Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 301236x
Příspěvků:
26899

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23932

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:24:45 | #23932
Reakce na příspěvek #23928

Do potopy uběhlo margo dva tisíce let. A máš přesný záznam v Bibli, že synové Boží si začali brát lidské dcery.
Znovu opakují, že tady nebudu šířit něco, co není psáno v Biblí a že si nebudu něco vymýšlet.

Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“
Genesis 6:1‭-‬3 B21

Což by ti mělo napovědět, že semeno hada se dostalo i do linie Setový.

A podívej se co tam je zaznamenáno v tom verši, to by ti mohlo taký pomoct.

** Můj Duch nezůstane v člověku na věky **


15
n/a
 #23928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:30:57 | #23937 (1)

Ty léta přidej, je to přes 4000 let od potopy!


n/a
n/a
 #23932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:32:46 | #23939 (2)

Ona píše "do" potopy.


n/a
n/a
 #23937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:39:42 | #23946 (3)

Přesně margo, ale zaznamenala jsem, že už jsi tady taky psala, že ty léta nemám správně a tak jsem si říkala, čte vůbec margo moje příspěvky, nebo jen opakuje co jí někdo řekne?
Ale nakonec vidím, že sis to přečetla a vymazala příspěvek, který mě obviňoval 😂


15
n/a
 #23939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:45:12 | #23948 (4)

Omlouvám se, špatně jsem pochopil já!


n/a
n/a
 #23946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:47:44 | #23950 (4)

Já jsem nic takového nepsala. Ani nevymazávala.


n/a
n/a
 #23946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:55:08 | #23954 (5)

Právě jsem příspěvky dočetla a najednou zmizel, když jsem chtěla na něho odpovědět. A samozřejmě nenapadlo mě, že když někdo tady píše že 4000 let..... pošle příspěvek a pak ještě pošle nový příspěvek, že ještě nemám pravdu..., že je to znovu od rosse.
Takže se omlouvám za obvinění a nedorozumění.


15
n/a
 #23950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:58:51 | #23956 (6)

Omluvil jsem se! *10501*


n/a
n/a
 #23954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 11:01:05 | #23957 (6)

Mea culpa, mea maxima culpa!!!
*10501*


n/a
n/a
 #23954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:08:53 | #23990 (7)

No, stačí. *16386* A příště si dej bacha! *3820*

*2*

n/a
n/a
 #23957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:30:29 | #24002 (8)

Rozkaz *7253*


n/a
n/a
 #23990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:06:33 | #24023 (9)
*4585*

n/a
n/a
 #24002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:46:47 | #23949 (3)

Omluvil jsem se! *10501*


n/a
n/a
 #23939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:32:50 | #23940 (2)

Znovu opakují, že tady nebudu šířit něco, co není psáno v Biblí a že si nebudu něco vymýšlet.
Ani ty léta nemáš dobře. ....


n/a
n/a
 #23937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:31:55 | #23938 (1)

Myslím, že snuješ dohromady věci, které k sobě nepatří. Proč je na zemi zlo, vysvětluje Bible docela jasně. Satan se nepřesunuje po lidských rodových liniích. A podívej se a porovnej, co jsi psala na začátku, a co tvrdíš teď.


n/a
n/a
 #23932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:31:39 | #24003 (2)

Píšeš Satan se nepřesuneje po lidských rodových linií....

A jak mi vysvětlíš, že tady máme syny lidské, toho zlého, otec lži. A pak tady jsou synové Boží. Otec Bůh?

Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha.“ Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?“ „Nejsem posedlý,“ odpověděl Ježíš. „Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“......
Jan 8:42‭-‬44‭, ‬46‭-‬49‭, ‬51 B21

Jde tady o Boží símě a satanovo símě.

Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží.
Malachiáš 2:15 B21

Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
1 Mojžíšova 3:15 BKR

Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“
Genesis 3:15 B21


15
n/a
 #23938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 12:57:28 | #24018 (3)

Přesunuje se hřích


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 13:12:26 | #24026 (3)

Každý se může rozhodnout, jestli bude sloužit Bohu, nebo Ďáblu. Bez ohledu na nějakou rodovou linii.


n/a
n/a
 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:09:00 | #24084 (4)

To jako myslíš vážně. V mém případě já jsem o tom nerozhodovala. Kdyby šlo o mě. Tak jdu úplně jinou cestou.
Myslíš, že Pavel rozhodl být služebníkem Ježíše?To Ježíš ho zastavil na jeho cestě. My s tím nemáme nic společného, to je jen Boží milost.


15
n/a
 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:56:14 | #24095 (5)

Pavel dostal vidění, a na jehio základě se rozhodl. Nikdo není násilím nucený uctívat Boha, a nikomu v tom není násilím zabráněno. Vždycky záleží na našem rozhodování.


n/a
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 22:58:02 | #24097 (5)

Věříš v předurčení? *3199*


n/a
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:51:21 | #24226 (5)

Přesně tak, je to Boží milost. "Slituji se nad kým se slituji a smiluji se nad kým se smiluji". Oni dosud nepochopili smysl evangelia, proč je to dobrá zpráva. Arminiáni byli usvědčeni z hereze, protože spásu považovali podmíněnou lidské vůlí a lidské zásluze, čímž je hříšná lidská přirozenost protibiblicky neuznávána a tím i důležitost výkupní oběti Krista zcela ignorována a opomíjena.


14
n/a
 #24084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:10:33 | #24214 (4)

To není tak jednoduché, protože je napsáno, že ne my, ale Bůh si zamiloval nás. A nikdo se nestane napřed spravedlivým, aby teprve pak mohl přijít k Bohu. Naopak je to Bůh, kdo člověku změní srdce a pak teprve člověk jedná podle Boží vůle, a když jedná proti, pozná to dobře, když je napomenut Duchem svatým. Spravedlivými před Bohem nás dělá teprve milost, kterou nám dal - v Kristu. Poněvadž Ježíš říká, že nikdo za ním nemůže přijít, nepřitáhle-li ho Otec. Skrze tuto milost je člověk učiněn spravedlivým před Bohem a je korunován Duchem svatým, jako označení, stvrzení a dosvědčení daru Boží milosti v Kristu.


14
n/a
 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.20 13:28:14 | #24216 (5)

S tím zcela souhlasím.


126
n/a
 #24214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 16:35:43 | #24057 (3)

Jsou na jeho straně, ale on neleze do nich jako bytost!


n/a
n/a
 #24003