Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 314161x
Příspěvků:
27382

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23924

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 09:18:44 | #23924
Reakce na příspěvek #23922

V Setově rodokmenu se nevyskytovali vrazi a jiní lumpové?
Potopou prošel jen Noe, a ten byl potomken Seta. Ostatní lidi zahynuli, tedy z Kainova potomstva se na Zemi od potopy nikdo nenachází. Celé lidstvo sestává pouze z potomků Setových. Samý beránek, viď? *15238*


n/a
n/a
 #23922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 09:57:52 | #23927 (1)

Tak já bych se neradovala, nebo nesmala. Protože ďábel se dostal i do archy a proto jsou tak přesné záznamy rodových linií, abys mohla identifikovat ďábla. Uvědom si, že se nesmejes z nás, ale pokud se směješ z Božího slova, tak se směješ Bohů tváří v tvář.

Noe měl tři syny, Šema, Chama a Jafeta. A ta linie satana se přepravila i přes Archu. Přes syna od Noeho, Chama. Podívej na jeho skutky na jeho rodovou linii. Jaké města staví jeho potomci ( Sodoma, Ninive...) a právě z této rodové linie povstali Filištíni.....


15
n/a
 #23924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:04:13 | #23928 (2)

Psala jsi, že Satan šel po rodové linii Kainově. Tohle tvrzení jsem vyvrátila. A najednou jde po linii Chamově. Ne, Konwalinko, kdyby se Satanovo působení takhle dědilo, nebylo by to spravedlivé. Ďábel se snaží působit na všechny, všechny zkouší, ale nedědí se po rodových liniích.


n/a
n/a
 #23927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:24:45 | #23932 (3)

Do potopy uběhlo margo dva tisíce let. A máš přesný záznam v Bibli, že synové Boží si začali brát lidské dcery.
Znovu opakují, že tady nebudu šířit něco, co není psáno v Biblí a že si nebudu něco vymýšlet.

Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“
Genesis 6:1‭-‬3 B21

Což by ti mělo napovědět, že semeno hada se dostalo i do linie Setový.

A podívej se co tam je zaznamenáno v tom verši, to by ti mohlo taký pomoct.

** Můj Duch nezůstane v člověku na věky **


15
n/a
 #23928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:30:57 | #23937 (4)

Ty léta přidej, je to přes 4000 let od potopy!


n/a
n/a
 #23932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:32:46 | #23939 (5)

Ona píše "do" potopy.


n/a
n/a
 #23937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:39:42 | #23946 (6)

Přesně margo, ale zaznamenala jsem, že už jsi tady taky psala, že ty léta nemám správně a tak jsem si říkala, čte vůbec margo moje příspěvky, nebo jen opakuje co jí někdo řekne?
Ale nakonec vidím, že sis to přečetla a vymazala příspěvek, který mě obviňoval 😂


15
n/a
 #23939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:45:12 | #23948 (7)

Omlouvám se, špatně jsem pochopil já!


n/a
n/a
 #23946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:47:44 | #23950 (7)

Já jsem nic takového nepsala. Ani nevymazávala.


n/a
n/a
 #23946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:55:08 | #23954 (8)

Právě jsem příspěvky dočetla a najednou zmizel, když jsem chtěla na něho odpovědět. A samozřejmě nenapadlo mě, že když někdo tady píše že 4000 let..... pošle příspěvek a pak ještě pošle nový příspěvek, že ještě nemám pravdu..., že je to znovu od rosse.
Takže se omlouvám za obvinění a nedorozumění.


15
n/a
 #23950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:58:51 | #23956 (9)

Omluvil jsem se! *10501*


n/a
n/a
 #23954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:01:05 | #23957 (9)

Mea culpa, mea maxima culpa!!!
*10501*


n/a
n/a
 #23954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:08:53 | #23990 (10)

No, stačí. *16386* A příště si dej bacha! *3820*

*2*

n/a
n/a
 #23957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:30:29 | #24002 (11)

Rozkaz *7253*


n/a
n/a
 #23990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:06:33 | #24023 (12)
*4585*

n/a
n/a
 #24002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:46:47 | #23949 (6)

Omluvil jsem se! *10501*


n/a
n/a
 #23939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:32:50 | #23940 (5)

Znovu opakují, že tady nebudu šířit něco, co není psáno v Biblí a že si nebudu něco vymýšlet.
Ani ty léta nemáš dobře. ....


n/a
n/a
 #23937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:31:55 | #23938 (4)

Myslím, že snuješ dohromady věci, které k sobě nepatří. Proč je na zemi zlo, vysvětluje Bible docela jasně. Satan se nepřesunuje po lidských rodových liniích. A podívej se a porovnej, co jsi psala na začátku, a co tvrdíš teď.


n/a
n/a
 #23932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:31:39 | #24003 (5)

Píšeš Satan se nepřesuneje po lidských rodových linií....

