placku nevěřili.....


n/a
n/a
 #41391 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
19.10.20 11:12:50 | #41404 (3)

To už jsou ty argumenty o viditelném Kristově příchodu, nebo si zatím zkoušíš jen tak ťukat na klávesnici? *17048*


n/a
n/a
 #41391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 16 hodinami | #41431 (4)

abuka - nepochopil?? jasne jsem ti napsal, ze prichod Jezise z oblak nemuze byt viden vsude a videt ho vsechny narody sveta -- coz znamena, ze nesouhlasim stim, ze bude videt prichod Jezise s oblak.Ja chapu, ze tezce nechapes me psane slovo - se nedivim. Jeste k tomu vsemu tvuj bratr rose napise, ze v Bibli je napsano, ze zeme je kulata a pritom o 1600 let pozdeji zato cirkev v Italii soudi Galilea, protoze tvrdi, ze zeme je kulata.


115
n/a
 #41404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 12 hodinami | #41435 (5)

Proto, ze církev Bibli moc nezná. Je to tam, u proroka Izajase.


n/a
n/a
 #41431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
před 2 hodinami | #41465 (6)

Takže si to nepřečetli :-)))


142
n/a
 #41435 

| Předmět: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
před 2 hodinami | #41464 (2)

vy zastáváte nějaký jiný příchod než je popsáno v Bibli?


142
n/a
 #41388 

| Předmět: RE: Jak bude vypadat Kristův příchod?
19.10.20 02:35:27 | #41390 (1)

Zase ten Matous - prirovnava lidi ke zviratum - kozel je zrovna tak dulezity jak ovce - a Buh si necha pouze lidi ovce ?? Vzdyt Buch stvoril zrovna tak kozla jak ovci kazdy ma jine poslani na zemi a to dulezite. Prirovnavat je k lidem je rek bych hodne pod caru mysleni.


115
n/a
 #41379 

| Předmět: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
19.10.20 09:54:51 | #41396 (2)

Tys fakt Bibli ani neviděl.....


n/a
n/a
 #41390 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
před 16 hodinami | #41432 (3)

rose - vim, ze jsi znalec *17163* muzes mne prosim dat odkaz nebo jeste lepsi skopirovat a poslat kde Jezis nebo Buh dela rozdil mezi zviratama - ktere je dobre a ktere spatne? *2614*


115
n/a
 #41396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 13 hodinami | #41433 (4)

Tys nepochopil celé to přirovnání. Žádné zvíře není špatné, ale mají různé vlastnosti a charakter. Toho Ježíš využil při podobenství. Podobenství o obcích a kolech, o házení perel prasatum, zná každý, kdo Bibli četl. *29808*


n/a
n/a
 #41432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 12 hodinami | #41434 (4)

Jelikož si se posmival Jezisovu prirovnani o házení perel prasatum, naplňuje mé to dojmem, ze neznámý ani Bibli, ani Ježíše. A dodnes di mi nebyl schopen udělit, jaký máš doma překlad Bible, abych Ti ukázal, kde v bém máš jméno Jehova. Takze ode mne nic necekej!
*18029*


n/a
n/a
 #41432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 12 hodinami | #41439 (4)

Ano, jak píše rose, jedná se o podobenství, kterému Jwžíšovi součastníci velmi dobře rozuměli.
Ježíš mluvil o svatých (čistých) myšlenkách evangelia v kontrastu s chováním zvířat, která byla podle Zákona považována za nečistá, a přirovnal k nim lidi, kteří pro jeho učení neměli ocenění, ale naopak na jeho nositele byli schopni zaútočit.


n/a
n/a
 #41432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 12 hodinami | #41440 (5)

v pohode bez problemu -- muj nazor - bud pisete o proroctvi - vestbe - v hadankach - nebo v podobenstvi -- co takle napsat pravdu?? Jak muzes do *17163* zahrnovat lidska prava a zakony co je podle nich neciste zvire? To zvire stvoril Buh -- jestli ti to neco rika a nikdo - rozumis nikdo zadny lidsky zakon nema poravo urcovat ktere to stvoreni od Boha je ciste nebo neni. Ja mel zato, ze neuznavate zakony lidi ale predevsim Bozi. Ty napises to co jsi napsal *10156* docela jsi mne zklamal. Kiwi. *10156*


115
n/a
 #41439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
před 11 hodinami | #41441 (6)

OK, tak poslední pokus:
Rozdělení zvířat na čistá a nečistá bylo součástí Zákona, který dostalI Židé od Boha.
Učedníci, ke kterým Ježíš mluvil, byli Židé, takže jim bylo jasné, co tím podobenstvím bylo myšleno.


n/a
n/a
 #41440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak bude…
před 11 hodinami | #41442 (7)

Zidi nedostali od Boha zadny zakon na nic -- Buh nerozdaval zakony -- to si zidi - nic proti nim pouze ustanovili sami -- ja je chapu v te oblasti se veprove kazilo a bylo nebezpecne k jidlu po dvou dnech - nepamatuji jmeno te bakterie *10156* ale to bebylo urceno od Boha - uznej - preci Buh ktery stvori neco nerekne zidum to je spatne a neciste - to neberu.


115
n/a
 #41441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
před 11 hodinami | #41443 (8)

Tak neber.
*1171*


n/a
n/a
 #41442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
před 11 hodinami | #41444 (9)

OK ale zkus napsat - prvadu - dej odkaz z *17163* kde Jezis nebo Buh rikaji - ktere zvire je spinave a neciste - zvire ktere stvoril Buh? Nechapu proc by to Buh udelal? Neberu nejake zakony zidu - jak jsem nebral zakon, ze Jezis je synem Josefa z jeho rodu. To je dalsi nesmysl co si myslite, ze je pravdou. Nemychat zidovska zakony do *17163* a budeme si rozumet.


115
n/a
 #41443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
před 10 hodinami | #41446 (9)

Vidíš, ze to je zcela zbytečné!
*10580*


n/a
n/a
 #41443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #41447 (10)

muzes psat konkretne?? nez si tu hlavu omlatis o zed? Napis odpoved nato naco se slusne ptam.
Kde Jezis nebo Buh v *17163* urcili ktere zvire Bohem stvorene je neciste a spinave?
-
nedelej z toho tady cowboyku - pis rozumne pokud nato mas. Bavime se otom co je podle Boha neciste a spinave zvire? Zvire ktere Buh stvoril jako spinave a neciste a kde se otom pise v *17163*
-
Nezajimaji mne nejake lidske zakony - to zvire nebudes jost to je spinave. Chci pouze jedno -- ktere zvire urcil Buh nebo Jezis jako zvire neciste? Snad me jednoduche otazce porozumis? Rad si prectu tvoji pravdivou a neprekrocenou odpoved vhodnou SJ - kteri jsou pravdomluvni a uprimni. *2614*


115
n/a
 #41446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #41448 (11)

3. Mojžíšova 11. kapitola


n/a
n/a
 #41447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #41449 (12)

Mojzis - to neni Buh -- nebo chces napsat, ze to co napsal Mojzis jsou Bozi slova??
dej to na sklo ocem se tam pise. Dik - presne - pokud mozno to skopiruj.


115
n/a
 #41448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #41450 (13)

Knihy Mojzise nejsou od Boha? Proc vlastně chodís do kostela?
Necitoval z nich i Ježíš?


n/a
n/a
 #41449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #41452 (14)

Jasne ze ano -- ale napiste to Bozi pravdu o ktere je rec a nevyutacejte se jak maly kluci -- Kde je v *17163* napsano, ze Buh nebo Jezis yrcili ktere zvirata Bohen stvorene jsou spinave a nebezpecne? Porad chodite kolem odpovedi jak pes kolem horke kase. Bez urazky jste normalni lide - myslim - dejte mne pisemno odpoved nato naco se ptam a ne nejake cisla -- kde Jezis nebo Buh urcili a ktere zvirata Bohem stvorena jako zvirata spinava - necista a zla? *2614*


115
n/a
 #41450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #41453 (15)

OK, takže bez čísel:
Zvířata čistá a nečistá jsou definována ve Třetí knize Mojžíšově, jedenácté kapitole.
Tam je podrobně vypsáno, jaká zvířata jsou čistá nebo nečistá, případně podle čeho se rozlišují.


n/a
n/a
 #41452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #41455 (16)

ale to je podle Mojzise a ne podle Boha. Nebo si myslis, ze by Buh stvoril neco a potom to kritizoval?
Tam neni zadny dukaz, ze to Mojzisovi rek Buh -- nebo snad ano a jaky?


