Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 312866x
Příspěvků:
27268

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #24403

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:17:04 | #24403
Reakce na příspěvek #24394

OK, zkusím to upřesnit:
Duch sboru můžeme chápat jako smýšlení a celkové nastavení (radostný, aktivní...)
Duší můžeme rozumět jeho život ve smyslu existence.
A co myslel Pavel tělem, můžeme pochopit z 1. Korinťanům 12:12, 13:
Vždyť jako tělo je jedno, ale má mnoho částí a všechny části toho těla, i když je jich hodně, tvoří jedno tělo, tak je to i s Kristem. Všichni jsme totiž byli pokřtěni jedním duchem, abychom vytvořili jedno tělo – ať Židé, nebo Řekové, ať otroci, nebo svobodní – a všichni jsme dostali napít jednoho ducha.


n/a
n/a
 #24394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:42:31 | #24409 (1)

Takže tou duší je existence? To v tom výroku nějak nedává smysl.


-65
n/a
 #24403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:45:47 | #24412 (2)

Mně to smysl dává.
Pavel prostě Tesaliničanům přál, aby jejich sbor nepřestal existovat, ale naopak prosperoval.


n/a
n/a
 #24409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:50:47 | #24413 (3)

Ať si uchováte smýšlení neporušené a existenci i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.

To ti dává smysl?


-65
n/a
 #24412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 15:53:37 | #24415 (4)

Ano.
Příchod Ježíše Krista byl, je a bude pro křesťany meta, které chtějí dosáhnout To je možné jen v rámci fungujícího sboru.


n/a
n/a
 #24413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 16:02:29 | #24416 (5)

A co to je neposkvrněná existence?


-65
n/a
 #24415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 16:20:30 | #24417 (6)

Sbor, který není znečištěný modlářstvím, hmotařstvím, případy smilstva nebo jiným nekřesťanským chováním.


n/a
n/a
 #24416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 16:50:29 | #24418 (7)

Jak poznáte znečištění hmotařstvím?


128
n/a
 #24417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:00:54 | #24419 (8)

Hmotařství dobře popsal Pavel v 1. Timoteovi 6:9, 10:
Ale ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do pokušení a léčky a podléhají mnoha nerozumným a škodlivým touhám, které vedou k jejich zničení a zkáze. Láska k penězům je totiž kořenem mnoha špatných věcí, a protože ji v sobě někteří živili, odvedlo je to od víry a způsobili si mnoho bolestí.

Pokud se popisovaný postoj ve sboru rozšíří, lze mluvit o znečištění hmotařstvím.


n/a
n/a
 #24418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:07:20 | #24420 (9)

To ale nevíš že je ten druhý hmotař pokud ti to neprozradí.


128
n/a
 #24419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:25:25 | #24422 (10)

Myslím, že pokud jsem s někým v dlouhodobém kontaktu, poznám, jestli je "na prachy".


n/a
n/a
 #24420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 19:07:43 | #24431 (11)

A když to poznáš, tak ho vyloučíš?


128
n/a
 #24422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 23:02:19 | #24432 (12)

Asi moc chodíš do kina.


n/a
n/a
 #24431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:10:43 | #24421 (7)

Tohle už přece vyjadřuje předchozí obrat o neporušeném duchu. A navíc jsi psal, že duše znamená život ve smyslu existence, tedy existování, načež tady jsi ale podal jiné pojetí toho slova.


-65
n/a
 #24417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.05.20 17:28:26 | #24425 (8)

Význam formulací v nějakém výčtu se přece může částečně překrývat. Bibličtí pisatelé to občas používají pro zdůraznění nějaké vlastnosti nebo podobně.


n/a
n/a
 #24421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 05:43:29 | #24442 (9)

Jenže tady ti z toho vychází, že duch a duše je jedno a to samé. A z původního tvého vysvětlení slova duše coby existence tu nezbylo nic.


-65
n/a
 #24425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 07:06:02 | #24443 (10)

OK, tak já to ještě jednou zopakuji.
(1. Tesaloničanům 5:23)
Kéž vás zcela posvětí sám Bůh pokoje. A ať jsou váš duch a duše a tělo zachovány v každém ohledu zdravé a bezúhonné při přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista.

Pavel mluví ke sboru. Jednotlivcům by těžko přál, aby jejich život a tělo vydržely do přítomnosti Ježíše Krista, když sám několikrát zdůraznil, že "nevíme, kdy Pán přijde".
Kromě toho, pokud Pavel píše jednotlivcům, tak je jmenuje, nebo svá slova adresuje nějaké skupině - mužům, ženám, starším, mladším atd.

