Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 301172x
Příspěvků:
26899

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23879

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 21:55:56 | #23879
Reakce na příspěvek #23855

Abuko, kde jsi k tomu přišel, že něco tvrdím jedním dechem? To si vážně myslíš, že tady něco hodím co jsem nikdy nezkoumala? Bůh ještě dnes zjevuje své slovo.

A teď ke tvé otázce. Jak již jsem tady psala. Kain není synem Adama. V Biblí máme třikrát zapsán rodokmen Adama a ani jednou tam není zmínka o Kainovi. Dvakrát v SZ a jednou v NZ.
Genesis. Letopis, Lukáš.

V Genesis je zvlášť zapsán rodokmen Kaina. Kain odpočátku nese charakter svého otce ďábla. Závidi Ablovi, zabije svého bratra. Nejen to v jeho líní se vraždí , Lámech se dokonce tim chválí před svými ženami a taky se tam objeví první mnohoženství.

Píšeš Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: " Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Abela jeho bratra.

Víme, že každý život pochází od Boha. Každé narození dítěte je Boží dar. Je to jedno jestli se dítě narodilo v rodině hříšníka či v křesťanské rodině. Každá matka získá od Hospodina dítě.

A teď si všimni, že Adam se miluje jen jednou se svou ženou Evou a Eva porodí dva syny v jednom časovém období. .... Porodila také Abela. Takže se museli narodit dvojčata. Jenže každé dítě mělo jiného otce.

Co se stalo v ráji, nebylo to, že Adam s Evou snědli nějaké ovoce a najednou si uvědomili, že jsou nazí. Takhle to nefunguje. Kdyby to tak fungovalo, tak bychom měli takové ovoce nakoupit a dát všem těm ženám co se dnes odhalují, aby si uvědomili, že jsou nahé.😃 ( to jen pro odlehčení )
No nic, vím, že to je těžký oříšek. Tak dlouho si myslíš, že Adam s Evou snědli nějaké ovoce a najednou slyšíš, že to ovoce hříchu je Kain a Abel.

abuko, nechej si to projít hlavou 😃 než mi budeš odpovídat, protože rychlá odpověď nevede k ničemu. Zkus ještě hledat jiné důkazy v Biblí, nenechávej to jen na mě. A já ti pravím, že je tam najdeš.
Možná by bylo dobré, kdybys začal číst Biblí z novu, tak jak by to byla pro Tebe nová kniha. Jak by jsi jí vůbec neznal, nikdy nečetl.


15
n/a
 #23855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 07:35:10 | #23892 (1)

Zřejmě ti uniká význam fráze "tvrdit něco jedním dechem".
Neznamená to nějaký povrchní výrok, ale výrok obsahující vzájemně si odporující informace.
Tvrdíš, že v Písmu není zmínka o Kainově rodokmenu, ale odkazuješ nás na 4. kapitolu Genesis, kde je ten rodokmen uveden.
Adam - Kain - Enoch - Irad - Mechujael - Metušael - Metušael - Lamek.
Rodová linie Kaina je z hlediska historie spásy zcela nezajímavá.
Nevím, jak jsi přišla na to, že Kain s Abelem byli dvojčata, a dokonce, že otcem Kina byl Satan. *27946*

1. Mo 4:1, 2 jasně uvádí narození Kaina a Abela v časovém intervalu.

Můžu tě uklidnit. Všechna tvá "objevná" tvrzení mě nechávají zcela v klidu. *2003*


n/a
n/a
 #23879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 08:10:27 | #23911 (2)

Když uvážíme úroveň některých filmů, skutečně by se dalo říct, že otcem Kina byl Satan! *3357*


n/a
n/a
 #23892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 08:14:45 | #23914 (3)

Však jsem to tak i myslel. *32742*


n/a
n/a
 #23911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 08:16:40 | #23916 (4)
*15238*

n/a
n/a
 #23914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 08:47:29 | #23922 (2)

Abuko,pro Tebe rodová linie Kaina není nezajímavá?A proč myslíš, že Bůh jí nařídil zaznamenat v Bibli? Měl asi důvod. Po celou Bibli můžeš vidět jak to semeno satana se přemisťuje.

Prosím cituj mi kde je v Bibli zaznamenán Adam - Kain - Enoch.....

V páté kapitole Genesis je celý rodokmen Adama a o Kainovi žádná zmínka. Citují jen čast z důvodu obsáhlostiToto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel......
Genesis 5:1‭-‬5 B21

Letopis Rod Adamův
Adam, Set, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed, Enoch, Metuzalém, Lámech, Noe, Sem, Cham a Jáfet.......
1 Letopisů 1:1‭-‬4 B21

Lukáš .....
Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího......
Lukáš 3:23.........­...syna Matuzaléma, syna Enochova, syna Járeda, syna Mahalalelova, syna Kénanova, syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.
Lukáš 3:37‭-‬38 B2

Pokud by byl Kain syn Adama , musel by vždy následovat za Adamem v případě u Lukáše před Adamem. Ale jak sám vidíš, čteš Kain tam není.

