Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 296982x
Příspěvků:
26858

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #28979

Zobrazit vše


| Předmět: Jan Hus
06.07.20 15:32:19 | #28979

Zase po roce si připomeňme Mistra Jana Husa:

12 Viklefem byl silně ovlivněn Čech Jan Hus (1369?–1415), také katolický kněz a rektor pražské univerzity. Stejně jako Viklef kázal proti zkaženosti římské církve a zdůrazňoval důležitost čtení Bible. To na něho rychle přivolalo hněv hierarchie. Roku 1403 mu nařídili, aby přestal kázat protipapežské myšlenky Viklefa, jehož knihy také byly veřejně spáleny. Hus však nato napsal některé z nejzžíravějších odsudků církevních praktik, včetně prodeje odpustků. Roku 1410 byl odsouzen a exkomunikován.
13 Hus byl ve své podpoře Bible nekompromisní. „Vzbouřit se proti bloudícímu papeži znamená poslouchat Krista,“ napsal. Učil také, že pravá církev vůbec není papež a římské vedení, ale že „je souhrnem všech vyvolených a mystickým tělem Kristovým, jehož hlavou je Kristus, a Kristovou nevěstou, kterou ze své velké lásky vykoupil vlastní krví“. (Srovnej Efezanům 1:22, 23; 5:25–27.) Za to vše byl souzen před Kostnickým koncilem a odsouzen jako kacíř. Prohlásil, že „je lépe dobře zemřít než zle žít“, odmítl odvolat a byl upálen na hranici roku 1415. Týž koncil také nařídil vykopání a spálení kostí Johna Viklefa, přestože ten byl mrtev a pohřben už přes třicet let!


n/a
n/a

| Předmět: RE: Jan Hus
06.07.20 15:54:23 | #28981 (1)

Dvě připomínky. Smrt Jana Husa je smutná a nespravedlivá vražda a já jí lituju.
A druhá: ten článek obsahuje zavádějící a lživé informace. Hus nebyl upálen za kritiku rozmařile žijící části církevní hierarchie a za prodej odpustků, ale za bludy které učil.


1
n/a
 #28979 

| Předmět: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 16:35:35 | #28983 (2)

Asi všechno dohromady, ne?


n/a
n/a
 #28981 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 17:06:30 | #28985 (3)

Ne. Za kritiku rozmařilého života některých kněží si získával oblibu a podporu.


1
n/a
 #28983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 17:52:43 | #28990 (4)

Podporu od těch rozmařilých kněží? *15238*


n/a
n/a
 #28985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 17:56:19 | #28991 (4)

Ano, asi je těžké se kritikou poměrů nestat mluvčím nespojených davů.


n/a
n/a
 #28985 

| Předmět: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 17:14:39 | #28986 (2)

A protože učil podle tebe bludy, byl důvod k upálení Jana Husa?
Snad mi nechceš říct, že když někdo nesouhlasí s tvými bludy, že tě má právo upálit.

V tom případě pokud katolická církev nesouhlasila s Janem Husem, tak měla soud nechat na Bohu.

Tady je znovu příklad v Biblí z kterého se mohla poučit Katolická církev.

Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl: „Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!“
Skutky 5:33‭-‬39

A jestli se nepletu, tak Bůh dává život a nikdo ho člověku nemá právo brát. Ani katolická církev.


15
n/a
 #28981 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 17:52:01 | #28989 (3)

Ano, přesně tak. Asi nespočítáme, kolik lidí takhle skončilo v plamenech. Hus je jen jejich symbolem.


n/a
n/a
 #28986 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:26:14 | #28992 (3)

Samozřejmě. ale uvědom si, v které době Hus žil a jaké tresty se tehdy udělovaly. Za krádež ti usekli ruku. Běžné bylo bičování, mučení, pohřbívání za živa... Dívej se na tehdejší dobu tehdejšíma očima.
Když popravili 27 českých pánů, nabodli jejich hlavy na kopí a vystavili na několik let lidu jako výstrahu. A teď si vem ten pokrok, komunisti když zavraždili Miladu Horákovou, tak ji pohřbili tak tajně, že nikdo neví kde leží!!!
Musíš prostě brát události v kontextu doby.
A ohledně těch bludů, které Hus učil. Tak třeba tvrdil, že mše, kterou sloužil kněz žijící v těžkém hříchu, je neplatná. Svátosti, které jako kněz uděluje, jsou neplatné.
Si představ analogii k dnešku. Policajt tě zastaví za telefonování za jízdy a bude chtít tisícovku pokuty. A ty mu řekneš, nic vám nedám, včera jste jel ožralý z práce a doma jste nabančil manželce! Mě může pokutovat jenom čestný policajt, který bezchybně dodržuje zákony! Pochopila?


1
n/a
 #28986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:40:41 | #28993 (4)

Tehdy se takové tresty udělovaly i přesto, že tehdy byli všichni za křesťany? Křesťané tohle dělali křesťanům? Tu dobu prostě tvořili lidi věřící v pravého Boha? Neuvěřitelné! *6578*


n/a
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:48:05 | #28995 (5)

Zřejmě neznáš tehdejší chápání práva. Zásada oko za oko byla dodržována a nikdona tom neshledával nic zvlášního, nebo nesprávného. Navíc tě musím upozornit, že každý člověk je hříšný.
jestli si svědci myslí, že hřeší nejak míň, bezvýznamněji, snesitelněji, a že jsou tudíž lepší než ti křesťané které teď popsalas, tak přesně naopak, dopouští se tím hříchu pýchy a to je hřích z největších.
Nakonec, to už jsme probírali...


1
n/a
 #28993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:01:34 | #29000 (6)

Křesťan má chápat právo po křesťansku, ne? Neomlouvej to dobou, vždyť byli všichni křesťané, od krále až po posledního pohůnka! V tu dobu už měl být na zemi ráj, a ne... to, co bylo. *24581*


n/a
n/a
 #28995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:49:36 | #28996 (5)

5. Nezabiješ


 #28993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:04:37 | #29001 (6)

Ahoj, Nothing *32818* ! Vítej! *32818*
Máš pravdu. Myslím, že i v Novém zákoně by se dalo najít leccos, co by rozhodně nepodporovalo upalování lidí. *10235*


n/a
n/a
 #28996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:11:45 | #29003 (7)

Ahoj Margo, dík za přivítání.
Pročítal jsem si před chvílí Desatero.

