Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 552239x
Příspěvků:
35749

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
20.01.20 10:00:28 | #1277

K zamyšlení:

Přestaňte soudit podle toho, jak se co jeví navenek. (Jan 7:24)

Pro Jehovu není důležité, jaké je člověk rasy, národnosti, z jakého je kmene nebo jakým mluví jazykem. Jeho přízeň má každý, kdo se ho bojí a jedná správně. (Gal. 3:26–28; Zjev. 7:9, 10) To už určitě víš. Ale co když jsi vyrůstal v zemi nebo v rodině, kde jsou předsudky něčím běžným? I když si možná myslíš, že to není tvůj problém, může to být tak, že někde hluboko uvnitř předsudky máš. Dokonce i Petr, který měl tu čest o Jehovovi odhalit, že je nestranný, si později vlivem předsudků držel od některých lidí odstup. (Gal. 2:11–14) Jak tedy můžeme přestat druhé soudit podle vnějšího zdání? Když svůj postoj porovnáme s tím, co se učíme z Božího Slova, pomůže nám to zjistit, jestli nejsme předpojatí. (Žalm 119:105) Možná bude také dobré zeptat se blízkého kamaráda, jestli si u nás nějakého sklonu k předpojatosti všiml. (Gal. 2:11, 14) Předsudky v nás totiž můžou být tak hluboce zakořeněné, že o nich ani nevíme.


n/a
n/a

| Předmět: RE:
20.01.20 10:01:50 | #1278 (1)

(Ga 3:26–28)
Všichni jste totiž prostřednictvím své víry v Krista Ježíše Božími syny. 27 Vždyť vy všichni, kdo jste byli pokřtěni v Krista, jste se stali podobnými Kristu. 28 Není už rozdíl mezi Židem a Řekem, otrokem a svobodným, mužem a ženou, protože jste všichni jedno, v jednotě s Kristem Ježíšem.

(Zj 7:9, 10)
Potom jsem uviděl velký zástup, který nikdo nedokázal sečíst, ze všech národů, kmenů, lidí a jazyků. Stáli před trůnem a před Beránkem, na sobě měli bílá roucha a v rukou palmové listy. 10 A volali silným hlasem: „Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“

(Ga 2:11–14)
Když ale Kéfas přišel do Antiochie, otevřeně jsem se proti němu postavil, protože to, co dělal, bylo jednoznačně špatné. 12 Než totiž přišli někteří lidé od Jakuba, jídával s lidmi z jiných národů. Ale po jejich příchodu s tím přestal a začal si od nich držet odstup, protože se bál zastánců obřízky. 13 Spolu s ním se začali přetvařovat i ostatní Židé, takže se jejich přetvářkou dal strhnout i Barnabáš. 14 Když jsem viděl, že nejednají v souladu s pravdou dobré zprávy, přede všemi jsem řekl Kéfovi: „Pokud ty, i když jsi Žid, žiješ jako lidé z jiných národů, a ne jako Židé, jak to, že lidi z jiných národů nutíš, aby žili podle židovských zvyků?“

(Ža 119:105)
Tvé slovo je lampou pro mé kroky a světlem pro mou cestu.

(Ga 2:11)
Když ale Kéfas přišel do Antiochie, otevřeně jsem se proti němu postavil, protože to, co dělal, bylo jednoznačně špatné.

(Ga 2:14)
Když jsem viděl, že nejednají v souladu s pravdou dobré zprávy, přede všemi jsem řekl Kéfovi: „Pokud ty, i když jsi Žid, žiješ jako lidé z jiných národů, a ne jako Židé, jak to, že lidi z jiných národů nutíš, aby žili podle židovských zvyků?“


n/a
n/a
 #1277 

| Předmět: RE: RE:
20.01.20 10:26:05 | #1287 (2)

Ovšem nejhorší je předsudek vůči Kristu až natolik, že si někdo vyvýší jiné jméno, i když sám Stvořitel vyvýšil jen jediné jméno nade všechna jména.


35
n/a
 #1278 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.01.20 11:32:09 | #1315 (3)

Krome sebe, samozrejme.....

1. Korinťanům 15:24–28
24 Potom bude konec, až předá Království svému Bohu a Otci, když předtím zničí všechny vlády a všechny moci i síly. 25 Musí totiž kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny nepřátele pod nohy.' 26 Jako poslední nepřítel bude zničena smrt. 27 Vždyť Bůh „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že mu všechno bylo podřízeno, je zřejmé, že to nezahrnuje toho, kdo mu všechno podřídil. 28 A až mu bude podřízeno všechno, potom se i sám Syn podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. Tak bude Bůh pro každého vším.

Všimni si, nezahrnuje SEBE!


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:34:46 | #1317 (3)

Ježíš má nadrazene postaveni ke slávě KOHO?

Filipanům 2:8–11 o Ježíšovi čteme: „Pokořil se a stal se poslušným až do smrti, ano, smrti na mučednickém kůlu. Právě proto ho také Bůh vyvýšil do nadřazeného postavení a laskavě mu dal jméno, které je nad každým jiným jménem, aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na zemi a těch pod zemskou půdou a aby každý jazyk otevřeně uznával, že Ježíš Kristus je Pánem ke slávě Boha, Otce.“


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:41:43 | #1321 (3)

"Neboť není jiného jména pod nebem, jímž máme být zachráněni." - O jakém jméně je řeč? Z kontextu vyplývá, že se kázalo o jménu Ježíš.


81
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:22:37 | #1460 (4)

D:
"Neboť není jiného jména pod nebem, jímž máme být zachráněni." - O jakém jméně je řeč? Z kontextu vyplývá, že se kázalo o jménu Ježíš.

M:
A snad my to popíráme, Domečku? *19364*


n/a
n/a
 #1321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:38:28 | #1476 (5)

Ano, svými skutky.


35
n/a
 #1460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:43:15 | #1322 (3)

Ke slávě svého otce nemůže popřít, že kleká se jedině před Bohem Stvořitelem.


35
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:45:44 | #1324 (3)

Ano, "ke slávě Boha, Otce".
V čem je problém?


 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:47:28 | #1326 (3)

Klekalo se před mnoha osobnostmi i řad lidí.
Pokleknutí je vyjádření úcty a podřízenosti.


 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:31:25 | #1468 (3)

Čímž JK není Bůh!


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:56:47 | #1492 (3)

Kterými skutky to popíráme? Například... *3820*


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 11:44:25 | #1510 (4)

Tím, že vyvyšujete jméno Jehova.
Tím, že jste z Krista udělali anděla.
Kdo přijali Krista, narodili se z Boha, to je důkaz pravosti víry v Krista. Bůh se k vaší víře nepřiznává, proč ?
Lidé obecně netuší, že se u vás skrývá v učení také Kristus. Musíte jim složitě vysvětlovat, že tomu tak není.
Asi by vás těžko nazvali Kristovci, jak první křesťany, nebo ano ?!
Proč asi ?