Pokud je psáno syna Adama, syna Božího, tak mi vysvětlí skutky Kaina. Přece syn Boží, semeno Boží nemůže splodit vraha. A kdo nemiluje svého bratra, není s Božího semene. Jasně nám o tom hovoří Bible.

Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé.
1 Jan 3:7‭-‬12

Nevím zdali mě přesvědčilo tvé uklidnění, naopak.......


15
n/a
 #23892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 09:01:39 | #23923 (3)

Rodokmen Kainovy linie jsem už citoval - 1. Mo 4. kapitola.
To, že Kain nefiguruje v těch ostatních rodokmenech není žádná záhada, jsou to rodokmeny Setovy linie.
Adam zplodil Kaina po vyhnání z Edenu, tady v době, kdy už byl hříšným člověkem.


n/a
n/a
 #23922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 09:24:48 | #23926 (4)

Ale, tak jak jsi citoval, to není zapsáno v Bibli. A co Set ten se kdy narodil Adamovi. Adam i když byl hříšný, pořád byl syn Boží. Já i když jsem odešla ze svého domů, přijala jsem jméno svého manžela, pořád jsem dcera svého otce a pořád budu v dokumentech udávat svět rodné jméno. A když zemřu na parte bude jméno po manželovi upřesněno rozeným jménem. A ty jako muž i kdyby tě tvůj otec vydědil, pořád budeš jeho synem. Nic se na tom nezmění. Okolností tě nepřipraví i tvůj původ. Musel by ses narodit znovu z jiného otce.


15
n/a
 #23923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 09:18:44 | #23924 (3)

V Setově rodokmenu se nevyskytovali vrazi a jiní lumpové?
Potopou prošel jen Noe, a ten byl potomken Seta. Ostatní lidi zahynuli, tedy z Kainova potomstva se na Zemi od potopy nikdo nenachází. Celé lidstvo sestává pouze z potomků Setových. Samý beránek, viď? *15238*


n/a
n/a
 #23922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 09:57:52 | #23927 (4)

Tak já bych se neradovala, nebo nesmala. Protože ďábel se dostal i do archy a proto jsou tak přesné záznamy rodových linií, abys mohla identifikovat ďábla. Uvědom si, že se nesmejes z nás, ale pokud se směješ z Božího slova, tak se směješ Bohů tváří v tvář.

Noe měl tři syny, Šema, Chama a Jafeta. A ta linie satana se přepravila i přes Archu. Přes syna od Noeho, Chama. Podívej na jeho skutky na jeho rodovou linii. Jaké města staví jeho potomci ( Sodoma, Ninive...) a právě z této rodové linie povstali Filištíni.....


15
n/a
 #23924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:04:13 | #23928 (5)

Psala jsi, že Satan šel po rodové linii Kainově. Tohle tvrzení jsem vyvrátila. A najednou jde po linii Chamově. Ne, Konwalinko, kdyby se Satanovo působení takhle dědilo, nebylo by to spravedlivé. Ďábel se snaží působit na všechny, všechny zkouší, ale nedědí se po rodových liniích.


n/a
n/a
 #23927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:24:45 | #23932 (6)

Do potopy uběhlo margo dva tisíce let. A máš přesný záznam v Bibli, že synové Boží si začali brát lidské dcery.
Znovu opakují, že tady nebudu šířit něco, co není psáno v Biblí a že si nebudu něco vymýšlet.

Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“
Genesis 6:1‭-‬3 B21

Což by ti mělo napovědět, že semeno hada se dostalo i do linie Setový.

A podívej se co tam je zaznamenáno v tom verši, to by ti mohlo taký pomoct.

** Můj Duch nezůstane v člověku na věky **


15
n/a
 #23928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:30:57 | #23937 (7)

Ty léta přidej, je to přes 4000 let od potopy!


n/a
n/a
 #23932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:32:46 | #23939 (8)

Ona píše "do" potopy.


n/a
n/a
 #23937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:39:42 | #23946 (9)

Přesně margo, ale zaznamenala jsem, že už jsi tady taky psala, že ty léta nemám správně a tak jsem si říkala, čte vůbec margo moje příspěvky, nebo jen opakuje co jí někdo řekne?
Ale nakonec vidím, že sis to přečetla a vymazala příspěvek, který mě obviňoval 😂


15
n/a
 #23939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:45:12 | #23948 (10)

Omlouvám se, špatně jsem pochopil já!


n/a
n/a
 #23946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:47:44 | #23950 (10)

Já jsem nic takového nepsala. Ani nevymazávala.


n/a
n/a
 #23946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:55:08 | #23954 (11)

Právě jsem příspěvky dočetla a najednou zmizel, když jsem chtěla na něho odpovědět. A samozřejmě nenapadlo mě, že když někdo tady píše že 4000 let..... pošle příspěvek a pak ještě pošle nový příspěvek, že ještě nemám pravdu..., že je to znovu od rosse.
Takže se omlouvám za obvinění a nedorozumění.


