Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 642751x
Příspěvků:
38009

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37709

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:29:55 | #37709
Reakce na příspěvek #37702

Znovu tedy:
Proč říkáte Ježíšovi jménem, když není důvod ho jménem identofikovat?


n/a
n/a
 #37702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:41:48 | #37716 (1)

Je důvod ho identifikovat. Je potřeba ho odlišit od jiných lidí. Proto máme všichni jména. *29716*


-106
n/a
 #37709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:43:04 | #37719 (2)

Od jiných jakých? Kolik je pravých Mesiášů? *21943*


n/a
n/a
 #37716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:45:44 | #37721 (3)

Pravý mesiáš je jeden, ale lidí je jak... mraky


-106
n/a
 #37719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:48:40 | #37723 (4)

Ty jenom děláš, že mi nerozumíš, viď? Tak tedy polopatě. Tvrdíš, že:
Bůh je jenom jeden, tak ho není třeba identofikovat jménem.
Já se ptám|:
Poč je tedy potřeba identifikovat jménem Ježíše, když Mesiáš je teky jen jeden?

Už chápeš, prosím? *3477*


n/a
n/a
 #37721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:53:56 | #37728 (5)

Ne, to ty děláš, že mi nerozumíš. A jestli opravdu ne, tak prosím začni přemýšlet. Ježíš je jméno člověka, stejně jako jména Matouš, Marek, Lukáš či Jan. Není to pojmenování mesiáše, ale pojmenování člověka. A když na toho člověka odkazujem, tak na něj odkazujem buď jeho jménem (Ježíš) anebo titulem (mesiáš).


-106
n/a
 #37723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 20:07:40 | #37740 (6)

Ježíš je teď přece nebeská bytost.


n/a
n/a
 #37728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 20:39:55 | #37742 (7)

Ale coby spasitel je člověk. Kdykoli Bible mluví o Ježíši Kristu, mluví o člověku.


-106
n/a
 #37740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 21:12:05 | #37744 (8)

Ano? A ke komu se věřící modlí? K člověku snad? *19364*


n/a
n/a
 #37742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 21:59:14 | #37745 (9)

Heh a ke komu se modlí podle tebe? K andělu?


-106
n/a
 #37744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:14:57 | #37747 (10)

Ježíš už nechodí po zemi, viď? Je nebeskou bytostí. Lidi, kteří se k němu modlí, mají představu, že se modlí k jedné ze tří osob Trojice, ne?


n/a
n/a
 #37745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:34:15 | #37750 (11)

Chodí chodí po zemi, jsme údové jeho těla:-)


n/a
n/a
 #37747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:37:22 | #37751 (12)

Obrazně, paní, obrazně!


n/a
n/a
 #37750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:38:30 | #37753 (13)

V nebi sedí po Bozi pravici, tak se jeho udove nemohou courat po zemi!


n/a
n/a
 #37751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:51:09 | #37759 (13)

Ale vůbec ne :-) Ja jsem úd Kristova těla, ty ne?


n/a
n/a
 #37751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:53:10 | #37761 (14)

A Kristus o tom vi???
*31007*


n/a
n/a
 #37759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:54:32 | #37763 (15)

PNS:

1. Korinťanům 12
27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.


n/a
n/a
 #37761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:57:33 | #37765 (16)

Obrazně paní, obrazně. Kristus už je v nebi!


n/a
n/a
 #37763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:58:10 | #37767 (17)

Máte tam k tomu tyto křížové odkazy:
Římanům 12
5 tak my, ačkoli je nás mnoho, jsme jedno tělo ve spojení s Kristem, ale jednotlivě [jsme] údy, které patří k sobě navzájem.
Efezanům 1
23 který je jeho tělem, plností toho, jenž naplňuje všechno ve všem.
Kolosanům 1
24 Raduji se nyní ve svých utrpeních pro vás a doplňuji zase, co schází z KRISTOVÝCH soužení na mém těle ve prospěch jeho těla, jímž je sbor.


n/a
n/a
 #37765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:00:35 | #37769 (18)

