Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 644017x
Příspěvků:
38064

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37551

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
17.09.20 11:11:17 | #37551
Reakce na příspěvek #37549

Je nějaký důvod se domnívat, že nepoužívali?
Byli pisatelé starozákonních spisů inspirováni jiným duchem?


n/a
n/a
 #37549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:32:13 | #37563 (1)

Důvod je jednak ten, že o tom nemáme žádný doklad, a jednak teologický důvod může být ten, že křesťanství už nebylo národním (židovským) náboženstvím, mělo se rozšířit do celého světa, takže nemělo smysl používat charakteristiky Boha, kterým by neznalec hebrejštiny nerozuměl (JHVH je významové slovo, ne prostý identifikátor jako je třeba Pepa či Karel). S tím souvisí i to, že spisy NZ mluví o svém Bohu jako o jediném existujícím BOHU, takže takto pojato by ani nemělo smysl používat nějaké slovo coby identifikátor Boha.


-106
n/a
 #37551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:40:16 | #37568 (2)

To je dost nepodařená spekulace.
Právě používání Božího jména bylo potvrzením kontinuity židovského a křesťanského uctívání a potvrzovalo, že se stále jedná o jediného Boha.
Naopak se Boží jméno moc nehodilo do trojiční nauky.
Proto je v křesťanských spisech jeden PÁN přes druhého, takže bez kontextu nelze rozeznat, kdy je řeč o Jehovovi, a kdy o Ježíšovi.
"A vo tom to je". *33084*


n/a
n/a
 #37563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:51:09 | #37572 (3)

Boží jméno není potřeba k zachování kontinuity uctívání Boha. Samotný akt uctívání ani není vázán na jméno Boha. Takovouto kontinuitu daleko spíše zajišťovala víra v Ježíše Krista coby Božího Syna (syna tohoto BOHA).

Hledat nějakou souvislost s trojiční naukou je dost nepodařená spekulace.


-106
n/a
 #37568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:56:47 | #37576 (4)

(Izajáš 43:10)
„Jste moji svědkové,“ je Jehovův výrok, „ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.

Kdy tohle přestalo platit?
(Jakub 1:17)
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shora, neboť sestupuje od Otce [nebeských] světel, a u něho není změna v otáčení stínu.


n/a
n/a
 #37572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:03:57 | #37579 (5)

Hádám, že nikdy. Pouze by to křesťanský Bůh formuloval jinak.


-106
n/a
 #37576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:12:57 | #37583 (6)

Vaši pozorností uniká, ze On je pořád Týž....
Ježíš otevřeně říká: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“ (Matouš 5:17)

V BIBLI je o Bohu napsáno: „U něho není změna v otáčení stínu.“ A Bůh sám řekl: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Jakub 1:17; Malachiáš 3:6)


n/a
n/a
 #37579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:43:22 | #37591 (7)

A jaká je pointa?


-106
n/a
 #37583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:17:09 | #37585 (6)

On je křesťanský Bůh někdo jiný než hebrejský?


n/a
n/a
 #37579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:44:42 | #37592 (7)

jistě že není


-106
n/a
 #37585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:45:56 | #37593 (8)

Takže s příchodem Krista na zem ztratil Bůh své jméno?


n/a
n/a
 #37592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:47:41 | #37594 (9)

Neztratil, mluví někdo o něčem takovém?


-106
n/a
 #37593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:27:38 | #37595 (10)

Křesťanská řecká písma navazují na Hebrejská písma a jsou také inspirovaná Bohem, takže by nebylo logické, kdyby jméno Jehova z textu najednou zmizelo. Asi v polovině prvního století n. l. učedník Jakub řekl starším v Jeruzalémě: „Symeon vyprávěl, jak Bůh poprvé obrátil svou pozornost k jiným národům, aby z nich vybral lid pro své jméno.“ (Skutky 15:14) Tato slova by postrádala smysl, kdyby v prvním století Boží jméno nikdo neznal nebo nepoužíval.


