Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 133943x
Příspěvků:
19146

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #7670

Zobrazit vše


| Předmět: Rusko
12.02.20 09:02:09 | #7670

К Александру и Ларисе Васильевым, проживающим в Курорт-Дарасун вместе с четырьмя детьми 4, 6, 8 и 16 лет, правоохранители вторглись рано утром. Во время обыска Александр, инвалид III группы, почувствовал себя плохо, однако его все равно увезли на допрос. Его жену Ларису, работающую неврологом, оставили дома с детьми, пообещав, что ее допросят позже. У семьи изъяты все электронные устройства. Единственная причина произошедшего — вероисповедание.

В доме одной из семей правоохранители в ходе обысков вскрыли полы. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Забайкальский край — территория, куда в ходе сталинских репрессий массово сослали Свидетелей Иеговы на спецпоселение. Позже верующие были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий.

Alexander a Larisa Vasiliev, kteří žijí v Kurort-Darasunu, spolu se čtyřmi dětmi ve věku 4, 6, 8 a 16 let napadli policisté brzy ráno. Během pátrání se Alexander, zdravotně postižený člověk ze skupiny III, cítil nemocný, ale byl stále vzat k výslechu. Jeho manželka Larisa, která pracuje jako neurologka, byla s dětmi ponechána doma a slibovala, že bude vyslýchána později. Rodina zabavila všechna elektronická zařízení. Jediným důvodem toho, co se stalo, je náboženství.

V domě jedné z rodin odhalili policisté při prohlídkách podlahy. Okolnosti incidentu se vyjasňují.

Území Trans-Bajkalu je územím, kde byli během stalinistických represí masově vyhnáni svědkové Jehovovi do zvláštního osídlení. Věřící byli později rehabilitováni a uznáni za oběti politické represe.

Fuj preklad, sorry

https://jw-russia.org/prisoners/zimovskiy.html


6
n/a

| Předmět: RE: Rusko
12.02.20 09:08:20 | #7672 (1)

Tohle je fakt dobré
Příbuzní, kteří smrdí vězením....
Родные с запахом тюрьмы: в России за убеждения судят целые семьи

https://jw-russia.org/news/2020/01/1539.html

Za víru soudí celé rodiny...


6
n/a
 #7670 

| Předmět: RE: RE: Rusko
12.02.20 09:11:09 | #7674 (2)

Забайкалье становится 54-м регионом России, где репрессируют за веру. Обыски в Чите и еще 6 населенных пунктах края


6
n/a
 #7672 

| Předmět: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:10:15 | #7754 (2)

to nie je za víru ako takú v rodine, to je za šírenie viery SJ verejne (zhromažďovaním)...


n/a
n/a
 #7672 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:20:58 | #7756 (3)

Prosím, neusiluj o to, abych si o tobě myslela, co si začínám myslet... *2527*


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:46:13 | #7772 (3)

:-) myslete si co chcete, objektivně zvažuji, asi o co tam jde...vy hovoríte len to B, ale nie A (to sa zamlčuje)...ob­jektívnu pravdu nepriznáte, len hovoríte, čo sa deje (represálie) so SJ, ale ich príčina (zdôvodnenie zásahov polície) - kde nic tu nic...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:04:57 | #7782 (4)

No počkej, nedávno jsi tvrdil, že povíme A, ale ne B. *3409* UJASNI SI TO! *2527*


n/a
n/a
 #7772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:10:55 | #7786 (4)

NÁBOŽEBSKÁ NESNÁŠENLIVOST SE TI ZDÁ BÝT SLABÝM DŮVODEM? Razantní zásahy ozbrojených jednotek, rabování, zatýkání, věznění, mučení... pokojných občanů pro jejich víru ti přijde OK? No vlastně s inkvizičními procesy taky nemáš problém, viď... *19969*


n/a
n/a
 #7772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:14:49 | #7790 (5)

NÁBOŽENSKÁ (opr.ava)


n/a
n/a
 #7786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:29:45 | #7810 (3)

to nie je náboženská neznášanlivosť, to je prestupovanie ruských zákonov/práva (zásah je vždy za nejaký takýto "trestný" čin, či prečin - ale to /podrobnosti, ktoré sú iste uvedené, keď sú SJ zatknutí/odsúdení) sa od vás nedozvieme....mne je to ľúto, ale píšem vzhľadom na ruské platné právo...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:55:44 | #7822 (4)

