Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 633235x
Příspěvků:
37386

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #36817

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.09.20 10:10:15 | #36817
Reakce na příspěvek #36813

V naukách ANO! V názorech NE! To asi svědek těžko pochopí...


11
n/a
 #36813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 02:14:05 | #36842 (1)

Vaše názory snad nesouhlasí s naukami? *19364*


n/a
n/a
 #36817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 07:57:45 | #36849 (2)

Takhle se může zeptat jenom ten, kdo má zakázáno svobodně myslet. Dobře to bylo vidět třeba za komunismu, strana myslela za lidi. No, asi to není nejlepší příklad, ale jiný mě nenapadá. Vem si třeba takového Adama, visitor tvrdí, že ano, že to byl první člověk. Můj názor je, že ne. Co namítneš? Že církev učí že byl první? Neučí!
Co učí a v co katolíci věří máš v krédu, ve vyznání víry. A tam se s visitorem samozřejmě shodneme.
Je ti to už trochu jasné co je učení a co názor?


11
n/a
 #36842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:28:41 | #36852 (3)

Jo, je mi opravdu jasné, co je učení, a co je názor. Myslím, že fakt, kdo byl prvním člověkem, spadá do kategorie "učení". Pokud církev nemá na toto jasný a pevný náhled, pak je její učení dost na vodě, protože tím ztrácí význam i Ježíšova výkupní oběť. Vždyť jde o jednu ze základních nauk. Můžeš na ni mít jiný názor než církev, ale ten názor už potom nebude katolický, pokud se od učení církve bude lišit.


n/a
n/a
 #36849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:32:23 | #36854 (4)

Církev právěže učení (výklad Bible) má zcela jasné a stálé, pokud se objeví změny tak jsou opravdu marginální.


156
n/a
 #36852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:38:19 | #36856 (5)

Možná ano, ale přesto se názorově dost rozcházíte.Těžko si vysvětlit, proč tomu tak je, jestliže máte tak vyracované a stálé učení. A navíc \Visitor tvrdí, že církev není holubník.


n/a
n/a
 #36854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:40:03 | #36857 (6)

Máme rozpracované učení, ale není nutné znát Katechismus zpaměti. Pro spásu to nehraje žádnou roli.


156
n/a
 #36856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:41:04 | #36859 (7)

Konkrétně není nutné znát zda byl Adam opravdu jediný člověk nebo zda je tím myšlen člověk jako takový (lidstvo)


156
n/a
 #36857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:44:52 | #36864 (8)

Nikoli, Ratko. Od prvního člověka Adama se odvíjí celý příběh Bible i Ježíšova oběť i celá naše budoucnost. Pokud nebyl Adam prvním člověkem, všechno to můžeš zmačkat a zahodit.


n/a
n/a
 #36859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:45:40 | #36866 (9)

Nemusíš, jedná se o spirituální poselství nikoliv fyzické uhnětení z hlíny.


156
n/a
 #36864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:48:12 | #36868 (10)

Tedy spirituálně /duchovně/ první člověk zhřešil a tím celé lidstvo upadlo do hříchu a duchovně Ježíš Kristus celé lidstvo spasil. Tedy jedná se o lidstvo....o lidi jako jednotný celek. Jeden Adam uvrhnul do hříchu lidstvo (sám sebou) a Jeden Ježíš Kristus ho spasil (v sobě). Tedy jedno tělo představuje celé lidstvo.


156
n/a
 #36866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:48:40 | #36870 (10)

Co by bylo spirituálního na nepravdivé zprávě? *3477*
K tomu "uhnětení z hlíny" už jse tady docela dost diskutovali, tak nevím, na co ten posměšný výraz. *17622*


n/a
n/a
 #36866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:50:10 | #36873 (11)

žádný posměšný výraz. Cituji: Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder dech života


156
n/a
 #36870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:51:04 | #36875 (12)

Co je prach hlíny?


n/a
n/a
 #36873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:54:10 | #36877 (11)

Ratka tím myslela, že ta zpráva je něco jako analogie.


