Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 642710x
Příspěvků:
38009

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37786

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:18:04 | #37786
Reakce na příspěvek #37772

A tak se ta osoba "posadila" vedle té Trojice? *24590* *24590* *24590*


n/a
n/a
 #37772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:20:59 | #37788 (1)

Když je osobou Trojice, tak se posadila jedna osoba Trojice vedle druhé.


-106
n/a
 #37786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:23:15 | #37790 (2)

Trojicí přece má být Bůh složený ze tří osob, ne?


n/a
n/a
 #37788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:29:00 | #37795 (3)

Jistě.


-106
n/a
 #37790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:29:45 | #37797 (4)

A vedle té Trojice, jíž má být součástí, se posadil? *24590* *24590* *24590*


n/a
n/a
 #37795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 09:36:41 | #37804 (5)

Ne.


-106
n/a
 #37797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:00:38 | #37810 (6)

Tak Bůh není trojjediný? *21943*


n/a
n/a
 #37804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:14:24 | #37813 (7)

Je.


-106
n/a
 #37810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:36:25 | #37815 (8)

Akorád že to slovo "trojjediný" v Bibli není, tak že je to výmysl lidský..


n/a
n/a
 #37813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:38:37 | #37816 (9)

Označení může být lidské slovo a tedy snaha přiblížit lidskému duchu podstatu boží. Ale tím s Bůh nemění, ten je pořád stejný.


161
n/a
 #37815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 10:40:32 | #37817 (10)

No jo ale je psáno:
Přísloví 30
5Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
6K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.


n/a
n/a
 #37816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:15:27 | #37822 (11)

Taky nic nepřidávám, tedy výklad není přidání.


161
n/a
 #37817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:24:20 | #37832 (12)

Zavádějící jsou ty tři osoby, neb v Bohu je osob mnoho a Bůh v nich.


n/a
n/a
 #37822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:25:00 | #37833 (13)

Což zpochybňuje i tu trojjedinost:-)


n/a
n/a
 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:31:02 | #37835 (14)

Pleteš dvě věci dohromady: podstatu a působení Boha.


n/a
n/a
 #37833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:34:20 | #37837 (15)

Vnímám to jako celek?


n/a
n/a
 #37835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:37:57 | #37839 (13)

To je možné, a chápu to. Máme v češtině problém rozlišovat mezi osobou jako člověk a osobou jako individualitou tedy sebe se uvědomující individuální vědomí (Jsem), které jistě může být mnoha osobami ale také může být daleko přesahující lidskou osobu.


161
n/a
 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:56:49 | #37854 (14)

Až na to, ze Buh neni zadny "Jsem". Je to nedokonalost prekladu.....


n/a
n/a
 #37839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:59:04 | #37856 (15)

To je docela dokonalý překlad:-) *4105*


n/a
n/a
 #37854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:22:31 | #37862 (16)

Pozor, odborník na hebrejstinu!!!


n/a
n/a
 #37856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:29:59 | #37863 (17)

Teť jsem studovala Adonaj Elohejnu


n/a
n/a
 #37862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:02:24 | #37865 (18)

Umis to lépe než rabín?

The translation of the Twenty-Four Books of the Holy Scriptures, (by Rabbi Isaac Leeser, Exodus 3:14) reads: And God said unto Moses, I WILL BE THAT I WILL BE: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I WILL BE hath sent me unto you.

Překlad čtyřiadvaceti knih Písma svatého (rabi Isaac Leeser, Exodus 3:14) zní: A Bůh řekl Mojžíšovi: BUDU BÝT, ŽE BUDu BÝT: a on řekl: Takto řekneš syny Izraele, BUDU vás poslal k vám.


n/a
n/a
 #37863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:47:07 | #37904 (19)

BUDU vás poslal k vám:-)


n/a
n/a
 #37865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:15:20 | #37876 (16)

Dobře ti tak! *3780*


n/a
n/a
 #37856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:36:16 | #37853 (13)

Základní učení Bible je: Bůh je jeden!


n/a
n/a
 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:59:04 | #37855 (14)

