Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 656349x
Příspěvků:
38862

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Rossiq segodnq
30.09.20 17:27:32 | #39939

29 сентября 2020 г.
В Ивановском областном суде продолжаются прения по делу. Прокурор просит отменить приговор первой инстанции и назначить Спирину наказание в виде 7 лет колонии. Защита настаивает на его полной невиновности. Судебная коллегия объявляет в слушаниях перерыв. 13 октября верующий обратится к суду с последним словом.

29. září 2020
Debata o případu pokračuje u krajského soudu v Ivanovu. Prokurátor žádá, aby byl zrušen verdikt prvního stupně a byl Spirinovi uložen trest 7 let vězení. Obrana trvá na jeho úplné nevině. Porota slyšení odročí. 13. října se věřící obrátí k soudu s posledním slovem.

https://jw-russia.org/cases/furmanov.html#20200929


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
30.09.20 17:29:49 | #39940 (1)

O co jim jde? Tak široká škála - od naprostého zproštění viny až po sedm let vězení??? *24581*


n/a
n/a
 #39939 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
30.09.20 17:51:08 | #39943 (2)

To žádají protistrany....


n/a
n/a
 #39940 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
30.09.20 17:52:55 | #39945 (3)

Já vím. Ale co je to za zločin, který má tak velké rozpětí trestu?


n/a
n/a
 #39943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
30.09.20 18:42:18 | #39946 (4)

Když něco nakupujes a prodavas, každá strana nadsadi...
Je to přirovnání tady blbě, to vím, ale může to mít něco do sebe...


n/a
n/a
 #39945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
30.09.20 18:44:23 | #39947 (5)

Já vím, je mi to jasné. Ale tady je to rozpětí opravdu veliké.


n/a
n/a
 #39946 

| Předmět: Dobrý výsledek!
30.09.20 09:17:48 | #39885

«Обсуждение Библии не экстремизм». Во Владивостоке вместо вынесения приговора суд вернул прокурору дело верующей Бармакиной.

„Biblická diskuse není extremismus.“ Ve Vladivostoku soud namísto verdiktu vrátil případ prokurátorovi věřící Barmakiny.
https://jw-russia.org/news/2020/09/11.html


n/a
n/a

| Předmět: Co Bible říká o pandemiích?
29.09.20 12:56:16 | #39847

Co Bible říká o pandemiích?

Obsah článku:

  • Předpověděla Bible pandemie?
  • Trestal někdy Bůh lidi nemocemi?
  • Jsou dnešní pandemie Boží trest?
  • Bude někdy pandemiím konec?
  • Biblické verše o nemocech*

n/a
n/a

| Předmět: RE: Co Bible říká o pandemiích?
30.09.20 09:58:54 | #39891 (1)

Bůh nikoho nezkouší tím, že by mu udělal něco špatného. Čteme v Jakubovi 1:13 „Když někdo prochází zkouškou, ať neříká: ‚Zkouší mě Bůh.‘ Vždyť Boha nikdo nemůže pokoušet ke zlému ani on sám nikoho ke zlému nepokouší.“


n/a
n/a
 #39847 

| Předmět: RE: Co Bible říká o pandemiích?
30.09.20 23:53:11 | #39953 (1)

To není nic závratného - předpovědět pandemii.
Ano trestal - i smrtí.
Ne nejsou - tak jako nebyli ani ty předešlé.
Ano - podmínkou je ale, aby se do té doby nezničilo lidstvo samo.
Sírachovec 30:
19 Co je platná oběť modle? Vždyť nemůže jíst a nemá čich. Tak je to s tím, kdo je nemocemi stíhán od Hospodina.
Deuteronomium 2: *65*
3 Ve čtyřicátém roce, prvního dne jedenáctého měsíce, sdělil Mojžíš synům Izraele vše, co mu pro ně Hospodin přikázal,
Deuteronomium 28:
59 dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé.
60 Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě ulpí.
61 Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen.


118
n/a
 #39847 

| Předmět: RE: RE: Co Bible říká o pandemiích?
01.10.20 07:57:40 | #39958 (2)

To bezpochyby není. Ježíšovo proroctví ale zahrnuje řadu znamení, které se mají plnit současně.

