Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 514183x
Příspěvků:
34877

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: aktuálně
24.08.20 07:45:59 | #34741

Aktuální text:

(2Ti 3:1–5)
Pamatuj, že v posledních dnech nastanou velmi těžké časy. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou se vychloubat, budou namyšlení, rouhači, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, nevěrní,  bez přirozené lásky, nebudou ochotní se dohodnout, budou pomlouvat, nebudou se ovládat, budou suroví, bez lásky k dobru, zrádci, tvrdohlaví, pyšní, budou milovat požitky, a ne Boha, budou působit dojmem, že jsou zbožní, ale nebudou tak žít.

S tím prostě musíme počítat. Letos byl nádherný sjezd. O radosti. Že si ji nemáme nechat ničím vzít. Ničím. Ani těmi, kdo nás pronásledují. Přivedu Abuku zpátky. *20832*


n/a
n/a

| Předmět: RE: aktuálně
24.08.20 08:19:43 | #34742 (1)

Jo jo, máme se radovat a nemáme se nechat ničím otrávit, protože za nás Pán Ježíš zatáhl účet a nic nás už nemůže ohrozit. Teda nás co víme, že život smrtí nekončí,
Jo, a abuku přiveď, je to tady bez něho jakésik plané. Kdy já třeba naposledy dostal BAN, no už ani nepamatuju!


6
n/a
 #34741 

| Předmět: RE: RE: aktuálně
24.08.20 08:37:44 | #34743 (2)
*2* *2* *2*

n/a
n/a
 #34742 

| Předmět: RE: RE: aktuálně
24.08.20 11:12:51 | #34756 (2)

Ježíš si nemyslel, ze život smrti nekončí! O mrtvých mluvil jako o mrtvých, ne odstehovanycb do nebe.....


n/a
n/a
 #34742 

| Předmět: RE: aktuálně
24.08.20 12:23:08 | #34765 (1)

Žel, jemu jde už o krk rodiny....


n/a
n/a
 #34741 

| Předmět: duha
22.08.20 20:14:16 | #34712

Dneska déšť vykouzlil nad naší obcí nádherný, hluboce klenutý a jasný oblouk duhy. Dívala jsem se na něj jako omámená, nemohla jsem se nabažit. A taky si nešlo nevzpomenout na Jehovův slib ve spojitosti s duhou:

(1Mo 9:8–17)
Potom Bůh Noemovi a jeho synům řekl: 9 „Uzavírám teď smlouvu s vámi a s vašimi potomky 10 a s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptáky, zvířaty a všemi ostatními tvory na zemi, se všemi, kdo vyšli z archy – se všemi živými tvory na zemi. 11 Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Vody potopy už nikdy nezničí všechno živé. Už nikdy nepřijde potopa, která by zničila zemi.“ 12 A Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi a každým živým tvorem, který je s vámi, a která bude pro všechny budoucí generace. 13 Dávám do oblaků duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14 Když nad zemi přivedu oblaka a objeví se v nich duha, 15 vzpomenu si na smlouvu, kterou jsem uzavřel s vámi a každým živým tvorem všeho druhu. A voda už nikdy nezpůsobí potopu, která by zničila všechno živé. 16 Když se v oblacích objeví duha, uvidím ji a vzpomenu si na věčnou smlouvu mezi Bohem a každým živým tvorem všeho druhu, který je na zemi.“ 17 Bůh Noemovi znovu řekl: „To je znamení smlouvy, kterou uzavírám se vším živým, co je na zemi.“


n/a
n/a

| Předmět: RE: duha
23.08.20 10:23:28 | #34714 (1)

Tak Bůh zapomíná? To potřebuje nějakou mnemotechnickou pomůcku, v tomto případě duhu, aby si vzpomněl že něco slíbil?


6
n/a
 #34712 

| Předmět: RE: RE: duha
23.08.20 10:28:45 | #34715 (2)

Je to stvrzení smlouvy.


n/a
n/a
 #34714 

| Předmět: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:30:53 | #34716 (3)
*17036*

n/a
n/a
 #34715 

| Předmět: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:53:20 | #34720 (3)

Tak já vím jak svědci berou Bibli doslova a vůbec nepřemýšlejí. Takže se asi těžko domluvíme....


6
n/a
 #34715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:56:23 | #34721 (4)

Prosím, dej svůj vlastní výklad. A zase my ho zhodnotíme.


n/a
n/a
 #34720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:57:00 | #34722 (5)
*47*

n/a
n/a
 #34721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 14:31:41 | #34723 (5)

Výklad čeho prosím?


6
n/a
 #34721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 14:44:20 | #34724 (6)

Jak je to s tou duhou přece.


n/a
n/a
 #34723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 15:16:52 | #34725 (7)

S duhou to není nijak. Dokud nepochopíte, co to znamená, že Bible je Boží slovo, pak se nehneme z místa a vy si budete do smrti představovat Boha jako dědečka co vykládá Noemovi něco o duze. Takže pokud připustíte, že takové věci, jako je v tomto případě duha jsou nepodstatné, nedůležité a do starého zákona se dostaly protože je to staletí ústně tradované vyprávění, pak můžeme debatovat dál. Ale protože za ty roky co tu "diskutujete" už vás znám, není to možné.


