Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 307759x
Příspěvků:
27063

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #10774

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 10:39:21 | #10774
Reakce na příspěvek #10768

Margo se ptá: Co konkrétně máš na mysli? A co evangelium je?
*

Toto je vaše evangelium:

  • kdo přináší dobrou zprávu, kdo ohlašuje mír, kdo přináší dobrou zprávu o něčem lepším,
  • ž se nenechte tvarovat tímto světem, ale přeměňujte se přetvářením své mysli, abyste se přesvědčili, co je Boží vůle, tedy co je dobré,
    • S těmi, které učíš, měj trpělivost. Pamatuj, že o některých

*
Toto je podstata vašeho evangelia: je tady zpráva o něčem lepším.....a tak se proměňujte podle Boží vůle...., abyste byli přijati....

A toto je kázání evangelia Petrem Kornéliovi v 10.kap.Skutků:

38Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
39A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.
40Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se –
41nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
42A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.
43Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“
44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
*
Margo, Evangelium je zvěst o Kristu a o odpuštění hříchů v jeho jménu !

A bylo to potvrzeno Bohem tím, že byl vylitý Duch svatý už během kázání Petra.
A hned vzápětí byli pokřtěni.
I mně se stává, že už během svědectví o Kristu bývá vylitý Duch svatý na onoho člověka, na potvrzení, že Kristus je živý a dotýká se člověka.

Jistě, tehdy to bylo důležité také jako svědectví, že byli přijati i pohané, ale Bůh to nedělá jen proto.

**ALE ZVĚST O ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, NEBOLI O SEJMUTÍ HŘÍCHŮ, V JEHO JMÉNU JE STÁLE TO JEDINÉ PRAVÉ EVANGELIUM !
**


25
n/a
 #10768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:17:26 | #10780 (1)

Evangelium je dobrá zpráva o Božím kálovství. Nebo snad ne?


n/a
n/a
 #10774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:44:46 | #10790 (2)

M: Evangelium je dobrá zpráva o Božím království. Nebo snad ne?

Nika: To by bylo málo. Jak by to bylo dobré a radostné , kdyby se člověk nedověděl , jak je možné se stát občanem toho království? Takže evangelium vidím jako dobrou zprávu o tom, že Kristus svou obětí a vzkříšením nám otevřel cestu . Smíření s Bohem nám umožňuje návrat k Bohu a zajišťuje vstup do Božího království. Do toho, které má být v našich srdcích i do toho budoucího , které připravuje.


24
n/a
 #10780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 13:07:47 | #10813 (3)

Ale Niko, to všechno přece ta dobrá zpráva obsahuje. Snad si nemyslíš, že lidem říkáme jen "přijde Boží království"?


n/a
n/a
 #10790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 14:24:21 | #10831 (4)

Margo : Snad si nemyslíš , že lidem říkáme jen že "přijde Boží království" ?

Nika: Nepsala bych to, kdyby mi SJ takto evangelium nezvěstovali. Už čtyřikrát , pokaždé jiní, nezávisle na sobě. S tím, že , připodobnili společnost SJ k Noemově arše , jako jediné záchraně. O Kristu a smíření s Bohem ani ň. Proto jsem měla potřebu ten příspěvek napsat.


24
n/a
 #10813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:36:23 | #10832 (5)

Niko, bavíme se s lidmi o lecčems, máme různá témata k rozhovoru. JKaždého člověka totiž zajímá něco jiného. Věz, že pokud ten člověk projeví zájem o duchovní věci, dozví se postupně všechno. Vždyť si vzpomeň, jak Pavel kázal na Areopágu.


n/a
n/a
 #10831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:03:27 | #10835 (6)

Anol margo , ale pokud tomu chceš říkat evangelium , nemůže zpráva o smíření skrze Krista být někde na okraji , kterou se člověk dozví až postupně a to jen tehdy, jestliže projeví zájem. To je přece to hlavní , na čem můžeš stavět .
Na Aeropágu kázal Pavel modlářům o pravém Bohu . Hned . Bylo to to nejdůležitější , co museli slyšet.


