Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 29287x
Příspěvků:
5030

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.

| Předmět: Kjara
18.01.20 11:48:59 | #972

Smazáno.
Pokud si neodpustíš řeči o podvodech apod., dopadneš tady jako na Diskutnících.


n/a
n/a

| Předmět: Být připravený naslouchat
18.01.20 09:25:28 | #930

K zamyšlení:

Každý člověk má být připravený naslouchat. (Jak. 1:19)

Sám Jehova nám v tom dal ten nejlepší příklad. (1. Mojž. 18:32; Jozue 10:14) Uvažuj o pasáži ve 2. Mojžíšově 32:11–14. I když Jehova nepotřeboval znát Mojžíšův názor, dal mu možnost vyjádřit své pocity. Naslouchal bys trpělivě někomu, kdo dřív projevil špatný úsudek, a pak bys dokonce dal na jeho doporučení? Jehova ale přesně tak naslouchá lidem, kteří se k němu s vírou modlí. Každý z nás udělá dobře, když se sám sebe zeptá: Pokud Jehova pokorně naslouchá lidem takovým způsobem, jako naslouchal Abrahamovi, Ráchel, Mojžíšovi, Jozuovi, Manoachovi, Elijášovi nebo Ezekjášovi, neměl bych se snažit o totéž? Mohl bych ukázat, že si svých bratrů víc vážím, třeba tak, že si vyslechnu jejich návrhy, a pokud je to možné, uplatním je? Je v mém sboru nebo v rodině někdo, komu bych se mohl víc věnovat? Co bych s tím měl udělat? A udělám to? (1. Mojž. 30:6; Soud. 13:9; 1. Král. 17:22; 2. Par. 30:20) w18.09 6 ¶14, 15


27
n/a

| Předmět: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 09:26:17 | #931

(Jk 1:19)
Pamatujte, moji milovaní bratři: Každý člověk má být připravený naslouchat a nemá spěchat s mluvením ani s hněvem.
(1Mo 18:32)
Abraham nakonec řekl: „Jehovo, nezlob se prosím a dovol mi promluvit naposled. Dejme tomu, že se jich tam najde jenom 10.“ Odpověděl: „Nezničím ho ani kvůli 10.“
(Joz 10:14)
Nikdy předtím ani potom nenastal den, kdy by Jehova někoho takovým způsobem vyslyšel. Jehova totiž bojoval za Izrael.

(2Mo 32:11–14)
Mojžíš ale prosil Jehovu, svého Boha: „Jehovo, proč by se měl tvůj hněv obrátit proti tvému lidu, který jsi vyvedl z Egypta velkou mocí a silnou rukou? 12 Proč by měli Egypťané říkat ‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je zabil v horách a vyhladil je z povrchu země‘? Zadrž svůj planoucí hněv, změň své rozhodnutí a nepřiváděj na svůj lid neštěstí. 13 Vzpomeň si na Abrahama, Izáka a Izraela, své služebníky, kterým jsi při sobě samém přísahal: ‚Rozmnožím vaše potomky jako hvězdy na nebi. Vašim potomkům dám celou tuto zemi, kterou jsem označil, a budou ji vlastnit natrvalo.‘“ 14 A tak Jehova změnil názor a nepřivedl na svůj lid neštěstí, o kterém mluvil.

(1Mo 30:6)
Tehdy Ráchel řekla: „Bůh jednal jako můj soudce, vyslyšel mě a dal mi syna.“ Proto mu dala jméno Dan.

(Sd 13:9)
Pravý Bůh tedy Manoacha vyslyšel a anděl pravého Boha k té ženě přišel znovu. Seděla na poli a její manžel Manoach s ní nebyl.

(1Kr 17:22)
Jehova Elijášovu prosbu vyslyšel, do dítěte se vrátil život a ono ožilo.

(2Pa 30:20)
Jehova Ezekjáše vyslyšel a lidu odpustil.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 11:55:09 | #976

Pro Kjáru. Co si o SZ myslel apostol Pavel?

„Všechno, co bylo napsáno dříve, bylo totiž napsáno pro naše poučení, abychom měli naději prostřednictvím své vytrvalosti a prostřednictvím útěchy z Písem.“ (Římanům 15:4)


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:06:54 | #981

Ano, to jistě. Jenže i toto je řečeno pro křesťany. Čili pro ty, kteří jsou chrámem Ducha. Proč si z toho všeho ze SZ nevzít poučení...

OVŠEM VY JSTE MI VYMAZALI CELÝ DLOUHÝ PŘÍSPĚVEK, NA KTERÉM JSEM ZTRÁVILA HODNĚ ČASU.
Aniž něco řeknete ?!
Co bylo sprostého, vulgárního v mém příspěvku ?! Nic.
Byl to jen názor křesťana na život podle Bible, který praktikují tělesní lidé.

Myslím, že pokud mi ho nevrátíte, budu si stěžovat u admina, že chcete jen tapetovat a šířit vaše náboženství a jiný názor křesťanů mažete bezdůvodně.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:11:46 | #984

To si stěžuj, kde chceš.
Varoval jsem tě, aby sis odpustila řeči o podvodu.
A také jsem tě upozornil, že jestli si neodpustíš své výpady, dopadneš jako na Diskutnících.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:09:03 | #982

Poučení ze Starého zákona je si možné vzít, ale ne SZ princip, který říká: ...Kdo bude toto činit, bude živ.", protože NZ princip víra je jiný.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:14:10 | #987

Nic takového netvrdíme.
Opět nám něco podsouváš.
Ty prostě nedokážeš normálně debatovat, stále máš potřebu dávat najevo svoji fiktivní převahu někoho, kdo se cítí být obdarován Božím duchem.
Myslel jsem, že už jsi poznala, že na nás to neplatí. *3467*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:19:16 | #991

Nemluvila jsem o vašem podvodu, ale o podvodu obecně, který je páchán v mnoha skupinách, že se lidé učí žít podle Bible bez toho, aby byli nejdříve chrámy Ducha.
To je vidět, že mé příspěvky ani nečteš!


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:42:54 | #999

Já nepodsouvám SZ princip....Kdo toto bude činit, bude živ., vždyť jste prezentovali dvěma úvodními příspěvky, jak se máme chovat podle SZ vzoru.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 12:50:27 | #1000

...ale ap. Pavel aj napísal, že prikázania SZ sú už "staré, čo pominulo", a my sme už nový Kristov ľud, kráľovské kňazstvo, vyvolený Kristov národ, zaštepený do Krista...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 13:33:57 | #1013

Nebyla by to pravda, Kjaro. Podívej se kolem, co je tady jiných názorů. V podstatě každý "nesvědek" sem přichází s jiným názorem. Jde ale o způsob, jakým píšeš. My jsme upřímně věřící křesťané, a tak si vyprošujeme, aby nás někdo označoval za podvodníky a lháře jen proto, že věříme jinak než on. Můžeme se tady bavit o všem, ale s úctou a respektem vůči ostatním. Prosím, pochop to.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 14:34:32 | #1035

Reaguju na to, co psal Abuka. Tady není pro správce možnost podívat se na smazané příspěvky - tedy aspoň o í nevím.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
18.01.20 14:36:19 | #1037

To si, Kjaro, hluboce uvědomujeme. Prostě neznáš naše učení a pasuješ nás někam, kde nám to není vlastní.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 10:48:43 | #1103

Margo, právě proto, že vaše učení hluboce znám mně nesnesete. Neříkám nic útočně, pouze popisuju a konstatuju podstatu tohoto způsobu náboženství, který se vyskytuje v ohromném množství skupin.
O tom, že lžete nebo jste podvodníci jsem se ani náhodou nezmínila. Jen jsem psala v obecné rovině, že tento způsob víry je podvodný ve své podstatě a to všude, kde je použit..
Konečně, já jsem si svůj příspěvek uložila a nakopírovala na Svědky Jehovy zde, takže se každý může přesvědčit, jestli jsem se něčeho dopustila.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 11:36:33 | #1114

Naše učení znáš od lidí, kteří od nás odešli, a možná sis něco přečetla.
Zbytek jsou tvé konstrukce, které sis sestavila podle svého přání nás vidět negativně.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 11:29:12 | #1111

Nznáš, Kjaro. Mnohokrát jsem tě i opravovala, že opravdu neučíme, že bychom se svými skutky mohli očistit od hříchu, nebo si dokonce zasloužit věčný život. Naše nedokonalost nám brání.
No ale ty si pořád vedeš svou a připisuješ nám učení, které není naše. Já už nevím co s tebou. Takhle se nedá diskutovat.
Nevím, co Abuku tak rozohnilo, že tě smazal. Podívám se na to. A ty zatím přemýšlej o tom, jak poopravíš svůj názor na naše učení. Fakt je to otravné, když pořád dokola do nás tlučeš něco, s čím vlastně nemáme problém.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 11:39:18 | #1116

"Já nemluvím o vašem podvodu,...... žít podle Bible, bez toho, aniž by se někdo stal chrámem Ducha praktikuje mnoho skupin a náboženství."

