Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 643960x
Příspěvků:
38064

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37752

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:38:05 | #37752
Reakce na příspěvek #37747

Bůh je jeden margo. A ten se projevuje v různých úřadech. Od počátku Bible až do konce.

Ve Starém Zákoně se projevil jako Otec. Pak přišel na Svět ve svém Synů. Pokud tomu nevěříš, Jak ti farizeové, tak bys podle skutků Ježíšových, tomu měla uvěřit.

A když Ježíš odešel, Bůh sestoupil k nám v Duchu Svatém.
Bůh teď přebývá v nás. A proto ti kteří přijali Ježíše, jako svého spasitele, se nemodlí k někomu kde je daleko, někde v nebi, ale k někomu, kdo je v nás.

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě;
1 Korintským 6:19 B21

Bůh je jeden! Ale má moc se rozdělit, jak v den letnic. Může být zároveň v nebi jak na zemi.

Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále.....
Matouš 5:34‭-‬35 B2


29
n/a
 #37747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:41:01 | #37754 (1)

To je jen Tvá představa. Vyslal snad Bůh sám sebe?
Modlil se k sobě, pak se vrátil do nebe a předložil sobě výkupní oběť a sedl si po své pravici?


n/a
n/a
 #37752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 07:51:29 | #37756 (1)

Nemusím být jako farizeové, abych nepřijala názor, že Ježíš je Bůh přišlý na zem. Bible jasně říká, že Bůh dal svého Syna, nikoli že přišel sám. A že Syn se pro to rozhodl. Syn se modlil k ke svému Bihu, který byl na nebesích. Stejně jako se máme modlit my. I v Novém zákoně se Bůh projevuje jako Otec. Jako Otec, který nám pro záchranu poslal svého Syna. Svatý duch rovněž působí po celé dějiny lidstva. Je to duch pravého Boha, jímž Bůh působí. Byl tady vždycky. Ale po předání výkupní oběti ho Bůh předal Kristu, aby pomocí něj Kristus vedl své sbory. Tak je psáno.

Skutky 2:32 Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 33 A protože byl vyvýšen k Boží pravicidostal od Otce slíbeného svatého ducha, vylil ho na nás, jak vidíte a slyšíte. 34 Vždyť David nevystoupil do nebes, ale říká: ‚Jehova řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, 35 dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnožku pod tvé nohy.“‘

Co chceš řešit, Konwalinko? *3476*


n/a
n/a
 #37752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:21:17 | #37757 (2)

Abys zase nefrflala, že jenom odsoudím jako nesmysl co učíte, tak se zeptám: "Co znamená když se řekne, že Ježíš byl vyvýšen k Boží pravici? Co znamená, že tam má sedět"?


11
n/a
 #37756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:30:08 | #37758 (3)

Znamená zo přinejmenším, že jde o dvě různé bytosti: Boha a Ježíše.


n/a
n/a
 #37757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 08:52:11 | #37760 (3)

Ze si nesedl po vlastní pravici. Nebo ty to dokazes?


n/a
n/a
 #37757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:13:30 | #37782 (4)

A kdo tohle tvrdí, že si měl někdo sednout vedle vlastní pravice? Nebo proč to píšeš?


-106
n/a
 #37760