Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 643982x
Příspěvků:
38064

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37568

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:40:16 | #37568
Reakce na příspěvek #37563

To je dost nepodařená spekulace.
Právě používání Božího jména bylo potvrzením kontinuity židovského a křesťanského uctívání a potvrzovalo, že se stále jedná o jediného Boha.
Naopak se Boží jméno moc nehodilo do trojiční nauky.
Proto je v křesťanských spisech jeden PÁN přes druhého, takže bez kontextu nelze rozeznat, kdy je řeč o Jehovovi, a kdy o Ježíšovi.
"A vo tom to je". *33084*


n/a
n/a
 #37563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:51:09 | #37572 (1)

Boží jméno není potřeba k zachování kontinuity uctívání Boha. Samotný akt uctívání ani není vázán na jméno Boha. Takovouto kontinuitu daleko spíše zajišťovala víra v Ježíše Krista coby Božího Syna (syna tohoto BOHA).

Hledat nějakou souvislost s trojiční naukou je dost nepodařená spekulace.


-106
n/a
 #37568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:56:47 | #37576 (2)

(Izajáš 43:10)
„Jste moji svědkové,“ je Jehovův výrok, „ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.

Kdy tohle přestalo platit?
(Jakub 1:17)
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shora, neboť sestupuje od Otce [nebeských] světel, a u něho není změna v otáčení stínu.


n/a
n/a
 #37572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:03:57 | #37579 (3)

Hádám, že nikdy. Pouze by to křesťanský Bůh formuloval jinak.


-106
n/a
 #37576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:12:57 | #37583 (4)

Vaši pozorností uniká, ze On je pořád Týž....
Ježíš otevřeně říká: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“ (Matouš 5:17)

V BIBLI je o Bohu napsáno: „U něho není změna v otáčení stínu.“ A Bůh sám řekl: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Jakub 1:17; Malachiáš 3:6)


n/a
n/a
 #37579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:43:22 | #37591 (5)

A jaká je pointa?


-106
n/a
 #37583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:17:09 | #37585 (4)

On je křesťanský Bůh někdo jiný než hebrejský?


n/a
n/a
 #37579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:44:42 | #37592 (5)

jistě že není


-106
n/a
 #37585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:45:56 | #37593 (6)

Takže s příchodem Krista na zem ztratil Bůh své jméno?


n/a
n/a
 #37592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:47:41 | #37594 (7)

Neztratil, mluví někdo o něčem takovém?


-106
n/a
 #37593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:27:38 | #37595 (8)

Křesťanská řecká písma navazují na Hebrejská písma a jsou také inspirovaná Bohem, takže by nebylo logické, kdyby jméno Jehova z textu najednou zmizelo. Asi v polovině prvního století n. l. učedník Jakub řekl starším v Jeruzalémě: „Symeon vyprávěl, jak Bůh poprvé obrátil svou pozornost k jiným národům, aby z nich vybral lid pro své jméno.“ (Skutky 15:14) Tato slova by postrádala smysl, kdyby v prvním století Boží jméno nikdo neznal nebo nepoužíval.


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:43:27 | #37596 (9)

Stejně nechápu proč se z JHVH musí a nebo muselo udělat něco jiného.


n/a
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 08:59:36 | #37627 (10)

Co jiného? *3199*


n/a
n/a
 #37596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:01:46 | #37597 (9)

dávala smysl, pokud chápeš pod jménem toho kdo to vyslovuje. Tedy


161
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:02:06 | #37630 (10)

Ano, a ten je spojen s velmi konkrétním jménem. Nebo ne? Každá osoba, každý domácí mazlíček, dokonce i věci mají své jméno, jen Bůh ho mít nemá, či dokonce nesmí? *24590*


n/a
n/a
 #37597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:03:27 | #37631 (11)

NIkoliv nesmí... nýbrž tím že se oslovuje jménem tak se fakticky snižuje na něco stvořeného (naší řečí a naším jménem) že Boha neoznačujeme Jménem je znakem respektu.


161
n/a
 #37630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:24:50 | #37661 (12)

Když si Bůh dál jméno, jak můžeš vzít do úst, ze se fakticky snižuje?????
Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Jehova, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost a tať jest památka má [můj titul, Nová anglická bible 1970] po všechny věky. Jdi, a shromáždě starší Izraelské, mluv jim: Jehova, Bůh otců vašich, ukázal mi se, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ — 2. Mojž. 3:13–16.