Ruské platné právo je takové, že zavedlo pojem "extrémismus" a jeho výklad tak, aby se dal napasovat na cokoli, co se zdá být nepohodlné. Dá se napasovat i na všechno, co vláda či pravoslavní nenávidí, čeho se chtějí zbavit. Třeba nepohodlných nivinářů, umělců, náboženství... "Svatá" inkvizice přesně stejně spolupracovala s vládním systémem, který jí umožňoval zatýkat, mučit a piopravovat kohokoli, koho se jí zamanulo, a zabavovat majetek obětí. Tohle je úplně stejnýá případ, tak si to přeber. *32456*


n/a
n/a
 #7810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:49:55 | #7820 (3)

platí: raz poviete A, ale nie B, inokedy B, ale nie A - podľa toho, aká je kauza...v týchto prípadoch hovoríte len B (represálie), ale ni A (príčina represálií)...B je totiž naviazaním na A/pramení z A...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:02:13 | #7828 (3)

ak Rusko zaviedlo pojem extrémizmus, tak ho zaviedlo, a tak to treba rešpektovať..­.zákony sa neprijímajú na kolene nejakého gubernátora, či jeho grémia - ale v parlamente (predtým predložené a prediskutovaní v patričnom výbore Dumy)...prečo RKC nie je extrémistická (a pritom v Rusku nie je nejak populárna zo známych dôvodov...a rovnako desiatky protestantských cirkví nie sú tam extrémistické? - čo myslíte? podumajte!...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 10:11:03 | #7838 (4)

Podúmaj ty, proč myslíš jako inkvizitor.
Prostě jsou ke svědkům Jehovovým stejně nesnášenliví jako ty. Přeber si to, jestli na to máš. *5689*
Nejsme jediná skupina, která je v Rusku pronásledovaná. Ale ty si myslíš, že je to podle práva, práva lidského i Božího, protože tě šálí nenávist. Podle stejného "práva" byli pronásledováni a likvidováni první křesťané, podle stejného "práva" postupovala inkvizice.., a na stejné straně "práva" se teď cítíš stát i ty. Je to odporné, Visitore. Skutečně odporné. (Nemám smajlíka, kterým bych mohla vyjádřit svůj aktuální pocit - myslím, že takový tady ani není v nabídce.) Mít takové názory, tak s nimi ani nevylezu mezi lidi. *20280*


n/a
n/a
 #7828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 15:56:52 | #7904 (3)

o prvých kresťanon nemluvte, SJ nemajú nič spoločné s nimi, boli to kresťania väčšinou rímskej cirkvi s vierou, ktorú dnes má RKC...účelovo si privlastňujete to, čo vám nepatrí, s čím SJ nemajú nič spoločné - ani vierou, ani mravmi, ani hrdinstvom vo viere - mučeníctvom za vieru - tisíce umučených na krížoch i v arénach ako potrava levom a iným šelmám (predtým boli vyhladované), ako fakle, či skrátení o hlavu), žijúcimi v katakombách, kde lámali chlieb vo viere v živého Krista, ani v relácii k času (sú vykopávky + svedectvá apoštolských cirkevných otcov), ...cirkevní otcovia svedčia, niektorí s nimi taky hrdinsky zomreli....re­presálie SJ v Rusku sú politicko-náboženského charakteru, proti zákonom Ruskej Federácie-ona si ich prijala v parlamentnej demokracii (i skrz nekompatibilitu vierouky SJ s doktrínami apoštolských cirkví, včetne pravoslávnej)..to sa však ťažko počúva, číta, a hlavne prijíma, chápem...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 16:25:24 | #7914 (3)

Původ RKC je tady:
Bod obratu pro nové náboženství v Římské říši byl rok 313 n. l., datum takzvaného obrácení císaře Konstantina na „křesťanství“. Jak k tomu obrácení došlo? V roce 306 n. l. nastoupil Konstantin po svém otci a časem se stal s Liciniem spoluvládcem Římské říše. Byl ovlivněn matčinou oddaností křesťanství a svou vlastní vírou v božskou ochranu. Než šel v roce 312 n. l. do bitvy u Milvijského mostu nedaleko Říma, tvrdil, že dostal ve snu pokyn namalovat na štíty svých vojáků „křesťanský“ monogram — řecká písmena chí a ró, první písmena Kristova jména v řečtině.* S tímto ‚posvátným talismanem‘ porazila Konstantinova vojska svého nepřítele Maxentia.

Krátce po vítězství v bitvě prohlásil Konstantin, že se stal věřícím, ačkoli pokřtít se dal až těsně před smrtí asi o čtyřiadvacet let později. Získal si pak podporu vyznavačů křesťanství ve své říši „přijetím řeckých písmen [] chí,ró jako svého emblému. . . Chí,ró se však již používalo jako ligatura [spojení písmen] jak v pohanském, tak v křesťanském kontextu.“ — The Crucible of Christianity, vydáno Arnoldem Toynbeem.


