Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 406597x
Příspěvků:
31418

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #16034

Zobrazit vše


| Předmět: RE:
08.04.20 10:49:20 | #16034
Reakce na příspěvek #16019

Smlouva o Království. Ježíš o ní při poslední večeři mluví:

(Lk 22:28–30)
Vy jste však se mnou vydrželi v mých zkouškách. 29 Uzavírám s vámi smlouvu o kralování, právě jako můj Otec uzavřel smlouvu se mnou, 30 abyste jedli a pili u mého stolu v mém království a seděli na trůnech a soudili 12 izraelských kmenů.

Komu budou vládnout? Přece těm, kdo budou žít na zemi!


n/a
n/a
 #16019 

| Předmět: RE: RE:
08.04.20 10:58:38 | #16042 (1)

zajimave - nejdrive napises aby soudili 12 izraelskych kmenu - (ktere Buh udelal jako vyvolene a z jejich rodu chtel mit syna Jezise a ted je budou soudit?) a potom Ty osobne dodas aby vladli lidem zijicim na zemi -- tak co vlasne budou mit za ukol? To po Armagedonu tam budou zit lide co budou potrebovat nad sebo vladce? V jakem slova smyslu? Promin nebylo to na mne ale nevydrzel jsem potom precteni co jsi napsala. *10156*


115
n/a
 #16034 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.04.20 12:50:15 | #16070 (2)

Soudit znamená vládnout, vést.


n/a
n/a
 #16042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 20:43:49 | #16165 (3)

to jsem nevedel , ze soudit znamena vest - takze kdyz rusove soudi vase bratry tak je vlasne vedou?


115
n/a
 #16070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 20:46:14 | #16167 (4)

Ne, Kiwi. To je takový biblický obrat.


n/a
n/a
 #16165 

| Předmět: RE: RE:
08.04.20 11:36:46 | #16057 (1)

Takže těm, co na vaší slavnosti jedí a pijí, Ježíš taky řekl, že s nimi uzavírá smlouvu? Jak???? A jestli jim to neřekl tak, jak to řekl před 2000 lety apoštolům, jak si tím můžou být tak jistí?!?!?!?!? Zvlášť, když to u všech ostatních křesťanů zpochybňujete...

Komu budou vládnout? Přece těm, kdo budou žít na zemi!
Tak tohle nechápu: proč by jim museli vládnout, když budou dokonalí? To budou dokonalým dávat nařízení, zákazy, příkazy? Lidi žijící v ráji budou muset někoho poslouchat? Jak si takovou vládu lidí nad lidmi představujete?


61
n/a
 #16034 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.04.20 11:44:11 | #16058 (2)

K Dokonalosti Se Budou Vracet 1000 Let. Tak dlouho ma existovat to kralovstvi. Na konci, ma Jezis predat vladu Bohu, nebot sam Bohem neni!

1. Korinťanům 15:24
24 Potom bude konec, až předá Království svému Bohu a Otci, když předtím zničí všechny vlády a všechny moci i síly.


n/a
n/a
 #16057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 12:39:19 | #16066 (3)

K Dokonalosti Se Budou Vracet 1000 Let. Tak dlouho ma existovat to kralovstvi.
No a potom budou dělat co? Budou bez práce? Vrátí se zpátky na zem?

Potom bude konec, až předá Království svému Bohu a Otci, když předtím zničí všechny vlády a všechny moci i síly.
To tady budou 1000 let ještě nějaké jiné vlády? Copak Armagedon nemají přežít jenom jediní spravedliví svědkové?
Ještě otázka závěrem: když je někdo nedokonalý, myslíte, že se může za 1000 let stát dokonalým?


61
n/a
 #16058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 15:27:46 | #16086 (4)

Co budou dělat potom, se nepíše. Možná budou jako andělé žít v duchovní říši. Můžeme s jistotou tvrdit jen to, co říká Bible.

