Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 215510x
Příspěvků:
23278

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23605

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 09:16:48 | #23605
Reakce na příspěvek #23598

To jsme si nerozuměli. Prostě prřijímám všechno, co je o něm napsáno v Bibli a nemusím mu dát jednu identifikační nálepku jako na přesně určený živočišný druh. Tedy že se tady nebudu dohadovat, jestli je "podstatou" anděl, archanděl, Bůh, Slovo či co jiného. Nakonec je Boží Syn, stejně jako andělé jsou nazváni Božími syny. a taky Adam.


n/a
n/a
 #23598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 09:50:33 | #23612 (1)

Jo aha, živočišný druh...! To je síla.


2
n/a
 #23605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 09:57:02 | #23616 (2)

Všiml sis slůvka "jako"? Ne? Tak to je síla! *2527*


n/a
n/a
 #23612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 10:09:33 | #23617 (3)

Já ti rozumněl, ale uvažovat v případě Ježíše o nějakém živočišném druhu, je mimo mísu! Vy prostě nevěříte v Ježíšovo Božství, nepřijímáte ho jako Boha, který na sebe vzal lidské tělo a odmítáte ro přiznat. Místo toho tancujete po Bibli, tvrdíte jak jí doslova věříte a potom z toho vyplynou takové věty! To vaše učení se sice podle vás o Bibli opírá, ale uniká vám smysl, podstata, evangelium jste si vysvětlili po svém. Slibujete svým členům ráj na Zemi? Slibujete! Spása není nic takového, kontext Bible mluví jasně!
To už tady bylo řečeno mockrát a vy pořád trváte na svých doktrínách! V pohodě, věřte si čemu chcete, ale neříkejte tomu křesťanství, když to křesťanství není!


2
n/a
 #23616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 10:20:28 | #23619 (4)

Ne, nerozuměl jsi ani zbla. Jinak bys nenapsal tohle, co jsi napsal. *6094*


n/a
n/a
 #23617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 14:42:15 | #23640 (4)

Do 4. století, nikdo Ježíše za Boha nepovažoval! Není to původní učení Bible, ale je to součástí opadnutí od křesťanství!


n/a
n/a
 #23617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:05:56 | #23722 (5)

To že někdo něco ví nebo neví, není důležité, podstatné je, že se hodně lidí setkalo se skutečným živým Kristem a on jim sejmul hříchy.


7
n/a
 #23640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:43:14 | #23977 (5)

Jistě, oni ho jen kvůli tomu zabili !


7
n/a
 #23640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:58:43 | #23983 (6)

Zabili ho kvůli tomu, ze se dělal Božím synem, ale nikdy se nedělal Bohem!
Božím synem byl a to byla pravda!


n/a
n/a
 #23977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:35:19 | #24005 (6)

Ne kvůli tomu, že byl Bůh. Ale falešně ho obvinili, že se Bohem dělá. Umíš si představit, jak se Židé rozhos´dnou zabít Boha? *24581* *3477* *24590*


n/a
n/a
 #23977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:42:54 | #24009 (7)

Margo, umím,......vidím to na vás......


7
n/a
 #24005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:17:55 | #24029 (8)

To je dost hnusné obvinění, nemyslíš? *3422*

ŹIDI AČ jEHIOVU ČASTO NEPOSLOUCHALI, MĚLI Z NĚJ VELKÝ RESPEKT, BYL TO JEJICH BŮH, JEHOŽ SE BÁLI A NEZLOMNĚ V NĚJ VĚŘILI. TO JAKO ŽE BY SI ŘEKLI "ZABIJEME BOHA"? Jak to uvažuješ, Kjaro? *17622*


n/a
n/a
 #24009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:20:33 | #24087 (9)

margo, vždyť ty děláš to stejné co udělali Židé. Nepoznala jsi Boha v lidském těle. Kdybys žila v tom čase, tak bys s nimi křičela, krev jeho na nás a na naše děti.

A víš, že jejích přání se vyplnilo? Kolik nevinných Židů muselo zemřít za druhé světové války, pro hřích jejich otců. Každé slovo, které je vyřčené, jednou se k nám vrátí.


19
n/a
 #24029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:42:28 | #24091 (10)

Docela mě urážíš, Konwalinko. Fakt jsi to trochu přepískla Tedy ne trochu, hodně. To jako proč bych něco takového měla křičet? Chodila bych za Ježíšem a hltala každé jeho slovo. A za jeho skutky bych s polu s ostatními chválila Boha. Můžeš mi nějak lidsky vysvětlit, proč jsi mi tohle napsala? *17622* *17622* *17622*


n/a
n/a
 #24087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 23:09:16 | #24098 (11)

Začínáš se mi líbit margo. No vidíš, a ne všichni chválili Boha za Ježíšovy skutky, nepoznali, že to Bůh přes něho dělá.
No nic, tak jsem ráda, že jsem se v tobě zmýlila. Nakonec, moc velkou radost mám za tvůj postoj. A pokud jsem to propiskla, tak se omlouvám *3456*


19
n/a
 #24091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:48:10 | #24117 (12)

Buh přes něho určitě dělal skutky, to je pravda. Protože Ježíš nebyl Bohem, jinak by Jeho pomoc nepotřeboval! *4105*


n/a
n/a
 #24098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:12:52 | #24109 (10)

On to totiž nebyl Bůh, ale jeho syn.


n/a
n/a
 #24087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 12:53:24 | #23625 (1)

Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým“? A znovu: „Já jemu budu otcem a on mi bude Synem.“ A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: „Klanějte se mu všichni Boží andělé!“ O andělech sice říká: „Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,“ ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé.“ A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž – tvá léta neskončí!“ A kterému z andělů kdy řekl: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím“? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.
Židům 1:4‭-‬14 B21


19
n/a
 #23605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.20 13:16:33 | #23628 (2)

A to sem dáváš proč?|


n/a
n/a
 #23625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:02:50 | #23721 (1)

V liteře se nedá rozlišit přenesený smysl od podstatného...…..