Když řídím, mám v hlavě vyhlášku, co smim a co ne, ale tu knihu v hlavě nemám!


n/a
n/a
 #37853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:00:50 | #37858 (15)

Ale Bůh je v tom autě z Tebou..


n/a
n/a
 #37855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:04:40 | #37861 (16)

Asi jako ta vyhláška v hlavě......


n/a
n/a
 #37858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:00:07 | #37857 (14)

Ale milovati máš Boha svého celým svým a bližní své tak jako sebe.


n/a
n/a
 #37853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:16:02 | #37877 (15)

Ano. To se ale snad nevylučuje. *24581*


n/a
n/a
 #37857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:21:02 | #37830 (10)

Ne, Ratko, to s podstatou Boží nemá nic společného. A myslím si, že pokud by Bůh byl takový, jak ho prezentujete, utčitě by nás nenechal na pochybách a nechal by to zaznamenat do Písma podobně, jako kdysi nechal zaznamenat "Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova"!


n/a
n/a
 #37816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:35:45 | #37838 (11)

Pokud si doslovně Boha představujete, tak vás to vede jinam. Ale tohle prostě neřeším. Snažím se vám ukázat JAK lze také pojímat Písmo, jak lze k němu přistoupit. Nikoliv doslovně, nýbrž se ním nechat prostoupit. A to i díky svátostem a především Kristem - svatým přijímáním.


161
n/a
 #37830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:48:06 | #37840 (12)

Jak si takové "prostupování" mám představit?
Já znám studium s modlitbou a žádostí o Boží vedení.
Může mě pak "prostoupit " vědomí poznání, bližšího vztahu k Bohu atd...
Vždy ale musí Písmo sloužit jako osnova a mantinely našich úvah a rozjímání, abychom nebyli zavlečeni pryč (Hebr 2:1) k nějakým mystickým úvahám nebo dokonce prožitkům.
První křesťané nebyli ani mystici, ani gnostici, ani se nevěnovali "vyšší kritice Bible", což jsou v dnešní době všechno snahy "vylepšit" své poznání Boha.


n/a
n/a
 #37838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:53:34 | #37844 (13)

První křesťané měli mystické zážitky a jsou na ně odkazy i v Bibli (např. příchod Ducha svatého).


-106
n/a
 #37840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:59:06 | #37847 (14)

Na tom nebylo nic mystického, prostě na ně byly vylit Boží duch.
A jeho působení bylo reálné a v Písmu zcela racionálně popsané.


n/a
n/a
 #37844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:04:36 | #37849 (15)

Jasně že to bylo reálné. Ale to vylití je doprovázeno nějakým prožitkem. A ten prožitek je mystického charakteru. Pociťování Boží přítomnosti je mystickým zážitkem (zážitkem mystického charakteru). Viz např. v tomto verši:

Jan 14:23, 24
23 Ježíš mu odpověděl: „Pokud mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme u něj bydlet.

Kdo odmítá mystické prožitky, ten křesťanství pořádně nepochopil.


-106
n/a
 #37847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:20:09 | #37850 (16)

Samozřejmě, že existují nesdělitelné zážitky a pocity.
To je ale něco individuálního a především je to jeden z důsledků duchovního stavu jednotlivce. Rozhodně bych to nepovažoval za prostředek nebo dokonce cíl.

Pokud jde o citovaný text, nevidím v tom nic mystického, rozhodně ne prvoplánově. Prostě platí, že ten, kdo žije vírou, má k Bohu a Kristu blízko, a oni jsou s ním prostřednictvím rad, zásad a také skrze působení Božího ducha. Nelze z toho vyvozovat nějakou doslovnou přítomnost.
Například ve Zjevení 3:23 Ježíš slibuje, že k věrnému člověku přijde a bude s ním večeřet.
A opět: Nepopírám, že to může být spojeno s pocity, které kdosi kdysi označil jako mystické.


n/a
n/a
 #37849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:40:29 | #37851 (17)

Nikdo neříká, že je to prostředek (k čemu?) nebo cíl. Je to jednoduše doprovodný jev.

