Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 514300x
Příspěvků:
34880

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Rossiq segodnq
28.08.20 08:20:00 | #35395

«Зачем из мирных людей искусственно делать преступников?» В Красноярске за веру судят 46-летнего инженера.

Vcetne videa: https://jw-russia.org/news/2020/08/7.html

Proč by lidé, kteří žijí v míru, měli uměle dělat zločince?V Krasnojarsku je za víru souzen 46letý inženýr.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:25:34 | #35398 (1)

Dovolila jse si to projet překladačam:

Viktor Shipilov, prokurátor: Je obviněn ze spáchání trestného činu stanoveného v čl. 282 odst. 1 trestního zákona - za organizaci činnosti organizace, která byla likvidována soudním rozhodnutím pro výkon tzv. Extremistické činnosti. Andrey Stupnikov nebyl nikdy jedním ze zakládajících členů takových organizací a nikdy nebyl členem jednoho z jejich dohlížejících orgánů. Nikomu nebylo zakázáno náboženské vyznání, což zdůraznil soud, který rozhodl o likvidaci právnických osob [svědků Jehovových]. Když však otevřeme účet obvinění, přečteme si následující: „Andrey Stupnikov podnikl kroky k zachování a zvýšení počtu následovníků daného náboženského učení.“ Náboženství však nemůže existovat bez následovníků, kteří vyznávají určité přesvědčení.

Andrey a Olga jsou manželé 27 let. Podle nich byla jejich manželství silná a šťastná. Avšak dne 3. července 2018 byl jejich šťastný rodinný život narušen, když byl Andrey zadržen bezpečnostními silami.

Andrey Stupnikov: Moje žena a já jsme dorazili na letiště ve 4:00 ráno. Když jsme byli u přepážky, přiblížila se nám FSB. Bylo nám řečeno, že mě vyšetřuji.

Poté byl vyslýchán FSB, měl soudní slyšení o preventivních opatřeních a strávil osm měsíců ve vazbě. Andrey neměl dovoleno vidět svou ženu. Vyhrožovali mu a snažili se ho donutit, aby svědčil proti sobě.

Andrey Stupnikov: Křičeli a vyhrožovali, že by například mohli zvýšit závažnost obvinění z terorismu. Poté se situace zhoršila; na nějakou dobu jsem přestal dostávat dopisy od své ženy. Ale dostal jsem další dopisy. Pak přišel muž a zeptal se mě: „Tak co se stalo s tvou ženou, víš?“ Později jsem si uvědomil, proč se to děje. Řekli mi, že kdybych souhlasil se spoluprací nebo přiznáním své viny, mohl bych se velmi brzy vrátit ke své ženě.

Andrey uznává, že přítomnost stovek spoluvěřících, kteří ho přišli povzbudit, ho velmi podporovala. Pro každého, kdo rozezná, co se děje, je zřejmé, že donucovací orgány ji zavedly do extrému a označily mírumilovné občany, kteří dodržují zákony, za extremisty.

Viktor Shipilov, advokát: Je zřejmé, že Andrey Stupnikov nevykonával žádné extremistické aktivity. Nikoho nepodněcoval k násilí nebo diskriminaci a nikdy násilné prostředky sám nepoužíval. Jediné, co udělal, bylo setkání s ostatními uctívači, účast na bohoslužbách a sdílení jeho náboženských názorů s ostatními. Proč jsou tak mírumilovní jednotlivci formováni jako zločinci a uvězněni na šest let? K této otázce existuje mnoho názorů, jedním z nich je to, že jsou snadným cílem pro policisty, kteří mají v boji s extremismem kvóty.

V současné době je Andrey volný. Jeho současné preventivní opatření zakazuje určité činnosti. A přestože se Andreyho život za poslední rok hodně změnil, přiznává, že pronásledování ho nebude nutit, aby se vzdal své víry v Boha.

Andrey Stupnikov: Vzhledem k mému životu, protože jsem se zasvětil Bohu, nic bych nezměnil. Nikdo nemůže říci, že jsem zničil jejich život nebo udělal pro ně něco špatného. Jsem hrdý na to, že znám Jehovu a že ho mám po boku.

Soudní řízení proti Andreji Stupnikovovi jsou v plném proudu a pravděpodobně brzy zjistíme, zda soudce vydá spravedlivé a nezávislé rozhodnutí - získá obyčejného věřícího.


n/a
n/a
 #35395 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:27:45 | #35401 (2)

Je smutné, že se i u nás najdou takoví, kteří této perzekuci pokojných občanů tleskají a velmi rádi by ji zavedli i u nás.


n/a
n/a
 #35398 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:28:21 | #35402 (2)

Děkujeme!


n/a
n/a
 #35398 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:32:32 | #35405 (3)

Blesk:
BLESKOVÁ ZPRÁVA | Soud rozhodne o předčasném propuštění bratra Dennise Christensena z vězení
Dne 4. září 2020 rozhodne Kurský oblastní soud o tom, jestli bratr Dennis Christensen může být propuštěn z vězení, nebo ne. Uvězněn je od 25. května 2017. Dne 23. června 2020 Lgovský obvodní soud změnil zbytek jeho šestiletého tresu na pokutu ve výši 400 000 rublů (přes 130 000 korun). Dva dny po tomto rozhodnutí ale státní zástupce podal odvolání, kterým předčasné propuštění bratra Christensena zastavil.


n/a
n/a
 #35402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:33:27 | #35407 (4)