Andělé jsou Boží synové, ale jsou stvoření a to Kristem...…

Nikdy není o andělu řečeno, že je jednozlozený……

Tím, že se přenesený smysl a nepochopení základních věcí smotá dohromady, může se z Písma odvodit cokoliv......


7
n/a
 #23605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:08:39 | #23724 (2)

Jsou stvořeni Bohem prostřednictvím Krista. To je docela rozdíl. Srtvořitelem je Jehova


n/a
n/a
 #23721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:10:29 | #23725 (3)

Co ti duch říká o tomto textu?

1. Kor 8:5, 6)
Ačkoli jsou totiž ti, kdo jsou nazýváni „bohy“, ať v nebi, nebo na zemi, právě jako je mnoho „bohů“ a mnoho „pánů“, pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec, z něhož je všechno, a my pro něho; a je jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, a my skrze něho.


n/a
n/a
 #23724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:48:18 | #23750 (4)

To to je moje odpověď na tvůj příspěvek.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan 1:1‭-‬5‭, ‬10‭-‬14 B21

*To slovo byl Bůh.......to Slovo se stálo tělem a přišlo žít mezi nás *

*Byl na světě a svět povstal zkrze něj........, ale svět ho nepoznal *


19
n/a
 #23725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:51:23 | #23751 (5)

Omlouvám se , mělo být velkým písmenem....** To Slovo byl Bůh.....to Slovo se stálo tělem....**


19
n/a
 #23750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:45:10 | #23795 (6)

Tenhle text jsme tu mnohokrát probírali. Ne všichni píšou Bůh s velkým B, a to z toho důvodu, že tam na rozdíl od slova Bůh (v téže větě) schází určitý člen. Tak překládají "to slovo bylo bůh, božské, božského druhu" apod. Kromě toho se tam píše, že Slovo bylo u Boha. Tedy pokud bylo u Boha, nemohlo být tím Bohem.


n/a
n/a
 #23751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:46:09 | #23797 (7)

Platí oboje. U Boha i Bůh


106
n/a
 #23795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:17:38 | #24241 (8)

Jo? Můžeš být sama u sebe? To snad spíš mimo sebe! *15238*


n/a
n/a
 #23797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:32:38 | #24243 (9)

Kdyby sestávala ze tří osob, tak by mohla být sama u sebe.


-52
n/a
 #24241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:47:27 | #24247 (10)

Těžko. Kdyby sestávala ze tří osob, byla by tři osoby. A teprve u ní, u té trojjediné, by byla ta osoba další, která už je ale její součástí. To je na bednu, viď? *2527*


n/a
n/a
 #24243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:53:27 | #24251 (11)

Není, Bůh je Duch.


106
n/a
 #24247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:57:53 | #24254 (12)

A co? Podívekj se, co řešíme. Ale můžeme to řešit klidně u Boha, tedy Ducha, jestli chceš. Bůh je Trojice podle vaší nauky. A zkus si tedy představit, jak by to bylo, kdyby Slovo bylo u té Trojice. Dá se to?


n/a
n/a
 #24251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:01:01 | #24257 (13)

Takže slovo byl (je) Bůh je srozumitelnější?


106
n/a
 #24254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:04:24 | #24262 (14)

Řešíme výraz "u" Boha.


n/a
n/a
 #24257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:57:20 | #24253 (11)

Kdyby sestávala ze tří osob a jedna ta osoba by byla u té druhé osoby, tak by byla sama vedle sebe. Není potřeba v tom hledat složitosti.


-52
n/a
 #24247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:58:40 | #24255 (12)

Ne u té druhé osoby! U ní. U ní, u té trojjediné Ratky. Tak ta věta zní. *3477*


n/a
n/a
 #24253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:59:40 | #24256 (13)

Tam se nepíše, že Slovo bylo u Boha-Otce, ale prostě u Boha. Tedy předpokládám, že u toho trojjediného Boha.


n/a
n/a
 #24255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:05:08 | #24263 (14)

Předpokládáš špatně [smajlík ťukání si na hlavu]


-52
n/a
 #24256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:06:34 | #24266 (15)

Proč předpokládám špatně? Bůh je přece trojjediný, ne?


n/a
n/a
 #24263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:13:58 | #24272 (16)

Jenže ne vždy je míněn jako celek. Když říkáme, že Ježíš byl Bůh, tak tím neříkáme, že sestával ze tří osob.


-52
n/a
 #24266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:35:00 | #24279 (17)

Ale to právě není dobrý příklad, protože tady se nepíše Otec, ale prostě Bůh.


n/a
n/a
 #24272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:40:50 | #24284 (18)

Ano, píše se tu prostě Bůh a je míněn právě Otec, protože ten měl to slovo.


-52
n/a
 #24279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:04:10 | #24261 (13)

Ne, ta věta zní, že jedna osoba byla u druhé osoby. Jenom Otec je stvořitel.