To není právě jenom tohle, bydlení či večeření představuje či implikuje doslovnou přítomnost. Jedná se o prožitek, který je vnímán jako mystický.

Dalším takovým příkladem může být tzv. vytržení ducha proroků. To co prorok vidí a zažívá, je mystického charakteru.


-106
n/a
 #37850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 17:40:10 | #37864 (17)

Možná si člověk pod slovem mystika představuje něco extatického, pro mě je to spíše tichá vnitřní radost.

Dám příklad. Dnes jsme šli s manželem na výlet kolem řeky, prošli jsem několik vyhlídek, šli kolem řeky. Bylo to asi 18 km, cestu dobře znám a mockrát jsem ji šla. Pokaždé když ji jdu mě naplňuje pocit radosti, dívám se jak se řeka vine, jak se zeleň sklání k vodě a i když mě nakonec bolí nohy a je to únavné, pořád je uvnitř tichá radost. Můj chlap prostě valí a valí, občas se otočí a popožene mě nebo prsskne co jsem tak pomalá, na vyhlídkách se nepodívá a jen klepe nohou kdy se tedy hnu. Přijde mi to že prostě chce tu cestu ujít rychle a bez zbytečných šikymyky, prostě rychle, účelně a pak si pustit fotbal.

Oba děláme totéž, pro mě je to mystický zážitek a pro něj gymnastika.


161
n/a
 #37850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:05:29 | #37866 (18)

To pak nemluvis o mystice !


n/a
n/a
 #37864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:07:41 | #37867 (19)

Ty máš svoji představu taky, mystika je prožívání... intenzivní prožitek.


161
n/a
 #37866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:11:03 | #37869 (20)

Nejde o žádnou mystiku:
Mystická magie je „projevem tajemna“. Tvrdí, že jisté „události a pochody, které jsou v rozporu se zdravým rozumem nebo vědeckým poznáním“, jsou „pravdou a skutečností“. Stebbins dále vysvětluje, že „mystická magie je pomocnicí zaklínačství, . . . čarodějnictví, alchymie, a za určitých podmínek i náboženství“.


n/a
n/a
 #37867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:13:25 | #37872 (21)

Slovník cizích slov:
mystika

Význam:
• nábožensko-filoz. proud založený na vnitřním bezprostředním intuitivním prožitku božství, zvl. v novoplatonství, židovství i vých. myšlení

• záhadnost, tajuplnost, tajemnost

Kvůli prvnímu, odmítám!


n/a
n/a
 #37869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:14:13 | #37874 (22)

ano, je to intuitivní hluboké prožívání


161
n/a
 #37872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:14:58 | #37875 (22)

Duchovní zážitek není mystika!
Odmítám..
Jinak otevreš dvere demonum .


n/a
n/a
 #37872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:19:11 | #37879 (23)

blbost, prostě totální. Démonům otvíráš zlým srdcem. A nemluvím o magii, tus tam vnesl ty. Mluvím o pasivním prožívání krásy, ticha, naděje, lásky, harmonie.


161
n/a
 #37875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:23:28 | #37886 (24)

„Tomášovo evangelium“, „Filipovo evangelium“ a „Evangelium pravdy“, která jsou zahrnuta v rukopisech z Nag Hammádí, předkládají nejrůznější mystické myšlenky gnostiků tak, jako by pocházely od Ježíše. Mezi gnostická evangelia je řazeno také nedávno objevené „Jidášovo evangelium“. Vykresluje Jidáše v příznivém světle jako jediného apoštola, který opravdu porozuměl tomu, kým Ježíš byl. Jeden odborník, který se tímto evangeliem zabýval, poznamenal, že Ježíš je v něm popisován jako „učitel a zjevovatel moudrosti a poznání, a ne jako spasitel, který položil život za hříchy světa“. Inspirovaná evangelia naproti tomu ukazují, že Ježíš takovou oběť skutečně přinesl. Je tedy zřejmé, že pisatelé gnostických evangelií nechtěli důvěru v Bibli upevnit, ale podkopat.
Proto je to pro mne FUJ!


n/a
n/a
 #37879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:24:29 | #37888 (25)

gnostici mě nezajímají, to je tvůj boj.