35
n/a
 #1492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 12:01:37 | #1522 (5)

Nemusíme nic složitě vysvětlovat.
Osobnost a místo Ježíše je u nás klíčová nauka, o čemž se může každý přesvědčit.
Že to ty vidět nechceš, je tvůj problém.


 #1510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 14:06:51 | #1604 (3)

Kterými skutky, Kjaro? Zkus krátce a výstižně.


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 17:23:26 | #1644 (3)

...ale sa nazývate Svědkové Jehovovi, teda kľúčová osobnosť v náuke je u vás Jehova, nie Ježiš...."kres­ťania" to majú v názve podľa Krista, teda u nich je kľúčová postava Kristus...


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 17:40:01 | #1660 (3)

Kod byl klicovy pro Jezise?
Lukas 22:
: 42 „Otče, pokud chceš, odeber mi tento pohár. Přesto ať se neděje moje vůle, ale tvoje...


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 17:55:00 | #1666 (3)

Oprava:
Kdo....


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 18:01:59 | #1668 (3)

Heleďte, jak vůbec SJ přišli na to, že je Ježíš svědkem Jehovy? V Bibli Ježíš o sobě říká, že vydává svědectví o SOBĚ, a že to svědectví je pravé, protože mu ho dosvědčuje i Otec, který je v nebi. SJ se furt ohánějí tím, že nemohou být svědky Kristovými, protože Kristus byl svědkem Jehovovým. Mají na takové tvrzení nějaký biblický podklad?


81
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 19:43:21 | #1690 (4)

A to se ptáš koho?


 #1668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 18:05:47 | #1670 (3)

hej, svědek Jehovy nie je svedkom Kristovým - lebo je svedkom Jehovovým...


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 21:45:58 | #1746 (4)

Tak trady se hodně pleteš, Visitore. Kdo svědčí o Jehovovi, nemůže nesvědčit o jeho Kristu. A kdo svědčí o Kristu, nemůže nesvědčit o jeho Otci Jehovovi.*24581* Přeber si to. *2652*


n/a
n/a
 #1670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 21:09:08 | #1724 (3)

Jakými skutky například?


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.20 11:40:39 | #1902 (3)

SJ svedčí hlavne o Jehovovi (podľa svojho učenia z vedenia SJ), kresťan o Kristu...


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.20 12:36:43 | #1920 (4)

Visitore, jak psala margo.
Je možné svědčit o Jehovovi a nesvědčitpřitom o Kristu?
Zalistuj v naší literatuře a uvidíš, kolik prostoru věnujeme Kristu. Problém je v tom, že se neshodneme na jeho statutu.


 #1902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 12:13:55 | #1908 (3)

Na slávu Otce!!!


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 12:25:17 | #1912 (3)

To ty dokazujes jakými skutky? Třeba laskavou diskusí?
*35134*


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 12:38:06 | #1924 (4)

Rose, na laskavé a věcné diskusi máme co zlepšovat všchni.


 #1912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 13:04:48 | #1940 (5)

Souhlas, činím pokání *7253*


n/a
n/a
 #1924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.20 12:37:19 | #1922 (3)

o Kristových svedkoch bolo mnoho povedané, sú o tom mnohé polemiky, boli uvedené (kresťanské) kritériá, kto je, kto si môže hovoriť, že je svedkom Kristovým...SJ viaceré (podľa kresťanských náuk) nespĺńajú, to je všeobecný názor, kresťanskej biblistiky, kresťanakého výkladu Písma...


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.20 12:41:18 | #1926 (4)

Myslíš, že všichni ti učenci mají mandát hodnotit, jak se má svědčit o Bohu a o Kristu?
Kolik času strávili kázáním evangelia po vzoru Ježíšových učedníků.


 #1922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 12:42:54 | #1928 (3)

diskuse nemusí byť láskavá, musí však vykazovať známky tolerancie názoru (kým nedehonestuje, neuráža, neprovokuje), a tak môže byť i konfrontačná, ale v úcte k diskutníkovi...


n/a
n/a
 #1287 

| Předmět: RE:
20.01.20 11:40:30 | #1319 (1)

Tohle je velmi závažné téma, už jen proto, že když na to přijde, tak nikdo žádné předsudky "nemá".


 #1277 

| Předmět: RE: RE:
20.01.20 11:46:53 | #1325 (2)

Jen proto, že bylo zneužito Kristovo jméno lidmi, tak si vymyslet "z Bible", že Kristus je archanděl...……., to je strašidelně silný předsudek...……., který to musel vypůsobit……...


35
n/a
 #1319 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.01.20 11:52:19 | #1329 (3)

To máš pravdu. To, že považujeme Krista za archanděla, je opravdu silný předsudek lidí, kteří žijí tím, že na nás hledají "vši".

Co přesně znamená výraz "vypůsobit"? *22341*


 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:07:51 | #1335 (3)

Stejne slovo mne zajima, pockame si na odpoved?


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:22:30 | #1346 (3)

Kdo je toto:
: „Sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou, a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve.“ (1. Tesaloničanům 4:16)


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:28:34 | #1349 (3)

Tento archanděl má jméno, jak čteme v Judovi 9: „Když však archanděl Michael měl rozpor s ďáblem a přel se o Mojžíšovo tělo, neodvážil se nad ním utrhačnými výrazy vynést soud, ale řekl: ‚Ať tě Jehova přísně napomene.‘ “

Vis, kdo je Michael?


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:42:13 | #1356 (3)

Toto v žádném případě neznamená, ...že hlas archanděla je Kristus sám ! To je absolutní šílenství něčemu takovému uvěřit !!


35
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:45:04 | #1357 (3)

Vím dobře, kdo je Michael i ze Zjevení. Je to archanděl,...­..JEDEN Z KNÍŽAT....., jak je psáno v Danielovi.

Kristus v žádném případě není jeden z knížat je jediný, jednorozený a jednozplozený Boží Syn !


35
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:55:04 | #1358 (3)

Svědkové vznikli a odpichují se od odporného křesťanstva, plného hříchů a už odsouzeného, podle Zjevení...…, kde mají Krista plnou pusu a přitom si dělají co chtějí,.... podle vás, …kupčí se světem, .stačí se podívat co jste tady psali o válčení,.....to bohatě stačí na to, aby to....VYPŮSOBILO ….silný odpor vůči jménu Ježíš Kristus, silnou předpojatost a předsudek.
Až takový, že to bylo zapotřebí změnit, aby to nebyl tento Kristus, kterého i nevěřící mají v odsudku. Abyste navíc nalákali a oslovili všechny tyto lidi, kteří mají předsudek vůči jménu Ježíš Kristus.

ALE SKUTEČNÝ JEŽÍŠ KRISTUS NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO SE ZNEUŽITÍM JEHO JMÉNA, za to jsou zodpovědní jen falešní lidé.

Takže měnit Krista na archanděla je zrovna tak zneužití jeho jména.


