Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 432357x
Příspěvků:
33001

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #29236

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 08:36:54 | #29236
Reakce na příspěvek #29235

oni svedkove jehovovi fungovali uz ve stredoveku? krizacke vypravy "dělali" poddani, slechta a panovnici| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 08:54:58 | #29238 (1)

Abel, první věrný svědek Jehovův, Enoch a Noe, nebojácní zvěstovatelé Božího varovného poselství před potopou, Abraham, který hostil anděly, Mojžíš, skrze něhož byl dán Zákon na hoře Sinaj a odvážní proroci, jako Jeremjáš, který viděl zničení Jeruzaléma v roce 607 př. n. l., a Jan Křtitel, který slyšel samotného Boha, jak označuje Ježíše jako svého Syna. Budou tam i věrní, kteří zemřeli během posledních dnů přítomného systému. — Hebr. 11:4–38
V kapitole 12. Pavel, vyprávění o věrných mužích, shrnuje:

Hebrejcům
12 Protože nás tedy obklopuje tak velký oblak svědků, odhoďme i my každou zátěž a hřích, do kterého se snadno zaplétáme, a vytrvale běžme závod, kterého se účastníme.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 08:56:18 | #29239 (2)

Proč Pavel neřekl, že to byl velký oblak katolíků?
Protože nebyl!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 18:45:15 | #29340 (2)

rose Abel, první věrný svědek Jehovův, Enoch a Noe ...- komediante!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 21:29:30 | #29365 (3)

Visitore, prosím, kroť své vášně. Rose není žádný komediant, ale prostě zná Bibli. Že tobě jeho vývody přijdou směšné, je čistě tvoje vina. Zkus si přečíst texty, na které se odkazuje, a popřemýšlet o nich. *3409*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 09:25:36 | #29243 (1)

A nebyli věřící, ze?
V roce 1095 na synodech v Clermontu (ve Francii) a v Piacenze (Itálie) papež Urban II. vyzval celou Evropu ke svaté válce, k osvobození památných míst a účastníkům slíbil odpuštění hříchů. Bezprostředním podnětem k vyhlášení křížové výpravy byla žádost Byzance, která se obrátila na papeže, aby získala pomoc proti postupu seldžuckých Turků v Malé a Přední Asii. Výzva byla přijata s nadšením.

https://www.dejepis.com/ucebnice/krizove-vypravy/
Stačí číst dejepis.....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 09:28:14 | #29244 (2)

Tamtéž:
4. křížová výprava (1202 – 1204)
Čtvrtá výprava ukázala i politické a hospodářské důvody těchto tažení. Výzvy k výpravě do Svaté země vydával papež Inocenc III. od roku 1198.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.07.20 09:35:47 | #29245 (3)

Východní pobřeží bylo pro Evropany důležitou oblastí (nachází se zde svatý hrob, poutní místo křesťanů). Dokud tuto oblast ovládali Arabové, tak křesťané měli k hrobu volný přístup. Po roce 1070 se však Palestiny zmocnili turečtí seldžukové, bojovní, nesnášenliví a fanatičtí vyznávači islámu. Ti přepadali a zabíjeli křesťany, narušili obchodní cesty s Čínou a Indií, útočili i na Byzantskou říši. Byzantský patriarcha žádal o pomoc evropské panovníky a papeže (= příležitost obnovy moci nad veškerým křesťanstvím).

Srovnej si to s Jezisovym: V noci, kdy měla být spáchána největší nespravedlnost všech dob — kdy měl být zatčen, vyslýchán a popraven Ježíš Kristus —, odmítl sám Ježíš uchýlit se k jakémukoli násilí. Řekl Petrovi: „Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne.“ (Matouš 26:52, Petrů)

Bylo by, nějaké použití zbrane, spravedlivejsi, než tady????

*18029*

n/a
n/a