-106
n/a
 #36870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:57:22 | #36879 (12)

Já vím, co tím myslela. A v om duchu jsem jí odpověděla.


n/a
n/a
 #36877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:59:02 | #36881 (13)

Tak to nechápeš, co je analogie.


-106
n/a
 #36879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:01:33 | #36883 (14)

analogie >> existující nebo zjištěná shodnost někt. vlastností mezi netotožnými předměty (objekty), jevy ap., obdoba;shoda základních matematických, obvykle diferenciálních rovnic popisujících dva vzájemně nezávislé fyzikální jevy;uplatnění obecných zásad určitého právního řádu pro případ, který nemá v právních normách ani obdobu;v biologii - funkční a tvarová shoda orgánů nebo organizmů, kt. se původně liší (např. křídla ptáků, hmyzu, savců, ptakoještěrů)


n/a
n/a
 #36881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:42:29 | #36861 (7)

Znát zpaměti určitě ne, ale určité povědomí by člověk snad mít měl, ne? A když chodí do stela, měl by si tam ty bvěci neustále opakovat a utvrzovat se v naukách, si myslím.


n/a
n/a
 #36857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:44:57 | #36865 (8)

V kostele se člověk dozví vše důležité pro jeho spásu.


156
n/a
 #36861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:51:52 | #36876 (9)

No vidíš, a do toho Adam opravdu patří.


n/a
n/a
 #36865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:57:30 | #36880 (10)

Vím že jsme potomci Adama a Evy a víme že jsme se znovu narodili skrze oběť a vzkříšení Ježíše Krista. Jeden přinesl smrt a druhý život. to je vše.


156
n/a
 #36876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:02:38 | #36884 (11)

Smrt přinesl někdo, kdo vlastně neexistoval? Symbol lidstva?


n/a
n/a
 #36880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:04:19 | #36886 (12)

cože? Nevím kam míříš. Neřekla jsem že Adam neexistoval, je to člověk! Člověk který zhřešil a s ním celé lidstvo.


156
n/a
 #36884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:14:25 | #36888 (13)

Jo? Byl to tedy první člověk, jehož stvořil sám Bůh?


n/a
n/a
 #36886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:18:23 | #36890 (14)

Vždyť to píšu! Ovšem včetně tajemství JAK, to jsme taky probírali s tím že tobě je to jasné a mě to jasné není.


156
n/a
 #36888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:26:45 | #36892 (15)

Přece tak, jak je to v Bibli popsáno, ne? *3199*


n/a
n/a
 #36890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:29:02 | #36894 (16)

v bibli je jen o uhnětění z prachu hlíny. a to je hodně symbolické.ne­vypovídá to o ničem. nevíme nic o stvoření člověka.


156
n/a
 #36892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:42:08 | #36895 (17)
  Pto nás je důležité, že Bůh udělal prvního člověka Adama a vdechl mu život. Vůbec nemusíme vědět, jak to udělal, stejně jako nevíme, jak přenesl život svého Syna do Marie, aby se narodil jako člověk, a přesto tomu věříme.

n/a
n/a
 #36894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:48:28 | #36897 (18)

Taktak, nevíme. A tedy nevíme jestli to byl jedinec nebo lidstvo ve smyslu jednoho lidského těla (pokolení)


156
n/a
 #36895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:06:13 | #36900 (19)

Tak to zase víme až moc dobře, Ratko. Na tom právě visí celý smysl \\Bible a Ježíšovy oběti, jak jsem psala.


n/a
n/a
 #36897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:52:42 | #36903 (20)

S tou jistotou bych to zas nepřeháněl. Ono to celé může být abstrakce.


-106
n/a
 #36900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:59:54 | #36909 (21)

Ježíš přece nezemřel jako protiváha nějaké abstrakce.


n/a
n/a
 #36903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:23:38 | #36914 (22)

Proč ne?


