Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 652163x
Příspěvků:
38546

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #36915

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:36:00 | #36915
Reakce na příspěvek #36912

Blížeji to specifikované je: Moc nejvyššího zastíní tě.


n/a
n/a
 #36912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:52:20 | #36918 (1)

No jasně - nic o oplodnění tam není. *24581*


n/a
n/a
 #36915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 23:09:17 | #36919 (2)

z výsledků vyhledávání fráze " oplodnění " (celkem 0 veršů - 0 stran)

Ale co znamená moc nejvyššího zastíní tě to nevim


n/a
n/a
 #36918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 23:23:30 | #36921 (3)

To je jako s tím poznal - nepoznal:
Gen 4/1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: „Získala jsem muže, a tím Hospodina.“
Matouš 1/25 Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna.


n/a
n/a
 #36919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 23:30:45 | #36922 (3)

n/a
n/a
 #36919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:46:12 | #36947 (2)

Je psáno, že počala z Ducha svatého. Tzn. nějakým způsobem došlo k oplodnění Duchem svatým.


-106
n/a
 #36918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:15:59 | #36948 (3)

Do Mariina vajíčka byla prenesena informace o osobnosti Jezise a jeho život jako celek. V nebi prestal existovať!


n/a
n/a
 #36947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:16:59 | #36949 (4)

Fyzikálně, nebo biologicky, to nikdo nepojme!!!


n/a
n/a
 #36948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 21:03:32 | #36988 (4)

No vidíš, a já si myslím, že ani o nějaké Mariino vajíčko nemuselo jít. Takže bych o tom moc nespekulovala.


n/a
n/a
 #36948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:31:48 | #37046 (5)

Ano , tady souhlasím s margo.

Marie byla jen, napíšu řečí dnešní doby " inkubátor. Kdyby Ježíš měl něco z Marie, tak by byl stejně hříšník, jak každý z nás. Nemohl by za nás zemřít v takovém stavu a zmrtvýchvstát. Musel to byt beránek neposkvrněný, aby nás znovu přivedl k životu.

Eva s Adamem, by žili věčně, kdyby uposlechli Boha a nejedli ze stromu poznání dobrá i zla. Eva s Adamem přivedli na svět smrt a to je to prokletí, které provází každého člověka. Každý člověk, hned první den po svém zrození nese břímě smrtí na svých bedrech .

„Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete!
Genesis 3:3‭-‬4 B21

Aby nás mohl vykupit z toho prokletí smrtí, musel Bůh poslat na svět sám sebe v těle. Svůj atribut a to udělal přes svého syna. Stvořil v těle Marie tělo, vše tak jak tvoří v každé ženě, než se narodí dítě, ale z Božího semene z Ducha Svatého. Udělal to přesně tak, jak všechno tvořil na počátku. Svým Slovem.

Jak jsem psala, Marie byla jen inkubátor. Živila, dávala teplo Ježíši..... Bůh si ji vyvolil, jak Mojžíše, Jákoba, Pavla..... Ježíš ani jednou Marií neoslovil matko. Ale o svém otci, Bohů, hovoří každou chvíli. Marie byla žena, poddaná tak smrtí, hříchu jak každý z nás. Byla v den letnic na tom místě, kde všichni čekali na zaslíbeného Ducha Svatého....

Hřích je nevíra. Eva s Adamem přivedli hřích na svět, protože nevěřili svému Otci ale uvěřili Satanovi.

To, že někdo lže, krade, podvádí.....jsou jen atributy nevíry. Nevíra, zahrnuje v sobě všechny hříchy.

Dědičný hřích je, že každý člověk musí zemřít. Ježíš vzal to prokletí na sebe, vrátil nám život. Život věčný, kde není hřích, bolest, nemoc, smrt.......

Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“

Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří.“
Skutky 10:42‭-‬43 B21

Jan 6:40 B21


30
n/a
 #36988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:54:55 | #37051 (6)

Bůh si skrze Marii hlavně vybral to ve které rodině bude Jeho Syn vyrůstat, v rodině která mu dá vzdělání jaké mu dala?


n/a
n/a
 #37046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:04:37 | #37053 (7)

Věřím že i pokud někdo označí Marii inkubátorem, nemůže popřít že dítě má vliv na mámu. Tedy není to mrtvý inkubátor, je to živá bytost.