A jak mi vysvětlíš, že tady máme syny lidské, toho zlého, otec lži. A pak tady jsou synové Boží. Otec Bůh?

Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha.“ Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?“ „Nejsem posedlý,“ odpověděl Ježíš. „Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“......
Jan 8:42‭-‬44‭, ‬46‭-‬49‭, ‬51 B21

Jde tady o Boží símě a satanovo símě.

Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží.
Malachiáš 2:15 B21

Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
1 Mojžíšova 3:15 BKR

Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“
Genesis 3:15 B21


15
n/a
 #23938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:57:28 | #24018 (6)

Přesunuje se hřích


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:12:26 | #24026 (6)

Každý se může rozhodnout, jestli bude sloužit Bohu, nebo Ďáblu. Bez ohledu na nějakou rodovou linii.


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:09:00 | #24084 (7)

To jako myslíš vážně. V mém případě já jsem o tom nerozhodovala. Kdyby šlo o mě. Tak jdu úplně jinou cestou.
Myslíš, že Pavel rozhodl být služebníkem Ježíše?To Ježíš ho zastavil na jeho cestě. My s tím nemáme nic společného, to je jen Boží milost.


15
n/a
 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:56:14 | #24095 (8)

Pavel dostal vidění, a na jehio základě se rozhodl. Nikdo není násilím nucený uctívat Boha, a nikomu v tom není násilím zabráněno. Vždycky záleží na našem rozhodování.


n/a
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:58:02 | #24097 (8)

Věříš v předurčení? *3199*


n/a
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:51:21 | #24226 (8)

Přesně tak, je to Boží milost. "Slituji se nad kým se slituji a smiluji se nad kým se smiluji". Oni dosud nepochopili smysl evangelia, proč je to dobrá zpráva. Arminiáni byli usvědčeni z hereze, protože spásu považovali podmíněnou lidské vůlí a lidské zásluze, čímž je hříšná lidská přirozenost protibiblicky neuznávána a tím i důležitost výkupní oběti Krista zcela ignorována a opomíjena.


14
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:10:33 | #24214 (7)

To není tak jednoduché, protože je napsáno, že ne my, ale Bůh si zamiloval nás. A nikdo se nestane napřed spravedlivým, aby teprve pak mohl přijít k Bohu. Naopak je to Bůh, kdo člověku změní srdce a pak teprve člověk jedná podle Boží vůle, a když jedná proti, pozná to dobře, když je napomenut Duchem svatým. Spravedlivými před Bohem nás dělá teprve milost, kterou nám dal - v Kristu. Poněvadž Ježíš říká, že nikdo za ním nemůže přijít, nepřitáhle-li ho Otec. Skrze tuto milost je člověk učiněn spravedlivým před Bohem a je korunován Duchem svatým, jako označení, stvrzení a dosvědčení daru Boží milosti v Kristu.


14
n/a
 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:28:14 | #24216 (8)

S tím zcela souhlasím.


128
n/a
 #24214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 16:35:43 | #24057 (6)

Jsou na jeho straně, ale on neleze do nich jako bytost!


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:34:39 | #23942 (3)

A ještě pro upřesnění, Bůh dává šanci každému i semenu hada. Tady máš jasný důkaz, jak Bůh Kaina napomíná, jak ho poučuje.....ale On stejně neposlechl....

Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“
Genesis 4:3‭-‬7 B21


15
n/a
 #23928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:38:07 | #23945 (4)

Příběh znám dobře a vím, že Bůh dává šanci všem - bez ohledu na to, z jaké rodové linie pocházejí. *18535*


n/a
n/a
 #23942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:30:13 | #23964 (2)

Do archy sd dostala nedokonalost v lidech a ne Ďábel. Ze vsech synu Noema, nakonec vzešli jednotlivci, kteří sloužili Satanovi!


n/a
n/a
 #23927