35
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 14:56:22 | #1366 (4)

Kjaro, naprosto odmítám, abys tímto vulgárním způsobem dezinterpretovala naše názory.
Když dovolíš, o tom, čemu věřáíme, budeme mluvit sami, určitě to zvládneme líp než ty. *3467*


 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 13:02:33 | #1361 (3)

A tohle je kdo:

Zjevení 12:7–10
7 V nebi vypukla válka: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. Drak a jeho andělé také bojovali, 8 ale nezvítězili a už pro ně v nebi nebylo místo. 9 Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který se nazývá Ďábel a Satan a který svádí celý svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10 Potom jsem v nebi uslyšel silný hlas, který zvolal:

„Teď přišla záchrana, moc a království našeho Boha a pravomoc jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňuje před naším Bohem!


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 14:19:35 | #1363 (3)

Už jsem napsala, že znám Michaela i ze Zjevení,

Michael jako archanděl nebo kníže, je nadřízený andělů, takže pochopitelně mohou být nazýváni jako jeho andělé.
Stejně tak Kristus si může použít anděly jako jejich vůdce.

To ovšem neznamená, že je možné je zaměnit !!!!

Na předělávku Krista Ježíše, Božího Syna ….vám stačí tři verše ?!!!

TO SAMO O SOBĚ JE NAPROSTO NEDOSTAČUJÍCÍ !

Kromě toho, že tyto verše nemluví výslovně o Ježíši Kristu, jen se domníváte , dohadujete, spojujete nespojitelné !!!
Je trestuhodné a hrůzostrašné něco takového udělat !

Oproti stovkám veršů v Písmu, které jasně označují Krista jako Boha...……., ale ty vy nejste schopni vidět ,protože i ty máte svým účelovým výkladem překroucené, přeložené v PNS jinak,...…..!

Vy nejste chrámy Ducha svatého, jak byste mohli něco pochopit z Písma...…..sa­mi,.....bez účelového centrálního výkladu ! Modlete se...….., abyste mohli být vysvobozeni z tohoto vězení..... Kristem, protože skutečný Kristus vyvádí zajatce na svobodu....!


35
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 15:04:54 | #1370 (3)

Čím to je, že se všichni "znovuzrození", které jsem poznal, projevují jako pyšní a přezíraví ignoranti?
Že by to bylo tím duchem, který prý v nich přebývá?
Boží asi nebude, protože jeho ovoce popsal Pavel v Galaťanům 5:22,23:
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání.


 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 21:22:38 | #1398 (3)

1 Tes 4, 16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

  • je to hlas archanjela, na ktorý Pán (Kristus) zostúpi z neba, a na ten hlas a zvuk polnice nastane vzkriesenie z mrtvých - tých , ktorí zomreli vo viere v Krista - v čom a kde je problém?

n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 07:46:59 | #1408 (4)

Takže archanděl zatroubí a Pán poslušně sestoupí? *27946*


 #1398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:36:40 | #1472 (5)

Ano, každý Pán měl svého trubače. Kristus si použil archanděla Michaela.


35
n/a
 #1408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:52:41 | #1490 (6)

A POSTAVIL HO DO ČELA SVÝCH ANDĚLŮ? Nelakuješ nás? *118*


n/a
n/a
 #1472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 10:30:21 | #1466 (3)

Mám podobnou zkušenost! 😨


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 11:33:46 | #1502 (3)

Kdyz uz jsou podle cirkvi nebi, jake jeste chcete vzkriseni?
Katolíkům to už vůbec nesedí.....


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 11:35:21 | #1506 (4)

Tělesné vzkříšení rose, to teprve přijde...….


35
n/a
 #1502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 12:09:07 | #1526 (3)
*3770*

n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 12:45:59 | #1544 (3)

A to jako opustí duše nebe a půjdou zase na zemi? Nebude to za trest, opustit Boha?
*5726*


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 14:11:34 | #1608 (3)

Naprostý souhlas, Abuko. Pořád si říkám, chudák, ona asi má nějaký problém se slušnou komunikací, snad se to naučí, ale ono je to obráceně, čím víc toho u ní přehlížíme, tím snad hůř se chová. *17622*


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 16:42:03 | #1624 (3)

jo, predsa to archanjel urobí (archanjel to vie od Pána dopredu) na pokyn Pána:-)...


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 16:43:44 | #1626 (3)

Ty máš pocit, ze ho znas osobně?


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 16:52:59 | #1634 (3)

Pan da pokyn archandelovi, aby mu dal pokyn jit?
Nezapletl ses do toho trošku?
*6578*


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 17:25:38 | #1648 (3)

byť v čele anjelov neznamená identifikovať sa osobnostne s ostatnými anjelmi..Ježiš nemá nič spoločné(podstatné s anjelmi ani s archanjelmi...


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 17:54:08 | #1664 (3)

Kdo ma svrhnout Satana ?
A pak se má ozvat: "teď přišlo království našeho Pana!"


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 18:08:04 | #1672 (3)

Jako pyšní a přezíraví ignoranti mi připadají spíš SJ. Pokaždé, když jim ukážu v Bibli, že se mýlí, řeknou jen: "Ano, to je pravda," ale dál propagují svou nauku, přestože ji ten biblický text, na který poukazuji, absolutně popírá.


81
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 19:42:34 | #1688 (4)

A pak ses probudila...
To se stává. *19831*


 #1672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 21:42:14 | #1742 (4)

Jóóó? *19364* Který text například? *3820*


n/a
n/a
 #1672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 21:14:48 | #1726 (3)

Ježíš přece byl vzkříšen do nebe.


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 00:14:18 | #1766 (3)

Pokud zatroubí, tak proto že Bůh otec tak řekne.


12
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 08:34:34 | #1788 (3)

Jenomze ty tvrdis, ze da andelovi prikaz, at mu sa prikaz! Vidis vubec co pises?


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 09:35:57 | #1808 (3)

A vylejse
*32585*


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 11:37:09 | #1900 (3)

Proc jsou ty citáty tohoto typu?

*29808*

n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 12:22:03 | #1910 (3)

O kom je tohle?

Žalm 2:2–9
2 Králové země povstávají
a vysocí úředníci spojují síly*
proti Jehovovi a jeho pomazanému.*
3 Říkají: „Zpřetrhejme jejich pouta,
zbavme se jejich provazů!“
4 Ten na trůnu v nebesích se bude smát,
Jehova se jim vysměje.
5 Promluví k nim ve svém hněvu,
v planoucím hněvu je vyděsí,
6 když řekne: „Já jsem dosadil svého krále

na Sionu,+a své svaté hoře.“
7 Oznámím Jehovův výnos.
Řekl mi: „Ty jsi můj syn,
dnes jsem se stal tvým otcem.
8 Požádej mě, a dám ti národy jako dědictví,
dám ti do vlastnictví i končiny země.
9 Rozbiješ je železným žezlem,
roztříštíš je jako hliněnou nádobu.“

Kdo to má porazet národy?


n/a
n/a
 #1325 

| Předmět: RE:
20.01.20 11:51:13 | #1328 (1)

mimochodom, ako sa tu robí to .blokovanie" prvého príspevku úplne hore? (oranžový rámeček?)....


n/a
n/a
 #1277 

| Předmět: RE: RE:
20.01.20 11:57:43 | #1331 (2)

U příspěvku vpravo dole je před "palci" symbol nástěnkového špendlíku.
Správce má samozřejmě právo přišpendlení zrušit.