6
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 16:29:22 | #7916 (3)

Dále :
Tak byl položen základ křesťanstva. Britský rozhlasový pracovník Malcolm Muggeridge napsal ve své knize The End of Christendom [Konec křesťanstva]: „Křesťanstvo začalo císařem Konstantinem.“ Učinil však také vnímavou poznámku: „Dalo by se dokonce říci, že sám Kristus zrušil křesťanstvo dříve, než začalo, prohlášením, že jeho království není z tohoto světa — což bylo jedno z jeho nejdalekosáhlejších a nejdůležitějších prohlášení.“ A bylo také jedno z nejpřehlíženějších náboženskými a politickými vládci křesťanstva. — Jan 18:36.


6
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 16:33:13 | #7918 (3)

:-) to nie je pôvod RKC, ale niektoré preripetie dejín RKC:-)


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 16:36:05 | #7920 (3)

A dale, s křesťany založenými Ježíšem, to nemá nic spolecneho:
Historik Will Durant vysvětluje: „Církev přejala některé náboženské zvyky a formy, které byly běžné v předkřesťanském [pohanském] Římě — štólu a jiná roucha pohanských kněží, používání kadidla a svěcené vody při očišťování, pálení svíček a věčné světlo před oltářem, uctívání svatých, architekturu baziliky, římský zákon jako základ pro kanonický zákon, titul pontifex maximus pro nejvyššího kněze a ve čtvrtém století latinu. . . Brzy se stali původci pořádku a zdrojem moci ve městech spíše biskupové než římští prefekti; metropolité neboli arcibiskupové podporovali, ne-li nahrazovali, provinční místodržitele a biskupský synod vystřídal provinční sněm. Římská církev šla ve stopách římského státu.“ — The Story of Civilization: Part III—Caesar and Christ (Historie civilizace: III. část — César a Kristus).


6
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 16:43:09 | #7930 (3)

Nakonec je to tak, Visirore, že s prvními křesťany nemá nic společného ŘKC. A ty hrůzy, které první křesťané zažívali od římské vlády, zažívali pak mnozí z rukou ŘKC. *11334*


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 14:35:19 | #8008 (3)

boli to kresťania hlavne rímskej cirkvi, nie SJ...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 16:28:29 | #8014 (4)

Visitore, v té době žádná římská církev neexistovala, pouze jednotlivé sbory v Palestině, Malé Asii a jižní Evropě, o které se staral sbor starších mužů v Jeruzalémě.


n/a
n/a
 #8008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 18:49:49 | #8020 (3)

rímska cirkev (ešte neorganizovaná) už existovala od r. 50, pred príchodom ap. Petra a ap. Pavla, ktorí je zorganizovali (dali jej základné cirkevné štruktúry a ju etablovali...s ńou splynuli po mučeníckej smrti (sťatí ap. Pavla v Ríme/za bránami medzi r. 64-67- je tam teraz bazilika ap. Pavla) všetky "východné" Pavlove cirkvi - cirkvi jednej viery), ktoré na svojich misiách založil, a tak vznikla jedna apoštolská rímsko-katolícka cirkev...dokazujú to aj dejiny pápežstva/Cirkvi a samozrejme i svetské dejiny...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:09:15 | #8032 (3)

To jsou vaše interní pohádky. Všimni si, prosím, že první křesťané žili a věřili úplně jinak, než se po celé ty věky prezentovala "římskokatolická církev". *3312*


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:20:25 | #8038 (3)

to je vaša nevedomosť, neinformovanosť, ignorancia historických faktov...vaša interpretácia dejín nemá nič spoločné s historickou skutočnosťou, nielen cirkevných historikov ale i svetských...ob­jektívna pravda (hisitórie) je pre vás neprijateľný pojem...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:40:23 | #8046 (4)

V:
to je vaša nevedomosť, neinformovanosť, ignorancia historických faktov...vaša interpretácia dejín nemá nič spoločné s historickou skutočnosťou, nielen cirkevných historikov ale i svetských...ob­jektívna pravda (hisitórie) je pre vás neprijateľný pojem...