115
n/a
 #41453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #41457 (17)

Podívej se kiwimane, jsou dvě možnosti:
Buď tvé příspěvky budeme považovat za vrchol novozélandského humoru, nebo jsou vážně míněným produktem tvého (řekněme) nekonzistentního myšlení.
V obou případech jsou na našich dvou fórech nežádoucím balastem.
Pokud se tedy nesrovnáš, rozloučíme se.


n/a
n/a
 #41455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #41458 (18)

vyhrozovat to Ti jde ale napsat normalni odpoved -- nato nemas? Klidne mne dej na BL ale stim, nic neziskas pouze se dostanes do spatneho svetla - pred vasim Bohem - to neni reseni - ja tebe neurazel a nikoho ze SJ - nepsal jsem sproste pouze se ptam jak to vidite Vy SJ -- podle vas Buh stvoril i spatna zvirata? Takze jasne pisete, ze vas Buh delal chyby? To nemyslis vazne - ale ted zalezi pouze na tobe bud mne na moji slusnou otazku odpovis slusne nebo mne dej diktatorsky a z tve pravomoci na BL jak dali rusouve SJ mimo zakon -- *2614* jste natom rozhodnuti stejne. *2614*


115
n/a
 #41457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #41459 (19)

Konkrétně ohledně problematiky čistých a nečistých zvířat jsi dostal opakovaně jasnou biblickou odpověď.
Nebudu ti donekonečna něco vysvětlovat, když je jasně vidět, že o tom nepřemýšlíš a stále si vedeš svou.
Každé zvíře má nějaký účel. Některé je ovšem z rituálního hlediska nečisté. Tak to prostě Bůh určil.
Všem to bylo jasné, proto to Ježíš použil ve svém podobnství.
Pro křesťany to již nebylo a není závazné


n/a
n/a
 #41458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41466 (20)

Souhlasím s kiwim.


142
n/a
 #41459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41468 (21)

A v čem, prosim te?


n/a
n/a
 #41466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #41469 (22)

že se dá v Bibli najít hodně lidských formulací.


142
n/a
 #41468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #41451 (13)
*16386*

n/a
n/a
 #41449 

| Předmět: RE: Jak bude vypadat Kristův příchod?
před 9 hodinami | #41454 (1)

zkusim soudruzi jinak --- na ktere strane jsou podle vas lepsi lide na prave nebo na leve??


115
n/a
 #41379 

| Předmět: RE: Jak bude vypadat Kristův příchod?
před 9 hodinami | #41456 (1)

Buh stvori kozla - potom ho da Noemu na Archu aby ho zachranil a hned nato ho urci jako spatne a spinave zvire.
-
To je uzusne co si vy SJ myslite o Bohu stvoriteli?? Nebo to je prace vaseho Boha?


115
n/a
 #41379 

| Předmět: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
před 8 hodinami | #41460 (2)

Neblbni, přece ten výčet co se smí jíst a co nesmí, platí pro židy! Křesťanství se vydalo jinou cestou, tak nech být ty, co se zasekli ve starém zákoně a klidně bašti na co máš chuť. Jinak s tebou souhlasím, že mentorování druhých jde abukovi náramně. Asi to po večerech trénuje.


6
n/a
 #41456 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak bude vypadat Kristův…
před 7 hodinami | #41461 (3)

Zřejmě ani netušíš, o čem je řeč. *22705*
Jde o význam Ježíšova podobenství o házení perel psům a prasatům.
Možná bys mohl ty po večerech trochu potrénovat chápání příspěvků. *4585*


n/a
n/a
 #41460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak bude vypadat…
před 7 hodinami | #41462 (4)

To podobenství bylo na počátku debaty, ano, ale pak se řeč stočila na to, které zvíře je čisté a které nečisté. Já kiwimanovi vysvětluju, že tato nařízení byla platná pro židy, křesťanství už není o krvavých obětech, ale že jsme někde jinde, Ježíš krvavé oběti nežádá.
Ohledně významu podobenství o perlách se snad shodneme. Je jasné, že nemá cenu vysvětlovat někomu něco, co stejnak nepochopí. Třeba svědkům Trojici...


6
n/a
 #41461 

| Předmět: Rossiq segodnq
před 2 hodinami | #41474

Dne 31. října 2019 zaslal V. Obukhov, vyšetřovatel FSB Ruska pro oblast Amur, žádost nemocnici Zeya o lékařské vyšetření Vasilije Reznichenka, obviněného z jeho víry podle čl. 282.2 odst. 2 trestního zákoníku Ruské federace. „Vzhledem k pokročilému věku obviněného,“ píše vyšetřovatel hlavnímu lékaři, „je třeba zjistit přítomnost (nepřítomnost) nemocí, které mu brání ve výkonu trestu odnětí svobody.“ Případ proti 77letému věřícímu byl zahájen 11. března 2019. Od 21. března 2019 je mu známo, že nebude odcházet. Kromě toho byl Vasily Reznichenko přidán do seznamu aktivních teroristů a extremistů. Na tomto základě banka zablokovala všechny jeho úspory.

https://jw-russia.org/news/2019/11/1417.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
před 5 minutami | #41475 (1)

No, terorista už od pohledu. *17622*


n/a
n/a
 #41474 

| Předmět: Rossiq segodnq
18.10.20 06:50:53 | #41376

Nejdelší podmínka! Tito milí, mladí lidé, jsou asi zvlášť "nebezpeční".

В Костроме суд дал семье Свидетелей Иеговы самый большой условный срок за время религиозных гонений в России.9 октября 2020 года Дмитрий Балаев, судья Свердловского районного суда Костромы, приговорил Свидетелей Иеговы Сергея и Валерию Райман к 8 и 7 годам условного наказания соответственно. Это больше, чем просил гособвинитель. Вина верующих — совместное домашнее обсуждение Библии. Приговор в силу не вступил.

V Kostromě soud udělil rodině svědků Jehovových nejdelší podmíněný trest v době náboženského pronásledování v Rusku
Dne 9. října 2020 odsoudil Dmitrij Balaev, soudce okresního soudu ve Sverdlovsku v Kostrome, svědky Jehovovy Sergeje Sergeje a Valerii Raimanovou na 8 a 7 let podmíněného trestu. To je více, než požadoval státní zástupce. Vina věřících - sdílená biblická diskuse doma. Verdikt nevstoupil v platnost.