Skutečně trestal. Bylo to ale za konkrétní provinění a za určitých okolností, které tady dnes nejsou.

Článek dále uvádí, že Ježíš nepovažoval pandemie za trest, ale za znamení. Trest teprve přijde, možná i ve formě smrtelných nemocí.
Ale ať to bude jakkoli, vždy to bude výběrové.

Bůh zasáhne ve svém čase, mimo jiné také proto, aby se lidstvo nezničilo.

Kniha Sirachovec není součastí biblického kánonu. Neznám ji, takže nevím, v jaké souvislosti uvedený verš je.
Deuteronomium vlastně znamená opakování. Začíná tedy Mojžíšovými slovy, jimiž tlumočil Jehovova slova.
Ten další citát je součástí varování, jak dopadnout, když nebudou plnit, co Bohu slíbili.
Začíná to už 15. veršem:
A jestliže nebudeš naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, tím, že bys dbal na konání všech jeho přikázání a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, stane se, že pak na tebe přijdou všechna tato zlořečení a dostihnou tě, třeba i v podobě nemocí.

Shrnuto a podtrženo *33084*
Nmělo by nás překvapovat, když v časech konce přijdou epidemie a pandemie.
Nejsou ale trestem od Boha, ale jedním ze znamení, která se plní současně a ukazují, že opravdu v těch posledních dnech jsme.
Dále je z toho vidět, že některá znamení dopadnou na všechny, takže v závěru si všichni lidé projdou "velkým soužením". Někdo přežije, někdo zemře.
Myslím, že varování je slyšet dostatečně.


n/a
n/a
 #39953 

| Předmět: Nová adresa
29.09.20 10:18:06 | #39830

Pro ty, co píšou dopisy!

20 сентября 2020 г. #
Юрий Крутяков переводится в СИЗО №7 по г. Москве. Он содержится в камере без горячей воды и холодильника, поэтому не может получать скоропортящиеся продукты.

20. září 2020 #
Jurij Krutyakov je převezen do vazební věznice č. 7 v Moskvě. Je v cele bez horké vody a chladničky, takže nemůže přijímat rychle se kazící jídlo.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Nová adresa
30.09.20 12:21:05 | #39919 (1)

To je na pováženou! Ostatní cely jsou přece vybaveny kromě leničky a rozvodem teplé vody, podlahovým topením , televizí a klimatizací. Internet je samozřejmostí a někteří delikvent mají navíc klíče ode dveří.


12
n/a
 #39830 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 10:02:07 | #39826

Po 3, budou obhajovat své konstituční právo, na svoji víru!

6 августа 2020 г. Апелляция #
Свердловский областной суд в Екатеринбурге отменяет обвинительный приговор всем троим, возвращая дело в суд первой инстанции для рассмотрения другим составом суда.

8 сентября 2020 г.
Судья Карпинского городского суда Свердловской области Вера Базуева назначает на 29 сентября 2020 года судебное заседание по уголовному делу № 11802650042000038 в отношении Александра Пряникова, Венеры и Дарьи Дуловых.

Уголовное дело будет рассматриваться повторно после отмены обвинительного приговора апелляционным судом, вынесенного более 9 месяцев назад.

Верующим предстоит третий раз защищать в суде свое конституционное право свободно исповедовать религию.

29 сентября 2020 г. Слушание в суде первой инстанции
Судья: Вера Базуева. Карпинский городской суд Свердловской области (г. Карпинск, ул. Мира, д. 60). Начало: 10:00.

6. srpna 2020 - odvolání #
Krajský soud ve Sverdlovsku v Jekatěrinburgu zrušíl obvinení všech tří a vrátí věc soudu prvního stupně k posouzení jiným složením soudu.

8. září 2020
Soudkyně městského soudu v Karpinsky ve Sverdlovské oblasti Vera Bazueva jmenovala dne 29. září 2020 jednání o trestním řízení č. 11802650042000038 proti Alexandrovi Pryanikovovi, Venuši a Darii Dulovové.

Trestní případ bude znovu přezkoumán poté, co byl rozsudek zrušen odvolacím soudem před více než 9 měsíci.