 #1328 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.01.20 12:04:01 | #1334 (3)

dík, ďalšia otázka, moje prípevky vidím "žlute" na všetkých df, ostatné všetky ja vidím "modře", - je to všade tak, že autor príspevku vidí seba "žlutě"?


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:11:12 | #1337 (4)

Myslím, že autor vidí žlutě jen svůj poslední příspěvek.
Některé příspěvky ostatních vidí rudě. *8888*


 #1334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:11:35 | #1338 (3)

Åno


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:13:14 | #1339 (3)

ja vidím všetky svoje príspevky na všetkých df žlutě...ostatné všetky modře...


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:14:33 | #1340 (3)

Já taky....


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.01.20 12:15:56 | #1343 (3)

s tým rámečkovaním mi to nejde, resp. neviem nastaviť vaše inštrukcie...môžete to popísať ešte raz presnenšie?


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:16:09 | #1344 (3)

Ale tvé poznámky o relevantních překladech, bez ohledu na původní jazyky, vidím RUDĚ!


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:30:05 | #1350 (3)

ja nevidím ani jeden rudý príspevok na žiadnom df...


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:32:10 | #1353 (3)

To bude očima!


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 12:34:24 | #1355 (3)

to sotva, taká barvoslepost neexistuje.-)


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.01.20 15:07:05 | #1371 (3)
*2* *2*

 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 15:08:36 | #1372 (3)

Přišpendlit nahoru můžeš jen své příspěvky a po určitou dobu, nejlépe hned po odeslání. Pak už to nejde.


 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 13:34:57 | #1572 (3)
*31007* *31007* *31007*

n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 16:44:38 | #1628 (3)

jak vy vidíte barevne lištu so svojím nickom, a lišty ostatných? - ja mám svoju lištu na všetkých df žlute, a všetky ostatné sú modré....


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 19:49:34 | #1698 (4)

Já ji vidím spíš žlutozelenou.


 #1628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 21:17:40 | #1728 (3)

Já taky vidím ty rudé. *2527* Ale jen tvoje a Kjary. *33072* *2*


n/a
n/a
 #1331 

| Předmět: RE:
20.01.20 12:58:00 | #1360 (1)

Portál "Chatujme.cz"za­kladá novú kategorii (zrejme na moje přání, navrhol som to) "Filosofie a náboženství" a všetky fora z "Kultury a umění" tam budú v priebehu týždňa presunuté....


n/a
n/a
 #1277 

| Předmět: RE: RE:
20.01.20 14:58:07 | #1367 (2)

Nj, tak jsem mu to včera připomněl. *18328*
Bude to dělat postupně, musí u každého DF přepsat link a asi ještě další propojení.


 #1360 

| Předmět: RE: RE:
21.01.20 09:06:36 | #1432 (2)

Možná to bude na přání naše - navrhli jsme to! *15172* *15172* *15172*


n/a
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.01.20 18:26:54 | #1678 (3)

Jak můžeš Visitorovi upírat jeho genualitu?
*34021*


n/a
n/a
 #1432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 21:19:00 | #1730 (3)

Neupírám. Přihřívám se na ní!!! *5687* *5687* *5687*


n/a
n/a
 #1432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.20 08:04:24 | #1784 (3)

Tak to jó..... *5726* *6477*


n/a
n/a
 #1432 

| Předmět: RE:
21.01.20 11:30:53 | #1498 (1)

No jo, když si manžel kupuje víc vonavek, není to důkaz, ze ma v práci milenku, může se chtít víc líbit te své...


n/a
n/a
 #1277 

| Předmět: RE: RE:
22.01.20 13:02:22 | #1938 (2)

nemyslím si, voňavku väčšinou kupuje mužovi žena, jednu (značku) a tú istú..takže, asi má milenku:-)


n/a
n/a
 #1498 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.01.20 13:18:15 | #1944 (3)
*34258*

n/a
n/a
 #1938 

| Předmět: aktul
19.01.20 23:08:58 | #1218

nevíte, kde se tady aktualizuje stav, když přijdete, aby šly vidět nejnovější příspěvky ?


1
n/a

| Předmět: RE: aktul
19.01.20 23:10:08 | #1221 (1)

Já to dělám znovunačtením v prohlížeči.


 #1218 

| Předmět: RE: RE: aktul
19.01.20 23:12:58 | #1227 (2)

Nebo tak. Ale to musíš mít to "Časové zobrazení". *2652* Pokud chci načíst nové příspěvky. kliknu vždycky na tohle tlačítko. Jednou nebo dvakrát, podle toho, jestli chci podle času, nebo po vláknech.


n/a
n/a
 #1221 

| Předmět: RE: RE: aktul
19.01.20 23:13:21 | #1228 (2)

Když v něm jsi, musíš dát obnovení.
Ale možná, že se to aktualizuje průběžně, to jsem zatím nepostřehl.


 #1221 

| Předmět: RE: aktul
19.01.20 23:10:29 | #1223 (1)

Normálně si nahoře klikneš na "Časové zobrazení".


n/a
n/a
 #1218 

| Předmět:
19.01.20 13:14:30 | #1130

BLAHOPŘEJI K TISÍCÍMU PŘÍSPĚVKU! ŠŤASTNÝ TISÍCÍ PŘISPĚVATEL OD NÁS DOSTÁVÁ TISÍC KORUN, MŮŽE SI JE U MNĚ VYZVEDNOUT NEBO MI POSLAT ČÍSLO SVÉHO BANKOVNÍHO KONTA. *34980*


n/a
n/a

| Předmět: RE:
19.01.20 13:17:37 | #1132 (1)

Tak zpět - šťastným tisícím přispěvatelem jsem já, takže..., no tu tícku si užiju. Další cena se vyplácí až k 10 000. příspěvku, no, a to už bude zajímavější. *15172* Tak se snažte! *33018* *24611*


n/a
n/a
 #1130 

| Předmět: RE: RE:
19.01.20 13:25:30 | #1136 (2)

No já si říkal, že v tom bude nějaký háček. *16172* *8888*


 #1132 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.01.20 18:28:57 | #1150 (3)
*447* *447* *447*

n/a
n/a
 #1136 

| Předmět: RE:
19.01.20 22:08:25 | #1195 (1)

Bohužel Margo, vloudila se chybička, tvůj je 999. Já mám 1000, dej prašule za mne do pokladničky v nějakým katolickým kostele. *19557*


127
n/a
 #1130 

| Předmět: RE: RE:
19.01.20 23:35:29 | #1247 (2)

Kdepak, jen si to pěkně odpočítej. JÁ SI TO HLÍDALA!!! *34980* *3357*


n/a
n/a
 #1195 

| Předmět: RE: RE:
19.01.20 23:37:32 | #1248 (2)

Jinak je od tebe hezké, že chceš prokázat štědrého ducha. Budeš muset rozbít svoje prasátko. *447*


n/a
n/a
 #1195 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.01.20 10:36:53 | #1290 (3)

Ovšem, co řekl Ježíš, když za ním přišli vojáci a ptali se ho, co mají dělat oni...…….:

Lukáš 3.kap.:
14Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“

Rozhodně jim neřekl, aby okamžitě odhodili zbraně a odešli z armády !