-106
n/a
 #36909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:51:43 | #36917 (23)

Podle zákona život za život. A protože je to tak zapsáno v Bibli - že skrze jednho člověka, Adama, přišla na zem smrt.


n/a
n/a
 #36914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:42:44 | #36945 (24)

To se s tím nijak nepříčí.


-106
n/a
 #36917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 16:13:28 | #36976 (25)

To se tedy příčí. Jestliže je řečeno, že smrt přišla skrze jednoho člověka Adama, tak asi přišla skrze jedniho člověka Adama. A jeden člověk Ježíš tenhke Adamův hřích vykoupil. Je to jasné jako facka, a kdo v tom hledá něco jiného, dostává se opravdu mimo. Mimo biblické poselství, mimo Boží plán.


n/a
n/a
 #36945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 17:05:53 | #36979 (26)

Jeden zhřešil a jeden to napravil. Tedy řeč je o dvou lidech v kterých je celé lidstvo.


156
n/a
 #36976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 17:19:05 | #36980 (27)

Římanům 5:
18A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.
19Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.


156
n/a
 #36979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 20:47:14 | #36984 (28)

No přesně tak. *20832*


n/a
n/a
 #36980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 17:29:53 | #36981 (26)

Nepříčí, ten jeden Adam by byl prostě abstrakce. To poselství může být jiné, než jak to na první pohled vypadá. Koneckonců plno věcí v Bibli obsažených bylo s postupným nabýváním znalostí o světě přehodnocováno.


-106
n/a
 #36976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 20:49:01 | #36985 (27)

A proč to vlastně považovat za abstrakci? To může být abstrakcí Ježíš..., a nebo třeba celá Bible, viď?


n/a
n/a
 #36981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:03:26 | #36987 (28)

No to může. *33084*
To by se to filozofovalo a "svatořečnilo". *7271*


n/a
n/a
 #36985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:14:46 | #36992 (28)

Protože dneska už je jasné, že to takhle (bráno) doslova být nemohlo. Ono vůbec celý ten proces stvoření už na první pohled dává tušit, že to není reportáž.


-106
n/a
 #36985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:17:35 | #36995 (29)

Prozradíš nám nějaký ten "první pohled"?


n/a
n/a
 #36992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:36:20 | #36999 (30)

A jak se to dá udělat?


-106
n/a
 #36995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:41:15 | #37002 (31)

Já nevím, zkus třeba použít klávesnici. *33084*


n/a
n/a
 #36999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:20:50 | #36996 (29)

No on ten proces uzdravování a vzkříšení... *19750*


n/a
n/a
 #36992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 08:29:01 | #37038 (29)

To si myslis, ze Buh nechal tvorit bezduchou evoluci a pak se jen podepisoval?
Evoluci vznikli jen bezduchi lidé.....


n/a
n/a
 #36992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:32:27 | #37047 (30)

Vůbec nejde o to, co si člověk myslí nebo co by si přál, ale o to, jaká je skutečnost. Alespoň by o to mělo jít, protože být ve shodě se skutečností = být v pravdě.


-106
n/a
 #37038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 08:26:53 | #37037 (27)

V Jezisove rodoknenu, ktery clovek je skutecny a ktedy uz abstrakce?
Tohle je vykombinovane­........ať se Volman poučí, jak se kombinuje!


n/a
n/a
 #36981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:29:08 | #37045 (28)

Tak zrovna příběh o Kainovi a Abelovi taky spíš vypadá jako modelová situace.


-106
n/a
 #37037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:46:04 | #37080 (29)

Jo? A co znázorňuje? A proč se o Abelovi zmiňují i křesťanskí Písma jako o konkrétním člověku?


n/a
n/a
 #37045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:43:06 | #37111 (30)

Ilustruje situaci člověka, tak jak je to u modelových příkladů obvyklé. Proč by nemohli?


-106
n/a
 #37080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:54:51 | #37122 (31)

A kteří bibličtí lidé jsou skuteční, a kteří jsou jen modelovým příkladem? Prosím, roztřiď mi to, ať líp porozumím Bibli... *11071*


n/a
n/a
 #37111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:04:56 | #37131 (32)

To ponechám na tvém důvtipu.