-52
n/a
 #24255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:05:27 | #24264 (14)

Tam o Stvořiteli není ani zmínka. Slovo bylo !u" Boha. U toho "trojjediného" Boha! *24581*


n/a
n/a
 #24261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:12:06 | #24271 (15)

Míněn je Bůh-Otec, ten měl to slovo.


-52
n/a
 #24264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:33:48 | #24278 (16)

Ale to tam není!


n/a
n/a
 #24271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:38:54 | #24283 (17)

Co tam není? Že je míněn Otec?


-52
n/a
 #24278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:08:47 | #24268 (14)

Jenom Otec je stvořitel? Tedy já to vím, ano, náš Otec Jehova. Fakticky je to správně, ale ve světle trojiční nauky tost mimo, nemyslíš? To tvořila jen jedna část Boha? V Bibli ale stojí, že Bůh udělal.


n/a
n/a
 #24261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:21:48 | #24275 (15)

Na stvoření se podíleli všechny, ale Otec je ta, která tvořila, Syn je ta, skrze kterou bylo tvořeno, Duch potom dílo posvěcovala.

Správně píšeš, že v Bibli ale stojí, že Bůh udělal. Nikoli Syn udělal, jak to předkládá vaše nauka.


-52
n/a
 #24268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:32:05 | #24276 (16)

Ano,proto my se díváme v Synu (skrze Syna) na Otce.


106
n/a
 #24275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 19:01:15 | #24320 (17)

A skrze dcery a matky na co?
Ty maj taky svoji podobu i obraz kde?


n/a
n/a
 #24276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:48:34 | #24248 (10)

Kdyby někdo sestával ze tří osob, tak myslím, že by byl dost mimo sebe. *500*


n/a
n/a
 #24243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:52:42 | #24250 (11)

to my lidé neposoudíme.


106
n/a
 #24248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:02:02 | #24259 (12)

Jasně, jasně, jakmile jde o Trojici, najednou nemůžeme nic posoudit. Ale hlavně že můžeme posoudit, že Bůh nemůže být jednojediný, působit svým duchem a mít Syna. *2108*


n/a
n/a
 #24250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:06:35 | #24267 (13)

Proč by nemohl pokud platí že působí svým Duchem a má Syna. Pokud toto všecko platí.


106
n/a
 #24259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:10:21 | #24269 (14)

Jo, toto všechno platí. Takže se shodujeme na tom, že Bůh, Stvořitel, je jediný pravý Bůh? A Ježíš je jeho Syn? OK.


n/a
n/a
 #24267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:17:17 | #24274 (15)

Nerozumím ti, jaký jediný pravý Bůh? Bůh je jen jeden. A buď to dáš nebo ne. nechtěj po mě nějakoou analýzu Boží podstaty, která je k ničemu. Náš rozum na to nestačí. Takže my vnímáme Boha jako něco od nás odděleného, na nebesích, protože my (náš Duch) je jakoby oddělen stvořením připoután k zemi. Ale ve skutečnosti (Pravdě) jsme v Kristu a v Duchu s Bohem jedno. Slovo je Bůh i když je u Boha (ukryto ve stvoření)


106
n/a
 #24269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:38:16 | #24282 (16)

Ježíš řekl dost jasněĚ, ŽE JEHO OTEC JE HJEDINÝ PRAVÝ BŮH. Tak si to přeber.


n/a
n/a
 #24274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:40:56 | #24285 (17)

Však to je v pořádku, taky je. Můžeš mi prosím ještě říct kontext? tedy v jaké situaci to řekl.


106
n/a
 #24282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:44:42 | #24289 (18)

Ježíšova poslední zaznamenaná modlitba v 1Janově ev., 17. kapitole. Ježíš se modlí k Otci a říká o něm, že je jediný pravý Bůh. Čti od začátku do 3. verše.


n/a
n/a
 #24285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 17:23:57 | #24295 (19)

Jo díky.

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,
2stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.
3A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
4Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.

A všimla jsi si že mluví o Kristovi jako o jiné osobě? Jakoby Syn byl někdo jiný než Kristus. Objevuje se spojení dvojice Otec - Syn. A spojení pravý Bůh - Ježíš Kristus. Ono je dobré zamyslet se nad tím.


106
n/a
 #24289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 23:09:52 | #24325 (20)

Cože, Ratko? Kristus není Syn? A vyplývá z toho textu nějak, že Otec je jediný pravý Bůh, nebo nevyplývá? Já jsem z tvých myšlenkových kreací celá zjančená. *500*


n/a
n/a
 #24295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:43:27 | #24287 (17)

A kolik pro Bibli existuje pravých BOHŮ?


-52
n/a
 #24282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:45:40 | #24290 (18)

JEDEN!!! JEDEN JEDINÝ!!! JEHOVA, JEŽÍŠŮV OTEC!!! *20832*


n/a
n/a
 #24287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:51:29 | #24292 (19)

No tak vidíš. Jak tedy píše Ratka, "Bůh je jen jeden. A buď to dáš nebo ne."