35
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 10:51:07 | #1295 (4)

Jak už jsem napsal, vojáci nemluvili s Ježíšem, ale s Janem Křtitelem.
Bylo to tudíž v době, kdy byla závazná ustanovení Zákona.
Řečeno tvými slovy: "Přestaň psát blbosti". *17048*


 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:15:37 | #1307 (3)

franto, to vaše zatloukání, hra o slovíčka, je pošetilostí...


n/a
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:24:54 | #1310 (4)

Visitore, nahrazuješ věcné argumenty osobními výpady.
Zařaď zpátečku, prosím. *3467*


 #1307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 11:53:40 | #1330 (3)

Věcný argument je to, že překování radlic v meče....z Izaiáše…...není poplatné zákonu, podle vás, protože je pro vás platné pro nás dnes, ale neodmítnutí vojenského postavení i Kristem nejen u Kornélia, ale i u vojáka, kterému uzdravil dceru...…, ignorujete.
Navíc má Domeček pravdu, že slova z Izaiáše jsou proroctvím pro dobu příchodu Krista.


35
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 14:16:07 | #1610 (3)

TO JE ZAJÍMAVÉ, JAK TADY VŠICHNI JEDNÍM DECHEM HÁJÍTE TO ZABÍJENÍ! *15223* *17622*


n/a
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 14:18:05 | #1612 (4)

Asi se všichni dívají na filmy Mela Gibsona, jak doporučuje visitor. *8888*


 #1610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 14:28:01 | #1614 (3)

áno, pohania ktorí páchajú (a nemienia sa toho vzdať) ohavnosti - vrážd a obetovania detí/ľudí bohom), tak ich treba aj zbaviť života, viď Gibsonovo Apokalypto (je to verný obraz života Mayov), kde človek nemal žiadnu cenu...


n/a
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 14:31:40 | #1616 (4)

NĚCO TAKOVÍÉHO SNAD UČIL jEŽÍŠ? *24581*


n/a
n/a
 #1614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 16:46:45 | #1630 (3)

Ježiš všetko neučil, ani to, že si mám umyť večer zuby...realita životného štýlu Mayov a ich pohanské kruté a neľudské praktiky sú všeobecne známe, popísané...a Gibson mal informácie, keď to natočil...


n/a
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 19:45:38 | #1694 (4)

Každý režisér si vybírá, dokonce i když točí dokument.
A co si vybral Gibson, je jasné.


 #1630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.20 21:21:17 | #1732 (3)

Vyhánení krutých praktik krutými praktikami je vyhánění Ďábla *11334* Ďáblem. *11334*


n/a
n/a
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.01.20 23:01:36 | #1764 (3)

áno, povedal v tomto kontexte (páchania zla) "zabite ich", "dajte im jarmo na krk a hoďte do mora"...


n/a
n/a
 #1248 

| Předmět:
19.01.20 07:48:09 | #1095

Proč svědkové Jehovovi odmítají válčit?

Svědkové Jehovovi odmítají válčit z těchto důvodů:

Poslouchají Boha. Bible říká, že Boží služebníci „[překují] své meče v radlice“ a „nebudou [se] učit válce“. (Izajáš 2:4)

Poslouchají Ježíše. Apoštolu Petrovi Ježíš řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52) Tím ukázal, že jeho následovníci nebudou brát do ruky válečnou zbraň.

Poslouchají Ježíšův příkaz, aby nebyli „částí světa“, a proto zůstávají zcela neutrální v politických záležitostech. (Jan 17:16) Proti vojenským akcím neprotestují a těm, kdo slouží v ozbrojených silách, v tom nebrání.

Milují lidi. Ježíš svým učedníkům přikázal, aby „milovali jeden druhého“. (Jan 13:34, 35) Díky tomu svědkové tvoří velkou celosvětovou rodinu, ve které nikdo nebojuje proti svému bratrovi nebo sestře. (1. Jana 3:10–12)

Řídí se příkladem prvních křesťanů. V díle Encyclopedia of Religion and War je uvedeno: „První Ježíšovi následovníci odmítali válčení a vojenskou službu“, protože to pokládali za „neslučitelné s Ježíšovou etikou založenou na lásce a s nařízením, aby milovali své nepřátele.“ Podobně se o prvních Ježíšových učednících vyjádřil německý teolog Peter Meinhold. Napsal: „Bylo považováno za neslučitelné být křesťanem a zároveň vojákem.“


n/a
n/a

| Předmět: RE:
19.01.20 10:26:08 | #1101 (1)

ach, to by chcelo rozsiahlu polemiku!:-)


n/a
n/a
 #1095 

| Předmět: RE: RE:
19.01.20 11:18:25 | #1104 (2)

Určitě. Tak začni. *3476*


n/a
n/a
 #1101 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.01.20 11:28:49 | #1110 (3)

už ste to odo mňa čítali x-krát...pasujete sa za niekoho, čo nie ste...ste iní, mimo kresťanstva, v spoločnosti SJ...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 11:34:49 | #1113 (3)

Kvůli našemu postoji k válčení? Mohl bys napsat, co konkrétně je v tom článěčku špatně, nekřesřtansky?


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 14:00:17 | #1137 (3)

války vždy boli, máte ich aj v Biblii, aj Ježiš hovorí o válčení...ak niekto vedie nespravodlivú útočnú válku, zasluhuje si obrannú odvetu a výprask, je to spravodlivé, schvaľuje to aj Ježiš...napr. VVV - viete si predstaviť, žeby ju Rusi neuskutočnili proti Hitlerovi? - boli by sme tu vôbec? aký by bol svet? - ach, tie vaše závery, to je jako v detinskej hlave (mimo reality sveta SJ niekedy myslia ako deti), navíc jako kolovrátek...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 14:03:12 | #1138 (3)

vákĺy sú výsledkom dedičného a z neho vyplývajúceho osobného hriechu, a tým nespravdlivosti vo svete - pri útočnej nespravdlivej válke sa dá dosiahnúť spravodlivosť obrannou válkou a víťazstvom v nej, tak to urobili Rusi proti Hitlerovi, že...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 15:05:42 | #1139 (3)

Nekřesťanské na tom je, že se nepostavíte na stranu dobra, ale zůstáváte neutrální.
Nekřesťanské na tom je, že se nezastanete utištěného.
Nekřesťanské na tom je, že jste chladní vůči bezpráví, která takové války přinášejí.
Nekřesťanské na tom je, že obě válčící strany házíte do jednoho pytle a vůbec nerozlišujete.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 17:32:13 | #1145 (4)

Domečku, když křesťané zabíjejí jiné křesťany, křesťanské je?