Modlitby, prosíme!!!


n/a
n/a
 #35405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:47:12 | #35418 (5)

Modlíme se za ně každý den.


n/a
n/a
 #35407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
28.08.20 08:43:27 | #35415 (4)

Mají na něm zvláštní zájem. Dopouštějí i podvodů, aby ho nemuseli pustit. A to netuší, že tím víru našich bratrů posilují.


n/a
n/a
 #35405 

| Předmět:
28.08.20 08:15:10 | #35393

Doufám, že se nebudete na mě zlobit, když tady hodím delší citací z Bible. *33548*
Něco málo o ženách, pro naši milou kroky z Bible. *30944*

Znamenitá žena – ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly! Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost má po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země zasedá. Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Její synové jí vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí: „Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!“ Klamný je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte jí odměnu za její úsilí, její činy ať ji v branách velebí!
Přísloví 31:10‭-‬31 B21

**** .{color: orange} Dobré ráno *33548*


25
n/a

| Předmět: RE:
28.08.20 08:17:54 | #35394 (1)

He starej zákon? Přísloví?
No super teť ještě takovou chvalořeč v NZ a je :-).


n/a
n/a
 #35393 

| Předmět: RE: RE:
28.08.20 08:22:34 | #35397 (2)

Titovi 2:4, 5

4 Ať vedou* mladší ženy k tomu, aby milovaly svého manžela a děti, 5 měly zdravý úsudek, byly mravně čisté, staraly se o domácnost, byly laskavé a podřizovaly se manželovi+ – aby se o Božím slovu nemluvilo pohrdavě.


n/a
n/a
 #35394 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.08.20 08:25:35 | #35399 (3)

1. Petra 3:3, 4
3 Ať vás nezdobí to, co je vidět navenek – splétání vlasů, zlaté šperky+ nebo nádherné šaty, 4 ale to, co je skryté v srdci – neporušitelná krása tichého a mírného ducha,+ který má velkou hodnotu v Božích očích.

Petr byl ženatý a mluvil o velké hodnote!


n/a
n/a
 #35397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 08:26:57 | #35400 (4)

Pri stvoreni, byla zena nazvana clovekem zenskeho rodu. Clovek, ne nizsi druh!!!!


n/a
n/a
 #35399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 08:31:39 | #35404 (5)

Jak by řekla Kroky: "ta člověk"! *19753*


n/a
n/a
 #35400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 08:30:27 | #35403 (4)

Snad nebyla jeho pohnutkou k takovýmhle slovům úspora za kadeřníka, šaty a šperky!? *3357*


n/a
n/a
 #35399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:06:57 | #35426 (5)

Úspora za šaty a šperky je součást Božího požehnání k venu za manželku!


n/a
n/a
 #35403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:27:32 | #35433 (6)

Ja vidím symbol zde:
Matouš 21
1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky
2a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.
3A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“
4To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:
5‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘
6Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.
7Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.

No že nepřijel na oslu:-) Do bran na oslici:-) i oslátku:-).


n/a
n/a
 #35426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:35:04 | #35440 (7)

Nšjak jsem vypadla ze souvislostí. O co jde, Kroky?


n/a
n/a
 #35433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:39:14 | #35444 (8)

Že se to bez oslic a oslátek neobejde:-).

Ale zajímavé je že ve Starém zákoně je to osel, co jsem to tak studovala a v Marek 11:2 a Lukáš 19:30 oslátko na kterém ještě nikdo neseděl, hm..


n/a
n/a
 #35440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:47:56 | #35447 (9)

I oslátko je druh osel, i oslice je druh osel. Či ne?


n/a
n/a
 #35444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:50:49 | #35450 (10)

Jo a žena a dítě je taky druh člověka :-) a takový člověk je obraz a podobenství Boha.


n/a
n/a
 #35447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 13:01:28 | #35464 (11)

Ano.


n/a
n/a
 #35450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.08.20 09:32:45 | #35438 (6)
*15238*

n/a
n/a
 #35426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.08.20 14:20:39 | #35639 (4)

To zdobení se pro ženu není ale zákon, ani předpis, ale doporučení a rada.

Řím.14.kap.:
15Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel!
16Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali.

17Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.

Toto je hlavní zákon Nové smlouvy !"

A netýká se to jen jídla a pití.... /mimochodem jedení krve/......

Některé sekty mají přesně uvedeno co se může nosit a co ne !
Některé to sice nemají přesně uvedeno, ale nicméně by se vnímalo jako nedobré jisté oblečení !

Ovšem podstatné je :.....že Boží království má těžiště jinde: a to ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.


34
n/a
 #35399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
31.08.20 16:56:53 | #35641 (5)

Rose sem ten text dával kvůli tomu, abychom viděli, že žena má jek ve starém, tak v novém zákoně velkou hodnotu.

Co se může, a co se nemůže nosit, není "přesný předpis", ale fakt je, že na oblečení se odráží křesťanský duch člověka. Co si pomyslíš o ženě, která chdí oblékaná a nalíčená vyzývavě? Odráží Kristova ducha? Připadá ti skromná, tichá, mírná?


n/a
n/a
 #35639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 09:28:31 | #35714 (6)

Margo, všechno se dá opovídat, důležitá je realita.........

Vaši muži musí mít u "stojanu" oblek s kravatou a ženy sukni, pokud možno dlouhou......