Na věčnost, je na jak dlouho?


n/a
n/a
 #37631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:30:27 | #37662 (13)

Navždy, věčnost je věčné teď. Tedy řekl Jsem, který jsem nebo jak to překládá jiný překladatel a to není důležité... tedy jde o toto věčné JÁ JSEM, jsem si vědomý, uvědomuji si a to co si uvědomuji to se stává... (skrze tvoření)


161
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:36:28 | #37666 (14)

Znovu opakuju: zústává mi rozum stát nad tím, co všechno dokážou vymyslet ti, kteří se snaží zbavit pravého Božího jména. *500*


n/a
n/a
 #37662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:02:30 | #37672 (15)

Mi to máme v Biblích tak jak to píše Ratka


n/a
n/a
 #37666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:43:48 | #37706 (15)

Nejsi jediná, komu zůstává rozum stát.


-106
n/a
 #37666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:47:46 | #37667 (14)

Nedrzte se špatného překladu a dostanete se dál.......


n/a
n/a
 #37662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:54:45 | #37668 (15)

Kam dál?


161
n/a
 #37667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:01:11 | #37670 (16)

Od bytí k činnosti......


n/a
n/a
 #37668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:05:04 | #37675 (17)

V Exodu 3: 14–15 je slovesem hebrejské sloveso „být“, které, i když potvrzuje existenci, mnohem více znamená „aktivní přítomnost“. Proto: „Jsem aktivně přítomný, jako, kdy a jak se rozhodnu být.“ V Exodu 3: 14–15 první osoba singuláru slovesa „Já jsem“ ('ehyeh) moduluje do třetí osoby singuláru „On je“ (yahweh). Pán může říci: „Já,“ ale jeho lid řekne: „On.“ Božské jméno, pak potvrzuje přítomnost a akci, ale vyvolává otázku: jaký druh akce?


n/a
n/a
 #37670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:06:22 | #37676 (18)

Ja jsem uplně stačí.., potom se už každej nějako jmenuje, je to Bůh živých


n/a
n/a
 #37675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:05:57 | #37694 (19)
*2527*

n/a
n/a
 #37676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:41:26 | #37704 (20)

Tak je to o něčem jiném než učí církve ale co už no :-)
Ale co když je to Pravda?
Proč jinak s tím jsou takové dohady, tajnosti i rozporuplnosti?
Třebas je to tak, máme být sloupy a nebo kamení živé v chrámě božím..


n/a
n/a
 #37694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:33:04 | #37711 (21)

Jestli je to pravda, si lehce ověříš v Bibli. *32594*


n/a
n/a
 #37704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:38:16 | #37715 (22)

Tak ja nic jiného 35 let nečetla :-)


n/a
n/a
 #37711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:06:46 | #37677 (18)

Hebrejské sloveso ha · yah, ze kterého je odvozeno slovo „Eh · yeh“, neznamená jednoduše „být“, spíše v nedokonalém stavu, v první osobě jednotného čísla, znamená „způsobuje stát se“; nebo „se ukáže být“. Při prvním výskytu Božího osobního jména

Genesis 2: 4: Hebrejská Douay Rheims (katolická) Bible 1899
Toto jsou generace nebe a země,
když byli stvořeni, v den, kdy Pán Bůh
učinil nebe a zemi:


n/a
n/a
 #37675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:09:33 | #37679 (19)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:54:47 | #37684 (19)

God's reply in Hebrew was: ´eh·yeh' ´asher' ´eh·yeh', the Hebrew verb hayah, from which the word ehyeh is drawn, does not mean simply "be", it can also mean "He causes to become," or " prove to be."

Boží odpověď v hebrejštině byla: „he · yeh‚ ´asher '´eh · yeh', hebrejské sloveso hayah, ze kterého je odvozeno slovo ehyeh, neznamená jednoduše „být“, může také znamenat „způsobí, že se stane „“ nebo „prokázat se.“


n/a
n/a
 #37677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:09:49 | #37680 (17)

ale tu činnost vykonávají lidé.