24
n/a
 #10832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:30:33 | #10845 (7)

Nemáme žádnou naučenou "básničku", kterou bychom přednášeli každému stejně. Jinak budeme mluvit s nevěřícím, jinak s věřícím (pro tebe by asi nebylo novinou, že Ježíš za nás zemřel, viď?), prostě podle potřeb každého člověka. Důležité je, aby našel pravého Boha, ať je to jakýmkoli způsobem. Zpráva o smíření skrze Krista opravdu není na okraji, velmi dobře si uvědomujeme, o co v křesťanství jde. Stavět můžu třeba na stvoření nebo na historii nebo na mezilidských vztazích, co já vím, od všeho se můžeš dostat ke Kristu (třeba jako Pavel od falešných bohů).
Slovy "jestli projeví zájem" jsem myslela, že prostě ne každý se s námi chce bavit, natož se baviz o věcech duchovních. Nikomu je nenutíme.


n/a
n/a
 #10835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:34:06 | #10849 (7)

Niko, a ty říkáš všem lidem to samé? A co vlastně? Jak vypadá tvoje svědectví?


n/a
n/a
 #10835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:57:29 | #10850 (8)

Myslím, že chápeš rozdíl mezi náhodným běžným rozhovorem a návštěvou za účelem zvěstování království, kterými jsem byla poctěna. Je dobré se aspoň ujistit, jestli ten člověk evangelium už přijal, nebo o něm slyšel, nebo aspoň ví o čem je řeč. Moje svědectví není o náboru do mé církve , ale o vedení lidí ke Kristu. Když už jsi vzpomněla Pavla , jistě víš, že to byl základ jeho svědectví.


24
n/a
 #10849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 18:14:25 | #10861 (9)

A co myslíš, Niko, že děláme my? Nevedeme snad lidi ke Kristu? Co myslíš, že je základem našeho učení? Ano, Pavel ve své řeči přešel ke Kristu od falešného boha. Chtěla jsem vědět, jak bys zvěstovala ty. Konkrétně. Potkáš člověka a zeptáš se ho, jestli už přijal evangelum?


n/a
n/a
 #10850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:37:17 | #10869 (10)

Margo , chápu, že už jsi asi unavená a nečetla jsi dobře co jsem psala. Tak znovu. Je rozdíl ,mezi běžným rozhovorem, když potkám člověka aúčelnou návštěvou. Navíc , nevím jak zvěstuješ ty , vycházela jsem z toho, jak a co zvěstovali SJ u mně doma. O Kristu se odmítli bavit ,jen zdůrazňovali ,že pokud se nestanu SJ, nemám šanci. Bylo to několikrát a nebyli to stejní lidé. Divíš se, že jsem to vyhodnotila jako jako základ vašeho učení?


24
n/a
 #10861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:31:32 | #10880 (11)

Tak to se mi fakt nechce věřit. Takhle nekážeme. Jako že odmítli bavit se o Kristu? Proč by to dělali? Cožpak třeba my tady se odmítáme bavit o Kristu? Nebyla jsem u toho, ale fakt mi to přijde velmi divné. Byli to vůbec svědkové Jehovovi?


n/a
n/a
 #10869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:50:50 | #10871 (10)

od jakého falešného Boha přešel Pavel Kristu? čítate po sebe? - Saul/Pavel bol predtým vysokovzdelaný farizej pravého židovského náboženstva, veriaci v Boha Jahve...


n/a
n/a
 #10861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:33:30 | #10881 (11)

Čteš nepozorně, nesleduješ vlákno. Pavel přešel od falešného Boha ke Kristu ve své kazatelské řeči na Areopagu. *15238*


n/a
n/a
 #10871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:35:07 | #10882 (12)

jakého falešného Boha?


n/a
n/a
 #10881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:47:30 | #10885 (13)