6
n/a
 #34724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 15:54:34 | #34726 (8)

Aha. Takže do Bible to vyprávění bylo dáno proč? Jen tak jako pohádka pro děti?


n/a
n/a
 #34725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 16:22:13 | #34727 (9)

Už jsem ti to vysvětlil, nebo se o to aspoň pokusil. Starý zákon je prostě vyprávění, podle tehdejšího poznání, jsou tam popsány mimo jiné zvyky, zážitky, poezie, prostě dějiny Izraelitů, jak se vyprávěly a předávaly mezi generacemi. A samozřejmě jsou tam zachyceny myšlenky proroků, kteří vyjadřovali to, co jim Duch svatý vnukal. Ale to se opravdu nedá brát všecko doslova, prostě duha je znamení že je po bouřce. A že Bůh slibuje, že už nikdy žádná velká Bouřka nebude, že se už nikdy nebude zlobit tak, aby celý svět spláchl.
Musíš trochu přemýšlet, v Bibli jsou především věci nutné k naší spáse a nějaká duha mezi ně rozhodně nepatří.
Trvat na tom, že ano, je známkou nevzdělanosti a nezralosti. Uklidnit tě snad může jenom to, že tak Bibli bere spousta lidí, i katolíků. Stačí tak?


6
n/a
 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 16:23:35 | #34728 (10)

CO VLASTNĚ MĚL jEŽÍŠ NA MYSLI, KDYŽ ŘEKL "TVÉ SLOVO JE PRAVDA"?


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 16:39:56 | #34729 (11)

Totéž, co vyjádřil slovy: "Já jsem ta cesta, PRAVDA, i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


81
n/a
 #34728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:19:00 | #34736 (12)

To tedy myslel sebe?


n/a
n/a
 #34729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:22:25 | #34737 (13)

(2Ti 3:16, 17)
Celé Písmo je inspirované Bohem a je užitečné k vyučování, ke kárání, k nápravě věcí, k výchově k tomu, co je správné. 17 Boží člověk tak může být zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
(2Pe 1:21)
Vždyť proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli vedeni svatým duchem.


n/a
n/a
 #34736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 17:05:17 | #34730 (11)

Neodpovídej otázkou, není to uplně košer. Zkus reagovat na to, co píšu.


6
n/a
 #34728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 21:23:57 | #34738 (12)

Ta otázka je mojí reakcí. Potřebuju doplnit tvoje myšlenky.


n/a
n/a
 #34730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 18:36:56 | #34731 (10)

Ze ty si na to přišel a Ježíš ne, ten považoval SZ za pravdu!
Jan 17:17


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.08.20 15:34:06 | #34773 (10)

Nestačí.
1. Mojžíšova 9:8-13 (ČEP)
Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

a:
Mezi dominantní Boží vlastnosti patří spravedlnost.
Proto Jehova v několika příkladech vstupoval s lidmi do smluvního vztahu, buď jednostranného, jako v tomto případě, nebo oboustranného, jako tomu bylo v případě smlouvy Zákona.
Znamení duhy tedy bylo pro Noema a jeho potomky především viditelnou připomínkou, že Bůh jedná podle práva.
Nejedná se tedy o nějaký Mojžíšův postřeh nebo nezávaznou a bezvýznamnou alegorii čehosi.


n/a
n/a
 #34727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 18:38:58 | #34732 (4)

Jo, chybí nám vymýšlet si příběhy "svatych", falešné nauky a svátky....


n/a
n/a
 #34720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 20:13:22 | #34733 (5)

Tobě hlavně chybí pár závitů, ten jeden ti stačí tak akorát na to tvoje poštěkávání. Tím ovšem to svoje vyloučení neodčiníš, to chce nějaký hrdinský čin! Zkus třeba na staromáku počmárat ten sloup!


6
n/a
 #34732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 20:38:22 | #34735 (6)

To bude asi že nejsledovanější sloup v celé evropě ne-li na celém světě:-).

Určitě jej mají i nasvícený:-)


n/a
n/a
 #34733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duha
23.08.20 21:29:23 | #34739 (7)

Co říká Bible k posvátným sloupům:

(2Mo 23:24)
Nebudeš se klanět jejich bohům ani jim nebudeš sloužit a nebudeš napodobovat jejich zvyky. Zničíš jejich modly a roztříštíš jejich posvátné sloupy.

(2Kr 3:2)
Odstranil totiž Baalův posvátný sloup, který udělal jeho otec.

(2Kr 10:27)
Strhli Baalův posvátný sloup a zbořili Baalův dům a udělali z něj veřejné záchody, které tam jsou až dodnes.

(2Mo 34:13)
Zbořte jejich oltáře, roztříštěte jejich posvátné sloupy a podetněte jejich posvátné kůly.