-52
n/a
 #24290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 22:53:39 | #24322 (20)

Já to dám. S přehledem! *2108* A ty? *3477*


n/a
n/a
 #24292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 23:04:48 | #24324 (21)

A jak je to s tím že milovati máme Boha svého, proč je všude to "svého"?
Jestli má každej Boha svého ...


n/a
n/a
 #24322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 23:15:49 | #24326 (22)

5. Mojžíšova 6
5 A budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou.
5. Mojžíšova 10
12 A co od tebe, Izraeli, nyní žádá Jehova, tvůj Bůh,a než aby ses tak bál Jehovy, svého Boha, abys chodil po všech jeho cestách a miloval hod a sloužil Jehovovi, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,
Jozue 22
5 Buďte jen velmi opatrní, abyste prováděli přikázání a zákon, který vám přikázal Jehovův sluha Mojžíš, tím, že budete milovat Jehovu, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách a dodržovat jeho přikázání a lpět na něm a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší.“
Matouš 22
„.. které je největší přikázání v Zákoně?“ 37 Řekl mu: „‚Budeš milovat Jehovu,* svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38 To je největší a první přikázání. 39 To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘40 Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon a Proroci.“
Marek 12
30 a budeš milovat Jehovu,* svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší* a celou svou myslí a celou svou silou.‘
Lukáš 10
27 Odpověděl mu a řekl: „‚Budeš milovat Jehovu,* svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší* a celou svou silou a celou svou myslí a ‚svého bližního jako sám sebe.‘“


n/a
n/a
 #24324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 23:28:42 | #24328 (22)

Normálně proto, že je to náš Bůh.


n/a
n/a
 #24324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 00:25:14 | #24331 (23)

To by se tam všude psalo Boha našeho.


n/a
n/a
 #24328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 06:44:59 | #24338 (24)

A co to tedy podle tebe znamená?


n/a
n/a
 #24331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 10:02:54 | #24388 (25)

Něco osobního.


n/a
n/a
 #24338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:32:58 | #24406 (26)

Myslím, že všichni tady chápeme, že vztah s Bohem je něco osobního.


n/a
n/a
 #24388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:27:07 | #24423 (27)

Mně na to nesedí ten vztah..


n/a
n/a
 #24406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 00:01:09 | #24433 (28)

Já vím, ale nerozumím ti. Vztah je i to nejužší pouto, jaké si umíme představit.


n/a
n/a
 #24423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 01:24:37 | #24437 (29)

Ano vztahy a pouta máme k bližním a nebo k věcem a nebo k písničkám a nebo ke knížkám ale Bůh živých to je něco jiného, Bůh živých je a nebo měl by být v nás:
Skutky 17 : 8 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme,..

Ty máš Boha asi že jako nějakého dědečka v nebesích a nebo ja nevím kde je chyba že si porád nerozumíme. to je to že ve Vaších Bibli přepsali to že Bůh je v nás (v Jan 17/21-23) na spojení.. ale v Efezským 4/6 to zapomněli přepsat na spojení, asi že :-), díky Bohu :-).


n/a
n/a
 #24433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 01:40:06 | #24440 (30)

Oprava: Skutky 17 : 28


n/a
n/a
 #24437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 01:26:58 | #24438 (29)

Ano to máme pouto k dětem, k manželům, k rodičům..a Boha mezi tato pouta asi taky počítáš..a když Ti Bůh obřeže srdce tak Ti ale obřeže i všechna poutka i pouta, hm ? A co potom ?


n/a
n/a
 #24433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:11:06 | #24270 (13)

Jakmile jde o bytí Boha, nemůžeme nic posoudit. Je to podobné jako si představit čtyřrozměrný objekt. Mimochodem ve vašem učení také u Boha existují specifika, která se nedají aplikovat na člověka (posílání ducha-psychiky) anebo které si nelze představit (tvoření).


-52
n/a
 #24259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:33:05 | #24277 (14)

Jakmile jde o bytí Boha, nemůžeme nic posoudit, akorát betonově víme, že je trojjedinýýýý! *15238*


n/a
n/a
 #24270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:37:21 | #24281 (15)

My tomu věříme, margo. Na základě Bible. Betonově všechno víte vy.


-52
n/a
 #24277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:42:37 | #24286 (16)

Jo tak, vy tomu jen věříte! Tak fajn. Věřit podle vás znamená nevědět, takže vy prostě nevíte, jestli je Bůh trojjediný, ani se to nedá ničím zdůvodnit, jde o pouhou slepou víru bez jakéjkoli opory... Tak tos měl říct rovnou, já bych tě vyvedla z omylu, protože na rozdíl od vaší "pouhé víry" já samozřejmě betonově vím, že Bůh trojjediný není! *3357*


n/a
n/a
 #24281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:44:15 | #24288 (17)

Přitom "trojjedině" vnímáš. Bez trojjediného Boha bys neexistovala.


106
n/a
 #24286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:53:11 | #24293 (17)

Ano, věřit znamená nemít absolutní jistotu, ale důvody k naší víře máme v Bibli. Posouzení, jak dalece je víra v Bibli slepou vírou, ponechám na tobě.

A to je právě rozdíl mezi křesťany a vámi, resp. mezi církvemi a sektami: ti první věří, ti druzí "vědí".