-106
n/a
 #37122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:10:32 | #37138 (33)
*3761*

n/a
n/a
 #37131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 17:01:55 | #36977 (22)

Samozřejmě. Protože Ježíš nezemřel jako protiváha. To je strašné, co vy nevykombinujete!


11
n/a
 #36909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 20:45:50 | #36982 (23)

A proč byl nazván "druhým Adamem"? Scgválně, co z toho vykombinuješ ty. *19753*


n/a
n/a
 #36977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 20:45:51 | #36983 (23)

A jako co tedy zemřel?
Ježíš svou smrtí přinesl výkupné. Proto má také titul Vykupitel, že?
Výše výkupného odpovídá ceně vykoupené věci nebo osoby, v tomto případě život jednoho dokonalého člověka Adama za život jiného dokonalého člověka Ježíše.
(Římanům 5:19)
Vždyť právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí učiněni hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti jednoho budou mnozí učiněni spravedlivými.

A Ježíš řekl:
(Matouš 20:28)
Právě jako Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil a dal svou duši jako výkupné výměnou za mnohé.“

Apoštol Pavel pro lepší pochopení zdůraznil, že nejde o nějaké výkupné (lyʹtron), ale o výkupné, které má hodnotu odpovídající hodnotě vykoupeného (an·tiʹly·tron).
(1. Timoteovi 2:5, 6)
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny — [to] má být d­osvědčeno ve svých zvláštních časech.

Takže ano, v tomto smyslu Ježíš zemřel jako protiváha. *33084*


n/a
n/a
 #36977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 17:47:07 | #37437 (24)

Žádná odezva? No divím se! *19364*


n/a
n/a
 #36983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:42:07 | #36902 (18)

Nevim že by bylo v Bibli psáno něco o nějakém přenesení života.


-106
n/a
 #36895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:59:01 | #36908 (19)

No tak co to asi bylo? Ježíš existoval jako duchovní bytost předtím, než se narodil jako člověk. Jako člověk byl pak bytostí identickou s tou, kterou byl předtím. Vzkříšený byl do stejného duchovního těla, jaké měl před svou člověčí etapou. Tak jak jinak se to mohlo stát, než přenesením jeho bytosti do Mariiny dělohy?


n/a
n/a
 #36902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:21:17 | #36912 (20)

Bible mluví o tom, že Marie byla oplodněna Duchem svatým (dosl. počala z Ducha svatého). Blíže to specifikované není, nicméně tohoto bychom se měli držet a zbytečně nefantazírovat.

Nevím nic o tom, že by bylo v Bibli psáno, že byl Ježíš vzkříšen do duchovního těla.


-106
n/a
 #36908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:36:00 | #36915 (21)

Blížeji to specifikované je: Moc nejvyššího zastíní tě.


n/a
n/a
 #36912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:52:20 | #36918 (22)

No jasně - nic o oplodnění tam není. *24581*


n/a
n/a
 #36915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 23:09:17 | #36919 (23)

z výsledků vyhledávání fráze " oplodnění " (celkem 0 veršů - 0 stran)

Ale co znamená moc nejvyššího zastíní tě to nevim


n/a
n/a
 #36918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 23:23:30 | #36921 (24)

To je jako s tím poznal - nepoznal:
Gen 4/1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: „Získala jsem muže, a tím Hospodina.“
Matouš 1/25 Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna.


n/a
n/a
 #36919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 23:30:45 | #36922 (24)

n/a
n/a
 #36919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:46:12 | #36947 (23)

Je psáno, že počala z Ducha svatého. Tzn. nějakým způsobem došlo k oplodnění Duchem svatým.