16 Zatímco na ně Pavel čekal v Aténách, všiml si, že město je plné model, a to ho pobouřilo. 17 Začal tedy diskutovat v synagoze se Židy a dalšími lidmi, kteří uctívali Boha. Navíc každý den mluvil na tržišti s těmi, kdo tam právě byli. 18 Ale někteří epikurejští a stoičtí filozofové se s ním začali dohadovat. Jedni říkali: „Co nám chce ten mluvka povídat?“ A jiní: „Zdá se, že zvěstuje cizí božstva.“ Oznamoval totiž dobrou zprávu o Ježíšovi a vzkříšení. 19 A tak ho odvedli na Areopag a ptali se: „Mohli bychom vědět, jaké nové učení hlásáš? 20 To, co říkáš, nám zní cize. Chceme se proto dozvědět, o co jde.“ 21 Všichni Atéňané a cizinci, kteří tam žili, totiž netrávili volný čas ničím jiným, než že vyprávěli nebo poslouchali něco nového. 22 Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl:
„Aténští muži, vidím, že se v každém ohledu bojíte božstev víc než jiní. 23 Když jsem se procházel a prohlížel si vaše posvátné předměty, všiml jsem si i oltáře s nápisem ‚Neznámému Bohu‘.** Koho uctíváte, aniž byste ho znali, toho vám zvěstuji**. 24 Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech postavených rukama 25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. On sám totiž dává všem lidem život, dech a všechno. 26 Z jednoho člověka vytvořil všechny národy, aby žily na povrchu celé země, stanovil časová období a určil lidem hranice jejich přebývání, 27 aby hledali Boha – jestli by ho mohli nahmatat a opravdu ho najít – i když vlastně není daleko od nikoho z nás. 28 Vždyť díky němu máme život, pohybujeme se a existujeme, jak to řekli i někteří vaši básníci: ‚My všichni jsme jeho děti.‘
29 Pokud jsme tedy Boží děti, neměli bychom si myslet, že se Božská bytost podobá zlatu, stříbru nebo kameni – něčemu vytvořenému lidskou zručností a důmyslem. 30 Bůh sice toleroval období takové nevědomosti, ale teď oznamuje lidem, že by měli všichni všude činit pokání. 31 Stanovil totiž den, kdy bude spravedlivě soudit svět prostřednictvím muže, kterého tím pověřil, a všechny o tom ujistil tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“


n/a
n/a
 #10882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:48:10 | #10886 (14)

To bylo Visitorovi k tomu "falešnému bohu".


n/a
n/a
 #10885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 12:44:04 | #10968 (15)

falošného Boha (ani jeho jméno) my neuctievame, uctievajú ho sekty a iné náb. (často biznis) denominácie...my sme Cirkev, Cirkev sa nemýli, lebo je Kristova, učí v Duchu Svätom, ostatní žijú vo vzťahu k Otci, Synovi, k Duchu Svätému vo fatálnom omyle...


n/a
n/a
 #10886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:07:51 | #10979 (16)

No to si denně opakuj jako básničku, ať tomu náhodou nepřestaneš věřit! *3577* *15238*


n/a
n/a
 #10968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:46:56 | #10983 (16)

Odpovídám visitorovi….

To je jak....:"Se sovětským svazem na věčné časy"...…., no tolik naivních katolíků jsem naštěstí nepotkala....


25
n/a
 #10968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 15:17:04 | #10994 (17)

To není naivita, to je škodolibost. Každý, kdo masí svědky Jehovovy, je dobrý! *3455* *3577* *3455* *3577* *3455* *3577*


n/a
n/a
 #10983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 11:57:30 | #11059 (18)

To není škodolibost. Takhle naivně může být člověk zblblý organizací...…, on to myslí vážně.....