161
n/a
 #37886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:13:33 | #37873 (21)

blbost, totální blbost.


161
n/a
 #37869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:16:21 | #37878 (22)

To si myslím o používání mystiky!


n/a
n/a
 #37873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:21:58 | #37883 (22)

Jak že blbost? To jako proč? Taky jsem ti ve slovníku cizích slov hledala přesný význam výrazu, a našla jsem totéž co Rose.


n/a
n/a
 #37873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:23:39 | #37887 (23)

rosé mluví o nějaké magii, to mě nezajímá. Nejde o nějaké vynucování radosti. Jde o prosté čisté prožívání. Když v tom vidíte zlé, tak je to vaše věc.


161
n/a
 #37883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:28:55 | #37889 (24)

Ratko, pokud označuješ hluboké emociuonální a duchovní prožitky jako mystické, nikdo ti to nebere.
Dochází tady ovšem k nedorozumění, protože mystikou je obcně myšleno něco dost odlišného.
"Vo tom to je".


n/a
n/a
 #37887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:30:15 | #37891 (25)

NIkoliv je myšleno nýbrž vy myslíte. Tím bych to nechala být protože se jedná o virtuální boj o slovo.


161
n/a
 #37889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:37:55 | #37896 (26)

Nikoli, nemyslíme my. Nezávisle na sobě jsme sem s margo dali odkazy na definici mystiky.
Já nijak nebojuji, jen jsem možná trochu alergický na zdůrazňování emocionální stránky poznání Boha.
Ta je sice neoddiskutovatelná, ale musí jít ruku v ruce s rozumovým poznáním, o kterém se všichni ti "majitelé ducha" vyjadřují většinou s lehkým pohrdání těch, kteří "už jsou dál", protože právě ty emoce, jsou to "pravé ořechové".
Písmo však mluví poněkud jinak. *33084*


n/a
n/a
 #37891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:43:13 | #37900 (27)

NIkdy jsem se s pohrdáním nevyjadřovala o rozumovém chápání. Jen že některé věci nejdou uchopit rozumem, třeba zurčení tekoucí řeky, šumění větví... tam rozum spíše překáží. Ale dobře, nechám toho. buď si rozumíme nebo nikoliv a není to důležité. Bůh se dívá skrze naše oči, slyší skrze naše uši a pokud je naše mysl čistá a naplní nás radostí.


161
n/a
 #37896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:41:04 | #37897 (25)

Nechci se hádat o slovíčka, i v odkazu které jste dali se mluví o hlubokém prožívání. Mystický zážitek může být i hluboké prožívání Boží přítomnosti. Negativní zabarvení k tomu přidáváte navíc.


161
n/a
 #37889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:44:22 | #37901 (26)

Jenom čtu definice!
Za tajemno se vždy ukrývá Satan. Bůh se představí a vystupuje přímo. Satan hned do hada a podobne!


n/a
n/a
 #37897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:46:06 | #37903 (27)

nezajímá mě to, jsem otevřená a mluvím přímo. Pokud se mi něco nelíbí řeknu to. Tajemné je samotné vědomí a lidské nitro. čím ho máš jasnější a čistější, tím hlubší a čistější je prožívání.


161
n/a
 #37901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:04:26 | #37920 (27)

Je zajímavé sledovat tvůj fanatismus, který ti zavírá dveře jakémukoli porozumění. Ovšem mystika je na vnitřní zkušenosti založený přímý dotyk s nadpřirozenou (božskou) skutečností.


-106
n/a
 #37901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:42:54 | #37899 (24)

Prosté čisté prožívání nenazýváme mystikou.


n/a
n/a
 #37887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:44:43 | #37902 (25)

čisté prožívání je umění! Je to mimořádně složitá záležitost protože se vsouvá dovnitř rušivé prvky. Dosáhnout čistého prožívání bez rušení zvenku či zevnitř opravdu těžké.