163
n/a
 #37051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:40:34 | #37067 (8)

A inkubátor dítě nepolibi a nevychova....


n/a
n/a
 #37053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:09:36 | #37090 (9)

Ratko, to přece Konwalinka vůbec neměla na mysli, sledovala tím inkubátorem jen jeden příměr.


n/a
n/a
 #37067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:58:55 | #37086 (8)

To bylo přirovníní. Konwalinka tím chtěla říct, že Ježíš nemusel mít od Marie genetockou výbavu, a tedy ani hříšnost.


n/a
n/a
 #37053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:12:53 | #37093 (9)

nedávala bych k sobě hříšnost a genetiku. Hříšnost je spirituální (duchovní) záležitost nikoliv tělesná.


163
n/a
 #37086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:16:10 | #37098 (10)

Jo, jenomže náš hřích je dědičný, jsme poruchoví a hřešíme, i když nechceme. Jenom dokonalý člověk je schopen nehřešit.


n/a
n/a
 #37093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:21:37 | #37227 (10)

Ty dnes bodujes!

Římanům 7:18–20
18 Vždyť vím, že ve mně, tedy v mém těle, není nic dobrého. Chci totiž dělat to, co je dobré, ale nedokážu to. 19 To dobré, co chci, nedělám a dělám to špatné, co nechci. 20 Pokud tedy dělám to, co nechci, už to nedělám já, ale hřích, který je ve mně.

Hřích není v těle? No to mně podrz!!!


n/a
n/a
 #37093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:54:52 | #37240 (11)

ne není v těle, tedy není to tělo ... geny. Je to psychika.


163
n/a
 #37227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:57:24 | #37244 (12)

Maminko moje! Dedicny hřích plod dědí prez psychiku kterou ještě nemá????


n/a
n/a
 #37240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:59:50 | #37246 (13)

i rostliny mají geny, jsou hříšné nebo nejsou? Nechápu co tady řešíš. Geny tvoří tělo, které nám umožňuje myslet, cítit, mluvit a tedy být, uvědomovat si vlastní existenci. Stejně tak rostliny, či fauna.Ty taky rostou a vyvíjejí se a množí skrze geny. Ale neříká to nic o jejích hříšnosti.


163
n/a
 #37244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:25:41 | #37277 (12)

Já to myslím takhle, Ratko: nedokonalost, a tedy hříšnost, dědíme. Nedokonalost se pak projevuje ve všem: v tělesném i psychickém ohledu. No, a z toho pak vzchází hřích.


n/a
n/a
 #37240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:55:24 | #37292 (13)

To ano, ale opět neznáme princip. Jen víme že to je, oznamuje se to jako fakt.


163
n/a
 #37277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:09:29 | #37296 (14)

No jasně. Vycházím z toho, že dneska něco víme o genech. Už jen že jsme následkem Adamova hříchu smrtelní, má s geny spojitost.


n/a
n/a
 #37292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:11:15 | #37298 (15)

Ale jen ve smyslu, že máme tělo. Jako fauna či flora.


163
n/a
 #37296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:19:28 | #37301 (16)

Nerozumím.


n/a
n/a
 #37298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:09:54 | #37272 (11)

Řeč je o genetice, Rose.


n/a
n/a
 #37227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:29:57 | #37231 (10)

A tady máš velký error!
Job 14
Může někdo nečistý zplodit někoho čistého?
Nemůže.

Hřích dědíme, neučimé se ho pozdeji! Nejde o spiritualni rozměrem ale dedicny! Ty se nerozhodnes byt hrisna, ty se tak již rodis a proto to musí být v genetice!

Už zárodek je hrisny. Pohleď, v provinění jsem byl zrozen v porodních bolestech a v hříchu mě počala má matka.“ (Žalm 51:5)


n/a
n/a
 #37093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:57:07 | #37243 (11)

Jeslti je to v genetice, pak Marie byl očištěna skrze plod.