Armagedon přežijí ti, které Bůh uzná za vhodné. Co k tomu Bible:

(2Pe 3:10–13)
Jehovův den přijde jako zloděj. Nebesa v něm s hukotem pominou, rozžhavené prvky se rozplynou a země i díla na ní budou odhaleny. 11 Protože se to všechno má takhle rozplynout, přemýšlejte, jakými lidmi byste měli být! Vaše chování by mělo být svaté a svými skutky byste měli projevovat oddanost Bohu, 12 když očekáváte a stále máte na mysli Jehovův den, ve kterém nebesa zaniknou v plamenech a prvky se žárem roztaví. 13 Podle jeho slibu ale očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost.

Sef. 2:3: „Hledejte Jehovu, všichni mírní země, kteří jste prováděli Jeho vlastní soudcovské rozhodnutí. Hledejte spravedlnost, hledejte mírnost. Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“

Řím. 10:13: „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“

Žalm 37:34: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty, a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi. Až budou odříznuti ničemní, uvidíš to.“

Jan 3:16: „Bůh. . . dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“

Zjev. 7:9, 10, 14: „Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. A neustále volají silným hlasem a říkají: ‚Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.‘. . . ‚To jsou ti, kteří vycházejí z velkého soužení.‘“

2. Petra 3:9: „Jehova. . . je k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“

Luk. 18:7, 8: „Nezjedná. . . Bůh jistě právo pro své vyvolené, kteří k němu křičí dnem i nocí, i když je k nim shovívavý? Říkám vám: Zjedná jim právo spěšně.“

2. Tes. 1:6: „Je od Boha spravedlivé, aby oplatil soužením těm, kteří vám [jeho služebníkům] působí soužení.“
Je možné zaujmout neutrální postoj?

2. Tes. 1:8: „Uvede pomstu na ty, kteří [z vlastního rozhodnutí] neznají Boha, a na ty, kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši.“

Mat. 24:37–39: „Vždyť právě jako byly Noemovy dny. . . kdy [si] nepovšimli. . ., dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“

Mat. 12:30: „Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“


n/a
n/a
 #16066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 15:29:25 | #16087 (5)

Kromě toho v Božím království nebudou jen ti, kteří přežijí Armagedon, ale i vzkříšení ti, ktwří zemřeli během dějin všeho lidstva. A těch bude! *18535*


n/a
n/a
 #16086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:39:58 | #16117 (6)

romě toho v Božím království nebudou jen ti, kteří přežijí Armagedon, ale i vzkříšení ti, ktwří zemřeli během dějin všeho lidstva. A těch bude!
Tak pozor: z toho se zdá, že SJ jsou po sečtení všech položek vlastně nejvstřícnější ze všech křesťanů! Znamená to, že nějaký masový vrah, protože už jednou umřel, má regulérní šanci na věčný život, o zlodějích a podvodnících nemluvě?!?!?! No tak toho bych se u vás upřímně nenadála… Jen jestli v tom nebude nějaký zádrhel. *6236*


61
n/a
 #16087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:55:59 | #16124 (7)

Jediný zádrhel bude v tom, že ten vzkříšený člověk, pokuzd bude chtít žít v ráji, bude se muset přizpůsobuit Biží vládě a prostě začít "sekat dobrotu". A možnám že právě ten velký hříšník projeví za odpuštění větší vděčnost.

(Iz 55:7)
Ať špatný člověk opustí své jednání a ničema své myšlenky. Ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním slituje, k našemu Bohu, protože velkoryse odpustí.

Lukáš 7:47 Díky tomu, povídám ti, jsou její hříchy, ačkoli je jich mnoho, odpuštěny, protože velmi milovala; ale komu je málo odpuštěno, málo miluje.“


n/a
n/a
 #16117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:58:12 | #16125 (7)

Skutky 9:15 Stejně jako tito muži i já důvěřuji Bohu, že budou vzkříšeni lidé dobří i špatní.


n/a
n/a
 #16117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 15:32:40 | #16088 (4)

K dokonalosti nám pomůže Ježíšova oběť.