-52
n/a
 #24286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 18:59:22 | #24319 (15)

Ještě ale zbývá otázka koho Bůh oslovuje k učinění člověka ale nenechte se rušit:-).


n/a
n/a
 #24277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 23:30:35 | #24329 (16)

Iřeba svého Syna? A možná i ostatní Boží syny?


n/a
n/a
 #24319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 00:27:16 | #24332 (17)

To by byl stvořen člověk, muž a muž.


n/a
n/a
 #24329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 06:48:26 | #24340 (18)

Napadlo tě někdy, že to "k naší podobě" vůbec nemuselo znamenat pohlaví? Uvědomuješ si, že kdyby šlo skutečně o podobu yfszickou, byli bychom duchové?


n/a
n/a
 #24332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 10:01:19 | #24387 (19)

Jistěže dle tebe duchové bezpohlavní že a Otec a Syn je čím ?
Taky jsou bezpohlavní ?


n/a
n/a
 #24340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:37:03 | #24407 (20)

Baví tě rozebíat takové věci? Zkus to vzít tak, že prostě Bůh, jeho Syn i andělé jsou v mužském rodu. Rod je něco jiného než pohlaví. Ale myslím, že takovéhle věcoi probírat je Bohu nedůstojné, a že bys s tím měla přestat.


n/a
n/a
 #24387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:28:17 | #24424 (21)

No a tak Tvůj obaz a tvoje podobenství je muž?


n/a
n/a
 #24407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 00:02:21 | #24434 (22)

Ne. Obraz či podobenství se netýká pohlaví ani mluvnického rodu.


n/a
n/a
 #24424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 01:43:25 | #24441 (23)

Tyká se toho jak vypadáme, to je obraz a podoba alias podobenství.
To proto Bůh není podoben zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem aneb důvtipem lidským vyrytému ale nám lidem.


n/a
n/a
 #24434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:41:03 | #24427 (21)

Muž se ženou jsou si jedno tělo a není to nic nedůstojného a jestli je tomuto takto i u Boha nemohli by jsme se tomu vůbec divit, když člověka učinili podle sebe, podle svého obrazu a podle svého podobenství, nechápu jak to může být pro tebe nedůstojné to řešit, to máš asi z toho že máš s Bohem úzký vztah, Bůh by měl být v nás jsme chrámem jeho Ducha a ten chrám je svatý i ta ženská podoba tohoto chrámu je svatá a nebo ty nejsi chrám Ducha?


n/a
n/a
 #24407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:44:19 | #24428 (22)

Máte to v PNS taky tak:
1.Korint. 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám*+ a že ve vás přebývá Boží duch?+ 17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho,+ neboť Boží chrám je svatý,+ a ten [chrám+] jste vy.+
1.Korint. 6
19 Což nevíte, že vaše tělo je chrámem*+ svatého ducha ve vás,+ kterého máte od Boha? Nepatříte také sami sobě,+ 20 neboť jste byli koupeni za cenu.+ Rozhodně oslavujte Boha+ ve svém těle.+


n/a
n/a
 #24427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:49:35 | #24430 (23)

Máte tam v PNS poznámku k tomu "vaše tělo je chrámem" = Nebo „Božím obydlím (příbytkem)“. Řec. na·osʹ; lat. temʹplum; J17,22(heb.) hé·khalʹ, „palácem; chrámem“.


n/a
n/a
 #24428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 00:05:28 | #24435 (23)

Já na tuhle debatu fakt nemám, Kroky. Žiješ v pro mě dost zvláštních představách.


n/a
n/a
 #24428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 01:12:10 | #24436 (24)

Nežiju v žádných představách, to že existuji, to že Jsem, to není ani nemůže být představa, jsem údem Kristova těla (1. Korintským 12/27), tak jako všichni by jsme měli být údem Kristova těla, a dle veršů v Korintským 3/16,17 a 6/19,20 je moje tělo tak jako tělo každého jiného člověka chrámem božího Ducha, přebývat by v nás měl Bůh a vztahy máme s bližníma, ja nevim proč tak jednoduchou věc nemůžeš porád pobrat pocopit, nevim kde je problém a nebo chyba, to asi ty máš představu Jehovy se kterou máš úzkej vztah?


n/a
n/a
 #24435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:37:13 | #24473 (20)

V nebi jsou. Pro lidi, se Bůh rozhodl vystupovat jako muž. Kdyby přišel Ježíš jako žena, už vůbec nikdo by ho neposlouchal! Mužským rodem si Bůh přidává větší úctu!


n/a
n/a
 #24387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:38:53 | #24474 (21)

Jako by jsme nevěděli že méněvýznamným se dává větší úcta :-)


n/a
n/a
 #24473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:40:45 | #24475 (22)

1. Korint. 12
24 ..Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,


n/a
n/a
 #24474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:45:16 | #24477 (23)

U Tebe už ne to nemoc. Tuto nesmyslnou debatu končím...


n/a
n/a
 #24475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:49:29 | #24490 (21)

Tak to tedy nechápu, proč by ho nikdo neposlouchal. Prostě by hlavou bylo všechno ženské a prvním člověkem by byla Eva. Všichni bychom uvažovali jinak. No ale proč vůbec o tom přemýšlet, že?


n/a
n/a
 #24473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:53:56 | #24492 (22)

Přemýšlím o tom proto že Boha svého milovati máme celým svým a bližní své tak jako sebe, tak nevim jestli nemám Boha svou milovati celým svým a bližní své tak jako sebe.


n/a
n/a
 #24490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:59:27 | #24493 (23)

Galaťanům 5
14 Vždyť celý Zákon je naplněn v jednom výroku, totiž: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“
3. Mojžíšova 19:
18 Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť;b a budeš milovat svého bližního jako sám sebe..
Matouš 7:12 Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili,a budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.
Matouš 22:
39 To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘
Jakub 2:
8 Jestliže provádíte královský zákona podle [textu] písma: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“, jednáte zcela dobře.


n/a
n/a
 #24492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:47:31 | #23798 (7)

Nakonec poslední věta to dokládá:
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


n/a
n/a
 #23795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 12:52:27 | #23803 (8)

Jednorozený... a vymluvíte Božích synech jako o mnoha. Nebo to jsou jiní synové než jednorozený.