Duchem rozumí smýšlení, atmosféru, nebo podobně. Ostatně i dnes sbory projevují např. ducha spolupráce, radosti, horlivosti, pohostinnosti. nebo naopak pasivity, škrobenosti atd.

Duší rozumíme život ve smyslu existence sboru. Pavel prostě přeje Tesaloničanům, aby se jejich sbor nerozpadl třeba kvůli pronásledování nebo vnitřním rozporům.

A tělem se rozumí "kolektivní" tělo všechčlenů sboru. (viz 1. Kor. 12:12, 13)

Všechny tři atributy mají zůstat nejen zachovány, ale i zdravé a bezúhonné.
Není důvod v tom hledat nějaké složitosti nebo dokoncce záludnosti, proto nevidím důvod stále dokola vytahovat jednotlivé pojmy.


n/a
n/a
 #24442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 08:03:35 | #24444 (11)

Já ten důvod vidím, protože nemám vágní myšlení a tak mi tedy není jasné, co by mělo znamenat, že se má zachovat existování/bytí sboru zdravé a bezúhonné. Spojení těchto přívlastků s pojmem existování mi zní nesmyslně. Nevím, co si pod tím mám představit.

Jinak, Pavel sice nevěděl, kdy Pán přijde, ale zase očekával jeho brzký příchod. Mluvil ke sboru, k bratrům, ale z kontextu je jasné, že se vyjadřuje ke každému jednotlivému bratru.


-65
n/a
 #24443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 08:25:19 | #24445 (11)

abuko, po pravdě a před Bohem mi řekni, jestli to vidíš i cítíš taky tak ty, nebo jen citujes co tě naučili, co ti člověk vysvětlil. Tak to dle tvých příspěvků vypadá, že jen vypisujes co máš ve svém záznamníku.

Přece každý člověk vi že slovo " duše " je mnohoznačné slovo. Není první ani poslední.

Teď si představ, co by si o mě myslel lékař, kdyby mi řekl " ukaž jazyk" a já bych mu přinesla botu a ukázala mu jazyk u boty. Tvrdila bych mu, že jazyk v ústech nemám. Že jazyk je jen u boty. No co by si o mě pomyslel?

A to stejné vy děláte. O duši jako takové, která je součást člověka, je v Biblí tolik veršů. Vysvětlí mi za jakým účelem, jste tu duši " vygumovali " z Bible. Vždyť právě duše patří Bohů, je to jeho část. Naše tělo je obrazně kruh v kruhu. To znamená tři kruhy ( pro představu ) Nejdříve je tělo, to je ten největší kruh. To tělo má pět smyslu,sluch, zrak... uvnitř toho kruhu ( těla) je duch, tam je znovu pět smyslů, představivost, myšlenka..... a ještě uvnitř těch kruhu, je čast, kterou si pro sebe rezervoval Bůh a to je duše. Tam se nachází víra. To je to místo, které volá v nás po Bohů. Kdyby tam nebyla, tak, tělo ani Duch po Bohů nebude volat. Tam se musíš znovu narodit, to je to co myslel Ježíš, když říkal Nikodemovi, musíš se znovu narodit. Ne v těle v Duchu, ale v duši. A tam musí přijít pak Duch Svatý, který když něco uděláš špatně, ihned zareaguje, rozsvítí se " červené světlo" Musíš to přece cítit taky, jestli jsi Boží Syn. To nereaguje tvé tělo, ani tvůj duch, ale tvá duše.

No a tady mi vysvětlí, jak může Joba opouštět duše. Co na to vy znovu říkáte.

Teď už mě ale duše opouští, zmocňují se mě dny soužení.
Job 30:16 B21


15
n/a
 #24443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 08:36:59 | #24446 (12)

Konwalinko, Konwalinko. a kde jako Ježíš mluví o těch kruzích? *20280*
Kde se mluví o duši jako o části uvnitř těch kruhů,části, kterou si pro sebe rezervoval Bůh a kde se nachází víra?
Ano, o duši se v Bibli mluví hodně, ale nikdy ne v tom smyslu, že je to něco, co pokračuje v smostatném životě po smrti člověka či zvířete.
Psali jsme tu, že duš má taky význam "život". Joba opouštěl život. Co třeba texty o tom, že po smrti si človšk nic neuvědomuje, nemůže konat, myslet, prostě spí?


n/a
n/a
 #24445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 09:14:50 | #24449 (13)

Margo, jedu teď do terénu. Takže později, jen chci
podotknout, že duši zvířata nemají. Ty se nemůžou narodit znovu. Ježíš neumírá za zvířata, ony si nejsou vědomé hříchu ani nepřijdou na soud.
To znamená, že i v tom máte mezery.
Nejsem katolička, nikdy jsem nebyla, takže nejsem katolicismem ovlivněna. To já bych znovu mohla psát, kým jsi ty ovlivněná. Myslím, že si nemáte co vyčítat.