(Zj 21:1–5)
Potom jsem viděl nové nebe a novou zemi. Dřívější nebe a dřívější země totiž pominuly a moře už není. 2 Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, připravený jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 3 Nato jsem slyšel silný hlas od trůnu, jak říká: „Podívej, Boží stan je s lidmi. Bůh s nimi bude bydlet a oni budou jeho lidem. Sám Bůh bude s nimi. 4 Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ 5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Podívej, všechno tvořím nové.“ A dodal: „Zapiš to, protože ta slova jsou spolehlivá a pravdivá.“


n/a
n/a
 #16066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:41:18 | #16118 (5)

K dokonalosti nám pomůže Ježíšova oběť.
Tak k čemu potřebujete ještě dalších 1000 let dalšího zdokonalování?!?!?


61
n/a
 #16088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:49:18 | #16123 (6)

Nerada bych spekulovala.


n/a
n/a
 #16118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:11:19 | #16131 (7)

Neva. Tak mi zkus odpovědět aspoň na tuhle zapadlou pochybnost:

Margo:
Ano, tp se ví, že budou muset poslouchat i v ráji. Kde není zákon, tam je nepořádek. Adam s Evou taky byli dokonalí, a taky se vzepřeli Bohu.
Ba:
Tím v podstatě říkáš, že u Adama s Evou byla chyba, že jim nechali svobodnou vůli a měli možnost neposlouchat. Tomu se bude muset napodruhé muset předejít… Asi začínám chápat smysl slov Boží vláda a království a mám z toho divný pocit...


61
n/a
 #16123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:23:38 | #16133 (8)

A z čeho bys naopak měla pocit dobrý? Z nějaké anarchie? Aby všechno pokračovalo v ráji tak, jako to je dodnes na zemi? V čem asi spočívá ráj, Badriko?


n/a
n/a
 #16131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:34:02 | #16138 (9)

V čem asi spočívá ráj, Badriko?
Super otázka. Nevím, nikdy jsem to neřešila, možná se zkusím zamyslet. Ale nenapadlo by mě, že tam budou nutná nějaká opatření na udržení pořádku... Jestli si dobře vzpomínám, tak Adamovi s Evou nikdo nevládl, nežili v žádném království, měli jenom jedno trochu zvláštní nařízení, které jim nikdo nebránil porušit.... Ale je to starověký mýtus, může to znamenat cokoli.


61
n/a
 #16133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:05:52 | #16147 (10)

Jehova Bůh je svrchovaným vládcem vesmíru. On dává všemu zákony.I lidem. Dokonalost je v rámci toho zákona, vybočení z něj znamená porušení a smrt. Asi tak.

Aby mohl na zemi být ráj, musí se země očistit, obdělat apod. To je hodně práce, ale takové práce, která byla dána už Adamovi na Evě - starat se o zemi. Lidi ase musí seznámit s Božím zákonem, naučit se mu pořizovat, respektovat ho, tak aby neškodili jiným lidem.Tyhle všechny věci asi bude řídit nebeská vláda. I dokonalí lidi piotřebují vědět, co a jak mají dělat, kde je jeich místo apod. Všechno ve vesmíru je organizované.


n/a
n/a
 #16138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:07:39 | #16148 (11)

prečo Jehov Buh? (kde je to v Biblii?)- budˇ Jehova alebo Buh...


n/a
n/a
 #16147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:33:27 | #16154 (12)

4 Toto je zpráva o tom, jak se objevilo nebe a země v době, kdy byly tvořeny, v den, kdy Bůh Jehova udělal zemi a nebe.

8 „Já jsem Alfa a Omega,“ říká Bůh Jehova, „ten, který je, který byl a který přichází, Všemohoucí.“

Ať je chválen Bůh Jehova, Izraelův Bůh,
jediný, kdo dělá úžasné věci.
19 Ať je navždy chváleno jeho slavné jméno
a jeho sláva ať naplní celou zemi.
Amen a amen.