Věřící budou muset obhájit své ústavní právo svobodně vyznávat náboženství již potřetí u soudu.

29. září 2020 Slyšení u soudu prvního stupně
Rozhodčí: Vera Bazueva. Městský soud v Karpinsky Sverdlovské oblasti (Karpinsk, ulice Mira, 60 let). Začátek: 10:00.

Satan poodešel pro jinou vhodnou příležitost. Ale pořád to zkouší!!!

https://jw-russia.org/cases/karpinsk.html#20200908


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
29.09.20 07:27:53 | #39810

Jeste, ze mame "experty!!!"

1 сентября 2020 г.
Религиоведческую экспертизу поручено выполнить выпускнику сергиевопосадской Московской православной духовной академии Дмитрию Шатову, «специалисту по церковно-практическим дисциплинам». Он является кандидатом богословия, специализирующимся на «старчестве валаамских подвижников». Участие в деле подобного « специалиста» вызывает недоумение у верующих.

1. září 2020
Náboženskou odbornou zkouškou byl pověřen absolvent pravoslavné teologické akademie Sergiev Posad v Moskvě Dmitrij Šatov, „specialista na církevní praktické obory“. Vystudoval teologii se specializací na „starší valaamských asketů“. Účast takového „specialisty“ na případu způsobuje u věřících zmatek.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 07:45:51 | #39812 (1)

Soud nad mírnou ženou....

28 сентября 2020 г. #
В Первореченском районном суде Владивостока начинаются прения сторон. Гособвинитель К. Сологуб запрашивает для мирной верующей 3 года условного наказания с испытательным сроком 3 года. Елена Бармакина обращается с последним словом подсудимого. Оглашение приговора назначено на 29 сентября.

29 сентября 2020 г. Оглашение приговора
Судья: Ольга Барабаш (Лёвкина). Гособвинитель: К. Сологуб. Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края (г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 4). Начало: 9:00

28. září 2020 #
U Pervorechenského okresního soudu ve Vladivostoku začíná debata stran. Státní zástupce K. Sologub požaduje pro mírnou věřící podmíněný trest odnětí svobody v délce 3 let se zkušební dobou 3 roky. Elena Barmakina oslovuje poslední slovo obžalovaného. Verdikt bude vyhlášen 29. září.

29. září 2020 Oznámení rozsudku
Rozhodčí: Olga Barabash (Lyovkina). Státní zástupce: K. Sologub. Pervorechensky District Court of Vladivostok, Primorsky Territory (Vladivostok, Yuzhno-Uralskaya St., 4). Začátekvěřící

https://jw-russia.org/cases/vladivostok.html#20200928


n/a
n/a
 #39810 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 10:06:26 | #39829 (1)

Pochopitelně, odborník, který má nějaké renomé nebude vyrábět posudky na zakázku obžaloby. *19831*


n/a
n/a
 #39810 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 10:29:58 | #39832 (2)

Zaujali mě ti valaamští asketi.
Je to zajímavé počtení: https://cs.wikipedia.org/wiki/Valaamsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
No, pokud se někdo specializuje na takto široké táma, bude to jistě odborník na slovo vzatý i v problematice svědků Jehovových. *19831*


n/a
n/a
 #39829 

| Předmět: dobré k povzbuzení
28.09.20 19:35:25 | #39805

K zamyšlení:

[Říkejte] to, co je dobré k povzbuzení podle potřeby, aby to bylo prospěšné pro ty, kdo vás poslouchají. (Ef. 4:29)

Každý z nás by měl být pozorný k tomu, co druzí potřebují. Pavel napsal hebrejským křesťanům: „Napřimte svěšené ruce a zesláblá kolena a stále napřimujte stezky svým nohám, aby se chromé nevykloubilo, ale spíše aby se uzdravilo.“ (Hebr. 12:12, 13) Všichni, včetně mladých, můžeme svými slovy druhé posilovat a povzbuzovat. Pavel dal tuto radu: „Jestliže je tedy nějaké povzbuzení v Kristu, jestliže je nějaká útěcha lásky, jestliže je nějaké podílnictví na duchu, jestliže je nějaká něžná náklonnost a soucit, naplňte mou radost tím, že budete téže mysli a budete mít touž lásku, budete v duši spolu spojeni a budete chovat v mysli tu jednu myšlenku, nic nebudete dělat ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s ponížeností mysli budete považovat ostatní za sobě nadřazené a nebudete s osobním zájmem upírat oči jen na své vlastní záležitosti, ale s osobním zájmem i na záležitosti ostatních.“ (Filip. 2:1–4) w18.04 22 ¶10; 23 ¶12

texty:

(Ef 4:29)
Ať z vašich úst nevychází žádné zkažené slovo, ale jen to, co je dobré k povzbuzení podle potřeby, aby to bylo prospěšné pro ty, kdo vás poslouchají.