161
n/a
 #37670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:38:33 | #37681 (18)

Způsobuje stát se, koná Bůh!
Nebo stvoření provedli lidé?


n/a
n/a
 #37680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:41:01 | #37682 (19)

PNS
Efezanům 4
6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.


n/a
n/a
 #37681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:52:54 | #37683 (19)

nerozumíš principiálně co chci říct... nemá to cenu dál diskutovat. Když se díváš kolem tak vše stvořené podléhá fyzikálním zákonům. Tedy v souladu s fyzikou, existuje vesmír... ovšem navíc díky Duchu vdechnutemu do našeho chřípí (prosím jedná se o metaforu) jsme... tedy jsem si vědomi sebe sama a máme potenciál - možnost se stát obrazem Božím.


161
n/a
 #37681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:56:48 | #37685 (20)

A ja mluvím principiálně o Božím jménu, ze On se nazval působícím všechno!
Dal si to jméno, váží si ho a neponechá ho nikomu!


n/a
n/a
 #37683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:34:49 | #37688 (21)

Nemůže ho ani nikomu ponechat, kdokoliv se tímto jménem prokazuje... žije v omylu. Tohle je třeba si uvědomit, zvnitřnit to.


161
n/a
 #37685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:51:59 | #37691 (22)

Vnitřní to, ze Buh si dál takové jméno a váží si ho. Jeho syn také. Ve svém jménu, sám nosil jméno Jehova!


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:53:09 | #37692 (23)

Zvnitri, oprava.


n/a
n/a
 #37691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:10:27 | #37697 (22)

Uvedom si, kdo je v omylu:
„Otče, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Luk. 11:2)


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:12:08 | #37699 (22)

Chtěla bych vidět toho smělce, který by se chtěl prokazovat jménem Jehova! *35094*


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:03:09 | #37673 (15)

To je vynikající překlad:-)


n/a
n/a
 #37667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:31:33 | #37663 (13)

Řekl ještě:-)
A to před tím není prvořadé?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:33:25 | #37664 (13)

Proč se uchylujete až k druhému výroku Boha kvůli jménu?
Ten první výrok Boha neplatí?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:35:19 | #37665 (14)

Když si přečteš nějakou opravdovou Bibli, zjistíš, že téměř 7 000krát je v ní Bůh jmenován jak Jehova, nikoli jako Jsem. *24590*


n/a
n/a
 #37664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:01:16 | #37671 (15)

Ja tam mám Hospodin a mně to tak vyhovuje neb mohu být hospodinka:-)


n/a
n/a
 #37665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 22:05:14 | #38223 (16)

No tak si to asi Jehova Bůh myslí: ať každý dělá, co mu vyhovuje! *2527*


n/a
n/a
 #37671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:58:17 | #37669 (13)

Ezekiel 39:7
7 Své svaté jméno proslavím mezi svým lidem Izraelem a už nedovolím, aby bylo znesvěcováno. A národy poznají, že já jsem Jehova.

Kdy toto přestalo platit?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:03:55 | #37674 (14)

Jo jo : "já jsem"..


n/a
n/a
 #37669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:04:28 | #37693 (15)

Kroky, nemůžu si pomoct, tohle je fakt stupidní přístup. *2527*


n/a
n/a
 #37674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:07:44 | #37695 (16)

Yes yes, nemá to smysl! Tma.....


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:15:50 | #37700 (16)

Zatím vede kiwak s tim, že Marie byla Josefovi neverna a on byl do manželství násilím nastrkan andělem a nezenil se z lásky!
To je zatím TOP1


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:42:21 | #37705 (16)

Nejsem? *33767*


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:33:48 | #37712 (17)

Jsi. A co? *3476*


n/a
n/a
 #37705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:36:53 | #37714 (18)

Od toho závisí mnohé :-)


n/a
n/a
 #37712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:42:20 | #37717 (19)

Třeba že jsi Božím stvořením?


n/a
n/a
 #37714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:49:54 | #37725 (20)

No musím dodržovat přikázání třebas atd.


n/a
n/a
 #37717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:52:51 | #37726 (21)

Náboženství je pro člověka :-)


n/a
n/a
 #37725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:54:20 | #37729 (21)

Kroky, musím se smířit s tím, že na tvoje myšlenkové pochody nemám šanci se napojit. *16620*


n/a
n/a
 #37725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:55:54 | #37731 (22)

Boží přikázání to nejsou myšlenkové pochody


n/a
n/a
 #37729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 16:00:23 | #37732 (23)

ty přikázání jsou prostě Boží...