(3Mo 26:1)
Neuděláte si bezcenné bohy a nepostavíte si vytesanou modlu ani posvátný sloup a neumístíte ve své zemi zdobený kámen, abyste se mu klaněli. Já jsem Jehova, váš Bůh.

(5Mo 12:3)
Zbořte jejich oltáře, roztříštěte jejich posvátné sloupy, spalte jejich posvátné kůly v ohni, podetněte vytesané sochy jejich bohů a vymažte jejich jména z toho místa.

(5Mo 16:22)
Ani by sis neměl postavit posvátný sloup. Jehova, tvůj Bůh, to nenávidí.

(2Kr 10:26)
Potom z Baalova domu vynesli posvátné sloupy a všechny je spálili.

(1Kr 14:22, 23)
A obyvatelé Judska dělali to, co je špatné v Jehovových očích, a svými hříchy ho provokovali víc než jejich předkové. 23 Stavěli si výšiny, posvátné sloupy a posvátné kůly na každém vyšším kopci a pod každým zeleným stromem.

(2Kr 18:4)
Odstranil výšiny, rozbil posvátné sloupy a podetnul posvátný kůl. Také rozdrtil měděného hada, kterého udělal Mojžíš. Až do té doby totiž před ním Izraelité nechávali stoupat obětní dým a nazývali ho Nechuštan.


n/a
n/a
 #34735 

| Předmět: RE: RE: duha
23.08.20 12:41:50 | #34717 (2)

Když si to tak určil Bůh, kdo se mu může posouvat???


n/a
n/a
 #34714 

| Předmět: RE: RE: RE: duha
23.08.20 12:42:22 | #34718 (3)

Oprava - posmivat. ...


n/a
n/a
 #34717 

| Předmět: moudrý naslouchá
22.08.20 19:42:31 | #34710

K zamyšlení::

Moudrý naslouchá a víc se naučí. (Přísl. 1:5)

Abychom se poučili, nemusíme důsledky neposlušnosti Božích zákonů pocítit na vlastní kůži. Můžeme se poučit z chyb druhých, jejichž příběhy jsou zaznamenány v Bibli. Poučení, která pocházejí od Boha, jsou nejlepší, jaká můžou být. Uvažuj třeba o tom, jak moc David trpěl kvůli tomu, že Jehovu neposlechl a zcizoložil s Bat-šebou. (2. Sam. 12:7–14) Když si tu zprávu čteš, polož si otázky: Jak se těm problémům mohl vyhnout? Co bych v podobné situaci udělal já? Podlehl bych svojí touze jako David, nebo bych utekl jako Josef? (1. Mojž. 39:11–15) Když do hloubky přemýšlíme o strašných následcích hříchu, budeme to, co je špatné, čím dál víc nenávidět. (Amos 5:15) w18.06 17 ¶5, 7

texty:

(Př 1:5)
Moudrý naslouchá a víc se naučí, ten, kdo je rozumný, přijímá dobré rady.

(2Sa 12:7–14)
Natan Davidovi řekl: „Ty jsi ten muž! Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a vysvobodil tě ze Saulových rukou. 8 Dal jsem ti dům tvého pána, do náruče jsem ti dal manželky tvého pána a dal jsem ti izraelský a judský dům. A kdyby to bylo málo, dal bych ti ještě mnohem víc. 9 Proč jsi pohrdl Jehovovým slovem a udělal jsi to, co považuje za špatné? Chetitu Urijáše jsi zabil mečem! Zabil jsi ho mečem Ammonitů a potom sis vzal jeho manželku. 10 Za to, že jsi mnou pohrdl a vzal sis manželku Chetity Urijáše, se meč nikdy nevzdálí od tvého domu.‘ 11 Toto říká Jehova: ‚Přivedu na tebe neštěstí z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé manželky a dám je jinému muži a on s nimi bude spát za bílého dne. 12 Ty jsi jednal tajně, ale já to udělám před celým Izraelem a za bílého dne.‘“ 13 David Natanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Jehovovi.“ Natan mu odpověděl: „Jehova ti proto tvůj hřích promíjí. Nezemřeš. 14 Protože jsi ale svým jednáním projevil Jehovovi naprostou neúctu, tvůj syn, který se ti právě narodil, rozhodně zemře.“

(1Mo 39:11–15)
Jednoho dne přišel do domu dělat svou práci a v domě nebyl nikdo ze služebnictva. 12 Tehdy ho popadla za oděv a řekla: „Vyspi se se mnou!“ Nechal jí ale svůj oděv v rukou a utekl ven. 13 Když viděla, že jí nechal svůj oděv a utekl, 14 přivolala sluhy ze svého domu a řekla jim: „Podívejte, ten Hebrejec, kterého manžel přivedl, se nás snažil zesměšnit. Přišel ke mně a chtěl se se mnou vyspat, ale začala jsem hlasitě křičet. 15 Když slyšel, jak křičím, nechal u mě svůj oděv a utekl ven.“

(Am 5:15)
Nenáviďte, co je špatné, a milujte, co je dobré, ať v městské bráně panuje právo. Snad Jehova, Bůh vojsk, projeví přízeň těm, kdo zbývají z Josefa.‘


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
22.08.20 12:17:50 | #34667

Se zbraněmi na ne:
Силовики снова обыскивают дома верующих в ХМАО. После 2-дневного задержания двое мужчин отпущены под подписку о невыезде.

