Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 292527x
Příspěvků:
26791

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: cíl (smysl života) SJ
23.06.20 10:03:45 | #27662

2 Petrův 3:10  Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.  Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.

nějaké povědomí mám, ale rád si to přečtu černé na bílém, jak by jste definovali, popsali kam směřuje organizace SJ, co je jejím cílem účelem a smyslem, budu rád když se vyjádříte i z osobního hlediska


27
n/a

| Předmět: RE: cíl (smysl života) SJ
23.06.20 10:37:01 | #27663 (1)

Urcite ne doslovna nebesa!
Ani doslovna oheň.
Ale soud přijde a to řasy na zemi. Ale fyzicky ho mají mnozí lidé přežít, jinak by to Bůh nepotřeboval zkracovat!
Matouš 24:21, 22
21 protože bude velké soužení, jaké nenastalo od začátku světa až dosud a jaké už nikdy nenastane. 22 Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nikdo by se nezachránil, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

'Nikdo' - je tam v rectine 'žádné telo'....

οὐκ not ἂν likely ἐσώθη was saved πᾶσα all σάρξ· flesh


n/a
n/a
 #27662 

| Předmět: RE: cíl (smysl života) SJ
23.06.20 13:12:21 | #27673 (1)

Účelem je to, čemu učil Ježíš: "Jděte a kažte." "Toto dobré poselství o Království bude kázáno po celé zemi na svědectví všem národům, a potom přijde konec." "Abyste byli jedno." "Budou uctívat duchem a pravdou."
Prozatím stačí? *17625*


n/a
n/a
 #27662 

| Předmět: RE: RE: cíl (smysl života) SJ
23.06.20 13:31:35 | #27680 (2)

Matouš 24:44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45  Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47  Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48  Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´,
49  a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51  vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

tak nějak jsem získal dojem, že se odkazujete na tuto část písma, jeli tomu tak, jak si to představujete a berete v potaz i druhou část ?


27
n/a
 #27673 


| Předmět: Rossiq segodnq
23.06.20 09:27:16 | #27658

По словам адвоката Денниса Кристенсена, его настрой позитивный, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем и попытки администрации оказать давление. «У Денниса есть серьезные заболевания, из-за чего врач запретил ему физический труд, но сотрудники колонии регулярно пытаются заставить его выполнять те виды работ, которые бы причинили ему физические страдания»,— рассказал защитник верующего.

Podle právníka Dennisa Christensena je jeho postoj pozitivní, navzdory některým zdravotním problémům a pokusům administrativy vyvíjet tlak. "Dennis má vážné nemoci, a proto ho doktor zakázal fyzické práci, ale důstojníci kolonie se ho pravidelně pokoušejí nutit k tomu, aby vykonával druhy práce, které by mu způsobovaly fyzické utrpení," řekl obhájce věřícího.

https://jw-russia.org/news/2020/06/14.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 09:54:29 | #27659 (1)

n/a
n/a
 #27658 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 13:02:22 | #27671 (2)

Tak to je pěkné sousto, to nedám! Leda až v důchodu! *33072*


n/a
n/a
 #27659 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 10:00:35 | #27661 (1)

O co se dnes modlit:

Календарь событий
23 июня 2020 г. Слушание в суде первой инстанции
Судья: Александр Табаков. Центральный районный суд Челябинска (ул. Коммуны, д. 87). Начало: 9:30.

ДЕЛО ВИНОГРАДОВА В ЧЕЛЯБИНСКЕ »
23 июня 2020 г. Слушание в суде первой инстанции
Судья: Галина Петлица. Льговский районный суд Курской области (г. Льгов, ул. Кирова, д. 48). Начало: 10:00.

ДЕЛО КРИСТЕНСЕНА В ОРЛЕ »
23 июня 2020 г. Слушание в суде первой инстанции
Судья: Вера Письменная. Индустриальный районный суд г. Хабаровска (г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 23). Начало: 14:30.

ДЕЛО ПОЛЕВОДОВА И ДР. В ХАБАРОВСКЕ »
23 июня 2020 г. Слушание в суде первой инстанции
Судья: Ольга Афанасьева. Облученский районный суд ЕАО (г. Облучье, ул. 60 лет Октября, д. 14). Начало: 11:00.

ДЕЛО СЫЧЁВОЙ В ОБЛУЧЬЕ »


n/a
n/a
 #27658 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 11:21:21 | #27664 (2)

74 letého bratra vyslycha 8 vysetrovatelu:

Руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Челябинской области полковник А.А. Волков поручает производство по данному делу следственной группе в составе 8 человек, среди них следователи Маджара П. А., Завьялов А. С., Щелоков Н. А., Варшон Е. И. и другие. Руководителем группы назначается следователь Александр Чепенко. Расширение группы мотивировано необходимостью выполнения большого количества следственных действий в ограниченные сроки.

Plukovník A.A., vedoucí 3. divize pro vyšetřování zvláště důležitých případů vyšetřovacího ředitelství RF IC v Čeljabinsku Volkov svěřuje vyšetřování tohoto případu vyšetřovacímu týmu 8 osob, mezi nimi vyšetřovatelé Majar P. A., Zavyalov A. S., Schelokov N. A., Varshon E. I. a další. V čele skupiny je jmenován vyšetřovatel Alexander Chepenko. Rozšíření skupiny je motivováno potřebou provést velké množství vyšetřovacích akcí v omezeném čase.

https://jw-russia.org/cases/chelyabinsk3.html


n/a
n/a
 #27661 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 12:01:21 | #27665 (3)

22 июля 2018 года Вадим Левчук и Сергей Бритвин, жители города Берёзовский (Кемеровская область) оказались в СИЗО в результате уголовного преследования за веру. Вадим воспитывает несовершеннолетнего сына, а Сергей — инвалид II группы. Следствие считает, что они организовали деятельность экстремистской организации только потому, что общались с друзьями на духовные темы. В хронологии процесса отражены этапы судебных слушаний.