Kde je psáno v Biblí o kruzích. Nikde milá margo. To bylo jen přirovnání, tak jak s tím jazykem v botě. Řekněme, že to bylo podobenství. Jak říkal Ježíš. Někomu je to dané pochopit přímo k jiným Ježíš mluvil v podobenstvích.


15
n/a
 #24446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 09:20:50 | #24450 (14)

Jak mi potom vysvětlíš, že o zvířecích duších se v Bibli píše stejně kao o lidských?


n/a
n/a
 #24449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 09:22:30 | #24452 (14)

Nepsala jsem, že jsi katolička, ale že přijímáš katolické dogma, a že bych ti na to konto mohla napsat něco podobného, co ty Abukovi.


n/a
n/a
 #24449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 09:24:31 | #24454 (14)

I podobenství musí mít nějaký pevný základ.


n/a
n/a
 #24449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:00:28 | #24466 (13)

A co třeba Zj 6,9:
Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi.


-65
n/a
 #24446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:53:44 | #24478 (14)

Hlavně operuj s podobenstvím jako s důkazy....
A jak asi ty duše vypadali, nechceš je nakreslit?
Stvoření jasne ukazuje, co je duše. Byly tak nazvani i zvířata.


n/a
n/a
 #24466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 12:55:10 | #24483 (15)

Tak prázdně neřečni a ten verš mi vysvětli.


-65
n/a
 #24478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 14:02:32 | #24494 (16)

Normálně, Součte: jsou to lidi, kteří už zemřeli. Nemůžou se dočkat vzkříšení a Božího krílovství.

Kontext:
9 Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli zabiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví, které vydávali. 10 Silným hlasem volaly: „Svrchovaný pane, svatý a pravý, kdy už budeš soudit ty, kdo žijí na zemi, a pomstíš naši krev?“ 11 A každý z nich dostal bílé roucho a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku počkali, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a bratrů, kteří mají být stejně jako oni zabiti.

Když jsem hledala ten text, přišla jsem na velmi zajímavou vysvětlivku ke slovu "duše":
Zjevně šlo o jejich životodárnou krev vylitou u oltáře.
A to v souvislosti s tímto textem:
(3Mo 17:11)
Život (*duše) tvora je totiž v krvi a já jsem vám ji dal na oltář, abyste se se mnou mohli usmířit, protože je to krev, která usmiřuje prostřednictvím života v sobě.


n/a
n/a
 #24483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 14:14:34 | #24499 (17)

A jak je možné, že ti mrtví lidé mluvili a dostali roucha (snad to nemluvila ta krev)?


-65
n/a
 #24494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 14:15:06 | #24500 (18)

VIDĚNÍÍÍÍÍÍ! *2527*


n/a
n/a
 #24499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 14:16:42 | #24501 (19)

Ve zjevení třeba taky smrt jezdí na koni nebo je vhozena do gehenny. Jak je to možné, viď? *24581*


n/a
n/a
 #24500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 14:41:46 | #24505 (20)

No a, že je to vidění? Smrt je personifikovaná, protože je to abstraktní pojem. Jakou to má souvislost?


-65
n/a
 #24501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 15:02:37 | #24510 (21)

No dost velkou. Dokázal bys říct proč? *447*


n/a
n/a
 #24505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 15:10:41 | #24512 (22)

Nedokázal, proto se tě ptam.


-65
n/a
 #24510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 15:12:51 | #24514 (23)
*2*

n/a
n/a
 #24512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 15:59:59 | #24517 (24)

To jsou veškeré argumenty?


-65
n/a
 #24514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 22:28:15 | #24532 (25)

A co ti na to mám říct? Život je taky abstraktní pojem.


n/a
n/a
 #24517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 01:34:43 | #24551 (26)

No a? Kdo tam pod tím oltářem jedná?


-65
n/a
 #24532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 06:54:50 | #24554 (27)

No a? Prostě že to od tebe nebyl korektní argument.


n/a
n/a
 #24551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 09:45:32 | #24579 (28)

Kdo pod tím oltářem jedná?


