Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 515017x
Příspěvků:
34902

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #29136

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: verny a rozvazny americky…
09.07.20 10:56:43 | #29136
Reakce na příspěvek #29117

Kdy bylo očkování zakázáno?
Dej sem odkaz, jinak jen plane stekas.


n/a
n/a
 #29117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: verny a rozvazny…
09.07.20 11:12:24 | #29143 (1)

Kdysi nebylo očkování přijatelné z důvodů, které jsem uvedl.


 #29136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: verny a rozvazny…
09.07.20 11:15:42 | #29145 (2)

Já jsem to ale nepochopila. Vy nesmíte do těla přijmout nic živého? Je pro to nějaký biblický důvod?


81
n/a
 #29143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:17:12 | #29146 (3)

Takže jogurty s živými kulturami taky nesmíte?


81
n/a
 #29145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:27:49 | #29151 (4)

Myslím, že živá kultura jogurtů nepochází z krve.
Či snad ano?
Ale jeden čas se prodával jogurt "obohacený" o tzv. JUWIM, což byla nějaká látka získávána z hovězí krve.


 #29146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:33:07 | #29159 (5)

Jj, pamatuji si, že si to v práci moje kolegyně - SJ - množila na kopírce. totiž které nanuky a další výrobky jsou s juwimem a které ne. Tehdy jsem si pomyslela, jak je ta vaše víra složitá. To vymyslí nějaký výrobce nový druh mléčného výrobku, a SJ aby pátral, jestli si ho může koupit.


81
n/a
 #29151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 11:37:37 | #29163 (6)

Není to tak hrozné.
Není podstatné, jestli člověk v nevědomosti něco zbaští.
Pokud ale víme, měli bychom i jednat.
Když mi například i řezník potvrdí, že barva jistého druhu uzenin se před uzením vylepšuje máčením v krvi, klidně si budu pochutnávat na něčem jiném. *33018*


 #29159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:36:52 | #29264 (7)

O zákazu krve:

Je dobré chápat kontext celého Písma, staré i nové smlouvy. A nevytrhnout jedno slovo. Zdržovat se krve.

SZ příkaz nejezení krve, vylití krve zvířete, protože je v ní život a patří Bohu, byla výchova židů ke Kristu.

Měla připravovat židy pro vylití krve Kristovy a pro získání života z ní !

Ale dnes Kristus už svoji krev života prolil a my život z ní získáváme přijetím Krista !

Proto už není zapotřebí respektovat SZ předpis nejedení krve !

Ale křesťané ze židů nebyli schopni tak rychle vyrůst ve svobodě a byl pro ně problém se dívat na křesťany z pohanů, kteří jedli maso s krví, docházelo k hádkám a rozbíjení sborů.

Pavlovi dva bratři z JERUZALÉMA takto rozbíjeli sbor , který založil v Antiochii,....PROTO SE VYPRAVIL S BARNABÁŠEM DO JERUZALÉMA, aby zjistil co se tam vyučuje, jestli je všechno v pořádku a vyřešil problém v místě, kde ti dva bratři žili !

Ne protože by tam byl vedoucí sbor !!!

No a zjistilo se, že tyto spory jsou zřejmě ve všech sborech, protože všude byla směska křesťanských židů a pohanů.

Takže se došlo ke kompromisu, podle vzoru.....když tvůj bratr nejí maso, ani ty nejez maso a netrap svého bratra.....

Pouze křesťané z pohanů dostali doporučení nejíst krev a nevykrvácené, aby ....netrápili své bratry.....a nerozbíjely se tím sbory !

Skutky 15.kap:
19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20 ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

Bylo to napsáno jen pohanům ! Boží zákon nemůže platit jen pro někoho !

Proto se tam neustále všichni kroutili, že pohané byli taky spaseni milostí, aby jim nakládali SZ předpisy, které se už nemusí dodržovat, které nebyli schopni dodržet ani židé !

Skutky 15.kap.:
9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

Dohodlo se tedy na kompromisu, že pohané nebudou dráždit židy jedením krve a nebudou se rozbíjet tím sbory.

Protože jedení krve bylo viditelné pro židy, takže tam docházelo k největším třenicícm, asi spolu křesťané stolovali.
Obřízku už tak studovat nemohli.....

Zdržovat se krve........to je úplně šum a fuk......podstata je jinde !


34
n/a
 #29163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 10:45:40 | #29266 (8)

Tvé pochopení je úplně mimo:
Sk. 15:28, 29: „Svatý duch a my sami [vedoucí sbor křesťanského sboru] jsme. . . uznali za dobré nepřidávat vám žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: Abyste se zdržovali věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného [neboli zabitého bez vykrvácení] a smilstva. Vystříháte-li se toho pečlivě, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“ (Jedení krve je tu postaveno na roveň modlářství a smilstvu, věcem, které bychom neměli chtít dělat.)


n/a
n/a
 #29264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 09:08:28 | #29385 (9)

Žádný vedoucí sbor,
Pavel s Barnabášem jel vynadat v podstatě vedení sboru v Jeruzalémě, protože dva bratři z jejich sboru jim rozvraceli nově založený sbor v Antiochii !

Proto jeli tam, jinak by jeli jinam.