25
n/a
 #10994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 18:15:53 | #10862 (9)

No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?


n/a
n/a
 #10850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:51:27 | #10872 (10)

Jestli ten člověk reaguje , pomáhám mu poznat , jaký Kristus je , co pro něho znamená osobně. Pak teprve následuje další studium Písma , protože pokud přijme Krista jako osobního Spasitele ,zajímá ho poznávání Boží vůle a je schopen ji plnit. Ne proto , aby byl spasený a byl v Božím království , ale proto , že ví,,že ho Bůh přijímá a plnit Jeho vůli mu dělá radost.


24
n/a
 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 11:32:19 | #11113 (11)

Taky jsi napsala, "jestli ten člověk reaguje". Jako já.
Pomáháš mu poznat - tedy učíš ho. Učíh ho podle své víry, svého přesvědčení - jako já.
A kdyžř mu to všechno vysletlíš, co je s ním dál?


n/a
n/a
 #10872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:01:44 | #10883 (10)

Margo se ptá: No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?
*
Margo, co dělal Petr, když Kornélius a celý jeho dům uvěřili v Krista. Pokřtili je.

Ale jak je možné Margo, že Petr řekl jen pár slov o Kristu a oni Krista přijali?

Bylo to právě proto, že byl na ně vylitý Duch svatý.

Nebylo to jen mluvení v jazycích. Ale příchozí Duch svatý sám zvěstuje Krista uvnitř člověka, takže onen člověk pozná vnitřně, kdo je Kristus a co pro něj udělal a nemá problém mu vydat svůj život a přijmout ho.

Duch svatý je pak také schopen člověka uvést postupně do celé pravdy. Dá schopnost rozumět Písmu.

A pokud není možnost být dále pro toho člověka oporou a pomocí, jako se stalo u Kornélia a Etiopského eunucha, který také musel odjet vzápětí co přijal Krista a byl pokřtěn, Duch svatý je schopen pomoci sám.

I já jsem to tak prožila. Když jsem Krista přijala, neznala jsem jediného člověka, který by byl naplněný Duchem, takže jsem zůstala asi rok sama doma, protože jsem nevěděla kam jít a Duch svatý mně vedl dále a vyučoval z Božího slova i napřímo. Dostatečně dobře a vydatně.


25
n/a
 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:49:18 | #10887 (11)

Já bych si radši počkala, co odpoví Nika. *10235*


n/a
n/a
 #10883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 10:56:28 | #10937 (12)

Promiň, budu ráda, když ti Nika odpoví.


25
n/a
 #10887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 11:00:35 | #10941 (13)

I já. *10235*


n/a
n/a
 #10937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:20:20 | #10781 (1)

K:
Evangelium je zvěst o Kristu a o odpuštění hříchů v jeho jménu !

M:
Ano, je nám známo. To přece s dobrou zprávou o Božím království úzce souvisí! Ano, o tom lidem vykládáme, vysvětlujeme jim hodnotu Ježíšovy výkupní oběti. Co tam máš dál? *24590*


n/a
n/a
 #10774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:34:45 | #10782 (2)

evanjelium je ešte viac: je to radostná zvesť o milosti a milosrdenstve Boha skrze výkupnú obetu Krista, a tak je to aj radostná zvesť o našom odpustení hriechov, vzkriesení aj spáse...


n/a
n/a
 #10781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:43:31 | #10787 (3)

Ano, to všechnio obsahuje Boží království.


n/a
n/a
 #10782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 12:01:20 | #10797 (4)

Božie kráľovstvo je následok žitia evanjelia, evanjelium je o tom, čo píšem...


n/a
n/a
 #10787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 12:11:31 | #10801 (5)

Ale běž , jsi na tom hůře, než svědkové...…..


25
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 13:09:55 | #10975 (6)

:-) ste milá, tak "jsem na tom hůře ako SJ"! - to je vtip mesiaca...uff!, musím sa nad sebou zamyslieť, keď ma takto častuje Kjara, a práve ona, musím to zobrať vážne, premeditovať to:-)


n/a
n/a
 #10801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 12:18:00 | #10804 (5)

Ale houby...…, přečti si co píšu svědkům......vi­sitore…..