22. července 2018 Vadim Levchuk a Sergey Britvin, obyvatelé města Berezovského (oblast Kemerovo), byli uvězněni v důsledku trestního stíhání za víru. Vadim vychovává nezletilého syna a Sergey je zdravotně postiženou osobou skupiny II. Vyšetřování se domnívá, že aktivity extremistické organizace organizovaly pouze proto, že komunikovaly s přáteli o duchovních tématech. Chronologie procesu odráží fáze soudních jednání:

https://jw-russia.org/cases/beryozovsky2.html#20200617


n/a
n/a
 #27664 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 13:14:34 | #27675 (3)
*24581*

n/a
n/a
 #27664 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
23.06.20 13:13:26 | #27674 (2)

Budu na ně myslet, kudy budu chodit. Jsou silní.


n/a
n/a
 #27661 

| Předmět: Co Bible říká o kremaci?
23.06.20 07:42:47 | #27654

Co Bible říká o kremaci?

Z článku:
Bible se zmiňuje o tom, že někteří věrní Boží služebníci ukládali mrtvé do hrobu. Například Abraham vyvinul velké úsilí, aby opatřil pohřební místo pro svou manželku Sáru. (1. Mojžíšova 23:2–20; 49:29–32)
V Bibli se také dočteme o Božích služebnících, kteří ostatky mrtvých spálili. Například když izraelský král Saul a tři jeho synové zemřeli v bitvě, jejich těla zůstala na území nepřátel, kteří s nimi zacházeli nedůstojně. Jakmile se o tom dozvěděli izraelští válečníci, získali těla zmíněných mužů zpátky, spálili je a kosti pohřbili. (1. Samuelova 31:8–13) Z Bible vyplývá, že to byl přijatelný způsob, jak s jejich ostatky naložit. (2. Samuelova 2:4–6)


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
22.06.20 08:49:40 | #27572

Boj proti, skoro 90 lete, babičce!

12 декабря 2019 года в Невинномысске (Ставропольский край), спустя год после массовых обысков, Следственный комитет возбудил уголовное дело против 8 мирных жителей. Самой старшей из них, Римме Ващенко — 89 лет.

12. prosince 2019 v Nevinnomyssku (Stavropolské území), rok po hromadném vyhledávání, vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení proti 8 civilistům. Nejstarší z nich, Rimma Vashchenko, má 89 let.

Rimma se narodila v roce 1930 v.....

https://jw-russia.org/prisoners/vashchenko.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
22.06.20 10:50:07 | #27609 (1)

10 апреля 2019 года правоохранители провели дома у Матрёны Спириади обыск, который, по ее словам, «расколол жизнь на до и после». От нервного потрясения у пожилой женщины, страдающей гипергликемией, уровень сахара в крови поднялся до критической отметки. Сейчас ей приходится принимать много лекарственных препаратов.

Родные Матрёны Спириади считают ее уголовное преследование необоснованным и находятся в недоумении в связи с тем, что в России фигурантом уголовного дела можно стать только из-за веры в Бога.

10. dubna 2019 policisté provedli prohlídku v domě Matryony Spiriadiové, která podle ní „rozdělila život před a po“. Od nervového šoku u starší ženy trpící hyperglykémií se hladina cukru v krvi zvýšila na kritickou úroveň. Nyní musí brát hodně léků.

Příbuzní Matryony Spiriadi považují její trestní stíhání za nepřiměřené a jsou se ztrátou kvůli skutečnosti, že v Rusku se člověk může stát obžalovaným v trestním případě pouze kvůli víře v Boha.

https://jw-russia.org/prisoners/spiriadi.html


n/a
n/a
 #27572 

| Předmět: Úvod ke 2. Mojžíšově
21.06.20 08:48:06 | #27543

Od příštího týdne začínáme společně probírat hlavní myšlenky ze 2. Mojžíšovy.
Na začátku každé knihy shlédneme úvodní animované video.

Úvod ke 2. Mojžíšově

a:
V jedné situace faraon prohlašuje:
"Kdo je Jehova, že bych měl uposlechnout jeho hlasu...? Jehovu vůbec neznám".
Ale poznal, jenže už bylo pozdě.
Na mnoha místech v Bibli Bůh ústy proroků pro zdůraznění své vůle prohlašuje:
"A budou muset poznat, že já jsem Jehova"
No, moc to nezní jako běžná seznamovací fráze...


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
21.06.20 07:03:31 | #27532

В борьбу с верующими в Красноярском крае вступает УФСБ по 33-й ракетной армии.

FSB pro 33. raketovou armádu vstupuje do boje proti věřícím v Krasnojarském území.
https://jw-russia.org/news/2020/06/15.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
21.06.20 07:44:47 | #27537 (1)

To stojí za překlad. Samozřejmě Googlem, takže s omluvou:

18. června 2020 ve městě Nazarovo došlo k masovým prohlídkám v domovech místních věřících. Ozbrojené oddělení bezpečnostních důstojníků vtrhlo do domovů manželů Shulyuků. V důsledku toho byl Ivan Shulyuk, 43 let, zadržen. Ve stejné ráno bylo proti němu zahájeno trestní řízení na základě materiálů operačních a pátracích činností „FSB pro 33. raketovou armádu 33. gardy“.

Ivan Shulyuk je vyšetřovatelem vyšetřovacího oddělení vyšetřovacího výboru pro oblast Nazarovo na území Krasnojarska a Khakassské republiky, poručík D. Smolin zahájil trestní řízení podle části 1 článku 282. 2 trestního zákona Ruská Federace. Podle materiálů operačních a pátracích činností je věřící údajně „vůdce se širokou funkčností“ a „vytváří stabilní názor na potřebu pokračovat v činnosti náboženské organizace svědků Jehovových i přes jeho zákaz“. Seznam důvodů pro zahájení trestního řízení zahrnuje „diskusi o biblických spisech, modlitbu“.