106
n/a
 #23798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:16:00 | #24240 (9)

Ne, nemluvíme i něm jako o mnohých. Ty snad nečteš, co píšeme? Je je prvním ze stvoření Božích a že všechny ostatní bytosti a věci byly stvořeny skrze něj? To jsi od nás ještě nikdy nečetla? *3199*


n/a
n/a
 #23803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:33:22 | #23829 (7)

Ale to je nespravny argument, protoze v Janove evangeliu je theos bez clenu x-krat, presne 20krat a vzdycky to (v jednotnem cisle) znamena Buh. Jak jste dospěli k tomu, ze theos bez clenu neznamena Buh?


0
n/a
 #23795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 18:48:44 | #23863 (8)

Buď vítán.
Můžeš uvést nějaký příklad?


n/a
n/a
 #23829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 20:13:24 | #23868 (9)

Ano napriklad J 8:54 – O nemz pravite ze je nasim Bohem (hymeis legete hoti, theos hemon estin. - ) Zde je Theos podobne jako v J 1:1 v predikativnim postaveni a proto je uvaden bez clenu; z predchozi vety je jasne patrne ze je rec o Bohu-Otci. (stejne tak je theos bez clenu ve všech pripadech kde se vyskytuje s predlozkou), Naproti tomu v postaveni subjektu (nominativ singularu) je u Jana clen vzdy.


0
n/a
 #23863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 20:59:41 | #23874 (10)

Ano, zní to logicky až na jednu maličkost. U Jana 8:54 je slovo Bůh spojeno se zájmenem, které určitý člen nahrazuje.
Jen tak na okraj: v textu je vaším Bohem, nikoli naším.


n/a
n/a
 #23868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 21:46:01 | #23878 (11)

Uvadim doslovne primou rec z rectiny, proto nasim (hemon); pokud prevadime do neprime reci, pak ano, prekladame vasim (jako vetsina prekladu).
Tvoje zduvodneni zni take logicky, ovsem jen podle českeho prekladu; podivej se prosim do reckeho originalu. Hemon neni privlastnovaci zajmeno jak zname z cestiny (náš), je to genitiv osobniho zajmena "my" (koho ceho - nás) a nema tak atributivni platnost. Na doklad uvadim napr. podobnou konstrukci z modlitby Pane: odpust dluznikum nasim - aphekamen tois opheiletais hemon; jak vidis, zde je urcity clen (tois), prestoze je substantivum spojeno se zajmenem (hemon). nebo J 8:39: Ho pater hemon Abram - nas otec Abraham
ale nechci se dohadovat o gramatice, protoze v pripade J 1:1 neexistuje zadny jednoznacny konsenzus; zajimalo me spis jestli vas vyklad stoji hlavne na tomto detailu nebo je komplexnejsi.


0
n/a
 #23874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 07:53:47 | #23900 (12)

OK, nechme stranou řeckou gramatiku.
Můžeme postupně probírat celou řadu výroků Krista i apoštolů.
Začnu například slovy z Ježíšovy poslední modlitby:
(Jan 17:5)
A teď mě, Otče, oslav vedle sebe slávou, jakou jsem měl vedle tebe dřív, než byl svět.

Pominu fakt, že se Boží Syn modlí k Otci, protože zastánci Trojice tvrdí, že Ježíš byl na zemi v podřízeném postavení, což jim nevadí prezentovat Krista jako "plně člověka a současně "plně Boha".
Zajímavý je obsah modlitby.
Boží Syn žádá o vrácení původního postavení vedle Otce, což je v souladu s Janem 1:1.
To ukazuje na autonomní existenci, nikoli na návrat do stavu popisovaného zastánci Trojice.
Ostatně jaký návrat, když i na zemi podle této nauky existovali oba v jednom "plně Bohu/člověku"?


n/a
n/a
 #23878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 18:37:22 | #24068 (13)

Abuko, buď zdráv, k jiným veršům se možná ještě dostaneme, ten co uvádíš je skvělý. Teď bych se ale ještě zdržel u J 1:1, když dovolíš. Zajímalo by mě, podle čeho se vaši překladatelé rozhodli přeložit druhé theos v tomto verši jako „a god“. Z toho, co napsal Margo, to chápu tak, že bezčlennost druhého theos se vykládá jako příznak neurčitosti (jeden z množiny), popř. vlastnost (Boží) a není to tedy theos z první věty. Jinak řečeno, ap. Jan podle vás používá substantiva Bůh i k označení nečeho, co Bůh s velkým B není. V evangeliu slovo theos použil Jan celkem 83krát, z toho 63krát s členem a 20krát bez členu. Můžete ukázat, ve kterých dalších případech slovem theos nemíní Boha-Otce? (kromě 10:34,35 kde je použito množného čísla „theoi este – bohové jste“ na farizeje). Pokud všude slovem theos (j.č.) rozumí pouze Boha-Otce, není pak oprávněné se domnívat, že i v J 1:1 slovem theos (byť bez členu) myslel Boha-Otce?