5 Nezabiješ

Znamená dle Vás tento příkaz nezabíjení nejen lidí, ale i zvířat, rostlin atd.?


 #29001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:20:21 | #29004 (8)

Ne. Živočichy dal Bůh lidem k jídlu.


n/a
n/a
 #29003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
06.07.20 19:21:33 | #29005 (9)

(1Mo 9:3, 4)
Všechna zvířata vám budou sloužit k jídlu. Všechna vám je dávám, stejně jako jsem vám dal zelené rostliny. 4 Ale nebudete jíst maso s jeho životem – jeho krví.


n/a
n/a
 #29004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:24:19 | #29006 (10)

To v Ráji byli vegetariáni :
Genezis 1
29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.


n/a
n/a
 #29005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:25:51 | #29008 (11)

Tohle mi přijde poněkud stravitelnější.


 #29006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:33:38 | #29014 (12)

Jo, rostliny se tráví líp... *15238*


n/a
n/a
 #29008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:31:01 | #29010 (11)

Ano, živočichy dal Jehova lidem až po potopě.


n/a
n/a
 #29006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:31:28 | #29011 (12)

V ráji asi budeme zase vegetariáni. *2108*


n/a
n/a
 #29010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:43:57 | #29019 (13)

Vegetariánem může být člověk i nyní.


 #29011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:47:18 | #29020 (14)

No to může. Jíst maso nebyl příkaz, ale povolenka.


n/a
n/a
 #29019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 20:05:13 | #29021 (14)

Samozřejmě, je to každého svoboda!
Nejhorší trest pro vegetariána : pohřbít ho v masovém hrobě.....


n/a
n/a
 #29019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 20:09:07 | #29023 (15)

FUJ. *4363*


n/a
n/a
 #29021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:24:46 | #29007 (10)

Takže i psy, kočky, koně...
Dík za odpověď.


 #29005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:32:57 | #29013 (11)

Ve starozákonní době měli zvířata rozdělená na čistá a nečistá, a něčistá jíst nesměli.


n/a
n/a
 #29007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 20:09:50 | #29024 (10)

Komářice či pijavice se nikoho dovolovat nemusí.
Živí se krví.
Myslíš, že je za to čeká peklo?


 #29005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 20:11:13 | #29026 (11)

Ne. Ten zákon byl dán lidem. *19753*


n/a
n/a
 #29024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 20:18:12 | #29027 (11)

To by muselo nějaké peklo existovat!!!!


n/a
n/a
 #29024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
06.07.20 19:32:16 | #29012 (9)

Až po hříchu! Ve světě bez hříchu, se žádný živý tvor, zabit neměl!


n/a
n/a
 #29004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:34:35 | #29015 (10)

Ne, až po potopě.


n/a
n/a
 #29012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:36:24 | #29016 (11)

Ale pravda, zabitím jakéhokoli tvora se člověk dopouští hříchu tím, že bere život, který patří Bohu. Proto musí vylít krev, symbol toho života. Symbolicky tím vrací život toho živočicha Bohu.


n/a
n/a
 #29015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 21:38:50 | #29034 (12)

alibismus


253
n/a
 #29016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 22:13:56 | #29036 (13)

V čem?


n/a
n/a
 #29034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
06.07.20 20:07:50 | #29022 (9)

Původně k tomu vytvořeny nebyly. Asi proto, není člověku přirozeně, je vraždit!


n/a
n/a
 #29004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 20:10:19 | #29025 (10)

Vraždit ne, ale baštit jo, viď? *15238*


n/a
n/a
 #29022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 21:00:37 | #29031 (8)

Přesnější význam toho přikázání je Nezavraždíš.


n/a
n/a
 #29003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:44:31 | #28994 (4)

Na wikině jsem našla článeček o Husovi, a o tohle bych se chtěla podělit:

Jan Hus byl obviněn z šíření Viklefových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků, z učení jeho nauky. Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Byl proveden obřad zbavení kněžského úřadu, zbavení všech duchovenských práv, narušení tonzury, nasazení kacířské čepice.

Takto ustrojený mistr byl vydán rameni světskému, nikoli však aby byl zabit, nýbrž aby byl žalářován až do smrti, čili jak Reichenthal dává zprávu: „dass man ihn nicht toedten soelt und ihn sonst behielt und ihm einen ewigen Kerker gab.“ Avšak podotknouti sluší, že prosba tato byla pouhou formulí soudnou, jsouc jako trvalým svědectvím, že církev vlastně nikoho ku smrti neodsuzuje, aniž sobě žádá, aby kdo života zbaven byl, byť i pobloudil u víře a urputně ve bludu trval. Když byl Hus světskému rameni vydán, odevzdal ho Zigmund falckraběti Ludvíkovi a tento purkrabímu města Kostnice, aby se s ním naložilo vedle stávajícího tehdáž zákona trestného, s tím doložením, aby byl se vším, což má, na hranici uvržen.[63]

To jsou lišáci, ti katolíci, co? To už nám tady nejméně jeden z katolíků tvrdil, že církev Husa neupálila, že t udělala světská moc.


n/a
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:51:07 | #28997 (5)

Tomu říkášseriózní a korektní diskuze? Teď bych ti sem jako odpověď mohl prsknout nějaké odpadlíky a jejich vzpomínky na působení u sj. Ty bys mě napomenla a smazala to. Já bych se nedal a pleskl bych sem další a další až do zabanování.Ty fakt tyto konce neumíš domyslet?


