Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 445713x
Příspěvků:
33304

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23888

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 06:28:43 | #23888
Reakce na příspěvek #23881

Cituj, jak to znělo v originálu a pak preloz!


n/a
n/a
 #23881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:10:52 | #23929 (1)

3 Αυτός, ο προβληματισμός της δόξας του Θεού και η έκφραση της φύσης του Θεού

3 To je odraz Boží slávy a** vyjádření Boží přirozenosti**

PNS překlad: Hebrejcům 1:3 On je odleskem [jeho] slávy a přesným znázorněním samotné jeho bytosti

Mezi....vyjádřením Boží přirozenosti...….a …...přesným znázorněním...….je veliký rozdíl !

Je tam jasná tendence v PNS zastřít Kristovo božství !!!

Kristus zcela jistě jenom neznázorňuje svého Otce.


32
n/a
 #23888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:26:16 | #23934 (2)

(Heb 1:3)

PNS On je odleskem Boží slávy a věrným obrazem jeho podstaty a všechno udržuje v existenci svým mocným slovem. Když nás očistil od hříchů, posadil se po pravici Majestátu ve výšinách.

CSP On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.

MPCZ jenž, jsa září jeho slávy a výrazem jeho podstaty, a udržuje všechny věci slovem své moci, [sám skrze sebe] vykonal smytí hříchů a usedl na pravici veličenství na výsostech,

OP On je výblesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na trůn po pravici Velebnosti na výsostech,

BKR1 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,

NBK98 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem svojí moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

B21 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

JB On, jenž je třpytem jeho slávy, zobrazením jeho podstaty, jenž svým mocným slovem udržuje vesmír, zasedl poté, co dokonal očištění od hříchů, po pravici Velebnosti na výsostech

NK který - byv odrazem jiskřivosti té glory a charakterem jeho podstaty a nesa všechny tím promluvením jeho zázračné moci, skrze sebe udělav očistění těch našich hříchů - se usadil v pravici té mohutnosti ve výsostném,

COL On jest odlesk jeho slávy a výraz jeho podstaty a udržuje všecko svým mocným slovem. Očistil (nás) od hříchů a nyní sedí na výsostech po pravici velebnosti (Boží).

KLP On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti

SYK kterýžto jsa výbleskem slávy a výrazem podstaty jeho a udržuje všecko mocným slovem svým, zasedl na pravici velebnosti na výsostech, když byl vykonal očistu od hříchů.

SKR on, který je odlesk jeho slávy a (dokonalá) podoba jeho podstaty, všechno pak udržuje svým mocným slovem; když způsobil očištění od hříchů, zasedl na pravici Velebnosti na výsostech.

ROH ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach

BKRS KterýžtoG3739{R-NSM} jsaG5607{V-PXP-NSM} blesk G541{N-NSN} slávyG1391{N-GSF}, aG2532{CONJ} obrazG5481{N-NSM} osoby G5287{N-GSF} jehoG846{P-GSM}, aG5037{PRT} zdržuje G5342{V-PAP-NSM} všeckoG3956{A-APN} slovemG4487{N-DSN} mocnostiG1411{N-GSF} svéG846{P-GSM}, očištěníG2512{N-ASM} hříchůG266{N-GPF} našichG2257{P-1GP} skrzeG1223{PREP} sebeG1438{F-3GSM} samého učinivG4160{V-AMP-NSM}, posadilG2523{V-AAI-3S} se naG1722{PREP} praviciG1188{A-DSF} velebnostiG3172{N-GSF} naG1722{PREP} výsostechG5308{A-DPN},

Strong: G5481
χαρακτήρ, ῆρος, τό [charaktér]
přesné zobrazení, charakteristický rys, výraz; podoba

**Strong: G5287
ὑπόστασις, εως, ἡ [hypostasis]

1. skutečnost, základ, podstata; záruka; (pevná) důvěra, rozhodnost 2. stav, situace 3. záměr, plán, podnik [5]**

Který překlad ještě zastírá Kristovo Božství? Netrpíš paranoiou ze svědků Jehovových? *5567*


n/a
n/a
 #23929