25
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 12:34:02 | #10808 (5)

Nikoli, Boží království je skutečná vláda a není závislá na tom, jak kdo "žije evangelium". Tím se může jednotlivec tomuto království přiblížit.


n/a
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 13:12:32 | #10814 (6)

Abuko, žitím evangelia se člověk nemůže přiblížit Božímu království !

Do Božího království, do věčného života, vchází darem jen skrze přijetí Krista !

ČILI PŘIJETÍM EVANGELIA, TAK JAK TO UDĚLAL KORNÉLIUS.

Je o tom psáno v minulém a přítomném čase, ne o přibližování se v budoucnu.

Až když je naplněný Duchem, musí svými skutky zůstat věrný.

Jan 5.kap.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Ale myslím si, že tady si padnete s visitorem do náručí, protože katolíci i svědkové jsou skutkaři, jak my říkáme...…...jsou spaseni ze skutků...!
Chrámem Ducha svatého nejste vy, ani katolíci......., no tam jich je tak pět procent......
A to je právě důkaz toho, že jak svědkové, tak katolíci .......MAJÍ KRISTŮV KŘÍŽ VYPRÁZDNĚNÝ......


25
n/a
 #10808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:57:06 | #10833 (6)

Božie kráľovstvo sa naplní tými, ktorí ho budú tvoriť - a budú to tí, ktorí na zemi plnia a splnia požiadavky evanjelia - hlavne jeho dve základné požiadavky: lásky k Bohu a k blížnemu...a nebude to vláda v zmysle pozemskej vlády - bude to spoločenstvo lásky Boha, Krista, anjelov a svätých spasených, v ktorom, ako píše ap. Pavel, budú všetci priatelia, nebude nikto pán, ani otrok, ale priateľ - lebo otrok nevie, čo robí jeho pán, ale priateľ vie, čo robí jeho Pán (božská Trojica v láske)...


n/a
n/a
 #10808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:01:12 | #10834 (7)

"ktorí na zemi plnia a splnia požiadavky evanjelia - hlavne jeho dve základné požiadavky: lásky k Bohu a k blížnemu."

Ale v Bibli je to jinak napsáno: ,,k Bohu svému.. a k bližním tak jako k sobě."


n/a
n/a
 #10833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:32:33 | #10847 (7)

Jo, Visitore, lásku k bližním jsi nám tady vystřihnul dokonale. *3455*


n/a
n/a
 #10833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 13:36:20 | #10823 (5)

A ty jsi druhý takový: opozice za každou cenu, prostě si musíš dokázat, že my jsme vedle. Směšné. *15238*


n/a
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:56:04 | #10796 (2)

Problém je, že zvěst o Kristu pouze nesouvisí s vaší zvěstí,** ona sama a jediná musí být zvěstí !
**
Kázal snad Petr o tom, že musí všichni změnit svůj život ?!

Ano, je to zvěst o Království,** ale podstatné je jak do něho vejít, a do něj se vchází skrze Krista** a ne skrze poznání Bible a chováním se podle něho.
**
Takže podstatnější je kázat o Kristu !**

Ono totiž stačí málo jiné moudrosti z Písma....a Kristův kůl pozbyde smyslu, je vyprázdněný !

A tím co jsi citovala z Písma na úvod dokonale vyprázdnilo Kristův kůl !

Tady je to buď a nebo !

Buď je člověk zachráněný chováním podle Bible nebo je spasený Kristem !

Obojí nejde !

Kristus se o své spasení, které zaplatil draze, svojí krví...….nedělí s níkým, ani ničím jiným !

Verše jsem už tady psala Jsou to první dvě kapitoly 1.Kor. a 3.kap. Galatským.

O tom, že Pavel nechce znát nikoho jiného, než Krista a toho ukřižovaného !
A že moudrostí učí až ty, kteří jsou dospělí ve víře., protože jinak by Kristus mohl být vyprázdněný !
A v Galatským je ...buď a nebo.....

Proto se to musí stát na úvod naší víry a pak dělat skutky až v přijatém Duchu svatém.