-65
n/a
 #24554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 12:27:42 | #24610 (29)

To je něco podobného, jako když Jehiva řekl o zabitém Abelovi, že jehio krev k němu křičí ze země.


n/a
n/a
 #24579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 12:29:05 | #24612 (30)

Jehova, jeho


n/a
n/a
 #24610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 17:45:12 | #24638 (30)

Znova: kdo tam pod tím oltářem jedná?


-65
n/a
 #24610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 23:21:59 | #24655 (31)

Mrtví.


n/a
n/a
 #24638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 01:14:07 | #24669 (32)

Jsou mrtví a přesto jednají? Jak je to podle tebe možné?


-65
n/a
 #24655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:16:30 | #24696 (33)

Podobenstvíííí! *2527* Viděníííí! *2527* Znázorněnííííí! *2527*


n/a
n/a
 #24669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:50:33 | #24714 (34)

Takže tam nakonec nikdo nejedná a nikoho tam neoblečou, protože je to přece Podobenstvíííí! *2527* Viděníííí! *2527* Znázorněnííííí! *2527*
*34019*


-65
n/a
 #24696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:54:33 | #24716 (35)

*2*
Duše jsou lidi. Stejně jako třeba Boží kralování je znázorněno postavou sedící na trůně, tak ti životy těch zabitých jsou znázorněny jako nějaké postavy. Duše ve vašem pojetí je nehmotná, nebyla by vidět a ani by se nedala obléct. Máš problém. *3477*


n/a
n/a
 #24714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 09:02:43 | #24724 (36)

To jsi se do toho pěkně zamotala. Takže tam jsou životy zabitých lidí, právo tam křičí a nikoho tam neoblékají. *27179*


-65
n/a
 #24716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 10:17:01 | #24738 (37)

Smrt ma byt vhozena do ohniveho jezera, podle Zjeveni. Mam stejny dukaz, proto, ze smrt je horlavá, jako ty, pro živé duše!


n/a
n/a
 #24724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 10:35:09 | #24744 (38)

To nic není proti tomu, když jsou pod trůnem oblečeny postavy, které tam vůbec nejsou. *32299*


-65
n/a
 #24738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 10:53:13 | #24753 (39)

A smrtka a hlad jezdí na koni!
To je dukaz, ze jsou živé bytosti?


n/a
n/a
 #24744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 10:55:35 | #24754 (40)

Ježíš a Satan taky jezdí na koni!
To je dukaz, ze jsou živé bytosti?


-65
n/a
 #24753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 11:01:42 | #24758 (41)

A co ta smrt a hlad?


n/a
n/a
 #24754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 11:07:12 | #24759 (42)

No schválně, co bys řekl? *32299*


-65
n/a
 #24758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 11:48:36 | #24769 (43)

Tys duše vytáhl, jako dukaz, ze jsou živé! Tak hezky vysvetluj!


n/a
n/a
 #24759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:05:35 | #24775 (44)

Já jsem nic takového neudělal.


-65
n/a
 #24769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:14:08 | #24780 (41)
*2527*

n/a
n/a
 #24754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:17:29 | #24782 (42)

Přesně tak!


-65
n/a
 #24780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:35:26 | #24789 (43)
*2*

n/a
n/a
 #24782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 11:44:09 | #24764 (37)

Tak kontext:

7 Když rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrtého živého tvora, jak zvolal: „Pojď!“ 8 Vtom jsem uviděl bledého koně a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Smrt. A následoval ho Hrob. Dostali moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli dlouhým mečem, hladem, smrtelnou nemocí a divokými zvířaty.
9 Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli zabiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví, které vydávali. 10 Silným hlasem volaly: „Svrchovaný pane, svatý a pravý, kdy už budeš soudit ty, kdo žijí na zemi, a pomstíš naši krev?“ 11 A každý z nich dostal bílé roucho a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku počkali, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a bratrů, kteří mají být stejně jako oni zabiti. A nehmotné duši by těžko šlo obéknout roucho.

