Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 301682x
Příspěvků:
26900

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #16086

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 15:27:46 | #16086
Reakce na příspěvek #16066

Co budou dělat potom, se nepíše. Možná budou jako andělé žít v duchovní říši. Můžeme s jistotou tvrdit jen to, co říká Bible.

Armagedon přežijí ti, které Bůh uzná za vhodné. Co k tomu Bible:

(2Pe 3:10–13)
Jehovův den přijde jako zloděj. Nebesa v něm s hukotem pominou, rozžhavené prvky se rozplynou a země i díla na ní budou odhaleny. 11 Protože se to všechno má takhle rozplynout, přemýšlejte, jakými lidmi byste měli být! Vaše chování by mělo být svaté a svými skutky byste měli projevovat oddanost Bohu, 12 když očekáváte a stále máte na mysli Jehovův den, ve kterém nebesa zaniknou v plamenech a prvky se žárem roztaví. 13 Podle jeho slibu ale očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost.

Sef. 2:3: „Hledejte Jehovu, všichni mírní země, kteří jste prováděli Jeho vlastní soudcovské rozhodnutí. Hledejte spravedlnost, hledejte mírnost. Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“

Řím. 10:13: „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“

Žalm 37:34: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty, a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi. Až budou odříznuti ničemní, uvidíš to.“

Jan 3:16: „Bůh. . . dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“

Zjev. 7:9, 10, 14: „Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. A neustále volají silným hlasem a říkají: ‚Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.‘. . . ‚To jsou ti, kteří vycházejí z velkého soužení.‘“

2. Petra 3:9: „Jehova. . . je k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“

Luk. 18:7, 8: „Nezjedná. . . Bůh jistě právo pro své vyvolené, kteří k němu křičí dnem i nocí, i když je k nim shovívavý? Říkám vám: Zjedná jim právo spěšně.“

2. Tes. 1:6: „Je od Boha spravedlivé, aby oplatil soužením těm, kteří vám [jeho služebníkům] působí soužení.“
Je možné zaujmout neutrální postoj?

2. Tes. 1:8: „Uvede pomstu na ty, kteří [z vlastního rozhodnutí] neznají Boha, a na ty, kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši.“

Mat. 24:37–39: „Vždyť právě jako byly Noemovy dny. . . kdy [si] nepovšimli. . ., dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“

Mat. 12:30: „Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“


n/a
n/a
 #16066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 15:29:25 | #16087 (1)

Kromě toho v Božím království nebudou jen ti, kteří přežijí Armagedon, ale i vzkříšení ti, ktwří zemřeli během dějin všeho lidstva. A těch bude! *18535*


n/a
n/a
 #16086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:39:58 | #16117 (2)

romě toho v Božím království nebudou jen ti, kteří přežijí Armagedon, ale i vzkříšení ti, ktwří zemřeli během dějin všeho lidstva. A těch bude!
Tak pozor: z toho se zdá, že SJ jsou po sečtení všech položek vlastně nejvstřícnější ze všech křesťanů! Znamená to, že nějaký masový vrah, protože už jednou umřel, má regulérní šanci na věčný život, o zlodějích a podvodnících nemluvě?!?!?! No tak toho bych se u vás upřímně nenadála… Jen jestli v tom nebude nějaký zádrhel. *6236*


50
n/a
 #16087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:55:59 | #16124 (3)

Jediný zádrhel bude v tom, že ten vzkříšený člověk, pokuzd bude chtít žít v ráji, bude se muset přizpůsobuit Biží vládě a prostě začít "sekat dobrotu". A možnám že právě ten velký hříšník projeví za odpuštění větší vděčnost.

(Iz 55:7)
Ať špatný člověk opustí své jednání a ničema své myšlenky. Ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním slituje, k našemu Bohu, protože velkoryse odpustí.

Lukáš 7:47 Díky tomu, povídám ti, jsou její hříchy, ačkoli je jich mnoho, odpuštěny, protože velmi milovala; ale komu je málo odpuštěno, málo miluje.“


n/a
n/a
 #16117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:58:12 | #16125 (3)

Skutky 9:15 Stejně jako tito muži i já důvěřuji Bohu, že budou vzkříšeni lidé dobří i špatní.


n/a
n/a
 #16117