Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 636487x
Příspěvků:
37568

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #34720

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:53:20 | #34720
Reakce na příspěvek #34715

Tak já vím jak svědci berou Bibli doslova a vůbec nepřemýšlejí. Takže se asi těžko domluvíme....


11
n/a
 #34715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:56:23 | #34721 (1)

Prosím, dej svůj vlastní výklad. A zase my ho zhodnotíme.


n/a
n/a
 #34720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:57:00 | #34722 (2)
*47*

n/a
n/a
 #34721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 14:31:41 | #34723 (2)

Výklad čeho prosím?


11
n/a
 #34721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 14:44:20 | #34724 (3)

Jak je to s tou duhou přece.


n/a
n/a
 #34723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 15:16:52 | #34725 (4)

S duhou to není nijak. Dokud nepochopíte, co to znamená, že Bible je Boží slovo, pak se nehneme z místa a vy si budete do smrti představovat Boha jako dědečka co vykládá Noemovi něco o duze. Takže pokud připustíte, že takové věci, jako je v tomto případě duha jsou nepodstatné, nedůležité a do starého zákona se dostaly protože je to staletí ústně tradované vyprávění, pak můžeme debatovat dál. Ale protože za ty roky co tu "diskutujete" už vás znám, není to možné.


11
n/a
 #34724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 15:54:34 | #34726 (5)

Aha. Takže do Bible to vyprávění bylo dáno proč? Jen tak jako pohádka pro děti?


n/a
n/a
 #34725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 16:22:13 | #34727 (6)

Už jsem ti to vysvětlil, nebo se o to aspoň pokusil. Starý zákon je prostě vyprávění, podle tehdejšího poznání, jsou tam popsány mimo jiné zvyky, zážitky, poezie, prostě dějiny Izraelitů, jak se vyprávěly a předávaly mezi generacemi. A samozřejmě jsou tam zachyceny myšlenky proroků, kteří vyjadřovali to, co jim Duch svatý vnukal. Ale to se opravdu nedá brát všecko doslova, prostě duha je znamení že je po bouřce. A že Bůh slibuje, že už nikdy žádná velká Bouřka nebude, že se už nikdy nebude zlobit tak, aby celý svět spláchl.
Musíš trochu přemýšlet, v Bibli jsou především věci nutné k naší spáse a nějaká duha mezi ně rozhodně nepatří.
Trvat na tom, že ano, je známkou nevzdělanosti a nezralosti. Uklidnit tě snad může jenom to, že tak Bibli bere spousta lidí, i katolíků. Stačí tak?


11
n/a
 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 16:23:35 | #34728 (7)

CO VLASTNĚ MĚL jEŽÍŠ NA MYSLI, KDYŽ ŘEKL "TVÉ SLOVO JE PRAVDA"?


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 16:39:56 | #34729 (8)

Totéž, co vyjádřil slovy: "Já jsem ta cesta, PRAVDA, i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


84
n/a
 #34728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:19:00 | #34736 (9)

To tedy myslel sebe?


n/a
n/a
 #34729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:22:25 | #34737 (10)

(2Ti 3:16, 17)
Celé Písmo je inspirované Bohem a je užitečné k vyučování, ke kárání, k nápravě věcí, k výchově k tomu, co je správné. 17 Boží člověk tak může být zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
(2Pe 1:21)
Vždyť proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli vedeni svatým duchem.


n/a
n/a
 #34736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 17:05:17 | #34730 (8)

Neodpovídej otázkou, není to uplně košer. Zkus reagovat na to, co píšu.


11
n/a
 #34728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:23:57 | #34738 (9)

Ta otázka je mojí reakcí. Potřebuju doplnit tvoje myšlenky.


n/a
n/a
 #34730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 18:36:56 | #34731 (7)

Ze ty si na to přišel a Ježíš ne, ten považoval SZ za pravdu!
Jan 17:17


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.08.20 15:34:06 | #34773 (7)

Nestačí.
1. Mojžíšova 9:8-13 (ČEP)
Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

a:
Mezi dominantní Boží vlastnosti patří spravedlnost.
Proto Jehova v několika příkladech vstupoval s lidmi do smluvního vztahu, buď jednostranného, jako v tomto případě, nebo oboustranného, jako tomu bylo v případě smlouvy Zákona.
Znamení duhy tedy bylo pro Noema a jeho potomky především viditelnou připomínkou, že Bůh jedná podle práva.
Nejedná se tedy o nějaký Mojžíšův postřeh nebo nezávaznou a bezvýznamnou alegorii čehosi.


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 18:38:58 | #34732 (1)

Jo, chybí nám vymýšlet si příběhy "svatych", falešné nauky a svátky....


n/a
n/a
 #34720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 20:13:22 | #34733 (2)

Tobě hlavně chybí pár závitů, ten jeden ti stačí tak akorát na to tvoje poštěkávání. Tím ovšem to svoje vyloučení neodčiníš, to chce nějaký hrdinský čin! Zkus třeba na staromáku počmárat ten sloup!


11
n/a
 #34732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 20:38:22 | #34735 (3)

To bude asi že nejsledovanější sloup v celé evropě ne-li na celém světě:-).

Určitě jej mají i nasvícený:-)


n/a
n/a
 #34733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 21:29:23 | #34739 (4)

Co říká Bible k posvátným sloupům:

(2Mo 23:24)
Nebudeš se klanět jejich bohům ani jim nebudeš sloužit a nebudeš napodobovat jejich zvyky. Zničíš jejich modly a roztříštíš jejich posvátné sloupy.

(2Kr 3:2)
Odstranil totiž Baalův posvátný sloup, který udělal jeho otec.

(2Kr 10:27)
Strhli Baalův posvátný sloup a zbořili Baalův dům a udělali z něj veřejné záchody, které tam jsou až dodnes.

(2Mo 34:13)
Zbořte jejich oltáře, roztříštěte jejich posvátné sloupy a podetněte jejich posvátné kůly.

(3Mo 26:1)
Neuděláte si bezcenné bohy a nepostavíte si vytesanou modlu ani posvátný sloup a neumístíte ve své zemi zdobený kámen, abyste se mu klaněli. Já jsem Jehova, váš Bůh.

(5Mo 12:3)
Zbořte jejich oltáře, roztříštěte jejich posvátné sloupy, spalte jejich posvátné kůly v ohni, podetněte vytesané sochy jejich bohů a vymažte jejich jména z toho místa.

(5Mo 16:22)
Ani by sis neměl postavit posvátný sloup. Jehova, tvůj Bůh, to nenávidí.

(2Kr 10:26)
Potom z Baalova domu vynesli posvátné sloupy a všechny je spálili.

(1Kr 14:22, 23)
A obyvatelé Judska dělali to, co je špatné v Jehovových očích, a svými hříchy ho provokovali víc než jejich předkové. 23 Stavěli si výšiny, posvátné sloupy a posvátné kůly na každém vyšším kopci a pod každým zeleným stromem.

(2Kr 18:4)
Odstranil výšiny, rozbil posvátné sloupy a podetnul posvátný kůl. Také rozdrtil měděného hada, kterého udělal Mojžíš. Až do té doby totiž před ním Izraelité nechávali stoupat obětní dým a nazývali ho Nechuštan.


n/a
n/a
 #34735