Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 552174x
Příspěvků:
35750

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #41314

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 23:05:10 | #41314
Reakce na příspěvek #41312

To není problém "někoho jiného" ale každého křesťana osobně.
Verše, které uvádíš, se problematiky ozbrojeného boje nijak netýkají.

Žalm 91:7, vlastně skoro celý ten žalm, ukazuje, jak je důležité přimknout se k Jehovovi a zcela se spolehnout na jeho ochranu za předpokladu, že se snažím jednat v souladu s jeho vůlí.
V Matoušovi 10:34 Ježíš neříká, že ten meč (neboli nepřátelství) budou mít v rukou křesťané, ale nabádá je, aby byli připraveni, že to bude právě jejich kazatelská činnost a nový způsob života, které vzbudí nepřátelství i mezi jejich nejbližšími.
Ano, v Efezanům 6:17 Pavel zmiňuje jediný "meč", který mohou křesťané používat.

Mění to všechno něco na zásadě neúčastnit se ani nepodporovat ozbrojené konflikty?


n/a
n/a
 #41312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:44:58 | #41319 (1)

abuko, každý verš v Bibli si můžeš ohnout na svou stranu. Můžeš z něho vyčíst co ty chceš.

Pokud někdo chce v Bibli z jednoho verše vyvodit nějakou svojí nauku. Tak řeknu, že je to falešné. Musíš mít v Bibli vždy aspoň tři svědky ( tři verše ) kterými budeš moct určitou nauku podložit.

Podívej, např. křest. Jen jeden verš je v Biblí, který zní... křtěte ve jménu Otce, Syna Ducha Svatého.....Ale kolik je veršů v Bibli, kdy lidé jsou pokřtění na jméno Pána Ježíše? Nejméně tři. A podívej, skoro všechny denominace, společnosti křtí v tituly Otec, Syn, Duch Svatý....

Máme čtyři svědky, čtyři evangelia. Bůh nedal zapsat jen jedno evangelium, ale vychoval si k tomu čtyři svědky...

A tady ti dám ještě jeden verš z kterého si může zase někdo jiný, vytvořit svou nauku.

Řekl jim: „Teď ale, kdo má měšec, ať si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej.
Lukáš 22:36 B21

Rozuměj, že tady nepodporují válku, nechci aby naši muži, synové šli do války. Ale pokud by byla kdy válka, chtěla bych, aby Bůh vedl naše kroky. Tak jak on si to přeje. Ne tak jak si to někdo přeje a nakládá tím břímě na člověka.

Jen pro zajímavost, jednou jsme si povídali ohledně války s člověkem co byl povolán jako německý voják v druhé světové válce.
Ptali se, jak to je možné střílet na někoho, kdo je na tom stejně jak on. Má rodinu, děti.....a je tam z donucení.
Nachvili se zamlčel a pak odpověděl. Právě takoví stříleli jen do vzduchu, ne na člověka a proto Němci válku nevyhráli.

abuko, díky Bohů, že válka nás nepotkala, ani teď toto dilema nemusíme řešit. Ale určitě bych toto nechala na svědomí každého člověka. Na tom jak on to cítí. Protože, žádná osoba, ani učitel, církev nebude stát před soudem Božím jako náš zástupce, ale to tam bude každý osobně..


29
n/a
 #41314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:53:37 | #41320 (2)

Nikomu nebráníme rozhodovat se podle svého svědomí. Jen upozorňujeme na biblické zásady. A navíc je to většinou tak, že obhajujeme naše postoje před mnohdy agresivními zastánci "spravedlivého" boje.


n/a
n/a
 #41319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:31:29 | #41322 (3)

Ano, to může být pravda. Ale teď mi řekni, kdyby jsi ty chtěl jít do války, nebo armády. Jak by to přijali tví bratři?
Ono armáda jen neválčí. Ale třeba teď pomáhá stavět polní Nemocnice, pomáhá při přírodních katastrofách......


29
n/a
 #41320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:37:19 | #41325 (4)

Jenže já bych nechtěl jít do armády, stejně jako mí bratři.
Kdyby bylo při nějakých mimořádných událostech povoláno k nějaké práci civilní obyvatelstvo, šel bych taky, pokud by to nepodléhalo armádě.


n/a
n/a
 #41322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:54:25 | #41326 (5)

Ok, děkuji. Akceptují tvé přesvědčení. Každý na něho máme právo. Máme právo jednat podle svého svědomí. A to by jsme měli respektovat.

Je pravda, že tyto věci nemají nic s naším spasením. Protože spasení je o něčem jiném. Ale tyto věci jsou už na každém z nás.
Tak mě sice napadá, kdyby v armádě byli v appšichni věřící *30944* tak by jsme neměli války.