Ozbrojenci znovu prohledávají domy věřících v HMAO. Po dvoudenním zadržení byli dva muži propuštěni pod podpisem o nevycestování.
https://jw-russia.org/news/2020/08/6.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 12:25:15 | #34672 (1)

Potřebují naše modlitby:
28 июля 2020 г. Прения. Прокурор просит наказание #
Выступая в прениях в Березовском городском суде Кемеровской области, гособвинитель рекомендует судье назначить Сергею Бритвину и Вадиму Левчуку по 6,5 года в колонии общего режима плюс ограничение свободы на один год в соответствии со ст. 53 УК РФ. Также гособвинитель просит зачесть в наказание срок заключения в СИЗО, где каждый из них провел по 524 дня, а также срок домашнего ареста. Верующие отрицают какую-либо причастность к экстремизму. Их выступление в прениях запланированы на 18 и 19 августа 2020 года.

18 августа 2020 г. Прения. Прокурор просит наказание
Заседание переносится на 2 сентября 2020 года. В этот день суд может огласить приговор Левчуку и Бритвину.

2 сентября 2020 г. Последнее слово подсудимого Оглашение приговора
Судья: Ирина Воробьёва. Березовский городской суд Кемеровской области (г. Березовский, ул. Черняховского, д. 14).

28.července 2020 Rozprava. Prokurátor žádá trest # výstupem v rozpravě u berezovského městského soudu v Kemerovské oblasti, státní zástupce doporučuje soudci jmenovat Sergeje Britvina a Vadima Levčuka po 6,5 roku v kolonii obecného režimu plus omezení svobody na jeden rok v souladu se stem. 53 odst. Také státní zástupce žádá, aby byl trest uložen v SIZO, kde každý z nich strávil 524 dní a také trest domácího vězení. Верующие отрицают какую-либо участность к экстремизму. Jejich vystoupení v rozpravě je naplánováno na 18. a 19. srpna 2020.

18. srpna 2020 Rozprava. Státní zástupce žádá trest Zasednutí se přenese na 2. září 2020. Tento den může soud vyhlásit rozsudek Levčukovi a Britwinovi.

2. září 2020 Poslední slovo obžalovaného Ohlaseni rozsudku soudkyně: Irina Vorobjová. Berezovskij městský soud v Kemerovské oblasti (G. Berezovskij, ul. Černochovský, D. 14).

https://jw-russia.org/cases/beryozovsky2.html#20200818


n/a
n/a
 #34667 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 12:33:30 | #34675 (2)

Nesktečné. Dělají jak vzteklí psi. Už jsi, Rose, viděl nedělní sjezd? Vypráví tam bratr, jak pžežíval ve vězení. Psal si do notesu biblické pasáže, na kterí si vzpomněl, a tak si vyrobil svoji Bibli. A pořád se cítil být v blízkosti Jehovy. Když byl v cele sám, zpíval si naše písničky z plných plic. Z vězení vyšel posílený a říkám že to pro něj byla cenná zkušenost. Neztratil radost. To nedělní dopoledne je samá taková tvrdá zkušenost - jak jimi naši procházeli a co jim pomáhalo radost si udržet.


n/a
n/a
 #34672 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 12:48:26 | #34680 (3)

Už 2x, chystám se na 3., dám di zase jiný jazyk!


n/a
n/a
 #34675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 12:54:18 | #34685 (4)

Tedy ty jsi asle borec! *35094*


n/a
n/a
 #34680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 13:04:35 | #34690 (5)
  • Ze skusenosti, v každém jazyce si vsimnu něco jiného!

Jazyk, kterému dobře rozumím, mne nedrží ve střehu a dá mi výborný obecný prehled. Ten mi nedá cizí jazyk. Cizí mne pak přinutí zadrhnout se u různých slov a výrazů.....vsimat si podrobnosti.....
Užitečné, obojí...


n/a
n/a
 #34685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 13:07:31 | #34693 (6)

No jo, já sice znám pár jazyků, ale žádný tak dobře, aby mi to něco dalo. No ale třebav ruštině sjezd taky vyšel? Ani jsem se po tom nepídila.


n/a
n/a
 #34690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
22.08.20 13:10:47 | #34696 (7)

Rozhodně!!!!!!
V Německu je cely rusky kraj.
V Praze, se na ruském sjezdu, schází tak 1000 lidi....
Ukrajinstina a rumunstina uz zvlášť! Při začátcích byli ukrajinci a moldavane s nami.....