Hezká i jejich poslední slova před soudem.
https://jw-russia.org/news/2020/10/4.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 01:23:24 | #41389 (1)

"Pronásledování ze strany úřadů mělo dopad na náš život, na naše fyzické a emoční zdraví. A nyní, už dva roky, žijeme v neustálém stresu a úzkosti. A to vše kvůli nespravedlivému obvinění z extremismu. Nespáchal jsem žádný zločin a mé svědomí je čisté před všemi. “

Oni to vydrží a nezapomenou.


n/a
n/a
 #41376 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 10:14:25 | #41401 (1)

"Z nějakého důvodu je jakýkoli pokus o realizaci nase náboženské víry, který nebyl zakázán žádným soudem, z pohledu vyšetřování trestným činem." Mým jednáním nebyl nikdo zraněn a obžaloba jasně říká: „Nejsou žádné oběti.“ Nemohli být, protože hlavním motivem všech mých činů je láska k lidem. Nestydím se za své přesvědčení, které mi pomohlo stát se hodným člověkem, “řekl Sergej Raiman svým posledním slovem.


n/a
n/a
 #41376 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 10:18:40 | #41403 (2)

no jo, ide práve o tú "náboženskú víru" a jej dôsledky...proste tá víra je v ich spoločnosti nežiadaná, tak to súdne a spoločensky vyhodnotili...


n/a
n/a
 #41401 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 12:55:59 | #41409 (3)

No jasně, to ty z historie svého náboženství znáš velice dobře, viď? Když sleduju, jak se tetelíš blahem nad pronásledováním svědků Jehovových a ještě si k tomu hledáš "legitimní" důvody, řekla bych, že jsi skutečně dobrý bigotní katolík. *5812*


n/a
n/a
 #41403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 17:20:47 | #41410 (4)

netetelím, podsúvate...už s tým prestaňte! - vymodelovať si v hlave svoje predstavy, a potom ich podsúvať inému...hovorím o Rusoch - že to tak právne a spoločensky vyhodnotili...


n/a
n/a
 #41409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 18:18:33 | #41412 (5)

Vždyť to z tebe čouhá, Visitore.


n/a
n/a
 #41410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 18:11:15 | #41411 (4)

Já bych s tím slovem "bigotní" byl velice opatrný. Nebo snad nevyskakuješ metr vysoko, když tě někdo nazve jehovistkou? Tak se chovej slušně, neurážej a používej stejný metr. Rozumíme si?


6
n/a
 #41409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 18:22:52 | #41413 (5)

A ty jsi zase nějaký nabroušený, Volmane. *4585* Cožpak "bigotní" je nějaká nadávka? *3199* Je to prostě popis určitého chování a smýšlení.

bigotní >> slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský; netolerantní vůči myšlenkám a názorům lišících se od vlastních (zejm. co se týče náboženství, politického přesvědčení, rasových předsudků apod.)

Co z toho nnení o Visitorovi?


n/a
n/a
 #41411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
19.10.20 18:45:01 | #41414 (6)

*20* *20*
"netolerantní vůči myšlenkám a názorům lišících se od vlastních"
*65*
Zamysli se nad tím jak se chováte k vašim "vyloučeným"
*65*
Vybíráte si z Bible jen to se vám hodí.
Proč ve vztahu k nim nemyslíte na :
Lukáš 6 :
35 Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.
*20*


96
n/a
 #41413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
19.10.20 18:50:43 | #41415 (7)

Našim vyloučeným nenadáváme, nepřejeme jim nic zlého, nebijeme je..., jen se s nimi prostě nestýkáme. Když budou v nouzi, pomůžeme jim jako každému jinému. A přejeme si, aby se vrátili do sboru, a pokud to udělají, přivítáme je s láskou. Nejsou našimi nepřálteli, jen plníme biblický pokyn.


n/a
n/a
 #41414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
19.10.20 19:03:03 | #41416 (8)

Který pokyn?
Pavlův?
Kdo byl víc?
*33444*
"jen se s nimi prostě nestýkáme"
"Když budou v nouzi, pomůžeme jim"
Jak když se s nimi nestýkáte?
*33444*


96
n/a
 #41415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 19:14:06 | #41417 (9)

ano, sa to nazýva paradox - tvrdenie, ktoré spája pojmy alebo výroky si odporujúce, a je to blízky stav stavu rozštépení mysli.....


n/a
n/a
 #41416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 19:26:19 | #41420 (10)

Možná jsi měl počkat na naši odpověď, dřív než sis naběhl. *4569*


n/a
n/a
 #41417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #41423 (11)

ako môžete pomôcť tomu. s kým sa nestýkate + koho nezdravíte? - nie je to protirečenie?


n/a
n/a
 #41420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 19:23:28 | #41418 (9)

Možná, že tvé pozornosti unikl jiný Ježíšův výrok:
(Matouš 18:15-17)
Dále, jestliže zhřeší tvůj bratr, jdi a odhal jeho chybu mezi čtyřma očima. Jestliže ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra. Jestliže ti však nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá záležitost byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků. Jestliže jim nebude naslouchat, mluv ke sboru. Jestliže nebude naslouchat ani sboru, ať je pro tebe právě jako člověk z národů a jako výběrčí daní.

Pavel byl Bohem inspirován a uvedenou zásadu chování k zatvrzelým hříšníkům pouze rozvedl. Takže jeho rady nejsou s Ježíšovými slovy nijak v rozporu.


n/a
n/a
 #41416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #41425 (10)

Jestliže nebude naslouchat ani sboru, ať je pro tebe právě jako člověk z národů a jako výběrčí daní.
A?
*65*
Pro ty neplatí to, co jsem napsal víš?
Pokud píšeme, že si Ježíš neprotiřečí tak to platí, ne?
*33444*


96
n/a
 #41418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #41428 (11)

Ježíš v tomto případě mluvil o bratrovi, tedy o někom, kdo se zavázal k oddanosti vůči Bohu a svévolně a zatvrzele to porušil.
"Výběrčím daní" se stal z vlastní vůle a z vlastní vůle by měl hledat cestu zpět.
Ježíš každému projevoval lásku do té doby, než se dotyčný prokázal jako nepřítel Božího království. Pak se stal "plemenem zmijí".


n/a
n/a
 #41425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #41429 (12)

Jasně - jak jinak.
*145*
Zhřešil - no - v jeho očích nezhřešil - nešel by proti svému přesvědčení - jenže okolí jeho přesvědčení "nesedí" i když má možno pravdu - a tak - pa, pa, pa.
*65*


96
n/a
 #41428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #41430 (13)

Přesvědčení?
Jaké přesvědčení to tak nejčastěji bývá, ať mluvíme méně vznešeně a více konkrétně?


n/a
n/a
 #41429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 19:24:59 | #41419 (9)

No vidíš, jak tomu nerozumíš. "Nestýkat se" neznamená na toho člověka zanevřít, dělat mu to nejhorší a neposkytnout mu pomoc. Prostě to znamená nepěstovat s ním přátelství, nevyhledávat jeho spoečbost, nezvat ho do svého domu... Ale může být mým nadřízeným či podřízeným, úřednbíkem, prodavačem, automechanikem..., a tak s ním můžu oficiálně jednat. Taky se mu může na cestě porouchat auto, může upadnout, můžese mu udělat špatně v autobusu, může se topit..., a pak mu poskytnui pomoc jako komukoli jinému. OK?


n/a
n/a
 #41416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #41424 (10)

No - dost přitažené jako příklad "za vlasy"
*33444*
"Nestýkat se" neznamená na toho člověka zanevřít
Ale znamená.
*65*
Taky se mu může ............
To bys musela vidět a ... no nevím jestli by všichni pomohli, nebo se otočili a šli jinudy.
*33789*
Nerozumím?
No *65*


96
n/a
 #41419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
před 12 hodinami | #41438 (7)

A jak je to v Bibli, o tom neco vis?


n/a
n/a
 #41414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
před 24 hodinami | #41421 (6)

Jak myslíš jehovistko. Jehovistka taky není nadávka, musíme používat stejný metr.


6
n/a
 #41413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
před 24 hodinami | #41422 (7)

Kroť vášně, Volmane.
Velmi dobře si vzpomínám, jak se visitor k tomuto označení hrdě hlásil.


n/a
n/a
 #41421 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
před 12 hodinami | #41437 (3)

Říkají moc pravdy a s politiky netančí, jako pravoslavni. .... *5726*


n/a
n/a
 #41403 

| Předmět: Rossiq segodnq
17.10.20 14:17:01 | #41334

Обновление. Среди тех, кто подвергся обыскам на основании необоснованных подозрений в экстремизме, оказались мужчина с инвалидностью и его супруга.