29
n/a
 #41325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:06:05 | #41331 (6)

Lidé, kteří jsou známi jako první křesťané. První křesťané odmítali sloužit v římském vojsku, a to nejen v legiích, ale i v auxiliích. Tuto službu považovali za naprosto neslučitelnou s učením křesťanství. Justin Mučedník, který žil ve 2. století n. l., ve svém díle „Rozmluva s Tryfonem“ (CX) napsal: „A kteří jsme byli plní bojů a vraždy a všeliké nepravosti, po celé zemi každý nástroje vojenské, meče na radlice a oštěpy na rolnické nářadí jsme zaměnili.“ (Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina Mučedníka, přeložil F. Sušil, Praha, 1874, s. 414.) Ve svém pojednání „Růženec, nebo koruna“ (XI) psal Tertullianus (asi 200 n. l.) o tom, „zda válčení je vhodné pro všechny křesťany“; z Písma dokazoval nezákonnost samotné vojenské služby, a pojednání uzavřel slovy: „Odmítám pro nás vojenskou službu.“ (The Ante-Nicene Fathers, 1957, sv. III, s. 99, 100)


n/a
n/a
 #41326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:08:05 | #41332 (7)

Historie odpovídá jednoznačně, jak to pochopili ti, co Krista viděli a slyseli:
„Pečlivé zkoumání všech dostupných informací ukazuje, že se až do doby Marka Aurelia [121–180 n. l.] žádný křesťan nestal vojákem; a žádný voják nezůstal ve vojenské službě, když se stal křesťanem.“ (The Rise of Christianity, E. W. Barnes, 1947, s. 333) „V současné době nejsou téměř žádné důkazy, že by v letech 60 až asi 165 A.D. existoval jediný křesťanský voják; . . . přinejmenším až do vlády Marka Aurelia se žádný křesťan po svém křtu nestal vojákem.“ (The Early Church and the World, C. J. Cadoux, 1955, s. 275, 276) „Ve druhém století křesťanství . . . potvrdilo, že vojenská služba a křesťanství jsou neslučitelné.“ (A Short History of Rome, G. Ferrero a C. Barbagallo, 1919, s. 382) „Chování křesťanů se velmi lišilo od chování Římanů. . . . Vzhledem k tomu, že Kristus hlásal mír, křesťané odmítali stát se vojáky.“ (Our World Through the Ages, N. Platt a M. J. Drummond, 1961, s. 125) „První křesťané zastávali názor, že není správné bojovat, a v armádě nesloužili ani tehdy, když Impérium vojáky potřebovalo.“ (The New World’s Foundations in the Old, R. a W. M. Westovi, 1929, s. 131) „Křesťané . . . nechtěli mít nic společného s veřejnými funkcemi a vojenskou službou.“ (Předmluva vydavatele k článku „Persecution of the Christians in Gaul, A.D. 177,“ v díle The Great Events by Famous Historians, R. Johnson, ed., 1905, sv. III, s. 246) „[Křesťané] sice vštěpovali zásady pasivní poslušnosti, ale odmítali přijmout jakýkoli aktivní podíl na občanské správě nebo na vojenské obraně říše. . . . Bylo nemožné, aby křesťané, aniž by se vzdali posvátnější služby, mohli přijmout postavení vojáků, magistrátů nebo knížat.“ (The Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon, sv. I, s. 416)


n/a
n/a
 #41331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:26:28 | #41329 (4)

To žádný skutečný křesťan nechce!


n/a
n/a
 #41322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:33:34 | #41330 (5)

Jan 18:36
36 Ježíš odpověděl „Moje království není částí tohoto světa. Kdyby moje království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Moje království však není odtud.“

Při záplavách v Praze, byla vyplavena i naše ulice. Byla povolána i armáda, ale žádnou jsem neviděl, za to přijeli bratři a pomáhali vyklidit sklepy, koupili čerpadla a tahali vodu. Pomohli vysouset a uklízet. Náš nikdo nemusí příkazem povolávat. Křesťanská láska nás učí pomáhat!


n/a
n/a
 #41329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:09:20 | #41333 (6)

To zrovinka v tom momentě nebylo království z tohoto světa, neb ho chtěli zajat a zabít, což je svízelná situace, nikoliv pokoj a království..


n/a
n/a
 #41330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:35:11 | #41336 (6)

Tak to je chvályhodné, že vaší bratři přišli pomoc.
Ale to je morální povinnost každého občana. To nedělají jen křesťané, ale i dobří sousedé.....
Pokud jde o armádu v dnešní době u nás, tak je to zaměstnání jak každé jiné.


29
n/a
 #41330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:05:28 | #41338 (7)

"Dobri" sousedé nepřišli....


n/a
n/a
 #41336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:06:18 | #41339 (8)

Nikdo nepřišel...


n/a
n/a
 #41338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:10:57 | #41340 (7)

Žádný "uvedomely" občan......
*5726*


n/a
n/a
 #41336