n/a
n/a
 #34693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
22.08.20 13:13:02 | #34697 (8)

Tolik ukrajinských sborů v jednom meste, mimo Ukrajinu, má jen Pařiš, krome Prahy!


n/a
n/a
 #34696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.08.20 12:52:42 | #34719 (9)

Paříž, oprava!


n/a
n/a
 #34697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
22.08.20 13:13:34 | #34698 (8)

Tak snad večer bych si ho zkusila pustit. Když už vím, o čem to je, bude se mi líp rozumět.


n/a
n/a
 #34696 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 12:50:12 | #34681 (3)

Sestra, která omdlela hlady......
Taky drsný......


n/a
n/a
 #34675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 12:57:00 | #34686 (4)

No. Ale líbila se mi reakce bratrů a sester, že jí přinesli jídlo a počkali, až to všechno sní. Já mám z vlastního života taky takovou krásnou krizovou zkušenost, ale copak ji tady můžu napsat? Jako pastvu pro lovce identit? *24581*


n/a
n/a
 #34681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 13:00:10 | #34687 (5)

No, to jen matka dokáže, umucit se hlady!!!!


n/a
n/a
 #34686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 13:06:00 | #34692 (6)

Jo, je tak udělaná. Hlavně aby děti byly v pohodě. Vzpomínám na svoji maminku. Tedy ne že by kvůli nám dětem hladověla, ale když jsme si třeba brali pomeranč a chtěli se s ní rozdělit, řekla "snězte si to, vy to potřebujete, já ne". A my jsme to pom čase začali tak brát, že sospělí už asi vitamíny nepotřebují, a přestali jsme mamince nabízet. Dokud jsme trochu nepoporostli. Pak mi začalo docházet, proč to maminka říkala.


n/a
n/a
 #34687 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.08.20 13:01:54 | #34688 (4)

Ne, Kroky. Myslím tohle: ty si zadáš "vztah k Bohu", a když ti vyhledávač takový výraz nevyhodí, uděláš si závěr, že k Bihu nemáme mít vztah. Ale je psáno, že Boha máme milovat. A Láska to je přece vztah, ne? Máme být s Bohem přátelé. To je taky vztah. Máme mít před Bohem bázeň. To je taky vztah.

Ale tyhle pokusy děláš jen s výrazy, u nichž se ti to hodí, ale už si nezadáš třeba tu Hospodinku nebo "Bože má".


n/a
n/a
 #34681 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
24.08.20 18:46:26 | #34797 (2)

Modlíme se za ně denně.


n/a
n/a
 #34672 

| Předmět: **ZAJIMAVE CTENI**
22.08.20 12:12:59 | #34666

Evoluce není víc než pouhá hypotéza
Současné empirické pojetí vědy s jejím metodologickým naturalismem má své důsledky i pro evoluční teorii. Budeme-li ji totiž poměřovat stejně přísným metrem jako ID, nezbude nám nakonec nic jiného, než ji buď z vědy vyřadit, anebo alespoň uznat, že jde jen o neprokázanou hypotézu. Alespoň ve stručnosti se tedy nyní zastavme u důvodů, pro něž ani evoluční teorie neobstojí před nároky součstručnosti
Ke čtení zde:http://www.distance.cz/rocnik-2006/2-cislo/evoluce-a-americky-soud-o-teorii-inteligentniho-designu-zaver


n/a
n/a

| Předmět: RE: **ZAJIMAVE CTENI**
22.08.20 12:24:43 | #34671 (1)

Na to se později ráda mrknu. Dík. *10235*


n/a
n/a
 #34666 

| Předmět: znám tě jménem
22.08.20 11:21:27 | #34662

K zamyšlení:

Udělám i tuto věc, o kterou jsi žádal, protože jsi získal mou přízeň a znám tě jménem. (2. Mojž. 33:17)

Můžeme mít tu úžasnou čest, že Jehova bude znát nás osobně. Ale co pro to musíme udělat? Musíme si ho zamilovat a zasvětit mu svůj život. (1. Kor. 8:3) Vzácný vztah s naším nebeským Otcem si ale musíme udržet. Podobně jako křesťané v Galácii, kterým Pavel napsal, ani my nesmíme otročit „slabým a ubohým základním věcem“ tohoto světa, k nimž patří i touha po jeho uznání. (Gal. 4:9) Tito křesťané v prvním století už udělali takový pokrok, že je Bůh znal. Jenže Pavel řekl, že se „opět [obracejí] zpět“ k prázdným věcem. V podstatě se jich zeptal: Potom co jste urazili takovou cestu, proč se vracíte k hloupým a bezcenným věcem, které jste opustili? w18.07 8 ¶5, 6

texty:

(2Mo 33:17)
Jehova Mojžíšovi řekl: „Udělám i tuto věc, o kterou jsi žádal, protože jsi získal mou přízeň a znám tě jménem.“

(1Ko 8:3)
Ale když někdo miluje Boha, Bůh ho zná.