18. června v 6:35 hod. Vyšetřovatel Smolin věřitelům předložil dekret o „pátrání v případech, které nevyžadují zpoždění.“ V obydlích místních občanů hledali orgány činné v trestním řízení elektronická zařízení a „předměty extremistického vybavení“, aby potvrdily „existenci organizace extremistické orientace a účast na jejích činnostech“.

Ruské donucovací orgány odkazují na článek 9 zákona o boji proti extremistickým činnostem a zahajují stovky podobných trestních řízení proti civilistům, kteří nikomu neubližují. Nejvyšší soud ve skutečnosti nezakázal náboženství svědků Jehovových, jak opakovaně zdůrazňují ruské orgány, včetně ministerstva spravedlnosti, vlády a prezidenta Vladimíra Putina.

My Češi už jsme takovým praktikám odvykli, buďme za to rádi.


n/a
n/a
 #27532 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
21.06.20 07:57:08 | #27539 (2)

Nevíme, co nás čeká, ani k čemu toto školení s covid19.....


n/a
n/a
 #27537 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.06.20 12:29:31 | #27549 (3)

To říká víc bratrů.
V proslovu bratra Morrise je dost myšlenek, které mají obecnou platnost pro každou krizovou situaci. A tou velké soužení zcela jistě bude.


n/a
n/a
 #27539 

| Předmět: Je Ježíš Bůh?
20.06.20 22:55:41 | #27528
| Předmět: RE: Je Ježíš Bůh?
20.06.20 23:17:55 | #27529 (1)

Efezanům 4
4 Je jedno tělo+ a jeden duch,+ stejně jako jste byli povoláni v té jedné naději,+ ke které jste byli povoláni; 5 jeden Pán,+ jedna víra,+ jeden křest;+ 6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.


n/a
n/a
 #27528 

| Předmět: RE: RE: Je Ježíš Bůh?
21.06.20 07:37:09 | #27536 (2)

A souvislost? *3199*


n/a
n/a
 #27529 

| Předmět: RE: RE: RE: Je Ježíš Bůh?
21.06.20 07:53:00 | #27538 (3)

Jan 17
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně;


n/a
n/a
 #27536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je Ježíš Bůh?
21.06.20 08:04:17 | #27540 (4)

No jasně. *3476*


n/a
n/a
 #27538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je Ježíš Bůh?
21.06.20 08:05:18 | #27541 (5)

Biblické učení :-).


n/a
n/a
 #27540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je Ježíš Bůh?
21.06.20 08:33:14 | #27542 (6)

OK.


n/a
n/a
 #27541 

| Předmět: Kdo byla Marie Magdaléna?
20.06.20 17:02:15 | #27518

Kdo byla Marie Magdaléna?

Z článku:
Marie Magdaléna patřila k věrným následovníkům Ježíše Krista. Jméno Magdaléna je pravděpodobně odvozeno od názvu města Magdala (možná Magadan), které leželo nedaleko Galilejského moře. Marie tam možná kdysi žila.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Kdo byla Marie Magdaléna?
21.06.20 07:33:34 | #27535 (1)

Nejvýznamnější zpráva o Marii Magdaléně je v souvislosti s Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením. Když byl Ježíš jako Beránek Boží veden na popravu, byla mezi ženami, „které doprovázely Ježíše z Galileje, aby mu sloužily“ a které „se dívaly z dálky“, když Ježíš visel na mučednickém kůlu. Byla tam s ní Ježíšova matka Marie, Salome a „druhá Marie“ (č. 4). (Mt 27:55, 56, 61; Mr 15:40; Jan 19:25)


n/a
n/a
 #27518 

| Předmět: výmaz
20.06.20 15:42:09 | #27509

Vymazala jsem všemožné napadání a hádky docela hluboko do historie. Kdyby se někdo cítil ukřivděný, že se na něho nedostlo, něchť se mi připomene. Prosím, pojďme se bavit věcně. Koho to tu nebaví nebo má výhrady proti diskutujícím, může si ke svým výlevům vybrat jakékoli jiné fórum.


n/a
n/a

| Předmět: RE: výmaz
20.06.20 16:05:47 | #27511 (1)

Smazán volman.
Pojďme se bavit věcně.


n/a
n/a
 #27509 

| Předmět: RE: výmaz
20.06.20 16:06:31 | #27512 (1)

Díky, předešla jsi mě.


n/a
n/a
 #27509 

| Předmět: RE: RE: výmaz
20.06.20 16:10:22 | #27513 (2)

Vždy k službám *889*.


n/a
n/a
 #27512 

| Předmět: RE: výmaz
20.06.20 16:55:43 | #27517 (1)

Smazán volman a soucet.
Myslíme to vážně. *30357*


n/a
n/a
 #27509 

| Předmět: RE: RE: výmaz
20.06.20 19:21:36 | #27523 (2)

Všichni to myslíme vážně.


-51
n/a
 #27517 

| Předmět: RE: výmaz
20.06.20 18:55:25 | #27522 (1)

S takovou tu za chvíli zůstanete sami.