Myslíš, že apoštol Pavel, když přišel po dlouhé pouti malou Asií, měl jednu potrhanou a zaprášenou dželábii, to je ta dlouhá bílá pánská košile, budil pohoršení, když kázal bez společenského obleku.....?

Žena i nalíčená nepřestává být křesťanskou..­.......


34
n/a
 #35641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 09:55:21 | #35715 (7)

Tak s tím já nesouhlasím Kjaro. Nemůžeš vědět jak byl Pavel oblečen. Jeho minulost nám ale říká, že musel chodit oblečen důstojně. Samozřejmě, že jsou někdy okolností, kdy to nejde, ale po pravdě, úcta jít do domů Božího v tom nejlepším, by měla zůstat.
Už samá přirozenost by nás to měla učit. Do divadla taky nejdeš jak cundrak. Naopak, udivuje mě to jak hluboce věřící klesli. V dnešní době, kdy jezdí automobili za nehorázné peníze, ženy mají na líčidla ( mimochodem, jediná žena, která se malovala v Biblí byla Jezábel a udělala to z důvodu, aby upozornila na sebe........ale to zase někdy jindy ) parfémy, máme drahé telefony, počítače.....a do společnosti, kostela...do Boží přítomnosti jdeme jak pouliční devky, nebo cundraci..... přece měli by jsme mít nějaký respekt. Žena by měla vypadat jak dáma a muž by měl reprezentovat dustojnost...od koho se to mají učit naše děti...

To jen v krátkosti, musím do terénu.


25
n/a
 #35714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 14:37:48 | #35753 (8)

V krátkosti a velmi hezky, Konwalinko. *20832*


n/a
n/a
 #35715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 14:38:20 | #35754 (9)

Hezké a slušné oblečení nepovažuju za povrchnost.


n/a
n/a
 #35753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 10:27:22 | #35716 (7)

Víš, co je společenský oděv?
Chodis do opery v plavkách? Víš jaký je předpis na audienci u prezidenta? Zkus tam přijít džínách, nebo muž bez kravaty. Jak poletíš.....
Tvůj právní zástupce, by u soudu dostal pokutu, za pohrdání soudem, kdyby neměl kravatu a když vstane, musí si zapnout alespoň jeden knoflík u saka, jinak je to neuctive.....
Pozoruj společenské chování u obyčejného soudu....


n/a
n/a
 #35714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 10:45:52 | #35720 (8)

Kdežto na Haity, je společenský oděv muze, volná růžová košile, nejlépe se vzorem bílých květů. ...
I američani se tam přizpůsobí a stoupnou si k mikrofonu v tomto odevu. Zadne sako, zadna kravata......
Vietnamský kroj ženy, má kalhoty!!!
Tak tam chodí i na shro a byly i u nás na mezinárodním kongresu...


n/a
n/a
 #35716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 10:47:18 | #35721 (8)

Tvuj odev ukazuje, jestli organizatorem pohrdáš, nebo máš k nemu uctu......


n/a
n/a
 #35716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 11:05:23 | #35725 (9)

rose, o to právě jde......

Že pod NZ nikdo nemůže organizovat předpisy. V pohodně budu respektovat předpisy na Haity, v divadle atd.

Tam na to mají organizátoři nárok.

Ale pod novou smlouvou je každý chrámem Ducha a je svobodný v rozhodování.

Je na mém svědomí, co vidím jako dobré, když se jedná v Písmu o radu. A taky musím vzít v potaz, abych nezraňovala svědomí mého bratra.

Takže určitě nepůjdu na shromáždění v teplákách.

Zvláště, když tam bude Konvalinka...­......nebo rose......


34
n/a
 #35721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 11:59:35 | #35739 (10)

Buď máš k Bohu a Jeho shromáždění úctu, nebo ji nemáš, vyber si!


n/a
n/a
 #35725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:13:26 | #35744 (11)

rose, neblbni.......


34
n/a
 #35739 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 14:44:20 | #35755 (10)

Tak nakonec nejde vůbec o nic, viď? *19753*


n/a
n/a
 #35725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.09.20 17:17:07 | #35767 (10)

Kjaro, to nemusíš, to by bylo pokrytectví.
Máš naprostou pravdu, jsme povolání ke svobodě. Jenže dnešek všude i ve světě, lidé svobodu zneužívají ke svym účelům.

Jinak, jsme děti Boží, které žijí tady na zemi a jsme praktický velvyslanci Božího království a podle toho by jsme se taký měli chovat. Každý velvyslanec reprezentuje svou zemí, svého krále, panovníka.....a to stejné by jsme my měli tady reprezentovat.

Po pravdě, hodně se křesťané změnili, kdyby naší předkové zmrtvýchvstáli, asi by se divili, jak věřící dnes žijí.

Hodně cestují, někdy musím i několik hodin prosedět na letišti. Ptám se někdy, je tady aspoň jeden věřící,mezi tím davem?

Kazatel v Biblí píše, mezi tisíci, jsem nenašel ženu. Naprosto s ním souhlasím.
Co stále hledala má duše, jsem nenalezl. Nalezl jsem jediného člověka z tisíce, ale ženu jsem mezi těmito všemi nenalezl.
Kazatel 7

Z žen se staly mužatky se vším všudy.......


25
n/a
 #35725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 17:20:08 | #35768 (11)

Předpokládám že ty se považuješ za správnou věřící mezi tím davem. Takže alespoň jeden tam je. To stačí.