163
n/a
 #37231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:58:23 | #37245 (12)

Co katolík, to nové náboženství a nové bomby!!!!!!


n/a
n/a
 #37243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 18:00:34 | #37247 (13)

Bomby jsou ty tvoje komenty.


163
n/a
 #37245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:27:36 | #37278 (12)

A na základě čeho to tvrdíš?


n/a
n/a
 #37243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:54:54 | #37084 (7)

No jistě.


n/a
n/a
 #37051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 10:57:21 | #37052 (6)

Akorát, že v Bibli není ani náznak něčeho takového. Bible celou tuto záležitost podává jako oplodnění člověka Bohem. Neříká nic o tom, že by Bůh stvořil dalšího člověka (po Adamovi) a vložil ho do lůna Marie. V Bibli je to podáno jednoduše jako spojení Boha s člověkem, tak jak je to běžné v přírodě (pouze s tím, že toto spojení bylo provedeno nadpřirozeným, tedy nesexuálním způsobem) a takto to brali i první čtenáři evangelií, a jinak ani nemohli.


-106
n/a
 #37046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:05:49 | #37054 (7)

Přesně tak, člověk je pořád člověk...nechci zbytečně trhat vlákno a vstupovat do diskuse zboku ale mohu jen potvrdit, že člověk je jeden.


163
n/a
 #37052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:57:46 | #37055 (7)

Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Matouš 1:20 B21
Tady jasne cteme, ze to co bylo pocato v Marii, je z Ducha svateho. Z Marie nemel Jezis nic. Zaden geneticky puvod.


30
n/a
 #37052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:00:05 | #37056 (8)

Myslím že o genetickém původu mluví jen rosé, jinak nikdo.


163
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:03:37 | #37057 (8)

Přinejmenším Marie byla taky v Duchu Svatém ..


n/a
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:04:50 | #37058 (9)

A Josef si že určitě taky, Bůh si vybral i otčíma ne jenom Marii..


n/a
n/a
 #37057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:01:03 | #37087 (10)

No jo, i pro něj to byla velmi těžká situace, kterou musel řešit jen hlubokou vírou.


n/a
n/a
 #37058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:05:26 | #37059 (8)

Tím se říká akorát tolik, že Duch svatý je původcem toho početí, tedy otcem plodu.


-106
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:09:50 | #37061 (9)

a Marie je matkou plodu...Alžběta řekla naplněna Duchem svatým: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!


163
n/a
 #37059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:05:07 | #37089 (10)

Marie byla oficiální matkou, samozřejmě, vždyť Ježíše porodila! A Josef je pokládán za jeho otce, protože prostě tvořili rodinu. Jinak by Ježíš nemohl být součástí jeho rodokmenu.


n/a
n/a
 #37061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:11:47 | #37092 (11)

tak, je plně matkou nikoliv inkubátor.


163
n/a
 #37089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:14:51 | #37095 (12)

Píšu pořád dkola, že tohle Konwalinka určitě neměla na mysli. Prostě chtěla ukázat, že Ježíš neměl nic z její genetické výbavy, protože existoval jako plnohodnotná bytost předtím, než se jako člověk narodil, a nejspíš ho Bůh do Marie vložil tak.


n/a
n/a
 #37092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:16:06 | #37097 (13)

takže žádné geny neměl? To se teda zamotáváte :-)) Přijde mi to tak trochu ad absurdum.


163
n/a
 #37095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:19:38 | #37101 (14)

Proč by neměl geny? Do těch ho asi Bůh zakódoval., aby zůstal stejnou bytostí, jakou byl v něebi, jenomže v těle lidském.


n/a
n/a
 #37097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:34:27 | #37108 (15)

to mi nedává žádný smysl, ale není to vůbec důležité :-))


163
n/a
 #37101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:46:07 | #37116 (16)

Je to důležité třeba proto, že nemusíme vymýšlet neposkvrněné početí Marie, abychom mohli vysvětlit Ježíšovu bezhříšnost, dokonalost. *20832*


n/a
n/a
 #37108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:53:08 | #37120 (17)

Dej si pozor na jazyk, nic si nevymýšlíme. O Marii tady bylo hodně napliváno bez jakéhokoliv respektu. Nechávám to být, protože si říkám že to neděláte ve zlém úmyslu, že za to nemůžete. Ale nechala bych to být, než se opravdu naštvu.