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:43:27 | #37596 (11)

Stejně nechápu proč se z JHVH musí a nebo muselo udělat něco jiného.


n/a
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 08:59:36 | #37627 (12)

Co jiného? *3199*


n/a
n/a
 #37596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:01:46 | #37597 (11)

dávala smysl, pokud chápeš pod jménem toho kdo to vyslovuje. Tedy


161
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:02:06 | #37630 (12)

Ano, a ten je spojen s velmi konkrétním jménem. Nebo ne? Každá osoba, každý domácí mazlíček, dokonce i věci mají své jméno, jen Bůh ho mít nemá, či dokonce nesmí? *24590*


n/a
n/a
 #37597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:03:27 | #37631 (13)

NIkoliv nesmí... nýbrž tím že se oslovuje jménem tak se fakticky snižuje na něco stvořeného (naší řečí a naším jménem) že Boha neoznačujeme Jménem je znakem respektu.


161
n/a
 #37630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:24:50 | #37661 (14)

Když si Bůh dál jméno, jak můžeš vzít do úst, ze se fakticky snižuje?????
Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Jehova, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost a tať jest památka má [můj titul, Nová anglická bible 1970] po všechny věky. Jdi, a shromáždě starší Izraelské, mluv jim: Jehova, Bůh otců vašich, ukázal mi se, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ — 2. Mojž. 3:13–16.

Na věčnost, je na jak dlouho?


n/a
n/a
 #37631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:30:27 | #37662 (15)

Navždy, věčnost je věčné teď. Tedy řekl Jsem, který jsem nebo jak to překládá jiný překladatel a to není důležité... tedy jde o toto věčné JÁ JSEM, jsem si vědomý, uvědomuji si a to co si uvědomuji to se stává... (skrze tvoření)


161
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:36:28 | #37666 (16)

Znovu opakuju: zústává mi rozum stát nad tím, co všechno dokážou vymyslet ti, kteří se snaží zbavit pravého Božího jména. *500*


n/a
n/a
 #37662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:02:30 | #37672 (17)

Mi to máme v Biblích tak jak to píše Ratka


n/a
n/a
 #37666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:43:48 | #37706 (17)

Nejsi jediná, komu zůstává rozum stát.


-106
n/a
 #37666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:47:46 | #37667 (16)

Nedrzte se špatného překladu a dostanete se dál.......


n/a
n/a
 #37662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:54:45 | #37668 (17)

Kam dál?


161
n/a
 #37667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:01:11 | #37670 (18)

Od bytí k činnosti......


n/a
n/a
 #37668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:05:04 | #37675 (19)

V Exodu 3: 14–15 je slovesem hebrejské sloveso „být“, které, i když potvrzuje existenci, mnohem více znamená „aktivní přítomnost“. Proto: „Jsem aktivně přítomný, jako, kdy a jak se rozhodnu být.“ V Exodu 3: 14–15 první osoba singuláru slovesa „Já jsem“ ('ehyeh) moduluje do třetí osoby singuláru „On je“ (yahweh). Pán může říci: „Já,“ ale jeho lid řekne: „On.“ Božské jméno, pak potvrzuje přítomnost a akci, ale vyvolává otázku: jaký druh akce?


n/a
n/a
 #37670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:06:22 | #37676 (20)

Ja jsem uplně stačí.., potom se už každej nějako jmenuje, je to Bůh živých


n/a
n/a
 #37675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:05:57 | #37694 (21)
*2527*

n/a
n/a
 #37676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:41:26 | #37704 (22)

Tak je to o něčem jiném než učí církve ale co už no :-)
Ale co když je to Pravda?
Proč jinak s tím jsou takové dohady, tajnosti i rozporuplnosti?
Třebas je to tak, máme být sloupy a nebo kamení živé v chrámě božím..


n/a
n/a
 #37694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:33:04 | #37711 (23)

Jestli je to pravda, si lehce ověříš v Bibli. *32594*


n/a
n/a
 #37704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:38:16 | #37715 (24)

Tak ja nic jiného 35 let nečetla :-)


n/a
n/a
 #37711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:06:46 | #37677 (20)

Hebrejské sloveso ha · yah, ze kterého je odvozeno slovo „Eh · yeh“, neznamená jednoduše „být“, spíše v nedokonalém stavu, v první osobě jednotného čísla, znamená „způsobuje stát se“; nebo „se ukáže být“. Při prvním výskytu Božího osobního jména

Genesis 2: 4: Hebrejská Douay Rheims (katolická) Bible 1899
Toto jsou generace nebe a země,
když byli stvořeni, v den, kdy Pán Bůh
učinil nebe a zemi:


n/a
n/a
 #37675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:09:33 | #37679 (21)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:54:47 | #37684 (21)

God's reply in Hebrew was: ´eh·yeh' ´asher' ´eh·yeh', the Hebrew verb hayah, from which the word ehyeh is drawn, does not mean simply "be", it can also mean "He causes to become," or " prove to be."