142
n/a
 #35767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 18:19:18 | #35773 (12)
*17625*

n/a
n/a
 #35768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 18:23:54 | #35776 (12)

To pises ty ratko....a odpovím ti slovy Pavla

** Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.
1 Korintským 9**


25
n/a
 #35768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 18:27:44 | #35779 (13)

Nerozumím odpovědi, můžeš mi ji blíže vyložit?


142
n/a
 #35776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 18:35:40 | #35787 (14)

Jsem věřící, to máš pravdu, ale pořád ještě nejsem u cíle.....taky jsem tvůj příspěvek nepochopila, nevím jestli jsi to myslela jen ironický, nebo to bylo upřímné *30944*


25
n/a
 #35779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 19:06:13 | #35797 (15)

ironický nikoliv, mysím to vážně. Zamýšlela ses nad tím, že (možná) nikdo z těch lidí není křesťan, ale ty jsi a to stačí... stačí aby byl jeden a pochodeň víry je přítomna. To jsem chtěla říct. nezáleží na tom jeslti ten nebo onen je "dost" věřící, my jsme těmi co věří. To je důležité, my neseme světlo a neměly bychom pochybovat zda to stačí.


142
n/a
 #35787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 20:32:53 | #35805 (16)

Děkuji, tak jsem o tom ani nepřemýšlela.
Jak jsem psala, často delší dobu se nacházím samá na cestách. A pak zkoumám tváře, lidí *4302*.... nevíš co za tou kůži je *30944*

Jednou jsem měla 11 hodinový let před sebou. A to si pak vezmu do letadla něco na čtení, aby čas rychleji utíkal. Spolusousedici byly ženy. Popravdě, vypadaly jako by právě přišly z nějakého veřejného domů. ( nebudu komentovat )
Po nějakém čase, jsem se pustila do čtení. Byla to knížka křesťanská a nebyla v českém jazyce. Za nějakou dobu mě oslovila má přísedící. Začala se mě ptát jestli jsem věřící, že se omlouvá, ale že nahlédla do knihy, kterou čtu a že jí to napověděla. Po pravdě, byla jsem v šoku, když mi řekla, že jsou taky věřící a musím s politováním říct, tady na této diskuzi, že to byly členky svědků Jehových z Ukrajiny.

Proto někdy hledám v tom širém světě *33548* někoho, kdo nese to světlo.
Ještě jeden příklad. Kvůli zdravotním problémům jsem byla v lázních. Do jídelny jsem jezdila výtahem. Výtah byl na deset osob. Vždy ve výtahu byli jak muži, tak ženy. Nikdy se to neobešlo v té společnosti bez nějakých nepříjemných vtipů, nemístných narážek mužů na ženy či opačně. Já jsem vždy byla potichu, mimo pozdravu. Jednou jeden pán prohodil takovou větu, mluvme o něčem jiném, kvůli té paní a ukázal na mě, je jí to nepříjemné. Najednou byl konec všech nemravných vtipů. Překvapilo mě to, jak na to přišel, vždyť jsem nikomu nic neříkala.
Musím říct, že každý z nás, každý člověk, vytváří kolem sebe atmosféru, vliv i bez řečí...


25
n/a
 #35797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:08:18 | #35812 (17)

No vidíš, "zářný příklad" naší sestry. Nevhodně se oblékla, a už udělala hanbu svému Bohu, svému společenství. A pak že nezáleží na našem vnějším vzhledu. Záleží, a moc. Tady vidíte variabilitu, že nemáme žádné striktní příkazy a každý musí uvážit sám, jakým oblečením ctí Boha, ale na druhé straně že není pravda, že nezáleží na tom, jak se třeba oblékíme.


n/a
n/a
 #35805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:24:44 | #35818 (18)

Lidé se oblékají dle svého vkusu a tradice.


142
n/a
 #35812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:35:28 | #35826 (19)

Ano, Ratko. Ale když se člověk stane křesťanem, měl by o svém vzhledu uvqžovat v duchu křesťanských hodnot, ne? Nakonec i pokynů k tomu je v Bibli dost.

(1Ko 10:31)
Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo děláte cokoli jiného, všechno dělejte k Boží slávě.

(Jan 13:10)
Ježíš mu řekl: „Kdo se vykoupal, potřebuje umýt už jen nohy, protože je celý čistý. A vy jste čistí, ale ne všichni.“

(1Ti 2:9, 10)
Ženy ať se zdobí slušnými šaty, cudně a se zdravým úsudkem, ne složitými účesy, zlatem, perlami nebo velmi drahým oblečením, 10 ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které jsou oddané Bohu.

(1Ja 2:16)
protože všechno ve světě – touhy těla, touhy očí a chlubení se majetkem – nepochází od Otce, ale ze světa.

(1Pe 3:3, 4)
Ať vás nezdobí to, co je vidět navenek – splétání vlasů, zlaté šperky nebo nádherné šaty, 4 ale to, co je skryté v srdci – neporušitelná krása tichého a mírného ducha, který má velkou hodnotu v Božích očích.

(1Ti 2:9)
Ženy ať se zdobí slušnými šaty, cudně a se zdravým úsudkem, ne složitými účesy, zlatem, perlami nebo velmi drahým oblečením,

(1Ja 2:15–17)
Nemilujte svět ani věci ve světě. Pokud někdo miluje svět, nemá lásku k Otci, 16 protože všechno ve světě – touhy těla, touhy očí a chlubení se majetkem – nepochází od Otce, ale ze světa. 17 Kromě toho svět pomíjí a stejně tak i jeho touhy, ale ten, kdo koná Boží vůli, zůstává navždy.