1
n/a
 #28994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:59:46 | #28999 (6)

A proč se tak rozčiluješ?
Nebyl snad Hus odsouzen církví a předán světské moci k vykonání trestu upálení?


n/a
n/a
 #28997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:06:30 | #29002 (6)

Tohle jsou historická fakta, Volmane. *10235*


n/a
n/a
 #28997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 18:57:48 | #28998 (4)

My to chápeme.
Zřejmě to opravdu byl mylný názor, protože sám Ježíš nabádal své posluchače, aby naslouchali tomu, co náboženští učitelé vyučují, ale nenapodobovali to, jak jednají (přesné znění si nevybavuji).
Pak ovšem vzniká otázka, jestli před soudem neměli stát ti kněží.
Podstata věci je v něčem jiném - v odsouzení Husa a jeho předání světskému soudu k usmrcení.


n/a
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:29:58 | #29009 (4)

Co bylo blud Husa? Neprodávat odpustky?


n/a
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 20:29:55 | #29028 (4)

Pokud si Hus zaslouřil za svoje bludy smrt upálením, MUSELA BY SE UPÁLIT I CELÁ CÍRKEV KATOLICKÁ! *33072* *2527* *19969*


n/a
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 20:45:09 | #29030 (4)

Ne, nepochopila. Protože tvůj příměr je úplně mimo.
Kdyby tvůj policajt v pracovní době pil, nabancil někomu tak letí jak špinavé prádlo z práce.

Tvůj kněz má žít dle Bible čistým životem, pokud tak nežije tak tam nemá co dělat. Takže jdu taký na tu hranicí s Husem, protože s ním souhlasím.

A ještě napíšeš, žijícím v těžkém hříchu, tak to už vůbec tam nemá co dělat. Vždyť to je hříšník a Bůh hříšníky neslyší.

Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli.
Jan 9:31 B21

Tady máš jasně napsané, jaký má být představený, správce Boží.

Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.
Titus 1:7‭-‬9 B21

Ve Starém Zákoně by takový člověk, žijící v těžkém hříchu jak píšeš, nemohl před Boha, tady by hned šlo o jeho život.

Jinak mě překvapuješ, za to, že Hus chtěl udělat pořádek ve vaší církví, což měl stoprocentní pravdu a ty schvalujes jeho upálení.

Víš koho mi připomínas, některé rodiče, kteří tak milují své děti, že i když udělají špatnost ve škole, mimo domov, tak jsou schopní se za ně bít.......
U tebe je to stejné ve vztahů ke katolické církvi.


15
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 21:53:18 | #29035 (5)

Ta předposlední věta je super. Bůh - člověka kterého stvořil a který s se hříchem proti němu vzbouřil, miluje natolik, že trest který za to zasluhoval vzal na sebe a za takového člověka se obětoval. Přesně jak ti rodiče...
Z lásky.


1
n/a
 #29030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 22:18:12 | #29037 (6)

To je trochu jinak, Volmane. Ježíš se obětoval za naše hříchy, které děláme ze své nedokonalosti a z kterých se kajeme a snažíme se jich zbavit. Nikoli za hříchy svévolné, vpurné.


n/a
n/a
 #29035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 22:35:37 | #29038 (7)

To máš odkud?


1
n/a
 #29037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 22:46:02 | #29039 (8)

Z Bible.


n/a
n/a
 #29038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
06.07.20 22:48:37 | #29040 (9)

Zkusme třeba tohle:
(Hebr 10:26, 27)
Pokud totiž potom, co jsme přesně poznali pravdu, úmyslně hřešíme, neexistuje už žádná oběť, která by mohla být za naše hříchy předložena. Je tu jen děsivé očekávání soudu a planoucí hněv, který pohltí odpůrce.


n/a
n/a
 #29039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
06.07.20 22:55:29 | #29041 (9)

(1Ko 6:9, 10)
Copak nevíte, že lidé, kteří dělají špatné věci, nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat. Ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti, modláři, cizoložníci, muži, kteří se podvolují homosexuálním stykům, muži, kteří mají homosexuální styky, 10 zloději, chamtivci, opilci, ti, kdo uráží druhé, ani vyděrači nezdědí Boží království.

(Zj 21:8)
Ale zbabělci, lidé bez víry, ti, kdo jsou nečistí a odporní, vrazi, ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti, ti, kdo se zabývají spiritismem, modláři a všichni lháři budou hozeni do jezera, které hoří ohněm a sírou. To představuje druhou smrt.“


n/a
n/a
 #29039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 08:22:12 | #29049 (10)

tak to mate smulu, ze?


253
n/a
 #29041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 08:58:33 | #29054 (11)

Ani ne.
Určitě nejsme perfektní, ale o svých nedostatcích a chybách víme a snažíme se s nimi bojovat.


n/a
n/a
 #29049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 09:03:06 | #29056 (12)

A je boj dobrá strategie :-)?


n/a
n/a
 #29054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 09:06:16 | #29057 (13)

Záleží na tom, co si pod tím představuješ.
Pavel například "tloukl do svého těla a vedl ho jako otroka".
Vědět o nějakém svém probléme a čekat, až to "vyhnije", není dobrá strategie. Vlastně to není žádná strategie. *22705*


n/a
n/a
 #29056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 09:22:40 | #29060 (11)

Kdybys soudila ty, tak určitě. No, škoda, Mariko. *30360*


n/a
n/a
 #29049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 23:01:32 | #29042 (6)

Nebylo to jinak? Nejdříve museli jeho děti z ráje. Když uběhlo dva tisíce let, Bůh litoval, že učinil člověka. Nebylo mimo Noeho, žádného spravedlivého na zemí. Aby očistil zemí od hříchu, musel použít vodu a zachránil jen spravedlivého Noe s rodinnou. Uběhlo dalších dva tisíce let a Bůh vidí, že člověk je pořád stejný. Hřích je mu blízký, neví si pomoct. A proto volí teď jinou cestu. Přichází ve svém synů ke svým blízkým, ale ti ho ukřižuji. A tak se odvrátí od Izraele a jde k pohanům. Své děti opouští a adoptuje si jiné děti, syny a dcery z pohanu. .....


15
n/a
 #29035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 23:12:51 | #29043 (7)

Akorát s tím, že Bůh měl plán s Mesiášem hned od vyhnání Adama s Evou z ráje. Už tenkrát prorokoval příchod Semene (Krista), které Satanovi rozdrtí hlavu.


n/a
n/a
 #29042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 23:31:22 | #29044 (8)

dříve měl plán, uvažuj


27
n/a
 #29043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
06.07.20 23:35:30 | #29045 (9)

Dříve než co? Zase vědma? *11334*


n/a
n/a
 #29044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 23:39:01 | #29046 (10)

než byl ráj


27
n/a
 #29045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 06:39:49 | #29047 (11)

Proč by měl mít?


n/a
n/a
 #29046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 08:48:05 | #29052 (5)

A manžel 1 manželky!
Kde vzali celibát?
Asi tady:

1. Timoteovi
4 Inspirované prohlášení jasně říká, že v budoucnu někteří odpadnou od víry, protože se budou zabývat podvodnými inspirovanými výroky a démonskými naukami. 2 Budou svedeni pokrytectvím lhářů, kteří mají necitlivé svědomí, jakoby spálené rozžhaveným železem. 3 Tito lidé zakazují manželství a nařizují druhým vyhýbat se jídlům, která Bůh stvořil proto, aby je s díky jedli ti, kdo mají víru a přesně znají pravdu. 4 Všechno, co Bůh stvořil, je totiž dobré a nic se nemá zavrhovat, pokud je to přijímáno s díky, 5 protože je to posvěcené Božím slovem a modlitbou.