-106
n/a
 #36918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:15:59 | #36948 (24)

Do Mariina vajíčka byla prenesena informace o osobnosti Jezise a jeho život jako celek. V nebi prestal existovať!


n/a
n/a
 #36947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:16:59 | #36949 (25)

Fyzikálně, nebo biologicky, to nikdo nepojme!!!


n/a
n/a
 #36948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:03:32 | #36988 (25)

No vidíš, a já si myslím, že ani o nějaké Mariino vajíčko nemuselo jít. Takže bych o tom moc nespekulovala.


n/a
n/a
 #36948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:31:48 | #37046 (26)

Ano , tady souhlasím s margo.

Marie byla jen, napíšu řečí dnešní doby " inkubátor. Kdyby Ježíš měl něco z Marie, tak by byl stejně hříšník, jak každý z nás. Nemohl by za nás zemřít v takovém stavu a zmrtvýchvstát. Musel to byt beránek neposkvrněný, aby nás znovu přivedl k životu.

Eva s Adamem, by žili věčně, kdyby uposlechli Boha a nejedli ze stromu poznání dobrá i zla. Eva s Adamem přivedli na svět smrt a to je to prokletí, které provází každého člověka. Každý člověk, hned první den po svém zrození nese břímě smrtí na svých bedrech .

„Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete!
Genesis 3:3‭-‬4 B21

Aby nás mohl vykupit z toho prokletí smrtí, musel Bůh poslat na svět sám sebe v těle. Svůj atribut a to udělal přes svého syna. Stvořil v těle Marie tělo, vše tak jak tvoří v každé ženě, než se narodí dítě, ale z Božího semene z Ducha Svatého. Udělal to přesně tak, jak všechno tvořil na počátku. Svým Slovem.

Jak jsem psala, Marie byla jen inkubátor. Živila, dávala teplo Ježíši..... Bůh si ji vyvolil, jak Mojžíše, Jákoba, Pavla..... Ježíš ani jednou Marií neoslovil matko. Ale o svém otci, Bohů, hovoří každou chvíli. Marie byla žena, poddaná tak smrtí, hříchu jak každý z nás. Byla v den letnic na tom místě, kde všichni čekali na zaslíbeného Ducha Svatého....

Hřích je nevíra. Eva s Adamem přivedli hřích na svět, protože nevěřili svému Otci ale uvěřili Satanovi.

To, že někdo lže, krade, podvádí.....jsou jen atributy nevíry. Nevíra, zahrnuje v sobě všechny hříchy.

Dědičný hřích je, že každý člověk musí zemřít. Ježíš vzal to prokletí na sebe, vrátil nám život. Život věčný, kde není hřích, bolest, nemoc, smrt.......

Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“

Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří.“
Skutky 10:42‭-‬43 B21

Jan 6:40 B21


29
n/a
 #36988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:54:55 | #37051 (27)

Bůh si skrze Marii hlavně vybral to ve které rodině bude Jeho Syn vyrůstat, v rodině která mu dá vzdělání jaké mu dala?


n/a
n/a
 #37046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:04:37 | #37053 (28)

Věřím že i pokud někdo označí Marii inkubátorem, nemůže popřít že dítě má vliv na mámu. Tedy není to mrtvý inkubátor, je to živá bytost.


156
n/a
 #37051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:40:34 | #37067 (29)

A inkubátor dítě nepolibi a nevychova....


n/a
n/a
 #37053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:09:36 | #37090 (30)

Ratko, to přece Konwalinka vůbec neměla na mysli, sledovala tím inkubátorem jen jeden příměr.


n/a
n/a
 #37067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:58:55 | #37086 (29)

To bylo přirovníní. Konwalinka tím chtěla říct, že Ježíš nemusel mít od Marie genetockou výbavu, a tedy ani hříšnost.


n/a
n/a
 #37053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:12:53 | #37093 (30)

nedávala bych k sobě hříšnost a genetiku. Hříšnost je spirituální (duchovní) záležitost nikoliv tělesná.


156
n/a
 #37086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:16:10 | #37098 (31)

Jo, jenomže náš hřích je dědičný, jsme poruchoví a hřešíme, i když nechceme. Jenom dokonalý člověk je schopen nehřešit.


n/a
n/a
 #37093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:21:37 | #37227 (31)

Ty dnes bodujes!

