Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 552263x
Příspěvků:
35749

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #41306

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si…
16.10.20 11:00:57 | #41306
Reakce na příspěvek #41301

Precti celou knihu evangelia a nejlépe všechny 4. Pak pochopis!


n/a
n/a
 #41301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
16.10.20 11:19:46 | #41308 (1)

Co pochopím? *30944*
Chci vědět od tebe co si ty myslíš pod slovem " zahyne mečem" To ty se tady ohanis timto verše. Já ne. Poznala jsem z toho, že jsi ho asi nepochopil.....a proto chci abys mi to vysvětlil, možná se mýlím. *3473*


29
n/a
 #41306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 13:31:16 | #41309 (2)

Petr meč vytasil a zaútočil na jednoho z mužů, kteří přišli Ježíše zatknout. Považoval to celé za velkou nespravedlnost a muselo ho to strašně rozzlobit. (Jan 18:10) Ježíš mu ale řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Mat. 26:52, 53) Toto důležité poučení bylo v souladu s modlitbou, kterou Ježíš pronesl ten večer o něco dřív. Modlil se, aby jeho učedníci nebyli částí světa. (Přečti Jana 17:16.) Boj s nespravedlností je něco, co bychom měli přenechat Bohu.

Co je na tom nejasného? Jiné výklady k tomu vymýšlí jenom krestanstvo, které chce ospravedlnit své války!


n/a
n/a
 #41308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:01:28 | #41312 (3)

Tak to je problém těch co chtějí ospravedlňovat válku. To není tvůj problém!

Teď si představ, že ty kvůli tomu vykladas pak písmo špatně, že chceš řešit problém druhých lidí. Přece každý člověk, který je upřímný, věřící, křesťan, nikdy nebude zabíjet svého bližního a to se netýká jen v době války, ale i v době míru.

A pokud vypukne válka, nemusíš zrovna v té době stát v první linií a zabíjet. Vždyť jsou i jiné funkce jak být ve válce nápomocen. Každý muž by měl přece chránit svou rodinu, své děti, svůj národ.

Vždyť můžeš pomáhat zraněným, zásobovat jídlem, pracovat v prádelně v kuchyní.....a jako křesťan můžeš se modlit. Pokud je Bůh s Tebou, všichni kolem tebe budou pod ochranou Boží, zároveň s tebou.

Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být.
Žalmy 91:7 B21

Jinak bych ti třebas mohla oponovat tímto veršem.

Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
Matouš 10:34 B21

A co teď s tím? Dva verše, které si protiřeči.

A tady máš verš, který by tě taky mohl poučit.

Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
Efeským 6:17 B21


29
n/a
 #41309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 23:05:10 | #41314 (4)

To není problém "někoho jiného" ale každého křesťana osobně.
Verše, které uvádíš, se problematiky ozbrojeného boje nijak netýkají.

Žalm 91:7, vlastně skoro celý ten žalm, ukazuje, jak je důležité přimknout se k Jehovovi a zcela se spolehnout na jeho ochranu za předpokladu, že se snažím jednat v souladu s jeho vůlí.
V Matoušovi 10:34 Ježíš neříká, že ten meč (neboli nepřátelství) budou mít v rukou křesťané, ale nabádá je, aby byli připraveni, že to bude právě jejich kazatelská činnost a nový způsob života, které vzbudí nepřátelství i mezi jejich nejbližšími.
Ano, v Efezanům 6:17 Pavel zmiňuje jediný "meč", který mohou křesťané používat.

Mění to všechno něco na zásadě neúčastnit se ani nepodporovat ozbrojené konflikty?


n/a
n/a
 #41312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:44:58 | #41319 (5)

abuko, každý verš v Bibli si můžeš ohnout na svou stranu. Můžeš z něho vyčíst co ty chceš.

Pokud někdo chce v Bibli z jednoho verše vyvodit nějakou svojí nauku. Tak řeknu, že je to falešné. Musíš mít v Bibli vždy aspoň tři svědky ( tři verše ) kterými budeš moct určitou nauku podložit.

Podívej, např. křest. Jen jeden verš je v Biblí, který zní... křtěte ve jménu Otce, Syna Ducha Svatého.....Ale kolik je veršů v Bibli, kdy lidé jsou pokřtění na jméno Pána Ježíše? Nejméně tři. A podívej, skoro všechny denominace, společnosti křtí v tituly Otec, Syn, Duch Svatý....