«Кто-то стучал в дверь и хотел ее выломать. Я не смог сразу открыть, так как у меня ампутирована нога и отсутствуют некоторые части пальцев на руках. Мне тяжело было сориентироваться»,— рассказывает верующий о пережитых событиях. По словам его супруги, силовики пытались проникнуть в квартиру не только через дверь: «Мужчина в камуфляже стал стучать монтировкой в раму окна, готовясь его выбить. Я открыла дверь. В дом вошли 8 человек».

«Я спросил, что они ищут. Следователь ответил: „Все, что связано с религией и Иеговой“»,— продолжает глава семьи.

«Забрали личные фото, четыре Библии (в том числе в Синодальном переводе, в Переводе архимандрита Макария и Современный перевод), а также Евангелический словарь, личные записи на библейскую тему, открытки, заграничный паспорт, даже мои личные стихи об Иегове»,— рассказывает верующая. Со слов женщины, еще силовиков интересовало, почему они с мужем «верят не как все».

Ее супруг рассказывает: «У меня гипертония и проблемы с сердцем. Два года назад был госпитализирован с подозрением на инсульт. Во время обыска резко подскочило давление. К вечеру снова почувствовал себя плохо. Давление не спадает, по утрам носом идет кровь, сердце опять стало болеть».

Aktualizace. Mezi těmi, kteří byli prohledáváni na základě nepodloženého podezření z extremismu, byl postižený muž a jeho žena.

"Někdo zaklepal na dveře a chtěl je rozbít." Nemohl jsem to hned otevřít, protože mi nohu amputovali a některé části prstů mi chyběly. Bylo pro mě těžké se zorientovat, “říká věřící o událostech, které zažil. Podle jeho manželky se bezpečnostní síly pokusily vstoupit do bytu nejen dveřmi: „Muž v maskování začal klepat na rám okna pomocí žehličky na pneumatiky a chystal se ho vyrazit. Otevřel jsem dveře. 8 lidí vstoupilo do domu. “

"Zeptal jsem se, co hledají." Vyšetřovatel odpověděl: „Všechno, co souvisí s náboženstvím a Jehovou,“ pokračuje hlava rodiny.

"Pořídili osobní fotografie, čtyři Bible (včetně synodálního překladu, překladu Archimandrita Macaria a moderního překladu), stejně jako Evangelický slovník, osobní poznámky k biblickému tématu, pohlednice, zahraniční pas, dokonce i moje osobní verše o Jehovovi," říká věřící. Podle ženy se bezpečnostní úředníky také zajímalo, proč ona a její manžel „nevěří jako všichni ostatní“.

Její manžel říká: „Mám hypertenzi a problémy se srdcem. Před dvěma lety byl hospitalizován s podezřením na mrtvici. Během hledání tlak prudce vzrostl. Večer mi bylo znovu špatně. Tlak neustupuje, ráno krvácí z nosu, srdce začíná bolet znovu “.

https://jw-russia.org/news/2020/10/6.html#update


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
17.10.20 20:31:57 | #41346 (1)

No co se divíme? V rukou svědka Jehovova je nebezpečný i Evangelický slovník či synodální překlad Bible... *3199*


n/a
n/a
 #41334 

| Předmět: Evropský soud pro lidská práva
16.10.20 15:47:25 | #41313

Evropský soud pro lidská práva vydal dvě rozhodnutí ve prospěch svědků Jehovových v Ázerbájdžánu

Z článku:
Dne 24. září 2020 Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal dvě důležitá rozhodnutí ve prospěch svědků Jehovových v Ázerbájdžánu. První se týkalo případu Valijev a další proti Ázerbájdžánu a to druhé případu Svědkové Jehovovi proti Ázerbájdžánu. Tato rozhodnutí podporují právo našich bratrů svobodně se věnovat svému náboženství.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Evropský soud pro lidská práva
17.10.20 07:06:00 | #41315 (1)
| Předmět: RE: RE: Evropský soud pro lidská práva
17.10.20 09:06:41 | #41317 (2)

Kombinace islám/komunismus mluví za vše. *596*
Navíc se jedná o značně militantní národ, kde muži v ruce drží častěji kalašnikov než lopatu.
"Jinověrci" to tam mají těžké. Je příznačné, že i tam mají na jejich utlačování na míru ušitý zákon na potírání extrémismu.


n/a
n/a
 #41315 

| Předmět: RE: RE: Evropský soud pro lidská práva
17.10.20 20:15:44 | #41341 (2)

Dík, zajímavé. Našla jsem tam:

Ázerbájdžán: Starý zákon se ocitl na seznamu státem zakázaných knih

Starý zákon tvořící součást překladu Bible do azerštiny byl v Ázerbájdžánu zařazen na seznam zakázaných knih.
(Hlas mučedníků USA)

Začátkem května byl Starý zákon zařazen na seznam státem zakázaných náboženských knih. Státní policie ve spolupráci s „experty“ sestavila seznam, který byl následně zveřejněn zpravodajskou agenturou. Kromě Starého zákona seznam obsahuje dalších 27 titulů označených jako „krajně radikální a nebezpečné náboženské spisy“.

Mnozí křesťané mají** obavy, že by policisté v některých částech země mohli seznam začít využívat jako záminku k raziím a zabavování Biblí a další křesťanské literatury. Náboženská literatura byla již dříve v Ázerbájdžánu předmětem přísného dohledu a pokud byl někdo s „nezákonnými“ materiály přistižen, často byl obviněn z trestné činnosti.**

„Musíme prosit Boha o moudrost, jak se máme k tomuto zákazu Písma svatého v Ázerbájdžánu postavit,“ uvedl jeden místní křesťan.

Boží slovo osvěcuje stezku všech věřících (Žalm 119,105). Modlete se, aby křesťané v Ázerbájdžánu i nadále četli a studovali Starý i Nový zákon bez ohledu na tento zákaz. Kéž Bůh i nadále otevírá dveře, aby si jeho Slovo nalezlo cestu do rukou lidí hladovějících po jeho Pravdě. Vyprošujte mimořádnou dávku milosti církevním vedoucím, kteří se rozhodují, jak co nejlépe pokračovat ve vedení lidí svěřených do jejich duchovní péče.

Více informací o zkouškách, kterým jsou příslušníci naší křesťanské rodiny v Ázerbájdžánu vystaveni, naleznete na stránce Azerbaijan Country Report.

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Silně mi ta situace připomíná podmínky našich bratrů v Rusku. Chtěl by snad někdo i tady prosazovat názor, e si to ti křesťané zaslouží? Kdoví, co všechno za tím bude? Snad nějaké majetkové podvody? A že by tedy snad měli křesťné z té země odejít, nebo aspoň respektovat zákaz? Měli by třeba přejít na islám, což je majoritní náboženství? Paradox, co? *3476*


n/a
n/a
 #41315 

| Předmět: RE: RE: RE: Evropský soud pro lidská…
17.10.20 20:20:56 | #41342 (3)

Už ti byla dlouhá chvíle, žejo :-))


142
n/a
 #41341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
17.10.20 20:24:53 | #41343 (4)

Spíš si lížu rány po náročném dni. Byla jsem zvědavá, co se tu děje, a trnhle námět mě zaujal. Ale koukám, že je úplně rozhašený systém, nic nefunguje, jak má. Co se to stalo?


n/a
n/a
 #41342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
17.10.20 20:31:49 | #41345 (5)

Jo jo mně to taky zlobilo a zlobí už několik dní..víc lidí to zlobí, je o tom dnes řeč v: Diskuze k aktuálním zprávám..


n/a
n/a
 #41343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Evropský soud…
17.10.20 20:33:02 | #41347 (6)

Já jsem psala na Připomínky. Divím se, že tam s tím dávno nepřišel někdo jiný.


n/a
n/a
 #41345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Evropský…
17.10.20 20:34:13 | #41349 (7)

Ja tam mám tři dni blokaci spolu s visitorem:-).
Ale může za to on:-).


n/a
n/a
 #41347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:39:47 | #41350 (8)