163
n/a
 #37116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:05:43 | #37133 (18)

Proč by ses měla naštvat? Neposkvrněné početí Marie není nikde v Bibli zakotveno, je to pozdní katolické dogma. A vzniklo právě proto, že bylo mít Marii bezhříšnou, aby byla způsobilá porodit Boha. RTak se vymyslelo, že ona sama byla neposkvrněně počata, a dokonce se k tomu vymyslel i svátek. Promiň, Ratko, jestli tě to naštvalo, ale to jsou fakta. Myslím, že tu na Marii nikdo neplival, máme ji všichni v úctě jako Boží služebnici a Ježíšovu matku.


n/a
n/a
 #37120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:10:50 | #37139 (19)

Naopak, tím že zplodila Boha, stala se bezhříšnou.


163
n/a
 #37133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:21:52 | #37145 (20)

Cože? Tak s tím jsem se ještě nesetkala. A co tedy to Mariino neposkvrněné početí? Proč církev učí, že Marie sama byla neposkvrněně počata? Kromě toho - ani Písmo netvrdí nic takového, že by se Marie měla stát bezhříšnou po porodu Krista. To je tedy další výmysl.


n/a
n/a
 #37139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:34:45 | #37156 (21)

ani před ani po, skrze Krista... byla s ním spojena pupeční šnůrou :-)


163
n/a
 #37145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:37:35 | #37162 (22)

Co ani před, ani po?


n/a
n/a
 #37156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:22:32 | #37146 (20)

Kromě toho - Marie nezplodila Boha, ale prostě porodila Božího Syna.


n/a
n/a
 #37139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:15:55 | #37226 (20)

No to je zase bombastická novinka!
*4366*
Cumim. ....


n/a
n/a
 #37139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 18:32:52 | #37255 (20)

Svatost je neprenosna

Ageus 2
12 „Pokud někdo nese v záhybu svého oděvu svaté maso a oděvem se dotkne chleba, něčeho vařeného, vína, oleje nebo jakéhokoli jiného jídla, stane se to svatým?“‘“

Kněží odpověděli: „Ne.“


n/a
n/a
 #37139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 18:34:16 | #37257 (21)

To určitě ne... to byla tradice.


163
n/a
 #37255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 18:35:19 | #37259 (21)

Marie mohla porodit 10 Božích, dokonalých synů, svatou = dokonalou, ji to neudělalo!


n/a
n/a
 #37255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:35:52 | #37281 (22)

Rose, ale svatý neznamená dokonalý. To pleteš.


n/a
n/a
 #37259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:42:43 | #37284 (23)

Mluvil jsem o smyslu, kdy církev, nebo jen Ratka, tvrdí, že porodem byla Marie dokonalým Ježíšem posvěcení a tim se stala bezhrisna = dokonalá! Rozvijim myšlenky Ratky! Spíše dokazují nemožnost tohoto tvrzení!


n/a
n/a
 #37281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:44:28 | #37285 (24)

Oni si pletou blahořečení s prohlášením za svatou a zisk bezhrisnosti.....


n/a
n/a
 #37284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:45:54 | #37286 (25)

Ucedníci byli víc než telesni bratři, i Marie.

Matouš 12:46–50
46 Zatímco ještě mluvil k zástupům, přišla jeho matka a bratři,+ stáli venku a chtěli s ním mluvit.+ 47 Někdo mu tedy řekl: „Podívej, venku stojí tvoje matka a tvoji bratři a chtějí s tebou mluvit.“ 48 On mu ale odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49 A ukázal na své učedníky a řekl: „To je má matka a moji bratři!+ 50 Každý, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebi, je totiž můj bratr a sestra a matka.“

Josef ‚s ní neměl žádný styk, dokud neporodila syna‘, rovněž podporují názor, že Josef a Marie měli další děti. (Mt 1:25)

Josef a Marie byli zdraví lidé!


n/a
n/a
 #37285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:47:05 | #37288 (26)