Tady vzali i posty!


n/a
n/a
 #29030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 09:07:51 | #29058 (4)

Ne, nebyla jiná doba.

Hus byl upálen, protože tvrdil, že není zapotřebí pro duchovní život církevní hierarchie, ani papež.

Já to tvrdím dnes taky a podívej se, co udělají i svědkové, když řeknu, že není zapotřebí ani jiný náboženský vůdce jako je VRO.

Upálit dnes nejde. Ale někdy jsou jiné prostředky taky hodně bolestivé.


24
n/a
 #28992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 09:10:43 | #29059 (5)

Můžeš uvést, kde Hus něco takového tvrdil? *19978*
Ano, kázal proti vadným částem systému, ale nikdy proti systému samotnému.


n/a
n/a
 #29058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 09:50:57 | #29064 (6)

On nekázal proti, jen to konstatoval ve svém vyučování.....Pokud budu mít čas, najdu to, už jsem to déle neviděla....


24
n/a
 #29059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 10:01:17 | #29065 (7)

No najdi, trochu toho Husa probereme. *10235*


n/a
n/a
 #29064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 10:37:45 | #29067 (8)

Našla jsem zatím úryvek na netu:

o CÍRKVI
V období vyhnanství, a to 8. června 1413, dokončil Hus také svůj nejvýznam.
nější spis latinský. Je to rozsáhlý traktát o 23 kapitolách De ecclesia (o církui),
myšlenkově i slovně se opírající silně o Viklefa. Hus převzal Viklefovo učení, zejména
pokud mělo sociální dosah, zatímco odmítal některé jeho názory věroučné, zvláště
tzv. názor o remanenci při svátosti oltářní (podle něhoŽ při proměňování chléb
zůstává ve své podstatě chlebem a mění se v tělo Kristovo jen symbolicky). Převzal
i učení, že církev je sbor vyvolených k spasení, v jehož čele stojí Kristus, a nikoli
organizace vedená a Ťizená papeŽem. Hus z tohoto názoru sám pro sebe vyvodil,
že se i po vyhoštění papežem může pokládat za člena církve, a naopak že se z církve
sám vylučuje papeŽ a každý jiný duchovní, žije-li v hříchu. Tim se Hus postavil
proti autoritářství a místo důstojnosti plynoucí z postavení dosadil nové měřítko
hodnocení lidí: jejich vlastní život.


24
n/a
 #29065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
07.07.20 13:07:31 | #29071 (9)

Hodně věci pochopil správně! Určitě je to velká postava českých dějin!


n/a
n/a
 #29067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 13:58:27 | #29072 (10)

rose, on pochopil už tehdy, to co vy jste nepochopili dodnes......

Že hlavou je pouze Kristus a ne nějaká autorita, která ho zastupuje........


24
n/a
 #29071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 19:29:48 | #29075 (11)

Spise, co jsi ty nepochopila dodnes. ....
*6234*


n/a
n/a
 #29072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 20:26:39 | #29081 (11)

Uveď, prosím, nějaký seriózní zdroj, ze kterého čerpáš, že Kristus je zastupován nějakou autoritou.
Varoval jsem tě. Nebudu tvoje lživé informace tolerovat.
Už ani den!


n/a
n/a
 #29072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 21:04:17 | #29082 (12)

https://www.jw.org/cs/knihovna/knihy/jehovova-vule/verny-rozvazny-otrok/

Citované pasáže z této publikace:

Ježíš své učedníky ujistil, že on jako jejich „pán“ ustanoví ty, kdo v čase konce budou jeho následovníkům stále poskytovat duchovní pokrm. Kdo bude tímto otrokem?

Je to malá skupina duchem pomazaných Ježíšových následovníků. Tímto otrokem je vedoucí sbor svědků Jehovových. Předává duchovní pokrm ostatním Jehovovým služebníkům. Jsme na něm

Krátce před svou smrtí Ježíš soukromě mluvil se svými čtyřmi učedníky — Petrem, Jakubem, Janem a Ondřejem. Když předpovídal znamení své přítomnosti v posledních dnech, vznesl důležitou otázku: „Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok, kterého jeho pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával jejich pokrm v pravý čas?“ (Matouš 24:3, 45; Marek 13:3, 4) Ježíš své učedníky ujistil, že on jako jejich „pán“ ustanoví ty, kdo v čase konce budou jeho následovníkům stále poskytovat duchovní pokrm. Kdo bude tímto otrokem?

Je to malá skupina duchem pomazaných Ježíšových následovníků. Tímto otrokem je vedoucí sbor svědků Jehovových. Předává duchovní pokrm ostatním Jehovovým služebníkům. Jsme na něm závislí, protože od něho nepřetržitě dostáváme „v pravý čas . . . vyměřené zásoby jídla“. (Lukáš 12:42)

Spravuje Boží domácnost. (1. Timoteovi 3:15) Ježíš svěřil otroku závažnou odpovědnost spravovat pozemskou část Jehovovy organizace — starat se o její hmotné prostředky, vést kazatelskou činnost a vyučovat nás prostřednictvím sborů. „Věrný a rozvážný otrok“ předává duchovní pokrm formou publikací, které používáme ve službě, a také programů na našich shromážděních a sjezdech. V pravý čas nám tak poskytuje to, co potřebujeme.