34
n/a
 #29266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 16:29:58 | #29332 (8)

A o tom asmilstvu a modlách, ro platilo taky jen pro křesťany z pohanů? To byl taky nšjaký kompromis? *3199*


n/a
n/a
 #29264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 09:03:10 | #29384 (9)

Pokud sis nevšimla Margo, celá kapitola řeší křesťany z pohanů....

19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.


34
n/a
 #29332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 09:20:06 | #29387 (10)

Tak se zamysli Margo.
Dva křesťani z Židů, z Jeruzaléma začali prosazovat židovské předpisy, že je musí křesťané z pohanů dodržovat, protože pro ně nebylo snadné se dívat na křesťany z pohanů, že už jsou svobodní od předpisů, které dodržovali po staletí.....
Začali to vířit ve sboru v Antiochii a tím ho rozbíjeli.

Pavel se tedy vydal s Barnabášem v podstatě zjistit co to tam učí v tom Jeruzalémě a dát nějak do pořádku tyto věci tam, odkud přišly.

No a narazili vlastně na to, že tyto problémy asi nejsou náhodné, ale vlastně všude. Všude byli křesťané z pohanů mixovaní s křesťany ze Židů.....

Nemohli zase zavést SZ předpisy kompletně, aby židé nebyli zraňovaní, no tak vybrali ty, které zřejmě dráždí nejvíce, což bylo maso na talíři, když společně jedli. Bylo to nejvíce viditelné....., zřejmě.

Tak to vyřešili kompromisem podle, když tvůj bratr nejí maso, ani ty ho nejez.....v principu.

Než tvůj bratr vyzraje a doroste křesťanské svobodě.

Takže Margo je to princip dodnes. Princip, ne krev. Dnes mohou být úskalím jiné věci.

Toto doporučení v prvním století bylo dáno pouze pohanům. Takže jen pohané nesmí smilnit a modlařit ?

To je samozřejmě nesmysl, prostě to k tomu přidali, ......, protože to byl jasný předpis pro pohany......., myslím křesťany z pohanů......., který dodržovat nemuseli......!


34
n/a
 #29384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.07.20 11:56:28 | #29407 (11)

Jsi potomkem Noema? Tak pro Tebe plati zakon o krvi.
Kdežto zakon o sobotě byl daň jen židům..


n/a
n/a
 #29387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 20:03:46 | #29354 (8)

Kjara má jednoznačně pravdu.


-64
n/a
 #29264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 20:06:04 | #29355 (9)

Jo? A na moji otázku, kterou jsem jí položila, odpověď máš? *17625*


n/a
n/a
 #29354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 11:44:36 | #29168 (6)

Pokud Ti víc chutná jogurt s kapkou býčí krve, davej si ho....


n/a
n/a
 #29159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 12:09:31 | #29174 (7)

Plus se slintavkou a kulhavkou je zvlášť chutny.....


n/a
n/a
 #29168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:28:09 | #29152 (4)
*27482* *27482* *27482*

n/a
n/a
 #29146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:34:13 | #29161 (3)

Odkud máš ten zoufalý názor?


n/a
n/a
 #29145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:38:10 | #29164 (4)

No nechápu to. a já když něco nepochopím, tak to nepochopím TOTÁLNĚ!


81
n/a
 #29161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:40:18 | #29165 (5)

Mylím, že ti to tak vyhovuje.


 #29164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: verny a rozvazny…
09.07.20 11:13:39 | #29144 (1)

Myslím, že za Rutherforda. Odkaz ti sem dávat nebudu. Abuka by ho stejně smazal, protože to nejsou stránky podle jeho gusta. A hlavně - nechce se mi to hledat!


81
n/a
 #29136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: verny a rozvazny…
09.07.20 11:18:27 | #29147 (2)

Myslím, že největší aféra bylo kolem toho v době epidemie černých neštovic v USA.
Je ovšem fakt, že mnoho lidí zemřelo právě následkem očkování oslabenými patogeny. Prostě tehdejší vakcíny byly nejen nepřijatelné podle našeho porozumění Bible, ale byly skoro stejně nebezpečné jako samotné nemoci.


 #29144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:23:03 | #29149 (3)

Hodně lidí mi ale říkalo, že očkování proti chřipce taky tělo oslabí a některý druh chřipky, na který není tělo připravené, snáší hůř než neočkovaný jedinec. Tak to abyste i dnes některá očkování vynechali.


81
n/a
 #29147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:27:19 | #29150 (4)

JPP


n/a
n/a
 #29149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:28:53 | #29153 (5)

Jo a také máme zakázáno dýchat..... *10648*


n/a
n/a
 #29150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:31:46 | #29157 (5)

Mně doktor zakázal vakcíny, kvůli zdravotnímu stavu, mám se zeptat, jestli není katolík, abychom mohli nadávat a nasazovat?


n/a
n/a
 #29150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 11:35:09 | #29162 (6)
*27179* *27179*

81
n/a
 #29157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 12:18:56 | #29177 (7)

Asi to bude jeho katolicky fanatismus, ne?


n/a
n/a
 #29162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: verny a…
09.07.20 11:33:20 | #29160 (4)

Ano, reakce organizmu na očkování záleží na řadě faktorů.
Pro nás je podstatné, že 99% vakcín jsou pro nás z hlediska víry přijatelná.
A pokud jsme na pochybách zjistíme si informace.


 #29149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: verny a rozvazny…
09.07.20 14:16:55 | #29187 (1)

haf, haf; ňaf, ňaf - to víš, že si štěknu, a ráda


81
n/a
 #29136