Asi nepředpokládáme, že se někde na nebesích prohání na koni smrt, že? A za ní hrob (hádes¨). Asi tam nebude ani skutečný oltář.
Jde o symboly. Oblečení do bílého roucha znamená čistotu, Boží schválení, přijetí. Ti zabití volají po právu, podobně jako Abelova krev křičí ze země. Před oltářem jsou jejich obětované životy, jejich krev.


n/a
n/a
 #24724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:01:12 | #24771 (38)

Takže ti zabití tam volají, ačkoli tam nejsou, je tam jen jejich krev, ale přestože tam nejsou, tak je jim odpovězeno a jsou prohlášeni za čisté. *17952*


-65
n/a
 #24764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:30:27 | #24786 (39)

Ne, tu krev reprezentují ti zabití, kteří volají po spravedlnosti. Je to vidění, Součte! Viděníííí! *3477* *33072*


n/a
n/a
 #24771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:34:48 | #24788 (40)

No vždyť to říkam *30446*


-65
n/a
 #24786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:36:04 | #24790 (41)

Co z toho že říkáš? *19364*


n/a
n/a
 #24788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 12:44:16 | #24792 (42)

Přečti si to znova *27179*


-65
n/a
 #24790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 16:21:37 | #24801 (39)

Pořád stejná otazka: "Jak volala Abelova krev?"


n/a
n/a
 #24771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 18:13:51 | #24811 (40)

A on s ní někdo komunikoval? A oblékal jí?


-65
n/a
 #24801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 18:16:47 | #24816 (41)

Umis uz konečně odpovědět?
Pořád stejná otazka: "Jak volala Abelova krev?"


n/a
n/a
 #24811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 18:25:27 | #24821 (42)

Neumim


-65
n/a
 #24816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 07:33:25 | #24675 (29)

Pod oltářem jsou „duše těch, kteří byli pobiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědeckému dílu, jež mívali“. Co to znamená? To nemohou být nějaké duše bez těla, v jaké věřili pohanští Řekové. (1. Mojžíšova 2:7; Ezekiel 18:4) Jan naopak ví, že symbolem duše neboli života je krev, a když kněží ve starověkém židovském svatostánku zabili obětní zvíře, pokropili krví „oltář kolem dokola“ nebo ji vylili „u spodku oltáře pro zápalnou oběť“. (3. Mojžíšova 3:2, 8, 13; 4:7; 17:6, 11, 12) Duše zvířete byla tedy úzce ztotožněna s obětním oltářem. Proč jsou však duše (neboli krev) těchto Božích služebníků viděny právě pod symbolickým oltářem v nebi? Protože jejich smrt je považována za obětní.


n/a
n/a
 #24579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 07:35:44 | #24676 (30)

Nekřičela snad Abelova krev, když ho Kain zavraždil? Jehova tehdy řekl Kainovi: „Cos to udělal? Poslyš! Krev tvého bratra křičí ke mně ze zemské půdy.“ (1. Mojžíšova 4:10, 11; Hebrejcům 12:24) To neznamená, že Abelova krev doslova pronášela nějaká slova. Abel však zemřel jako nevinná oběť a právo volalo po tom, aby byl vrah potrestán. Podobně jsou nevinní i tito křesťanští mučedníci a právo vyžaduje, aby byli pomstěni.

Volalo právo!
Chapes to?


n/a
n/a
 #24675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 07:44:50 | #24681 (31)

Rudé Právo? Tady taky tedy nevolali duše, ale právo?


-65
n/a
 #24676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 07:57:53 | #24686 (32)

Tys takové rčení nikdy neslyšel? Právo volá po pomstě? Četl si nějakou světovou beletrii?
Jak volala Abelova krev?


n/a
n/a
 #24681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:08:15 | #24693 (33)

Takže tu volalo ne duše, ale právo a to potom oblékli do bílého roucha?


-65
n/a
 #24686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:16:55 | #24697 (34)

Stručně a jasně. Tvoje otázky, které jsem označil za nivní, dětské a hloupoučké vyjadřují tvoje přesvědčení.....


n/a
n/a
 #24693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:45:56 | #24709 (33)
*6607*

n/a
n/a
 #24686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:23:32 | #24700 (31)

V krví se nachází život, buňka.....Tvá krev ti ukáže odkud pocházíš, kdo je tvým otcem, každá nemoc je v tvé krví zapsaná. Každá nemoc v tvé krví změní tvár buňky. Což bychom mohli říct, že každý démon má svou tvář a podle této tváře, lékaři poznají jaká nemoc se zahnízdila v tvém těle. Krev v tvém těle je tvůj obraz. Jak samí lékaři nazvali " krevní obraz " Krev mluví všechno o tobě. Krev má tu vlastnost, že i když si myslíš, že jsi jí umyl, ultrafialové světlo jí odkryje. Bude zářit bílé.