24
n/a
 #29081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 01:59:54 | #29120 (13)

Není snad v Ježíšově kázání nic o věrném správci, který má spravovat jeho majetek? Co je v tom článku špatně?


n/a
n/a
 #29082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 09:18:20 | #29124 (14)

Margo, já se ztotožňuju s názorem Husa, i když jsem si ho přečetla teprve , že pod Novou smlouvou je možná jen jediná hlava a to je Kristova.
Kristus se stal jediným prostředníkem mezi námi a Bohem a kdyby ustanovil lidského zástupce, stal by se další hlavou a také prostředníkem.

Tyto verše o věrném správci nejsou ustanovením žádného vedoucího sboru, ani proroctvím. Je to jen jedna z výzev k bdělosti v té části Písma.
V jednom ze synoptických evangelií se učedníci ptají, komu to říká a Ježíš odpovídá,...."To co říkám, říkám všem, bděte "!

Marek: 13: 34-36

My všichni máme jinou úlohu v Kristově domě, jeho církvi, která je jeho majetkem. Jinou zodpovědnost, jiné obdarování. Jeden je vrátný, další správce,......atd. a každý máme svoji zodpovědnost za dary, které jsme přijali.......a musíme je spravovat dobře.

Není tam nic o celosvětové správě a už vůbec ne nějaké organizace......


24
n/a
 #29120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
08.07.20 17:42:04 | #29094 (9)

Četl jsem knihu o Jeronymovi Pražském, byl něco jako mluvčí Husa, velmi zajímavá kniha!


n/a
n/a
 #29067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 09:28:00 | #29063 (5)

Ale ty to neřekneš takhle. *19753*


n/a
n/a
 #29058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 10:33:01 | #29066 (6)

Nějak se mi to odeslalo jinam. Takže ještě jednou:

Toto jsem jen trochu našla na netu, ale mám velmi staré překlady Husa a postnu sem cokoliv budete chtít.

https://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL1/23.pdf

o CÍRKVI
V období vyhnanství, a to 8. června 1413, dokončil Hus také svůj nejvýznam.
nější spis latinský. Je to rozsáhlý traktát o 23 kapitolách De ecclesia (o církui),
myšlenkově i slovně se opírající silně o Viklefa. Hus převzal Viklefovo učení, zejména
pokud mělo sociální dosah, zatímco odmítal některé jeho názory věroučné, zvláště
tzv. názor o remanenci při svátosti oltářní (podle něhoŽ při proměňování chléb
zůstává ve své podstatě chlebem a mění se v tělo Kristovo jen symbolicky). Převzal
i učení, že církev je sbor vyvolených k spasení, v jehož čele stojí Kristus, a nikoli
organizace vedená a Ťizená papeŽem. Hus z tohoto názoru sám pro sebe vyvodil,
že se i po vyhoštění papežem může pokládat za člena církve, a naopak že se z církve
sám vylučuje papeŽ a každý jiný duchovní, žije-li v hříchu. Tim se Hus postavil
proti autoritářství a místo důstojnosti plynoucí z postavení dosadil nové měřítko
hodnocení lidí: jejich vlastní život.


24
n/a
 #29063 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 19:40:54 | #29017 (3)

Velmi správně!!!!


n/a
n/a
 #28986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
08.07.20 20:32:14 | #29104 (4)

Vedoucí sbor svědků Jehovových nezastupuje Krista ?


24
n/a
 #29017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
08.07.20 20:57:00 | #29109 (5)

Nezastupuje.
Sama jsi sem dávala obsáhlou citaci, podle které měl Ježíš hledat při svém návratu nikoli zástupce, ale služebníka, který by dával duchovní pokrm, "než se Pán vrátí".


n/a
n/a
 #29104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
09.07.20 10:11:07 | #29133 (6)

Abuko, není důležitý název, ale skutečná funkce a náplň práce, kterou dělá.

Už jsem psala Margo, že tyto verše se nevztahují na celosvětové ustanovení ustanovení správce.
Jedná se o výzvu k bdělosti pro každého Kristova služebníka v jeho obdarování.
Jak vyplývá ze synoptického evangelia v Markovi, Marek: 13: 34-36, a dalších evangelií, abychom plastičtěji rozuměli, co je kterým veršem myšleno a nedělali závěry z jedněch veršů, které můžeme špatně pochopit.

Ve slovníku znamená slovo ...."zástupce"­.....toto: je osoba jednající či vystupující na místě někoho jiného.

Což zcela jasně odpovídá vašemu Vedoucímu sboru.

On vás celosvětově vyučuje duchovně a technicky spravuje, čímž zastupuje Krista..


24
n/a
 #29109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
09.07.20 11:01:44 | #29140 (7)

To je Tvuj osobní názor, který zjevně nesedí, do celého kontextu Bible....


n/a
n/a
 #29133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
09.07.20 11:11:39 | #29142 (7)

V Písmu není, že Ježíš bude hledat zástupce, to si tam dosazuješ ty. Mluví o služebnících/o­trocích, kteří se v době jeho nepřítomnosti starali o duchovní sycení.
Marek 13: 34-36 mluví o tomtéž.
Nečekej, že to budu řešit stále dokola.


n/a
n/a
 #29133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan Hus
09.07.20 11:44:05 | #29167 (8)

Abuko, jsem vděčná Bohu, že jsi přece jen pochopil mnohem více.

V těchto verších se nemluví o duchovním sycení, i když jsou v rámci církve učitelé. Sbory v prvním století fungovaly v církvích v místě, jako třeba v Korintu.
A nebyly syceny z Jeruzaléma, i když v jednom případě rozbíjení sborů u křesťanů ze Židů a z pohanů, se stalo že dva bratři z Jeruzaléma rozbíjeli dodržováním zákona Pavlovi sbor v Antiochii,....a problematika byla plošná, šel Pavel do místa vzniku problémů a plošně se rozhodlo o kompromisu, aby nedocházelo k hádkám,....a rozeslání dopisů do všech sborů.

Ale to byl jeden případ a žádná jednorázová akce nezakládá...pra­vidlo.

Takže jinak fungovaly sbory po městech zcela samostatně, izolovaně a svrchovaně.

Takže i tato obdarování nebyla jen pro apoštoly v Jeruzalémě, ale po ...VŠECHNY.....V JEDNOTLIVÝCH SBORECH !

Křesťané v prvním století nebyli vyučováni centrálně z nějakého vedoucího sboru v Jeruzalémě, žádný tam nebyl.