0
n/a
 #23900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:17:54 | #24086 (14)

Když byl u Boha, asi nebyl tím Bohem. To mohlo být dokresleno i střídáním výrazu theos s a bez členu v jedné větě. Dalo by se to chápat tak, že ten, kdo byl u Biha, byl taky duchovní a mocnýou bytostí.
Máš hnusnou ikonu. *11334*


n/a
n/a
 #24068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:11:37 | #24108 (14)

Journal of Biblical Literature říká, že výrazy „s anarthrózním [bez členu] přísudkem, který předchází sloveso, mají význam především kvalitativní“. Jak poznamenává Journal, naznačuje to, že logos může být přirovnán k bohu. O textu Jana 1:1 se tam také říká: „Kvalitativní platnost přísudku je tak výrazná, že na podstatné jméno [theos] nelze pohlížet jako na určité.“

Jan 1:1 tedy osvětluje kvalitu, vlastnost Slova, že je „božské“, „bohu podobné“, že je to nějaký „bůh“, ale ne všemohoucí Bůh. To je v souladu s celou Biblí, která ukazuje, že Ježíš, zde nazývaný „Slovo“ ve své úloze Božího mluvčího, byl poslušný, podřízený, vyslaný na zem svým nadřízeným, všemohoucím Bohem.


n/a
n/a
 #24068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 09:00:05 | #24120 (15)

Božími mluvčími byli zejména proroci, a přesto se jim nikdy neříkalo slovo. Kolik BOHŮ, tedy ne falešných, ale skutečných, pravých BOHŮ podle Bible existuje?


-52
n/a
 #24108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:26:16 | #24111 (14)

Je mnoho jiných biblických veršů, v nichž téměř všichni překladatelé do jazyků, které mají neurčitý člen, vkládají neurčitý člen do překládaných řeckých vět stejné stavby. Například u Marka 6:49, když učedníci viděli Ježíše kráčet po vodě, říká Překlad krále Jakuba: „They supposed it had been a spirit.“ („Předpokládali, že to byl [neurčitý člen] duch.“) V řečtině koiné není před slovem „duch“ žádný neurčitý člen. Ale téměř všechny překlady do jazyků, které neurčitý člen mají, jej tam vkládají, aby překlad odpovídal kontextu. Právě tak, protože Jan 1:1 ukazuje, že Slovo bylo u Boha, nemohlo být Bůh, ale bylo „[nějaký] bůh“ neboli „božské“.

Joseph Henry Thayer, teolog a učenec, který pracoval na Americké standardní verzi, řekl prostě: „Logos byl božský, ne sama božská Bytost.“ A jezuita John L. McKenzie napsal ve svém Biblickém slovníku (angl.): „Jn 1:1 by se měl přísně překládat. . . ‚Slovo bylo božská bytost‘.“


n/a
n/a
 #24068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:55:37 | #24119 (15)

To nic neřeší. Božská bytost je zcela přirozeně Bůh, tak jako je lidská bytost člověk.


-52
n/a
 #24111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 09:28:02 | #24126 (16)

Pokud by "Bůh" byl druh bytosti.


n/a
n/a
 #24119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 09:28:58 | #24127 (17)

Všichni Boží synové by pak museli být Bohové.


n/a
n/a
 #24126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 09:57:26 | #24140 (18)

Nemuseli, když je to použito v přeneseném smyslu. Jako třeba Husákovy děti.


-52
n/a
 #24127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 09:52:00 | #24137 (17)

To z toho samosebou vyplývá, že je.


-52
n/a
 #24126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 10:02:06 | #24147 (14)

Shurikene, sám jsi psal, že gramatiku necháme stranou. *18328*
Je zajímavé, že Jan dvakrát zdůrazňuje postavení slova.
Řecký výraz pros neznamená pouze určení polohy, ale samozřejmě i vztahu, nebo třeba pro, ve prospěch.
To vše předpokládá existenci dvou samostatných osob.

Pokud jde o ten člen, našel jsem toto:
Znalec Bible A. T. Robertson napsal, že pokud před podmětem i před přísudkovým podstatným jménem (predikativem) stojí určitý člen, pak jsou „oba výrazy konkrétní a pohlíží se na ně jako na identické, totožné a zaměnitelné“. Jako příklad uvedl verš u Matouše 13:38, který zní: „Pole [řecky ho a·grosʹ] je svět [řecky ho koʹsmos].“ Řecká mluvnice umožňuje chápat tento výrok tak, že svět je také pole.
Jak je to ale tehdy, když určitý člen stojí pouze u podmětu, ale ne u predikativu, jako je tomu u Jana 1:1? Doktor James Allen Hewett používá tento verš jako příklad a zdůrazňuje: „V takové větné konstrukci podmět a predikativ rozhodně neznamenají totéž, nejsou si rovné a nejsou identické.“
Dokresleme si to tím, jak se doktor Hewett vyjádřil k 1. Jana 1:5, kde čteme: „Bůh je světlo.“ Slovo „Bůh“ je na tomto místě přeloženo z řeckého ho the·osʹ, tedy výrazu s určitým členem. Naproti tomu u slova „světlo“, řecky fos, žádný člen není. Doktor Hewett uvádí: „O Bohu je možné . . . vždy říci, že je charakterizován světlem, ale o světle není možné vždy říci, že je to Bůh.“ Podobným příkladem je Jan 4:24: „Bůh je Duch“ a 1. Jana 4:16: „Bůh je láska.“ V obou verších je v řečtině u slova „Bůh“ určitý člen, kdežto u slov „Duch“ a „láska“ nikoli. Podmět a predikativ v těchto verších tedy nejsou zaměnitelné. Tyto verše nemohou znamenat, že „Duch je Bůh“ nebo „láska je Bůh“.


n/a
n/a
 #24068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 09:13:46 | #23727 (2)

No jasně, my se prostě plácáme v té liteře, kdežto tobě všechno říká Duch. A je úplně jedno, že jinak, než říká ta přízemní litera. *15238*


n/a
n/a
 #23721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:57:47 | #23982 (3)

Čemu se to posmíváš Margo, vždyť je jasně psáno, že Boha lze poznat jen v Duchu svatém a že litera zabíjí....a jen v Duchu je život !