A to je znovu dílo Boží, Boží zákon, Boží moudrost, která je v krví. A ta krev nás očišťuje, posvěcuje, naše hříchy jsou přikryté Boží krví a když se Boží " ultrafialové " Boží oko na nás podíva, vidí naší duši čistou.


15
n/a
 #24676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:29:32 | #24702 (32)

Tva filozofie, bez dukazu....
Krev je symbol života, i pro lidi před 6000 lety, kdy neznali UV záření a neměli mikroskop!
Ale mozkove na tom byli stejně, takže použití symbolu chápali!


n/a
n/a
 #24700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:48:31 | #24712 (33)

Co tím chtěl teď básník říci?


15
n/a
 #24702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 08:56:23 | #24718 (32)

Co tohle zase je rozbor? *24590*


n/a
n/a
 #24700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.06.20 07:42:52 | #24680 (30)

A tu krev potom oblečou do bílého roucha. *32299*


-65
n/a
 #24675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 16:19:03 | #24520 (16)

Az nakreslis ty dusicky!


n/a
n/a
 #24483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 16:50:59 | #24523 (17)

Takhle to vypadá, když není argument


-65
n/a
 #24520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:42:45 | #24488 (14)

Vidění. *19753*


n/a
n/a
 #24466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:45:04 | #24489 (15)

No a co jsou v tom vidění ty duše?


-65
n/a
 #24488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 08:14:18 | #24560 (16)

Život.


n/a
n/a
 #24489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 09:54:40 | #24581 (17)

Vážně? Život jako takový tam mluví a je oblékán?


-65
n/a
 #24560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 12:28:45 | #24611 (18)

A nehmotná duše jako oblékána být může? *24590*


n/a
n/a
 #24581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 17:51:18 | #24640 (19)

Jistě *32299*


-65
n/a
 #24611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 23:23:16 | #24656 (20)

Cha cha! *15238*


n/a
n/a
 #24640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 17:11:46 | #24524 (13)

A ty máš s tím problém? Vždyť to je pravda! Co myslíš, že člověk po smrtí bude řešit, že musí každý měsíc platit poplatky, chodit do práce.....to byla kazatelova myšlenka.

Musíš si uvědomit, že kazatel žil v jiné době a taky ve svých příslovích, básních či písních dozrává. V prvních kapitolách, kazatel sám neví jak to všechno je, ptá se, dává otázky. ...kdo jen mu prozradí co nese budoucnost? Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru , zatímco duch zvířat mizí pod zemí? ...... A když končí dospěl k poznání

Pak už se neptá, ale píše konkrétně.....*Buď si vědom, že s tím vším před Božím soudem budeš stát***

*Pamatuj na svého Stvořitele,.... než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž jo daroval.***
Jak už jsem psala a pořád se opakují. Máme tělo a ducha, který nemá nic společného s Bohem je to duše na kterou působí Bůh. To je ta část Boha, která nás upozorňuje, poučuje, o tom co je špatné a co dobré. Když uděláš něco špatně, tak tam uvnitř to musíš cítit. Pokud nic tě nenapomina, neodsuzuje, tak bych si dál otázku, jak to vůbec se mnou je. Mám Ducha Svatého? A tady to znovu máš. Duch svatý nemá nic společného s tvým duchem. On nemá nějakou představivost, tvoje myšlenky nejsou jeho.....


15
n/a
 #24446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 22:33:32 | #24534 (14)

Já s tím problém nemám, ale ty ano. Tvoje teorie nesedí s Biblí. Tady se neřeší chození do práce a poplatky, zkus si ty verše prohjít:

(1Mo 3:19)
V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, protože z ní jsi byl vzat. Jsi totiž prach a do prachu se vrátíš.“
(Ža 146:4)
Vydechne naposled a vrátí se do země, ten den zaniknou jeho myšlenky.
(Ka 9:5)
Živí totiž vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí vůbec nic ani už nedostávají žádnou odměnu, protože vzpomínky na ně zanikly.
(Ka 9:10)
Cokoli můžeš dělat, dělej ze všech sil, protože v hrobě, kam odcházíš, není ani práce, ani plánování, ani poznání, ani moudrost.


n/a
n/a
 #24524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 22:39:56 | #24536 (14)

Kazatel klade otázky pouze řečnické,rtakové, které nás mají přivét k přemýšlení. Byl nejmoudřejší ze všech lidí, tedy moudřejší než my, takže nějaké dozrávání bych u něj ani nepředpokládala.
"Pamatuj na svého Stvořitele,.... než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž jo daroval" - z oho by vyplývalo, že po smrti už na svého Stvořitele pamatovat nemůže, viď? Však jinde je psáno:

(Ža 115:17)
Mrtví lidé Jah nechválí, nikdo z těch, kdo sestupují do ticha smrti.