Davidův syn Šalomoun upevňoval svou královskou moc. Jeho Bůh Jehova byl s ním a mimořádně ho vyvýšil.

„Božský, Bůh, Jehova, Božský, Bůh, Jehova, on ví, a Izrael, ten bude také vědět.
že váš Bůh Jehova je Bohem vysoko v nebesích i tady na zemi.

57 Kéž je náš Bůh Jehova s námi, stejně jako byl s našimi předky

6 Bůh Jehova pak nechal nad Jonášem vyrůst lahvovitou tykev,

Bůh Jehova mu dá trůn jeho otce Davida 33 a bude kralovat nad Jákobovým rodem navždy a jeho kralování nikdy neskončí.“

30 ‚A poznají, že já, jejich Bůh Jehova, jsem s nimi a že oni, izraelský dům, jsou mým lidem,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“‘

5 A žádný polní keř dosud nebyl nalezen na zemi a žádné polní rostlinstvo dosud nevzešlo, protože Jehova Bůh nezpůsobil, aby pršelo

7 A Jehova Bůh vytvořil člověka z prachu zemské půdy

Jehova Bůh tedy uvedl na člověka hluboký spánek,

atd., atd., atd.


n/a
n/a
 #16148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 15:29:06 | #16234 (13)

Visitore, velmi jsem se namáhala s vypsáním biblických textů pro tebe, abych ti dala odpověď na tvou otázku. A od tebe žádná reakce? Ani prosté "ďakujem"? *17622*


n/a
n/a
 #16154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:10:07 | #16150 (11)

No jasně, to je správná pozemská logika - ale pořád není vysvětleno, co dokonalému člověku s dokonalou vůlí zabrání, aby ta nařízení nedodržel. Co se stane v ráji, když někdo bude chtít udělat něco zakázaného - bude mít přece svobodu to udělat, ne?


61
n/a
 #16147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:39:47 | #16160 (12)

Zemře. Navždycky. Jehova to bude moct udělat, protože už bude vyřešená sporná otázka.


n/a
n/a
 #16150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:26:19 | #16172 (12)

Zemře. Navždycky. Jehova to bude moct udělat, protože už bude vyřešená sporná otázka.
To je fakt, co jinýho s ním, jinak by nastala anarchie...
Ta sporná otázka je už přece dávno vyřešená, tak na co se pořád čeká? Copak ďábel neumí číst?


61
n/a
 #16150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:42:42 | #16173 (13)

Jo, Badriko, to je součást zákona Božího: Nedokonalé nemůže žít věčně. Jo, ráj není anarchie. Chápeš, prosím, že v tom ráji nemůžou žít rváči, podvodníci, vrahové...? To by se asi lidi zase necítili bezpečně. Zkouška prvních lidí spočívala v tom, jestli si vyberou poslušnost vůči Bohu, nebo budou hledat nezávislost na něm,. Vybrali si nezávislost, a koukej, do jakých konců to vedlo.


n/a
n/a
 #16172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:55:52 | #16177 (14)

a to Buh nevedel kam to povede? Urcite vedel tak proc jim dal moznost vybrat kdyz vedel co si vyberou - nakonec je vsechny utopil a vybral si on sam - Noeho a jeho syny s manzelkama - a koukej do jakych koncu to jeho vybrani to dovedlo.


115
n/a
 #16173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 22:18:53 | #16184 (15)

Tak ho vynech ze svého života, ne? Nebo ho mám nějak potrestat? Vyhubovat mu? Nebo co po mně chceš? *24581*


n/a
n/a
 #16177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 19:19:56 | #16258 (12)

Vule je vždy znamená možnost výběru! Dokonalost neznamená roboticke rozhodování správně!


n/a
n/a
 #16150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:25:18 | #16135 (8)

Ne, svobodná vůle Adama a Evy byla známkou jejich dokonalosti. Byla jim dána spolu s Božím zákonem. Představ si svobodu uvnitř Božího zákona - to je nejdokonalejší.


n/a
n/a
 #16131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:39:28 | #16139 (9)