(Heb 12:12, 13)
Proto posilněte svěšené ruce a zesláblá kolena 13 a urovnávejte cesty svým nohám, aby se chromá část těla nevykloubila, ale naopak uzdravila.

(Flp 2:1–4)
Pokud tedy v Kristu povzbuzujete druhé a s láskou je utěšujete, pokud máte duchovní přátelství, něžnou lásku a soucit, 2 dovršte moji radost tím, že budete mít stejnou mysl a stejnou lásku a budete úplně jednotní a jednomyslní. 3 Nic nedělejte ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s pokorou považujte druhé za sobě nadřazené 4 a nemyslete jen na to, co je dobré pro vás, ale také na to, co je dobré pro druhé.


n/a
n/a

| Předmět: RE: dobré k povzbuzení
28.09.20 20:29:56 | #39806 (1)

Zkažené slovo...
To mohou být falešné nauky, ale i vypínání se nad ostatní, pomluvy, urážky apod.


n/a
n/a
 #39805 

| Předmět: RE: RE: dobré k povzbuzení
28.09.20 21:08:39 | #39807 (2)

...nadávky, klení, dezinformace, lži...


n/a
n/a
 #39806 

| Předmět: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 16:31:14 | #39858 (3)

Výsměch.......


36
n/a
 #39807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 16:35:57 | #39862 (4)

Ano, i výsměch.


n/a
n/a
 #39858 

| Předmět: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 17:14:09 | #39865 (2)

To vypínání nad ostatní, to je taky mazání příspěvků, které ti nevoní. Prostě pýcha a opájení se mocí, že to můžete dělat. Žádná shovívavost, tolerance, nadhled.


12
n/a
 #39806 

| Předmět: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 20:19:03 | #39882 (3)

No, Volmane, ještě že tě tu máme. Konečně máme výstižnou ilustraci Ježíšova podobenství o stéblu a trámu v oku. *33084*
Mimochodem, kdybych neměl shovívavost, toleranci a nadhled, už bys tady dávno nebyl. *32742*


n/a
n/a
 #39865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 21:55:43 | #39883 (4)

Opět z tebe stříká domýšlivost. Jak můžeš tvrdit, že tu někoho máte? Založili jste si fórum a provokujete okolí tím, že v rámečcích uveřejňujete své teze a čekáte, jestli a jak proti nim někdo nevystoupí! Prostě se chcete hádat a čekáte, že vás za to Bůh nějak ocení!
Takže, nikoho tu "nemáte", kdo sem chodí, je tu dobrovolně! A ani agitace se vám nedaří, jste tu pořád sami dva, vaše učení nijak netáhne!


12
n/a
 #39882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 22:00:46 | #39884 (5)

V rámečcích uvádíme buď články s obsahem, který chceme sdělit, nebo biblické texty.
K obojímu se může každý věcně a slušně vyjádřit.
Ocenění nečekáme, od lidí už vůbec ne.
Možná si někdo na nějaké myšlenky vzpomene v budoucnosti.


n/a
n/a
 #39883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
30.09.20 10:11:02 | #39895 (5)

Když sem přijdeš, tak tě tu prostě máme. S tím nic nenaděláš ani ty, ani my! *15238*


n/a
n/a
 #39883 

| Předmět: Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná a…
28.09.20 17:43:21 | #39792

Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná a pravdivá?