To asije důvod smazání tvého příspěvku.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 12:29:24 | #1119

PROČ BYCH ZROVNA VÁS CHTĚLA VIDĚT NEGATIVNĚ.
Já neustále píšu obecně o určitém náboženském nastavení a principu v mnoha náboženských skupinách. A tady to píšu také vám, pochopitelně, když to píšu vám.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 13:09:01 | #1127

Takového dojmu nabýváme, když čteme od tebe pořád dokola ty samé omyly v pohledu na nás, a nenecháš toho, přestože ti neustále opakujeme, že je to jinak. *21943*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 12:46:47 | #1121

Toto je důvod k smazání několika hodinové práce ?
Je to můj názor. Navíc v těch náboženstvích většinou nejsou v omylu lidé sami, ti většinou vůbec netuší, co dělají a netuší co to znamená pro Boha.
Většinou za tím stojí pouze duchovní pozadí.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 13:05:45 | #1122

Tohle jsi psala několik hodin? *24590* *24590* *24590*
No jestli ti to dá tolik práce, tak si napiš jeden šmírák a ulož si ho do počítače. Pak stačí jen přeházet pár vět a prsknout to sem - změnu nepoznáme. *500*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 13:07:59 | #1125

Ale nic se ji neztratilo, hned to dala vedle k spusedům. *22705*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 13:06:58 | #1123

No vidíš, a proto my čteme Bibli, abychom se omylům vyhnuli. *2652*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Být připravený naslouchat
19.01.20 13:07:10 | #1124

Na to ti odpovím já.
Než jsem ti to smazal, tak jsem se několikrát ohrazoval před tvou rétorikou.
Velmi ráda používáš výrazy "podvod, lež" a další.
Ty, ani tvá církev nemá patent na rozum, takže ti nepřísluší takto někoho hodnotit.


n/a
n/a

| Předmět: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 08:07:53 | #927
| Předmět: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 09:23:54 | #928

Taky jsem četla. No, zajímavé. Jak to asi vidí zdejší katolíci?


27
n/a

| Předmět: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 09:25:03 | #929

Asi jinak.
Ale jednotně. *32754*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 13:34:25 | #1014
| Předmět: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:04:15 | #936

najprv si objasnite, čo je to "jednota Cirkvi"(všade o tom píšem, - aj v titulku fora ŘKC, ako aj v doprovodnom článku nižšie), že niekde (liberáli, odpadlíci, a pod.) pranierujú p. Františka, to je ich/jeho problém...to nemá nič spoločné s jednotou Cirkvi...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:07:42 | #939

Tak já si to pokusím ujasnit.
V církvi jsou nejrůznější směry, některé dost radikální, nicméně církev je jednotná.
Je tam také řada jednotlivců, kteří rozhodně něžijí podle Desatera, a je jim to fuk, ale církev je čistá.
Říkám to správně?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:18:29 | #944

v Cirkvi v rámci vierouky a mravouky nie sú žiadne smery, ktoré by mali na ňu vplyv...áno, sú názory, debaty, polemiky, ale nie smery proti vierouke, mravouke, a jej organizácii, čo je rozhodujúce..­.pochopil?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:27:55 | #949

Z článku:
*Kritici Františkovi zazlívají, že nenásleduje kroky a učení jejich slavného rodáka, papeže Jana Pavla II., a navíc se stal jeho výrazným protikladem. Zároveň mu vyčítají až příliš velké milosrdenství a bratření se s ateisty, rozvedenými, sexuálními menšinami a jinými „hříšníky“, vypočítává Cekiera.
...
Na zásadu polského předchůdce, že „katolická církev je jako matka, která se nikdy nekritizuje“, odpovídá, „jestliže vidíš v církvi zlo a nereaguješ na něj, stáváš se jeho spolupachatelem“.
...
Papežova vyjádření, že „nejzarytějšími nepřáteli obnovy katolické církve nejsou nevěřící, ale často samotní duchovní, kteří se obávají ztráty moci“, vyvolala mezi značnou častí polských církevních hodnostářů, ale i běžných kněží nenávist k jejich autorovi.

„Mezi papežem Františkem a polským episkopátem neexistuje příznivá chemie. Většina biskupů v Polsku zastává jiné zásady. Mají strach z transformace církve, o kterou usiluje nejvyšší představitel Vatikánu a jež by je připravila o množství privilegií. Navíc hierarchie nechce přiznat, že závažný problém pedofilie existuje i v polské katolické církvi a plnění pokynů, které dostávají z Říma, jen předstírá,“ tvrdí Nowak.*
a:
Visitore, jednota nespočívá v tom, jak se nějaké organizace projevuje navenek, ale jak je jednotná uvnitř.
(1. Korinťanům 1:10)
Vybízím vás, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli jednotní v tom, co říkáte, a abyste nebyli rozdělení, ale úplně sjednocení stejnou myslí a stejným způsobem myšlení.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:39:51 | #962

Zrovna o tu mravouku ve sporu s Františkem jde. *33018*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:35:39 | #959

Ano, to je přesná formulace. *33084* *15172*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 11:58:06 | #977

https://www.novinky.cz/
V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
Dnes 7:09 – Varšava
Pavol Minárik, Právo
Facebook
Twitter
Ačkoliv Polsko platí za jednu z nejkatoličtějších zemí Evropy, vztahy mezi tamním konzervativním duchovenstvem a liberálnějším papežem Františkem byly od začátku napjaté. Chladný vztah v poslední době začíná přerůstat v otevřené nepřátelství.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 12:01:32 | #978

Jednota v praxi???
Věci došly tak daleko, že známý krakovský duchovní, profesor a bývalý rektor katolického semináře Edward Staniek před časem prohlásil papeže Františka za kacíře, který podkopává základy katolické církve a je zodpovědný za hlubokou krizi, jakou prochází. Zároveň se veřejně modlil za jeho rychlou smrt, respektive „aby ho Pán urychleně povolal do svého domu“.

https://www.novinky.cz/…dce-40310346


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 12:05:18 | #979

Františkovi došla trpělivost. Do Polska vtrhne papežův čistič
12. 6. 2019, 3:59 – Varšava
Pavol Minárik, Právo
Facebook
Twitter
Katolická církev v Polsku, která patří mezi nejsilnější na světě, se zmítá v pedofilních skandálech. Tamními biskupy spíše ukrývaný než řešený problém sexuálního zneužívání dětí kněžími se v zemi natolik rozrostl, že papež František ztratil trpělivost.

https://www.novinky.cz/…tic-40286254


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 12:18:13 | #989

o žiadne rozdiely v mravouke nejde...mravouka KC je kodifikovaná i v rámci univerzitného štúdia na TF univerzít...ak sú nejaké polemikyänázory niektorých aspektoch mravouky, je to v pohode...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 12:19:05 | #990

tie údaje zo slniečkárskych/ul­traliberálnych zdrojov je tak dať si za klobouk...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 14:03:32 | #1020

nejde o žiadny spor v mravouke, zrejme nerozumiete, čo je to katolícka mravouka...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 14:14:05 | #1026

nejde, katolícka mravouka je od počiatku neporušiteľná­...vypichávate nejaké spory, ale to nie je podstata veci...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 10:13:07 | #1099

nejde, nechápete, čo je to katolícka vierouka a mravouka...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 13:10:57 | #1128

Modlit se za smrt papeže je křesťanská vierouka???