Máme čtyři svědky, čtyři evangelia. Bůh nedal zapsat jen jedno evangelium, ale vychoval si k tomu čtyři svědky...

A tady ti dám ještě jeden verš z kterého si může zase někdo jiný, vytvořit svou nauku.

Řekl jim: „Teď ale, kdo má měšec, ať si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej.
Lukáš 22:36 B21

Rozuměj, že tady nepodporují válku, nechci aby naši muži, synové šli do války. Ale pokud by byla kdy válka, chtěla bych, aby Bůh vedl naše kroky. Tak jak on si to přeje. Ne tak jak si to někdo přeje a nakládá tím břímě na člověka.

Jen pro zajímavost, jednou jsme si povídali ohledně války s člověkem co byl povolán jako německý voják v druhé světové válce.
Ptali se, jak to je možné střílet na někoho, kdo je na tom stejně jak on. Má rodinu, děti.....a je tam z donucení.
Nachvili se zamlčel a pak odpověděl. Právě takoví stříleli jen do vzduchu, ne na člověka a proto Němci válku nevyhráli.

abuko, díky Bohů, že válka nás nepotkala, ani teď toto dilema nemusíme řešit. Ale určitě bych toto nechala na svědomí každého člověka. Na tom jak on to cítí. Protože, žádná osoba, ani učitel, církev nebude stát před soudem Božím jako náš zástupce, ale to tam bude každý osobně..


29
n/a
 #41314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:53:37 | #41320 (6)

Nikomu nebráníme rozhodovat se podle svého svědomí. Jen upozorňujeme na biblické zásady. A navíc je to většinou tak, že obhajujeme naše postoje před mnohdy agresivními zastánci "spravedlivého" boje.


n/a
n/a
 #41319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:31:29 | #41322 (7)

Ano, to může být pravda. Ale teď mi řekni, kdyby jsi ty chtěl jít do války, nebo armády. Jak by to přijali tví bratři?
Ono armáda jen neválčí. Ale třeba teď pomáhá stavět polní Nemocnice, pomáhá při přírodních katastrofách......


29
n/a
 #41320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:37:19 | #41325 (8)

Jenže já bych nechtěl jít do armády, stejně jako mí bratři.
Kdyby bylo při nějakých mimořádných událostech povoláno k nějaké práci civilní obyvatelstvo, šel bych taky, pokud by to nepodléhalo armádě.


n/a
n/a
 #41322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:54:25 | #41326 (9)

Ok, děkuji. Akceptují tvé přesvědčení. Každý na něho máme právo. Máme právo jednat podle svého svědomí. A to by jsme měli respektovat.

Je pravda, že tyto věci nemají nic s naším spasením. Protože spasení je o něčem jiném. Ale tyto věci jsou už na každém z nás.
Tak mě sice napadá, kdyby v armádě byli v appšichni věřící *30944* tak by jsme neměli války.


29
n/a
 #41325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:06:05 | #41331 (10)

Lidé, kteří jsou známi jako první křesťané. První křesťané odmítali sloužit v římském vojsku, a to nejen v legiích, ale i v auxiliích. Tuto službu považovali za naprosto neslučitelnou s učením křesťanství. Justin Mučedník, který žil ve 2. století n. l., ve svém díle „Rozmluva s Tryfonem“ (CX) napsal: „A kteří jsme byli plní bojů a vraždy a všeliké nepravosti, po celé zemi každý nástroje vojenské, meče na radlice a oštěpy na rolnické nářadí jsme zaměnili.“ (Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina Mučedníka, přeložil F. Sušil, Praha, 1874, s. 414.) Ve svém pojednání „Růženec, nebo koruna“ (XI) psal Tertullianus (asi 200 n. l.) o tom, „zda válčení je vhodné pro všechny křesťany“; z Písma dokazoval nezákonnost samotné vojenské služby, a pojednání uzavřel slovy: „Odmítám pro nás vojenskou službu.“ (The Ante-Nicene Fathers, 1957, sv. III, s. 99, 100)


n/a
n/a
 #41326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:08:05 | #41332 (11)