Římanům 7:18–20
18 Vždyť vím, že ve mně, tedy v mém těle, není nic dobrého. Chci totiž dělat to, co je dobré, ale nedokážu to. 19 To dobré, co chci, nedělám a dělám to špatné, co nechci. 20 Pokud tedy dělám to, co nechci, už to nedělám já, ale hřích, který je ve mně.

Hřích není v těle? No to mně podrz!!!


n/a
n/a
 #37093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:54:52 | #37240 (32)

ne není v těle, tedy není to tělo ... geny. Je to psychika.


156
n/a
 #37227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:57:24 | #37244 (33)

Maminko moje! Dedicny hřích plod dědí prez psychiku kterou ještě nemá????


n/a
n/a
 #37240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:59:50 | #37246 (34)

i rostliny mají geny, jsou hříšné nebo nejsou? Nechápu co tady řešíš. Geny tvoří tělo, které nám umožňuje myslet, cítit, mluvit a tedy být, uvědomovat si vlastní existenci. Stejně tak rostliny, či fauna.Ty taky rostou a vyvíjejí se a množí skrze geny. Ale neříká to nic o jejích hříšnosti.


156
n/a
 #37244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:25:41 | #37277 (33)

Já to myslím takhle, Ratko: nedokonalost, a tedy hříšnost, dědíme. Nedokonalost se pak projevuje ve všem: v tělesném i psychickém ohledu. No, a z toho pak vzchází hřích.


n/a
n/a
 #37240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:55:24 | #37292 (34)

To ano, ale opět neznáme princip. Jen víme že to je, oznamuje se to jako fakt.


156
n/a
 #37277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:09:29 | #37296 (35)

No jasně. Vycházím z toho, že dneska něco víme o genech. Už jen že jsme následkem Adamova hříchu smrtelní, má s geny spojitost.


n/a
n/a
 #37292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:11:15 | #37298 (36)

Ale jen ve smyslu, že máme tělo. Jako fauna či flora.


156
n/a
 #37296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:19:28 | #37301 (37)

Nerozumím.


n/a
n/a
 #37298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:09:54 | #37272 (32)

Řeč je o genetice, Rose.


n/a
n/a
 #37227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:29:57 | #37231 (31)

A tady máš velký error!
Job 14
Může někdo nečistý zplodit někoho čistého?
Nemůže.

Hřích dědíme, neučimé se ho pozdeji! Nejde o spiritualni rozměrem ale dedicny! Ty se nerozhodnes byt hrisna, ty se tak již rodis a proto to musí být v genetice!

Už zárodek je hrisny. Pohleď, v provinění jsem byl zrozen v porodních bolestech a v hříchu mě počala má matka.“ (Žalm 51:5)


n/a
n/a
 #37093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:57:07 | #37243 (32)

Jeslti je to v genetice, pak Marie byl očištěna skrze plod.


156
n/a
 #37231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:58:23 | #37245 (33)

Co katolík, to nové náboženství a nové bomby!!!!!!


n/a
n/a
 #37243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 18:00:34 | #37247 (34)

Bomby jsou ty tvoje komenty.


156
n/a
 #37245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:27:36 | #37278 (33)

A na základě čeho to tvrdíš?


n/a
n/a
 #37243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:54:54 | #37084 (28)

No jistě.


n/a
n/a
 #37051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:57:21 | #37052 (27)

Akorát, že v Bibli není ani náznak něčeho takového. Bible celou tuto záležitost podává jako oplodnění člověka Bohem. Neříká nic o tom, že by Bůh stvořil dalšího člověka (po Adamovi) a vložil ho do lůna Marie. V Bibli je to podáno jednoduše jako spojení Boha s člověkem, tak jak je to běžné v přírodě (pouze s tím, že toto spojení bylo provedeno nadpřirozeným, tedy nesexuálním způsobem) a takto to brali i první čtenáři evangelií, a jinak ani nemohli.