(Ef 2:2)
V nich jste kdysi žili jako tento svět, tak jak si přeje vládce nad mocí vzduchu, tedy ducha, který teď působí v synech neposlušnosti.

(1Ti 4:12)
Ať se na tebe nikdo nedívá svrchu proto, že jsi mladý. Buď ale pro věrné příkladem v mluvení, v chování, v lásce, ve víře a v cudnosti.

(2Ko 6:3)
V ničem nedáváme lidem důvod se pohoršovat, aby se naší službě nedalo nic vyčítat.


n/a
n/a
 #35818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:38:04 | #35828 (20)

Každá země má své zvyky a tradice. Nepřijde jim to divné, když se žena navoňá, namaluje a obleče si silonové šaty. Prostě to považují za správné. Nám zde by se zase smáli ve Francii, že jsme úplně nemoderní šedé myši:-)


142
n/a
 #35826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:41:11 | #35831 (21)

Jo a pána ze země bývalého Sovětského svazu lze poznat taky, má černé brýle, je taky navoňaný a má koženou bundu.

Já chodím například v sandálech s ponožkami. Vždycky jsem tak chodila a chodit budu. U nás, v Německu i Rakousku a je mi úplně jedno kdo si co o tom myslí.


142
n/a
 #35828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:48:56 | #35835 (22)

Asi bych nesrovnávala módní trendy či zvyklosti s neslušným oblečením. O to tady přece jde. Můžu být přece oblečená podle módy, nebo podle zvyklostí, nebo klasicky, ale nikdy by to nemělo překročit mez slušnosti a skromnosti, jak se sluší na křesťanku. Můžu si totiž vzít třenba klasický kostýmek, a pod něj nic, nebo sukni dlouhou až na zem, ale rozparek na ní pomalu až do pasu, nebo obyčejné bavlněné tričko, ale s hlubokým, odhalujícím výstřihem. Pořád to cítíš jako po křesťansku v pořádku?


n/a
n/a
 #35831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:07:19 | #35838 (23)

Kde se mluvilo o neslušném oblečení? To si přidáváš sama. Co je slušné či neslušné si každá země, tradice, zvyk určuje sám. Někde jsou neslušné i kalhoty.


142
n/a
 #35835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:54:22 | #35845 (24)

Například:

Konwalinka:
Máš naprostou pravdu, jsme povolání ke svobodě. Jenže dnešek všude i ve světě, lidé svobodu zneužívají ke svym účelům.

Jinak, jsme děti Boží, které žijí tady na zemi a jsme praktický velvyslanci Božího království a podle toho by jsme se taký měli chovat. Každý velvyslanec reprezentuje svou zemí, svého krále, panovníka.....a to stejné by jsme my měli tady reprezentovat.

Po pravdě, hodně se křesťané změnili, kdyby naší předkové zmrtvýchvstáli, asi by se divili, jak věřící dnes žijí.
Spolusousedici byly ženy. Popravdě, vypadaly jako by právě přišly z nějakého veřejného domů. ( nebudu komentovat )

do Boží přítomnosti jdeme jak pouliční devky, nebo cundraci..... přece měli by jsme mít nějaký respekt. Žena by měla vypadat jak dáma a muž by měl reprezentovat dustojnost...od koho se to mají učit naše děti...

Margo:
Hezké a slušné oblečení nepovažuju za povrchnost.


n/a
n/a
 #35838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:56:53 | #35847 (24)

Ano, tam, kde jsou neslušné kalhoty, by křesťanka neměla chodit v kalhotách. Prostě tak. Nepohoršovat svým oblečením znamená chválit svého Boha.


n/a
n/a
 #35838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:42:46 | #35832 (21)

Jen jsem ti předložila k úvaze pár biblických veršů. Ber, nebo nech být.


n/a
n/a
 #35828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:46:06 | #35834 (22)

Nevím co mám nad tím uvažovat. Není to relevantní k diskusi.


142
n/a
 #35832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 21:49:47 | #35836 (23)

Je to o vněšjší úpravě křesťana.


n/a
n/a
 #35834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:38:11 | #35840 (19)

Podstatně je to, jakým oblečením ukazuje s uctu k tomu, kdo te na společenskou akci zve!
Oděv na audienci u prezidenta vypadá jinak u nás, jinak v arábii i v Japonsku!


n/a
n/a
 #35818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:46:50 | #35843 (20)

Jsou to nepodstatné věci


142
n/a
 #35840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:53:46 | #35844 (21)

Svým oblečením a zdobením dává člověk v rámci svého sociokulturního prostředí jasné signály o svých postojích, povaze i třeba momentálním emočním stavu.
Jeden citát od známé osobnosti, jejíž jméno jsem zapomněl *17048* :
"Jen povrchní člověk nesoudí podle zevnějšku."


n/a
n/a
 #35843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 07:58:41 | #35848 (21)

Vůbec ne!!!
Odevem můžeš ukázat úctu, nebo pohrdání. ....
Určitý oděv, te muze před soudem stát pokutu, za pohrdání soudem.....
V určitém oděvu, te nepustí k prezidentovi....


n/a
n/a
 #35843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 08:04:20 | #35849 (22)