Věci došly tak daleko, že známý krakovský duchovní, profesor a bývalý rektor katolického semináře Edward Staniek před časem prohlásil papeže Františka za kacíře, který podkopává základy katolické církve a je zodpovědný za hlubokou krizi, jakou prochází. Zároveň se veřejně modlil za jeho rychlou smrt, respektive „aby ho Pán urychleně povolal do svého domu“.

https://www.novinky.cz/…dce-40310346


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 13:11:52 | #1129

TO JE TEDY DOST DRSNÁ PRAKTIKA! *19364* *17622*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 13:16:09 | #1131

No, teď jen zbývá počkat, jak rychle to "bude rozvázáno v nebi". (Mat 16:19)
Každopádně povel ze země už už "tam nahoře" dostali. *17048* *3509*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
20.01.20 10:02:31 | #1279

vy si samozrejme vykonštruujete účelovo všetko, čo sa hodí Strážnej veži, je jedno, čo to je - i z bulvárnych plátkov, z názorov ateistov...s Františkom nie sú žiadne vieroučné-mravoučné spory, tieto veci sú vecami koncilu, nie polemík bulváru s p. Františkom...R(KC) nie je debatný spolek, ani holubník ani spolek myslivců....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 12:09:42 | #983

Současné napětí v katolické církvi v zemích západní Evropy a v USA vzrostlo natolik, že i biskupové hovoří o krizi její věrohodnosti. Neblaze se o to zasloužily pedofilní skandály. Pro nás je jejich zhoubný účinek nejviditelnější v nejbližším sousedství – v Německu a Rakousku. Právě rakouská církevní scéna představuje krizi zvláště hlubokou. Historik Jaroslav Šebek ji přirovnal k situaci u nás po první světové válce. Jejím výsledkem byl vznik Církve československé, k níž se během několika let hlásilo přes osm set tisíc členů. – Připomeňme si tento zapomenutý kus našich dějin..
Katolický tydenik:http://www.katyd.cz/…schizma.html


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 12:36:04 | #997

Československá církev vznikala přece jenom spíše na vlastenecké euforii první republiky. Jejím garantem je v české KC zatím Dominik Duka.
O nevěrohodnosti církve (jakékoliv) trefně mluví dokument 2. Vat. koncilu Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenismu), 7.kap.:
"Ať si věřící křesťané uvědomí, že budou tím lépe podporovat, ba uskutečňovat jednotu křesťanů, čím čistší život podle evangelia se budou snažit vést."
O to se můžeme snažit každý z nás a prospějeme jednotě mezi sebou víc, než papežova kamarádská povaha.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 13:39:25 | #1015

A on Ježíš není Čechoslovák? *19364*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 13:50:02 | #1016

Dominik Duka nie je žiadnym garantom Československej cirkvi, Duka je biskupom RKC, a tak je primasom RKC v Česku - tak nezavádzajte...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 14:16:25 | #1028

kto ste Selene? inkarnovaný jonatan?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 14:24:10 | #1029

Ne. Jonatan je inkarnovaný Selen, a Selen je Hovado. *15172*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
18.01.20 15:09:50 | #1046

Vizitorku, neznáš reálie českého katolicismu.
Protože Dominik Duka je vlastenec. Kdyby byl českým primasem Halík, pak by byl vznik nějaké nové Československé církve i docela možný.
Nutno upřesnit, že zmíněný zdroj Katolický týdeník se jmenuje Katolický, protože se zaručil, že nebude obsahovat věroučné bludy. Ale vydává ho s.r.o. jejíž pravicově sluníčková orientace je velice patrná. *4508*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 10:28:48 | #1102

český katolicizmus neexistuje - nechápete, že katolícka vierouka, mravouka a organizácia platí pre celú Cirkev? - tak, prosím, netárajte!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 11:34:02 | #1112

Katolicismus neznamená pouze věrouku, mravouku a organizační strukturu.
Zahrnuje i tradici a řadu sociologických a politických faktorů. To vše se pochopitelně v určitých nuancích liší národ od národu.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
19.01.20 21:16:15 | #1182

platí tá posledná časť súvetia...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Polsku pranýřují papeže Františka, mají ho za zrádce
20.01.20 10:03:30 | #1280

iste, zahrňuje aj tradici - tradici viery, mravov a organizácie...


-352
n/a

| Předmět: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za mezinárodní sjezd v roce 2019
17.01.20 21:43:40 | #918

"https://www.jw.org/finder?…":https://www.jw.org/finder?…

Z článku:
Městští představitelé v Buenos Aires vyjádřili svědkům Jehovovým uznání za mezinárodní sjezd, který ve městě uspořádali. Byl podle nich významnou náboženskou a kulturní událostí. Ocenění bratrům předali na tiskové konferenci, která se v souvislosti se sjezdem konala 12. prosince 2019.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za mezinárodní sjezd v roce
17.01.20 21:54:58 | #919

Doufám, že nezradili neutralitu a ocenění si nepřevzali.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za mezinárodní sjezd v
17.01.20 22:56:33 | #922

Neutralitu nezradili a ocenění převzali. *3614*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za mezinárodní sjezd
18.01.20 11:41:16 | #965

Ani ti svědkové už nejsou, co bývali.
Ale to je dobře. *23347*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za mezinárodní
18.01.20 11:43:46 | #967

Spíš se mění názory lidí na SJ.
Měl bys svou neprátelskou kampaň zintenzívnit. *8888*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za
18.01.20 12:12:13 | #985

Před 30 lety, nebo zejména před rokem 1960 by svědkové vyznamenání od starostů nebo od prezidenta nepřijali, fotografování se světskými vůdci pod státními vlajkami bylo nemyslitelné. Je dobré zajímat se o dějiny své církve.
*4563*
Neboj, trháky z Novinek u nás zatím nekopírujeme, ani to nemáme v plánu.
*2756*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za
18.01.20 12:15:56 | #988

O naše dějiny ve tvém podání nemám zájem. *21979*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za
18.01.20 12:28:20 | #993

Samozřejmě také pro tebe Abuko platí pozvánka v záhlaví našeho fóra o opravě a upřesnění našich informací. Kdybys někdy přišel, rádi tě uvidíme! *23497*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za
18.01.20 13:53:11 | #1017

nemyslím si, SJ sa musia zmeniť - ale to už nebudú SJ:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění
18.01.20 13:54:24 | #1018

ktoré je vaše forum?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 14:07:52 | #1022

Naše fórum SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, co hbitě založil Jonatán, aby tu byl první.

https://diskuze.chatujme.cz/…ehovovi-t295#p109

Zatím nám to žije. *23347*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 14:11:56 | #1023
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 14:14:04 | #1025

Pořád z mojí strany platí to, co si o tom myslím od počátku. Je to od opovrženíhodný čin. *17622*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 14:12:16 | #1024

aha, vy ste sa do jonatana inkarnovali, nevedel som o tom...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za
18.01.20 14:15:33 | #1027

problém je v tom, že SJ prakticky nemajú žiadne dejiny, žiadnu tradíciu - Russell a jeho nástupci predsa nemôžu tvoriť dejiny......


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění
18.01.20 14:29:23 | #1032

Jak to? Máme takovou tradici, o jaké se KC může tak akorát zdát! Znáš pasáž z 11. kapitoly Hebrejcům? Celá je o velkém oblaku svědků a začíná už Abelem. A Ježíš je taky nazván svědkem věrným a pravým. A my. *33018* *33018*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
18.01.20 14:31:52 | #1033

Taky si myslím, že to od Jonatána nebylo fér, takhle vás předběhnout. Také si myslím, že ale není dobře, když Abuka vykřikuje o kradení fór. Kdokoli si může založit nějaké fórum. Není žádné pravidlo, že zakladatel fóra o autech musí být řidič, že zakladatel fóra o vaření musí být kuchař... že zakladatel fóra o SJ musí být jen svědek Jehovův nebo jejich bývalý člen. Téma svědků Jehovových nás zajímá, tak máme takové fórum. Hned v úvodu informujeme o smyslu fóra a že nejsme SJ. Osobně vidím pro veřejnost užitečnější, když může přijít k nezávislým informacím, než aby to bylo fórum propagační (SJ) nebo naopak konfrontační (tzv. odpadlíci) - takových stránek je dost. Naopak zatím jsem k tématice SJ nenašel žádné stránky, kde by se tématem zabýval někdo zvenčí. Toto prázdné místo si dává za cíl vyplnit naše fórum. Za sebe se chci snažit o nestrannost. Vaše názory, upřesnění, námitky, u nás rádi uvítáme. *23497*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
18.01.20 14:41:20 | #1039

O jakých nezávislých informacích to mluvíš? *2*
Nezapomínej, že repertoár internetových článků, které lidé jako ty kopírují pořád dokola, už znám nazpaměť.
Tenhle příspěvek považuji za vrchol pokrytectví.
A pokud si myslíš, že tam nebo tady s vámi povedeme najakou diskusi, jsi na velkém omylu.
Jen se vyžívejte sami ve všech těch "zaručených" informacích a drbech. *14443*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 14:34:41 | #1036

Margo, kdyby ta vaše tradice byla taková, jak ji popisuje kniha Hlasatelé, tak ano. Jenomže ono je to složitější. Mnohem složitější. *3810*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
18.01.20 14:46:59 | #1041

