Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 128788x
Příspěvků:
18867

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #11000

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
03.03.20 15:52:59 | #11000
Reakce na příspěvek #10933

Skutečností je, že Ježíš není Bůh a že to nikdy netvrdil. Uznává to stále více učenců. Jak říká Rylandsův Bulletin: „Je třeba postavit se tváří v tvář skutečnosti, že zkoumání Nového zákona za posledních řekněme třicet, čtyřicet let vedlo rostoucí počet předních znalců Nového zákona k závěru, že Ježíš. . jistě nikdy nevěřil, že on sám je Bůh.“

Bulletin také říká o křesťanech z prvního století: „Když tedy dávali [Ježíšovi] takové čestné tituly jako Kristus, Syn člověka, Boží Syn a Pán, byly to způsoby, jak říci, ne že je Bůh, ale že koná Boží dílo.“

I někteří náboženští učenci tedy uznávají, že myšlenka, že je Ježíš Bůh, odporuje celému svědectví Bible. Tam je Bůh vždy nadřazený a Ježíš je podřízený služebník.


n/a
n/a
 #10933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
04.03.20 22:43:31 | #11065 (1)

Rylandsův Bulletin ve skutečnosti říká toto (kurzívou co bylo vynecháno):

„Je třeba postavit se tváří v tvář skutečnosti, že zkoumání Nového zákona za posledních řekněme třicet, čtyřicet let vedlo rostoucí počet předních znalců Nového zákona k závěru, že Ježíš sám si nenárokoval žádný z křesťanských titulů, které mu evangelia připisují, dokonce ani funkční určení 'Kristus', a jistě nikdy nevěřil, že on sám je Bůh.“

Čili tito "znalci" nejen že odmítají, že by se Ježíš prohlašoval za Boha, ale také, že by se kdy prohlašoval za Mesiáše! Je s podivem, jak Strážná věž miluje citování odpůrců křesťanství.


-51
n/a
 #11000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
04.03.20 23:05:33 | #11066 (2)

V tom textu je uvedeno, že Ježíš si označení Mesiáš nenárokoval, stejně jako si nenárokoval další tituly. Nejčastěji o sobě mluvil jako o Synu člověka.
Nárokoval si tento a další tituly?


n/a
n/a
 #11065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
04.03.20 23:10:28 | #11067 (3)

Chceš říct, že Ježíš sám se nepovažoval za mesiáše?


-51
n/a
 #11066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
04.03.20 23:13:58 | #11068 (4)

Samozřejmě, že věděl, kým je.
O tom ale není řeč. Jde o to, jestli si tento a další tituly nárokoval.
Když už sis dal práci s vyhledáním "vytečkované" pasáže, nehledej v ní, co tam není.


n/a
n/a
 #11067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:31:51 | #11073 (5)

Tak jestliže se za mesiáše považoval, což dával najevo (např. Mk 8,29 a násl.), tak si na toto určení taky činil nárok.


-51
n/a
 #11068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:41:04 | #11077 (6)

Ano, tady je krásně ukázáno, že si na to nárok nečinil.
(Marek 8:29,30)
Zeptal se jich: „A co si myslíte vy? Kdo jsem?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Kristus.“ Nato jim přísně nařídil, aby to nikomu neříkali.

Výrazy nárokovat nebo vyžadovat mají docela přesný a nezaměnitelný význam.
Ježíš nějaké tituly ani nenárokoval, ani nevyžadoval.


n/a
n/a
 #11073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:54:33 | #11082 (7)

Není řeč o titulech či oslovování, ale o funkci, jakou zastává. A funkci mesiáše si nárokoval, neboli připisoval si jí, poněvadž Petrovi neodporoval - ba naopak.


-51
n/a
 #11077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:59:22 | #11083 (8)

Ale ono jde právě o ty tittuly.
Cituji:
Ježíš sám si nenárokoval žádný z křesťanských titulů, které mu evangelia připisují, dokonce ani funkční určení 'Kristus'...
Všichni v jeho okolí věděli, kým je, mluvili o něm jako o Mesiáši a chovali se tak k němu.
Kolikrát ho oslovili Jako Mesiáše?


n/a
n/a
 #11082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:11:49 | #11085 (9)

Těmi tituly je míněna funkce, je to patrné i z toho, že se mluví o "funkčním určení Kristus". V tom buletinu autor píše, že z analýzy NZ vyplývá, že Ježíš sám se za nic takového nepovažoval, ale že to z něj všechno udělali později apoštolové.


-51
n/a
 #11083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:24:03 | #11088 (10)

Ještě jednou a naposled:
Ježíš věděl, že je Mesiáš, a považovali ho za něj i lidé kolem něho.
Ale nenárokoval si ten titul.
To je celé. Končím.


n/a
n/a
 #11085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:31:04 | #11090 (11)

Znovu opakuji, že není řeč o oslovení mesiáš, ale o funkci mesiáše. Tedy ne o tom, jak si přál/nepřál, aby mu říkali, ale o to, za co se považoval.


-51
n/a
 #11088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:33:05 | #11092 (12)

Opakuj si, co chceš.
Já tam jasně čtu, že si nenárokoval titul, nikoli funkci.


n/a
n/a
 #11090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:43:37 | #11093 (13)

Tak to čteš špatně. Tam se jasně píše o funkčním určení. A mimochodem, slovo "titul" taky znamená "postavení", např. když něco prohlásíš z titulu své funkce.


-51
n/a
 #11092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:45:25 | #11094 (14)

Funkční určení je označení funkce.
Titul je klasifikace postavení.


n/a
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 01:10:28 | #11096 (15)

a o tu funkci jde. Ne o oslovení, o to autorovi nejde.


-51
n/a
 #11094