V tom případě - když byli dokonalý - proč porušili zákaz - je to jako nezabiješ a dokonalý by zabil.
*20*


91
n/a
 #16135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:57:31 | #16146 (9)

Představ si svobodu uvnitř Božího zákona - to je nejdokonalejší.
Představuju si, jak dokonalý svobodný člověk uvažuje nad zákazy, které mu nařizují, co nesmí dělat, aby tu dokonalost neztratil -- a nemůžu se zbavit dojmu, že tady musí být něco špatně. Co tomu dokonalému svobodnému člověku zabrání použít svobodné vůle a zákaz překročit?


61
n/a
 #16135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:42:59 | #16164 (10)

Láska k Bohu.


n/a
n/a
 #16146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:18:55 | #16171 (11)

Jak to, že láska k Bohu nezabránila zhřešit Adamovi a Evě, když byla dokonalá? Takovou jako měli oni, tady dnes sotva někdo má - a přece...
A jak to bude s myšlenkama -- v těch taky člověk nebude moct hřešit, aby nezemřel?


61
n/a
 #16164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:43:46 | #16174 (12)

Moc se mě ptáš. Nejsem Bůh.


n/a
n/a
 #16171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 08:30:06 | #16193 (13)

Ale dovolíš si tvrdit, že Adam a Eva byli dokonalí - pokud to tvrdíš,měla bys to dokázat obhájit.
*65*


91
n/a
 #16174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 15:29:53 | #16235 (14)

Obhájit to můžu pouze biblicky, a to zase ty nebereš. Takže asi nic. *15223*


n/a
n/a
 #16193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:29:06 | #16137 (8)

Tak teď na chviličku vypadl internet, a celá odpověď pro tebe je v háji. Napíšu to znovu, ale za chvíli.


n/a
n/a
 #16131 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.04.20 13:08:13 | #16080 (2)

Oni to vědí. Bůh jim to dal na vědomí svým duchem, a to tak, že nemají pochybnosti. Hezky o tom pojednával poslední článek lednové Strážné věže.

Prostě je napsáno, že budou vládnout nad zemí, tak asi budou. Ježíš přece taky má vládnout - a oni s ními.
Ano, tp se ví, že budou muset poslouchat i v ráji. Kde není zákon, tam je nepořádek. Adam s Evou taky byli dokonalí, a taky se vzepřeli Bohu.

Jak je tp s tím papežem, prosím? Pořád to zamlouváš... *3409*


n/a
n/a
 #16057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 13:59:42 | #16082 (3)

Oni to vědí. Bůh jim to dal na vědomí svým duchem, a to tak, že nemají pochybnosti. Hezky o tom pojednával poslední článek lednové Strážné věže.
Z článku ve Strážné věži, na kterou jsem ti dávala odkaz, zase vyplývá, že svědci J považují jenom sebe za pomazané. Když nějaký jiný křesťan nemá pochybnosti o svém pomazání, tak si to jenom namlouvá? Proč byste si to nemohli namlouvat úplně stejně?

Jak je tp s tím papežem, prosím? Pořád to zamlouváš...
Nic nezamlouvám a nechápu, proč tě to tak zajímá. Nejspíš chceš slyšet něco, po čem bys mohla vítězoslavně zvolat: „Když si to o sobě může myslet papež, proč bysme si to nemohli o sobě myslet taky? Co je na tom špatného, když si to může myslet i on?“ Mě zajímá, na základě čeho si to o sobě myslíte vy. Protože zatímco už ani římský papež si dnes nedokáže představit, že by si Bůh k sobě vzal jenom katolíky (15 % lidstva), vy jako jedni z mála si živě umíte představit, že si k sobě vezme jenom svědky J (0,1 % lidstva). Připustila sis někdy, že jestli by to měla být pravda, tak je ten váš Bůh o řád nehumánnější než ten katolický?

