Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 516768x
Příspěvků:
34974

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #41335

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:21:56 | #41335
Reakce na příspěvek #41328

Ptáš se rosse, jestliže u Ježíše byl nějaký nepřímý pokus být nápomocen nějaké židovské válce?

Nezdá se ti, že trochu hloupá otázka? Ježíš tady nepřišel sloužit v armádě, napomáhat Židům ve válce.....jeho království není to na zemské.

Jeho role a úloha byl jiná a proto se nezúčastnil nikdy takových věci.

Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.
Lukáš 2:11 B21


25
n/a
 #41328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:04:01 | #41337 (1)

Čímž dal jasný příklad všem skutečným krestanum....


n/a
n/a
 #41335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:28:18 | #41344 (1)

Fajn, Konwalinko, a není snad psáno, že máme chodit v ežíšových šlépějích? Naše království snad je zemské?


n/a
n/a
 #41335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:33:08 | #41348 (2)

Modlíme se: přijď Tvé království..


n/a
n/a
 #41344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:53:27 | #41360 (2)

Zajímá citace margo, chodit v šlépějích Ježíšových. Zvláštní návaznost právě na tvou citací.....Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům – nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým...
1 Petr 2:

Ptáš se, jestli naše království je zemské. Odpovím ti stručně. Ještě pořád jsem na zemí. Musím ráno vstávat, jíst, pracovat, starat se o každodenní potřeby, poslouchat vládu, své nadřízené...
Dát císařovi co mu patří a Bohů co jemu patří.

Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim
Lukáš 20:25 B21


25
n/a
 #41344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:56:09 | #41361 (3)

No právě. Království je Boží. Cíézarovi máme dávat vše, na co si nevyhrazuje právo Bůh.

„Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (SKUTKY 5:29)


n/a
n/a
 #41360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 21:59:11 | #41363 (4)

hlavně to nepřehánět a opravdu zůstat na zemi dokud jsme na zemi. Jít v Ježíšových šlépějích může být i doslovné. Dotýkat se míst kudy chodil, šlapat kudy šlapal, je to velmi pozemské.
Ono někdy není špatné držet se při zemi.


142
n/a
 #41361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:05:42 | #41365 (5)

Co znamená držet se při zemi? Nebrat Boží slovo až tak vážně? Nebo jak to myslíš?
Myslím, že právě tohle, co jsi napsala, neměl Petr na mysli, když napsal:

„Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ — 1. PETRA 2:21

Opravdu z těch slov nijako nevyplývá, že by mělo jít o místa, kudy Ježíš chodil, ale spíš o jednání podle jeho vzoru.


n/a
n/a
 #41363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:12:17 | #41366 (6)

myslela jsem to tak, že není špatné se občas uvolnit a odpočinout si.


142
n/a
 #41365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:13:40 | #41367 (7)

No to určitě. Ale ani při tom bychom neměli zapomínat na zákon svého Boha.


n/a
n/a
 #41366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:15:00 | #41369 (8)

Promiň,... jdu si lehnout. zákon nezákon.


142
n/a
 #41367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:23:57 | #41371 (9)

Spánek je od Boha:

(Mr 6:31)
Řekl jim: „Pojďte se mnou na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“
(Ka 5:12)
Sladký je spánek sloužícího, ať už jí málo, nebo hodně, ale boháčovi jeho nadbytek nedává spát.
(Ža 3:5)
Lehnu si, v klidu budu spát a probudím se, vždyť mě podporuje Jehova.
(Ža 4:8)
V klidu si lehnu a budu spát, vždyť díky tobě, Jehovo, bydlím v bezpečí.
(Př 3:24–26)
Až si lehneš, nebudeš mít strach, lehneš si a tvůj spánek bude příjemný. 25 Nebudeš se bát náhlého neštěstí ani bouře, která přichází na ničemy. 26 Jehova ti totiž bude oporou, ochrání tvou nohu před léčkou.


n/a
n/a
 #41369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:14:53 | #41368 (4)

Ono jde o to, co kdo si vykládá, že je od lidí a co je od Boha.
Ale jak už jsem psala. Je zbytečné tomu věnovat čas. Jsme každý jako jedinec, vyučován od Boha a do toho nám ještě přidal svědomí. Jeho Zákon nám vepsal do našeho srdce.
Člověk, který je upřímný před Bohem, bude se řídit tímto zákonem


25
n/a
 #41361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 22:19:13 | #41370 (5)

Pokud nás vědě stejný duch, měli bychom docházet aspoň k podobným závěrům. Třeba si myslím, že taková účast v armád by měla být odmítnita každým křesťanem, a rovněž i účast v politických bojích. Křesťané by měli být sjednoceni, nikoli roztříštěni a postaveni proti sobě v politických bojích.


n/a
n/a
 #41368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:58:25 | #41377 (1)

A co řekl svým nasledovnikum?

Jan 15:19
19 Kdybyste byli částí světa, svět by vás měl rád, protože byste byli jeho. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, svět vás nenávidí.

Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa.“ (Jan 17:15, 16)


n/a
n/a
 #41335