8
n/a
 #27509 

| Předmět: RE: RE: výmaz
20.06.20 19:46:12 | #27524 (2)

Než se tady hádat... *2108* Myslíš, že si ukrajujeme čas ze svého života kvůli tomu, abychom se tu s vámi přetahovali? Tedy jestli to baví vás, založte si hádací fórum a řeště si tam, kdo jaký je a co kdo kdy napsal a jak moc je pyšný a jak vy jste dobří... *5620*


n/a
n/a
 #27522 

| Předmět: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 09:29:38 | #27544 (3)

To je stejně hloupá rada, jako když Babišovi fandové vyzývají demonstranty z milionu chvilek, ať si založí stranu a pokusí se stav změnit ve volbách.
Proč bych si měl zakládat nějaké fórum na to, abych tam psal, v čem všem se mýlíte. Píšu to tady, dělám tio slušně, nikoho neurážím a nemůžu za to, že jste tak skálopevně zakopaní ve svých pozicích, že jiný názor nesnesete.
Uplně stejně postupovali třeba komunisti, když zadrátovali hranice. Co kdyby někdo venku zjistil, že ty informace o prohnilém kapitalismu jsou lež? Adekvátní situace je to vaše zavírání očí před odpadlíky z důvodů jejich jiného poznání. To odmítání vůbec si poslechnout co je k tomu vedlo, to je příznačné. Přitom prospěch by z toho mohly mít obě strany. To je ta diskuze, ke které jakoby vyzýváte, ale chcete se bavit jenom o vašem poznání a jiné názory vůbec nepřipouštíte.


8
n/a
 #27524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 10:03:57 | #27545 (4)

hezky slušně výstižně


27
n/a
 #27544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 11:55:18 | #27546 (4)

Jenže ty nepředkládáš jiné názory slušně. Nesnaž se stylizovat do role umlčovaného obránce pravdy. *19831*
A pokud jde o názory odpadlíků, tak ty nejsou zdaleka tak jednotné, abys jimi mohl argumentovat jako celkem.
Kromě toho si troufám tvrdit, že je znám dost dobře. Oni se totiž do omrzení opakují.

Mimochodem, opět se snažíš vyvolávat jalové spory mimo téma diskuse.


n/a
n/a
 #27544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 12:39:42 | #27550 (5)

Vidím to stejně, jako Abuka...


n/a
n/a
 #27546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 17:34:54 | #27552 (6)

a já to vidím stejně jako Volman. Pro mě totiž není důkaz, když někdo namítne, že ta či ona odpadlická nauka není totožná s nejnovějším novým světlem jen proto, že ve zdůvodnění nejsou použita úplně přesně stejná slova jako ve zdůvodnění VRO.


45
n/a
 #27550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 22:01:55 | #27554 (7)

Ten příspěvek je trochu mimo, ne?
Neřešíme odpadlické nauky.
Ale když už jsi to nakousla, můžeš uvést konkrétní příklad, nebo jsi zase někde něco pochytila?


n/a
n/a
 #27552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: výmaz
21.06.20 22:18:48 | #27555 (8)

Šlo o nějaký verš z Pavlovy epistoly. Původně jste učili, že se týká Boha Otce. V té době ale přišel jeden váš člen s tím, že se týká Ježíše. Za svůj názor byl vyloučen. Po čase napsal VRO, že ten verš je o Ježíši. Ale to nijak v očích SJ neospravedlnilo toho vašeho vyloučeného. Nadále je odpadlikem. Když jsem to před nějakou dobou nadhodila do diskuze, reagoval jsi, že odpadlicke zdůvodnění bylo určitě jiné než zdůvodnění VRO. Ale ono nejde o zdůvodnění. Jedná se o konkrétní odpověď ano-ne. Zdůvodnění v tom nehraje žádnou roli.


45
n/a
 #27554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 23:01:10 | #27557 (9)

O zdůvodnění právě jde.
To si můžu vymyslet cokoli, a v případě ano-ne, mám 50% šanci, že se trefím.
Ty nás tady opakovaně obviňuješ ze všeho možného, ale když to máš dokázat, je to samé "nějaký, někdo, možná, snad".
Stále tvrdím, že používáš nekorektní argumenty.


n/a
n/a
 #27555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 23:56:36 | #27558 (9)

Tak to je dobré tohle... Takže vlastně vyloučení od SJ neznamená odpad od Boha (jak to SJ vnímají).


-51
n/a
 #27555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 00:10:17 | #27559 (10)

Vnímáme to jako zradu Jehovy, jako porušení závazku, který na sebe člověk bere při křtu.


n/a
n/a
 #27558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 00:31:31 | #27560 (11)

Jak to může být zrada Jehovy, když názor toho dotyčného člověka byl ve shodě s pravdou?


-51
n/a
 #27559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 06:46:58 | #27561 (12)

Jak to víš?
Jak velké procento bylo vyloučeno nebo odešlo samo kvůli naukovým neshodám?
Jak víš, že jejich názory byly přesně takové, jak později tvrdili?
Výrok "tohle jsem říkal už dávno" je neprokazatelný.


n/a
n/a
 #27560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:00:36 | #27574 (13)

Přece jste to později uznali, že je to ve shodě s pravdou. Tak jak mohl ten dotyčný zradit Jehovu? Zradit mohl vás, vaše přesvědčení, ale né Jehovu přece.


-51
n/a
 #27561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:06:04 | #27576 (14)

Neuvedl jsi nic konkrétního.


n/a
n/a
 #27574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:20:59 | #27580 (15)

Co konkrétního bych měl uvést?


-51
n/a
 #27576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:27:10 | #27582 (16)

Příklad někoho, kdo byl vyloučen za názor, který byl později oficiálně přijat.


n/a
n/a
 #27580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:30:44 | #27583 (17)

Vždyť ho tady uvedla Domeček.


-51
n/a
 #27582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:39:57 | #27586 (18)

Neuvedla.
Vykládat, že někdo někdy něco řekl, je JPP, nic víc.


n/a
n/a
 #27583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:49:00 | #27589 (19)

Možná by se dalo něco konkrétního dohledat (kdy, kde, rodná čísla apod. *30446* ), uvidíme. Ale tak jako tak je to modelový příklad, který zpochybňuje tvrzení a správnost přesvědčení, že vyloučení od SJ je automaticky zradou Jehovy.


-51
n/a
 #27586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:50:40 | #27591 (20)

Modelovým příkladem se to stane, až to bude prokazatelné.
Jinak to má blíž k pomluvě než k čemukoli jinému. *33018*


n/a
n/a
 #27589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:53:25 | #27595 (21)

Modelový příklad = hypotetická možná situace. Není tu tudíž co prokazovat.