Vsimni si Matouse 22
11 Když vešel král, aby se na hosty podíval, zahlédl člověka, který na sobě neměl svatební oděv. 12 Zeptal se ho tedy: ‚Příteli, jak ses sem dostal bez svatebního oděvu?‘ Neměl na to co říct. 13 Král potom řekl svým sluhům: ‚Svažte mu ruce a nohy a vyhoďte ho ven do tmy. Tam bude naříkat a skřípat zuby.‘


n/a
n/a
 #35848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 08:05:05 | #35850 (23)

Ježíš tím chtěl něco říct......


n/a
n/a
 #35849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 09:40:39 | #35854 (21)

ratko naopak, jsou to velmi podstatné věci. Protože vychováváme další generace. V Bibli je psáno, že máme připomínat svým dětem....
Podívej se dnes na ženy, jak se oblékají. Stačí, že jen trochu vyjde sluníčko a nevědí co ze sebe shodít. Kdyby mohly tak si vezmou jen ten fíkový lístek. Ptám se proč to nedělají muž. Proč muži nemají potřebu ukazovat své tělo na veřejností? Víš proč?/ Protože za tím se kryje démon.
I Bible nám hovoří o člověku, který byl posedlý démony, byl nahý..... všimni si že člověk, který je psychicky nemocný, taky to stejné dělá. Zeptej se sester na psychiatrických odděleních....

Pokud nemají křesťanky morální zábrany, kdo je pak má mít. Pokud křesťané neví jak se mají oblékat, tak jím doporučuji ať se poučí od královské rodiny v Anglií. Zásady správného oblékání.
Tyto zásady fungovaly ještě v minulém století, rodiče by nám mohli vyprávět.

Každá křesťanka, když se obleče, měla by si položit otázku....co kdyby přišel teď Ježíš..... časté odpovědi na toto téma jsou.... Ježíš se dívá, ale na srdce.....to je pravda....ale je tady ještě další pravda. Tvé tělo, oblečení, tvůj život je zrcadlo tvého srdce.

A jak sev Biblí píšeš už jen přirozenost by nás měla poučit.

A jak staré přísloví praví... šaty dělají člověka.


25
n/a
 #35843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 11:23:35 | #35869 (22)

Píšeš hlouposti. šaty nedělají člověka. je to jeho duše, jeho Duch, který z něj dělá člověka. I nahý člověk zůstává člověkem. Mravokárat umí každý.


142
n/a
 #35854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 12:10:47 | #35881 (23)

ratko víš co udělal nejdříve Bůh člověkovi, když zhřešil? Vlastnoručně mu " ušil " šat a oblékl ho. Bůh dával vždy velký důraz na oblečení, šaty. Například, než Bůh sestoupil k lidu Izraelskému, dál příkaz ať si vyperou šaty a posvětí se.
Bůh obléká přírodu, květiny, trávu jak Ježíš říká v Lukášovem evangelium, tak proč by syn, dcera neměl být upraveny, pěkně oblečený...a ten příklad, že šaty dělají člověka mě se naopak líbí.

Nejvíce u starých lidí. Kdybys viděla jak ve světě na sebe straší lidé dbají. Je pravda, že tady v Čechách upravenou ženu ve vyšším věku moc nevidíš.


25
n/a
 #35869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 12:13:53 | #35883 (24)

Souhlas, týká se to i mužů. Když tady pozorují turisty, důchodce z německa, to neni žádnej santusak....
A hned je i jiný rozhovor a celý člověk je svezejsi....
I v myšlení....


n/a
n/a
 #35881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 12:37:23 | #35888 (24)

Tak to bude možná můj problém. Moc na sebe nedbám, nekupuji si nové šaty a často nosím oblečení po synech.


142
n/a
 #35881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 13:46:37 | #35897 (25)

Já taky nejsem zaměřená na oblečení, nemusím mít poslední módu, ráda chodím v kalhotách a dost věcí dostanu od sester. Ale když jdu na shromáždění nebo do kazatelské služby, vezmu si to nejlepší, co mám. Dbám, aby mi to ladilo. Ale nikde nechodím oblečená vyzývavě, tak aby mi někde koukaly nepatřičné partie.


n/a
n/a
 #35888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 16:21:55 | #35908 (26)

nemám co ukazovat :-))


142
n/a
 #35897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 16:51:49 | #35909 (27)
*2*

n/a
n/a
 #35908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:04:17 | #35914 (26)

margo píšeš, že ráda chodíš v kalhotách...... tak mě napadá otázka, jak rozumíte, vysvětlujete tento verš v Bibli

Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!
Deuteronomium 22:5 B21


25
n/a
 #35897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:06:17 | #35915 (27)

A kdo určil, ze lhoty jsou mužský oděv? V době psaní textu, chodili všichni v satickach.....


n/a
n/a
 #35914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:09:07 | #35918 (28)

Oprava - kalhoty


n/a
n/a
 #35915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:51:30 | #35930 (28)

Ráda bych chtěla vědět, co tím Bůh myslel? Když na to dává důraz a ještě v době, kdy kalhoty nebyly. To je pointa mé otázky.