Kdyby to neplatilo obrazně, ale fakticky, tak by byl Ježíš hříšný, a tedy nedokonalý a smrtelný. Zkus to promyslet, Kroky.


n/a
n/a
 #37767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:02:33 | #37770 (19)

O ne ja to nemohu jinak vnímat:-)
Tak proto že jsme chrámem Ducha, tedy měli by jsme být..


n/a
n/a
 #37769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:04:03 | #37771 (20)

I kdyby tak. Být chrámem pro ducha neznamená být tím duchem. OK?


n/a
n/a
 #37770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:05:36 | #37775 (21)

No jsme v Jeho Duchu.


n/a
n/a
 #37771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:24:16 | #37791 (22)

No, to je to samé.


n/a
n/a
 #37775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:06:23 | #37776 (20)

A hlavně Kristus už je v nebi!!!!!


n/a
n/a
 #37770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:07:29 | #37778 (21)

Ne je v nás..
Jan 17
23já v nich a ty ve mně


n/a
n/a
 #37776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:08:54 | #37779 (21)

PNS
1.Korint. 12.
27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.+ 28 A Bůh je jednotlivě dosadil ve sboru;+ za prvé apoštoly,+ za druhé proroky,+ za třetí učitele,+ potom mocné skutky,*+ potom dary uzdravování,+ pomocné služby,+ schopnosti řídit,*+ různé


n/a
n/a
 #37776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:25:56 | #37792 (22)

Ano, tad je obrazně znázorněná úzká spolupráce křesťanů s Ježíšem.


n/a
n/a
 #37779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:04:53 | #37773 (19)

Je v nás Duchem, Bůh je v něm a On v nás..
Jan 17
23 já v nich a ty ve mně..


n/a
n/a
 #37769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:16:23 | #37783 (20)

Ano, ale proto přece nejsem tím duchem my.


n/a
n/a
 #37773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:17:47 | #37784 (21)

Naše hmotné tělo může být v Duchu božím.., a nebo taky v nějakém jiném duchu, asi že..


n/a
n/a
 #37783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:27:25 | #37793 (22)

No jasně. Ale pořád to neznamená, že jsme tím duchem. Prosím, pochp to konečně. *21943*


n/a
n/a
 #37784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:34:17 | #37800 (23)

Bůh je Duch a uctívat jej máme Duchem a pravdou.

Uctívat jej máme v Duchu a v pravdě.

To je jako by příkazem.


n/a
n/a
 #37793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:34:55 | #37801 (24)

Ano.


n/a
n/a
 #37800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:36:30 | #37803 (24)

PNS
Jan 4
23 Přichází však hodina, a je [již] nyní, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce duchem+ a pravdou,+ neboť Otec skutečně hledá takové [lidi], aby ho uctívali.+ 24 Bůh je Duch*+ a ti, kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.“


n/a
n/a
 #37800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:38:42 | #37805 (25)

"23 Přichází však hodina, a je [již] nyní" tuto hodinu přinesl Kristus.


n/a
n/a
 #37803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:00:09 | #37809 (26)

No jasně. *20832*


n/a
n/a
 #37805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:38:05 | #37752 (11)

Bůh je jeden margo. A ten se projevuje v různých úřadech. Od počátku Bible až do konce.

Ve Starém Zákoně se projevil jako Otec. Pak přišel na Svět ve svém Synů. Pokud tomu nevěříš, Jak ti farizeové, tak bys podle skutků Ježíšových, tomu měla uvěřit.

A když Ježíš odešel, Bůh sestoupil k nám v Duchu Svatém.
Bůh teď přebývá v nás. A proto ti kteří přijali Ježíše, jako svého spasitele, se nemodlí k někomu kde je daleko, někde v nebi, ale k někomu, kdo je v nás.

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě;
1 Korintským 6:19 B21

Bůh je jeden! Ale má moc se rozdělit, jak v den letnic. Může být zároveň v nebi jak na zemi.

Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále.....
Matouš 5:34‭-‬35 B2


29
n/a
 #37747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:41:01 | #37754 (12)

To je jen Tvá představa. Vyslal snad Bůh sám sebe?
Modlil se k sobě, pak se vrátil do nebe a předložil sobě výkupní oběť a sedl si po své pravici?


n/a
n/a
 #37752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:51:29 | #37756 (12)

Nemusím být jako farizeové, abych nepřijala názor, že Ježíš je Bůh přišlý na zem. Bible jasně říká, že Bůh dal svého Syna, nikoli že přišel sám. A že Syn se pro to rozhodl. Syn se modlil k ke svému Bihu, který byl na nebesích. Stejně jako se máme modlit my. I v Novém zákoně se Bůh projevuje jako Otec. Jako Otec, který nám pro záchranu poslal svého Syna. Svatý duch rovněž působí po celé dějiny lidstva. Je to duch pravého Boha, jímž Bůh působí. Byl tady vždycky. Ale po předání výkupní oběti ho Bůh předal Kristu, aby pomocí něj Kristus vedl své sbory. Tak je psáno.

Skutky 2:32 Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 33 A protože byl vyvýšen k Boží pravicidostal od Otce slíbeného svatého ducha, vylil ho na nás, jak vidíte a slyšíte. 34 Vždyť David nevystoupil do nebes, ale říká: ‚Jehova řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, 35 dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnožku pod tvé nohy.“‘

Co chceš řešit, Konwalinko? *3476*


n/a
n/a
 #37752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:21:17 | #37757 (13)

Abys zase nefrflala, že jenom odsoudím jako nesmysl co učíte, tak se zeptám: "Co znamená když se řekne, že Ježíš byl vyvýšen k Boží pravici? Co znamená, že tam má sedět"?


11
n/a
 #37756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:30:08 | #37758 (14)

Znamená zo přinejmenším, že jde o dvě různé bytosti: Boha a Ježíše.


n/a
n/a
 #37757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:52:11 | #37760 (14)

Ze si nesedl po vlastní pravici. Nebo ty to dokazes?


n/a
n/a
 #37757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:13:30 | #37782 (15)

A kdo tohle tvrdí, že si měl někdo sednout vedle vlastní pravice? Nebo proč to píšeš?


-106
n/a
 #37760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:04:43 | #37772 (11)

Ano, osobu Trojice, která se v čase vtělila jako člověk a tímto člověkem nepřestala být.
Jakou představu mají lidi, kteří Ježíše považují za anděla?


-106
n/a
 #37747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:18:04 | #37786 (12)

A tak se ta osoba "posadila" vedle té Trojice? *24590* *24590* *24590*


n/a
n/a
 #37772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:20:59 | #37788 (13)

Když je osobou Trojice, tak se posadila jedna osoba Trojice vedle druhé.


-106
n/a
 #37786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:23:15 | #37790 (14)

Trojicí přece má být Bůh složený ze tří osob, ne?


n/a
n/a
 #37788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:29:00 | #37795 (15)

Jistě.


-106
n/a
 #37790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:29:45 | #37797 (16)

A vedle té Trojice, jíž má být součástí, se posadil? *24590* *24590* *24590*


n/a
n/a
 #37795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:36:41 | #37804 (17)

Ne.


-106
n/a
 #37797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:00:38 | #37810 (18)

Tak Bůh není trojjediný? *21943*


n/a
n/a
 #37804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:14:24 | #37813 (19)

Je.


-106
n/a
 #37810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:36:25 | #37815 (20)

Akorád že to slovo "trojjediný" v Bibli není, tak že je to výmysl lidský..


n/a
n/a
 #37813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:38:37 | #37816 (21)

Označení může být lidské slovo a tedy snaha přiblížit lidskému duchu podstatu boží. Ale tím s Bůh nemění, ten je pořád stejný.


161
n/a
 #37815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:40:32 | #37817 (22)

No jo ale je psáno:
Přísloví 30
5Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
6K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.


n/a
n/a
 #37816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:15:27 | #37822 (23)

Taky nic nepřidávám, tedy výklad není přidání.