-51
n/a
 #27591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:58:06 | #27598 (22)

Ty řady modelove děláš co?
Osobní zkušenost mne vrátila do reálu!


n/a
n/a
 #27595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:25:50 | #27604 (22)

Takže můžu Domeckuv příspěvek označit jako modelový příklad zaujateho vymyslu? *32531*


n/a
n/a
 #27595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:32:08 | #27605 (23)
*32842*

n/a
n/a
 #27604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:40:12 | #27608 (23)

Označ si ho jak je libo. Na podstatu toho příkladu to nemá žádný vliv.


-51
n/a
 #27604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:56:11 | #27596 (20)

Nebude to snad nakonec soudit Bůh?


n/a
n/a
 #27589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:58:06 | #27597 (21)

To jistě bude. *32299*


-51
n/a
 #27596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:58:58 | #27599 (22)

To chce, at se poucime od svaté inkvizice a bude klid! *16674*


n/a
n/a
 #27597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:03:32 | #27600 (23)

Jinými slovy na tom nejste tak špatně, protože jiní dělali ještě horší věci, co? *34029*


-51
n/a
 #27599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:18:19 | #27602 (24)

Osobní zkušenosti!
Je to jenom haf haf haf..... *3059*


n/a
n/a
 #27600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 13:58:42 | #27612 (24)

Nebo to o třísce a trámu? *30466*


n/a
n/a
 #27600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 19:31:41 | #27621 (25)

Co prosím?


-51
n/a
 #27612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 21:53:37 | #27626 (26)

Tříska a trám. Podobenství.


n/a
n/a
 #27621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:25:56 | #27629 (27)

Aha, ono je to bez pointy.


-51
n/a
 #27626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 14:09:43 | #27616 (20)

Vyloučení je v první řadě opatření zabezpečující jednotu sborů.


n/a
n/a
 #27589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 19:34:50 | #27624 (21)

Dobře, ale o tom právě mluvím. Že je to max. zrada vašeho sboru, ale ne zrada Jehovy.


-51
n/a
 #27616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:04:28 | #27628 (22)

Jak co, Součte. Nemyslím si, že se bratři starší nemůžou dopustit omylu - jsou to jen nedokonalí lidé. Pokud se ho dopustili, ač jednali podle nejlepšího svědomí, jsem si jistá, že Jehova chybu napraví. Já dokonce připouštím i možnost, že některý ze starších může být nerozumný. To se prostě stává. Ani světský zákon není absolutně spravedlivý, ani světští soudci nedokážou soudit absolutně spravedlivě. Naši bratři nejsou nadlidi. Snaží se chránit sbor a uachovat jednotu. Ale to už jsem psala.


n/a
n/a
 #27624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:27:10 | #27630 (23)

jaký je váš cíl ?


27
n/a
 #27628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:39:57 | #27633 (24)

Cíl v čem?


n/a
n/a
 #27630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:49:26 | #27637 (25)

1 Korintským 9:24  Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!
Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.
Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna.


27
n/a
 #27633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:40:43 | #27634 (23)

No vždyť jo, jde jenom o sbor.
Poznámka: Bůh neudělá za člověka nic, co musí udělat člověk sám.


-51
n/a
 #27628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:48:41 | #27636 (24)

Já se s tebou nehádám.


n/a
n/a
 #27634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 07:27:02 | #27562 (12)

Já se fakt bavím! To je fakt děs. jak můžou být u svědků inteligentní vzdělaní lidé, kterým toto nevadí? Vždyť je to typický příklad manipulace!


8
n/a
 #27560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 07:38:47 | #27564 (13)

Jako vždy:
Ani stopa po nějakých věcných argumentech.
Jen velkohubé osočování.


n/a
n/a
 #27562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 08:18:40 | #27565 (14)

Ale vždyť je sám odmítáš! "Nechceme tu žádné odkazy na odpadlíky" píšete! Víš kolik je na internetu nahrávek z jednání právních výborů, kde se rozhoduje o vyloučení člena z věroučných důvodů? To jsou přece ty "věcné argumenty" po kterých voláš, ale které tady odmítáš a mažeš, aby ses ty, nebo ostatní snad "neinfikovali"!


8
n/a
 #27564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 08:25:46 | #27566 (15)

Jo, je tam milión parodii, nechte si je! Žádný právní výbor se nenahrava, takže ty odkazy, jsou všechny porušením několika zákonů! A hlavně to jsou důkazy, jako o existenci "zarucenych" UFO! Vymyšlené a sehrané parodie!


n/a
n/a
 #27565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 08:35:47 | #27568 (15)

No schválně, kolik těch nahrávek je?
Jedna, kterou se odpadlické stránky předávají jako slepou bábu? Nebo, že by byly dvě, nebo dokonce tři? *16172*
Nic ti přece nebrání ty věcné argumenty ocitovat bez uvádění odkazu.
Ale ušetřím ti práci. Ten záznam se týká sporu o božství Krista, a pokud vím, tak v tomto směru žádné změny v našich naukách nejsou.
Takže jako argument k tématu nic moc. *19831*


n/a
n/a
 #27565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 08:53:02 | #27573 (16)

Kromě toho je ta nahrávka dost stará, což je pro dotyčného dobře, protože v současné době by její pořízení bylo trestné.
A když tak rád upozorňuješ na manipulace, tak ta nahrávka je silně manipulativní, protože ten vyloučený na rozdíl od členů právního výboru o nahrávání věděl, a je krásně vidět, jak se rozhovor snažil usměrňovat.


n/a
n/a
 #27568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:10:13 | #27578 (17)

To je stejná obranná argumentace, jako té šéfky AKTIPu. Je irelevantní, jestli se snažil něco usměrňovat nebo ne. Jednání členů toho právního výboru bylo autentické a o to právě jde.