 #1139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 17:04:40 | #1140 (3)

Pro visitore a Domecek:
Po Ježíšově smrti došlo v Judeji k několika ozbrojeným povstáním proti Římu. Celé to vyvrcholilo obležením a zničením Jeruzaléma.
Přineslo to hrozné utrpení a smrt statisíců lidí.
Na čí straně bojovali křesťané? Kolik jich přišlo obleženému Jeruzalému na pomoc?

Nejsme lhostejní k utrpení způsobenému válkou, to je jen tvoje zaujatá představa, Domečku.
Proti utrpení se ale nedá bojovat tak, že půjdu působit utrpení stejným nešťastníkům, jako jsem já, jen na druhé straně.
Skoro nikdo z nás válku na vlastní kůži nezažil, známe ji pouze z historických románů a filmů, které ji často podávají ve značně zidealizovaném a jednostranném pohledu. Ve skutečnosti je válka pro řadového vojáka o jediném: "Zabij, abys nebyl zabit".
O skutečným příčinách vzniku válek vojáci nevědí. Ti vědí jen to, co jim sdělí propaganda, a kromě toho tam nejsou proto, aby o tom přemýšleli. To už za ně rozhodli jiní.
Křesťanský postoj vychází z víry v Boží spravedlnost, ne ve spravedlnost získanou smrtí tisíců lidí, kteří na obou stranách bojují za spravedlnost lidskou.
Kdo je tedy naivní, visitore?

Ano, visitore, Bible popisuje války Božího národa proti Božím nepřátelům. Také se tam píše o válkách, které byly prohrány, protože nebyla respektována Boží vůle.
Na čí straně byla Boží vůle v obou světových válkách?
Na čí straně je Boží vůle v současných konfliktech?


 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 18:05:54 | #1148 (3)

to by museli mít tenkrát nějakou armádu. Naopak je Bůh zázrakem vysvobodil z Jeruzaléma a oni měli možnost uprchnout.


-62
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 18:32:17 | #1152 (3)

No, viď, Jonatane? Neměli by křesťané spoléhat na svého Boha pořád?


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 18:47:50 | #1156 (3)

Visitore, kde Ježíš mluví o válčení? Mohl bys citovat?


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 18:49:13 | #1157 (3)

Praví křesťané nezabíjejí pravé křesťany, protože se všichni praví křesťané nacházejí ne stejné válčící straně (ve válce obranné).


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 18:54:42 | #1161 (3)

"na" stejné … straně


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 18:59:13 | #1163 (3)

Tehdy věděli od Ježíše, že jakýkoli odpor bude marný a že je třeba utéct a tak si zachránit život. Naproti tomu třeba Američané a Rusové vítězně osvobodili od nacistů. Tam to nebylo marné. SJ asi nemají rozlišovací schopnost, když motají všechno dohromady.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 19:09:57 | #1165 (4)

Biblické texty snad mluví jasně, ne? Jo, a kdyby všichni křesťané jednali podle biblických zásad, žádná válka by se nevedla. Hitler se považoval za křesťana, skoro celý národ byl "křesťanský. Kde se to tam vlastně vzalo? *17622*


n/a
n/a
 #1163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 19:17:00 | #1166 (3)

Ne každý křesťan je znovuzrozeným (spaseným) křesťanem. Tzv. křesťanů je hodně. Bůh ale přijme před velkým soužením do nebe jen některé (ne všechny ty, co si to o sobě myslí). Hitler mohl být tzv. křesťanem, ale určitě nevydal Pánu svůj život - neznovuzrodil se.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 19:21:03 | #1169 (4)

Aha, takže všude byli znovuzrození kromě Němců, Italů... *3761*


n/a
n/a
 #1166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 19:17:55 | #1167 (3)

Na které spravedlivé straně se nacházejé praví křesťané na Ukrajině, Domečku?
A když takhle ti spravedliví hážou bomby na nepřátelské území, prohlídnou ho nejprvě, jestli tam někde není nějaký zapomenutý spravedlivý?

Ale o tom můžeme psát pořád dokola, a nevymotáme se z toho. Já myslím, že nejdůležitějším vodítkem je Bible - tam je jasně psáno, pro jakou službu byli křesťané vysláni.


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 19:20:58 | #1168 (3)

Žádná bitva se neobejde bez krve a bez slz. Určitě i v Izraeli, když Izraelci vyhráli bitvu, někdo mohl ztratit život. Nesleduji moc dění na Ukrajině. Od své kamarádky Ukrajinky jen vím, že Rusko napadlo Ukrajinu. Tudíž Ukrajina je v právu.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 19:22:26 | #1170 (4)

To tedy znamená, že ani Rusové nejsou znivuzrození? *24581*


n/a
n/a
 #1168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 20:51:56 | #1179 (4)

A nemáš náhodou také kamarádku Rusku?
Třeba by ti řekla, že si Rusko jen snaží vzít území, které bylo historicky jejich. *33018*


 #1168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 20:02:00 | #1172 (3)

Znovuzrození jsou pouze jedinci v národě nebo v církvi. Nikdy to není celý národ či celá denominace.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 20:05:19 | #1173 (3)

I mezi Němci a Italy byli znovuzrození jedinci, stejně tak mezi ostatními národy byli i neznovuzrozeni jedinci.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 20:38:57 | #1175 (4)

No, a teď si představ, že by německý znovuzrozený zastřelil ruského znovuzrozeného.
Kde bys v tom hledala spravedlnost?


 #1173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 21:22:43 | #1185 (3)

podstate tejto diskusie je iná, - nie o tom, či sa vo válkach zabíjajú kresťania...pod­stata je o tom, či je možné v nutných prípadoch viesť válku (obrannú-apravodlivú)...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.01.20 21:25:48 | #1187 (4)

To je totéž, visitore. Při válkách se většinou lidé zabíjejí... *27946*


 #1185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 21:51:33 | #1191 (3)

Jak by se mohli zastřelit, když by byli na jedné straně, přečti si pořádně, co píšu.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 21:53:59 | #1192 (4)

Já mluvím o tom, že na jedné straně být vůbec nemusí, a také že křesťané v obou světových válkách nebyli.