Ale Selene, co my dva si o tom budeme povídat, viď? Bylo to záměrné a škodolibé. Nevím, co máš v záhlaví teď, ale zprvu tam byla slova převzatá z naší nástěnky z Diskutníků i s odkazem na článek z našich stránek. Tak tady nemlž, prosím. Mělo to vzbuzovat falešný dojem, že jde o nás. A byla nám tím vzata možbost zaregistrovat se naším názvem. Nevykrucuj se teď, že šlo o něco jiného. \Je to pdrazácký čin, kráděž. A nejsme sami, kdo to tak vidí, stejný názor vyjádřili i jiní. Takže opravdu nemáme zájem přisívat na vaše fórum, strčte si ho za klobouk. *15223*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
18.01.20 14:47:23 | #1042
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
18.01.20 15:14:57 | #1048

Odpověděl bych stylově: Který ten můj článek konkrétně je podle tebe "drb okopírovaný z internetu?"
*33767*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 22:18:44 | #1084

poučte sa a osvetlite si najprv, čo je to tradice, je atribúty - SJ nemajú žiadnu...tradíciu musí existovať stáročia, nie desaťročia...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
18.01.20 22:40:46 | #1089

No a o to tady jde? Ježíš snad říkal, že spasena bude církev s nejdelší tradicí, či co? *24581*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
19.01.20 17:09:12 | #1142

Ježiš založil cirkev ako spoločenstvo spásy, ktorej dal výnimočnú moc (Mt 16, 18, 19)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
19.01.20 17:27:48 | #1144

Taková výjimečná moc církve se nejlépe využije v modlitbách za smrt představitele vlastní církve, to přece dá rozum... *2*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
19.01.20 17:13:06 | #1143

viete vtipkovať, máte nesplniteľné sny a fantáziu, oceňujem to...sú takí, ktoré robia v kresťanstve "šumy":-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
19.01.20 19:02:21 | #1164

Ta modlitba přece proběhla. *3199*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům
19.01.20 21:17:54 | #1183

Cirkev je spoločenstvo spásy, založené Kristom, náboženská spoločnosť to nie je...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
19.01.20 21:24:13 | #1186

vaše tvrdenia o tradícii SJ sú komické....mi­mochodom, vy tradíciu ani neuznávate...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
19.01.20 21:37:44 | #1189

Každý vidéme komično v něčem jiném, visitore.
Ale alespoň se zasmějeme. *18328*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým
20.01.20 11:43:35 | #1323

Máme ji od Abela. ....


22
n/a

| Předmět: RE: Představitelé města Buenos Aires udělují svědkům Jehovovým ocenění za mezinárodní sjezd v roce
17.01.20 23:04:03 | #925

Datum: 13.-15. prosince 2019
Místo: Estadio Único de La Plata, Buenos Aires v Argentině
Program probíhal v jazycích: angličtina, argentinský znakový jazyk, španělština
Nejvyšší počet přítomných: 47 555
Počet pokřtěných: 563
Počet delegátů: 6 300
Pozvané pobočky: bolivijská, česko-slovenská, finská, chilská, italská, korejská, paraguayská, peruánská, rumunská, skandinávská, středoamerická, středoevropská, španělská a pobočka ve Spojených státech

https://www.jw.org/…3%A1v%C3%A1/


n/a
n/a

| Předmět: K zamyšlení:
17.01.20 09:06:24 | #798

Šťastní jsou mírní, protože zdědí zemi. (Mat. 5:5)

Jak může ke štěstí přispívat mírná povaha? Když lidé poznají biblickou pravdu, změní se. Kdysi byl někdo možná surový, hádavý a vznětlivý. Ale pak si oblékl „novou osobnost“ a projevuje „něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost“. (Kol. 3:9–12) Výsledkem je, že má vnitřní pokoj a dobré vztahy s druhými a že je šťastný. Kromě toho Boží Slovo slibuje, že takoví lidé „zdědí zemi“. (Žalm 37:8–10, 29) V jakém smyslu lidé mírné povahy „zdědí zemi“? Ježíšovi duchem pomazaní učedníci zdědí zemi, až nad ní budou vládnout jako králové a kněží. (Zjev. 20:6) Miliony dalších, kteří nemají nebeskou naději, zdědí zemi v tom smyslu, že na ní budou moct věčně žít v dokonalém zdraví, pokojných podmínkách a štěstí. w18.09 19 ¶8, 9


27
n/a

| Předmět: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:07:37 | #799

(Kol 3:9–12)
Nelžete jeden druhému. Svlečte starou osobnost s jejími zvyky 10 a oblečte si novou osobnost, která se přetváří přesným poznáním k obrazu toho, kdo ji stvořil. 11 V ní už není rozdíl mezi Řekem a Židem, obřezaným a neobřezaným, cizincem, Skytou, otrokem nebo svobodným – všechno a ve všech je Kristus. 12 Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní si tedy oblečte něžný soucit, laskavost, pokoru, mírnost a trpělivost.

(Ža 37:8–10)
Přestaň se zlobit a opusť vztek, nerozčiluj se, ať se nedopustíš něčeho zlého.  9 Vždyť zlí budou zničeni, ale ti, kdo doufají v Jehovu, budou vlastnit zemi. 10 Ještě chvilku a špatní lidé už nebudou. Podíváš se na místo, kde byli, a oni tam nebudou.

(Ža 37:29)
Ti, kdo jednají správně, budou vlastnit zemi a budou na ní žít věčně.

(Zj 20:6)
Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení – nad těmi druhá smrt nemá moc. Budou kněží Boha a Krista a budou s ním kralovat těch 1 000 let.


27
n/a

| Předmět: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:27:24 | #806

Nj, kdyby tak šlo obléci si tu novou osobnost a bylo by vystaráno.
Když ale člověk pod ní vždycky zapomene nějaký hadr z té staré.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:47:08 | #834
| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:28:10 | #849

Takto jak máte v rámečku to právě nejde. To je SZ způsob. To by Kristus nemusel umírat.
Očistit dokonale může jen Kristus a až pak budeme dělat skutky z přijatého Ducha svatého.

Napsala jsem to na Doktorce.cz na JHVH a zdálo se mi, že to patří i sem.

Napsala jsem tady, že je zapotřebí pouze přijít za Kristem a říct promiň a děkuji.
Je to psáno v zjednodušení a jako reakce na obviňování, že Bůh každého odsuzuje a nutí lidi vlastně starozákonním způsobem ke změně.

Samozřejmě, že jsem to nemyslela jako mantru, kterou stačí říct a je to. To je okultní způsob.

Ale je velmi důležité pochopit, že Kristus jediný je schopný člověka dokonale očistit a to tak, že k tomu nemůžeme něco přidat.
Proto ta zkratka.
Dokonce si někdo může přidat vydatné pokání, přesně předepsané, ovšem pak si onen člověk mohl myslet, že bude spasený za tuto zásluhu. A už i toto by mohlo být špatně.
Ale pokud člověk přijde za Kristem s prosbou o sejmutí hříchů, tak ví, že je zapotřebí něco sejmout a Kristus dá především toto usvědčení z hříchů a to takové, o jakém se nám nikdy ani nezdálo a nenapadlo by nás, že to děláme špatně.

Ovšem vzápětí to vše sejme a my téměř upadneme pod přívalem velikostí lásky Boha, když on ví vše a přesto nás přijímá a dokonce pro to se nechal umučit k smrti. Kvůli naší špíně !

Je to buď a nebo. Žít podle Starého zákona nebo být pod Novou smlouvou !

Gal.3.kap.:
1Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!
2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:15:07 | #880

(Kol 3:9–12)
Nelžete jeden druhému.** Svlečte starou osobnost** s jejími zvyky 10 a oblečte si novou osobnost, která se přetváří přesným poznáním k obrazu toho, kdo ji stvořil. 11 V ní už není rozdíl mezi Řekem a Židem, obřezaným a neobřezaným, cizincem, Skytou, otrokem nebo svobodným – všechno a ve všech je Kristus. 12 Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní si tedy oblečte něžný soucit, laskavost, pokoru, mírnost a trpělivost.

To je snad starozákonní způsob?
Kromě toho nejde o očištění, ale o přeměnu osobnosti.My přece netvrdíme, že člověk se může sám vlastními skutky učinit čistým, nebo dokonce si zasloužit záchranu. Ty to nechápeš nebo nechceš pochopit, a pořád dokola zpíváš tu samou písničku, kterou sis tak oblíbila, že se jí nemůžeš pustit.