Úvodní otázky článku:
Skutečně Ježíš zemřel na Golgotě, jak to říká Bible, nebo zůstal naživu?
Oženil se s Marií Magdalénou a měl s ní děti, anebo byl asketou, který se věnoval mystice a zavrhoval všechny radosti pozemského života?
Je možné, že učil něco jiného, než co čteme v Bibli?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná…
29.09.20 08:34:54 | #39818 (1)

Smazán Volman.
Piš k tématu, prosím. *30357*


n/a
n/a
 #39792 

| Předmět: RE: Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná…
29.09.20 10:38:49 | #39833 (1)

Hinduistum se to hodí.Ještě tvrdí, ze do 12 let, žil Ježíš v Indii.
Pak asi odletěl do chrámu v Jeruzalémě. ...


n/a
n/a
 #39792 

| Předmět: Dobrý výsledek!
28.09.20 09:50:05 | #39749

Содержание в СИЗО верующих из Дагестана было незаконным. Так постановил Пятый кассационный суд в Пятигорске.

Zadržování věřících z Dagestánu ve vazebním středisku bylo nezákonné. Pátý kasační soud tedy rozhodl v Pjatigorsku.

https://jw-russia.org/news/2020/09/9.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Dobrý výsledek!
28.09.20 09:53:34 | #39751 (1)

A další dobrý!!!

На Сахалине ФСБ прекратила уголовное преследование верующих за беседы о Боге — нет состава преступления.

Na Sachalinu FSB zastavuje trestní stíhání věřících za to, že mluví o Bohu - žádné corpus delicti....

https://jw-russia.org/news/2020/09/8.html


n/a
n/a
 #39749 

| Předmět: RE: RE: Dobrý výsledek!
28.09.20 17:56:40 | #39793 (2)

Tohle je také zajímavé:
V říjnu 2019 byly domy mužů prohledány. Zabavené publikace, zvukové kazety, disky, notebook a telefon byly zaslány donucovacími orgány k prozkoumání, které nezjistily žádné známky extremismu, nenávisti, nepřátelství nebo zhoršení důstojnosti z náboženských důvodů. Expert dále dospěl k závěru, že předložené materiály nepodporují myšlenku nadřazenosti jednoho náboženství nad druhým.
Po přezkoumání skutečností vyšetřovatel FSB Melnikov DS ukončil trestní řízení, protože, jak je uvedeno v rozsudku, „akce Kulakova a Ivanova mají obecnou náboženskou povahu související s právem praktikovat náboženství, které není v Ruské federaci zakázáno , což zaručuje článek 28 ruské ústavy. Jak je uvedeno v dokumentu, Nejvyšší soud Ruské federace neposuzoval zákonnost náboženských vír svědků Jehovových ani způsoby jejich vyjádření.


n/a
n/a
 #39751 

| Předmět: RE: Dobrý výsledek!
28.09.20 18:03:04 | #39794 (1)

Tato kasační rozhodnutí jasně ukazují, že okresní a odvolací soudy v případech svědků Jehovových pouze poslouchají názory vyšetřujících orgánů a nejdou do podrobností. Výsledkem je, že desítky věřících stráví mnoho měsíců ve vězení nebo v domácím vězení, dokud svědomití vyšetřovatelé nebo soudci nepochopí, že nepředstavují hrozbu pro společnost a stát. Soudy prvního stupně jsou povinny zkoumat, zda existují skutečnosti, které odůvodňují jmenování nebo prodloužení vazby. Skutečnost, že osoba praktikuje náboženství svědků Jehovových, nestačí k zajištění zatčení a zadržení. Vyšetřování zpravidla nemůže předkládat soudům fakta o extremistických prohlášeních nebo činech svědků Jehovových.

Z článku také vyplývá, že kasační soudy jsou v Rusku v činnosti necelý rok, tak uvidíme, jak bude jejich činnost pokračovat.
Konstatování, že okresní a odvolací soudy "šly na ruku" prokurátorům, asi nepřekvapí.


n/a
n/a
 #39749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 14:41:36 | #39719

Když dojdou argumenty, pustím se napadat argumentujici......
Bravo.....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 09:30:18 | #39741 (1)

To přesně děláš ty rose.....Vypnutí vysavače není argument.........


36
n/a
 #39719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 09:36:25 | #39742 (2)

Cirkev odsuzovani, uz je v cinnosti!


n/a
n/a
 #39741