Z ateistické společnosti mne taky vyštípal on, vždycky se do mně někde pustí a nemá slitování:-) a odskáču to ja a při tom mne u sebe v diskuzích blokuje ale jinde si to se mnou velice rád i dost nemilosrdně rozdává.).


n/a
n/a
 #41349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:41:10 | #41351 (9)

To je asi tou "křesťanskou" láskou:-).


n/a
n/a
 #41350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:43:23 | #41352 (8)

Do Mariky se tam taky pustil, ale on sám se tam naparovat může:-), to si i odůvodnil:-)..


n/a
n/a
 #41349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:44:43 | #41353 (9)

Omlouvám se za OT, když tak to smažte, díky:-).


n/a
n/a
 #41352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:47:07 | #41354 (8)

Oba za to můžete. %Cetla jsem vás. Ale fakt je, že kdyý tam někdo začne na nás útočit a psát tam všelijaké pomluvy, taky to nechci nechat vbez oezvy, i když vím, že jem OT.


n/a
n/a
 #41349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:52:59 | #41356 (9)

Jo mně to přišlo být důležité vysvětlit té slečně že ne každý pobožný je s krucifixem, ale on se do mně pustil a bylo a je :-).


n/a
n/a
 #41354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:56:02 | #41357 (10)

Slečně, jo? *15238*


n/a
n/a
 #41356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:00:34 | #41358 (11)

Tak ja nevim jestli slečna jmenovala se : https://profil.chatujme.cz/Surikata


n/a
n/a
 #41357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:53:03 | #41359 (8)

většinou za to může ten druhý :-)))


142
n/a
 #41349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:58:30 | #41362 (9)

Už od Adama:„To žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala ovoce ze stromu, a tak jsem jedl.“ *16181*


n/a
n/a
 #41359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:00:26 | #41364 (10)

jj. je to dětské uvažování, může za to ten druhý... já to mám dobře.


142
n/a
 #41362 

| Předmět: RE: RE: RE: Evropský soud pro lidská…
17.10.20 23:07:46 | #41372 (3)

Visitor by ti vysvětlil, že se jedná "o úplně jiného žáka z jiné třídy". *32742*


n/a
n/a
 #41341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
17.10.20 23:21:28 | #41374 (4)
*2* *2* *2*

n/a
n/a
 #41372 

| Předmět: RE: RE: RE: Evropský soud pro lidská…
18.10.20 06:13:59 | #41375 (3)

Vítáme Te zpět! *7253*


n/a
n/a
 #41341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
18.10.20 18:34:09 | #41378 (4)

Ty se moc netěš! *15238*
Já zatím jen nesměle nakukuju, docela jsem zjistila, že abstinence mi dělá dobře, stihnu víc činností a mám větší vnitřní klid. A běží to tu dobře i beze mě. *10235*


n/a
n/a
 #41375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
19.10.20 09:56:13 | #41397 (5)

Zvlcime tady, pozor!
*33286*


n/a
n/a
 #41378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Evropský soud…
19.10.20 12:48:02 | #41408 (6)

Abuka je přísný za dva. Nebojím se. *24581*


n/a
n/a
 #41397 

| Předmět: RE: Evropský soud pro lidská práva
17.10.20 08:55:22 | #41316 (1)

doufam, ze pristi volby do zastupitelskeho uradu EU je pujdou SJ volit zato, ze se jich tato oganizace zastava.
Nebo zborove prohlasi, ze neuznavaji vladu na zemi??


115
n/a
 #41313 

| Předmět: RE: RE: Evropský soud pro lidská práva
17.10.20 09:13:27 | #41318 (2)

Obávám se, že máš špatné informace. My vlády uznáváme a respektujeme, pouze se nepodílíme na jejich volbách.
Evropský soud pro lidská práva je nezávislý orgán, stejně jako všechny soudy v demokratických zemích, a jmenování soudců do úřadu občané nijak neovlivní.


n/a
n/a
 #41316 

| Předmět: RE: RE: RE: Evropský soud pro lidská…
17.10.20 10:14:47 | #41321 (3)

to rozhodne ale kdo je tam dosazuje a hlavne navrhuje z tech demokratickych statu? Tam nemuze prijit pravnik z CR a ric ja budu zastupovat CR v Evropskych soudech pro lidska prava.


115
n/a
 #41318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
17.10.20 10:33:47 | #41323 (4)

Myslím, že soudce jmenuje Evropský parlament.
Volby na všech úrovních respektujeme a zvoleným orgánům se podřizujeme.


n/a
n/a
 #41321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Evropský soud pro…
17.10.20 10:54:46 | #41327 (5)

abuka ano souce jmenuje EU parlament a ja ti napsal, ze by jste je meli zato volit -- protoze nima dosazeni soudci vam - nebo vasim bratrum pomahaji -- vis ono v politice je to trochu jine - staci kdyz nekdo z vedoucich v EU parlamentu rekne - nama dosazeni soudci se zastavaji SJ a SJ pro nas nedelaji vubec nic - takove soudce nepotrebujem -- a SJ nemaji zastance -- muzete dekovat pouze rusum, ze nejsou v oblibe a EU je proti nim - jenomze to nemusi trvat vecne.


115
n/a
 #41323 

| Předmět: Rossiq segodnq
16.10.20 13:43:25 | #41310

Уже 700 дней в СИЗО. Как в Новосибирске суд решает судьбу 66-летнего верующего Юрия Савельева
Судья Екатерина Кашина не отпустила верующего из СИЗО ни в связи с пандемией, ни даже после кассационного постановления о незаконности его дальнейшего содержания под стражей. На заседаниях суд слушает рассуждения православного сектоведа. А из-за тайного свидетеля верующий даже заявил судье отвод.

Již 700 dní ve vězení. Jak v Novosibirsku rozhoduje soud o osudu 66letého věřícího Jurije Savelyeva Soudkyně Yekaterina Kashina nepropustila věřícího z vyšetřovacího střediska ani v souvislosti s pandemií, ani po kasačním rozhodnutí o nezákonnosti jeho dalšího zadržení. Na zasedáních soud vyslechl úvahy ortodoxního sektáře.. A kvůli utajenému svědkovi věřící dokonce oznámil soudci odvolání.
https://jw-russia.org/news/2020/10/8.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
16.10.20 13:56:56 | #41311 (1)

n/a
n/a
 #41310 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
17.10.20 23:12:59 | #41373 (1)

Ten Google je hrozný...
Nejedná se o "ortodoxního sektáře", ale o pravoslavného "experta" na sekty.


n/a
n/a
 #41310 

| Předmět: Rossiq segodnq
16.10.20 10:59:38 | #41304

“«На протяжении всех заседаний… было представлено достаточно доказательств того, что Свидетели Иеговы — мирные, порядочные, законопослушные люди». Такими словами Гаухар Бектемирова завершила свое выступление перед судом.”

"Během všech zasedání ... bylo předloženo dostatek důkazů o tom, že svědkové Jehovovi jsou mírumilovní, slušní a dodržující zákony." Těmito slovy Gaukhar Bektemirova ukončila svůj projev před soudem. “
https://jw-russia.org/docs/48.html


n/a
n/a

| Předmět: Kjara
15.10.20 12:47:58 | #41270

Tak dost Kjaro, už to stačilo.
Nemá smysl neustále reagovat na tvoje sáhodlouhé příspěvky na stále stejné téma:
"Vy nemáte Božího ducha, ho mám".
A nemůžu ignorovat, že si z našeho fóra děláš vývěsku pro své představy.
Jak jsem ti doporučoval, jdi si to hlásat na své fórum. Koho to zajímá, půjde si to číst k tobě.