25
n/a
 #35915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:57:34 | #35935 (29)

Rozdíl mezi mužským a ženským oblečení byl určitě v něčem jiném. V použitých látkách, ve způsobu, jak se jimi lidé "omotávali", v pokrývkách hlavy, co já vím...
Vždy byl zájem se od druhého pohlaví odlišit, gendero-šilenství ještě neexistovalo. *30244*


n/a
n/a
 #35930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 09:21:35 | #35962 (30)

abuko nejsi daleko od pravdy. Bůh chce, aby žena vypadala jako žena a muž jak muž. Moc by mě zajímalo, jak první oblek učinil Bůh Adamovi a Evě*30944*

Další otázka, vaše ženy si stříhají vlasy? Pokud čtu Biblí a je tam zmínka o ženách, všechny mají dlouhé vlasy. A Pavel nás upozorňuje, že dlouhé vlasy u ženy jsou její slávou.

Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou jí totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne.
1 Korintským 11:14‭-‬16 B21


25
n/a
 #35935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 09:36:13 | #35965 (31)

A kolik cm vlasů, Bible předepisuje? Není snad mužský a ženský střih? Mužský a ženský kadernik?


n/a
n/a
 #35962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 09:40:20 | #35966 (32)

„Bratři, tyto věci jsem předal tak, abych je uplatnil na sebe a na Apolla k vašemu dobru, abyste se na našem případě naučili pravidlo: ‚Nejděte nad to, co je napsáno [tedy nepřekračujte hranice, které Písmo stanovilo pro postoj lidí k sobě navzájem i k sobě samotným]‘, abyste jednotlivě nebyli nadutí ve prospěch jednoho proti druhému. Vždyť kdo působí, že se odlišuješ od jiného? Máš vskutku něco, co jsi nepřijal? Jestliže jsi to skutečně přijal, proč se chlubíš, jako bys to nepřijal?“ . (1Ko 4:6, 7)


n/a
n/a
 #35965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 10:05:42 | #35974 (32)

Vážně jsi nepochopil, co jsou to dlouhé vlasy a krátke vlasy.
Já vidím jen ten rozdíl u stříhání muže a ženy, že muž chodí do holiče a žena do kadeřníka *30407*


25
n/a
 #35965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 10:25:54 | #35977 (33)

Takze kolik cm?


n/a
n/a
 #35974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 11:07:32 | #35998 (34)

Je zvláštní, že se o to zajímá muž. Myslím, že se to týká jen nás žen. *4502* *30944*

Takže, kolik centimetrů se ptáš? Jednoduchá odpověď, tolik kolik každé ženě narostou.

A taky když tady jsou muži, možná by nám ženám mohli říct v čem se jím libime nejvíce ( oblečení) co se jím na nás nelíbí. A jaká délka vlasů se jím líbí u žen. ( Pro zajímavost )

Četla jsem nějaký průzkum na toto téma u mužů a byla jsem milé překvapená. *33548* později napíšu jak ten průzkum vyšel *24124*


25
n/a
 #35977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 11:22:46 | #35999 (35)

Takže se nikdy nesmí ostříhat a muž jen vojenský sestřih? 5 cm nad límec?


n/a
n/a
 #35998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 11:37:56 | #36002 (36)

O mužích tady nic nepíšu. To si vyřešte samí. *24124* Píšu za ženy a jako žena. Citovala jsem tady verše z Bible. Chtěla jsem slyšet váš názor.

rosse, věrnost se počítá od těch malých věcí.

....Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Matouš 25:23 B21

Mít dlouhé vlasy, jak učí Pavel není pro mě složité, naopak je to pro mě cnost. Mé vlasy neokusili nůžky od patnácti let.
Jsem jak ten Samson *30944* kdyby me vlasy někdo ostříhal, ztratila bych svou sílu, svou slávu *33548*


25
n/a
 #35999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 11:49:38 | #36004 (37)

Samson byl nazirej, ty jseš také? Žijes podle SZ? Ježíš měl jaké vlasy, dlouhé, nebo krátké?


n/a
n/a
 #36002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:09:37 | #36005 (38)

Nevím, na obrazech kreslí Ježíše s dlouhými vlasy.

No teď ses oběsil na svém provaze *30407* protože vy žijete podle SZ . Jméno Jehowa je pod Zákonem. A že já jsem tady dala příklad Samsona, to neznamená, že jsem nazirka, ale něco ti to mělo napovědět


25
n/a
 #36004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:16:06 | #36006 (39)

Obrazy jsou mimo.
V africe je Ježíš černoch a u nemcu blonďák s modrýma očima..
Co Ti to napovídá?
Ježíš nebyl nazirej, takže se normálně stříhal, jako všichni muži. Ježíš byl žid, věděl, ze jeho Otec je Jehova. Nepřišel SZ zrusit, ale naplnit. Nehlasal noveho Boha...
Když citoval Pismo, cetl Jehova.


n/a
n/a
 #36005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:39:36 | #36007 (40)

Jsi mimo pointů rosse. Já jsem tady psala ohledně žen a jejích vlasů. Takže jsi úplně mimo.

