Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 307678x
Příspěvků:
27063

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23819

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:11:16 | #23819
Reakce na příspěvek #23809

Pokud se z Boha narodil Bůh, máš problém s mnohobožstvím. Vzniknou ti dva Bohové. Ten třetí, Duch, nevím, kde se vzal, ten se asi nenarodil, tak to nevím, jak to máte. *24581*


n/a
n/a
 #23809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:30:33 | #23826 (1)

To je přesně ten problém, kteří měli Židé...………, myslíš proč Krista poslali na smrt...……

Margo, nelam si s tím hlavu, nic lepšího, než Židé nevymyslíš. Vlastně ba jo, vy jste vymysleli systém, jak se Kristova božství zbavit.

Když mi ve mně, skrze svědectví Ducha mému duchu Bůh ukázal, že je to jinak, byla jsem skoro naštvaná.
Trojice KC mi byla taky protivná a nevěřila jsem jí.

Ale tak, jak jsem to viděla zjeveno, tak to nelze opravdu logikou, ani rozumem tělesně z našich zkušeností pochopit !

Takže věci Ducha svatého nehodlám až tak vysvětlovat, i tak je to příliš, že mně téměř sápete jako je psáno.....

Kromě toho Margo, já nejsem spasená, ani lepší, že to vím z této znalosti...…….., jsem spasená něčím naprosto jiným......


25
n/a
 #23819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:32:27 | #23828 (2)

My jsme se Kristova božství nezbavili, zbavili jsme se falešné představy jeho ROVNOSTI s Bohem, který, jak známo, je jediný.


n/a
n/a
 #23826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:40:43 | #23832 (3)

Ano, Bůh je jediný. Křesťanství je monoteistické náboženství, takže tak učí. A podle Bible, která je jak známo inspirovaná Bohem je jasně poznatelné, že Bůh je jeden ve třech osobách. Co znamená OSOBA, ví každý, kdo někdy četl titulky.
Svědci se ničeho nezbavili, snad jenom příslušnosti ke Kristově církvi.


-5
n/a
 #23828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:52:27 | #23834 (4)

K čemuž musím doplnit jedno důležité: Kristus svoje ovce jako dobrý pastýř nepřestává hledat, takže pevně věřím, že třeba v poslední vteřině života, se k němu vrátíte a přijmete od něho spásu.


-5
n/a
 #23832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 17:04:44 | #23843 (5)

A možná i ty... *18535*


n/a
n/a
 #23834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 17:13:10 | #23845 (2)

No z této znalosti asi spasená nejsi. Snad ti Bůh odpustí i to, že uctíváš někoho jiného. Jiného, kterého ti nezjevilo Boží slovo, ale jakýsi duch. *15184*


n/a
n/a
 #23826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 13:46:38 | #23833 (1)

Duch svatý je označený jako Bůh podle srovnání Jan 1.kap.12-13......a Jan 3.kap. 6.verš.


25
n/a
 #23819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 17:05:30 | #23844 (2)

Mohla bys, prosím, citovat? Všichni to tady děláme.


n/a
n/a
 #23833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 18:41:07 | #23862 (2)

(Jan 1:10-13)
Byl ve světě a svět začal existovat skrze něj, ale svět ho neznal. Přišel do svého vlastního domova, ale jeho vlastní lid ho nepřijal. Ale všem těm, kdo ho přece přijali, dal autoritu stát se Božími dětmi, protože projevovali víru v jeho jméno; a nebyli zrozeni z krve ani z tělesné vůle ani z vůle mužovy, ale z Boha.

a:
Tento text je jednoznačně o Kristu.

(Jan 3:6)
Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch.

a:
Jistě, Ježíš Nikodémovi některé věci jen naznačil.
(Jan 3:12)
Jestliže jsem vám pověděl o pozemských věcech, a přece nevěříte, jak uvěříte, budu-li vám povídat o věcech nebeských?

a:
Kde se z toho všeho dočtu, že Boží duch je současně Bohem samotným?


n/a
n/a
 #23833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 20:35:28 | #23870 (3)

13.verš z 1.kap. Jana končí.....že se lidé narodí z Boha...….

Ano je to o přijetí Krista, ale to narození z Boha myslíš, že je o Kristu taky...…, vždyť pro tebe Kristus není Bůh, navíc, že by se mohl někdo z něj narodit...

Čili člověk se rodí z Boha....

A 3.kap. Jana v 6.verši říká:

Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z Ducha je duch.

Máte vaše verše tak zkreslené, že se to nedá vůbec pochopit.

Jednak máte dvakrát duch s malým d, takže tomu nejde rozumět....

A verš z 1.kap.Jana 125-13 zní jinak:

12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.


25
n/a
 #23862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 21:20:11 | #23877 (4)

Ano, máme tam duch s malým "d", protože to není vlastní jméno.
Přesto tomu rozumíme velmi dobře. *33018*
U Jana 1:12, 13 mi ukaž konkrétní rozdíly ve významu textu.
Pak můžeme v debatě pokračovat.


n/a
n/a
 #23870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:42:04 | #23947 (5)

Toto jsou obojí verše:

EP překlad: Jan 3.kap.

6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

Bůh také není jméno a píše se velkým písmenem.

PNS překlad: Jan 3.kap:
, a co se Co se narodilo z těla, je tělo narodilo z ducha, je duch

Jestliže tomu rozumíte, proč jste se ještě nenarodili znovu, protože bez toho Boží království aní nespatříte.
Jak říká Kristus výše.

Jan 1.kap:
an 1:12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Jan 1:13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců(d), nýbržž narodili se z Boha.

Tyto verše a verše z třetí kapitoly jsou vlastně totožné, jen v 1.kap. se mluví, že se rodíme z Boha a ve třetí kapitole je upřesněno, že se rodí náš duch z Ducha svatého.

Takže se rodíme z Boha, Ducha svatého !

PNS překlad :
Jan 1:12 Ale všem těm, kteří ho přece přijali, dal autoritu stát se Božími dětmi, protože projevovali víru v jeho jméno
an 1:13 a nebyli zrozeni z krve ani z tělesné vůle ani z vůle mužovy, ale z Boha

*Tady faktický rozdíl není, jen je to hodně kostrbatě přeloženo.

**Podstatné ovšem je, že si toho Boha, nepropojíte s duchem s malým d***...…….


25
n/a
 #23877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:49:17 | #23951 (6)

Prosím, mohla by ses nejprve vyjádřit k veršům z různých překlad, co jsem ti pracně vypsala? Snad to jen tak nezahodíš do koše. *17622*


n/a
n/a
 #23947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:36:06 | #23969 (7)

Margo, vaše přesné znázornění...…...je něco naprosto jiného, než překládají všechny ty Bible.


25
n/a
 #23951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:27:45 | #24000 (8)

Ano? Mohla bys konkrétně vysvětlit, v čřem jsou všechny použité výrazy přesné oproti tomu z PNS?


n/a
n/a
 #23969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:49:35 | #23952 (6)

Jaký máš duvod, dat tam velké D?
Píše se někde, ze duch je bytost, samostatné vystupující a myslící? Je někde v Bibli duch sam bez Boha?


n/a
n/a
 #23947