Ten verš bys vyložila jak asi?


n/a
n/a
 #24524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 07:45:30 | #24557 (15)

margo, kazatel byl nejmoudřejší ze všech lidí jak píšeš, ale sám říká, nespoléhej na své rozumností, ale celým svým srdcem důvěřuj Bohů...... No a taky se máme dívat na konec člověka. Kde přivedla kazatele rozumnost? Jak skončil? Což tady nechci zpochybňovat jeho přísloví.

A znovu si musíš uvědomit, že kazatel měl ještě závoj na svých očích. Žil v jiné době a pro něho byl jiný čas, jiné slovo, jiné poznání.

Nemůžeš dnes nanášet krev na veřeje jak Izraelité, ani stavět archů jak Noe. Musíš naslouchat co dnes chce po tobě Bůh, co ty máš dnes učinit, abys zachovala svůj život.

Mrtví lidé nechválí Boha, nikdo z těch, kdo sestupují do ticha smrti, ptáš se jak bych vyložila ten verš.

.....tady máš pokračování verše ..My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja!
Žalmy 115:18 B21
margo, vy normálně vytahujete verše z kontextu Bible a přizpůsobujete si je ke svému učení.
Nemyslíš, že lidé i když jsou živí, jsou chodící mrtvoly. Jsou to lidé, kteří nikdy nechválí Boha ani za svého života ani ve věčnosti. Boha nepřijeli, nevěří v něho.....ale my Hospodina budeme velebit, jak nyní tak i navěky. Halleluja. A já doložim, Amen.


15
n/a
 #24536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 11:47:22 | #24599 (16)

V tom je právě ta největší moudrost - důvěřovat Bohu. Šalomoun to dělal, a proto mohl napsat taková moudrá slova.
Šalomoua nepřivedla ke špatnému konci rozumnost, ale pohanské manželky.
Slovo, poznání se nemění s dobou, Konwalinko. Sám Ježíš ho prohlásil za pravdzu a vyučoval z něho. A myslím, že všichni, kdo uznáváme za pravdivé veškeré slovo, máme docela jsno v om, že teď není doba na stavění archy nebo mazání veřejí krví, nedělej ze mě, prosím, primitiva.
Druhá e smrti je přece vzkříšení k věčnému životu. I starozákonní Boží ctitelé o něm věděli, doufali v něj.

Tohle přece není o duchovně mrtvých lidech:
17 Mrtví lidé Jah nechválí,
nikdo z těch, kdo sestupují do ticha smrti.

Můžu přidat podobná vyjádření, ta opravdu nejsou o nějakých chodících mrtvolách:
(Ža 6:5)
Vždyť mrtví na tebe nevzpomínají. Kdo tě bude chválit v hrobě?
(Ka 9:5)
Živí totiž vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí vůbec nic ani už nedostávají žádnou odměnu, protože vzpomínky na ně zanikly.
(Ža 31:17)
Jehovo, ať nejsem zahanben, když tě vzývám. Ať jsou zahanbeni ničemové, ať jsou umlčeni v hrobě.


n/a
n/a
 #24557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 15:00:01 | #24622 (17)

Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi.
1 Královská 11:5‭-‬7 B21
Víš co to byly za ohavností? Vždyť oni tam obětovali své dcery, syny...... Šalamoun dostal moudrost od Hospodina, ale jak říká Job....
A řekl člověku: „Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla.“
Job 28:28 B21
A to hlavní opustil Šalamoun a neuposlechl, ačkoli mu Bůh vysloveně zakázal následovat, cizí bohy. Nejhorší, že za jeho činy trpěly jeho děti.
Co myslíš, jak vnímaly děti Šalamouna jeho přísloví?

Ale znovu píšu, že nezlehčují Šalamounova přísloví, ale ty nás nespasi.

margo, kde z Tebe dělám primitiva. Pokud dávám příklad, to neznamená, že z Tebe dělám primitiva. V mých příspěvcích vždy najdeš nějaké příklady, podobenství, pro lepší pochopení či přirovnání. Vždyť to tady nečteš jen ty. Čtou to i lide, kteří nemají také znalostí jak ty.

