Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 115851x
Příspěvků:
17638

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #3252

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 12:55:45 | #3252
Reakce na příspěvek #3188

To si myslíš i o Jezisovi, Visitore?
Té noci, kdy byl Ježíš zrazen a zatčen, jeden z jeho učedníků vytasil meč, aby Ježíše bránil. Ježíš mu přikázal: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52) Druhý den ráno řekl Ježíš Pontskému Pilátovi: „Mé království není částí tohoto světa. Kdyby mé království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by byli bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není z tohoto zdroje.“ (Jan 18:36) Je snad toto učení nepraktické?


n/a
n/a
 #3188 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 12:57:19 | #3254 (1)

Jaký postoj měli první křesťané k Ježíšovu učení o tom, že se nemáme uchylovat k násilí? V knize The Early Christian Attitude to War (Jaký postoj zaujímali první křesťané k válce) se uvádí, že podle Ježíšova učení „bylo nezákonné, a tudíž vyloučené používat jakékoli násilí a jakkoli druhým škodit, z čehož jasně vyplývalo, že [bylo] nezákonné účastnit se války . . . První křesťané vzali Ježíše za slovo a jeho poučování ohledně mírnosti a neprojevování odporu chápali v doslovném smyslu. Své náboženství úzce ztotožňovali s pokojem; válka znamenala krveprolévání, a proto ji ostře odsuzovali.“ Kdyby se všichni ti lidé, kteří se hlásili ke křesťanství, opravdu řídili tímto učením, oč jinak by vypadaly dějiny!


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 20:28:57 | #3402 (1)

dnes žijeme v inom svete, hriechu, násilia a válek -...preto, ak sa nedá obnoviť pokoj a spravdlivosť v jednaniach za "okrúhlýym stolom", prídu na rad donucovacie prostriedky, strkanie hlavy do piesku. vyplačkávanie, nastavenie tváre nikomu nepomôže /nastavujeme tvár v malých konfliktoch a nedorozumeniach)­...nemôžeme meditovať o tom "co kdyby", ale o tom, čo je realita dnešného hriešneho sveta...na prvom nieste je pokoj a spravodlivosť, a morálka jasne hovorí, že to treba dosiahnuť - ak to inak nejde) aj donucovacími prostriedkami (i elimináciou, a potrestaním agresora, - toho, kto nechce obnoviť spravodlivosť)....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 20:31:20 | #3404 (1)

"Krestanske" země se toho, v obou pripadech světových válek, nedrzeli....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 20:33:23 | #3408 (1)

Tohle Ježíš odvolal pro koho a kdy?
„Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mat. 5:44)


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:34:52 | #3414 (1)

iaste, pri potláčaní zla milujem!


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:35:51 | #3416 (1)

Lukáš, který psal obzvláště pro Nežidy, zapsal Ježíšova slova následujícím způsobem: „Ale vám, kteří nasloucháte, říkám: Milujte neustále své nepřátele, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás urážejí.“ — Luk. 6:27, 28.


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:38:45 | #3424 (1)

Kde Ježíš rekl, ze to neplati a pro koho? Kdy mír zaměnil za zbraně?


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:42:32 | #3430 (1)

visitor77 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
před 4 minutami | #3414
iaste, pri potláčaní zla milujem!

Ja:
Cituj kde to takhle Kristus říká.....,


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:47:33 | #3440 (1)

Já mám v Bibli jenom tohle:
„Neodporujte tomu, kdo je ničemný; ale ať ti dá políček na pravou tvář kdokoli, obrať k němu i druhou“ nebo „nastav mu i druhou,“ jak uvádí Ekumenický překlad. (Matouš 5:39)


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 10:10:01 | #3540 (1)

A uz je ticho....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
27.01.20 10:55:46 | #3578 (1)

Proc Jezis nerekl, at se krestane pridaji k boji proti utiskovatelum z Říma? Proč jš neposlal "spravedlive" bojovat za svate město Jeruzalém. Proc se neměli pridat k zelotum?
Nebyla to "spravedliva" valka, podle katolických měřítek?
Kdo tady použil tvé "naivní myšlení"? To chceš přisoudit i Jezisovi?
„Když . . . uvidíte Jeruzalém obklopený utábořenými vojsky, pak vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Ať potom ti, kteří jsou v Judeji, utečou k horám a ti, kteří jsou v jeho středu, ať odejdou.“ (Luk. 21:20, 21)
Uvazuj trochu....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 11:46:18 | #3634 (1)

vám nebudem nič citovať, vy vôbec nechápete Písmo - vy len špekulujete a konšpirujete vypichovaným slovíčkárením...


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 17:23:30 | #3842 (1)

Nemáš Co!!!


n/a
n/a
 #3252