Boží odpověď v hebrejštině byla: „he · yeh‚ ´asher '´eh · yeh', hebrejské sloveso hayah, ze kterého je odvozeno slovo ehyeh, neznamená jednoduše „být“, může také znamenat „způsobí, že se stane „“ nebo „prokázat se.“


n/a
n/a
 #37677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:09:49 | #37680 (19)

ale tu činnost vykonávají lidé.


161
n/a
 #37670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:38:33 | #37681 (20)

Způsobuje stát se, koná Bůh!
Nebo stvoření provedli lidé?


n/a
n/a
 #37680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:41:01 | #37682 (21)

PNS
Efezanům 4
6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.


n/a
n/a
 #37681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:52:54 | #37683 (21)

nerozumíš principiálně co chci říct... nemá to cenu dál diskutovat. Když se díváš kolem tak vše stvořené podléhá fyzikálním zákonům. Tedy v souladu s fyzikou, existuje vesmír... ovšem navíc díky Duchu vdechnutemu do našeho chřípí (prosím jedná se o metaforu) jsme... tedy jsem si vědomi sebe sama a máme potenciál - možnost se stát obrazem Božím.


161
n/a
 #37681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:56:48 | #37685 (22)

A ja mluvím principiálně o Božím jménu, ze On se nazval působícím všechno!
Dal si to jméno, váží si ho a neponechá ho nikomu!


n/a
n/a
 #37683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:34:49 | #37688 (23)

Nemůže ho ani nikomu ponechat, kdokoliv se tímto jménem prokazuje... žije v omylu. Tohle je třeba si uvědomit, zvnitřnit to.


161
n/a
 #37685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:51:59 | #37691 (24)

Vnitřní to, ze Buh si dál takové jméno a váží si ho. Jeho syn také. Ve svém jménu, sám nosil jméno Jehova!


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:53:09 | #37692 (25)

Zvnitri, oprava.


n/a
n/a
 #37691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:10:27 | #37697 (24)

Uvedom si, kdo je v omylu:
„Otče, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Luk. 11:2)


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:12:08 | #37699 (24)

Chtěla bych vidět toho smělce, který by se chtěl prokazovat jménem Jehova! *35094*


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:03:09 | #37673 (17)

To je vynikající překlad:-)


n/a
n/a
 #37667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:31:33 | #37663 (15)

Řekl ještě:-)
A to před tím není prvořadé?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:33:25 | #37664 (15)

Proč se uchylujete až k druhému výroku Boha kvůli jménu?
Ten první výrok Boha neplatí?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:35:19 | #37665 (16)

Když si přečteš nějakou opravdovou Bibli, zjistíš, že téměř 7 000krát je v ní Bůh jmenován jak Jehova, nikoli jako Jsem. *24590*


n/a
n/a
 #37664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:01:16 | #37671 (17)

Ja tam mám Hospodin a mně to tak vyhovuje neb mohu být hospodinka:-)


n/a
n/a
 #37665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 22:05:14 | #38223 (18)

No tak si to asi Jehova Bůh myslí: ať každý dělá, co mu vyhovuje! *2527*


n/a
n/a
 #37671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:58:17 | #37669 (15)

Ezekiel 39:7
7 Své svaté jméno proslavím mezi svým lidem Izraelem a už nedovolím, aby bylo znesvěcováno. A národy poznají, že já jsem Jehova.

Kdy toto přestalo platit?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:03:55 | #37674 (16)

Jo jo : "já jsem"..


n/a
n/a
 #37669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:04:28 | #37693 (17)

Kroky, nemůžu si pomoct, tohle je fakt stupidní přístup. *2527*


n/a
n/a
 #37674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:07:44 | #37695 (18)

Yes yes, nemá to smysl! Tma.....