-106
n/a
 #37731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:58:09 | #37707 (16)

Je to stejný přístup jako roseho.


-106
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 14:00:47 | #37708 (17)

Tomu nerozumím, ja mám nějakou podobnost s rose?


n/a
n/a
 #37707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:34:38 | #37713 (17)

Prosím? Můžeš konkrétně?


n/a
n/a
 #37707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:07:42 | #37634 (11)

Mimochodem, k Bohu máme mít vztah jako k otci, a při vyjádření takového vztahu nepoužíváme jméno. I Ježíš Boha oslovoval "otče" a ne jménem.


-106
n/a
 #37630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:14:35 | #37598 (9)

Logiku toho nepoužívání jsem tu podal.
Nepostrádala by smysl, obratem "pro své jméno" se rozumí "pro něj". Ne pro to slovo.


-106
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:05:23 | #37632 (10)

Ano, Součte. Ovšem "on" se nějak jmenuje. Dokonce se nám představil. Ale mohla bych poněkud přetvořit tvoje vlastní slova takto: e lepší, že Boží jméno nepoužíváte, aspoň zprofanujete jen jakéhosi Hospodina. *447*


n/a
n/a
 #37598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:09:30 | #37636 (11)

Na slovu Hospodin není co zprofanovat.


-106
n/a
 #37632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:18:22 | #37599 (9)

Mimochodem označovat biblické knihy či spisy jako Křesťanská řecká písma a Hebrejská písma není zrovna šťastné, protože do takovéhoto obecného označení spadají i různé rabínské a křesťanské spisy netvořící součást SZ ani NZ.


-106
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:48:25 | #37607 (10)

Hebrejská písma a Kresťanská řecká písma je výstižnější než Starý a Nový zákon, protože se neskládají jen ze zákonných předpisů apod.
Ty "různé rabínské a křesťanské spisy" nebyly zařazeny do biblického kánonu, a asi k tomu byl nějaký důvod.


n/a
n/a
 #37599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:03 | #37610 (11)

Starý zákon a Nový zákon jsou termíny označující kanonizované spisy, tedy konkrétní hebrejské a křesťanské spisy. Zatímco termíny Hebrejská písma a Křesťanská řecká písma označují obecně jakékoliv hebrejské spisy a křesťanské řecky psané spisy. Proto tyto termíny nejsou výstižnější, ale naopak matoucí.


-106
n/a
 #37607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:10 | #37613 (12)

O tom s tebou nemíním polemizovat.


n/a
n/a
 #37610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:48:42 | #37648 (12)

Bozi slovo nestarne!


n/a
n/a
 #37610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:30:41 | #37701 (13)

To taky nikdo neříká *29716*


-106
n/a
 #37648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:07:15 | #37633 (10)

No jo, ale my tím myslíme součást Bible. Bible se dělí na tyto dvě části. Dalo by se?


n/a
n/a
 #37599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:12:13 | #37637 (11)

Dalo, pokud nikdy nebudeš mluvit o jiných hebrejských a křesťanských písmech/spisech *32299*


-106
n/a
 #37633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:41:04 | #37605 (8)

OK, tak to shrneme a uzavřeme:
Bůh Židů je ten samý jako Bůh křesťanů.
Bůh Židů má jméno Jehova/Jahve, tentýž Bůh křesťanů žádné takové jméno nemá, přestože ho neztratil.
No, myslím, že další debata s tebou je ztráta času.


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:46:18 | #37606 (9)

Shrnuto: Je to ten samý Bůh, ale jeho jméno už se nepoužívá, nejspíš proto, že to ztratilo význam.


-106
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:49:17 | #37608 (10)

Jaký je význam Božího jména, můžeš to připomenout?


n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:39 | #37612 (11)

jsem, kterýž jsem


-106
n/a
 #37608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:31 | #37615 (12)

A to už neplatí?


n/a
n/a
 #37612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 20:08:19 | #37618 (13)

Platí


-106
n/a
 #37615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 20:57:34 | #37620 (10)
*23266* *23266* *23266*

n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:08:25 | #37635 (10)
*33072* *33072* *33072*

n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:49:43 | #37609 (9)

Za Židy by jsi mluvit neměl.


n/a
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:33 | #37611 (10)

Nemluvím za Židy, ale čerpám z Písma.


n/a
n/a
 #37609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:23 | #37614 (11)

Z PNS?


