Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 636349x
Příspěvků:
37564

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #34724

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 14:44:20 | #34724
Reakce na příspěvek #34723

Jak je to s tou duhou přece.


n/a
n/a
 #34723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 15:16:52 | #34725 (1)

S duhou to není nijak. Dokud nepochopíte, co to znamená, že Bible je Boží slovo, pak se nehneme z místa a vy si budete do smrti představovat Boha jako dědečka co vykládá Noemovi něco o duze. Takže pokud připustíte, že takové věci, jako je v tomto případě duha jsou nepodstatné, nedůležité a do starého zákona se dostaly protože je to staletí ústně tradované vyprávění, pak můžeme debatovat dál. Ale protože za ty roky co tu "diskutujete" už vás znám, není to možné.


11
n/a
 #34724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 15:54:34 | #34726 (2)

Aha. Takže do Bible to vyprávění bylo dáno proč? Jen tak jako pohádka pro děti?


n/a
n/a
 #34725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 16:22:13 | #34727 (3)

Už jsem ti to vysvětlil, nebo se o to aspoň pokusil. Starý zákon je prostě vyprávění, podle tehdejšího poznání, jsou tam popsány mimo jiné zvyky, zážitky, poezie, prostě dějiny Izraelitů, jak se vyprávěly a předávaly mezi generacemi. A samozřejmě jsou tam zachyceny myšlenky proroků, kteří vyjadřovali to, co jim Duch svatý vnukal. Ale to se opravdu nedá brát všecko doslova, prostě duha je znamení že je po bouřce. A že Bůh slibuje, že už nikdy žádná velká Bouřka nebude, že se už nikdy nebude zlobit tak, aby celý svět spláchl.
Musíš trochu přemýšlet, v Bibli jsou především věci nutné k naší spáse a nějaká duha mezi ně rozhodně nepatří.
Trvat na tom, že ano, je známkou nevzdělanosti a nezralosti. Uklidnit tě snad může jenom to, že tak Bibli bere spousta lidí, i katolíků. Stačí tak?


11
n/a
 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 16:23:35 | #34728 (4)

CO VLASTNĚ MĚL jEŽÍŠ NA MYSLI, KDYŽ ŘEKL "TVÉ SLOVO JE PRAVDA"?


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 16:39:56 | #34729 (5)

Totéž, co vyjádřil slovy: "Já jsem ta cesta, PRAVDA, i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


84
n/a
 #34728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:19:00 | #34736 (6)

To tedy myslel sebe?


n/a
n/a
 #34729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:22:25 | #34737 (7)

(2Ti 3:16, 17)
Celé Písmo je inspirované Bohem a je užitečné k vyučování, ke kárání, k nápravě věcí, k výchově k tomu, co je správné. 17 Boží člověk tak může být zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
(2Pe 1:21)
Vždyť proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli vedeni svatým duchem.


n/a
n/a
 #34736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 17:05:17 | #34730 (5)

Neodpovídej otázkou, není to uplně košer. Zkus reagovat na to, co píšu.


11
n/a
 #34728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:23:57 | #34738 (6)

Ta otázka je mojí reakcí. Potřebuju doplnit tvoje myšlenky.


n/a
n/a
 #34730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 18:36:56 | #34731 (4)

Ze ty si na to přišel a Ježíš ne, ten považoval SZ za pravdu!
Jan 17:17


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.08.20 15:34:06 | #34773 (4)

Nestačí.
1. Mojžíšova 9:8-13 (ČEP)
Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

a:
Mezi dominantní Boží vlastnosti patří spravedlnost.
Proto Jehova v několika příkladech vstupoval s lidmi do smluvního vztahu, buď jednostranného, jako v tomto případě, nebo oboustranného, jako tomu bylo v případě smlouvy Zákona.
Znamení duhy tedy bylo pro Noema a jeho potomky především viditelnou připomínkou, že Bůh jedná podle práva.
Nejedná se tedy o nějaký Mojžíšův postřeh nebo nezávaznou a bezvýznamnou alegorii čehosi.


n/a
n/a
 #34727