 #1191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:19:40 | #1196 (3)

**znovuzrození křesťané ** vědí, která strana je v právu a tu hájí. V právu je vždy jen jedna strana. Nám historicky patřil i kus Polska, tuším že za Karla IV., přesto by nebylo správné, kdybychom ho teď chtěli zpátky. Pros Boha o rozlišovací schopnost a nepiš nesmysly.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:26:49 | #1198 (4)

Ty znáš nějakou situaci, kdy "znovuzrození křesťané" bojovali pouze na jedné straně? Pochopitelně na té správné, jak jinak. *8888*


 #1196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:57:08 | #1210 (4)

Ano, prosíme Boha o rozlišovací schopnots. Proto dobře chápeme biblické texty, které nás jasně vedou k rozhodnutí do světských věcí, hlavně válek, se nemíchat a věnovat se šíření evangelia. *20832*


n/a
n/a
 #1196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:33:05 | #1199 (3)

Samozřejmě. Ve druhé světové válce. Znovuzrození křesťané Němci pomáhali Židům a v denominacích, do kterých patřili, hlásali, že Hitler je zlo. Nikdo je ale neposlouchal. Znovuzrození jde napříč denominacemi a státy. Žádný německý znovuzrozený křesťan nebojoval na straně Hitlera.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:39:09 | #1200 (4)

Tak to je chvályhodné.
Ti na ruské straně bojovali?


 #1199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:50:00 | #1206 (4)

Podívej se, Fomečku: Aby byl někdo poslán do boje, musí být součástí armády. Do té armády může nastoupit v době, kdy není žádný válečný konflikt. A když vypukne, dotyčný znovuzrozený je prostě vyslán do války nehledě na to, jestli útočné, nebo obranné. Nastupují ti rví "znovuzrození" do armády, nebo nenastupují?


n/a
n/a
 #1199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:43:55 | #1202 (3)

V ruské historii se moc nevyznám, protože nám za komunismu byla předhazována trochu jinak, než se věci skutečně měli. Do diskuse o ruských bitvách v té době bych se vůbec nepouštěla. K tomu asi tolik: Rusové sice bojovali na správné straně, ale jejich zacházení s Němci bylo mnohdy hrozné. Vždyť tam vlastně křesťanství nebylo vůbec in. Tam byl v módě Stalinismus, gulagy atd.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:46:00 | #1203 (4)

No jo, křesťanství bylo in spíš na straně německé... *24590*


n/a
n/a
 #1202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:49:22 | #1205 (4)

No, radši se do toho fakt nepouštěj.
Stále bylo v SSSR hodně pravoslavných, i když je fakt, že válka vždycky udělá ze spousty věřících ateisty.
Nevím, jak dalece tvořili "znovuzrození" výjimku, ale věřící na obou stranách neměli vůbec žádný problém se zabitím spoluvěřícího na druhé straně.
Není věcí křesťanů posuzovat, na čí straně je "právo", ale vždy by se měli řídit Božím slovem a Kristovým příkladem.


 #1202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:47:29 | #1204 (3)

Kdepak. Jednak nevíš, o čem je řeč a jednak si myslím, že křesťanství bylo in hlavně v Anglii a v Americe.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:50:21 | #1207 (4)

Poslyš, Domečku, přestaň se tady vytahovat. *3467*


 #1204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:53:27 | #1208 (4)

Němci snad nebyli věřící??? *19364* A co tio "Gott mit uns"? Co všichni ti polní kaplani? To byli žehnáni nevěřící vojáci? Němci snad byli národem ateistů?


n/a
n/a
 #1204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:55:33 | #1209 (3)

Jak už jsem napsala: věřící neměli problém, ale ZNOVUZROZENÍ věřící rozlišovali. Tzv. věřící, který nebyl znovuzrozený, klidně mohl bojovat na nespravedlivé straně. Potom ho jistě zabili, protože byl jejich nepřítelem. Znovuzrozený by byl veden Duchem svatým a s Boží pomocí by se přidal na stranu práva. čili znovuzrození věřící by se nemohli povraždit navzájem, protože vždy stojí na jedné straně, na straně pravdy a práva.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:58:25 | #1212 (4)

Na straně práva lidského, nebo Božího?


n/a
n/a
 #1209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:59:01 | #1213 (4)

Vstupovali a vstupují "znovuzrození" do armády?


 #1209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 22:58:06 | #1211 (3)

Margo, přečti si celou diskusi o tématu. Bavíme se o znovuzrozených věřících versus věřících neznovuzrozených. Tvoje otázka je úplně mimo, protože znovuzrození věřící Hitlera díky duchu svatému prokoukli. Věděli dávno, co je zač. Sice je v jejich denominacích a národě nikdo neposlouchal, ale za to fakt nemohli.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:03:19 | #1214 (3)

Jistě. Ale pokud dostanou rozkaz jít někam, kam je Bůh nevede, prostě tam nejdou. Můj dědeček byl také povolán bojovat v Itálii. Střílel do vzduchu, a potom se mu naskytla příležitost utéct z bitvy. Znovuzrození dokonce musejí do armády, aby se naučili bojovat a mohli bránit utiskované.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:06:41 | #1216 (4)

Domečku, víš alespoň rámcově, jaké důsledky v době válečného stavu má pro vojáka "prostě tam nejít"? *27946*


 #1214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:04:08 | #1215 (3)

Myslím, že v těchto případech se lidské právo=právu Božímu.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:07:33 | #1217 (4)

To je hodně troufalá myšlenka.
Nebo naivní? *16172*


 #1215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:09:11 | #1219 (4)

Boží právo je vf Bibli, Domečku. Četla jsi ty texty, co jsem tu vypisovala? Nevyplývá z nich snad jasně, že křesťan nemá bojovat?


n/a
n/a
 #1215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:09:29 | #1220 (3)

Vím. Musí se skrývat a utéct do země, která je v konfliktu na opačné straně. často bývá chycen a usmrcen. Má za to ale odměnu u Boha.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:11:40 | #1224 (4)

Mě zaráží, s jakou lehkostí se tady mluví o smrti.
A to pomíjím, že se jedná o smrt tisíců a možná milionů lidí.


 #1220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:13:27 | #1229 (3)

Samozřejmě, že do armády nastupují, aby se naučili bojovat. Když dostanou rozkaz jít do boje, zvažují, jestli je boj oprávněný, a podle toho se zařídí. Můj dědeček usoudil, že boj oprávněný není, střílel do vzduchu, a potom utekl.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:18:15 | #1234 (4)

Domečku, armáda v době branné povinnosti státu není něco kam se chodí nebo nechodí podle toho, jak se mi to líbí nebo nelíbí. Opravdu to není zájmový kroužek.
Vstupovat do armády, abych se naučil zabíjet jen toho, koho uznám za vhodné, není ani křesťanské, ani předvídavé.


 #1229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:15:01 | #1231 (3)

Křesťan se smrti nebojí. Ví, že ho čeká nebe.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:22:55 | #1238 (4)

Tedy něco jako islámští bojovníci?
Ti se také smrti nebojí.
Ono se o tom hodně teoretizuje, ale když to pak přijde, je spousta věcí najednou jinak.


 #1231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:17:04 | #1233 (3)

Ty tvoje texty prorocky hovoří o životě v novém nebi a na nové zemi. Tehdy se lidé nebudou učit boji.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:33:35 | #1245 (4)

Jo, a až budeme mluvit o Božím království, tak nás budete přesvědčovat, jak ho křesťané už teď mají v sobě! *24611*


n/a
n/a
 #1233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:22:22 | #1237 (3)

Podle mě to je jak křesťanské, tak i předvídavé. Třeba je dobré chránit svůj majetek, svou rodinu, své sousedy, atd., když někdo na ně zaútočí.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:24:11 | #1239 (4)

Přesně tak to učil Ježíš, že?
Myslím, že tato debata už dávno ztratila napojení na realitu.