Znovu Pavel v Galatským 1.kapitole:

11Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
12Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.
13Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.
14Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců.
15Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se
16zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,
17ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.
18Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho dva týdny.
19Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.

A Pavlův respekt k autoritám v Jeruzalémě: Gal.2.kap:

4jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona.
5Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia.

Toto jsou ti dva bratři z Jeruzaléma, které řešili v místě, odkud pocházeli, v Jeruzalémě.

A toto je názor a respekt Pavla k apoštolům a údajnému vedoucímu sboru !
6Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;


24
n/a
 #29142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
09.07.20 11:46:59 | #29169 (9)

Tam nešlo o žádný kompromis, ale šlo se pro rozhodnutí do Jeruzaléma a to bylo sborum posláno jako nařízení....


n/a
n/a
 #29167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 12:06:46 | #29173 (10)

Ne, bylo to posláno jako doporučení a jednalo se o kompromis v tom, že křesťané z pohanů budou dodržovat SZ předpisy, aby neuráželi křesťany z Židů a nedocházelo k rozbíjení sborů.

To že to zahrnovalo smilstvo, nerozhoduje, to je jasně Boží zákon stále platný.

Podle vzoru, když tvůj bratr nejí maso, .....ani ty ho nejez, abys nepoškozoval svědomí svého bratra, i když jsi svobodný všechno maso jíst.


24
n/a
 #29169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 12:16:00 | #29175 (11)

V Biblickych zásadách, nikdo z křesťanů, nikdy kompromis nedělal.
Ten, se dá udělat, v oblasti osobní volby!


n/a
n/a
 #29173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 12:45:48 | #29181 (12)

Kompromis v předpisech, máš na mysli. Tam kompromis udělat jde, protože je už dodržovat nemusíme. Je to tedy na našem svědomí.

A jezení masa, tam předpisy byly a stejně tak v jezení krve. To nebyl zákon, to byl předpis, nechat vykrvácet zvíře.

Takže předpis zdržování krve se nemohl pod Novou smlouvou změnit na zákon.

Byl to příkaz jen ve smyslu vážnosti rozbíjení sborů. Aby se židé neuráželi !

Jinak to mohl Pavel jen doporučit !
Stejně tak jako nejíst určité druhy masa, protože byly nečisté.


24
n/a
 #29175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 16:21:32 | #29209 (13)

Tam nerní nic o jedení krve.
Je tam jasně uvedeno, že se máme krve zdržovat. A je to uvedeno jako jedna z nutných věcí.


n/a
n/a
 #29181 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 17:15:06 | #29219 (14)

Mam alergii na PNC. Nejim ho, mohu si ho pustit do zily v kapacce?


n/a
n/a
 #29209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:24:26 | #29261 (14)

Je dobré chápat kontext celého Písma, staré i nové smlouvy. A nevytrhnout jedno slovo.

SZ příkaz nejezení krve, vylití krve zvířete, protože je v ní život a patří Bohu, byla výchova židů ke Kristu.

Měla připravovat židy pro vylití krve Kristovy a pro získání života z ní !

Ale dnes Kristus už svoji krev života prolil a my život z ní získáváme přijetím Krista !

Proto už není zapotřebí respektovat SZ předpis nejedení krve !

Ale křesťané ze židů nebyli schopni tak rychle vyrůst ve svobodě a byl pro ně problém se dívat na křesťany z pohanů, kteří jedli maso s krví, docházelo k hádkám a rozbíjení sborů.

Pavlovi dva bratři z JERUZALÉMA takto rozbíjeli sbor , který založil v Antiochii,....PROTO SE VYPRAVIL S BARNABÁŠEM DO JERUZALÉMA, aby zjistil co se tam vyučuje, jestli je všechno v pořádku a vyřešil problém v místě, kde ti dva bratři žili !

Ne protože by tam byl vedoucí sbor !!!

No a zjistilo se, že tyto spory jsou zřejmě ve všech sborech, protože všude byla směska křesťanských židů a pohanů.

Takže se došlo ke kompromisu, podle vzoru.....když tvůj bratr nejí maso, ani ty nejez maso a netrap svého bratra.....

Pouze křesťané z pohanů dostali doporučení nejíst krev a nevykrvácené, aby ....netrápili své bratry.....a nerozbíjely se tím sbory !

Skutky 15.kap:
19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20 ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

Bylo to napsáno jen pohanům ! Boží zákon nemůže platit jen pro někoho !

Proto se tam neustále všichni kroutili, že pohané byli taky spaseni milostí, aby jim nakládali SZ předpisy, které se už nemusí dodržovat, které nebyli schopni dodržet ani židé !

Skutky 15.kap.:
9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

Dohodlo se tedy na kompromisu, že pohané nebudou dráždit židy jedením krve a nebudou se rozbíjet tím sbory.

Protože jedení krve bylo viditelné pro židy, takže tam docházelo k největším třenicícm, asi spolu křesťané stolovali.
Obřízku už tak studovat nemohli.....

Zdržovat se krve........to je úplně šum a fuk......podstata je jinde !


24
n/a
 #29209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:27:55 | #29262 (15)

Co Tvuj žlučník, když zijes jen ze vzteku?
Tak se SD neprojevuje....


n/a
n/a
 #29261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:33:57 | #29263 (15)

Tak nevytrhávej.
Sama cituješ Skutky 15:9, že Bůh neučinil žádného rozdílu, tak tady netvrď něco o kompromisu.
Odsouzeno bylo vyžadování obřízky a vůbec vyžadování některých ustanovení Zákona, naopak bylo zdůrazněno dodržování nutných věcí.


n/a
n/a
 #29261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:54:14 | #29269 (16)

Pro co byly ty věci nutné k dodržování, když se jednalo jen o pohany.........!

A proč ne obřízka:......:
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!

Protože stačilo, že největším třenicím u jídla se předešlo........

Ne, že krev se najednou stala zákonem !_


24
n/a
 #29263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:56:19 | #29272 (17)

Obrizka byla symbolem. Smlou a mezi Bohem a židy. Krev nikoliv..
Byla zakázána celému lidstvu, uz od Noema.....


n/a
n/a
 #29269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 11:08:14 | #29274 (18)

Sobota byla taky dána při stvoření a přesto byla naplněna v Kristu !