-51
n/a
 #27573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:25:30 | #27581 (18)

Vzhledem k tématu je ten případ irelevantní.


n/a
n/a
 #27578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:36:24 | #27585 (18)
*27482* *27482* *27482*

n/a
n/a
 #27578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:42:19 | #27587 (19)
  1. Ta hromada 1 nahrávky; je dukaz jako prasátko!!!

Vím, jak a za co byla vyloučena moje příbuzná a také to, co potom všeobecně vykládala a tvrdila!
Všechno jsem pochopil tady: „Ten, kdo je odpadlík, ničí svými ústy svého bližního.“ (Přísloví 11:9)


n/a
n/a
 #27585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 09:45:43 | #27588 (20)

Nj, přiznat, že mě vyloučili kvůli smilstvu je těžké.
Lepší se vymyslet si vznešený důvod naukové neshody. *19837*


n/a
n/a
 #27587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:08:30 | #27601 (21)

Všichni vyloučení, co tvrdí, že důvodem byla nauková neshoda, takto klamou a zastírají skutečný důvod, abuko?


-51
n/a
 #27588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:22:32 | #27603 (22)

To jsem nikdy nenapsal.
Debata je ale o těch, jejichž názory byly pozdeji oficiálně přijaty.


n/a
n/a
 #27601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:35:18 | #27606 (23)

No tak nějak to vyplývá z toho, co píšete.
Takže všichni vyloučení, co tvrdí, že důvodem byla nauková neshoda přičemž později jejich naukové názory byly oficiálně přijaty, takto klamou a zastírají skutečný důvod?


-51
n/a
 #27603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 10:35:58 | #27607 (24)

Je to jenom haf haf haf..... *3059*


n/a
n/a
 #27606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 12:28:26 | #27610 (24)

Myslím, že sem se k problému vyjádřil dostatečně jasně.
Já si teď počkám na Domecka, jestli doplní relevantní údaje.
Ty si dělej, co je libo.


n/a
n/a
 #27606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 13:23:35 | #27611 (25)

Tak jsem to našla. Je to zkušenost Otto Vítka. Uvedla bych odkaz, ale vzhledem k tomu, že těm stránkám říkáš "odpadlické," bys to stejně smazal.


45
n/a
 #27610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 14:03:51 | #27614 (26)

T jistě.


n/a
n/a
 #27611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 14:08:57 | #27615 (26)

Nerozumíme si.
Jak dokážeš, že názory dotyčné osoby byly stejné jako pozdější stanovisko společnosti, a že je zastával už v době jeho vyloučení?
Můžeš alespoň uvést, co dotyčný tvrdil a ve které době to bylo?


n/a
n/a
 #27611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 14:11:49 | #27617 (27)

Ono je totiž příliš snadné po čase přijít a vykřikovat, že "přesně tohle jsem říkal a oni mě za to vyloučili". *22705*


n/a
n/a
 #27615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 14:30:26 | #27618 (28)

Jednalo se o Židům 1:10-12.


45
n/a
 #27617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 14:40:36 | #27619 (29)

Výňatek z dopisu: Přijel jsem domů a na stole jsem uviděl rozevřený časopis Strážná věž a vedle něj otevřenou Bibli s 1.kapitolou Židům. Hned jsem ženě řekl, že mne to velice potěšilo, že čte onu první kapitolu. Odpověděla mi: „Představ si, že svědkové Jehovovi přiznali, že ten text, za který jsi byl vyloučen, patří skutečně Kristu. Hned zítra navštívím členy výboru a řeknu jim, že tě vyloučili za něco, co dnes sami učí!“ Řekl jsem jí: „Z tvé strany stačilo, aby ses nad tím textem zamyslela. Přišla by jsi na to snadno i sama. Když jsi dala přednost jejich výkladu před Biblí, zeptej se jich, jak nám nahradí těch pět let trápení? Také i naše děti jsi popudila proti mně, když jsi je učila, že já jsem odpadlík a že jsem od ďábla.“
Na druhý den má žena splnila, co slíbila. Avšak ouvej. Namísto vysvětlení celé záležitosti jí vytkli, jak to že se baví o Bibli s odpadlíkem. A vše spadlo zpět do starých kolejí.


45
n/a
 #27618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 21:25:12 | #27625 (30)

Ten člověk nebyyl vyloučen za to, že dotyčnou pasáž vztahoval na Krista, ale za to, že na základě toho tvrdil, že Ježíš je Bůh.


n/a
n/a
 #27619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:27:20 | #27631 (31)

Ale ale, najednou je to reálná událost a žádný výmysl. *30434*


-51
n/a
 #27625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 22:54:13 | #27640 (32)

Ano, říkal jsem, že si počkám na konkrétní info od Domecka.
Popis té události sice vyvolává jisté otázky, ale to podstatné je zřejmé:
Dotyčný člověk nebyl vyloučen za "předčasné" pochopení biblického textu, ale za to, že to používal jako argument pro božství Krista.


n/a
n/a
 #27631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 23:08:11 | #27644 (33)

Slova samotného Otty Vítka:

V průběhu let 1980-84, jak jsem se už zmínil, jsem začal více číst Písmo svaté a porovnával jej s učením svědků Jehovových. Stalo se, že jsem objevil chyby v učení dříve, než je později přiznalo i jejich vedení. Byl jsem upozorněn, abych o tom mlčel. Já jsem však byl rozhodnut poslouchat Boha více, než lidi (Sk 5:29) a veřejně jsem na ony chyby upozornil. Byl jsem kvůli tomu předvolán před sborový výbor. Ten měl vyšetřit, zda jsem se dopustil oné opovážlivosti a pochyboval o pravdivosti závěrů vedoucího sboru svědků Jehovových. A jak už jsem uvedl, za to se vylučovalo.