Dopis Galatským, 3. kapitola mluví o skutcích Zákona. Tedy mojžíšského Zákona. Možná by chtělo trochu rozebrat, o čem ten Zákon je.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:30:01 | #851

Furt to neumím, ale máte pravdu, větší písmo víc mluví.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:47:17 | #855

Chci tě upozornit, že takto jsi "promluvila" naposled.
Diskusní fórum není plakátovací plocha.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:57:55 | #856

Ještě verše z Římanům 4.kap.:
2Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před Bohem!
3Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:00:33 | #857

Tak mi poraď, jak to udělat, aby mi nenaskočilo velké písmo.
Překopírovala jsem příspěvek jinam a pak ho dala sem a stejně mi to udělalo velké písmo a ještě k tomu sem tam.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:04:26 | #861

To ti neporadím.
Já kopíruji prostě ctrlC-ctrlV a bez problému.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:09:28 | #862

Je to psáno v zjednodušení a jako reakce na obviňování, že Bůh každého odsuzuje a nutí lidi vlastně starozákonním způsobem ke změně.
a:
Moc hezky řečeno.
Ještě nám prozraď, kdo a kde Boha z něčeho takového obviňuje. *27946*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:11:48 | #863

A proč mi teď velké písmo nenaskakovalo ?


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:22:55 | #864

Uvádím tam, že ten text jsem psala na Doktorce.cz a tam se ti nejhorší hrubci naváželi do toho, jak Bůh lidi nutí ke změně a obviňuje je neustále.
Vy to tady nepíšete takto, ale vlastně, když doporučujete záchranu starozákonním způsobem, tak je to sice v rukavičkách, ale totéž ve své podstatě, proto jsem to nakopírovala taky k vám.

Kdyby byla spása možná podle SZ principu, "Kdo toto činí, bude živ",...…..nebylo by zapotřebí dokonalé smytí hříchů Kristem !

Gal.3.kap:
11Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘
12Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘

/Trnu hrůzou, aby mi nenaskočila velká písmena, nejde o to to jen smazat...., no já vím, že tobě ano.../.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:39:54 | #870

To je jednostranný pohled.
Například Pavel sice na jedné straně psal, že "bez víry není možné se líbit Bohu", ale na druhé straně dával spoustu rad, jak na sobě pracovat.
A Jakub napsal, že "víra bez skutků je mrtva".
Nelze si z Písma vybírat jen to, co se mi hodí.

A především nedává smysl zpochybňovat něco, co si druzí vůbec nemyslí.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:03:29 | #898

My vůbec neobhajujeme záchranu starozákonním způsobem. Oprosti se od té myšlenky už, prosím. *17622*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:25:01 | #865

Už asi vím, proč to velké Písmo,....když podtrhuju......


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:29:14 | #867

Jo, vyzkoušela jsem to, nesmí se podtrhovat....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:32:33 | #868

No vida.
Musí se kopírovat obyčejný text.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:50:30 | #871

„Jaký je z toho prospěch, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Tato víra jej nemůže zachránit, že ne?“ — Jak. 2:14.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 13:11:26 | #875

Ano, Abuko, …."buším do svého těla a vedu ho jako otroka", že...…, ale to Pavel píše o sobě a těch, kteří už byli umyti Kristovou krví.
Stejně tak Jakub, píše znovuzrozeným křesťanům, …"víra bez skutků je mrtvá"...…., protože opomíjeli to, že mají dělat skutky.- Ale už skutky v Duchu svatém.
Oni totiž všichni křesťané v Písmu byli chrámy Ducha a jsou dnes taky.

Pokud Pavel píše pohanům, nikdy nezmiňuje skutky.

Rím.7.kap.:
6Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.

Teprve až se staneme chrámy Ducha, můžeme dělat skutky a sloužit Bohu, jinak to děláme pod starou literou zákona, který říká:...."Kdo toto bude činit, bude živ."

Na světě neexistuje člověk, který by mohl tuto literu naplnit, minimálně je geneticky poškozený, proto musel Kristus zemřít !
Musí být učiněny vnitřní změny v člověku zásluhou Krista. Musí se narodit lidský duch a musí být do něj vložen Duch svatý.
Jinak je lidská snaha o změnu chování pod literou zákona.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:59:47 | #895

M\yslím, že to nevidíš správně. Ale tak nějak mě unavuje to vrčet pořád dokola. Promiň.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:17:08 | #881

Já mám, Kjaro, takový pocit, že se v těch skutcích moc neorientuješ.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 20:26:10 | #910

Margo, nic není pro křesťany jasnějšího, než jsou skutky a milost.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 20:34:47 | #911

Souhlasím.
Akorát je nám to jasné jinak než tobě. *33018*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 20:37:02 | #912

Jasně že. I mně je to nade vše jasné. Napsala jsem ti k tomu své, víc nevím, co bychom spolu řešily, dokud si ponecháš svoje m\lné představy.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:33:20 | #995

velké písmo naskakuje len ak sa skopíruje niečo priamo z textov príspevkov a vpejstuje sa inak ako formated (nie unformated) text...ak vpejstujete ako "unformated" text, tak sa neobjavia veľké písmená (je to moja skúsenosť)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:52:48 | #1002

ak priamo skopírujete niečo z týchto príspevkov, naskočia vám velké písmaná, - musíte to vpejstovať ako "unformated text" (zrušiť formátovanie)...


-352
n/a

| Předmět: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:31:23 | #810

prečo prvý príspevok dávate do rámečku? - bráni to iným príspevkom dávať ich na začiatok...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:35:12 | #813

Ano, to je účelem.
Je to dobrý nástroj nezasypat příspěvek, který správce považuje za důležitý.
Na Diskutnících si v tom někteří (moravák a spol.) přímo libovali.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:36:36 | #814
| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:42:42 | #820

OK, ale jak dlho ho tam chcete držať? - a nevidím, žeby na štarte boli nejaké dôležité/oslňujúce príspevky, len propagandistické, nie neutrálne - jeto nefér, nedá sa začať nová téma...včera som to napr. chcel urobiť jedným vhodným zaujímavým príspevkom a prepadol sa mi úplne na koniec stránky, dokonca za 1 min. stránka preskočila do stratena/zalomila sa - tak som ho vymazal...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:44:25 | #821

ad...včera o tom "biskupovi" z Dánska to bol propagandistický príspevok...ne­myslím ten dnešný....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 09:52:59 | #825

Co na tom bylo propagandistického?
Na jednom konkrétním příkladu bylo ukázáno, co s různou razancí tvrdí většina církví. To není propaganda? *27946*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:14:39 | #827

otázka takto nestojí, otázka je dokdy budete držať váš príspevok na štarte stránky, nedá sa začať nová téma, vidím to ako nefér...OK, tým odradzujete všetkých, aby začali novú, možno lepšiu tému, a mám ich hodne...vidím riešenie v tom, že ak niekto začne tému, ktorá nesplňuje kritérium byť na štarte (krátke floskuly, príspevok bez obsahu, a pod.), tak ten príspevok jednoducho vymažte...ale táto prax orámečkovania príspevku nie je fér...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:16:45 | #828

proste začali ste nefér hru, nie je šanca začať novú tému...takže budem čakať, kým s tým rámečkovaním prestanete, presuniem sa na iné fóra...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:40:22 | #830

Jen se neurážej.
Včera jsem ti nabízel, abys sem něco dal, že to nahoru pověsím.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:42:48 | #833
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:41:58 | #831

Proč bys nemohl začít nové téma? Akorát jeho začátak bude pod tímto tématem, toť vše. Na tom není nic nefér, jde o jedno ze zajímavých opatření tohoto serveru. *20832*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 10:42:04 | #832

Napadlo tě někdy, že na kvalitu příspěvků mohou být různé názory? *16172* *33377*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:02:04 | #835

tak to v perspektíve nefunguje...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:05:10 | #836

Zazím jsem si nevšiml, že bys sem dal nějaké nosné téma.
Máš něco lepšího, než je například dnešní úvaha o praktickém významu biblického textu?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:16:40 | #842

kým nebudem mať vstup voľný, tak sa takáto téma neobjaví, nie je ju kde umiestniť...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:20:16 | #846

Nový příspěvek, se objeví nahoře v časovém řazení příspěvků.
Pokud bude zajímavý, není problém ho přišpendlit.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:26:22 | #848

do časového řazení nikto nechodí, je to výmluva....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:34:05 | #853

Visitore, pokud si časové řazení nenastavuješ ty, neznamená to, že to druzí nedělají.
A nepotřebuji se vymlouvat, spravuji fórum tak, jak uznám za vhodné, a ty mi nebudeš nic nařizovat.
Uvedl jsem, jak se dají nové zajímavé příspěvky přišpendlit. Pokud je ti to málo, je mi líto.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 13:00:58 | #874

Nez se tady vsichni naučíme byt mirni!!!!!!!