24
n/a
 #29272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 11:22:17 | #29280 (19)

O sabatu není řeč. Ten byl naplněn společně s dalšími ustanoveními zákona, a nebyl tedy do těch nutných věcí zařazen.
Proč v tomto příapdě nebyl potřeba ten "kompromis"?


n/a
n/a
 #29274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:35:00 | #29304 (20)

Protože židé , neměli denně na stole se společným jídlem sobotu, nebyla tak viditelná stejně jako obřízka, kromě toho ji většina stejně nedodržovala.­........ale kus masa..........ten byl důležitý a byl vidět.......

Toto bylo nejvíce důvodem k hádkám.....


24
n/a
 #29280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:40:10 | #29306 (21)

Ty si zidovka a drzis se SZ?


n/a
n/a
 #29304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:43:54 | #29307 (22)

Když si jeden mladý muž v Zimbabwe přečetl knihu „Přijď tvé království“, vydanou Společností Strážná věž, pohnulo ho to, aby napsal:

„Už několik let jsem pozoroval, že tady v Zimbabwe jste to vy, svědkové Jehovovi, kteří se skutečně snažíte následovat Kristův vlastní příklad. Jsem členem církve adventistů sedmého dne, ale zdá se, jako by má církev v této zemi ztratila inspiraci svatého ducha. Děláme kompromisy se světem. Věříme například jako vy, že se Kristus nenarodil 25. prosince, a přece nám naši pastoři říkají, že můžeme vánoce slavit, pokud nezapomínáme, že Kristus zemřel za naše hříchy . . .

Já osobně mám dost toho, že se prohlašuji za křesťana, zatímco můj život je v rozporu s Ježíšovým příkladem. Chci být nekompromisním křesťanem . . . Vy jste zatím jediná skupina, která mě dokázala přesvědčit o Boží lásce a o moci Jeho evangelia svým životem, a ne jen proslovy a spisy. Kážete evangelium a žijete podle něho, zatímco mnoho lidí evangelium jen káže.“


n/a
n/a
 #29306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:57:36 | #29311 (22)

Ne.


24
n/a
 #29306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 13:23:38 | #29315 (23)

„Velmi nás rmoutil omyl adventistů, kteří očekávali Krista v těle a vyučovali, že svět se vším, co je na něm, kromě adventistů, bude spálen v roce 1873 nebo 1874. Způsob, jak stanovili data, zklamání a jejich celkově nedomyšlené představy ohledně účelu a způsobu Kristova příchodu víceméně uvalily pohanu na nás a na všechny, kdo toužili po jeho nadcházejícím Království a ohlašovali je.


n/a
n/a
 #29311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 13:50:16 | #29318 (24)

Proto jste navázali rokem 1914..--...?!


24
n/a
 #29315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 11:38:29 | #29286 (19)

A kde je tam příkaz o sobotě?
Kde je nazvána nutnou věci?

Já mám, ve Skutcicb 15, toto:
kromě těchto nutných věcí: Abyste se zdržovali věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného [neboli zabitého bez vykrvácení] a smilstva. Vystříháte-li se toho pečlivě, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“


n/a
n/a
 #29274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:46:26 | #29308 (20)

Všechny předpisy byly naplněny v Kristu a nemusíme je dodržovat !

A nejvíce předpis o krvi, protože se naplnil smrtí Krista a jeho vylitím krve.

Je zapotřebí dnes jít za ním a nechat se očistit a ne dodržovat připomínku a výchovu ke Kristu tím, že nebudu jíst krev !
Ledaže byste omyti nebyli !

Nebo si můžete vzít žida do špitálu a neurážet ho přijímáním krve a zaskvít se svojí úžasnou věrností a umřít...!

Je psáno: Nechtěj být příliš spravedlivý..­.......můžeš se dostat na scestí.....


24
n/a
 #29286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:55:41 | #29310 (21)

Noe byl, jaké národnosti?
Nebyl náhodou předkem nás všech?

1. Mojžíšova 9:1–4
9 Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: „Buďte plodní, množte se a naplňte zemi. 2 Strach a hrůza z vás bude dál na všech zvířatech, na všech ptácích, na všech plazech a na všech mořských rybách. Vydávám vám je do rukou. 3 Všechna zvířata* vám budou sloužit k jídlu. Všechna vám je dávám, stejně jako jsem vám dal zelené rostliny. 4 Ale nebudete jíst maso s jeho životem* – jeho krví.


n/a
n/a
 #29308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 13:01:25 | #29312 (22)

Ano toto byl předpis. Sobota byla dokonce zákon , taky v době stvoření a stejně byl naplněna Kristem.


24
n/a
 #29310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 13:31:43 | #29316 (23)

Tak, prosím, cituj, kde je to uvedeno jako zákon!
Pavel si myslel, ze sobota je jen předobrazem něčeho většího a duchovního. Já to beru od něj...

Kolosanům 2:16, 17
16 Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu a pití nebo kvůli nějakému svátku nebo novoluní+ nebo sabatu. 17 To všechno bylo stínem budoucích věcí, ale skutečností je Kristus.


n/a
n/a
 #29312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 13:55:26 | #29319 (24)

Sobota je součást desatera, jestli nevíš, ale zároveň i Bůh odpočinul při tvoření světa.

A sobota je něčím větším duchovnějším v Kristu, protože on sám je naší sobotou, naším odpočinutím, dnem odpočinku, do kterého vcházíme !

Tak je sobota naplněná Kristem stejně jako prolití jeho krve je naplněním přípravy pravidla vylitím krve zvířat......, oboje už není nutné zachovávat a připravovat se tím na příchod Krista !


24
n/a
 #29316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 15:34:34 | #29320 (25)

Význam krve spočívá ještě v něčem jiném.
Je to symbol svatosti života, který si Jehova vyhradil pro sebe.


n/a
n/a
 #29319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 19:48:57 | #29348 (26)

Už jsem to psala Abuko , že svatosti života v krvi měla vychovávat ke svatosti krve Kristovy. Čistota a svatost jeho krve nás dokonale očišťuje.
K tomu měla lidi vychovat !

Přestaň z ní dělat až přesvatost , která patří Jehovovi !

Jehova ti ji dal v Kristu, aby ses k němu mohl zase vrátit !