Ano, tp se ví, že budou muset poslouchat i v ráji. Kde není zákon, tam je nepořádek. Adam s Evou taky byli dokonalí, a taky se vzepřeli Bohu.
Tím v podstatě říkáš, že u Adama s Evou byla chyba, že jim nechali svobodnou vůli a měli možnost neposlouchat. Tomu se bude muset napodruhé muset předejít… Asi začínám chápat smysl slov Boží vláda a království a mám z toho divný pocit...


61
n/a
 #16080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 15:47:31 | #16089 (4)

Křesťané z jiných církví většinou nemluví o svém pomazání, alespoň jsem od nikoho, tedy co si vzpomínám, spíš o znovuzrození, ale to, myslím, nespojují s Kristovou vládou, ale prostě jen s pokračováním svého života v nebi. Nebo jestli někoho takového znáš, pošli mi ho sem, ráda se něco dozvím.
Jestli si někdo něco namlouvá,j je jeho svědomí, a bude se zodpovídat Bohu, ne mně.

O tom papeži: Nejde mi o nějaké vítězoslavné zvolání, ale normálně jsem ti chtěla ukázat, že lidi snad ze všech církví žijí s přesvědčením, že jejich víra je ta pravá a nejpravější, a že ti, kteří určují učení té či oné skupiny, jsou považováni za Bohem určené. Nedávno nám sem byl předhozen nějaký spis katolíků, kde je jasně řečeno, že do nebe jen skrze Církev.

Zase nemáš pravdu, pleteš si Armagedon s Božím královstvím. Ale to už ti tady někde vysvětluju.

A nejde o názor toho či onoho, nebo dokonce o jakousi benevolenci, ale jde o vážný přístup k Bibli. Máme snad vykládat ve smyslu "Bible sice říká to a to,a ale my jsme hodnější, tak se nebojte, dopadne to pro všechny dobře..."?


n/a
n/a
 #16082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:36:48 | #16113 (5)

Křesťané z jiných církví většinou nemluví o svém pomazání, alespoň jsem od nikoho, tedy co si vzpomínám, spíš o znovuzrození, ale to, myslím, nespojují s Kristovou vládou, ale prostě jen s pokračováním svého života v nebi. Nebo jestli někoho takového znáš, pošli mi ho sem, ráda se něco dozvím.
Asi nemluví o svém pomazání, protože pod tím vidí něco jiného než vy. Pak je jasné, že z vašeho pohledu můžou být pomazaní jenom členové vaší organizace. Nemám k tomu dalších otázek.

Jestli si někdo něco namlouvá,j je jeho svědomí, a bude se zodpovídat Bohu, ne mně.
Takže je to jejich subjektivní dojem, který nemůže nikdo dosvědčit, ověřit? Normálně když někdo s někým uzavře smlouvu, mají o tom nějaký doklad, který můžou pochybujícím ukázat… Apoštolové takový důkaz měli. Aspoň členové vedoucího sboru SJ by nějaký důkaz o pomazání mít mohli, když mají fungovat jako Jehovovi proroci, ne?

normálně jsem ti chtěla ukázat, že lidi snad ze všech církví žijí s přesvědčením, že jejich víra je ta pravá a nejpravější, a že ti, kteří určují učení té či oné skupiny, jsou považováni za Bohem určené.
Hm, jestli se v tomhle nelišíte od ostatních, proč byste měli být lepší než oni?!?!? Jste vlastně úplně stejní. I když ne tak úplně – neznám žádného křesťana, který by tvrdil, že kdo není členem jeho organizace, je pod vládou Satana.

Zase nemáš pravdu, pleteš si Armagedon s Božím královstvím.
To je fakt, v koncích světa mám jako většina lidí zmatek. Asi proto, že ať je scénář jakýkoli, vždycky je tam nějaký zádrhel, který podtrhuje absurditu takových představ.


61
n/a
 #16089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:43:57 | #16121 (6)

Jaký doklad o smlouvě měli apoštolové? *19364*


n/a
n/a
 #16113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:46:21 | #16122 (6)

Jsi zbytečně ironická. *2108*


n/a
n/a
 #16113