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:15:50 | #37700 (18)

Zatím vede kiwak s tim, že Marie byla Josefovi neverna a on byl do manželství násilím nastrkan andělem a nezenil se z lásky!
To je zatím TOP1


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:42:21 | #37705 (18)

Nejsem? *33767*


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:33:48 | #37712 (19)

Jsi. A co? *3476*


n/a
n/a
 #37705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:36:53 | #37714 (20)

Od toho závisí mnohé :-)


n/a
n/a
 #37712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:42:20 | #37717 (21)

Třeba že jsi Božím stvořením?


n/a
n/a
 #37714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:49:54 | #37725 (22)

No musím dodržovat přikázání třebas atd.


n/a
n/a
 #37717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:52:51 | #37726 (23)

Náboženství je pro člověka :-)


n/a
n/a
 #37725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:54:20 | #37729 (23)

Kroky, musím se smířit s tím, že na tvoje myšlenkové pochody nemám šanci se napojit. *16620*


n/a
n/a
 #37725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:55:54 | #37731 (24)

Boží přikázání to nejsou myšlenkové pochody


n/a
n/a
 #37729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 16:00:23 | #37732 (25)

ty přikázání jsou prostě Boží...


-106
n/a
 #37731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:58:09 | #37707 (18)

Je to stejný přístup jako roseho.


-106
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 14:00:47 | #37708 (19)

Tomu nerozumím, ja mám nějakou podobnost s rose?


n/a
n/a
 #37707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:34:38 | #37713 (19)

Prosím? Můžeš konkrétně?


n/a
n/a
 #37707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:07:42 | #37634 (13)

Mimochodem, k Bohu máme mít vztah jako k otci, a při vyjádření takového vztahu nepoužíváme jméno. I Ježíš Boha oslovoval "otče" a ne jménem.


-106
n/a
 #37630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:14:35 | #37598 (11)

Logiku toho nepoužívání jsem tu podal.
Nepostrádala by smysl, obratem "pro své jméno" se rozumí "pro něj". Ne pro to slovo.


-106
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:05:23 | #37632 (12)

Ano, Součte. Ovšem "on" se nějak jmenuje. Dokonce se nám představil. Ale mohla bych poněkud přetvořit tvoje vlastní slova takto: e lepší, že Boží jméno nepoužíváte, aspoň zprofanujete jen jakéhosi Hospodina. *447*


n/a
n/a
 #37598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:09:30 | #37636 (13)

Na slovu Hospodin není co zprofanovat.


-106
n/a
 #37632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:18:22 | #37599 (11)

Mimochodem označovat biblické knihy či spisy jako Křesťanská řecká písma a Hebrejská písma není zrovna šťastné, protože do takovéhoto obecného označení spadají i různé rabínské a křesťanské spisy netvořící součást SZ ani NZ.


-106
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:48:25 | #37607 (12)

Hebrejská písma a Kresťanská řecká písma je výstižnější než Starý a Nový zákon, protože se neskládají jen ze zákonných předpisů apod.
Ty "různé rabínské a křesťanské spisy" nebyly zařazeny do biblického kánonu, a asi k tomu byl nějaký důvod.


n/a
n/a
 #37599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:03 | #37610 (13)

Starý zákon a Nový zákon jsou termíny označující kanonizované spisy, tedy konkrétní hebrejské a křesťanské spisy. Zatímco termíny Hebrejská písma a Křesťanská řecká písma označují obecně jakékoliv hebrejské spisy a křesťanské řecky psané spisy. Proto tyto termíny nejsou výstižnější, ale naopak matoucí.


-106
n/a
 #37607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:10 | #37613 (14)

O tom s tebou nemíním polemizovat.


n/a
n/a
 #37610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:48:42 | #37648 (14)

Bozi slovo nestarne!


n/a
n/a
 #37610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:30:41 | #37701 (15)

To taky nikdo neříká *29716*


-106
n/a
 #37648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:07:15 | #37633 (12)

No jo, ale my tím myslíme součást Bible. Bible se dělí na tyto dvě části. Dalo by se?


n/a
n/a
 #37599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:12:13 | #37637 (13)

Dalo, pokud nikdy nebudeš mluvit o jiných hebrejských a křesťanských písmech/spisech *32299*


-106
n/a
 #37633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:41:04 | #37605 (10)

OK, tak to shrneme a uzavřeme:
Bůh Židů je ten samý jako Bůh křesťanů.
Bůh Židů má jméno Jehova/Jahve, tentýž Bůh křesťanů žádné takové jméno nemá, přestože ho neztratil.
No, myslím, že další debata s tebou je ztráta času.