15
n/a
 #23950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:58:51 | #23956 (12)

Omluvil jsem se! *10501*


n/a
n/a
 #23954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:01:05 | #23957 (12)

Mea culpa, mea maxima culpa!!!
*10501*


n/a
n/a
 #23954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:08:53 | #23990 (13)

No, stačí. *16386* A příště si dej bacha! *3820*

*2*

n/a
n/a
 #23957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:30:29 | #24002 (14)

Rozkaz *7253*


n/a
n/a
 #23990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:06:33 | #24023 (15)
*4585*

n/a
n/a
 #24002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:46:47 | #23949 (9)

Omluvil jsem se! *10501*


n/a
n/a
 #23939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:32:50 | #23940 (8)

Znovu opakují, že tady nebudu šířit něco, co není psáno v Biblí a že si nebudu něco vymýšlet.
Ani ty léta nemáš dobře. ....


n/a
n/a
 #23937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:31:55 | #23938 (7)

Myslím, že snuješ dohromady věci, které k sobě nepatří. Proč je na zemi zlo, vysvětluje Bible docela jasně. Satan se nepřesunuje po lidských rodových liniích. A podívej se a porovnej, co jsi psala na začátku, a co tvrdíš teď.


n/a
n/a
 #23932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:31:39 | #24003 (8)

Píšeš Satan se nepřesuneje po lidských rodových linií....

A jak mi vysvětlíš, že tady máme syny lidské, toho zlého, otec lži. A pak tady jsou synové Boží. Otec Bůh?

Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha.“ Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?“ „Nejsem posedlý,“ odpověděl Ježíš. „Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“......
Jan 8:42‭-‬44‭, ‬46‭-‬49‭, ‬51 B21

Jde tady o Boží símě a satanovo símě.

Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží.
Malachiáš 2:15 B21

Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
1 Mojžíšova 3:15 BKR

Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“
Genesis 3:15 B21


15
n/a
 #23938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:57:28 | #24018 (9)

Přesunuje se hřích


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:12:26 | #24026 (9)

Každý se může rozhodnout, jestli bude sloužit Bohu, nebo Ďáblu. Bez ohledu na nějakou rodovou linii.


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:09:00 | #24084 (10)

To jako myslíš vážně. V mém případě já jsem o tom nerozhodovala. Kdyby šlo o mě. Tak jdu úplně jinou cestou.
Myslíš, že Pavel rozhodl být služebníkem Ježíše?To Ježíš ho zastavil na jeho cestě. My s tím nemáme nic společného, to je jen Boží milost.


15
n/a
 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:56:14 | #24095 (11)

Pavel dostal vidění, a na jehio základě se rozhodl. Nikdo není násilím nucený uctívat Boha, a nikomu v tom není násilím zabráněno. Vždycky záleží na našem rozhodování.


n/a
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:58:02 | #24097 (11)

Věříš v předurčení? *3199*


n/a
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:51:21 | #24226 (11)

Přesně tak, je to Boží milost. "Slituji se nad kým se slituji a smiluji se nad kým se smiluji". Oni dosud nepochopili smysl evangelia, proč je to dobrá zpráva. Arminiáni byli usvědčeni z hereze, protože spásu považovali podmíněnou lidské vůlí a lidské zásluze, čímž je hříšná lidská přirozenost protibiblicky neuznávána a tím i důležitost výkupní oběti Krista zcela ignorována a opomíjena.


14
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:10:33 | #24214 (10)

To není tak jednoduché, protože je napsáno, že ne my, ale Bůh si zamiloval nás. A nikdo se nestane napřed spravedlivým, aby teprve pak mohl přijít k Bohu. Naopak je to Bůh, kdo člověku změní srdce a pak teprve člověk jedná podle Boží vůle, a když jedná proti, pozná to dobře, když je napomenut Duchem svatým. Spravedlivými před Bohem nás dělá teprve milost, kterou nám dal - v Kristu. Poněvadž Ježíš říká, že nikdo za ním nemůže přijít, nepřitáhle-li ho Otec. Skrze tuto milost je člověk učiněn spravedlivým před Bohem a je korunován Duchem svatým, jako označení, stvrzení a dosvědčení daru Boží milosti v Kristu.


14
n/a
 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:28:14 | #24216 (11)

S tím zcela souhlasím.


126
n/a
 #24214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 16:35:43 | #24057 (9)

Jsou na jeho straně, ale on neleze do nich jako bytost!


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:34:39 | #23942 (6)

A ještě pro upřesnění, Bůh dává šanci každému i semenu hada. Tady máš jasný důkaz, jak Bůh Kaina napomíná, jak ho poučuje.....ale On stejně neposlechl....

Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“
Genesis 4:3‭-‬7 B21


15
n/a
 #23928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:38:07 | #23945 (7)

Příběh znám dobře a vím, že Bůh dává šanci všem - bez ohledu na to, z jaké rodové linie pocházejí. *18535*


n/a
n/a
 #23942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:30:13 | #23964 (5)

Do archy sd dostala nedokonalost v lidech a ne Ďábel. Ze vsech synu Noema, nakonec vzešli jednotlivci, kteří sloužili Satanovi!


n/a
n/a
 #23927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 08:04:23 | #23907 (1)

Tak to je docela síla, Konwalinko!


n/a
n/a
 #23879