161
n/a
 #37817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:24:20 | #37832 (24)

Zavádějící jsou ty tři osoby, neb v Bohu je osob mnoho a Bůh v nich.


n/a
n/a
 #37822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:25:00 | #37833 (25)

Což zpochybňuje i tu trojjedinost:-)


n/a
n/a
 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:31:02 | #37835 (26)

Pleteš dvě věci dohromady: podstatu a působení Boha.


n/a
n/a
 #37833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:34:20 | #37837 (27)

Vnímám to jako celek?


n/a
n/a
 #37835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:37:57 | #37839 (25)

To je možné, a chápu to. Máme v češtině problém rozlišovat mezi osobou jako člověk a osobou jako individualitou tedy sebe se uvědomující individuální vědomí (Jsem), které jistě může být mnoha osobami ale také může být daleko přesahující lidskou osobu.


161
n/a
 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:56:49 | #37854 (26)

Až na to, ze Buh neni zadny "Jsem". Je to nedokonalost prekladu.....


n/a
n/a
 #37839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:59:04 | #37856 (27)

To je docela dokonalý překlad:-) *4105*


n/a
n/a
 #37854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:22:31 | #37862 (28)

Pozor, odborník na hebrejstinu!!!


n/a
n/a
 #37856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:29:59 | #37863 (29)

Teť jsem studovala Adonaj Elohejnu


n/a
n/a
 #37862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:02:24 | #37865 (30)

Umis to lépe než rabín?

The translation of the Twenty-Four Books of the Holy Scriptures, (by Rabbi Isaac Leeser, Exodus 3:14) reads: And God said unto Moses, I WILL BE THAT I WILL BE: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I WILL BE hath sent me unto you.

Překlad čtyřiadvaceti knih Písma svatého (rabi Isaac Leeser, Exodus 3:14) zní: A Bůh řekl Mojžíšovi: BUDU BÝT, ŽE BUDu BÝT: a on řekl: Takto řekneš syny Izraele, BUDU vás poslal k vám.


n/a
n/a
 #37863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:47:07 | #37904 (31)

BUDU vás poslal k vám:-)


n/a
n/a
 #37865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:15:20 | #37876 (28)

Dobře ti tak! *3780*


n/a
n/a
 #37856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:36:16 | #37853 (25)

Základní učení Bible je: Bůh je jeden!


n/a
n/a
 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:59:04 | #37855 (26)

Když řídím, mám v hlavě vyhlášku, co smim a co ne, ale tu knihu v hlavě nemám!


n/a
n/a
 #37853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:00:50 | #37858 (27)

Ale Bůh je v tom autě z Tebou..


n/a
n/a
 #37855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:04:40 | #37861 (28)

Asi jako ta vyhláška v hlavě......


n/a
n/a
 #37858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:00:07 | #37857 (26)

Ale milovati máš Boha svého celým svým a bližní své tak jako sebe.


n/a
n/a
 #37853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:16:02 | #37877 (27)

Ano. To se ale snad nevylučuje. *24581*


n/a
n/a
 #37857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:21:02 | #37830 (22)

Ne, Ratko, to s podstatou Boží nemá nic společného. A myslím si, že pokud by Bůh byl takový, jak ho prezentujete, utčitě by nás nenechal na pochybách a nechal by to zaznamenat do Písma podobně, jako kdysi nechal zaznamenat "Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova"!


n/a
n/a
 #37816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:35:45 | #37838 (23)

Pokud si doslovně Boha představujete, tak vás to vede jinam. Ale tohle prostě neřeším. Snažím se vám ukázat JAK lze také pojímat Písmo, jak lze k němu přistoupit. Nikoliv doslovně, nýbrž se ním nechat prostoupit. A to i díky svátostem a především Kristem - svatým přijímáním.