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 13:47:23 | #876

to neberu, nikto neblokuje štart...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:08:45 | #899

No, visitore, ty tady už druhý den "vyplačkávaš", jak ti bráníme uvádět nahoru nové příspěvky.
Co kdybys místo toho napsal něco, co by za to stálo? *32754*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:19:22 | #882

Jo, všichni, Rose, všichni. *33018*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:20:57 | #883

Jestli ty spíš nebudeš mét blok sám v sobě, Visitore! *16757*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:56:24 | #891

Na štart prilepiť nejakú ohováračku nieje moc duchovné.
Raději ať tam zůstane pěkný Biblicky verš.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:57:30 | #893
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:15:32 | #901
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 13:02:09 | #1006

Pokud je pro tebe Biblický verš "floskula", nemáš nahodou spatne DF?


22
n/a

| Předmět: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:15:36 | #841

to sú blahoslavení, nie "šťastní"...šťastný som, keď sa bavím s vnučkou....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:28:25 | #850

Visitore, tématem je práce na vlastní křesťanské osobnosti, nikoli hádání se slovíčka.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:30:10 | #852

OK, nezačnem žiadnu novú tému, a ani nikto, takže sa utápajme vo floskulách, a pod.


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 11:37:12 | #854

Ano, ty se utápíš velmi často.
Téma o přeměně vlastní osobnosti je, myslím, dost zajímavé, ale ty k podobným námětům asi nemáš co říct.
Potřebuješ se hádat, kritizovat, popírat a chytat za slovíčka.
Jenže to zase nebaví nás. *22705*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:29:21 | #950

tu nejde o slovíčka, tu ide o podstatu....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:24:51 | #884

Slovo překládáné jako "blahoslavený" má význam i "šťastný". Vlastně je to synonymum. Už jsme to brali na Diskutnícíh. *16899*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:58:19 | #894

A uz se chce hadat....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:02:41 | #897

Vnučka je z celibátu?
Promiň za otázku, nechápu to!


22
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:17:10 | #902

Zajímavá info:
Před devatenácti stoletími pronesl Ježíš Kristus, Syn „šťastného Boha“, řeč, která se nazývá Kázání na hoře. Podle Matouše 5:1–12 začínalo toto kázání slovy, která jsou označována jako „Blahoslavenství“, což znamená „blaženosti“. Ale podle řečtiny, do níž byla přeložena zpráva učedníka Matouše o pozemském životě Ježíše Krista, by se měla tato část spíše nazývat „štěstí“. I Matoušova zpráva v hebrejštině užívá hebrejského slova, jež znamená „šťastný“.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:21:11 | #903

Každé z těchto devíti blahoslavenství, jak se jim všeobecně říká, je uvedeno řeckým slovem ma·kaʹri·oi. Některé překlady na tomto místě používají slovo „blahoslavení“, avšak některé jiné překlady, například Slovo na cestu a Today’s English Version, zde uvádějí přesnější výraz „šťastní“.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 19:19:52 | #904

relevantné a uznávané preklady Pásma majú "blahoslavení", osobné preklady si tam dávajú podľa potreby, ako sa im hodí, preto sú nebiblické..je rozdiel medzi blahoslavení, blaze, šťastní, a pod.


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 20:18:07 | #909

A jaký tedy je rozdíl mezi blahoslavení a šťastní? Co znamená "blahoslavený"?


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:30:15 | #951

už pre vás som to asi 5x napísal..vy nemáte pamäť? - ale zopakujem...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:32:07 | #953

My si to rádi přečteme znova, to se neochodí. *33018*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:33:40 | #955
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:34:00 | #956

stručne:

1. "blahoslavení" znamená Božiu úctu, slávu, uznanie, zásluhy...
2.** "ˇšťastní"** tieto atribúty nemá - šťastní znamená len relatívny cit (otázka, čo je šťastie?), pocit, duchovné a duševné blaho duchovnú/duševnú radosť...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:28:24 | #994

Μακάριοι
G3107 μακάριος, α, ον
Transliteration: makários

Part(s) of speech: Adjective

Definition: happy, blessed, to be envied.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Slovníky k tomu kde tvrdis, ze patří blahoslaven. Pouzivas proste stary cirkevni vyraz!


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:35:38 | #996

μακάριος = šťastný


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:42:31 | #998

Matouš 5:3 latinska Vulgata
Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum caelorum.

Beati v překladu :
Etymology Edit
From beātus (“happy, wealthy”).


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:52:29 | #1001

Relevantní je to, ze Matousovo evanjelium bylo puvodne pásmo hebrejsky a bylo tam slovo "šťastní ", a recke slovo makaroim známe na totez.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 12:55:53 | #1004

= blahoslavený, a už presaňte prekrúcať pravdu! rešpektujeme profesionálne, biblistikou uznané preklady, nie súkromné preklady "na kolene", pre potreby určitej skupiny!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 13:12:41 | #1010

Strong: G3107
μακάριος, α, ον [makarios]
(komp. μακαριώτερος) šťastný, blahoslavený, blažený [50]


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 13:13:55 | #1011

Blahoslavený znamená totéž co šťastný. *2527*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 13:07:17 | #1007

beati = blaholavení...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 13:11:03 | #1009

Strong: G3107
μακάριος, α, ον [makarios]
(komp. μακαριώτερος) šťastný, blahoslavený, blažený [50]


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 14:01:40 | #1019

v Bibli ide o "blahoslavení" - medzi týmito výrazmi je diametrálny rozdiel....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 14:25:55 | #1030

Mas tam Vulgatu a jeji preklad a podivej se do originalniho jazyka reckoho....
A nech si přeložit, co je makarios


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 22:23:32 | #1085

"šťastní" je to len jeden z aspektov blahoslavenia­...podstata je v tom, čo píšem - Božiu úctu, slávu, vyvolenosť, uznanie, zásluhy za život v láske....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 22:41:51 | #1090

Jo, šťastný je ten, kdi tohle všechno získá. *20832*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
19.01.20 13:08:38 | #1126

Matouš 5:3 latinska Vulgata
Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum caelorum.

Beati v překladu :
Etymology Edit
From beātus (“happy, wealthy”).


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K zamyšlení:
20.01.20 11:59:11 | #1332

Relevantni a uznavani se podivaji do rectiny!


22
n/a

| Předmět: RE: K zamyšlení:
17.01.20 12:59:32 | #873

Krásný verš. Nejtěžší půda na obdelavani je vlastni charakter....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 17:25:22 | #885
| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
17.01.20 18:00:29 | #896

Diky,
Žel skusenost na vlastní půdě.....


22
n/a

| Předmět: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:05:44 | #937

vo všetkých prekladoch Písma (okrem individuálnych/kuchyn­ských) je "blahoslavení"...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 11:32:02 | #952

Protože je to vžitý, leč zastaralý výraz. A nech si to pohrdání jinými překlady pro sebe, ano? Víš, Visitore, tydy nám pořád předhazujete, že máme vlastní přejlad Bible a že ho máme zformulovaný na míru naší víry. Není to tak. Jsme otevření a pátráme ve všech možných překladech a vážíme si jich. Já se podívám i do té Katolické liturgické. Zúžený obzor máš ty sám, protože lpíš jen na jednom či dvou překladech, které jsi ochoten přijmout (a to ještě jen pokud náhodou neobsahují nějakou formulaci, která ti nevoní)., ostatní považuješ za "kuchyňské, "na kolenou vytvořené" apod. *15223* *15223* *15223*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: K zamyšlení:
18.01.20 13:10:54 | #1008

je to výraz, ktorý jasne definuje biblickú podstatu veci...blahos­lavení - tí, ktorí sú v priazni a úcte Boha, oslávení Bohom, majú česť a úctu Boha, osobitne vyvolení Bohom...šťastní to nemajú alebo nemusia mať...šťastný som, keď napr. vyhrám v Športke, alebo sa mi narodí dieťa, ale tým nie som blaoslavený, že...


-352
n/a

| Předmět: Co Bible říká o svobodné vůli člověka?
17.01.20 07:24:14 | #793

Co Bible říká o svobodné vůli člověka? Určil Bůh váš osud?

Z článku:
Naše úspěchy či nezdary nejsou předurčeny. Pokud v něčem chceme uspět, musíme tvrdě pracovat. Bible nám radí: „Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou.“ (Kazatel 9:10) Také se tam píše: „Plány pilného jistě vedou k výhodě.“ (Přísloví 21:5)


n/a
n/a

| Předmět: Na počátku bylo Slovo....
16.01.20 22:48:08 | #773

Můžu mít trochu věroučnější dotaz?
Proč je Kristus na začátku Janova evangelia označován jako "Slovo"? Proč zrovna Slovo považoval Jan za nejvýstižnější pojem, když věděl, že Kristus byl Boží syn?