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
15.10.20 10:59:23 | #41245

12 октября 2020 г. #
В Ленинском районном суде г. Ростова-на-Дону допрашивается свидетель обвинения. В ходе допроса гособвинитель использует тактику давления, в том числе принуждая свидетеля раскрывать сведения о своей религиозной принадлежности и убеждениях. Судья Владимир Строков игнорирует протест со стороны защиты и также задает вопросы по убеждениям свидетеля. Он на повышенных тонах негативно высказывается о религиозных взглядах допрашиваемого и ошибочно утверждает, что Верховный суд РФ запретил Свидетелей Иеговы.

Судья допускает сравнение религиозных групп Свидетелей Иеговы с террористической организацией, хотя международное сообщество считает эту конфессию исключительно мирной и осуждает репрессии в отношении верующих.

Подсудимый и защитник расценивают поведение судьи, как нескрываемую предвзятость к религиозным взглядам Руслана Алыева.

12. října 2020 # v Leninském okresním soudu. Rostovová nad Donem je vyslýchána svědkyní obžaloby. Při výslechu používá státní zástupce taktiku tlaku, mimo jiné nutil svědka, aby prozradil informace o své náboženské příslušnosti a přesvědčení.

Soudce Vladimír Strokov protest ze strany obhajoby ignoruje a klade také otázky z přesvědčení svědka. Podle některých historiků je tento názor nepravdivý a tvrdí, že Nejvyšší soud zakázal svědky Jehovových. Soudce připouští srovnání náboženských skupin svědků Jehovových s teroristickou organizací, přestože mezinárodní společenství považuje tuto vyznání za výlučně mírové a odsuzuje represe vůči věřícím.

Obžalovaný i obhájce hodnotí chování soudce jako nepokrytou podjatost k náboženským názorům Ruslana Alyjeva.

https://jw-russia.org/cases/rostov-on-don6.html#20201012


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 11:02:36 | #41246 (1)

9 октября 2020 г. #
Предварительное слушание проходит в закрытом режиме. Прокурор настаивает на продлении меры пресечения в отношении Альберта Батчаева, утверждая, что обвиняемый, «оставаясь на свободе и опасаясь суровости наказания, может скрыться от суда». Верующий утверждает, что пострадать за христианскую веру — это честь, и тяжесть наказания для него — не причина скрываться.

Судья Рустам Атаев продлевает домашний арест Батчаеву еще на 6 месяцев — до 25 марта 2021 года. К этой дате общий срок меры пресечения составит 368 дней. На текущий момент верующий уже находится под домашним арестом полгода.

9. října 2020 # Předběžné slyšení se koná za zavřenými dveřmi. Prokurátor trvá na prodloužení preventivního opatření proti Albertovi Batchaevovi a tvrdí, že obviněný, „který zůstává na svobodě a obává se závažnosti trestu, se může před soudem skrývat“. Věřící tvrdí, že je ctí trpět za křesťanskou víru, a přísnost trestu pro něj není důvodem se skrývat. Soudce Rustam Atayev prodlužuje Batchaevovo domácí vězení o dalších 6 měsíců - do 25. března 2021. K tomuto datu bude celková doba trvání preventivního opatření 368 dnů. V tuto chvíli byl věřící již šest měsíců v domácím vězení.

https://jw-russia.org/cases/cherkessk.html#20201009


n/a
n/a
 #41245 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 12:46:42 | #41269 (2)

14 октября 2020 года Ивановский областной суд оставил в силе приговор 34-летнему верующему из Фурманова Евгению Спирину, которому Фурмановский городской суд в июле назначил штраф в 700 000 рублей за «экстремизм». С учетом времени, проведенного Спириным под арестом, сумма к выплате составляет 500 000 рублей.

Прокурор изначально требовал приговорить верующего к 7 годам колонии. В своей апелляции обвинение ходатайствовало о возврате дела на новое рассмотрение, а защита просила о полном оправдании.

«Экстремизмом» суды сочли разговоры с единоверцами о Боге. «Если Свидетели Иеговы перестанут совместно собираться, как же им реализовать право, предусмотренное Конституцией нашей страны, что они „вправе исповедовать свои убеждения одни или совместно с другими“?» — говорил Евгений Спирин в своем последнем слове. Он также подчеркивал, что его вера не несет угрозы государству и обществу, поскольку «Библия учит совершать добрые дела и никогда не прибегать к насилию». Мирная гражданская позиция, по словам Евгения, доказывается тем, что он отказался брать в руки оружие и прошел более длительную по сроку альтернативную невоенную службу.

14. října 2020 podal Ivanovský krajský soud v platnost rozsudek 34letému věřícímu z Furmanova Jevgeniji Spirinovi, kterému Furmanovský městský soud v červenci uložil pokutu 700 000 rublů za „extremismus“. S ohledem na dobu strávenou Spirinem ve vazbě je částka k úhradě 500 000 rublů.

Státní zástupce původně požadoval, aby věřící byl odsouzen na sedm let kolonie. Ve svém odvolání obžaloba žádala vrácení případu k novému projednání a obhajoba žádala úplné zproštění.

"" Extremismus "" soudy považovaly rozhovory s univerzály o Bohu. "Pokud se svědci Jehovovi přestanou scházet, jak mají realizovat právo, které stanoví ústava naší země, že jsou„ oprávněni vyznávat svá přesvědčení sami nebo společně s ostatními “?"" Řekl Jevgenij Spirin ve svém posledním slově. Zdůrazňoval také, že jeho víra neohrožuje stát ani společnost, neboť „Bible učí konat dobré skutky a nikdy se neuchylovat k násilí“. Mírumilovný civilní postoj, podle Evgenie dokazován tím, že odmítl vzít do ruky zbraně a prošel delší po uzávěrce alternativní nevojenskou službou.
https://jw-russia.org/news/2020/10/7.html


n/a
n/a
 #41246 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 12:49:58 | #41271 (3)

Tamtez:
Jevgenij Spirin byl zadržen 27. ledna 2019, kdy asi 10 zvláštních služebních důstojníků v civilu rozbilo dveře v bytě, kde žije se svou ženou Natalyou. V tu chvíli byli věřící na návštěvě u přátel, včetně 11letého dítěte, 82letého důchodce a 70leté ženy se zdravotním postižením. Několik bezpečnostních úředníků zatlačilo Jevgenije do kuchyně a poutalo ho. U přítomných byla zabavena elektronická zařízení, literatura, pohlednice. Strážci zákona se chovali hrubě, nazývali diváky „sektou“ a vyhrožovali, že je podrobí ponižujícím prohlídkám.


n/a
n/a
 #41269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 12:54:23 | #41272 (4)

Následujícího dne poslal soud Jevgenije do vyšetřovacího střediska, kde strávil téměř šest měsíců. Stejnou částku utratil v domácím vězení a v prosinci 2019 byl propuštěn bez dalších omezujících opatření. Trestní případ proti Jevgeniji Spirinovi vyšetřovala FSB v oblasti Ivanova. Zpravodajské služby sledovaly věřícího pomocí zabudovaného agenta, bývalého policisty, který vylíčil zájem o Bibli. Eugene byl obviněn z obnovení činnosti zakázané náboženské organizace svědků Jehovových, protože se nepřestal účastnit náboženských setkání spoluvěřících.

Podle rozhodnutí Pracovní skupiny pro svévolné zadržování Rady OSN pro lidská práva, připojeného k případu Jevgenije Spirina, nemají aktivity svědků Jehovových nic společného s extremismem.


n/a
n/a
 #41271 

| Předmět: Co si Bůh přeje, abych dělal?
14.10.20 22:14:50 | #41221

Co si Bůh přeje, abych dělal?
Z rubriky CO ŘÍKÁ BIBLE

Otázka z článku:
Musím dostat nějaké zvláštní znamení nebo vidění, abych se dozvěděl, co si Bůh přeje?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Co si Bůh přeje, abych dělal?
15.10.20 02:46:45 | #41223 (1)

Nejlepsi je se obratit primo na Boha a zeptat se jeho -- Kokam, ze ta tvoje Bible je plna otazek a hadanek.