161
n/a
 #37830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:48:06 | #37840 (24)

Jak si takové "prostupování" mám představit?
Já znám studium s modlitbou a žádostí o Boží vedení.
Může mě pak "prostoupit " vědomí poznání, bližšího vztahu k Bohu atd...
Vždy ale musí Písmo sloužit jako osnova a mantinely našich úvah a rozjímání, abychom nebyli zavlečeni pryč (Hebr 2:1) k nějakým mystickým úvahám nebo dokonce prožitkům.
První křesťané nebyli ani mystici, ani gnostici, ani se nevěnovali "vyšší kritice Bible", což jsou v dnešní době všechno snahy "vylepšit" své poznání Boha.


n/a
n/a
 #37838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:53:34 | #37844 (25)

První křesťané měli mystické zážitky a jsou na ně odkazy i v Bibli (např. příchod Ducha svatého).


-106
n/a
 #37840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:59:06 | #37847 (26)

Na tom nebylo nic mystického, prostě na ně byly vylit Boží duch.
A jeho působení bylo reálné a v Písmu zcela racionálně popsané.


n/a
n/a
 #37844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:04:36 | #37849 (27)

Jasně že to bylo reálné. Ale to vylití je doprovázeno nějakým prožitkem. A ten prožitek je mystického charakteru. Pociťování Boží přítomnosti je mystickým zážitkem (zážitkem mystického charakteru). Viz např. v tomto verši:

Jan 14:23, 24
23 Ježíš mu odpověděl: „Pokud mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme u něj bydlet.

Kdo odmítá mystické prožitky, ten křesťanství pořádně nepochopil.


-106
n/a
 #37847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:20:09 | #37850 (28)

Samozřejmě, že existují nesdělitelné zážitky a pocity.
To je ale něco individuálního a především je to jeden z důsledků duchovního stavu jednotlivce. Rozhodně bych to nepovažoval za prostředek nebo dokonce cíl.

Pokud jde o citovaný text, nevidím v tom nic mystického, rozhodně ne prvoplánově. Prostě platí, že ten, kdo žije vírou, má k Bohu a Kristu blízko, a oni jsou s ním prostřednictvím rad, zásad a také skrze působení Božího ducha. Nelze z toho vyvozovat nějakou doslovnou přítomnost.
Například ve Zjevení 3:23 Ježíš slibuje, že k věrnému člověku přijde a bude s ním večeřet.
A opět: Nepopírám, že to může být spojeno s pocity, které kdosi kdysi označil jako mystické.


n/a
n/a
 #37849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:40:29 | #37851 (29)

Nikdo neříká, že je to prostředek (k čemu?) nebo cíl. Je to jednoduše doprovodný jev.

To není právě jenom tohle, bydlení či večeření představuje či implikuje doslovnou přítomnost. Jedná se o prožitek, který je vnímán jako mystický.

Dalším takovým příkladem může být tzv. vytržení ducha proroků. To co prorok vidí a zažívá, je mystického charakteru.


-106
n/a
 #37850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 17:40:10 | #37864 (29)

Možná si člověk pod slovem mystika představuje něco extatického, pro mě je to spíše tichá vnitřní radost.

Dám příklad. Dnes jsme šli s manželem na výlet kolem řeky, prošli jsem několik vyhlídek, šli kolem řeky. Bylo to asi 18 km, cestu dobře znám a mockrát jsem ji šla. Pokaždé když ji jdu mě naplňuje pocit radosti, dívám se jak se řeka vine, jak se zeleň sklání k vodě a i když mě nakonec bolí nohy a je to únavné, pořád je uvnitř tichá radost. Můj chlap prostě valí a valí, občas se otočí a popožene mě nebo prsskne co jsem tak pomalá, na vyhlídkách se nepodívá a jen klepe nohou kdy se tedy hnu. Přijde mi to že prostě chce tu cestu ujít rychle a bez zbytečných šikymyky, prostě rychle, účelně a pak si pustit fotbal.

Oba děláme totéž, pro mě je to mystický zážitek a pro něj gymnastika.


161
n/a
 #37850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:05:29 | #37866 (30)

To pak nemluvis o mystice !


n/a
n/a
 #37864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:07:41 | #37867 (31)

Ty máš svoji představu taky, mystika je prožívání... intenzivní prožitek.


