Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 410571x
Příspěvků:
31715

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #10813

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 13:07:47 | #10813
Reakce na příspěvek #10790

Ale Niko, to všechno přece ta dobrá zpráva obsahuje. Snad si nemyslíš, že lidem říkáme jen "přijde Boží království"?


n/a
n/a
 #10790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 14:24:21 | #10831 (1)

Margo : Snad si nemyslíš , že lidem říkáme jen že "přijde Boží království" ?

Nika: Nepsala bych to, kdyby mi SJ takto evangelium nezvěstovali. Už čtyřikrát , pokaždé jiní, nezávisle na sobě. S tím, že , připodobnili společnost SJ k Noemově arše , jako jediné záchraně. O Kristu a smíření s Bohem ani ň. Proto jsem měla potřebu ten příspěvek napsat.


24
n/a
 #10813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:36:23 | #10832 (2)

Niko, bavíme se s lidmi o lecčems, máme různá témata k rozhovoru. JKaždého člověka totiž zajímá něco jiného. Věz, že pokud ten člověk projeví zájem o duchovní věci, dozví se postupně všechno. Vždyť si vzpomeň, jak Pavel kázal na Areopágu.


n/a
n/a
 #10831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:03:27 | #10835 (3)

Anol margo , ale pokud tomu chceš říkat evangelium , nemůže zpráva o smíření skrze Krista být někde na okraji , kterou se člověk dozví až postupně a to jen tehdy, jestliže projeví zájem. To je přece to hlavní , na čem můžeš stavět .
Na Aeropágu kázal Pavel modlářům o pravém Bohu . Hned . Bylo to to nejdůležitější , co museli slyšet.


24
n/a
 #10832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:30:33 | #10845 (4)

Nemáme žádnou naučenou "básničku", kterou bychom přednášeli každému stejně. Jinak budeme mluvit s nevěřícím, jinak s věřícím (pro tebe by asi nebylo novinou, že Ježíš za nás zemřel, viď?), prostě podle potřeb každého člověka. Důležité je, aby našel pravého Boha, ať je to jakýmkoli způsobem. Zpráva o smíření skrze Krista opravdu není na okraji, velmi dobře si uvědomujeme, o co v křesťanství jde. Stavět můžu třeba na stvoření nebo na historii nebo na mezilidských vztazích, co já vím, od všeho se můžeš dostat ke Kristu (třeba jako Pavel od falešných bohů).
Slovy "jestli projeví zájem" jsem myslela, že prostě ne každý se s námi chce bavit, natož se baviz o věcech duchovních. Nikomu je nenutíme.


n/a
n/a
 #10835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:34:06 | #10849 (4)

Niko, a ty říkáš všem lidem to samé? A co vlastně? Jak vypadá tvoje svědectví?


n/a
n/a
 #10835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:57:29 | #10850 (5)

Myslím, že chápeš rozdíl mezi náhodným běžným rozhovorem a návštěvou za účelem zvěstování království, kterými jsem byla poctěna. Je dobré se aspoň ujistit, jestli ten člověk evangelium už přijal, nebo o něm slyšel, nebo aspoň ví o čem je řeč. Moje svědectví není o náboru do mé církve , ale o vedení lidí ke Kristu. Když už jsi vzpomněla Pavla , jistě víš, že to byl základ jeho svědectví.


24
n/a
 #10849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 18:14:25 | #10861 (6)

A co myslíš, Niko, že děláme my? Nevedeme snad lidi ke Kristu? Co myslíš, že je základem našeho učení? Ano, Pavel ve své řeči přešel ke Kristu od falešného boha. Chtěla jsem vědět, jak bys zvěstovala ty. Konkrétně. Potkáš člověka a zeptáš se ho, jestli už přijal evangelum?


n/a
n/a
 #10850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:37:17 | #10869 (7)

Margo , chápu, že už jsi asi unavená a nečetla jsi dobře co jsem psala. Tak znovu. Je rozdíl ,mezi běžným rozhovorem, když potkám člověka aúčelnou návštěvou. Navíc , nevím jak zvěstuješ ty , vycházela jsem z toho, jak a co zvěstovali SJ u mně doma. O Kristu se odmítli bavit ,jen zdůrazňovali ,že pokud se nestanu SJ, nemám šanci. Bylo to několikrát a nebyli to stejní lidé. Divíš se, že jsem to vyhodnotila jako jako základ vašeho učení?