115
n/a
 #41221 

| Předmět: RE: RE: Co si Bůh přeje, abych dělal?
15.10.20 09:45:36 | #41225 (2)

Přemýšlení vede k otázkám a hledání odpovědí.
Hlupákovi je všechno jasné.


n/a
n/a
 #41223 

| Předmět: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje, abych…
15.10.20 19:33:56 | #41286 (3)

Tak premyslej - Delas tady z *17163* hadankovou knizku a jeste se k tomu chovas jak ucitel pro prvnacky na zakladni skole --- tak deticky co nam dava kravicka dobreho a co si ztoho udelame???Takovato poucovani a kladeni otazek si nech do vaseho zboru - starsino - res otazky ktere jsou mezi nama lidma a vama SJ - otazky ktere nas rozdeluji a proc? Ja toho o vas moc nevim proto se porad ptam - Mne zajima treba kdy byl poprve pokrteny SJ - kdo to byl a kdo ho pokrtil? To jsou otazky na DF SJ - otazky ktere nezname.


115
n/a
 #41225 

| Předmět: RE: Co si Bůh přeje, abych dělal?
15.10.20 07:26:28 | #41224 (1)

Já mám takovou zkušenost, že člověk když něco nezvládá, má tendenci o tom pořád mluvit, zavádět na to řeč.
Nevím proč, ale mám dojem, že je to i tvůj případ. Ježíš přece na otázku, které přikázání je největší, odpověděl uplně jasně a jednoznačně. Co máme dělat, je tedy uplně jasné, nějaké další instrukce bych nečekal.


6
n/a
 #41221 

| Předmět: RE: RE: Co si Bůh přeje, abych dělal?
15.10.20 09:54:38 | #41227 (2)

Kdyby tomu bylo tak, jak říkáš, mohla Bible být ukončena po těch Ježíšových slovech.
Jenže život je složitější a evangelisté a apoštolové si rozhodně nemysleli, že stačí znát Ježíšovu odpověď.
Jak se ti například daří milovat své bližní jako sebe samého v konkrétních životních situacích?
(1. Korinťanům 10:12)
Proto ať si ten, kdo si myslí, že stojí, dá pozor, aby nepadl.


n/a
n/a
 #41224 

| Předmět: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje, abych…
15.10.20 16:27:53 | #41283 (3)

Milovat své bližní jako sebe samého, je neskutečná blbost, a zvoní umíráčkem civilizované Evropě.


16
n/a
 #41227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje, abych…
15.10.20 16:51:33 | #41284 (4)

Umíráček zvoní lidstvu, které se staví "proti Bohu a jeho Pomazanému".


n/a
n/a
 #41283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje,…
15.10.20 17:20:26 | #41285 (5)

Dej vědět až pochopíš o co jde.


16
n/a
 #41284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje, abych…
16.10.20 10:23:00 | #41293 (4)

Takový jako ty, půjdou valcit a taky mečem zahynou.....


n/a
n/a
 #41283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje,…
16.10.20 10:40:30 | #41297 (5)

A ono se ještě dnes používá v naší civilizaci meč?
Co si představuješ pod slovem " mečem zahynou "


25
n/a
 #41293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si Bůh přeje…
16.10.20 10:50:39 | #41299 (6)

Precti si ten Jezisuv výrok a souvislost. Pak je možnost pochopit!


n/a
n/a
 #41297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si Bůh…
16.10.20 10:56:38 | #41301 (7)

Co si mám přečíst. Jeden verš nestačí pro rozuzlení. Musíme zkoumat a mít více svědků *30944*


25
n/a
 #41299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si…
16.10.20 11:00:57 | #41306 (8)

Precti celou knihu evangelia a nejlépe všechny 4. Pak pochopis!


n/a
n/a
 #41301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
16.10.20 11:19:46 | #41308 (9)

Co pochopím? *30944*
Chci vědět od tebe co si ty myslíš pod slovem " zahyne mečem" To ty se tady ohanis timto verše. Já ne. Poznala jsem z toho, že jsi ho asi nepochopil.....a proto chci abys mi to vysvětlil, možná se mýlím. *3473*


25
n/a
 #41306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 13:31:16 | #41309 (10)

Petr meč vytasil a zaútočil na jednoho z mužů, kteří přišli Ježíše zatknout. Považoval to celé za velkou nespravedlnost a muselo ho to strašně rozzlobit. (Jan 18:10) Ježíš mu ale řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Mat. 26:52, 53) Toto důležité poučení bylo v souladu s modlitbou, kterou Ježíš pronesl ten večer o něco dřív. Modlil se, aby jeho učedníci nebyli částí světa. (Přečti Jana 17:16.) Boj s nespravedlností je něco, co bychom měli přenechat Bohu.

Co je na tom nejasného? Jiné výklady k tomu vymýšlí jenom krestanstvo, které chce ospravedlnit své války!


n/a
n/a
 #41308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:01:28 | #41312 (11)

Tak to je problém těch co chtějí ospravedlňovat válku. To není tvůj problém!

Teď si představ, že ty kvůli tomu vykladas pak písmo špatně, že chceš řešit problém druhých lidí. Přece každý člověk, který je upřímný, věřící, křesťan, nikdy nebude zabíjet svého bližního a to se netýká jen v době války, ale i v době míru.

A pokud vypukne válka, nemusíš zrovna v té době stát v první linií a zabíjet. Vždyť jsou i jiné funkce jak být ve válce nápomocen. Každý muž by měl přece chránit svou rodinu, své děti, svůj národ.

Vždyť můžeš pomáhat zraněným, zásobovat jídlem, pracovat v prádelně v kuchyní.....a jako křesťan můžeš se modlit. Pokud je Bůh s Tebou, všichni kolem tebe budou pod ochranou Boží, zároveň s tebou.

Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být.
Žalmy 91:7 B21

Jinak bych ti třebas mohla oponovat tímto veršem.

Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
Matouš 10:34 B21

A co teď s tím? Dva verše, které si protiřeči.

A tady máš verš, který by tě taky mohl poučit.

Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
Efeským 6:17 B21


25
n/a
 #41309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 23:05:10 | #41314 (12)

To není problém "někoho jiného" ale každého křesťana osobně.
Verše, které uvádíš, se problematiky ozbrojeného boje nijak netýkají.

Žalm 91:7, vlastně skoro celý ten žalm, ukazuje, jak je důležité přimknout se k Jehovovi a zcela se spolehnout na jeho ochranu za předpokladu, že se snažím jednat v souladu s jeho vůlí.
V Matoušovi 10:34 Ježíš neříká, že ten meč (neboli nepřátelství) budou mít v rukou křesťané, ale nabádá je, aby byli připraveni, že to bude právě jejich kazatelská činnost a nový způsob života, které vzbudí nepřátelství i mezi jejich nejbližšími.
Ano, v Efezanům 6:17 Pavel zmiňuje jediný "meč", který mohou křesťané používat.

Mění to všechno něco na zásadě neúčastnit se ani nepodporovat ozbrojené konflikty?


n/a
n/a
 #41312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:44:58 | #41319 (13)

abuko, každý verš v Bibli si můžeš ohnout na svou stranu. Můžeš z něho vyčíst co ty chceš.

Pokud někdo chce v Bibli z jednoho verše vyvodit nějakou svojí nauku. Tak řeknu, že je to falešné. Musíš mít v Bibli vždy aspoň tři svědky ( tři verše ) kterými budeš moct určitou nauku podložit.

Podívej, např. křest. Jen jeden verš je v Biblí, který zní... křtěte ve jménu Otce, Syna Ducha Svatého.....Ale kolik je veršů v Bibli, kdy lidé jsou pokřtění na jméno Pána Ježíše? Nejméně tři. A podívej, skoro všechny denominace, společnosti křtí v tituly Otec, Syn, Duch Svatý....

Máme čtyři svědky, čtyři evangelia. Bůh nedal zapsat jen jedno evangelium, ale vychoval si k tomu čtyři svědky...