161
n/a
 #37866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:11:03 | #37869 (32)

Nejde o žádnou mystiku:
Mystická magie je „projevem tajemna“. Tvrdí, že jisté „události a pochody, které jsou v rozporu se zdravým rozumem nebo vědeckým poznáním“, jsou „pravdou a skutečností“. Stebbins dále vysvětluje, že „mystická magie je pomocnicí zaklínačství, . . . čarodějnictví, alchymie, a za určitých podmínek i náboženství“.


n/a
n/a
 #37867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:13:25 | #37872 (33)

Slovník cizích slov:
mystika

Význam:
• nábožensko-filoz. proud založený na vnitřním bezprostředním intuitivním prožitku božství, zvl. v novoplatonství, židovství i vých. myšlení

• záhadnost, tajuplnost, tajemnost

Kvůli prvnímu, odmítám!


n/a
n/a
 #37869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:14:13 | #37874 (34)

ano, je to intuitivní hluboké prožívání


161
n/a
 #37872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:14:58 | #37875 (34)

Duchovní zážitek není mystika!
Odmítám..
Jinak otevreš dvere demonum .


n/a
n/a
 #37872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:19:11 | #37879 (35)

blbost, prostě totální. Démonům otvíráš zlým srdcem. A nemluvím o magii, tus tam vnesl ty. Mluvím o pasivním prožívání krásy, ticha, naděje, lásky, harmonie.


161
n/a
 #37875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:23:28 | #37886 (36)

„Tomášovo evangelium“, „Filipovo evangelium“ a „Evangelium pravdy“, která jsou zahrnuta v rukopisech z Nag Hammádí, předkládají nejrůznější mystické myšlenky gnostiků tak, jako by pocházely od Ježíše. Mezi gnostická evangelia je řazeno také nedávno objevené „Jidášovo evangelium“. Vykresluje Jidáše v příznivém světle jako jediného apoštola, který opravdu porozuměl tomu, kým Ježíš byl. Jeden odborník, který se tímto evangeliem zabýval, poznamenal, že Ježíš je v něm popisován jako „učitel a zjevovatel moudrosti a poznání, a ne jako spasitel, který položil život za hříchy světa“. Inspirovaná evangelia naproti tomu ukazují, že Ježíš takovou oběť skutečně přinesl. Je tedy zřejmé, že pisatelé gnostických evangelií nechtěli důvěru v Bibli upevnit, ale podkopat.
Proto je to pro mne FUJ!


n/a
n/a
 #37879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:24:29 | #37888 (37)

gnostici mě nezajímají, to je tvůj boj.


161
n/a
 #37886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:13:33 | #37873 (33)

blbost, totální blbost.


161
n/a
 #37869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:16:21 | #37878 (34)

To si myslím o používání mystiky!


n/a
n/a
 #37873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:21:58 | #37883 (34)

Jak že blbost? To jako proč? Taky jsem ti ve slovníku cizích slov hledala přesný význam výrazu, a našla jsem totéž co Rose.


n/a
n/a
 #37873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:23:39 | #37887 (35)

rosé mluví o nějaké magii, to mě nezajímá. Nejde o nějaké vynucování radosti. Jde o prosté čisté prožívání. Když v tom vidíte zlé, tak je to vaše věc.


161
n/a
 #37883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:28:55 | #37889 (36)

Ratko, pokud označuješ hluboké emociuonální a duchovní prožitky jako mystické, nikdo ti to nebere.
Dochází tady ovšem k nedorozumění, protože mystikou je obcně myšleno něco dost odlišného.
"Vo tom to je".


n/a
n/a
 #37887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:30:15 | #37891 (37)

NIkoliv je myšleno nýbrž vy myslíte. Tím bych to nechala být protože se jedná o virtuální boj o slovo.