Sborový výbor zasedl v nebývale hojném počtu. Byl jsem vyzván, abych své „problémy“ předložil. A tak jsem začal: „Učili jste mne, že hlavním zdrojem pravdy je Bible a že Bible se vykládá Biblí. Chápu to tak, že se nesmí zapomínat na kontext jejího obsahu.“ Souhlasili a já jsem pokračoval: „Před třemi lety jsem se setkal s jedním křesťanem, který v té době studoval Biblický seminář. Ten s tímto názorem souhlasil také. Na několik takových textů mne upozornil. Jedním z nich byl text Židům 1:10-12 KB „…Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.“
Zeptal jsem se členů výboru, komu jsou podle nich tyto texty směrovány? Předsedající mi odpověděl.: „Ty to nevíš? Přeci Jehovovi, jedinému pravému Bohu a Stvořiteli. Vždyť to tady čteš: „Ty, Pane jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.“ Odpověděl jsem, že souhlasím, že ta slova jsou adresována Stvořiteli. Zeptal jsem se jich: „Kdyby se ukázalo, že tato slova jsou adresována Kristu, bylo by to důkazem, že Kristus je Stvořitelem nebe i země?“ Všichni členové výboru vyjádřili svůj souhlas, ale ihned hlasitě dodali: „To však v žádném případě nemůže být na Krista!“ Řekl jsem jim: „Tím, jak jste mi odpověděli, jste mi nepřímo potvrdili, že tomu v kontextu rozumím správně a že věřím v Krista jako samotného Stvořitele. Když si přečtete ony texty v souvislosti, snadno pochopíte, že apoštol Pavel je uplatňuje na Krista.“ Předsedající však rozhodl, že se kapitola číst nebude a místo toho mi položil otázku: „Věříš učení svědků Jehovových nebo ne?“ Odpověděl jsem: „Učili jste mně, že mám věřit Bibli“. Předsedající svou otázku znovu zopakoval. Odpověděl jsem: „Rád bych tomu věřil, kdyby bylo prokázáno, že je to v souladu s Biblí.“ Když mi stejnou otázku položil po třetí, nenechal mě dokončit mou odpověď a řekl: „Jsi vyloučen!“ Zeptal jsem se: „To už mi neřeknete ani na shledanou? Odpověď zněla: „Od nynějška vás už nepozdraví nikdo ze svědků Jehovových. Leda, že by jste všeho litoval a navrátil se zpět k Božímu lidu“ (tím myslel ke svědkům Jehovovým).

Docela to připomíná "soud" s Jančou.


-51
n/a
 #27640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 23:13:33 | #27645 (34)

No samozřejmě.
Je jasně vidět, že šlo o božství Krista, ne o to, jestli se daný text na Krista vztahuje.
Kromě toho je tady jasně vidět snaha vše přibarvit.
Co například znamená, že "Sborový výbor zasedl v nebývale hojném počtu"?


n/a
n/a
 #27644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 23:31:19 | #27649 (35)

Ne tak úplně, protože členové toho výboru sami připustili platnost východiska pro jeho víru v Krista coby Stvořitele, tedy že pokud se ta slova vztahují na Krista, tak je potom Kristus Stvořitelem. Takže primárně tam šlo o to, komu jsou ta slova adresována; ono Božství Krista už z toho jen samosebou vyplývalo.

To znamená, že mu předsedalo nebývale více lidí.


-51
n/a
 #27645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 07:08:28 | #27652 (36)

Podle vyprávění byl Vítek vyloučen kvůli názoru, který byl později oficiálně přijat, a sice vztažení Hebr 1:10-12 na Krista.
Tak jsem trochu hledal, a ve Stražné věži z 1. 4. 1972 (!) je v Otázkách čtenářů téma:
Proč je v žalmu 102:26, 27 a v Židům 1:10, 11 napsáno, že nebe a země ‚pominou‘ a že budou ‚změněny jako zvetšelý oděv‘?
Téma je dost podrobně rozebíráno. Je tam také odstavec:
V Židům 1:10, 11 jsou slova ze žalmu 102:26, 27 použita na Ježíše Krista. Také o něm by mohlo být řečeno, že ‚založil základy země‘, a vytvořil nebesa jako ‚dílo svých rukou‘, protože Boží jednozplozený Syn byl Božím osobním zástupcem, kterého bylo použito ke stvoření hmotného vesmíru. (Jan 1:1, 2; Kol. 1:15, 16) Pisatel dopisu k Židům vyzdvihuje velikost Božího Syna, který má nyní neporušitelnost a „nezničitelný život“ (Žid. 7:15, 16), a srovnává Synovu trvalou existenci s existencí hmotného stvoření, které by Bůh mohl ‚svinout jako oděv‘ a odložit, kdyby to tak určil. — Žid. 1:12.

Takže důvodem vyloučení byla víra v božství Krista, což autor článku přiznává hned v první větě.

Ten člověk nechtěl být pokřtěn a tedy neměl být pokřtěn.
Jeho vyprávění obsahuje pro mě stěží uvěřitelné situace a rozpory, což je ale v podstatě jedno.


n/a
n/a
 #27649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 12:52:32 | #27668 (37)

Ano, za víru v Božství Krista, která v daný okamžik vyplývala ze souvislostí. Je možné, že tu stať z Věže 1972 zdejší SJ neznali nebo je spíše možné, že nebyla tak úplně relevantní (či přesvědčivá), protože tam se říká, že se na Krista vztahují jen verše Žd 1,10-11, zatímco Vítek s celým výborem bral v úvahu celou tu žalmickou citaci, tedy ještě verš 12. Ten se logicky na Krista musí vztahovat stejně tak. Ovšem ten se na něj v rámci vašeho vysvětlení těžko "vpasovává", protože by to znamenalo, že Kristus nejen že za Boha nebe a zemi stvořil, ale taky je za něj obnoví.


-51
n/a
 #27652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 16:41:34 | #27685 (38)

V závěru odstavce je 12. verš zmíněn a zařazen do kontextu.