Do píšu


15
n/a
 #24599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 15:01:05 | #24623 (18)

Dopíšu později


15
n/a
 #24622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 16:01:22 | #24626 (18)

Já vím, co Šalomoun všechno na stará kolena vyváděl. Jen jsem podozkla, že to nebyla moudrost, co ho tam zavedlo, ale jeho pohanské ženy ho postupně odlákaly ke svým bohům.


n/a
n/a
 #24622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 16:04:16 | #24627 (18)

To nebyla přirovnání pro lepší pochiopení, ale úplně mimo. Hledat moudrost ve SZ neznamená jednat podle staré smlouvy, ale pochopit souvislosti a význam věcí, které byly zapsány.


n/a
n/a
 #24622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.20 18:04:35 | #24642 (18)

Ježíš citoval odkad? Jenom z SZ.A jeho názor na celé Písmo je jasny:
„Tvé slovo je pravda.“ (JAN 17:17) V te době existoval jenom SZ.


n/a
n/a
 #24622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 22:41:47 | #24537 (14)

No a k tomu poslednímu odstavci: to je čistě tvoje osobní fantazie, z Písma se nic takového vyčíst nedá.


n/a
n/a
 #24524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 08:40:46 | #24447 (12)

Jo a to s tím vypisovánim ze záznamníku apod., to je dobré zaklínadlo ke snížení kreditu oponenta, které tady používáte snad všichni.Trapné. Hlavně že se všichni zuby nehty držíte nebiblického katolického trojičního dogmatu. To by vám šlo. *17622* *17622* *17622*


n/a
n/a
 #24445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 09:21:45 | #24451 (13)

Nechej to na abakukovi, on si to se mnou vyřídí 😁 To je komunikace mezi námi. A jak jo znám......


15
n/a
 #24447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 09:25:45 | #24455 (14)

Ty se znáš s Abakukem?


n/a
n/a
 #24451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:24:15 | #24461 (15)

Kdysi jsem viděl jednu komedii z období křižáckých válek.
Tam figuroval židovský obchodník Abakuk.
Jeho oblíbelé úsloví bylo: "Mor na vás, křesťánkové". *3168*


n/a
n/a
 #24455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:36:19 | #24464 (16)

křesťánkové *17574*


-65
n/a
 #24461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:39:53 | #24487 (16)
*15238*

n/a
n/a
 #24461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:06:28 | #24458 (13)

My se držíme trojičního dogmatu právě proto, že je biblický a umíme to taky obhájit. Zatímco vy se držíte kristo-angelologického dogmatu, který neumíte biblicky obhájit, tudíž je nebiblický.


-65
n/a
 #24447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:09:09 | #24459 (14)
*15238*

n/a
n/a
 #24458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:16:09 | #24460 (14)

Jestli tou obhajobou myslíš nekonečné opakování stále stejných argumentů, tak to fakt neumíme. *19831*


n/a
n/a
 #24458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:35:38 | #24463 (15)

No v tomhle vy jste zrovna mistři. *30434*
Biblicky obhájit znamená dokázat na základě Bible vyvrátit námitky.


-65
n/a
 #24460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:26:10 | #24462 (14)

No ale Ježíš i starý zákon učí milovati "Boha svého", nikoliv trojjediného a bližní své tak jako sebe.


n/a
n/a
 #24458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 10:46:03 | #24465 (15)

Tedy ja by jsem ráda následovala Krista, a kdo jej miluje zachovává Jeho Slovo.


n/a
n/a
 #24462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:17:16 | #24467 (14)
*27482*

n/a
n/a
 #24458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 11:21:34 | #24468 (15)

Toto učení způsobilo mezi lidmi v náboženstvích křesťanstva velký zmatek, a proto New Catholic Encyclopedia (Nová katolická encyklopedie) nazývá trojici tajemstvím. Působí zmatek dokonce i v duchovenstvu, protože uvedená encyklopedie také říká: „V římskokatolických seminářích je jen málo učitelů trinitářské teologie, kteří nikdy nebyli pronásledováni otázkou: ‚Ale jak má člověk o trojici kázat?‘ A jestliže je tato otázka příznačná pro zmatek u studentů, neméně příznačná je pro podobný zmatek u jejich profesorů.“

Ještě to nikdo Biblicky dokázat neuměl. Ty taky ne!!!!


n/a
n/a
 #24467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 12:47:46 | #24481 (16)

Nemluvím o dokázání, ale o obhájení. Vy vaše učení neumíte ani dokázat, ani obhájit.


-65
n/a
 #24468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.20 13:52:55 | #24491 (17)

Těm, kteří naše argumenty přehlížejí, opravdu ne. *19750*


n/a
n/a
 #24481