161
n/a
 #37889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:37:55 | #37896 (38)

Nikoli, nemyslíme my. Nezávisle na sobě jsme sem s margo dali odkazy na definici mystiky.
Já nijak nebojuji, jen jsem možná trochu alergický na zdůrazňování emocionální stránky poznání Boha.
Ta je sice neoddiskutovatelná, ale musí jít ruku v ruce s rozumovým poznáním, o kterém se všichni ti "majitelé ducha" vyjadřují většinou s lehkým pohrdání těch, kteří "už jsou dál", protože právě ty emoce, jsou to "pravé ořechové".
Písmo však mluví poněkud jinak. *33084*


n/a
n/a
 #37891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:43:13 | #37900 (39)

NIkdy jsem se s pohrdáním nevyjadřovala o rozumovém chápání. Jen že některé věci nejdou uchopit rozumem, třeba zurčení tekoucí řeky, šumění větví... tam rozum spíše překáží. Ale dobře, nechám toho. buď si rozumíme nebo nikoliv a není to důležité. Bůh se dívá skrze naše oči, slyší skrze naše uši a pokud je naše mysl čistá a naplní nás radostí.


161
n/a
 #37896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:41:04 | #37897 (37)

Nechci se hádat o slovíčka, i v odkazu které jste dali se mluví o hlubokém prožívání. Mystický zážitek může být i hluboké prožívání Boží přítomnosti. Negativní zabarvení k tomu přidáváte navíc.


161
n/a
 #37889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:44:22 | #37901 (38)

Jenom čtu definice!
Za tajemno se vždy ukrývá Satan. Bůh se představí a vystupuje přímo. Satan hned do hada a podobne!


n/a
n/a
 #37897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:46:06 | #37903 (39)

nezajímá mě to, jsem otevřená a mluvím přímo. Pokud se mi něco nelíbí řeknu to. Tajemné je samotné vědomí a lidské nitro. čím ho máš jasnější a čistější, tím hlubší a čistější je prožívání.


161
n/a
 #37901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:04:26 | #37920 (39)

Je zajímavé sledovat tvůj fanatismus, který ti zavírá dveře jakémukoli porozumění. Ovšem mystika je na vnitřní zkušenosti založený přímý dotyk s nadpřirozenou (božskou) skutečností.


-106
n/a
 #37901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:42:54 | #37899 (36)

Prosté čisté prožívání nenazýváme mystikou.


n/a
n/a
 #37887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:44:43 | #37902 (37)

čisté prožívání je umění! Je to mimořádně složitá záležitost protože se vsouvá dovnitř rušivé prvky. Dosáhnout čistého prožívání bez rušení zvenku či zevnitř opravdu těžké.


161
n/a
 #37899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:49:26 | #37906 (38)

...Vrátím se do svého domu, z něhož jsem se vystěhoval.‘ A když se vrátí, najde jej čistě vymetený a ozdobený. Pak jde a vezme s sebou sedm různých duchů, horších, než je sám, a když se dostanou dovnitř, bydlí tam; a konečné okolnosti toho člověka jsou horší než první.

Sama si vybiras. ....


n/a
n/a
 #37902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:52:38 | #37910 (39)

Podívej se na své okolnosti, co sis vybral ty.


161
n/a
 #37906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 21:49:26 | #37958 (37)

A chodit do diskuzí diskutovat o Bohu a nebo o náboženství to je a nebo není mystické?


n/a
n/a
 #37899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:00:20 | #37960 (38)

Co je na tom mysltického?


n/a
n/a
 #37958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:01:28 | #37961 (39)

Porád tu odkrýváme jakési tajemství:-)?


n/a
n/a
 #37960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:02:09 | #37962 (40)
Teť jsem našla docela dobrou mystickou hudbu :-)

n/a
n/a
 #37961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:15:23 | #37964 (41)

To není hudba, to jenom kočka běhá po klaviatuře *29716*


-106
n/a
 #37962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:34:49 | #37966 (38)

ne není, může to být závislost či posedlost, že to člověk dělat musí, láká ho to a myslí na to. To je možná ten démon o kterém mluvil rosé. člověka to láká do závislého jednání. s mystikou to nemá společného vůbec nic.


161
n/a
 #37958