Pro mě j podstatné, že není pravda, že by byl p. Vítek vyloučen kvůli nauce, která byla později přijata.
Dál není o čem mluvit.


n/a
n/a
 #27668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 22:20:18 | #27690 (39)

Ale nebere se tak, že je aplikován na Krista. V závěru toho odstavce se píše:

a srovnává Synovu trvalou existenci s existencí hmotného stvoření, které by Bůh mohl ,svinout jako oděv‘ a odložit, kdyby to tak určil.

Jestliže je ovšem 12. verš aplikován na Krista, tak ne že Bůh, nýbrž Kristus by je mohl svinout. To je to, co Vítek tvrdil a výbor to uznal s tím, že pak by z toho vyplývalo Kristovo Božství. Ovšem 12. verš byl Věží aplikován na Krista až později.


-51
n/a
 #27685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 06:27:41 | #27705 (40)

Syn měl počátek i v nebi.
Musel nesmrtelnost získat!
Od koho? Od Boha!
Proč od Boha? Protože sám není Buh!


n/a
n/a
 #27690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:05:49 | #27717 (41)

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!
1 Korintským 3:16 B21

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě;
1 Korintským 6:19 B21

Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.
2 Korintským 13:5 B21

Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
Filipským 2:13 B21

Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.
Římanům 8:9 B21

Tady máš několik veršů, které by ti měli napovědět, že Bůh, Ježíš a Duch Svatý jsou jedno. Nebo si myslíš, že v nás přebývá Boží Duch, plus Ježíš, plus Bůh ( Jehova) plus Duch Svatý?


15
n/a
 #27705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:08:56 | #27718 (42)

Jo, a zavery JAltske konference podepsal i Stalin, Churchil a Rooswelt. Je to stejný dukaz trojice!


n/a
n/a
 #27717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:09:23 | #27719 (42)

Ale Ježíš se modlí aby jsme všichni byli jedno v Jan 17/21-23


n/a
n/a
 #27717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:14:08 | #27723 (43)

Bůh taky není menavka se 100 nohama....
Rozdíl mezi jednotou a být jedno! To je asi kámen úrazu!


n/a
n/a
 #27719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:19:19 | #27729 (44)

No a tak jakej je rozdíl mezi jednotou a být jedno?


n/a
n/a
 #27723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:24:19 | #27735 (45)

Žádný. "Být jedno" značí v Bibli jednotuv myšlení, cítšní, cílech...


n/a
n/a
 #27729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:20:08 | #27730 (44)

Ono Kristovo tělo je jenom jeden úd a ne mnoho?


n/a
n/a
 #27723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:25:57 | #27737 (45)

I text, který máš na mysli, je přirovnání znázorňující těsnou spolupráci a jednotu.


n/a
n/a
 #27730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:26:39 | #27738 (46)

A jej zase ta těsnost:-)
A tu kde najdu Bibli?


n/a
n/a
 #27737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:27:24 | #27739 (47)

Těsnost je dobrá při sexu:-).


n/a
n/a
 #27738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:27:43 | #27740 (47)

Třeba právě v tom přirovnání. *3477*


n/a
n/a
 #27738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 08:29:23 | #27742 (48)

Ono je to přirovnání?
A co se tím přirovnává?


n/a
n/a
 #27740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 09:14:16 | #27749 (49)

Třeba že jsme údy Kristova těla. Přirovnává se tím právě ta těsná spolupráce v jednotě. Kdybychom byli skutečnými údy Kristovými, znamenalo by to mimo jiné, že by mu údy neustále odumíraly a taky že Kristus je tělesný a hříšný. A neustále by ho něco bolelo. Tedy když už to chceš takhle pitvat. *2527*


n/a
n/a
 #27742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 09:28:41 | #27757 (50)

Mi nejsme skutečnými údmi Kristovými?

úd

význam
(zastarale) člen nebo funkcionář[1]
Presbyterium skládá se z farářů a ostatních údů zvolených.[2]
Znamenitější duchové jak z Čech, tak z Moravy, tak i ze Slovenska od jakživa směřovali k úplnému spojení těchto zemi jednoho národu, a považovali sebe vždy za údy jednoho kmene, na co svědčí jména a spisy nejznamenitějších mužů ze všech těch krajin.[3]
Seznam údů Svatojanského Dědictví v Praze, kteří během roku 1895 zemřeli, aneb již dříve zemřevše, Ředitelství teprv letošního roku oznámeni byli.[4]


n/a
n/a
 #27749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 09:35:11 | #27763 (51)

Asi jak je Ježíš doslovný kořen a ty větev!
Římanum 11
17 Pokud ale byly některé z větví vylomeny a ty, i když jsi planou olivou, jsi byl mezi ně naroubován a čerpáš sílu z kořene olivovníku, 18 nepovyšuj se nad ty větve. A pokud se nad ně povyšuješ, uvědom si, že ty neneseš kořen, ale kořen nese tebe. 19 Řekneš: „Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.“ 20 To je pravda! Byly vylomeny, protože neměly víru, ale ty zůstáváš na místě, protože věříš. Nebuď pyšný a měj bázeň. 21 Pokud totiž Bůh neušetřil původní větve, neušetří ani tebe. 22 Proto přemýšlej o Boží laskavosti i přísnosti. Bůh je přísný k těm, kdo padli, ale k tobě je laskavý. Musíš ale být jeho laskavosti dál hoden. Jinak budeš odseknut i ty. 23 A oni, pokud uvěří, budou naroubováni, protože Bůh je může naroubovat zpátky. 24 Pokud jsi totiž ty byl odseknut z planého olivovníku a byl jsi naroubován na šlechtěný olivovník, i když se to běžně nedělá, tím spíš budou zpátky na svůj olivovník naroubováni ti, kdo jsou původními větvemi.


n/a
n/a