A já musím říct navíc, když rose stále nevidí a vy taky ne....>prvoprozený všeho stvoření...…., že tam není prvostvořený, ale...PRVOROZE­NÝ...…, že už na tu literu máte nabaleny duchovní tvory, kteří způsobují blokaci vnímání Božích věcí.....

Věřte mi, že jsem pomáhala hodně lidem z pod vlivu těchto nemilých tvorů...….., takže vím co říkám....

To přece už není normální, abyste neviděli a neviděli a neviděli jedno prosté,....ale důležité slovo.....PRVO­ROZENÝ !


7
n/a
 #23727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:02:34 | #23985 (4)

To uz tady bylo 100x.
Na tuto otázku odpovídá sám ten, který se prokázal být oním „prvorozeným“. V poslední knize Bible, ve Zjevení 3:14 říká: „Tak říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření.“ Původcem těchto slov je vzkříšený, oslavený Pán Ježíš Kristus, který je „věrný a pravý svědek“ a jenž v této věci nelže. On sám říká, že je „počátek Božího stvoření“.
Prvorozeny = prvostvoreny! U Boha je to stejne, neboť v nebi nemá manželku a děti neplodi jako lidi.....


n/a
n/a
 #23982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:04:32 | #23987 (5)

Prvorozený není prvostvořený.


106
n/a
 #23985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 16:37:12 | #24058 (6)

U Boha je to totéž!
On nijak neplodi. ..


n/a
n/a
 #23987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 16:47:44 | #24059 (6)

Bůh hory porodil, nebo stvořil?
Bible o Bohu říká: „Než se zrodily hory nebo než jsi přistoupil k tomu, abys jako v porodních bolestech zrodil zemi a úrodnou půdu, ano od neurčitého času na neurčitý čas jsi Bůh.“ (Žalm 90:2)


n/a
n/a
 #23987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 18:17:00 | #24065 (7)

To je Žalm - báseň.


106
n/a
 #24059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:12:56 | #24085 (8)

A něco se tím mění?


n/a
n/a
 #24065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 07:21:26 | #24104 (9)

rodit v bolestech hory je básnický obrat.


106
n/a
 #24085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:08:37 | #24107 (10)

Najednou to chapes. Stejně tak plodit Ježíše byl básnický obrat, Bůh ho prostě stvořil!


n/a
n/a
 #24104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 08:48:01 | #24116 (11)

Nepovídej! *5934* Proč by se všude v Bibli měl u Syna používat básnický obrat? *32299*


-52
n/a
 #24107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 09:43:59 | #24135 (10)

Ano, správně. A jak vyjádřit lidskou řečí vznik Syna? Tkový vznik, kdy není matka, nedošlo k porodu, ale nám nepochopitelnému způsobu stvoření? *24590*


n/a
n/a
 #24104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 10:03:56 | #24149 (11)

To jako že způsob stvoření Syna byl odlišný od způsobu stvoření světa?


-52
n/a
 #24135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 10:22:59 | #24160 (12)

Samozřejmě.
Svět byl stvořen skrze Syna.


n/a
n/a
 #24149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 10:26:26 | #24164 (13)

A ten Syn tedy tvořil jiným způsobem, než jak tvořil Bůh?


-52
n/a
 #24160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 15:55:11 | #24252 (14)

Zkus se ho zeptat. V Písmech je akorát zmínka o tom, že Bůh tvořil skrze Krista a pro Krista. Co to "skrze" či "prostředbictvím" znamenalo v praxi, těžko zjistíme. Stvořitelem je ale Bůh Kristus je "mistr v díle".


n/a
n/a
 #24164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 16:06:06 | #24265 (15)

Ono to vyplývá z toho, co píšete. Bible přitom nic takového neříká. Ta prezentuje Boha jako stvořitele, ne jako pouhého architekta.


-52
n/a
 #24252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 18:24:35 | #24066 (7)

Stvořil. Všimni si toho jako v té větě. Jedná se o metaforu, ne o faktický popis událostí. To by ostatně i bez toho průměrně inteligentnímu člověku mělo být jasné, když jsou Žalmy sbírkou písní a žalozpěvů.


-52
n/a
 #24059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:04:40 | #23988 (5)

Prvorozený je od Marie Panny a jednorozený Syn Otce.


n/a
n/a
 #23985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:18:20 | #23994 (5)

TO ŽE JE POČÁTEK BOŽÍHO STVOŘENÍ NAPROSTO NEZNAMENÁ, ŽE JE STVOŘENÝ !!!!!!

To vyjadřuje v přeneseném smyslu, že u toho na počátku byl !!!!

Skrze něho bylo vše stvořeno, takže musel být na počátku !!!!

Ale u tebe to ještě chápu, ty neznáš českou gramatiku...…..!!!


7
n/a
 #23985 

|