Ga 4:9)
Ale teď Boha znáte, nebo spíš Bůh zná vás. Proč se tedy znovu obracíte k těm bezmocným a ubohým základním principům a chcete jim zase otročit?


n/a
n/a

| Předmět:
21.08.20 21:06:04 | #34646

Jinak v zahradě Eden taky Bůh umístil zvířata.....


25
n/a

| Předmět: Šťastni jste
21.08.20 17:54:45 | #34536

Matouš 5:11 ** Šťastní jste, když vás lidé kvůli mně uráží, pronásledují a říkají o vás nejrůznější zlomyslné lži. 12 Radujte se a jásejte, protože máte v nebesích velikou odměnu. Vždyť tak pronásledovali i proroky, kteří žili před vámi.**


n/a
n/a

| Předmět: léčitelé
20.08.20 22:02:27 | #34490

Byla jsem požádána, abych si přečetla fórum Sekty. Sice jsem nenašla to, co bylo předmětem žádosti, nejspíš už to smazali, ale k něčemu bych se přece jen vyjádřit chtěla. MaříkováKája uvedla toto:

MarikovaKaja

Předmět: roztleskavacka

20.08.2020 16:59 | #6796
„roztleskavacka (to mám být já – moje lichotivé pojmenování) uz zase moralizuje! podle ni neni v poradku to, co tu jede o abukovi, ale zcela v poradku bylo, kdyz ona napsala, ze si katolicky farar a lecitel f.ferda rikal lidem o penize za leceni ( lež!!!) a ze dalsi vyborny katolicky lecitel j. paseka lecil ozraly a uslintany ve spinave garazi a ze jejimu klukovi nabizel alkohol ( lez, kterou napsala na internet nejaka baba a margo to opsala do diskuze jako svuj zazitek, pritom ani nevedela, kde presne paseka lecil) ... nalhala toho tenkrat vic a kroutila se jako had, kdyz jsem se ji ptala na podrobnosti... cuza prolhana“

Původně jsem to nechala plavat, ale pak jsem si řekla, že bych měla dát věci na pravou míru, nenechat se hanět. Nenávist zatemňuje mysl a lidi pak třeba i neúmyslně píšou dezinformace. Takže správná verze příběhu:

Kdysi na Diskutnících jsem popisovala naše skutečné návštěvy u léčitelů. O pátera Ferdy jsme byli několikrát a pak už nám jen posílal poštou různé rady. Nepsala jsem, že si říkal o peníze, ale že mu je lidi dávali do obálek. Můj strejda, který nás za ním poslal, nám řekl, co je zvykem: na papírek napsat stručně problém, který chceme řešit, a jméno a věk pacienta; vložit to do obálky spolu s penězi (zvykem bylo 500 korun), dostavit se k jeho domu co nejdříve ráno a obálku vhodit do schránky. To jsme udělalali a šli se projít někam do přírody. Vrátit jsme se měli v určitou hodinu. Páter Ferda vyšel ven a rozmlouval s jedním člověkem po druhém. Každému pak k jeho problému něco řekl a podal mu lístek s předpisem. Pamatuju si, jak třeba jednomu pánovi (zpěvákovi) řekl, ať na jeho problémy s chrapotem nepije vodu s bublinkami, jinému zase, ať se nemyje mýdlem značky Diplomat, to že je odpad z kafilérky a dělá mu ekzém. I o nás věděl věci, které jsme mu neřekli – jak o našem zdravotním stavu, tak o našem způsobu života.
Návštěvu u pana Paseky jsem popsala taky podle skutečnosti. Léčil v kotelně svého domu, všude měl rozvěšené kříže a jinou náboženskou výzdobu a občqs pronesl, že výsledek necháme na „tom tam nahoře“. Diagnostikoval pomocí jakéhosi péra, které roztáčel a jezdil s ním kolem těla, a taky kovovým kruhem s tečnou (jako egyptský kříž) – tím kmital proti pacientovi. Pak ještě něco dělal dlaněmi proti tělu. Ano, popíjel při tom pivo a měl pěnu v koutcích úst. Pak vzal tu svou sklenici, nalil do ní to pivo a podal batoleti s tím, aby mu byla podávána každý den asi decka piva, že je v něm niacin. Když jsme se ptali, jestli nealkoholického, tak odpověděl, že normální Plzeň. Byli jsme z toho docvela v šoku. Ak ještě na dálku „prohlídl“ jiného člena naší rodiny, který zůstal fdoma, a doporučil léčivý prostředek. No, a tomuto pánovi se nedávaly peníze, ale bylo zvykem přivézt Borovičku. Láhve se odkládaly v garáži, která sloužila i jako čekárna. Během naší návštěvy tam přišli nějací montéři s plánem budovy a chtěli po panu Pasekovi, aby jim na tom plánu ukázal, kde mají prasklé potrubí. Ukázal sice, ale nevíme, jestli to nakonec bylo správně.
Ano, nemohla jsem si hned vzpomenout, jak se jmenovala obec, v níž Paseka léčil, na tom snad není nic divného, když se jednalo o dávnou událost. Teď mi naskočilo: Svratouch. Lež není to, co píšu, ale to, co tvrdí MaříkováKája, že jsem si z internetu opsala nějaký zážitek jiné paní a vydávala ho za vlastní. Není to pravda, popsla jsem zážitek vlastní.
Jestli jsem se v něčem dopustila nepřesnosti, nebylo to proto, že bych si chtěla něco vymýšlet, tedy lhát, abych někoho poškodila. Prostě se mi spletlo to, co jsem slyšela od svého strejdy, který nás k Ferdovi poslal, s tím, co bylo psáno v knize o tomto léčiteli. Od strejdy jsem slyšela, že Ferda dřív přijínal pacienty uvnitř domu a že se díval do křisťálové koule. Uvedla jsem omylem, že to bylo v té knize, a pak jsem ji celou prošla, abych to tvrzení potvrdila, ale nepovedlo se mi to. V knize akorát byl nazýván jasnovidcem. Když jsem to Maříkové upřesnila, znectila mě jako podvodnici a lhářku (a ještě to několikrát vytasila na diskuzích). To je nerovné, ne? Prostě jsem si spletla zdroj informací starých hezkou řádku let. „Čůza prolhaná“ tady asi nebudu já.