n/a
n/a
 #37611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:55:30 | #37616 (11)

Z jakéhokoli překladu.


n/a
n/a
 #37611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:56:51 | #37617 (12)

Ja by jsem v tomto věřila jenom židům a ty žid co vím tak nejsi:-).


n/a
n/a
 #37616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 21:00:02 | #37621 (9)

Souhlas, howgh!
*10580*


n/a
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 08:58:51 | #37626 (8)

No snad ty jsi snad psal o tom, že už není potřeba žádný identifikátor... *16620*


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:01:43 | #37628 (9)

Není potřeba identifikátor, jelikož je řeč o Bohu a tedy vše i ostatní bohové (pokud se o nich mluví) jsou Jeho stvořením. Tedy je Jeden a není nutné ho odlišovat od jiných bohů.


161
n/a
 #37626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:17:18 | #37639 (10)

No však tě k tomu nikdo nenutí. Nakonec Mesiáš je taky jeden, viď, tak na co mu říkat Ježíš? *16386* *15238*


n/a
n/a
 #37628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:21:32 | #37642 (11)

Je třeba vidět Bibli a to o čem vypovídá jako jeden jediný celek.


161
n/a
 #37639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:43:17 | #37646 (12)

Ano, to děláme. A jaký názor máš na to Mesiášovo jméno?


n/a
n/a
 #37642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:03:01 | #37654 (13)

říkáme mu Ježíš Kristus, někdy také Pán


161
n/a
 #37646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:07:40 | #37655 (14)

No, já jsem chtěl, aby odpověděl soucet, a tak se sám usvědčil z nepravdy.
Kristus (Chri·stosʹ) totiž znamená pomazaný stejně jako Mesiáš (Ma·šiʹach). *33084*


n/a
n/a
 #37654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:13:38 | #37657 (15)

No jasně že.
Ale o to mi nešlo. On taky uhnul někam jinam. Chtěla jsem jeho postoj k Božímu jménu porovnat s postojem k jménu Kristovu.


n/a
n/a
 #37655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:12:12 | #37656 (14)

Ty jsi nepochopila smysl mojí otázky v návaznosti na Součtův názor na Boží jméno? Neodkláněj téma, prosím.


n/a
n/a
 #37654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:40:06 | #37645 (11)

Vždyť mu taky říkáme buď mesiáš anebo Ježíš. Ale nikdy ne obojí současně.


-106
n/a
 #37639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:52:21 | #37650 (12)

A proč, když ho není potřeba identifikovat jménem? *19364* *19364* *19364*


n/a
n/a
 #37645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:31:49 | #37702 (13)

No právě. Není k tomu důvod.


-106
n/a
 #37650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:29:55 | #37709 (14)

Znovu tedy:
Proč říkáte Ježíšovi jménem, když není důvod ho jménem identofikovat?


n/a
n/a
 #37702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:41:48 | #37716 (15)

Je důvod ho identifikovat. Je potřeba ho odlišit od jiných lidí. Proto máme všichni jména. *29716*


-106
n/a
 #37709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:43:04 | #37719 (16)

Od jiných jakých? Kolik je pravých Mesiášů? *21943*


n/a
n/a
 #37716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:45:44 | #37721 (17)

Pravý mesiáš je jeden, ale lidí je jak... mraky


-106
n/a
 #37719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:48:40 | #37723 (18)

Ty jenom děláš, že mi nerozumíš, viď? Tak tedy polopatě. Tvrdíš, že:
Bůh je jenom jeden, tak ho není třeba identofikovat jménem.
Já se ptám|:
Poč je tedy potřeba identifikovat jménem Ježíše, když Mesiáš je teky jen jeden?

Už chápeš, prosím? *3477*


n/a
n/a
 #37721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:53:56 | #37728 (19)

Ne, to ty děláš, že mi nerozumíš. A jestli opravdu ne, tak prosím začni přemýšlet. Ježíš je jméno člověka, stejně jako jména Matouš, Marek, Lukáš či Jan. Není to pojmenování mesiáše, ale pojmenování člověka. A když na toho člověka odkazujem, tak na něj odkazujem buď jeho jménem (Ježíš) anebo titulem (mesiáš).