Vy ženy tomu rozumíte, může nějaká žena, zůstat po porodu pannou? Vysvetlujte!


n/a
n/a
 #37286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:51:28 | #37289 (27)

A může nějaká žena počít z Ducha? Teď vysvětluj


163
n/a
 #37288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:02:31 | #37293 (28)
*3312*

n/a
n/a
 #37289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:14:58 | #37325 (28)

To v Bibli je, to vysvětlovat nemusím. In vnitro existuje. Ale ze by zůstala pannou po porodu? Ani Bible, ani věda!
*32238*


n/a
n/a
 #37289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:29:08 | #37334 (29)

Jo takhle, on někdo přišel a vložil ji dovnitř vajíčko. A kde ho vzal? jakože vyčaroval?


163
n/a
 #37325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:33:30 | #37340 (30)

Ale vždyť Bůh měl mnoho synů tak že ja nevim co porád řešíte:-)

1. Mojžíšova
6 A když začalo přibývat lidí na povrchu zemské půdy a rodily se jim dcery,+ stalo se, 2 že si pak synové* [pravého] Boha+ začali všímat+ lidských dcer,


n/a
n/a
 #37334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 17:51:46 | #37439 (30)

Tolikrát už jsem psala, a víte to u vy, že to Bůh sám udělakl svým duchem.


n/a
n/a
 #37334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 17:52:43 | #37441 (31)

"i vy"


n/a
n/a
 #37439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 18:09:26 | #37446 (30)

Ne!!!!!
Způsobil oplodnění vajíčka Marie!


n/a
n/a
 #37334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 19:29:46 | #37454 (31)

tomu věřím já taky. Tedy vajíčko mělo svoji DNA


163
n/a
 #37446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:51:52 | #37466 (32)

Já si to nemyslím. Je to můj názor, moje pochopení, a logicky to zapadá. Protože |Ježíš byl hotovou bytostí už předtím, než se narodil jako člověk. Musel být identický, a ne s pomíchanými geny. Vlastně ty jsi tu sala, že s půlkou genů by šlo o klonování, takže Ježíš by pak musel být Mariin klon. *15238*


n/a
n/a
 #37454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 22:00:30 | #37468 (33)

Takže neměl žádnou DNA?


163
n/a
 #37466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 07:58:28 | #37472 (34)

Samozřejmě že měl. Ale mohl být jeho život do ní zakódován Bohem. Nebylo nutné použít Mariinu.


n/a
n/a
 #37468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 08:17:33 | #37310 (27)

Zůstala pannou, protože neměla pohlavní styk.


-106
n/a
 #37288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:46:59 | #37287 (24)

Já vím, jen jsem to chtěla upřesnit.


n/a
n/a
 #37284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 06:52:57 | #37290 (24)

to si dokazuješ jen sám sobě :-)))


163
n/a
 #37284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:04:16 | #37294 (25)

Z čeho tenhle tvůj závěr vychází, Ratko? Tedy myslím to očištění skrze porod Ježíše...


n/a
n/a
 #37290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:10:34 | #37297 (26)

Z podstaty věci, nosila v sobě dítě které bylo zároveň Bohem. Když to budeš brát moc doslova, nelze si to představit... Když ale použijeme slova Jana tak to dává smysl. Ty ve mně a já v Tobě. Byl s Marií jedno.


163
n/a
 #37294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:18:54 | #37300 (27)

Myslím, že když Marie nosila Ježíše, Bůh byl na nebesích.
Kdyby se stalo něco takového jako uvedení Marie do stavu bezhříšnosti, určitě by se o tom psalo, ne? A pokud by měla být Marie uctívána, kdo jiný už by to měl dělat než Ježíšovi apoštolové a první křesťané? Je něco takového popsáno?


n/a
n/a
 #37297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:43:59 | #37303 (28)

Bůh byl na nebesích a zároveň pod jejím srdcem. Tedy došlo ke kontaktu lidského a Božského.


163
n/a
 #37300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:49:52 | #37306 (29)

Ona ale neporodila Boha ale Syna:-)


n/a
n/a
 #37303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:04:41 | #37380 (29)

To najdu někde v Bibli? Já čtu, jen že Bůh poslal svého Syna.


n/a
n/a
 #37303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:08:14 | #37382 (30)

Slovo se stalo tělem.