4
n/a

| Předmět: RE: Na počátku bylo Slovo....
16.01.20 23:01:48 | #778

Při stvoření světa Otec vymyslel, Ježíš vyslovil a Duch svatý vykonal.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
16.01.20 23:25:52 | #785

Ježíš je přece pro svého Otce slovem i v jiných situacích, než je stvoření.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
16.01.20 23:59:25 | #790

A to jsi vzala kde? Je přece psáno "Bůh řekl".


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 00:20:26 | #791

Ježíš je Božím viditelným slovem. Na práci jsou tu andělé.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 07:29:32 | #794

Na stvoření pracovali andělé? *22341*
Ježíš byl Božím viditelným slovem pouhých 33 let své existence. Jinak působil v neviditelné duchovní říši.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 09:09:18 | #800

"Slovo" asi bude jméno bytosti, ne?


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 09:38:40 | #817

práca anjelov je len v posolstve Božích správ pre ľudí...čo sa týka stvorenia sveta, či spásy (ako takej), nemali žiadnu úlohu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 17:33:23 | #887

Tak to asi nevíme, jaké všechny služby vykonávají duchovní bytosti. Jedno je jisté, že kromě předávání zpráv lidem taky chválí Jehovu, třeba při tvoření světa radostně plesali., pomáhají při kázání evangelia, vykonávají soud...


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
18.01.20 21:00:55 | #1076

chvália Boha, Krista, Máriu a svätých/spasených v nebi - nie Jehovu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
18.01.20 21:21:10 | #1078

V:
chvália Boha, Krista, Máriu a svätých/spasených v nebi - nie Jehovu...

M:
(Ža 148:1–14)
Chvalte Jah! Chvalte Jehovu v nebesích, chvalte ho ve výšinách.  2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chval ho, celé jeho vojsko. ... 13 Ať chválí Jehovovo jméno, vždyť jen jeho jméno je nedosažitelně vysoko. Jeho vznešenost je nad zemí i nebem. 14 Zvětší sílu svého lidu, ke chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Chvalte Jah!

(Ža 148:1,2)
Chvalte Jah!
Chvalte Jehovu v nebesích,
chvalte ho ve výšinách.
Chvalte ho, všichni jeho andělé, chval ho, celé jeho vojsko.


27
n/a

| Předmět: RE: Na počátku bylo Slovo....
16.01.20 23:03:48 | #780

Jedním z aspektů je sdělování informací od Jehovy lidem, tedy lze říct předávání skutečných slov.
Hlavně je ale třeba si uvědomit, že v Písmu je projev Boží moci často nazýván slovem.
Například zde:
(Izajáš 55:11)
tak to bude se slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale uskuteční to, co si přeji, a úspěšně vykoná to, kvůli čemu jsem ho poslal.

No a Boží Syn se na tom podílel.
(Kolosanům 1:17)
On byl před vším ostatním a všechno ostatní začalo existovat jeho prostřednictvím.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 00:23:28 | #792

Badrika nás tady zkouší, Asi to chtěl sladit s tím co je napsáno v SZ .


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 07:33:54 | #795

Co je o Slovu napsáno ve SZ?
Mimochodem, Badrika je žena.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Na počátku bylo Slovo....
17.01.20 09:11:37 | #801

To by asi sladěno mělo být.


27
n/a

| Předmět: Rusko
16.01.20 20:37:38 | #753

21 января 2020 года Григорий Бубнов — простой деревенский житель из Приморского края за свою веру может отправиться за решетку. Его история — в 2,5-минутном видеоролике.
https://jw-russia.org/…01/1528.html

Podívejte na to video, je to síla!


22
n/a

| Předmět: RE: Rusko
16.01.20 21:13:31 | #761

No, je to síla. Bratra soudí za to, že pozval do své domácnosti spolukřesťany, četli Bibli, zpívali písničky a modlili se. Smutné, fakt! *30360*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: Rusko
16.01.20 22:10:12 | #762

..asi porušil zákaz o zhromažďovaní SJ...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
16.01.20 22:39:15 | #767

Myslím, že takový zákaz jsme nedostali. Dokážou vybrat rodinu, uprostřed noci, a ještě podstrčit nějaký zakázaný materiál, jako že to našli někde v dětském pokojíčku, a je hotovo. Tátu pošlou sedět na šest let. Tobě to přijde normální?


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
16.01.20 22:47:26 | #772

Myslím, že mu to přijde chvályhodné podle zásady "Nepřítel mého nepřítele je můj přítel".


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 07:42:05 | #796

Zakázán byl náboženský právní subjekt. V tomtéž rozsudku byla jednotlivcům naopak zaručena svoboda uctívání.
Mimochodem, ty víš jak, a jestli vůbec, byl byl pro SJ jako soukromé osoby definován zákaz shromažďování?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 09:12:09 | #802
| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 12:57:12 | #872

Sešli se ke čtení Bible!
To může zakazovat celý svět, stejně to budeme dělat! Jen takoví lidé přežijí Armageddon....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 13:49:00 | #877

s tým Armagedonom jděte někam, je to chytanie zlých duchov, hon na čarodejnice (pochupiteľne katolické a protestantské):-)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 13:58:54 | #878

zhromažďovanie je zrejme klasifikované aj stretávanie cudzích SJ v rodinách/bytoch (viac rodín)...ak by sa jednalo o čítanie Písma, modlitby len danej rodiny (vlastníka domu/ bytu), to pochopiteľne nikto nemôže zakázať....jed­noducho, Rusi nechcú SJ(PNS (hlavne ich šírenie) vo svojej krajine, a všetky svetové právne úpravy o ľudských právach (deklarácie OSN. Európsky súd, a i.) v tomto kontexte Rusi nerešpektujú/od­mietajú...tak­že ani do budúcnosti neverím, že sa v tomto niečo zmení, pravoslávie je jednoducho štátotvorná cirkev, dejiny, tradícia, a s tým nikto nepohne, ani katolíci, ani protestanti (i tí budú limitovaní)..­..názory USA, Európy v tomto sú im ukradnuté...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 17:56:44 | #892

Vcelku rozumáíme tomu, o co jde a komu o to jde. Nemyslíme si, že s tím pohneme, nicméně dovolíš nám, abychom měli o své bratry a sestry starost, abychom se o ně zajímali a to, o se ji děje, chápali jako velkou nespravedlnost?


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.01.20 17:40:01 | #889

Chytanie zlých duchov a hon na čarodejnice je katolická specialita, Visitore, s tím na nás nechoď. *32567*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:07:37 | #938

jedna vec je fakt (asi protizákonného) zhromažďovania, druhá vec je starostlivost o bratov a sestry...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:15:26 | #943

Armagedon je výmysel a hon na čarodejnice SJ a iných necirkevných spoločenstiev, nikto (žiadna cirkev) s ním neoperuje, nikdy ani nespomenie, lebo je to irelevantný fenomen, ktorému nikto nerozumie, a nevie vysvetliť, iba SJ...a keď nerozumiem, je to pre mňa nezaujímavé, lebo to nerieši spásu..v kresťanstve sa rieši len to, čo sa týka spásy, ostatné je mi, a vôbec kresťanstvu, šuma-fuk...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:21:08 | #946

Už jsem ti jednou napsala, že hon na čarodějnice je specialitou katolické církve. *11334*
Armagedon ale určitě proběhne, a je jedno, jestli tě zajímá, nebo ne. Jedno je jisté: Nebude nezúčastněných pozorovatlů.

*19364* *24590*

27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:40:47 | #964

(2. Petra 3:3-7)
Především mějte na paměti, že v posledních dnech přijdou posměvači se svým posměchem. Budou se řídit svými touhami a říkat: „Kde je ta jeho slibovaná přítomnost? Vždyť od té doby, kdy zemřeli naši předkové, všechno zůstává přesně tak, jak to bylo od počátku stvoření.“  Záměrně přehlížejí to, že v dávné době existovala nebesa a země, která Božím slovem pevně vystupovala z vody a uprostřed vody, a že těmito prostředky byl tehdejší svět zničen, když ho zatopila voda. Stejným slovem jsou ale současná nebesa a země vyhrazeny pro oheň a zachovávány pro den soudu a zničení bezbožných lidí.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:27:19 | #948

je to proste v Rusku realita, a nikto s tým nepohne...jed­noducho je jasné, že NSSJ je v Rusku nežiadaná zo známych, často uvádzaných príčin...v ostatnom svete sú SJ len tolerovaní, a rovnako vieme prečo...štáty (okrem islamských) sympatizujú (a podporujú) s tými cirkvami, tými cirkevnými spoločenstvami, ktoré prispievajú k rozvoji kresťanstva/kres­ťanskej histórie, kultúry, vzdelávania, umenia a tradície....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:33:18 | #954

Ty jsi prostě taky takový náboženský nesníšenlivec. *32456*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:34:53 | #958