M:
Nevím, o co jude, k čemu se zakto vyjadřuješ.


n/a
n/a
 #8038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:13:25 | #8048 (3)

k tomu, čo je vyššie - že spochybňujete zorganizovanie a etablovanie rímskej cirkvi ap. Pavlom, ako aj primát rímskej cirkvi medzi všetkými ostatnými, ktoré sa koncom 1. st. a zač. 2. st. do nej implementovali?...


n/a
n/a
 #7754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 08:29:59 | #8084 (4)

Sbory, které vznikaly v 1. atoletí, nemají s ŘKC nic společného. Za tím si atojím a můžu to srovnáním lehce dokázat. *10235*


n/a
n/a
 #8048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 08:35:32 | #8094 (4)

Visitore,ono není ani co zpochybňovat.
Církev se "etablovala" v Římě až poté, co se stala státním náboženstvím. Do té doby byl největší počet křesťanů v Palestině, takže neexistoval žádný racionální důvod, aby byla spravována z Říma.
Můžeš uvést jediný biblický text, který by zmiňoval Řím jako centrum křesťanství?


n/a
n/a
 #8048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 08:48:54 | #8096 (4)

Mimochodem, Pavel byl v Římě ve vězení, tak tam těžko mohl něco organizovat. *21979*
Mohl odtud psát dopisy, to ano.


n/a
n/a
 #8048 

| Předmět: RE: Rusko
12.02.20 19:07:41 | #7752 (1)

znova: proč je napadli?


n/a
n/a
 #7670 

| Předmět: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:22:41 | #7758 (2)

Kvůli náboženské nesnášenlivosti. Měl bys vědět, co to je. *30975*


n/a
n/a
 #7752 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:32:12 | #7760 (3)

nemyslím si, - spíš skrze porušenie zákona o zhromažďovaní SJ (v bytoch/domoch a inde) a verejnom šírení SJ publikací...


n/a
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:22:16 | #7764 (3)

Proto honí ktolíky v Číně, měly by ste uvažovat o tom, ze se stáhnete...
*34258* *34258* *34258*


6
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:22:40 | #7766 (3)

No, a vytvořit takový "zákon", nad nímž se tu tetelíš blahem, je projevem čeho? *3476* Je projevem náboženské nesnášenlivosti. *32456*


n/a
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:40:26 | #7768 (3)

už sa opakujem asi 5.x - v Číne je principiálne s katolíky iný problém...


n/a
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:00:57 | #7776 (4)

Ale podle tvých názorů. které tady prezentuješ, by se měli stáhnout z Číny, když jsou pronásledováni. Nebo ne? V čem je rozdíl. Jde přece o to pronásledování, ne? *20280*


n/a
n/a
 #7768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:32:57 | #7812 (3)

Cirkev sa odnikiaľ nesťahuje, je to univerzálna Kristova Cirkev (má takýto štatút), nie nejaké v posledných desaťročiach vyrobené spoločenstvo nejakej skupiny, ktoré rebeluje proti štátnej moci...


n/a
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:00:18 | #7824 (4)

Ty máš úplně zatemníno, Visitore. *5620* Ale asi za to nemůžeš... *4585*. |Nebylo by ti líp ve středověku? *19969* *11334* *30975*


n/a
n/a
 #7812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:15:44 | #7844 (3)

Meli By Jste Se stáhnout. ....
Z Číny. Čína ma své zákony a nechce Vás tam. Zbalte kufry!
Porusujete čínské zákony!!!!


6
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:25:33 | #7854 (4)

To je o niečom inom. *6640* *15238*


n/a
n/a
 #7844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:22:19 | #7850 (3)

to nie je náboženská neznášanlivosť, to je prestupovanie cinských zákonov/práva (zásah je vždy za nejaký takýto "trestný" čin, či prečin - ale to /podrobnosti, ktoré sú iste uvedené, keď sú katolici zatknutí/odsúdení) sa od vás nedozvieme....mne je to ľúto, ale píšem vzhľadom na cinské platné právo...
*35134* *35134*


6
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 10:26:57 | #7858 (4)
*35094*

n/a
n/a
 #7850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:34:07 | #7862 (3)

už sa opakujem asi 5.x *5527*


6
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:42:01 | #7866 (3)

ak Čína zaviedla, ze neberie Vatikan, tak to zaviedla, a tak to treba rešpektovať..­.zákony sa neprijímajú na kolene nejakého gubernátora, či jeho grémia - ale v parlamente (predtým predložené a prediskutovaní v patričnom výbore Čínské vlady)...


6
n/a
 #7758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 14:48:29 | #7892 (4)

No a tak tedy si katolík nic nedělá z toho, že v Číně jsou jeho bratři perzekvováni? Je to tedy v pořádku a jede se dál? Ty vaše bratry, kteří jsou v Číně pochytáni a vězněni, prostě hodnotíte jako přestupníky zákona a dobře jim tak? Chápu to správně? *19364* *30428* *15184*


n/a
n/a
 #7866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 16:38:14 | #7924 (3)

Jasné.... *2436*


6
n/a
 #7758