-106
n/a
 #37723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 20:07:40 | #37740 (20)

Ježíš je teď přece nebeská bytost.


n/a
n/a
 #37728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 20:39:55 | #37742 (21)

Ale coby spasitel je člověk. Kdykoli Bible mluví o Ježíši Kristu, mluví o člověku.


-106
n/a
 #37740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 21:12:05 | #37744 (22)

Ano? A ke komu se věřící modlí? K člověku snad? *19364*


n/a
n/a
 #37742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 21:59:14 | #37745 (23)

Heh a ke komu se modlí podle tebe? K andělu?


-106
n/a
 #37744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:14:57 | #37747 (24)

Ježíš už nechodí po zemi, viď? Je nebeskou bytostí. Lidi, kteří se k němu modlí, mají představu, že se modlí k jedné ze tří osob Trojice, ne?


n/a
n/a
 #37745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:34:15 | #37750 (25)

Chodí chodí po zemi, jsme údové jeho těla:-)


n/a
n/a
 #37747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:37:22 | #37751 (26)

Obrazně, paní, obrazně!


n/a
n/a
 #37750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:38:30 | #37753 (27)

V nebi sedí po Bozi pravici, tak se jeho udove nemohou courat po zemi!


n/a
n/a
 #37751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:51:09 | #37759 (27)

Ale vůbec ne :-) Ja jsem úd Kristova těla, ty ne?


n/a
n/a
 #37751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:53:10 | #37761 (28)

A Kristus o tom vi???
*31007*


n/a
n/a
 #37759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:54:32 | #37763 (29)

PNS:

1. Korinťanům 12
27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.


n/a
n/a
 #37761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:57:33 | #37765 (30)

Obrazně paní, obrazně. Kristus už je v nebi!


n/a
n/a
 #37763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:58:10 | #37767 (31)

Máte tam k tomu tyto křížové odkazy:
Římanům 12
5 tak my, ačkoli je nás mnoho, jsme jedno tělo ve spojení s Kristem, ale jednotlivě [jsme] údy, které patří k sobě navzájem.
Efezanům 1
23 který je jeho tělem, plností toho, jenž naplňuje všechno ve všem.
Kolosanům 1
24 Raduji se nyní ve svých utrpeních pro vás a doplňuji zase, co schází z KRISTOVÝCH soužení na mém těle ve prospěch jeho těla, jímž je sbor.


n/a
n/a
 #37765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:00:35 | #37769 (32)

Kdyby to neplatilo obrazně, ale fakticky, tak by byl Ježíš hříšný, a tedy nedokonalý a smrtelný. Zkus to promyslet, Kroky.


n/a
n/a
 #37767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:02:33 | #37770 (33)

O ne ja to nemohu jinak vnímat:-)
Tak proto že jsme chrámem Ducha, tedy měli by jsme být..


n/a
n/a
 #37769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:04:03 | #37771 (34)

I kdyby tak. Být chrámem pro ducha neznamená být tím duchem. OK?


n/a
n/a
 #37770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:05:36 | #37775 (35)

No jsme v Jeho Duchu.


n/a
n/a
 #37771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:24:16 | #37791 (36)

No, to je to samé.


n/a
n/a
 #37775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:06:23 | #37776 (34)

A hlavně Kristus už je v nebi!!!!!


n/a
n/a
 #37770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:07:29 | #37778 (35)

Ne je v nás..
Jan 17
23já v nich a ty ve mně


n/a
n/a
 #37776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:08:54 | #37779 (35)

PNS
1.Korint. 12.
27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.+ 28 A Bůh je jednotlivě dosadil ve sboru;+ za prvé apoštoly,+ za druhé proroky,+ za třetí učitele,+ potom mocné skutky,*+ potom dary uzdravování,+ pomocné služby,+ schopnosti řídit,*+ různé


n/a
n/a
 #37776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:25:56 | #37792 (36)

Ano, tad je obrazně znázorněná úzká spolupráce křesťanů s Ježíšem.


n/a
n/a
 #37779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:04:53 | #37773 (33)

Je v nás Duchem, Bůh je v něm a On v nás..
Jan 17
23 já v nich a ty ve mně..


n/a
n/a
 #37769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:16:23 | #37783 (34)

Ano, ale proto přece nejsem tím duchem my.


n/a
n/a
 #37773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:17:47 | #37784 (35)

Naše hmotné tělo může být v Duchu božím.., a nebo taky v nějakém jiném duchu, asi že..


n/a
n/a
 #37783