163
n/a
 #37380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 07:45:14 | #37304 (28)

Uctíváme (ctíme) všechny svaté a tedy i apoštoly a první křesťany mučedníky.


163
n/a
 #37300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:07:05 | #37381 (29)

Ptala jsem se na první křesťany, Ratko. Ty, o nichž se píše v Bibli. Neměli by právě ono nám být příkladem?


n/a
n/a
 #37304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:08:52 | #37384 (30)

Taky nám jsou příkladem.


163
n/a
 #37381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:09:13 | #37320 (27)

Najdi verš, pro zároveň Bohem a vic nebude potřeba!


n/a
n/a
 #37297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:18:57 | #37326 (28)

Bůh je v nás všech tak že leda tak
Efezanům 4
4 Je jedno tělo+ a jeden duch,+ stejně jako jste byli povoláni v té jedné naději,+ ke které jste byli povoláni; 5 jeden Pán,+ jedna víra,+ jeden křest;+ 6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.


n/a
n/a
 #37320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:27:27 | #37332 (28)

Najdi verš, že Bůh je bytost. *32299*


-106
n/a
 #37320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:32:16 | #37232 (18)

Lámou se jen předsudky o Martiny bezhrisnosti a jí musí být taky špatně, když poslouchá, co z ní lidi nedělali....


n/a
n/a
 #37120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:02:26 | #37088 (9)

A Bůh-Otec je potom co? *5620*


n/a
n/a
 #37059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:47:34 | #37117 (10)

Otcem plodu.


-106
n/a
 #37088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:00:07 | #37128 (11)

Psal jsi, že ostcem byl Duch. *21943*


n/a
n/a
 #37117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:09:57 | #37137 (12)

Otcem byl (a je) Bůh.


-106
n/a
 #37128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:15:21 | #37142 (13)

soucet

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…

15.09.2020 12:05 | #37059
Reakce na příspěvek #37055
Tím se říká akorát tolik, že Duch svatý je původcem toho početí, tedy otcem plodu.
margo

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…

15.09.2020 14:02 | #37088
Reakce na příspěvek #37059
A Bůh-Otec je potom co?
soucet

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…

15.09.2020 14:47 | #37117
Reakce na příspěvek #37088
Otcem plodu.
margo

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…

15.09.2020 15:00 | #37128
Reakce na příspěvek #37117
Psal jsi, že otcem byl Duch.
soucet

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…

15.09.2020 15:09 | #37137
Reakce na příspěvek #37128
Otcem byl (a je) Bůh.

*33072* *33072* *33072* *33072* *33072* *33072*

n/a
n/a
 #37137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:29:26 | #37149 (14)

A jaká je pointa?


-106
n/a
 #37142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:33:01 | #37152 (15)

Že nevíš, co říkáš? *3409*


n/a
n/a
 #37149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:37:55 | #37163 (16)

Bezva.


-106
n/a
 #37152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 12:42:24 | #37068 (8)

A nepodobal se na zida? Byl to blondak s modryma ocima, jak ho kresly nemci, nebo to byl cernoch, jak si ho kresli v africe? Nebo aziat?


n/a
n/a
 #37055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:11:26 | #37091 (9)

To asi pro Jehovu nebyl žádný problém, dát mu podobu Žida. Ježíš se prostě musel narodit jako Žid pod Zákonem.


n/a
n/a
 #37068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:57:04 | #37085 (7)

Bible to v první řadě podává jako zázrak.

Nejde o stvoření dalšího člověka, ale o přeměnění už existující duchocní bytosi v lidskou.


n/a
n/a
 #37052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:46:00 | #37115 (8)

A kde vzal Bůh tu lidskou stránku?


-106
n/a
 #37085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 14:57:01 | #37124 (9)

Jak Bůh? rostě Ježíše zhmotnil, no. To je celé. Nečetl jsi, že i andělé se zhmotňovali? A potřebovali k tomu snad lidské geny? *3199*


n/a
n/a
 #37115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:06:55 | #37134 (10)

Ježíš musel mít lidské geny, jinak by býval nebyl člověk. Ty geny mohl získat buď prostou dědičností od člověka, anebo by je musel Bůh vytvořit.


