Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 132999x
Příspěvků:
19116

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #22712

Zobrazit vše


| Předmět: ...
22.05.20 21:54:45 | #22712

To je dobrý slovní obrat: "To nechal Bůh do Bible zapsat..."


12
n/a

| Předmět: RE: ...
23.05.20 07:35:19 | #22731 (1)

Myslel jsem, že bude někdo reagovat. No nic, pokud si někdo představuje, že to co v Bibli čteme opravdu nadiktoval Bůh, pak je pochopitelné, že úzkostlivě trvají na každém písmenku a s obavami aby Boha nerozhněvali berou všecko doslova.


12
n/a
 #22712 

| Předmět: RE: RE: ...
23.05.20 07:47:35 | #22736 (2)

Myslím, že neexistuje člověk, který by bral Bibli "slovo od slova doslova".
Na mnoha místech je tam předesláno, že se jedná o podobenství, obrazná sdělení, zaznamenaná vidění apod.
Pokud něco Bůh přímo diktoval (většinou prostřednictvím anděla), je to tam uvedeno výroky jako "zapiš tato slova".
V jiných případech byly zapsána vidění, obsah snů, nebo prostě myšlenky a názory lidí, kteří měli Boží schválení.


n/a
n/a
 #22731 

| Předmět: RE: RE: RE: ...
23.05.20 10:22:24 | #22798 (3)

Také je možno číst Písmo jako literu, která zabíjí.


5
n/a
 #22736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ...
23.05.20 14:43:26 | #22813 (4)

To je pravda.
Co je tou literou myšleno, a jakým způsobem zabíjí?


n/a
n/a
 #22798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ...
23.05.20 18:43:54 | #22829 (5)

Literou je myšlený způsob života s Bohem pod Starou smlouvou, který přinášel smrt, ne život.
2.Kor.3.kap.:

6který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
7Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář –
8oč slavnější bude služba Ducha!
9Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti!
10Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující!
11Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává!
12Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou.

Podstatné je, že musíme žít pod Novou smlouvou, která je založena na jiném principu.

Gal.3.kap.:
12Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘

Co to znamená vycházet z víry:

Řím.4.kap.
2Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před Bohem!
3Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘

Žít pod Novou smlouvou z víry to znamená toto. Nejen prožívat nějakou víru.

Musí se stát, že nám Bůh nepočítá hřích.
Že jsou nám odpuštěny nepravosti a naše hříchy přikryty.
Že nám Bůh připočítává spravedlnost bez skutků.

Toto je podstata Nové smlouvy. Toto je život v Duchu svatém,, ne pod literou.

Litera není jen zákon, je to život pod SZ principem: Když toto budeš činit, budeš živ.

V Duchu svatém se žije pouze, když jsem chrámem Ducha, ne když se jen domnívám, že mi Duch pomáhá.


5
n/a
 #22813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
24.05.20 08:03:30 | #22834 (6)

Literou je i slepé dodržování NZ, bez pochopení smysla


6
n/a
 #22829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
24.05.20 08:14:11 | #22841 (7)

No, rose, myslím že je to jasněji řečeno: Litera zabíjí, ale Duch dává život.

Podstata Nové smlouvy, je odpuštění a tím přijetí Ducha, tak že se stáváme chrámem Ducha a pak rozumíme sami Písmu pod výkladem a vedením Ducha

Nečteme Bibli jen tak, jak ji rozumíme jako tělesní lidé.

Takto můžeme sice přijmout z Písma každý nějaký užitek a posunout se ke Kristu, hlavně.

Ale nemůžeme být tímto způsobem zachránění !


5
n/a
 #22834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
24.05.20 08:26:15 | #22843 (8)

Ale tam jde o nepochopení základních principů NZ.
Kde si vzala období Laodicejskeho sboru? Kdo ti to řekl?


6
n/a
 #22841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
24.05.20 08:57:02 | #22846 (9)

Bez pochopení vzoru Kristova života, je následování zbytečné.

1. Petra 2:21
21 K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám vzor, abyste šli věrně v jeho stopách.

Jak můžeš jít věrně, ve stopách Ježíše, když všechno zalozis jen na cílech a pocitech?


6
n/a
 #22843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 09:07:31 | #22847 (10)

Citech, oprava!


6
n/a
 #22846 

| Předmět: RE: RE: ...
23.05.20 08:13:27 | #22749 (2)

Máš problem!


6
n/a
 #22731 

| Předmět: RE: RE: RE: ...
23.05.20 09:25:29 | #22782 (3)

Jaký problém?


12
n/a
 #22749