Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 310285x
Příspěvků:
27167

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #13682

Zobrazit vše


| Předmět: nestranný Bůh
23.03.20 10:50:27 | #13682

K zamyšlení:

Bůh je nestranný. (Sk. 10:34)

Předtím byl apoštol Petr zvyklý trávit čas jenom se Židy. Když ale Bůh dal jasně najevo, že křesťané by neměli nikomu stranit, mluvil Petr o dobré zprávě s Kornéliem, který byl římským vojákem. (Sk. 10:28, 35) Od této události Petr rád jedl s křesťany z jiných národů a trávil s nimi čas. O několik let později, když byl v Antiochii, s nimi najednou přestal jíst. (Gal. 2:11–14) Pavel Petra napomenul a on to přijal. Jak to víme? Když Petr psal svůj první dopis křesťanům v Malé Asii, kteří měli židovský i nežidovský původ, mluvil o tom, že je důležité milovat všechny bratry. (1. Petra 1:1; 2:17) Apoštolové si vzali příklad z Ježíše a naučili se milovat „lidi všeho druhu“. (Jan 12:32; 1. Tim. 4:10) I když jim to nějakou dobu trvalo, změnili způsob svého uvažování. Oblékli si „novou osobnost“ a na všechny lidi se začali dívat nezaujatě, tak jako Bůh. (Kol. 3:10, 11) w18.06 11 ¶15, 16

Texty:

(Sk 10:34)
Nato se Petr ujal slova a řekl: „Teď jasně chápu, že Bůh je nestranný

(Sk 10:28)
Řekl jim: „Dobře víte, že se Žid nesmí stýkat s člověkem z jiného národa ani ho navštívit. Ale Bůh mi ukázal, že nemám nikoho nazývat poskvrněným nebo nečistým.

(Sk 10:35)
a v každém národu má jeho přízeň ten, kdo se ho bojí a jedná správně.

(Ga 2:11–14)
Když ale Kéfas přišel do Antiochie, otevřeně jsem se proti němu postavil, protože to, co dělal, bylo jednoznačně špatné. 12 Než totiž přišli někteří lidé od Jakuba, jídával s lidmi z jiných národů. Ale po jejich příchodu s tím přestal a začal si od nich držet odstup, protože se bál zastánců obřízky. 13 Spolu s ním se začali přetvařovat i ostatní Židé, takže se jejich přetvářkou dal strhnout i Barnabáš. 14 Když jsem viděl, že nejednají v souladu s pravdou dobré zprávy, přede všemi jsem řekl Kéfovi: „Pokud ty, i když jsi Žid, žiješ jako lidé z jiných národů, a ne jako Židé, jak to, že lidi z jiných národů nutíš, aby žili podle židovských zvyků?“

(1Pe 1:1)
Já, Petr, apoštol Ježíše Krista, píšu vám, dočasným obyvatelům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kappadokii, Asii a Bithýnii, vám, koho vyvolil

(1Pe 2:17)
Mějte úctu k lidem všeho druhu, milujte všechny své bratry, mějte bázeň před Bohem, mějte úctu ke králi.

(Jan 12:32)
Ale já, až budu vyzdvižen ze země, přitáhnu k sobě lidi všeho druhu.“

(1Ti 4:10)
A tak tvrdě pracujeme a namáháme se, protože jsme svou naději vložili v živého Boha, který je Zachráncem lidí všeho druhu, hlavně těch věrných.

(Kol 3:10, 11)
a oblečte si novou osobnost, která se přetváří přesným poznáním k obrazu toho, kdo ji stvořil. 11 V ní už není rozdíl mezi Řekem a Židem, obřezaným a neobřezaným, cizincem, Skytou, otrokem nebo svobodným – všechno a ve všech je Kristus.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: nestranný Bůh
23.03.20 13:05:53 | #13685 (1)

Národ byl vyvilený k tomu, aby z něj vzešel Mesiáš, a tedy záchrana pro všechny národy země. Vyvolenost neznamenala nadržování, ale většínáklad, větší odpovědnost vůči Bohu. Kromě toho se kdokoli mohl z Božímu národu přidat, a ataky to mnoho lidí udělalo.


n/a
n/a
 #13683 

| Předmět: RE: nestranný Bůh
23.03.20 11:26:02 | #13683 (1)

Nestranný???
*33684*
V tom případě - proč měl národ vyvolený?
Proč nevedl k "svému" celé lidstvo stejně??
To by při své všemocnosti snad zvládl,nebo ne??
*3440*


91
n/a
 #13682 

| Předmět: RE: RE: RE: nestranný Bůh
23.03.20 13:16:10 | #13687 (2)

vyvolenosť národa Bohom pramenila z Abrahámovej viery, bol to vrcholný dar Boha pre židovský národ...- aby následne v perspektíve zjavil túto vieru všetkým národom - i pohanom - čo sa aj stalo - dnes je už kresťanstvo vo všetkých národoch, rasách, etnikách, kultúrach...


n/a
n/a
 #13685 

| Předmět: RE: nestranný Bůh
23.03.20 22:02:28 | #13734 (1)

Boží nestrannost se projevila i v použití obrazných klíčů, kterými Petr použil a otevřel tak cestu do Božího království různých skupinám lidí.
Nejprve to samozřejmě byli křesťané ze Židů. Pak je zde popsáno požehnání, kterého se dostalo pohanům počínaje Kornéliem.
Ještě předtím ale Petr otevřel Boží království Samaritánům.
(Skutky 8:14-17)
Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo, a tak k nim poslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha. Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Potom na ně Petr a Jan položili ruce a oni dostali svatého ducha.

Boží nestrannost se tedy projevila i v tomto směru.


n/a
n/a
 #13682