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:46:18 | #37606 (11)

Shrnuto: Je to ten samý Bůh, ale jeho jméno už se nepoužívá, nejspíš proto, že to ztratilo význam.


-106
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:49:17 | #37608 (12)

Jaký je význam Božího jména, můžeš to připomenout?


n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:39 | #37612 (13)

jsem, kterýž jsem


-106
n/a
 #37608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:31 | #37615 (14)

A to už neplatí?


n/a
n/a
 #37612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 20:08:19 | #37618 (15)

Platí


-106
n/a
 #37615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 20:57:34 | #37620 (12)
*23266* *23266* *23266*

n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:08:25 | #37635 (12)
*33072* *33072* *33072*

n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:49:43 | #37609 (11)

Za Židy by jsi mluvit neměl.


n/a
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:33 | #37611 (12)

Nemluvím za Židy, ale čerpám z Písma.


n/a
n/a
 #37609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:23 | #37614 (13)

Z PNS?


n/a
n/a
 #37611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:55:30 | #37616 (13)

Z jakéhokoli překladu.


n/a
n/a
 #37611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:56:51 | #37617 (14)

Ja by jsem v tomto věřila jenom židům a ty žid co vím tak nejsi:-).


n/a
n/a
 #37616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 21:00:02 | #37621 (11)

Souhlas, howgh!
*10580*


n/a
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 08:58:51 | #37626 (10)

No snad ty jsi snad psal o tom, že už není potřeba žádný identifikátor... *16620*


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:01:43 | #37628 (11)

Není potřeba identifikátor, jelikož je řeč o Bohu a tedy vše i ostatní bohové (pokud se o nich mluví) jsou Jeho stvořením. Tedy je Jeden a není nutné ho odlišovat od jiných bohů.


161
n/a
 #37626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:17:18 | #37639 (12)

No však tě k tomu nikdo nenutí. Nakonec Mesiáš je taky jeden, viď, tak na co mu říkat Ježíš? *16386* *15238*


n/a
n/a
 #37628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:21:32 | #37642 (13)

Je třeba vidět Bibli a to o čem vypovídá jako jeden jediný celek.


161
n/a
 #37639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:43:17 | #37646 (14)

Ano, to děláme. A jaký názor máš na to Mesiášovo jméno?


n/a
n/a
 #37642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:03:01 | #37654 (15)

říkáme mu Ježíš Kristus, někdy také Pán


161
n/a
 #37646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:07:40 | #37655 (16)

No, já jsem chtěl, aby odpověděl soucet, a tak se sám usvědčil z nepravdy.
Kristus (Chri·stosʹ) totiž znamená pomazaný stejně jako Mesiáš (Ma·šiʹach). *33084*


n/a
n/a
 #37654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:13:38 | #37657 (17)

No jasně že.
Ale o to mi nešlo. On taky uhnul někam jinam. Chtěla jsem jeho postoj k Božímu jménu porovnat s postojem k jménu Kristovu.


n/a
n/a
 #37655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:12:12 | #37656 (16)

Ty jsi nepochopila smysl mojí otázky v návaznosti na Součtův názor na Boží jméno? Neodkláněj téma, prosím.


n/a
n/a
 #37654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:40:06 | #37645 (13)

Vždyť mu taky říkáme buď mesiáš anebo Ježíš. Ale nikdy ne obojí současně.


-106
n/a
 #37639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:52:21 | #37650 (14)

A proč, když ho není potřeba identifikovat jménem? *19364* *19364* *19364*


n/a
n/a
 #37645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:31:49 | #37702 (15)

No právě. Není k tomu důvod.


-106
n/a
 #37650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:29:55 | #37709 (16)

Znovu tedy:
Proč říkáte Ježíšovi jménem, když není důvod ho jménem identofikovat?


n/a
n/a
 #37702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:41:48 | #37716 (17)

Je důvod ho identifikovat. Je potřeba ho odlišit od jiných lidí. Proto máme všichni jména. *29716*


-106
n/a
 #37709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:43:04 | #37719 (18)

Od jiných jakých? Kolik je pravých Mesiášů? *21943*


n/a
n/a
 #37716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:45:44 | #37721 (19)

Pravý mesiáš je jeden, ale lidí je jak... mraky


-106
n/a
 #37719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:48:40 | #37723 (20)

Ty jenom děláš, že mi nerozumíš, viď? Tak tedy polopatě. Tvrdíš, že:
Bůh je jenom jeden, tak ho není třeba identofikovat jménem.
Já se ptám|:
Poč je tedy potřeba identifikovat jménem Ježíše, když Mesiáš je teky jen jeden?

