Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 301673x
Příspěvků:
26900

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #16123

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 18:49:18 | #16123
Reakce na příspěvek #16118

Nerada bych spekulovala.


n/a
n/a
 #16118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:11:19 | #16131 (1)

Neva. Tak mi zkus odpovědět aspoň na tuhle zapadlou pochybnost:

Margo:
Ano, tp se ví, že budou muset poslouchat i v ráji. Kde není zákon, tam je nepořádek. Adam s Evou taky byli dokonalí, a taky se vzepřeli Bohu.
Ba:
Tím v podstatě říkáš, že u Adama s Evou byla chyba, že jim nechali svobodnou vůli a měli možnost neposlouchat. Tomu se bude muset napodruhé muset předejít… Asi začínám chápat smysl slov Boží vláda a království a mám z toho divný pocit...


50
n/a
 #16123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:23:38 | #16133 (2)

A z čeho bys naopak měla pocit dobrý? Z nějaké anarchie? Aby všechno pokračovalo v ráji tak, jako to je dodnes na zemi? V čem asi spočívá ráj, Badriko?


n/a
n/a
 #16131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:34:02 | #16138 (3)

V čem asi spočívá ráj, Badriko?
Super otázka. Nevím, nikdy jsem to neřešila, možná se zkusím zamyslet. Ale nenapadlo by mě, že tam budou nutná nějaká opatření na udržení pořádku... Jestli si dobře vzpomínám, tak Adamovi s Evou nikdo nevládl, nežili v žádném království, měli jenom jedno trochu zvláštní nařízení, které jim nikdo nebránil porušit.... Ale je to starověký mýtus, může to znamenat cokoli.


50
n/a
 #16133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:05:52 | #16147 (4)

Jehova Bůh je svrchovaným vládcem vesmíru. On dává všemu zákony.I lidem. Dokonalost je v rámci toho zákona, vybočení z něj znamená porušení a smrt. Asi tak.

Aby mohl na zemi být ráj, musí se země očistit, obdělat apod. To je hodně práce, ale takové práce, která byla dána už Adamovi na Evě - starat se o zemi. Lidi ase musí seznámit s Božím zákonem, naučit se mu pořizovat, respektovat ho, tak aby neškodili jiným lidem.Tyhle všechny věci asi bude řídit nebeská vláda. I dokonalí lidi piotřebují vědět, co a jak mají dělat, kde je jeich místo apod. Všechno ve vesmíru je organizované.


n/a
n/a
 #16138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:07:39 | #16148 (5)

prečo Jehov Buh? (kde je to v Biblii?)- budˇ Jehova alebo Buh...


n/a
n/a
 #16147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:33:27 | #16154 (6)

4 Toto je zpráva o tom, jak se objevilo nebe a země v době, kdy byly tvořeny, v den, kdy Bůh Jehova udělal zemi a nebe.

8 „Já jsem Alfa a Omega,“ říká Bůh Jehova, „ten, který je, který byl a který přichází, Všemohoucí.“

Ať je chválen Bůh Jehova, Izraelův Bůh,
jediný, kdo dělá úžasné věci.
19 Ať je navždy chváleno jeho slavné jméno
a jeho sláva ať naplní celou zemi.
Amen a amen.

Davidův syn Šalomoun upevňoval svou královskou moc. Jeho Bůh Jehova byl s ním a mimořádně ho vyvýšil.

„Božský, Bůh, Jehova, Božský, Bůh, Jehova, on ví, a Izrael, ten bude také vědět.
že váš Bůh Jehova je Bohem vysoko v nebesích i tady na zemi.

57 Kéž je náš Bůh Jehova s námi, stejně jako byl s našimi předky

6 Bůh Jehova pak nechal nad Jonášem vyrůst lahvovitou tykev,

Bůh Jehova mu dá trůn jeho otce Davida 33 a bude kralovat nad Jákobovým rodem navždy a jeho kralování nikdy neskončí.“

30 ‚A poznají, že já, jejich Bůh Jehova, jsem s nimi a že oni, izraelský dům, jsou mým lidem,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“‘

5 A žádný polní keř dosud nebyl nalezen na zemi a žádné polní rostlinstvo dosud nevzešlo, protože Jehova Bůh nezpůsobil, aby pršelo

7 A Jehova Bůh vytvořil člověka z prachu zemské půdy

Jehova Bůh tedy uvedl na člověka hluboký spánek,

atd., atd., atd.


n/a
n/a
 #16148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 15:29:06 | #16234 (7)

Visitore, velmi jsem se namáhala s vypsáním biblických textů pro tebe, abych ti dala odpověď na tvou otázku. A od tebe žádná reakce? Ani prosté "ďakujem"? *17622*


n/a
n/a
 #16154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:10:07 | #16150 (5)

No jasně, to je správná pozemská logika - ale pořád není vysvětleno, co dokonalému člověku s dokonalou vůlí zabrání, aby ta nařízení nedodržel. Co se stane v ráji, když někdo bude chtít udělat něco zakázaného - bude mít přece svobodu to udělat, ne?