Je mi smutno z nenávisti a záměrného nepochopení, co tu někteří diskutníci projevují.


n/a
n/a

| Předmět: RE: léčitelé
20.08.20 22:09:55 | #34491 (1)

Další perla:

MarikovaKaja

Předmět: forum jehovistu

20.08.2020 17:06 | #6799
jestli abuka z fora jehovistu odejde, tak tam zbyde jeho fizl, nekolik cvoku a par tech, kteri maji dojem, ze se s jehovistickou fanatickou da diskutovat.

Tak Abuka už odešel, a jestli se necítíte být cvoky či nemáte dojem, že by se se mnou (to bylo na mě) dalo diskutovat, nebo jen pokud se chcete Maříkové zavděčit, opusťte toto fórum a jděte do lepší společnosti na Sekty. *32818* *3761* *5812*

Já ještě nevím, jestli tu chci zůstat.Nechci ale tohle fórum nechat napospat prtě ze Sekt. Z pochopitelných důvodů, že? Takže ho asi neopustím, ani když se nenajdou žádní ti cvoci... *5689* *5689* *5689*


n/a
n/a
 #34490 

| Předmět: RE: RE: léčitelé
20.08.20 22:21:21 | #34492 (2)
| Předmět: RE: RE: léčitelé
21.08.20 05:40:29 | #34494 (2)

chapu, bavilo te hlidat a kontrolovat abuku, jestli se nahodou nekde nezasmal, jestli porad pise jen podle pokynu vasi sekty, ten jeho fizl jsi ty...


 #34491 

| Předmět: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 05:46:25 | #34495 (3)

Zlá lez.....
Jdi s tim na své sekty!!!


n/a
n/a
 #34494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 05:53:31 | #34497 (4)

jak muzes hodnotit to, co jsi necetl? abukuv fizl lhal, lze a bude lhat dal


 #34495 

| Předmět: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 06:56:57 | #34501 (3)

A co myslíš že děláš ty?


n/a
n/a
 #34494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 07:58:37 | #34507 (4)

ja si myslím mariko že uplně normálně fízluješ na svědcích, jejich třísku v oku vidíš ale trám ve svém oku ne:-).
Hlídáš každé jejich slovo a hnedle lavinuješ na ně svoje blé blé blé.
Kdyby ty ses svého fízlovství zbavila:-), byl by klid :-).


n/a
n/a
 #34501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 08:24:52 | #34512 (5)

Napsalas to i za mě, Kroky. *20832*


n/a
n/a
 #34507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 11:24:52 | #34518 (5)

Jo, a nejhorší jsou ty její výmysly, snad proto, aby vzbudila ještě větší odpor vůči nám. Ale oni top tam dělají všichni. Zajímavé je, že vzájemně si to věří.
Tak nějak mě t situace přivedla k podrobnějšímu čtení Sekt, tedy hlavně těch pár podvsníků. Maříková tvrdí, že jsem dřv psala, že Paseka dával batoleti pít tvrdý alkohol, a teď píšu o pivu. Není to pravda, stejně jako spousta jejích dalších smyšlenin. Vždycky jsem psala o pivu, protože prostě mu al pít pivo. Ze své skleničky, z níž tam popíjel. Jo, a nepsala jsem, že byl "ožralý", ale prostě jen že popíjel pivo. Protože ho prostě popíjel. Popsala jsem jen fakta, která si pamatuju.