-106
n/a
 #37046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:05:49 | #37054 (28)

Přesně tak, člověk je pořád člověk...nechci zbytečně trhat vlákno a vstupovat do diskuse zboku ale mohu jen potvrdit, že člověk je jeden.


156
n/a
 #37052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:57:46 | #37055 (28)

Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Matouš 1:20 B21
Tady jasne cteme, ze to co bylo pocato v Marii, je z Ducha svateho. Z Marie nemel Jezis nic. Zaden geneticky puvod.


29
n/a
 #37052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:00:05 | #37056 (29)

Myslím že o genetickém původu mluví jen rosé, jinak nikdo.


156
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:03:37 | #37057 (29)

Přinejmenším Marie byla taky v Duchu Svatém ..


n/a
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:04:50 | #37058 (30)

A Josef si že určitě taky, Bůh si vybral i otčíma ne jenom Marii..


n/a
n/a
 #37057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:01:03 | #37087 (31)

No jo, i pro něj to byla velmi těžká situace, kterou musel řešit jen hlubokou vírou.


n/a
n/a
 #37058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:05:26 | #37059 (29)

Tím se říká akorát tolik, že Duch svatý je původcem toho početí, tedy otcem plodu.


-106
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:09:50 | #37061 (30)

a Marie je matkou plodu...Alžběta řekla naplněna Duchem svatým: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!


156
n/a
 #37059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:05:07 | #37089 (31)

Marie byla oficiální matkou, samozřejmě, vždyť Ježíše porodila! A Josef je pokládán za jeho otce, protože prostě tvořili rodinu. Jinak by Ježíš nemohl být součástí jeho rodokmenu.


n/a
n/a
 #37061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:11:47 | #37092 (32)

tak, je plně matkou nikoliv inkubátor.


156
n/a
 #37089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:14:51 | #37095 (33)

Píšu pořád dkola, že tohle Konwalinka určitě neměla na mysli. Prostě chtěla ukázat, že Ježíš neměl nic z její genetické výbavy, protože existoval jako plnohodnotná bytost předtím, než se jako člověk narodil, a nejspíš ho Bůh do Marie vložil tak.


n/a
n/a
 #37092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:16:06 | #37097 (34)

takže žádné geny neměl? To se teda zamotáváte :-)) Přijde mi to tak trochu ad absurdum.


156
n/a
 #37095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:19:38 | #37101 (35)

Proč by neměl geny? Do těch ho asi Bůh zakódoval., aby zůstal stejnou bytostí, jakou byl v něebi, jenomže v těle lidském.


n/a
n/a
 #37097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:34:27 | #37108 (36)

to mi nedává žádný smysl, ale není to vůbec důležité :-))


156
n/a
 #37101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:46:07 | #37116 (37)

Je to důležité třeba proto, že nemusíme vymýšlet neposkvrněné početí Marie, abychom mohli vysvětlit Ježíšovu bezhříšnost, dokonalost. *20832*


n/a
n/a
 #37108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:53:08 | #37120 (38)

Dej si pozor na jazyk, nic si nevymýšlíme. O Marii tady bylo hodně napliváno bez jakéhokoliv respektu. Nechávám to být, protože si říkám že to neděláte ve zlém úmyslu, že za to nemůžete. Ale nechala bych to být, než se opravdu naštvu.


156
n/a
 #37116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:05:43 | #37133 (39)

Proč by ses měla naštvat? Neposkvrněné početí Marie není nikde v Bibli zakotveno, je to pozdní katolické dogma. A vzniklo právě proto, že bylo mít Marii bezhříšnou, aby byla způsobilá porodit Boha. RTak se vymyslelo, že ona sama byla neposkvrněně počata, a dokonce se k tomu vymyslel i svátek. Promiň, Ratko, jestli tě to naštvalo, ale to jsou fakta. Myslím, že tu na Marii nikdo neplival, máme ji všichni v úctě jako Boží služebnici a Ježíšovu matku.


n/a
n/a
 #37120