Už chápeš, prosím? *3477*


n/a
n/a
 #37721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:53:56 | #37728 (21)

Ne, to ty děláš, že mi nerozumíš. A jestli opravdu ne, tak prosím začni přemýšlet. Ježíš je jméno člověka, stejně jako jména Matouš, Marek, Lukáš či Jan. Není to pojmenování mesiáše, ale pojmenování člověka. A když na toho člověka odkazujem, tak na něj odkazujem buď jeho jménem (Ježíš) anebo titulem (mesiáš).


-106
n/a
 #37723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 20:07:40 | #37740 (22)

Ježíš je teď přece nebeská bytost.


n/a
n/a
 #37728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 20:39:55 | #37742 (23)

Ale coby spasitel je člověk. Kdykoli Bible mluví o Ježíši Kristu, mluví o člověku.


-106
n/a
 #37740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 21:12:05 | #37744 (24)

Ano? A ke komu se věřící modlí? K člověku snad? *19364*


n/a
n/a
 #37742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 21:59:14 | #37745 (25)

Heh a ke komu se modlí podle tebe? K andělu?


-106
n/a
 #37744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:14:57 | #37747 (26)

Ježíš už nechodí po zemi, viď? Je nebeskou bytostí. Lidi, kteří se k němu modlí, mají představu, že se modlí k jedné ze tří osob Trojice, ne?


n/a
n/a
 #37745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:34:15 | #37750 (27)

Chodí chodí po zemi, jsme údové jeho těla:-)


n/a
n/a
 #37747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:37:22 | #37751 (28)

Obrazně, paní, obrazně!


n/a
n/a
 #37750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:38:30 | #37753 (29)

V nebi sedí po Bozi pravici, tak se jeho udove nemohou courat po zemi!


n/a
n/a
 #37751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:51:09 | #37759 (29)

Ale vůbec ne :-) Ja jsem úd Kristova těla, ty ne?


n/a
n/a
 #37751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:53:10 | #37761 (30)

A Kristus o tom vi???
*31007*


n/a
n/a
 #37759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:54:32 | #37763 (31)

PNS:

1. Korinťanům 12
27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.


n/a
n/a
 #37761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:57:33 | #37765 (32)

Obrazně paní, obrazně. Kristus už je v nebi!


n/a
n/a
 #37763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:58:10 | #37767 (33)

Máte tam k tomu tyto křížové odkazy:
Římanům 12
5 tak my, ačkoli je nás mnoho, jsme jedno tělo ve spojení s Kristem, ale jednotlivě [jsme] údy, které patří k sobě navzájem.
Efezanům 1
23 který je jeho tělem, plností toho, jenž naplňuje všechno ve všem.
Kolosanům 1
24 Raduji se nyní ve svých utrpeních pro vás a doplňuji zase, co schází z KRISTOVÝCH soužení na mém těle ve prospěch jeho těla, jímž je sbor.


n/a
n/a
 #37765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:00:35 | #37769 (34)

Kdyby to neplatilo obrazně, ale fakticky, tak by byl Ježíš hříšný, a tedy nedokonalý a smrtelný. Zkus to promyslet, Kroky.


n/a
n/a
 #37767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:02:33 | #37770 (35)

O ne ja to nemohu jinak vnímat:-)
Tak proto že jsme chrámem Ducha, tedy měli by jsme být..


n/a
n/a
 #37769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:04:03 | #37771 (36)

I kdyby tak. Být chrámem pro ducha neznamená být tím duchem. OK?


n/a
n/a
 #37770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:05:36 | #37775 (37)

No jsme v Jeho Duchu.


n/a
n/a
 #37771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:24:16 | #37791 (38)

No, to je to samé.


n/a
n/a
 #37775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:06:23 | #37776 (36)

A hlavně Kristus už je v nebi!!!!!


n/a
n/a
 #37770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:07:29 | #37778 (37)

Ne je v nás..
Jan 17
23já v nich a ty ve mně


n/a
n/a