Mimochodem Petr Kornélia nic neučil rok, dva, Kornélius ho pozval jen na několik dní.


25
n/a
 #10781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 12:10:05 | #10799 (3)

Margo, ….NEKÁŽETE KRISTA A JEHO ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, SEJMUTÍ HŘÍCHŮ......JENOM !!!

TOTO JE EVANGELIUM A ……..VSTUP DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ TEĎ NA MÍSTĚ !

Po naplnění Duchem a přijetím do Království, můžeme vstoupit do skutků podle Písma.

Pokud se to nestane,.....SNA­ŽÍTE SE BÝT SPASENI ZE SKUTKŮ,.....ať chcete nebo ne, i kdybyste pak o Kristu mluvili dnem i nocí ! To už je pozdě s prázdným kůlem Krista !

A ze skutků nikdo nemůže být nikdo zachráněný !


25
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 13:33:33 | #10821 (3)

Je to zmatené, Kjaro, mícháš spoustu věcí dohromady. Mám z toho dojem, že prostě musíš za každou cenu být v opozici.


n/a
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 14:16:10 | #10829 (4)

Margo,......je to o životě nebo smrti...……, jinak bych se tak nenamáhala......


25
n/a
 #10821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:18:03 | #10830 (5)

Já vím. *10235*


n/a
n/a
 #10829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:58:30 | #10851 (6)

No, jedno je život a druhé smrt...…., abych to upřesnila. Ale už více psát nebudu, i tak to bylo hodně.


25
n/a
 #10830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 15:04:04 | #10836 (3)

radostnú zvesť evanjelia šíri v pravde len apoštolská Kristova cirkev, a to je cirkev katolícka...


n/a
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 15:05:46 | #10837 (4)

Jo tak že v Bůh je Trojediný a máme mít lásku k Bohu a k bližnému?

To je ale výmysl a překrucenina Písma.


n/a
n/a
 #10836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:16:08 | #10838 (5)

áno, máme lásku k trojjedinému Bohu, ktorý je v jednote Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý bol pri stvorení Vesmíru a sveta/Gen 1/Kol 1, a (Otec-Svoriteľ, Syn-Vykupiteľ, skrze ktorého bolo všetko stvorené, a Duch Svätý-Posvätiteľ/Ute­šiteľ, ktorý posvätil stvorenie), a v ktorého spoločnom jménu bol krstený Ježiš, a rovnako sme krstení aj my (Mt 28, 19)...


n/a
n/a
 #10837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:17:57 | #10840 (6)

Jenom že Ježíš i Starej Zákon učí milujte Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe, a slovo "trojjediný" v Bibli vůbec nikde není..


n/a
n/a
 #10838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:29:35 | #10844 (7)

O trojjedinem nevěděl ani Kristus!!


n/a
n/a
 #10840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:31:22 | #10846 (8)

Jojo ten učí aby všichni jedno byli a ne jenom tři :-).


n/a
n/a
 #10844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:34:13 | #10884 (8)

o trojjedinom Bohu hovoril nepriamo: já a Otec jsme jedno...pošlem vám od Otce Utešitele Ducha Svätého...iden­tifikoval sa v jednote s Otcem a mal moc poslať Ducha Svätého...


n/a
n/a
 #10844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:18:47 | #10892 (9)

Ale ve společnom, Duchu maj být všichni a ne jenom tři.


n/a
n/a
 #10884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:24:12 | #10893 (10)

božskú podstatu mají jen tři...


n/a
n/a
 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:27:47 | #10896 (11)

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.


n/a
n/a
 #10893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:26:59 | #10895 (9)

Tak to asi nebude nic důležitého, když si to čtenář musí vydedukovat z nepřímých sdělení.


n/a
n/a
 #10884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
05.03.20 11:37:09 | #11114 (3)

Každý by měl být učen tolik, kolik potřebuje. Důležitá nejsou pravidla, ale záchrana člověka.


n/a
n/a
 #10796