50
n/a
 #16147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:39:47 | #16160 (6)

Zemře. Navždycky. Jehova to bude moct udělat, protože už bude vyřešená sporná otázka.


n/a
n/a
 #16150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:26:19 | #16172 (6)

Zemře. Navždycky. Jehova to bude moct udělat, protože už bude vyřešená sporná otázka.
To je fakt, co jinýho s ním, jinak by nastala anarchie...
Ta sporná otázka je už přece dávno vyřešená, tak na co se pořád čeká? Copak ďábel neumí číst?


50
n/a
 #16150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:42:42 | #16173 (7)

Jo, Badriko, to je součást zákona Božího: Nedokonalé nemůže žít věčně. Jo, ráj není anarchie. Chápeš, prosím, že v tom ráji nemůžou žít rváči, podvodníci, vrahové...? To by se asi lidi zase necítili bezpečně. Zkouška prvních lidí spočívala v tom, jestli si vyberou poslušnost vůči Bohu, nebo budou hledat nezávislost na něm,. Vybrali si nezávislost, a koukej, do jakých konců to vedlo.


n/a
n/a
 #16172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:55:52 | #16177 (8)

a to Buh nevedel kam to povede? Urcite vedel tak proc jim dal moznost vybrat kdyz vedel co si vyberou - nakonec je vsechny utopil a vybral si on sam - Noeho a jeho syny s manzelkama - a koukej do jakych koncu to jeho vybrani to dovedlo.


109
n/a
 #16173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 22:18:53 | #16184 (9)

Tak ho vynech ze svého života, ne? Nebo ho mám nějak potrestat? Vyhubovat mu? Nebo co po mně chceš? *24581*


n/a
n/a
 #16177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 19:19:56 | #16258 (6)

Vule je vždy znamená možnost výběru! Dokonalost neznamená roboticke rozhodování správně!


n/a
n/a
 #16150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:25:18 | #16135 (2)

Ne, svobodná vůle Adama a Evy byla známkou jejich dokonalosti. Byla jim dána spolu s Božím zákonem. Představ si svobodu uvnitř Božího zákona - to je nejdokonalejší.


n/a
n/a
 #16131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:39:28 | #16139 (3)

V tom případě - když byli dokonalý - proč porušili zákaz - je to jako nezabiješ a dokonalý by zabil.
*20*


91
n/a
 #16135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:57:31 | #16146 (3)

Představ si svobodu uvnitř Božího zákona - to je nejdokonalejší.
Představuju si, jak dokonalý svobodný člověk uvažuje nad zákazy, které mu nařizují, co nesmí dělat, aby tu dokonalost neztratil -- a nemůžu se zbavit dojmu, že tady musí být něco špatně. Co tomu dokonalému svobodnému člověku zabrání použít svobodné vůle a zákaz překročit?


50
n/a
 #16135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 20:42:59 | #16164 (4)

Láska k Bohu.


n/a
n/a
 #16146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:18:55 | #16171 (5)

Jak to, že láska k Bohu nezabránila zhřešit Adamovi a Evě, když byla dokonalá? Takovou jako měli oni, tady dnes sotva někdo má - a přece...
A jak to bude s myšlenkama -- v těch taky člověk nebude moct hřešit, aby nezemřel?


50
n/a
 #16164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.20 21:43:46 | #16174 (6)

Moc se mě ptáš. Nejsem Bůh.


n/a
n/a
 #16171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 08:30:06 | #16193 (7)

Ale dovolíš si tvrdit, že Adam a Eva byli dokonalí - pokud to tvrdíš,měla bys to dokázat obhájit.
*65*


91
n/a
 #16174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.04.20 15:29:53 | #16235 (8)

Obhájit to můžu pouze biblicky, a to zase ty nebereš. Takže asi nic. *15223*


n/a
n/a
 #16193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 19:29:06 | #16137 (2)

Tak teď na chviličku vypadl internet, a celá odpověď pro tebe je v háji. Napíšu to znovu, ale za chvíli.


n/a
n/a
 #16131