161
n/a
 #37899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:49:26 | #37906 (26)

...Vrátím se do svého domu, z něhož jsem se vystěhoval.‘ A když se vrátí, najde jej čistě vymetený a ozdobený. Pak jde a vezme s sebou sedm různých duchů, horších, než je sám, a když se dostanou dovnitř, bydlí tam; a konečné okolnosti toho člověka jsou horší než první.

Sama si vybiras. ....


n/a
n/a
 #37902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:52:38 | #37910 (27)

Podívej se na své okolnosti, co sis vybral ty.


161
n/a
 #37906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 21:49:26 | #37958 (25)

A chodit do diskuzí diskutovat o Bohu a nebo o náboženství to je a nebo není mystické?


n/a
n/a
 #37899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:00:20 | #37960 (26)

Co je na tom mysltického?


n/a
n/a
 #37958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:01:28 | #37961 (27)

Porád tu odkrýváme jakési tajemství:-)?


n/a
n/a
 #37960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:02:09 | #37962 (28)
Teť jsem našla docela dobrou mystickou hudbu :-)

n/a
n/a
 #37961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:15:23 | #37964 (29)

To není hudba, to jenom kočka běhá po klaviatuře *29716*


-106
n/a
 #37962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:34:49 | #37966 (26)

ne není, může to být závislost či posedlost, že to člověk dělat musí, láká ho to a myslí na to. To je možná ten démon o kterém mluvil rosé. člověka to láká do závislého jednání. s mystikou to nemá společného vůbec nic.


161
n/a
 #37958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:36:46 | #37967 (27)

Aha tak že se obáváš že na chození do diskuzí je něco zlého?


n/a
n/a
 #37966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:38:49 | #37968 (28)

pouze pokud to sklouzne do závislého jednání. Něco jako počítačové hry či gamblerství. Občas zábava je OK, pořád na to myslet a být nervozní či úplně na prášky když se počítač zhroutí již OK není.:-))


161
n/a
 #37967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:20:38 | #37881 (20)

Pokud tvoje osobní definice mystiky je takováto, opravdu to povede k nedorozuměním.
Obecně se totiž mystikou rozumí mimorozumový způsob vnímání a poznávání Boha a komunikace s ním.
A to nemluvím o podobným mystickým poznáním všech možných svatých.
Celá "křesťanská" mystika v tomto pilně opisuje od "východní" mystiky, což považuji za přímo nešťastné a škodlivé.
V Bibli popsané niterné zážitky a prožitky jsou prostě potvrzením Božího působení na jeho věrné služebníky. Nikde tam nečteme, že bychom o ně měli nějak usilovat a "pěstovat" si je.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika


n/a
n/a
 #37867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:17:44 | #37930 (17)

Jinak, ještě k tomu bydlení a večeření:
Je také potřeba si uvědomit, že psychologické pojmy jako vědomí, fantazie, imaginace, emoce, osobnost, charakter (povaha), naturel, včetně názvů stavů jako melancholie, deprese, extáze atd. byli vytvořené někdy max. v 19. století - dříve neexistovali a používali se tedy pro ně různé opisy či přirovnání. (A to ani v dnešní době nemají všechny psychické skutečnosti své názvy.)


-106
n/a
 #37850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:18:29 | #37932 (18)

ok


n/a
n/a
 #37930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:10:40 | #37868 (14)

To byly normální prožitky skutečných událostí. *2108*


n/a
n/a
 #37844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:12:55 | #37871 (15)

Přesně, jde o hloubku prožívání. Plné odevzdání se a otevření Bohu. Někdo tomu říká mystika.

Například zde:
William James charakterizuje mystiku čtyřmi charakteristickými rysy:

Obsah mystické zkušenosti nelze vyjádřit slovy. Mystikové své zážitky sice popisují, shodují se však v tom, že žádný popis nevyčerpá jejich obsah.
Mystická zkušenost sice nepřináší žádné teoretické vědění, přesto má povahu osvícení a náhledu, mystikové zpravidla hovoří o celku světa.
Mystik vnímá svoji úlohu jako pasivní; ať se jakkoli připravuje a cvičí, zkušenost přichází sama a není člověkem ovladatelná.
Mystické zkušenosti jsou přechodné, přicházejí a odcházejí.