Historie odpovídá jednoznačně, jak to pochopili ti, co Krista viděli a slyseli:
„Pečlivé zkoumání všech dostupných informací ukazuje, že se až do doby Marka Aurelia [121–180 n. l.] žádný křesťan nestal vojákem; a žádný voják nezůstal ve vojenské službě, když se stal křesťanem.“ (The Rise of Christianity, E. W. Barnes, 1947, s. 333) „V současné době nejsou téměř žádné důkazy, že by v letech 60 až asi 165 A.D. existoval jediný křesťanský voják; . . . přinejmenším až do vlády Marka Aurelia se žádný křesťan po svém křtu nestal vojákem.“ (The Early Church and the World, C. J. Cadoux, 1955, s. 275, 276) „Ve druhém století křesťanství . . . potvrdilo, že vojenská služba a křesťanství jsou neslučitelné.“ (A Short History of Rome, G. Ferrero a C. Barbagallo, 1919, s. 382) „Chování křesťanů se velmi lišilo od chování Římanů. . . . Vzhledem k tomu, že Kristus hlásal mír, křesťané odmítali stát se vojáky.“ (Our World Through the Ages, N. Platt a M. J. Drummond, 1961, s. 125) „První křesťané zastávali názor, že není správné bojovat, a v armádě nesloužili ani tehdy, když Impérium vojáky potřebovalo.“ (The New World’s Foundations in the Old, R. a W. M. Westovi, 1929, s. 131) „Křesťané . . . nechtěli mít nic společného s veřejnými funkcemi a vojenskou službou.“ (Předmluva vydavatele k článku „Persecution of the Christians in Gaul, A.D. 177,“ v díle The Great Events by Famous Historians, R. Johnson, ed., 1905, sv. III, s. 246) „[Křesťané] sice vštěpovali zásady pasivní poslušnosti, ale odmítali přijmout jakýkoli aktivní podíl na občanské správě nebo na vojenské obraně říše. . . . Bylo nemožné, aby křesťané, aniž by se vzdali posvátnější služby, mohli přijmout postavení vojáků, magistrátů nebo knížat.“ (The Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon, sv. I, s. 416)


n/a
n/a
 #41331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:26:28 | #41329 (8)

To žádný skutečný křesťan nechce!


n/a
n/a
 #41322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:33:34 | #41330 (9)

Jan 18:36
36 Ježíš odpověděl „Moje království není částí tohoto světa. Kdyby moje království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Moje království však není odtud.“

Při záplavách v Praze, byla vyplavena i naše ulice. Byla povolána i armáda, ale žádnou jsem neviděl, za to přijeli bratři a pomáhali vyklidit sklepy, koupili čerpadla a tahali vodu. Pomohli vysouset a uklízet. Náš nikdo nemusí příkazem povolávat. Křesťanská láska nás učí pomáhat!


n/a
n/a
 #41329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:09:20 | #41333 (10)

To zrovinka v tom momentě nebylo království z tohoto světa, neb ho chtěli zajat a zabít, což je svízelná situace, nikoliv pokoj a království..


n/a
n/a
 #41330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:35:11 | #41336 (10)

Tak to je chvályhodné, že vaší bratři přišli pomoc.
Ale to je morální povinnost každého občana. To nedělají jen křesťané, ale i dobří sousedé.....
Pokud jde o armádu v dnešní době u nás, tak je to zaměstnání jak každé jiné.


29
n/a
 #41330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:05:28 | #41338 (11)

"Dobri" sousedé nepřišli....


n/a
n/a
 #41336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:06:18 | #41339 (12)

Nikdo nepřišel...


n/a
n/a
 #41338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:10:57 | #41340 (11)

Žádný "uvedomely" občan......
*5726*


n/a
n/a
 #41336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:25:17 | #41328 (4)

Myslím si, že si ho ty vykladas spatne. Křesťan nemá sáhnout na život jiného člověka, ani se učit bojovat! Pochopilas osobnost Ježíše, byl tam nějaký neprimy pokus být napomocen nějaké židovské válce?


n/a
n/a
 #41312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:21:56 | #41335 (5)

Ptáš se rosse, jestliže u Ježíše byl nějaký nepřímý pokus být nápomocen nějaké židovské válce?

Nezdá se ti, že trochu hloupá otázka? Ježíš tady nepřišel sloužit v armádě, napomáhat Židům ve válce.....jeho království není to na zemské.

Jeho role a úloha byl jiná a proto se nezúčastnil nikdy takových věci.

Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.
Lukáš 2:11 B21


29
n/a
 #41328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:04:01 | #41337 (6)

Čímž dal jasný příklad všem skutečným krestanum....


n/a
n/a
 #41335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:28:18 | #41344 (6)

Fajn, Konwalinko, a není snad psáno, že máme chodit v ežíšových šlépějích? Naše království snad je zemské?


n/a
n/a
 #41335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:33:08 | #41348 (7)

Modlíme se: přijď Tvé království..


n/a
n/a
 #41344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:53:27 | #41360 (7)

Zajímá citace margo, chodit v šlépějích Ježíšových. Zvláštní návaznost právě na tvou citací.....Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům – nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým...
1 Petr 2:

Ptáš se, jestli naše království je zemské. Odpovím ti stručně. Ještě pořád jsem na zemí. Musím ráno vstávat, jíst, pracovat, starat se o každodenní potřeby, poslouchat vládu, své nadřízené...
Dát císařovi co mu patří a Bohů co jemu patří.

Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim
Lukáš 20:25 B21


29
n/a
 #41344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:56:09 | #41361 (8)

No právě. Království je Boží. Cíézarovi máme dávat vše, na co si nevyhrazuje právo Bůh.

„Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (SKUTKY 5:29)


n/a
n/a
 #41360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:59:11 | #41363 (9)

hlavně to nepřehánět a opravdu zůstat na zemi dokud jsme na zemi. Jít v Ježíšových šlépějích může být i doslovné. Dotýkat se míst kudy chodil, šlapat kudy šlapal, je to velmi pozemské.
Ono někdy není špatné držet se při zemi.


145
n/a
 #41361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:05:42 | #41365 (10)

Co znamená držet se při zemi? Nebrat Boží slovo až tak vážně? Nebo jak to myslíš?
Myslím, že právě tohle, co jsi napsala, neměl Petr na mysli, když napsal:

„Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ — 1. PETRA 2:21

Opravdu z těch slov nijako nevyplývá, že by mělo jít o místa, kudy Ježíš chodil, ale spíš o jednání podle jeho vzoru.


n/a
n/a
 #41363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:12:17 | #41366 (11)

myslela jsem to tak, že není špatné se občas uvolnit a odpočinout si.


145
n/a
 #41365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:13:40 | #41367 (12)

No to určitě. Ale ani při tom bychom neměli zapomínat na zákon svého Boha.


n/a
n/a
 #41366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:15:00 | #41369 (13)

Promiň,... jdu si lehnout. zákon nezákon.


145
n/a
 #41367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:23:57 | #41371 (14)

Spánek je od Boha:

(Mr 6:31)
Řekl jim: „Pojďte se mnou na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“
(Ka 5:12)
Sladký je spánek sloužícího, ať už jí málo, nebo hodně, ale boháčovi jeho nadbytek nedává spát.
(Ža 3:5)
Lehnu si, v klidu budu spát a probudím se, vždyť mě podporuje Jehova.
(Ža 4:8)
V klidu si lehnu a budu spát, vždyť díky tobě, Jehovo, bydlím v bezpečí.
(Př 3:24–26)
Až si lehneš, nebudeš mít strach, lehneš si a tvůj spánek bude příjemný. 25 Nebudeš se bát náhlého neštěstí ani bouře, která přichází na ničemy. 26 Jehova ti totiž bude oporou, ochrání tvou nohu před léčkou.


n/a
n/a
 #41369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:14:53 | #41368 (9)

Ono jde o to, co kdo si vykládá, že je od lidí a co je od Boha.
Ale jak už jsem psala. Je zbytečné tomu věnovat čas. Jsme každý jako jedinec, vyučován od Boha a do toho nám ještě přidal svědomí. Jeho Zákon nám vepsal do našeho srdce.
Člověk, který je upřímný před Bohem, bude se řídit tímto zákonem


29
n/a
 #41361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:19:13 | #41370 (10)

Pokud nás vědě stejný duch, měli bychom docházet aspoň k podobným závěrům. Třeba si myslím, že taková účast v armád by měla být odmítnita každým křesťanem, a rovněž i účast v politických bojích. Křesťané by měli být sjednoceni, nikoli roztříštěni a postaveni proti sobě v politických bojích.


n/a
n/a
 #41368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:58:25 | #41377 (6)

A co řekl svým nasledovnikum?

Jan 15:19
19 Kdybyste byli částí světa, svět by vás měl rád, protože byste byli jeho. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, svět vás nenávidí.

Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa.“ (Jan 17:15, 16)


n/a
n/a
 #41335