Státy sympatizují s těmi organizacemi, které jsou takzvaně "státotvorné". A protože to neposuzují lidé tobě podobní, jsou SJ za takové považováni, nebo alespoň nejsou bráni jako ti, ddo jdou proti státnímu uspořádání.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:46:50 | #968

nemáte celkom pravdu, sú to aj cirkvi/spoločenstvá (RKC, pravoslávie i protestantské cirkvi), ktoré nerozdúchavajú vášne, ktorá zjednocujú ľud vo viere, ochraňujú prirodzenú morálku, a tým zjednodujú a upevńujú štát ako taký, a so štátotvornou mocou nemusia nič mať spoločné...hoci vplývajú na chod štátu (skrze kresťanské politické strany a iné inštitúcie)...v Rusku je to pochopiteľne špeciálne, PC je i v súčasnosti evidentne štátotvorný faktor, ktorá udržiava štát v jednote a ochraňuje ho...SJ nie sú tam takouto silou, spíš naopak, takže sa nedivte tým represáliám SJ...ľudské práva tu idú bokom, prví v hierarchii hodnôt je štát a jeho blaho...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 12:05:58 | #980

Psal něco o jiných církvích?
Psal jsem o nás, a o tom, jak náš jednotlivé státy vnímají.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:47:34 | #970

to nemá nič spoločné s Armagedonom...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:48:57 | #971
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:50:28 | #973

to s tým nemá nič spoločné, vy jednoducho nechcete poznať, vidieť a uznať pravdu...ja len konštatujem fakty, na nikoho neútočím...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 11:51:46 | #974

Vaši pravdu známe docela dobře, rozhodně líp, než ty tu naši.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 12:28:07 | #992

znáte, ale nechcete prijať, či verejne ju pomenovať...vy­plačkávanie nepomôže, Rusi sú iní, je to iná mentalita, a vedia, že ak si dajú ohroziť PC, je s nimi koniec...k RKC si to nedovolia, lebo vedia, že je to predsa len určitá alternatíva (de facto tá istá viera a mravy), k RKC je to len určitá zášť, možno trocha závisť, ale nie viero- a mravoučný rozdiel, problém...RKC nie je ohrozujúci a rozkladný faktor pre ruský štát, pretože sa očakáva v budúcnosti zjednotenie týchto apoštolských cirkví s apoštolskou postupnosťou.­..pravoslávni a katolíci v Rusku žijú v pohode, nerobia si problémy, i na dedinách a v mestách sa podporujú (možnosti trocha jedne druhému závidia)...prečo je to vo vzťahu k SJ inak?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 19:21:52 | #1064

každý štát má právo rozhodovať, koho na svojom území chce, alebo nechce, i cirkvi a náboženské spoločnosti..­.jednoducho vás (vašu vierouku, životný štýl, vzťah k ruskému štátu, a pod.) v Rusku nechcú a dávajú to už roky najavo...prečo potom americká WT pôsobenie SJ v Rusku neukončí?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 20:38:04 | #1070

To by se ti hodilo, viď? *17622* Proč neukončili svoji činnost první křesťané asi? *3477*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 19:22:46 | #1065

ja píšem, ako sa veci majú z môjho pohľadu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 20:59:16 | #1074

SJ sú prví kresťania?...mi­mochodom, oni sa nemuseli nikomu prosiť, oni boli po určitom čase (i mučeníctva) s radosťou prijatí vo všetkých národoch, lebo povalili pohanstvo - SJ sa vklíňujú medzi kresťanov...prví kresťania medzi pohanov, tak nezrovnávať...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 21:24:48 | #1080

Jo jako že sami... rádi..., museli... radostně nechat "povalit" svoje pohanství a hromadně přijmout nové náboženství svých kolonizátorů? *34980*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 21:27:26 | #1081

První křesťané kázali taky mezi židy, kteří se za pohany rozhodně nepovažovali.
Ty snad to šíření křesťanství bereš jako nějaký závod , či co? *2527*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 21:02:12 | #1077

ale, no! - nepreháňajte!:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 21:22:07 | #1079
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 22:15:39 | #1082

SJ nie sú prví kresťania, nemajú nič s nimi spoločné, je naprosto odlišná...je to len vierouka KC, cirkevní otcovia to potvrdzujú...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 22:38:19 | #1087

Důležité je, jestli to potvrzují dějiny a nauky církve. A to si myslím, že v žádném případě. Dovedeš si představit, že by Ježíš či jeho apoštolové šli bojovat za cézara? Že by píchali meči do jiných lidí? Nebo že by usilovali o politické posty? Že by někomu nutili víru násilím? Že by trestali heretiky smrtí? Že by Boží pravdy ředili pohanskými rituály? Že by uctívali ostatky a jiné relikvie? Že by uctívali ještě nekoho jiného než Boha? Že by měli trojjediného boha?Mohla bych ještě pokračovat...


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 22:25:47 | #1086

tak!, pozrite si hodnoverný Gibsonov film Apokalypto, a možno pochopíte...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 22:43:08 | #1091

A co bychom jako měli pochopit na nějakém filmu? *3199*


27
n/a

| Předmět: Rusko
16.01.20 20:18:37 | #744

В молодости Карина Саакян в поисках мира бежала от этнического конфликта в Азербайджане. Теперь ее подозревают в экстремизме. Публикуем ее биографию.
https://jw-russia.org/…saakyan.html


22
n/a

| Předmět: RE: Rusko
16.01.20 20:20:43 | #745

Фото: Виктор Трофимов и Роман Маркин

На 6 лет и 5 месяцев в колонию. В Заполярье прокурор запросил наказание для верующих. Приговор будет оглашен 22 января
15 января 2020 года в Полярном районном суде Мурманской области прошли прения по делу против местных верующих, обвиненных в экстремистской деятельности. Для Романа Маркина запрошено наказание в виде 6 лет колонии, а для Виктора Трофимова — в виде 6 лет и 5 месяцев колонии.
https://jw-russia.org/…20/01/2.html


22
n/a

| Předmět: RE: RE: Rusko
16.01.20 20:27:06 | #747

Репрессии могут сказаться не только на здоровье Виктора, но и на его семье. У Виктора двое маленьких детей дошкольного и младшего школьного возраста, жена беременна третьим ребенком.

Верующие не раз рассказывали, как религиозные преследования бьют по семьям. К тому же бывали случаи, когда стресс, связанный с действиями силовиков, приводил к срыву беременности. Так произошло в семье Лунгу из Джанкоя.

https://jw-russia.org/…20/01/6.html


22
n/a

| Předmět: RE: RE: Rusko
16.01.20 20:29:26 | #750

6 let a 5 měsíců v kolonii. V Arktidě státní zástupce požádal věřící o trest. Rozsudek bude vyhlášen 22. ledna

15. ledna 2020 se na polárním okresním soudu v Murmanské oblasti konala debata proti místním věřícím obviněným z extremistické činnosti. Pro Romana Markina byl požadován trest 6 let odnětí svobody a Viktor Trofimov ve formě 6 let a 5 měsíců vězení.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
18.01.20 14:04:10 | #1021

...a čo urobil? prečo?


-352
n/a

| Předmět: RE: Rusko
16.01.20 20:28:00 | #749

By Google:

Ve svém mládí Karina Sahakyan uprchla z etnického konfliktu v Ázerbájdžánu při hledání míru. Nyní je podezřelá z extremismu. Zveřejňujeme její životopis.


27
n/a

| Předmět:
16.01.20 13:44:16 | #682

margo nabízím ti zprávcovství na diskuzi Svědokvé Jehovovi. Bodem tam tři: jonatan1,Selen a ty. Bereš?


-101
n/a

| Předmět: RE:
16.01.20 14:04:37 | #697

Opravdu velkorysá nabídka! *2527* Dík, nechci *24581*


27
n/a

| Předmět: RE:
16.01.20 14:06:22 | #698

jonatane, nešaškujte, myslite zdravým rozumom!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
16.01.20 14:17:13 | #700

To by ho nejdřív musel mít! *3357*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
16.01.20 16:46:24 | #725

už jsme na to dva *33572*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.01.20 17:11:44 | #727

Dva v jednom? *19364* *24590* A na co vlastně? Na ten rozum? *3477*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.20 19:51:04 | #741

Kdo bude kafe a kdo smetana?


22
n/a

| Předmět: RE:
16.01.20 19:55:40 | #742

To je jako podělit se o místo na gilotine!


22
n/a

| Předmět: RE: RE:
16.01.20 20:32:18 | #751
| Předmět: RE: RE:
16.01.20 20:33:46 | #752

Myslím, že jako dáma bych měla přednost. *17622*