161
n/a
 #37868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:32:02 | #37892 (15)

Jak jsem napsal, jsou to prožitky mystického charakteru.


-106
n/a
 #37868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:53:59 | #37845 (13)

JIstě, Boží vedení například. Teprve Duch svatý v Tobě pozná Boží vedení. Syn poznává Otce a lne k němu. A my se fakticky tomuto vedení odevzdáváme, činíme vůli Boží.


161
n/a
 #37840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 12:03:05 | #37848 (14)

Jistě, Boží duch funguje "obousměrně".
Zkoumá mého ducha a ovlivňuje ho podle Boží vůle.
Musí to být v souladu stím, jak Bůh použil svého ducha pro zapsání Písma.
Proto je důležité všechno porovnávat s Písmem.
(Žalm 119:97)
Jak já miluji tvůj zákon! Po celý den se jím zabývám.


n/a
n/a
 #37845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 13:27:18 | #37852 (14)

Pokud věří nějaké nepravde, rozhodně v bém není Boží duch!


n/a
n/a
 #37845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:03:28 | #37859 (15)

Pokuť věří v přítomnou přítomnost Boha tak je v něm Boží Duch.


n/a
n/a
 #37852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:18:39 | #37826 (8)

Tak jak po pravici toho trojjediného Boha může spočívat jedna osoba toho trojjediného Boha? Ty tomu rozumíš? Všichni, jak jste tady, tomu rozumíte? Já tedy ne! *3761*


n/a
n/a
 #37813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:20:00 | #37829 (9)

Tak to nech být. Netrap se nad tím, nech to jen tak působit.


161
n/a
 #37826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:30:21 | #37834 (10)

Tak to zase ne. Proč bych se měla podvolit nějakému církevnímu dogmatu, které nedává smysl? *2527*


n/a
n/a
 #37829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:22:39 | #37831 (9)

Vedle toho Trojjediného Boha spočívá člověk. Nebo se to dá říct tak, že vedle jedné osoby toho trojjediného Boha spočívá druhá osoba toho trojjediného Boha. Dá se to říci dvěma způsoby díky tomu, že Ježíš má dvojí podstatu, lidskou i Boží.


-106
n/a
 #37826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:32:07 | #37836 (10)

To jako že Ježíš nechal tu svoji lidskou podstatu tak trochu "za dveřmi"? *3357*


n/a
n/a
 #37831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:50:15 | #37841 (11)

Nenechal nic za dveřmi. Stále jí má.


-106
n/a
 #37836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:52:54 | #37843 (12)

No když ta lidská podstata musela sedět vedle trojjediného Boha, v němž sídlila ta duchovní... *19750*


n/a
n/a
 #37841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 11:54:31 | #37846 (13)

Podstata nesedí někde mimo. *27179*


-106
n/a
 #37843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:12:38 | #37870 (14)

Psal jsi, že tělesný Ježíš je po pravici Boží.


n/a
n/a
 #37846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:35:03 | #37894 (15)

Ano, sedí.


-106
n/a
 #37870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:49:40 | #37907 (16)

Sedí vedle trojjediného Boha?


n/a
n/a
 #37894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:54:00 | #37912 (17)

Ano, člověk sedí vedle Boha. Kolikrát to ještě budeš chtít zopakovat????