Zase někdy, *23664*


25
n/a
 #36006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 14:22:21 | #36013 (39)

Bůh se jmenoval Jehova jen ve starém zákoně, a pak jméno změnil? Nebo zaniknul? Nebo co jako to má od tebe být?


n/a
n/a
 #36005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 14:20:00 | #36012 (37)

No až tak to Pavel nemyslel! *17625* To si fakt ani nezastřihuješ konečky? Máš asi zvláštní vlasy, že si tohle můžeš dovolit. Leda že by ti bylo patnáct a půl... *3409*


n/a
n/a
 #36002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 14:22:54 | #36014 (38)

To se uplete cop a omotá se okolo hlavy a je drdol, jestli nemá dredy:-).


n/a
n/a
 #36012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 14:30:38 | #36015 (39)

No vždyť říkám - podle toho, kolikj je jí roků a jak jí ty vlasy rostou rychle. Četla jsem kdysi, že už máme geneticky dáno, jak dlouhé komu můžou vlasy narůst. Neumím si představit starat se třeba o dva metry dlouhé vlasy.


n/a
n/a
 #36014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 14:34:04 | #36016 (40)

ja mám taky dlouhé, spínám si je do spony ani by jsem jinak to mít nechtěla


n/a
n/a
 #36015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 18:24:22 | #36021 (41)

Kam až?


n/a
n/a
 #36016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 08:25:20 | #36051 (40)

margo Myslím, že dva metry dlouhé vlasy jsou vzácnost. Moje největší délka vlasů byla do pasu, ale z věkem se zkracují a taky jsem jednou vlasům dala zabrat, špatným šamponem, který mi vlasy vysušil a ty se začaly lámat a krátit. Tehdy jsem z toho byla moc smutná *3456* než jsem přišla proč se tak děje....


25
n/a
 #36015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 08:26:59 | #36052 (41)

A nemáš roztřepené konečky?


n/a
n/a
 #36051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 08:32:00 | #36054 (42)

Tak se nějaký najdete, ale nedělám z toho vědu. To záleží asi taky jaké používáš prostředky na vlasy.
Naše babičky všechny měly dlouhé vlasy a neslyšela jsem, že by se jím třepíly konečky a to měly na mytí jen obyčejné mýdlo.


25
n/a
 #36052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 08:19:30 | #36047 (38)

margo jsi si naprostá jistá jak to Pavel myslel? Ne, moje vlasy nepotřebují nůžky. *30944* A prozradím ti jeden zajímavý poznatek. Ženy, které si nestříháji vlasy, ne šediví tak rychlé, jak ženy, které si stříhají vlasy. Dnes ženy, které si stříhají vlasy v třiceti už si barví vlasy, protože šediví.
Takže tolik o dlouhých vlasech. *33548*


25
n/a
 #36012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 08:23:57 | #36050 (39)

Taky nemám šedivé vlasy, ač si je stříhám. Ty budeš asi nějaký přírodní úkaz. *20832*


n/a
n/a
 #36047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 08:27:45 | #36053 (40)

Asi ano *30407* *30944*


25
n/a
 #36050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 17:57:34 | #36068 (40)

taky zatím nešedivím, možná je to tím že jsem světlovlasá a mám jemné vlasy.


142
n/a
 #36050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 22:33:31 | #36071 (41)

Nebo mladá. *10235*


n/a
n/a
 #36068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 07:04:05 | #36076 (42)

61 let, mladá duchem :-))


142
n/a
 #36071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 07:21:46 | #36078 (43)

I tělem, jak se zdá. *20832*


n/a
n/a
 #36076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 07:24:02 | #36079 (44)

Tělo se nenechá ošálit :-) mamince je 95 let a duchem je desetiletá :-))


142
n/a
 #36078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 07:27:33 | #36081 (45)

V tomhle věku to chápu.


n/a
n/a
 #36079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 07:29:00 | #36082 (46)

Maminku neznám, ale pozdravovala bych ji. Aspoň ji za mě pohlaď.


n/a
n/a
 #36081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 18:30:22 | #36069 (40)

Moje sousedka byla šedivá ve 30, mají to v rodině dané geneticky.


n/a
n/a
 #36050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 22:35:55 | #36072 (41)

Šedé vlasy jsou teď trendy. Až zešedivím já, už to bude pasé. Vdycky musím být o krok zpět za módou. *15238*


n/a
n/a
 #36069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 23:07:13 | #36073 (42)

To já jsem vždycky o krok napřed.
Například jsem si kdysi koupil kameru za 9 000 a půl roku na to ki zlevnili na 6 600. *2247* *7271*


n/a
n/a
 #36072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 04:44:56 | #36074 (43)

Mi takto výhodně pračku ale už je rozbitá :-)


n/a
n/a
 #36073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 14:06:14 | #36067 (39)

Když jdeš na vlasy přes starý zákon, prosim:

3. Mojžíšova 19:27

27 Nebudete si holit vlasy po stranách hlavy ani si zohavovat okraje vousů „nebudete si stříhat kadeře dokola po stranách hlavy“ a „neponičíš si koneček“ vousu.


n/a
n/a
 #36047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 09:11:31 | #36095 (40)

Já jsem tady citovala Pavla, když jsem toto téma o vlasech otvírala.

Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou jí totiž dány jako pokrývka.
1 Korintským 11:15 B21

Co myslíš, Bůh přivedl k Adamovi ženu s dlouhými, nebo krátkými vlasy?
A jak si představuješ ženu v jakých vlasech v nebeském království?


25
n/a
 #36067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 14:16:16 | #36011 (36)

Rose, nebuď protivný. Zkus odpovědět, co se líbí tobě. *10235*


n/a
n/a
 #35999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 07:35:03 | #36041 (37)

Nechat brouka žít.....
Nevyrabet pravidla....


n/a
n/a
 #36011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 07:51:39 | #36044 (38)

Nevyrábím pravidla. Brouk se ale chová jako brouk. Za každou cenu vrtáš a stavíš se do opozice. *33087* Visitorovatíš. *19969*

Uvolněte se, prosím. *2108*


n/a
n/a
 #36041