Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 225094x
Příspěvků:
23765

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23424

Zobrazit vše

| Předmět:
26.05.20 08:46:52 | #23424

Víme, že ve Starém Zákoně, když se modlili, modlili se otočeni k Jeruzalému. Šalamoun postavil na zemí chrám pro Boha, který tam přebýval........ každý kdo čte Bibli zná podrobnosti.

Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím.
Daniel 6:11 B21

Když Ježíš umíral na kříži, začala se země třást.....V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly,
Matouš 27:51 B21

Chrámová opona se roztrhla od shora dolů. Bůh jí roztrhl a ukázal, že už tam není

Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
Skutky 17:24 B21

Od té doby nebydlí v chrámech, ale udělal si místo v každém z nás. Stojí u našich dveří, klepe ..... můžeš a nemusíš mu otevřít.
Jeho trůn je v nebi, ale navštívil nás v Boží Synů a přichází v Duchu Svatém do našich srdcí. Každý jak jsem psala může mu otevřít své srdce, ale nejdříve musí ten dům svého srdce očistit.....


15
n/a

| Předmět: RE:
26.05.20 08:57:44 | #23425 (1)

A co je nebe? Není to obloha, vesmír. Je to dimense, kde hříšný člověk nemůže. Je to podobné, pro lepší pochopení, jak by jste chtěli do ohně poslat papír.
V nebi se nic nečistého neobstojí.


15
n/a
 #23424 

| Předmět: RE: RE:
26.05.20 15:39:26 | #23493 (2)

Ani s tou dimenzi neoperuj, to je termín hmotného světa!


n/a
n/a
 #23425 

| Předmět: RE:
26.05.20 09:36:47 | #23431 (1)

Chrámová opona se roztrhla, protože Ježíšovou smrtí byla odstraněna překážka vstupu do nebe.


n/a
n/a
 #23424 

| Předmět: RE: RE:
26.05.20 11:16:15 | #23465 (2)

To je ničím nepodložené tvrzení.


1
n/a
 #23431 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.05.20 07:57:05 | #23584 (3)

"Tomu nerozumíš, to je vozová hradba." *3168*


n/a
n/a
 #23465 

| Předmět: RE: RE:
26.05.20 20:27:27 | #23566 (2)

Chrámová opona se roztrhla, protože Ježíšovou smrtí byla odstraněna překážka na cestě k Bohu.


4
n/a
 #23431 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.05.20 07:58:07 | #23585 (3)

Ano, i tak se to dá říct.


n/a
n/a
 #23566 

| Předmět: RE:
26.05.20 09:38:30 | #23432 (1)

Konwalinko, vysvětlíš nám, jak jsi to myslela s tou "dobou Laodicejských"?


n/a
n/a
 #23424 

| Předmět: RE: RE:
26.05.20 10:01:59 | #23450 (2)

Neboj, nezapomněla jsem. Jak jsem psala, nechtěla jsem rušit. Ještě musím popracovat a snad dnes ti to napíšu. Nebuď netrpělivý 😉


15
n/a
 #23432 

| Předmět: RE: RE:
26.05.20 11:56:37 | #23472 (2)

Takže Laodiceje, citace ze Zjevení Jana.

Janovi bylo řečeno:Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví.“
Zjevení 1:19‭-‬20 B21

Jan měl zapsat co se děje teď v církvi a co se bude dít v církvich. Víme, že těchto sedm církvi v Malé Asii mělo už tehdy ve starověku v sobě určité charakteristické vlastnosti, které v pozdějších věkach přinesly zralé ovoce. Co bylo tehdy semenem, vyrostlo do plné zralosti, v souladu jak Ježíš řekl:" Nebo poněvadž na zeleném dřevě toto se děje, i co pak bude na suchém? Lukáš 23.31.

Sedm hvězd jsou andělé církvi. Kdo, že jsou ti andělé, kterým píše Jan v církvich a co to jsou vlastně za církve, když je v nich zapsáno co se bude dít v nich?

Pokud bys mi chtěl oponovat, že se to týká církvi o kterých je zmínka v Malé Asii tak ti nebudu věřit. Protože nevím například, že by v Thyatire učila žena Jezábel.

Celá kniha Zjevení sestava ze symbolů, nese však pečeť Boží.

A my víme, že těmi církvemi nám Ježíš chtěl ukázat co se bude dít v církvich, do té doby než všechno dospěje ke konci.

Mohli bychom říct, že to jsou církevní věky, které započaly v období, kdy nastala změna. Kdy Bůh přestává komunikovat s Izraelem ( i když nikdy o něm nezapomněl....) a jde k pohanům.


15
n/a
 #23432 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.05.20 08:04:21 | #23587 (3)

OK, takže se nejedná o něčím charakterizované období, ale o určité chatrakteristiky sborů v každé době.


n/a
n/a
 #23472