 #1237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:24:56 | #1240 (3)

Jenže ti útočí, a proto umírají. Kdežto křesťan umírá, protože chce na opačnou stranu konfliktu, protože ho chytili. to je rozdíl.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:28:40 | #1242 (4)

Smrt je vždycky stejná, jen bývá různě bolestivá.
Někteří lidé byli zabiti pro svou víru, a i v Písmu je to připomenuto.
Nevím ale o případu, kdy by byl někdo Ježíšem nebo apoštoly chválen za to, že ztratil život při boji s lupičem, který ho chtěl okrást.


 #1240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:27:15 | #1241 (3)

Ježíš učil, abychom měli taky meč pro obranu a žoldákům rozhodně nepřikázal, aby nepoužívali zbraň. Dobrou noc a čtěte Bibli v kontextu. Vy z ní vždycky vytrháte pár veršů, ty slepíte k sobě, a z toho děláte ideologii.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:29:52 | #1243 (4)

Jasně, Domečku. Zkus nám napsat nějaký kontext veršů, které nabádají křesťany k účasti ve válce. *33018*


n/a
n/a
 #1241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:31:22 | #1244 (3)

Z toho tedy plyne: Nechat se okrádat. *27179* Končím. O lupiči si přečti ve SZ, že člověk není vinen krví, pokud brání svůj majetek. Je to v některé knize Mojžíšově, nejspíš ve třetí.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:34:08 | #1246 (4)

Najednou SZ? *19364*


n/a
n/a
 #1244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:42:43 | #1250 (4)

Je rozdíl bránit svůj majetek různým zabezpečením, opatrností apod., a plánovat jeho obranu s použitím násilí nebo dokonce zabití.
S tím zabití lupiče se mi to nezdá, nespletla sis to s Texasem?
Izraelita, který zabil NEÚMYSLNĚ musel uprchnout do útočištného města, lidský život měl větši cenu než majetek, a tak by to mělo platit i pro křesťany.
Ale s tím Zákonem se mohu mýlit, rád se od tebe nechám poučit.


 #1244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:40:08 | #1249 (3)

Lukáš 3:14. Jan tam neříká, že by neměli vojáci použít zbraň. Nebo ve skutcích se apoštol nepohoršuje nad setníkem, že je vojákem, a nevytýká mu to, neříká mu, že by měl změnit zaměstnání. Naopak, ten setník je vylíčen jako bohabojný muž.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:48:51 | #1252 (4)

V uvedených případech se jadnalo o lidi, kteří ve vojenském poměru byli už předtím, než se stali křesťany. Nskonec v případě vojáků, se kterými mluvil Jan Křtitel, o jejich další cestě vůbec nic nevíme. Bylo to přece před Ježíšovým vyučováním, že?
A pokud jde o Kornelia, nevíme, zda setníkem zůstal. Pokud to chtěl změnit, vyžadovalo nějaký čas.


 #1249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:47:06 | #1251 (3)

Já ti to teď hledat nebudu, jdu spát. Ale u těch lupičů se rozlišovalo, jestli byl chycen a zabit ve dne, nebo jestli to bylo v noci. Víc si nepamatuji.


81
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.20 23:49:29 | #1253 (4)

Nemusíš dnes. *33377*


 #1251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 09:01:21 | #1263 (3)

odbočujete od podstaty témy, - hovorím o spravodlivej obrannej válke, a to platí aj o každom nutnom ozbrojenom zásahu vojenských, policajných, a iných zložiek, kde sa môžu použiť zbrane pre zastavenia alebo umenšenie ľudského zla (nespravodlivosti, nenávisti), aby sa obnovila spravodlivosť, pokoj mier - že, abuko!...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 09:19:05 | #1265 (4)

Dočteme se někde v Bibli, že je to tak, jak říkáš?


n/a
n/a
 #1263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 09:35:37 | #1267 (4)

Ne, visitore.
Máme nenávidět zlo, ale ne ty, kdo se ho dopouštějí.
Kromě toho i v těch "spravedlivých" válkách umírají především ti, kteří s důvody nemají nic společného - tátové od rodin, mladí kluci, kterým nabulíkovali cosi o vlasti atd.
A drž se tématu, prosím. Řeč je o válkách, nikoli o zajištění pořádku policií, která je tvořena lidmi, kteří si to vybrali jako profesi.
Opakuji otázku:
Jak se na obnovení světské spravedlnosti, pokoje a míru podílel Ježíš a jeho první následovníci?


 #1263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.01.20 09:04:02 | #1264 (3)

...a je to v súlade s Ježišovým učením - človeka máme milovať, ale zlo z jeho hlavy a rúk, nenávidieť...- a i zničiť alebo potlačiť "násilím", - kto tvrdí iné, myslí pošetilo a je pošetilý...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.01.20 09:30:20 | #1266 (3)

áno, je to v kontexte Písma - človeka milovať, zlo nenávidieť...mi­mochodom, SZ i Ježiš má viaceré verše o spravodlivej vs nespravodlivej válke, násilí, isto si ich nájdete...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.01.20 09:36:34 | #1268 (4)

Nenajdu, visitore, jistě nám je připomeneš ty, když se jimi tak kategoricky oháníš.


 #1266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.01.20 09:54:31 | #1274 (3)

ste šikovný, nájdete si to (každý veliteľ si spočíta svojich vojakov a vojakov nepriateľa, keď sa vydá do boja, a čisa mu to oplatí, že)...


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.01.20 10:05:16 | #1281 (4)

Ano, Lukáš 14:28-33
Když chce například někdo z vás stavět věž, copak si nejdřív nesedne a nespočítá náklady, aby viděl, jestli má dost na její dokončení? Jinak se může stát, že položí základy, ale nedokáže ji dokončit, a všichni, kdo to uvidí, se mu budou posmívat a říkat: ‚Tenhle člověk začal stavět, ale nedokázal to dokončit.‘ Nebo když král pochoduje do války proti jinému králi, copak si nejdřív nesedne a neporadí se, jestli dokáže s 10 000 vojáky čelit tomu, který proti němu táhne s 20 000? Pokud to nedokáže, pak pošle skupinu vyslanců, dokud je ten druhý král ještě daleko, a bude žádat o mír. Stejně tak si můžete být jistí, že nikdo z vás, kdo se nerozloučí s veškerým svým majetkem, nemůže být mým učedníkem.
a:
Samozřejmě, že oba příklady jsou podobenstvími, že?
Ježíš nevyučoval ani na "stavárně", ani na vojenské akademii.
Jak správně uvádíš na jiném místě:
"Boh nás vybavil rozumom, a darom rozlišovania, ale niektorí vedome ostávajú aj tak pošetilí (rozumom)..."


 #1274