24
n/a
 #10861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:31:32 | #10880 (8)

Tak to se mi fakt nechce věřit. Takhle nekážeme. Jako že odmítli bavit se o Kristu? Proč by to dělali? Cožpak třeba my tady se odmítáme bavit o Kristu? Nebyla jsem u toho, ale fakt mi to přijde velmi divné. Byli to vůbec svědkové Jehovovi?


n/a
n/a
 #10869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:50:50 | #10871 (7)

od jakého falešného Boha přešel Pavel Kristu? čítate po sebe? - Saul/Pavel bol predtým vysokovzdelaný farizej pravého židovského náboženstva, veriaci v Boha Jahve...


n/a
n/a
 #10861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:33:30 | #10881 (8)

Čteš nepozorně, nesleduješ vlákno. Pavel přešel od falešného Boha ke Kristu ve své kazatelské řeči na Areopagu. *15238*


n/a
n/a
 #10871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:35:07 | #10882 (9)

jakého falešného Boha?


n/a
n/a
 #10881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:47:30 | #10885 (10)

16 Zatímco na ně Pavel čekal v Aténách, všiml si, že město je plné model, a to ho pobouřilo. 17 Začal tedy diskutovat v synagoze se Židy a dalšími lidmi, kteří uctívali Boha. Navíc každý den mluvil na tržišti s těmi, kdo tam právě byli. 18 Ale někteří epikurejští a stoičtí filozofové se s ním začali dohadovat. Jedni říkali: „Co nám chce ten mluvka povídat?“ A jiní: „Zdá se, že zvěstuje cizí božstva.“ Oznamoval totiž dobrou zprávu o Ježíšovi a vzkříšení. 19 A tak ho odvedli na Areopag a ptali se: „Mohli bychom vědět, jaké nové učení hlásáš? 20 To, co říkáš, nám zní cize. Chceme se proto dozvědět, o co jde.“ 21 Všichni Atéňané a cizinci, kteří tam žili, totiž netrávili volný čas ničím jiným, než že vyprávěli nebo poslouchali něco nového. 22 Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl:
„Aténští muži, vidím, že se v každém ohledu bojíte božstev víc než jiní. 23 Když jsem se procházel a prohlížel si vaše posvátné předměty, všiml jsem si i oltáře s nápisem ‚Neznámému Bohu‘.** Koho uctíváte, aniž byste ho znali, toho vám zvěstuji**. 24 Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech postavených rukama 25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. On sám totiž dává všem lidem život, dech a všechno. 26 Z jednoho člověka vytvořil všechny národy, aby žily na povrchu celé země, stanovil časová období a určil lidem hranice jejich přebývání, 27 aby hledali Boha – jestli by ho mohli nahmatat a opravdu ho najít – i když vlastně není daleko od nikoho z nás. 28 Vždyť díky němu máme život, pohybujeme se a existujeme, jak to řekli i někteří vaši básníci: ‚My všichni jsme jeho děti.‘
29 Pokud jsme tedy Boží děti, neměli bychom si myslet, že se Božská bytost podobá zlatu, stříbru nebo kameni – něčemu vytvořenému lidskou zručností a důmyslem. 30 Bůh sice toleroval období takové nevědomosti, ale teď oznamuje lidem, že by měli všichni všude činit pokání. 31 Stanovil totiž den, kdy bude spravedlivě soudit svět prostřednictvím muže, kterého tím pověřil, a všechny o tom ujistil tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“


n/a
n/a
 #10882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:48:10 | #10886 (11)