-106
n/a
 #37907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:55:52 | #37914 (18)

Člověk Ježíš sedí vedle trojjediného Boha. Takhle, jo? tk už se nedivím ničemu.*33072* *33072* *33072*


n/a
n/a
 #37912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:01:04 | #37916 (19)

tohle píše sv. Augustin:
Neposlouchejme ani ty, kteří popírají, že by Syn seděl na pravici Otcově. Říkají totiž: „Copak Bůh Otec má pravou a levou stranu, jako tělesné bytosti?" Ani my si něco takového o Bohu Otci nemyslíme; Bůh věru není omezen ani uzavřen jakoukoli tělesnou podobou. Ale „pravice Otcova" je věčná blaženost, jež je slíbena svatým; jako jeho levicí se velmi případně nazývá věčné neštěstí, jež je určeno bezbožným; takže nikoliv na samém Bohu, nýbrž na tvorech rozeznáváme řečeným způsobem pravici a levici; vždyť i tělo Kristovo, jímž je Církev, má jednou dlít na oné pravici, to jest v oné blaženosti, jak praví Apoštol, jelikož i nás zároveň vzkřísil a spolu usadil na nebesích (Ef 2,6). Ačkoli totiž naše tělo tam ještě není, přece tam již je naše naděje. Proto i sám Pán po svém zmrtvýchvstání přikázal učedníkům, jež nalezl na lovu ryb, aby vrhli své sítě vpravo. A když tak učinili, chytili ryby, jež byly vesměs veliké, to jest, znamenaly spravedlivé, jimž je přislíbena pravá strana. Na to též naráží, když mluví o soudu, že totiž ovce postaví na pravici, kdežto kozly na levici (Mt 25,33).

[Sv. Augustin: O křesťanském boji, XXVI,2


161
n/a
 #37914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:03:19 | #37918 (20)

A co si o tom myslíš ty, Kjaro?


n/a
n/a
 #37916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:03:42 | #37919 (20)

Nikdo přece nezpochybňuje biblický text, který to tvrdí.
Jde o tvrzení, že Ježíš sedí vedle Otce v lidském těle.


n/a
n/a
 #37916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:07:12 | #37921 (21)

v lidském zduchovnělém těle. Doufám, že na to nezapomínáš.


-106
n/a
 #37919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:09:33 | #37924 (22)

Kde mas verš o zduchovnelem těle Ježíše? To me fakt zajímá.....


n/a
n/a
 #37921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:11:26 | #37927 (23)

To už se tu probíralo tolikrát, že bys to měl vědět.


-106
n/a
 #37924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:10:12 | #37925 (22)

Jak se to lidské "zduchovnělé" tělo liší od duchovních těl například andělů?
A hlavně, kde se o něm dočtu v Bibli?


n/a
n/a
 #37921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:12:33 | #37928 (23)

O tom těle není nic specifikováno.
Už se to tu probíralo tolikrát, že bys to měl vědět.


-106
n/a
 #37925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:17:47 | #37931 (24)

Nepotřebuju to vědět.
Stačí mi, že vím o Ježíšově modlitbě před smrtí, ve které žádal Otce, aby ho vrátil do stavu, ve kterém byl "předtím, než byl svět".
A to rozhodně nebylo nějaké "oslavené lidské tělo", ale duchovní tělo Božího syna.


n/a
n/a
 #37928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:36:39 | #37939 (25)

Vědět bys to měl, že těla živých budou proměněna a těla mrtvých nebudou nic jiného než tato proměněná těla - přesně to, co se stalo s Ježíšem.
Tam se někde mluví o stavu?


-106
n/a
 #37931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:45:36 | #37942 (26)

Těla mrtvých nebudou přeměněna, ale vstanou (budou vzkříšena) jako těla duchovní.
Tedy samozřejmě u těch, kterých se vzkříšení k duchovnímu životu v nebi týká.
Ostatní budou vzkříšeni na zem v hmotném těle, které měli předtím, jen bez vad způsobených nedokonalostí.


n/a
n/a
 #37939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 19:55:39 | #37945 (27)

Tak znovu: těla živých budou proměněna. A těla mrtvých nebudou nic jiného než tato proměněná těla - tedy tvojí terminologií: těla mrtvých vstanou jako tato proměněná těla. A přesně tak to bylo i s Ježíšem.


-106
n/a
 #37942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 20:12:05 | #37948 (28)

S Ježíšem to bylo úplně jinak. Ten se vrátil do postavení duchovní osoby, kterou byl během své předlidské existence.


n/a
n/a
 #37945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 20:51:54 | #37952 (29)

S Ježíšovo tělem to bylo stejně, jako to bude s jakýmkoli jiným člověkem: bylo proměněno v tělo oslavené. Ježíš byl v tomto první z lidí.