Mariko, touha lhát a očerňovat není na mojí straně. *11334*


n/a
n/a
 #34507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 11:29:50 | #34520 (6)

Asi ještě pozůstatky křížových výprav :-).


n/a
n/a
 #34518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 08:23:11 | #34511 (4)

Taky dobrá otázka. *20832*


n/a
n/a
 #34501 

| Předmět: RE: RE: RE: léčitelé
21.08.20 08:17:57 | #34509 (3)

To už je snad chorobná zášť, tohle. Zkus na sobě trochu zapracovat. Život s takovými vlastnostmi musí být strašný.


n/a
n/a
 #34494 

| Předmět: RE: léčitelé
21.08.20 05:51:35 | #34496 (1)

Lzes a lhat nikdy neprestanes, na ty dva lecitele jsi kydala spinu jen proto, ze byli katolici a plivat na katoliky mate v naplni prace, ne? Oba lecitele jsem znala dlouho a osobne. Za tve lzi te mozna pochvali tvi sefici, kdybys neco takoveho rekla v susici nebo ve svratouch, dostala bys pres sva prolhana usta, coz by sis plne zaslouzila. Ti dva meli dar lecit lidi od boha, ty mas jen dar nenavisti ke vsemu nejehovistickemu.


 #34490 

| Předmět: RE: RE: léčitelé
21.08.20 08:15:19 | #34508 (2)

Víš, Mariko, tenkrát jsme se bavili o léčitelství, a já jsem jen napsala, proč už jako svědek k léčitelům nechodím. Důvodem nebylo, že by byli katolíci, že by za to brali peníze nebopili Borovičku. Vysvětlovala jsem, proč jsem s tímto skončila, tedy kvůli víře, proč si myslím, že tyhle schopnosti nemají od Boha. Ty ses ale začala ptát na různé podrobnosti, tak jse napsala, co se mi vybavilo z paměti. O p. Ferdovi jsem nenapsala nic zlého, byl to milý člověk, a že bral peníze, mi přišlo samozřejmé, rádi jsme mu je dali. Paseku jsem viděla jen jednou, a neuchvátil. Je to můj názor, poctivě jsem odpověděla na všechno, co se tohoto zématu tenkrát týkalo. Jo, a vzpomnšla jsem si, že když jsi mi nevěřila, hledala jsem o tom Pasekobi něco na internetu a našla výpovšěď jedné paní. Potvrzovala to, co jsem psala já. Píšu ti upřímně, tvoje zloba ale asi nezná mezí, Mariko, za každou cenu nás musíš očerňovat a kopat kolem sebe. Ani nenávist není na mojí straně.


n/a
n/a
 #34496 

| Předmět: RE: léčitelé
21.08.20 05:57:09 | #34498 (1)

"byla jsem pozadana"... ty jsi dobry komik, chodili jste cist s abukou naprosto bezne co se o vas pise na versus nebo tady na sektach... dobre plnis pokyn rozvazneho otroka, ze nejehovistum lhat muzete, jsem zvedava, jak ti to v konecnem kadrovani projde u jehovy


 #34490 

| Předmět: RE: RE: léčitelé
21.08.20 08:21:53 | #34510 (2)

OK, jsem komik. Zeptej se tedy svých kolegů, který z nich mi psal, abych se podívala na Sekty a napsala, jestli na tom obrázku je Abuka.
Be, nemůžeme lhát ani "nejehovistům", Jehova nenávidí každou lež, Mariko.
Netajím se tím, že občas Sekty čtu, ale teď jsem měla dovolenou a nestíhala ani naše fórum. Mám poslat nějjakou potvrzenku, nebo co?


n/a
n/a
 #34498 

| Předmět: Buh tohoto sveta...
20.08.20 10:02:58 | #34437

Kroky mne na své větve šokovala. Ptám se, kdo je buh tohoto sveta, z 2. Korintanum 4:4, který zaslepuje mysl lidi, aby nepochopili, kdo je pravý Bůh. Řekla, ze Boží manželka!


n/a
n/a

| Předmět: RE: Buh tohoto sveta...
20.08.20 10:05:57 | #34438 (1)

Přesněji na svém DF bohové jste....


n/a
n/a
 #34437 

| Předmět: RE: RE: Buh tohoto sveta...
20.08.20 10:15:05 | #34441 (2)

a ty taky tak doufam , ze ti abuka da to co zacal


115
n/a
 #34438 

| Předmět: RE: Buh tohoto sveta...
21.08.20 07:01:28 | #34504 (1)

Sousloví "Boží manželka" jsem taky nenapsala, to je tvůj produkt tvoji mysle, vymýšlíš si a blafuješ, to se nedá s tím nic jinak dělat, jen by sis to mohla přiznat.


n/a
n/a
 #34437 

| Předmět: RE: RE: Buh tohoto sveta...
21.08.20 07:14:09 | #34506 (2)

Ani jsem tím neodpověděla na otázku "kdo je buh tohoto sveta", nejsem idiotka aby jsem psala takovéto kraviny ze kterých mne křivě obviňuješ, moje retorika to není, ni nikdy nebyla,.vždy jenom upozurňuji na to že Bůh má taky partnerku, mi tomu dnes říkáme manželku.
*17269*


n/a
n/a
 #34504