A tady ti dám ještě jeden verš z kterého si může zase někdo jiný, vytvořit svou nauku.

Řekl jim: „Teď ale, kdo má měšec, ať si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej.
Lukáš 22:36 B21

Rozuměj, že tady nepodporují válku, nechci aby naši muži, synové šli do války. Ale pokud by byla kdy válka, chtěla bych, aby Bůh vedl naše kroky. Tak jak on si to přeje. Ne tak jak si to někdo přeje a nakládá tím břímě na člověka.

Jen pro zajímavost, jednou jsme si povídali ohledně války s člověkem co byl povolán jako německý voják v druhé světové válce.
Ptali se, jak to je možné střílet na někoho, kdo je na tom stejně jak on. Má rodinu, děti.....a je tam z donucení.
Nachvili se zamlčel a pak odpověděl. Právě takoví stříleli jen do vzduchu, ne na člověka a proto Němci válku nevyhráli.

abuko, díky Bohů, že válka nás nepotkala, ani teď toto dilema nemusíme řešit. Ale určitě bych toto nechala na svědomí každého člověka. Na tom jak on to cítí. Protože, žádná osoba, ani učitel, církev nebude stát před soudem Božím jako náš zástupce, ale to tam bude každý osobně..


25
n/a
 #41314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:53:37 | #41320 (14)

Nikomu nebráníme rozhodovat se podle svého svědomí. Jen upozorňujeme na biblické zásady. A navíc je to většinou tak, že obhajujeme naše postoje před mnohdy agresivními zastánci "spravedlivého" boje.


n/a
n/a
 #41319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:31:29 | #41322 (15)

Ano, to může být pravda. Ale teď mi řekni, kdyby jsi ty chtěl jít do války, nebo armády. Jak by to přijali tví bratři?
Ono armáda jen neválčí. Ale třeba teď pomáhá stavět polní Nemocnice, pomáhá při přírodních katastrofách......


25
n/a
 #41320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:37:19 | #41325 (16)

Jenže já bych nechtěl jít do armády, stejně jako mí bratři.
Kdyby bylo při nějakých mimořádných událostech povoláno k nějaké práci civilní obyvatelstvo, šel bych taky, pokud by to nepodléhalo armádě.


n/a
n/a
 #41322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:54:25 | #41326 (17)

Ok, děkuji. Akceptují tvé přesvědčení. Každý na něho máme právo. Máme právo jednat podle svého svědomí. A to by jsme měli respektovat.

Je pravda, že tyto věci nemají nic s naším spasením. Protože spasení je o něčem jiném. Ale tyto věci jsou už na každém z nás.
Tak mě sice napadá, kdyby v armádě byli v appšichni věřící *30944* tak by jsme neměli války.


25
n/a
 #41325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:06:05 | #41331 (18)

Lidé, kteří jsou známi jako první křesťané. První křesťané odmítali sloužit v římském vojsku, a to nejen v legiích, ale i v auxiliích. Tuto službu považovali za naprosto neslučitelnou s učením křesťanství. Justin Mučedník, který žil ve 2. století n. l., ve svém díle „Rozmluva s Tryfonem“ (CX) napsal: „A kteří jsme byli plní bojů a vraždy a všeliké nepravosti, po celé zemi každý nástroje vojenské, meče na radlice a oštěpy na rolnické nářadí jsme zaměnili.“ (Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina Mučedníka, přeložil F. Sušil, Praha, 1874, s. 414.) Ve svém pojednání „Růženec, nebo koruna“ (XI) psal Tertullianus (asi 200 n. l.) o tom, „zda válčení je vhodné pro všechny křesťany“; z Písma dokazoval nezákonnost samotné vojenské služby, a pojednání uzavřel slovy: „Odmítám pro nás vojenskou službu.“ (The Ante-Nicene Fathers, 1957, sv. III, s. 99, 100)


n/a
n/a
 #41326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:08:05 | #41332 (19)

Historie odpovídá jednoznačně, jak to pochopili ti, co Krista viděli a slyseli:
„Pečlivé zkoumání všech dostupných informací ukazuje, že se až do doby Marka Aurelia [121–180 n. l.] žádný křesťan nestal vojákem; a žádný voják nezůstal ve vojenské službě, když se stal křesťanem.“ (The Rise of Christianity, E. W. Barnes, 1947, s. 333) „V současné době nejsou téměř žádné důkazy, že by v letech 60 až asi 165 A.D. existoval jediný křesťanský voják; . . . přinejmenším až do vlády Marka Aurelia se žádný křesťan po svém křtu nestal vojákem.“ (The Early Church and the World, C. J. Cadoux, 1955, s. 275, 276) „Ve druhém století křesťanství . . . potvrdilo, že vojenská služba a křesťanství jsou neslučitelné.“ (A Short History of Rome, G. Ferrero a C. Barbagallo, 1919, s. 382) „Chování křesťanů se velmi lišilo od chování Římanů. . . . Vzhledem k tomu, že Kristus hlásal mír, křesťané odmítali stát se vojáky.“ (Our World Through the Ages, N. Platt a M. J. Drummond, 1961, s. 125) „První křesťané zastávali názor, že není správné bojovat, a v armádě nesloužili ani tehdy, když Impérium vojáky potřebovalo.“ (The New World’s Foundations in the Old, R. a W. M. Westovi, 1929, s. 131) „Křesťané . . . nechtěli mít nic společného s veřejnými funkcemi a vojenskou službou.“ (Předmluva vydavatele k článku „Persecution of the Christians in Gaul, A.D. 177,“ v díle The Great Events by Famous Historians, R. Johnson, ed., 1905, sv. III, s. 246) „[Křesťané] sice vštěpovali zásady pasivní poslušnosti, ale odmítali přijmout jakýkoli aktivní podíl na občanské správě nebo na vojenské obraně říše. . . . Bylo nemožné, aby křesťané, aniž by se vzdali posvátnější služby, mohli přijmout postavení vojáků, magistrátů nebo knížat.“ (The Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon, sv. I, s. 416)


n/a
n/a
 #41331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:26:28 | #41329 (16)

To žádný skutečný křesťan nechce!


n/a
n/a
 #41322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:33:34 | #41330 (17)

Jan 18:36
36 Ježíš odpověděl „Moje království není částí tohoto světa. Kdyby moje království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Moje království však není odtud.“

Při záplavách v Praze, byla vyplavena i naše ulice. Byla povolána i armáda, ale žádnou jsem neviděl, za to přijeli bratři a pomáhali vyklidit sklepy, koupili čerpadla a tahali vodu. Pomohli vysouset a uklízet. Náš nikdo nemusí příkazem povolávat. Křesťanská láska nás učí pomáhat!


n/a
n/a
 #41329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:09:20 | #41333 (18)

To zrovinka v tom momentě nebylo království z tohoto světa, neb ho chtěli zajat a zabít, což je svízelná situace, nikoliv pokoj a království..


n/a
n/a
 #41330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:35:11 | #41336 (18)

Tak to je chvályhodné, že vaší bratři přišli pomoc.
Ale to je morální povinnost každého občana. To nedělají jen křesťané, ale i dobří sousedé.....
Pokud jde o armádu v dnešní době u nás, tak je to zaměstnání jak každé jiné.


25
n/a
 #41330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:05:28 | #41338 (19)

"Dobri" sousedé nepřišli....


n/a
n/a
 #41336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:06:18 | #41339 (20)

Nikdo nepřišel...


n/a
n/a
 #41338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:10:57 | #41340 (19)

Žádný "uvedomely" občan......
*5726*


n/a
n/a
 #41336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:25:17 | #41328 (12)

Myslím si, že si ho ty vykladas spatne. Křesťan nemá sáhnout na život jiného člověka, ani se učit bojovat! Pochopilas osobnost Ježíše, byl tam nějaký neprimy pokus být napomocen nějaké židovské válce?


n/a
n/a
 #41312