-106
n/a
 #37124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:16:50 | #37143 (11)

Já neříkám, že neměl lidské geny, ale že je nemusel mít od Marie! *5620*


n/a
n/a
 #37134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:30:46 | #37151 (12)

No tak pak je Bůh musel stvořit, o čemž ale žádné zprávy nemáme, že by Bůh tvořil něco po 6. dnu.


-106
n/a
 #37143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:34:38 | #37155 (13)

Zeotán se takhle: Bůh sám geny má?


n/a
n/a
 #37151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:38:43 | #37166 (14)

Myslíš jako nějaké duchovní? *27179*


-106
n/a
 #37155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:40:25 | #37168 (15)

Ptala jsem se tě, jestli si myslíš, že Bůh má geny.


n/a
n/a
 #37166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:50:16 | #37174 (16)

Margo já nevim, jestli má nějaké geny. Fyzikálně-biologické geny určitě ne.


-106
n/a
 #37168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:52:27 | #37176 (17)

No jo, tak potom vbych se mohla ptát, jak mohl Ježíš získat gen od otce, ne? Když tedy musel mít geny z Marie...


n/a
n/a
 #37174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:54:19 | #37178 (18)

A kdo říká, že měl nějaké geny od otce?


-106
n/a
 #37176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:57:09 | #37182 (19)

No psal jsi něco v tom snmyslu, že přece musel mít fgeny od člověčí matky. Jenomže když vzniká nový jedinec, jsou k tomu potřeba, jak známo, geny od osbou rodičů, aby se mohly různě pomíchat... To přeci víš.


n/a
n/a
 #37178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:05:00 | #37185 (20)

Ježíšovo otcem ale byla duchovní bytost, tak od ní nemohl získat lidské geny. To se přece rozumí samo sebou.


-106
n/a
 #37182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:06:31 | #37186 (21)

Bůh je duchovní bytost?


n/a
n/a
 #37185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:08:17 | #37188 (22)

Jistě


-106
n/a
 #37186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:09:50 | #37190 (23)

n/a
n/a
 #37188 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:14:03 | #37191 (24)

a ještě tam zkus najít "tělesná bytost"


-106
n/a
 #37190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:20:51 | #37192 (25)

O tak že mi lidi jsme tělesné bytosti?
O jak povznášející:-).


n/a
n/a
 #37191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:22:10 | #37193 (25)

O bytostech už tam ale je:
http://biblenet.cz/app/bible/search/bytost/2


n/a
n/a
 #37191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:41:07 | #37208 (26)

No sláva! Už máš pokoj? *18535*


n/a
n/a
 #37193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:42:18 | #37210 (27)

No jo ale k Bohu ani k Duchu ani k Synu se slovo "bytost" nevztahuje a nebo jo?


n/a
n/a
 #37208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:45:06 | #37214 (28)

Okopčila jsem ti z Wikiny definici, tak si o tom zkus rozhodnout sama.


n/a
n/a
 #37210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:50:59 | #37219 (29)

neříkat Bohu osobo ještě neznamená že Bohu mohu říkat bytost, obojí není biblické


n/a
n/a
 #37214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:56:44 | #37221 (30)

Já mu tak neříkám.


n/a
n/a
 #37219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:31:50 | #37197 (22)

No tak je psáno "Bůh je Duch". Tak asi ano. *20832*


n/a
n/a
 #37186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:35:47 | #37201 (23)

Tu bytost tam nevidím..
A když je bůh v nás všech, tak jak by mohla být bytost v nás všech?
To je to samé jako s osobou..
Ani jedno ani druhé v Bibli není, svět a vše co je nestvořila bytost.


n/a
n/a
 #37197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:36:49 | #37204 (24)

Co si představuješ pod pojmem bytost?


n/a
n/a
 #37201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:38:44 | #37206 (25)

Nic.
Fráze "bytost" (celkem 32 veršů - 2 stran) http://biblenet.cz/app/bible/search/bytost/2


n/a
n/a
 #37204