To bylo Visitorovi k tomu "falešnému bohu".


n/a
n/a
 #10885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 12:44:04 | #10968 (12)

falošného Boha (ani jeho jméno) my neuctievame, uctievajú ho sekty a iné náb. (často biznis) denominácie...my sme Cirkev, Cirkev sa nemýli, lebo je Kristova, učí v Duchu Svätom, ostatní žijú vo vzťahu k Otci, Synovi, k Duchu Svätému vo fatálnom omyle...


n/a
n/a
 #10886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:07:51 | #10979 (13)

No to si denně opakuj jako básničku, ať tomu náhodou nepřestaneš věřit! *3577* *15238*


n/a
n/a
 #10968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:46:56 | #10983 (13)

Odpovídám visitorovi….

To je jak....:"Se sovětským svazem na věčné časy"...…., no tolik naivních katolíků jsem naštěstí nepotkala....


29
n/a
 #10968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 15:17:04 | #10994 (14)

To není naivita, to je škodolibost. Každý, kdo masí svědky Jehovovy, je dobrý! *3455* *3577* *3455* *3577* *3455* *3577*


n/a
n/a
 #10983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 11:57:30 | #11059 (15)

To není škodolibost. Takhle naivně může být člověk zblblý organizací...…, on to myslí vážně.....


29
n/a
 #10994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 18:15:53 | #10862 (6)

No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?


n/a
n/a
 #10850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:51:27 | #10872 (7)

Jestli ten člověk reaguje , pomáhám mu poznat , jaký Kristus je , co pro něho znamená osobně. Pak teprve následuje další studium Písma , protože pokud přijme Krista jako osobního Spasitele ,zajímá ho poznávání Boží vůle a je schopen ji plnit. Ne proto , aby byl spasený a byl v Božím království , ale proto , že ví,,že ho Bůh přijímá a plnit Jeho vůli mu dělá radost.


24
n/a
 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 11:32:19 | #11113 (8)

Taky jsi napsala, "jestli ten člověk reaguje". Jako já.
Pomáháš mu poznat - tedy učíš ho. Učíh ho podle své víry, svého přesvědčení - jako já.
A kdyžř mu to všechno vysletlíš, co je s ním dál?


n/a
n/a
 #10872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:01:44 | #10883 (7)

Margo se ptá: No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?
*
Margo, co dělal Petr, když Kornélius a celý jeho dům uvěřili v Krista. Pokřtili je.

Ale jak je možné Margo, že Petr řekl jen pár slov o Kristu a oni Krista přijali?

Bylo to právě proto, že byl na ně vylitý Duch svatý.

Nebylo to jen mluvení v jazycích. Ale příchozí Duch svatý sám zvěstuje Krista uvnitř člověka, takže onen člověk pozná vnitřně, kdo je Kristus a co pro něj udělal a nemá problém mu vydat svůj život a přijmout ho.

Duch svatý je pak také schopen člověka uvést postupně do celé pravdy. Dá schopnost rozumět Písmu.

A pokud není možnost být dále pro toho člověka oporou a pomocí, jako se stalo u Kornélia a Etiopského eunucha, který také musel odjet vzápětí co přijal Krista a byl pokřtěn, Duch svatý je schopen pomoci sám.

I já jsem to tak prožila. Když jsem Krista přijala, neznala jsem jediného člověka, který by byl naplněný Duchem, takže jsem zůstala asi rok sama doma, protože jsem nevěděla kam jít a Duch svatý mně vedl dále a vyučoval z Božího slova i napřímo. Dostatečně dobře a vydatně.


29
n/a
 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:49:18 | #10887 (8)

Já bych si radši počkala, co odpoví Nika. *10235*


n/a
n/a
 #10883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 10:56:28 | #10937 (9)

Promiň, budu ráda, když ti Nika odpoví.


29
n/a
 #10887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 11:00:35 | #10941 (10)

I já. *10235*


n/a
n/a
 #10937