24
n/a
 #29320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 19:58:46 | #29350 (27)

Co tedy znamená pokyn zdržovat se krve?
Proč ten pokyn byl dán společně se zdržováním se smilstva a model? Platí tyto pokyny pro křesťany, nebo ne?


n/a
n/a
 #29348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 20:55:46 | #29359 (28)

Tak se zamysli Margo.
Dva křesťani z Židů, z Jeruzaléma začali prosazovat židovské předpisy, že je musí křesťané z pohanů dodržovat, protože pro ně nebylo snadné se dívat na křesťany z pohanů, že už jsou svobodní od předpisů, které dodržovali po staletí.....
Začali to vířit ve sboru v Antiochii a tím ho rozbíjeli.

Pavel se tedy vydal s Barnabášem v podstatě zjistit co to tam učí v tom Jeruzalémě a dát nějak do pořádku tyto věci tam, odkud přišly.

No a narazili vlastně na to, že tyto problémy asi nejsou náhodné, ale vlastně všude. Všude byli křesťané z pohanů mixovaní s křesťany ze Židů.....

Nemohli zase zavést SZ předpisy kompletně, aby židé nebyli zraňovaní, no tak vybrali ty, které zřejmě dráždí nejvíce, což bylo maso na talíři, když společně jedli. Bylo to nejvíce viditelné....., zřejmě.

Tak to vyřešili kompromisem podle, když tvůj bratr nejí maso, ani ty ho nejez.....v principu.

Než tvůj bratr vyzraje a doroste křesťanské svobodě.

Takže Margo je to princip dodnes. Princip, ne krev. Dnes mohou být úskalím jiné věci.

Toto doporučení v prvním století bylo dáno pouze pohanům. Takže jen pohané nesmí smilnit a modlařit ?

To je samozřejmě nesmysl, prostě to k tomu přidali, aby ta krev tak neřvala......., protože to byl jasný předpis pro pohany......., myslím křesťany z pohanů......., který dodržovat nemuseli......!


24
n/a
 #29350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 21:22:15 | #29362 (29)

Ale to je tvoje podání, Kjaro, nikoli biblické. Nic takového z Písma nevyplývá. O VŠECH těch věcech se píše jako o BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÝCH. Tak si k tomu nevytvářej vlastní legendu. *10235*


n/a
n/a
 #29359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 22:07:03 | #29367 (30)

Ano, byly nutné, protože se rozpadaly sbory hádkami.......

A bylo to určeno jen pro křesťany z pohanů, jak je psáno......., proč ?!


24
n/a
 #29362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 22:12:24 | #29368 (31)

Jak jsi přišla na to, že byly jen pro křesťany z pohanů? Můžeš citovat text, z něhož to vyplývá?:


n/a
n/a
 #29367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 07:26:32 | #29370 (31)
*27482*

n/a
n/a
 #29367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 07:49:54 | #29376 (29)

Čím vic se zamyslím, tím vic nemáš pravdu!


n/a
n/a
 #29359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 07:56:10 | #29377 (30)

Bude nám upřímně líto, ze v ráji nebude člověk, který utyral letého nevlastniho syna. Žena, která byla odsouzena včera, která nenávratně poranila vlastní miminko. Už bude navždy slepé a hluché a nikdy nebude chodit. Poškodila mu mozek.
Také nám budou chybět pedofilní kněží, krizové výpravy a surově jeptisky, které vladly v Magdaleninych pradelnach....
https://www.lifee.cz/trendy/magdaleniny-pradelny-krestanske-peklo-pro-zeny-ktere-byly-jine_57723.html


n/a
n/a
 #29376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 07:25:57 | #29369 (27)

Tvůj názor, i x krát zopakovaný, se nestává pravdou....


n/a
n/a
 #29348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 20:31:11 | #29358 (25)

A desatero bylo dáno židům.....


n/a
n/a
 #29319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 16:42:06 | #29334 (21)

Talže můžeme i smilnit a modlařit? *17622* *17622* *17622*


n/a
n/a
 #29308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 19:53:05 | #29349 (22)

Margo, buď tak hodná nejdříve si to přečti co jsem psala !

Hlavně si přečti jednou v souvislosti celou 15.kapitolu Skutků.....!


24
n/a
 #29334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 19:59:33 | #29351 (23)

Četla jsem ji nejednou.


n/a
n/a
 #29349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 20:01:39 | #29353 (23)

A mohla bys mi, prosím, odpovědět na moji otázku?


n/a
n/a
 #29349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:58:01 | #29273 (17)

Zdržování krve se zákonem nestalo, pouze bylo připomenuto, že je to stále platný příkaz, na rozdíl od obřízky, například.
Určitě nešlo o nějaké třenice u jídla, ale o "nutnou věc".


n/a
n/a
 #29269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 11:12:13 | #29276 (18)

Byla to velmi nutná věc, Pavlovi málem rozbila sbor v Antiochii a byla tím rozbíjeny další sbory !

Ty si myslíš, že by to bylo pouze nazváno jako nutná věc, kdyby se jednalo o rovnocennou věc se smilstvem......!


24
n/a
 #29273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 11:17:53 | #29278 (19)

Zdržování se krve bylo nazváno "nutnou věcí" stejně jako zdržování se smilstva.


n/a
n/a
 #29276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 12:39:23 | #29305 (20)

Proč to bylo dáno jen pohanům ?


24
n/a
 #29278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 12:17:22 | #29176 (11)

Rozhodnout se jíst, nebo nejist maso, je osobni volba!


n/a
n/a
 #29173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
09.07.20 11:55:22 | #29172 (9)

Tvůj názor považuji nadále za mylný a hlavně zkreslující to, co učíme.
Není dál o čem diskutovat.


n/a
n/a
 #29167 

| Předmět: RE: RE: Jan Hus
06.07.20 17:42:28 | #28987 (2)

A co když některé ty bludy byly současně kritikou tehdejších pořádků v církvi?
Nebo snad šlo výhradně o bludy proti biblickým naukám?


n/a
n/a
 #28981 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan Hus
07.07.20 11:07:43 | #29069 (3)

Myslím, že na prvním místě byly biblické nauky........, i když se k tomu dostává přes pořádky......


24
n/a
 #28987 

| Předmět: RE: Jan Hus
07.07.20 14:22:59 | #29073 (1)

haha máš ráda válka.cz? *691*


-64
n/a
 #28979