-106
n/a
 #37948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 21:00:48 | #37954 (30)

Tedy v tělo duchovní. Stal se duchem. OK?


n/a
n/a
 #37952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 21:10:59 | #37955 (31)

To tam není psáno, že se stal duchem.


-106
n/a
 #37954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 21:59:56 | #37959 (32)

Jiná je sláva nebeských těl a jiná pozemských.

44 Zaseto je hmotné tělo, vzkříšeno je duchovní. Když existuje hmotné tělo, existuje i duchovní. 45 Je napsáno: „První člověk Adam se stal živou bytostí.“ Poslední Adam se stal životodárným duchem.

47 První člověk je ze země a udělaný z prachu, druhý člověk je z nebe. 48 Ti udělaní z prachu jsou jako ten udělaný z prachu a ti v nebi jako ten, který přišel z nebe. 49 A stejně jako jsme obrazem toho udělaného z prachu, budeme obrazem toho, který přišel z nebe.

Vždyť to tu máááš! V textu, který jsi nám doporučil. *3438*


n/a
n/a
 #37955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:13:52 | #37963 (33)

Jenže pořád se může mluvit o zduchovnělém lidském těle. Tím duchovním tělem nemusí být automaticky míněno jakési tělo duchů, třeba andělů (kteří mimochodem v tom výčtu těl nejsou zmínění - proč?), tím může být míněno zduchovnělé lidské tělo. Neměli bychom zapomínat, že Ježíš měl na vzkříšeném těle rány po hřebech, tzn. že měl tělo, které bylo ukřižováno.


-106
n/a
 #37959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 22:32:32 | #37965 (34)

Bylo možné s ním pojíst, mluvit, procházet se


161
n/a
 #37963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 23:07:35 | #37969 (35)

Ano a měl hlad *29716*


-106
n/a
 #37965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 07:32:01 | #37972 (35)

Andělé v Noemově době měli dokonce poměr s lidskými ženami. Andělé, kteří navštívili Abrahama, se účastnili hostiny, kterou pro ně připravil.


n/a
n/a
 #37965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 07:40:20 | #37974 (35)

A to ještě podle nauky KC byl zároveň neustále plozen Otcem! *33072*


n/a
n/a
 #37965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 07:43:24 | #37975 (36)

To je řeč o Božské podstatě tedy o Synovi, zatím jsem mluvili o Ježíšově lidské podstatě. Bůh z Boha.


161
n/a
 #37974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 07:49:37 | #37977 (37)

No však tvrdíte, že i na zemi byl Ježíš plně Bůh. Tak byl plozen, nebo ne? A po svém vzkříšení, když ještě chodil po zemi? *24581*


n/a
n/a
 #37975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 07:54:42 | #37979 (38)

To tvrdí Bible i v nás je plně:
PNS
Koloským 2
8 Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist+ prostřednictvím filozofie+ a prázdného podvodu*+ podle lidské tradice, podle základních+ věcí světa, a ne podle Krista; 9 protože v něm tělesně přebývá celá plnost+ božské+ podstaty.*+ 10 A tak vlastníte plnost prostřednictvím toho, kdo je hlavou veškeré vlády a autority.+


n/a
n/a
 #37977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 08:00:29 | #37980 (38)

Byl na Nebi i na Zemi. Musím teď běžet za maminkou. Né žebych nechtěla diskutovat


161
n/a
 #37977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 08:02:11 | #37981 (39)

Je na nebi i na zemi, vždyť kde se dva tři sejdou je tam s nimi:-).


n/a
n/a
 #37980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 08:03:08 | #37982 (39)

Běž, to je užitečnější. A že pozdravujeme! *20832*


n/a
n/a
 #37980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 08:04:15 | #37983 (39)

No a tak byl, nebo nebyl neustále plozen?


n/a
n/a
 #37980